KNIHOVNA POHÁDKA

Ve čtvrtek 2.2. jsme navštívili knihovnu Pohádka. S paní knihovnicí Horskou jsme si povídali o Masopustu. 

Proč se slaví, jaké se používají převleky – masky. Jaké existují básničky a tradice. Některé básničky jsme si s paní Horskou zarecitovali.

Prvňáčci a paní učitelka Romana

Nápady na tvoření masek
Posted in 1.D