Ekologická stopa

V úterý 25. 4. 2023 jsme se zúčastnili výukového programu o ekologii v EKO Paletě v Pardubicích. Jde o bloky speciálních aktivit využívajících prvků dramatické, výtvarné a interpersonální výchovy, kterých se děti aktivně účastní. Obvykle jsou prováděny pro jednu třídu (skupinu) a účastníci procházejí řadou na sebe navazujících aktivit, které svým tematickým zaměřením odpovídají věku, případně i osnovám vyučovacího předmětu. Programy ekologické výchovy jsou rozděleny podle věku dětí – samostatná nabídka se každoročně vydává pro 6. – 9. ročník ZŠ. Každý učitel si může jako doplněk učiva vybrat libovolné téma programu. My jsme si vybrali téma „Ekologická stopa“. Ekologická stopa je nástroj, který nám říká, kolik plochy naší Země je třeba k souvislému zajištění všech zdrojů, které potřebujeme k životu a ke zneškodnění odpadů, které při tom produkujeme.

Mgr. Blanka Roháčková