Pavučina vztahů

Dne 24. února byla v rámci etické výchovy zařazena do třídnické hodiny aktivita Pavučina vztahů. Aktivita rozvíjí schopnost žáků předat si pozitivní zpětnou vazbu a podpořit pocit sounáležitosti se třídou. 

Mgr. Tomáš Dohnanský

Posted in 6.D