Vánoční radování

Dne 15. 12. 2022 jsme si dopoledne povídali o tradicích a zvycích Vánoc nejen u nás, ale i ve světě. Z pranostik na prosinec jsme si sestavili vánoční stromeček a dokončovali jsme přípravy na odpolední jarmark. Vytvořili jsme logo firmy, cedulky s cenou pro naše výrobky a ozdobičky s přáním na společný stromeček. Přípravy na jarmark jsme dovršili vkusně připraveným stolem a už jen zbývalo pár minut než začal jarmark.

Prodej našich výrobků byl úspěšný, zbývá nám si ještě udělat závěrečnou kalkulaci a zapřemýšlet, jak se ziskem z prodeje naložíme. 

 

Posted in 7.C