Konference kreativního učení

Dne 13. 6. 2024 se zástupci tříd 9.E a 9.D zúčastnili Konference kreativního učení v Knihovně města Hradce Králové. Půl roku se tyto dvě třídy věnovaly animaci metodou Stopmotion. Díky velké pomoci umělce Tomáše Jajčíka a kreativní konzultantky Petry Kultové, kteří nás procesem tvoření prováděli, vzniklo celkem pět animovaných filmů. Na konferenci jsme pak dostali příležitost sdílet těžkosti během vznikání animací, ale hlavně radost z tvoření a výsledku, který rozhodně stojí za tu dřinu!
 
Konference, jak krásně vystihla Petra, byla jednou velikou oslavou dokončených děl zúčastněných škol z Královéhradeckého kraje. K takové oslavě pak patřilo bohaté občerstvení, program s vyráběním pro žáky, výstava rekvizit, výrobků a hlavně setkání, povídání a sdílení zkušeností. Toho se s velkou odvahou chopili žáci Tonička a Patrik z déčka a Ondra z éčka. Za to si vysloužili velkou zmrzlinu na závěr hezkého dne.
 
Konferenci tedy máme za sebou. Teď už se můžeme těšit na premiéru filmů.
 
Mgr. Iva Purmová