Plýtvání potravinami

Dne 26. 5. se děti ze 2. C a 2. D společně zúčastnily projektu, který se zabýval plýtváním potravinami. Celý program si pro nás připravili naši starší spolužáci a zjistili jsme díky němu plno nových informací. Uvědomili jsme si důležitost efektivního využívání potravin.