Den Země

Dne 20, 4. jsme měli projekt ke Dni Země. První hodinu jsme přesadili květiny ve třídě. Pak jsme se vydali na stezku podél Labe směrem k FN HK. Cestou jsme vysbírali odpadky všeho druhu. Děti sbírání bavilo. Sebrali jsme toho opravdu velké množství. Pytle a igelitky jsme vyhodili do popelnic u ZŠ Bezručova. Za odměnu jsme si prohlédli Přírodovědné centrum  této školy. Zpět jsme dojeli MHD akorát na oběd s pocitem dobře prožitého výletu.