Akce v březnu

Informace na březen 2023
3. 3. – Třídnická hodina – seznámení
s iniciativou Golden Heart a umístění plakátu do
třídy, návrhy dětí na Zlaté srdce pro spolužáka.
Březen – měsíc knihy, J. A. Komenský – náměty
na tř. hodiny nebo slohové práce, popř.
referáty.
Komens v Bakalářích – zde budou předávány
všechny důležité informace pro rodiče a žáky.
Prosím o pravidelné sledování informací ze
školy, důležitá upozornění, sdílené dokumenty
atd.
5. 3. – V neděli odjezd na LYŽAŘSKÝ VÝCVIK –
penzion Anička, Deštné v Orl. Horách
9. 3 . – Jarní výzdoba třídy – okna, nástěnky atd.
Kontrola výzdoby jednotlivých tříd a prostor
školy.
24. 3. – Den otevřených dveří (9 – 12 h)
31. 3. – Festival Jeden svět na školách (téma
Cena bezpečí, lidská práva) Promítání od 10,00
h v Bio Central, vstupné: 90,- Kč
https://www.jedensvet.cz/festival

 

zdroj úvodního obrázku: https://www.google.com/search?q=b%C5%99ezen+obr%C3%A1zky&