Sportovně relaxační týden

 Od pondělí 5. června do pátku 9. června jsme prožili Sportovně turistický týden. V pondělí jsme došli po Vodnické stezce z obce Roudnička k rybníku Cikán. V úterý nás potěšila kachní rodinka v rybníku Plachta. Ve středu jsme prožili den se spisovatelkou Barborou Klárovou, která nám při besedě představila své knihy. Ve čtvrtek jsme nás u lokality ,,Biřička“ čekali lektoři ze Střediska ekologické výchovy SEVER. V pátek jsme se v Botanické zahradě léčivých rostlin seznámili s mnoha druhy bylinek.