Světový den stromů

Na prvním stupni proběhla tematická výuka ke světovému dni stromů. Stromy nám dávají kyslík, sílu a radost. Proto je objímáme. Děláte to také?

Na stejné zemi co my
bydlí tu s námi stromy,
mlčí a hledí si svého
listíčka zeleného.

V současné době se Den stromů slaví ve více než 40 zemích světa. Den stromů byl ve světě vyhlášený již dříve, ale v České republice se začal slavit od roku 1906. V  České republice  připadá Den stromů na 20. října.

I my jsme si připomněli „Den stromů“ různými aktivitami. Podzim nám přináší inspiraci, v jeho režii je barevnost, která nás obklopuje všude kam se podíváme. Pozorovali jsme pestrost barev různých druhů stromů, vytvářeli různé dekorace z listů, hovořili o důležitosti stromů a jejich výsadbě. Žáci si zkusili i sazeničku malého stromečku zasadit. Uvědomovali jsme si, jak důležité jsou pro naši planetu lesy a stromy, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka a je potřeba přírodu chránit.