Projektový den ,,Žijeme zdravě“

  V pátek 16. února proběhl ve třídách 1. stupně projektový den ,,Žijeme zdravě“.

Žáci 1. třídy se dozvěděli, jak mohou Neplechovi předcházet úrazům, seznámili se s obsahem lékárničky a ošetřili plyšákovi fiktivní odřené koleno.

Děti ze druhých tříd si prakticky vyzkoušely, jak poskytnout první pomoc při opaření, popálení či úrazu elektrickým proudem.

Třeťáci si vyzkoušeli, jak poskytnout první pomoc při úrazech, zopakovali si vybavení lékárničky a v druhé části projektu se věnovali bezpečné cestě do školy.

Čtvrťáci si kromě poskytování první pomoci také dozvěděli cenné informace o ochraně bezpečí na internetu a nástrahách, které je mohou potkat.

Žáci 5. třídy se naučili poskytnout srdeční masáž a ošetřit žilní krvácení.