Třídění odpadů

.

Dne 7. 3. jsme se sešli před školou, kde nás p. vychovatelka Radka Černohousová seznámila s tříděním odpadů – na papír, plasty, sklo a smíšený odpad. Dohodli jsme se, že budeme třídit odpad i ve svých třídách. Za odměnu děti dostaly krásnou omalovánku.