Den Země

 Ve čtvrtek 20. dubna jsme se vypravili k rybníku Roudnička. Cestou jsme pozorovali rostliny a zvířata, ale také výsledky činnosti lidí v okolí lidských obydlí. Na louce za školou  jsme zasadili  naklíčené žaludy a budeme pozorovat, jak z nich rostou stromy. Po příchodu do školy jsme vytvořili zajímavé plakáty.