SVÁTKY JARA – VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

Na středu 5. 4. 2023 (1. – 4. vyučovací hodinu) žáci 2.stupně připravili pod vedením paní učitelky Evy Lansingerové Velikonoční stezku.

Třídní učitelé 1. stupně se svými žáky sbírali na stanovištích indicie. Činnosti byly zaměřené na velikonoční tradice. Aktivity byly zaměřené zejména na rozvoj jemné motoriky. My jsme pomáhali vytvářet mladším žákům velikonoční věnečky a vytvořili jsme pro žáčky nepořádek, který zvládli uklidit. 

Projektový den se velmi vydařil.