Sportovně relaxační týden

  Od pondělí 17. 6. do pátku 21. 6. trávili žáci 1. stupně mimo budovu školy a v rámci vycházek po Hradci Králové a jeho okolí absolvovali zážitkovou výuku a poznání. 

Děti z 1.C zamířily na zámek Doudleby nad Orlicí, další den strávily v Šimkových sadech a spoustu zážitků a poznání zároveň si užily na výletě vláčkem, který je přiblížil k zajímavým místům v hradeckých lesích.

Druháci krom již zmíněného výletu vláčkem  strávili dva dny na Novém Hradci, kde si prošli Planetární stezku a druhý den zamířili  lesem k  vodní nádrži Češík. Nejvíce je však zaujal interaktivní výukový program o mravencích, který připravili pracovníci Ekocentra Paleta v Pardubicích.

Třeťáci si hojně užívali turistiky. Čekal je výlet na Hrad Trosky. dále se kochali pohledem na Hradec při plavbě na parní lodi a v praxi se přesvědčili o síle vodní páry. Další dny na ně čekaly sportovní hry s míčem a turistika na přírodní památku Plachta.

Čtvrťáci se vydali za poznáním historie do zámku Doudleby nad Orlicí, dále si připomněli sluneční soustavu na Planetární stezce.  V neposlední řadě zamířili do Šimkových sadů, kde nedaleko centra Hradce mohli pozorovat život biotopu rybník.

Páťáci strávili jeden den v Labyrintu Divadla Drak, kde si po zajímavé přednášce sami zkusili vést loutku. Ve středu vycestovali proti proudu času a ocitli se na komentované prohlídce v Muzeu VČ, kde se mohli podívat do života Čechů v období 1. republiky. Ve čtvrtek je čekala paroplavba po Labi. V pátek  po pěší cestě podél řeky Labe dorazili do areálu Univerzity HK, kde pro ně měli studenti UHK nachystaný den plný vědeckých poznatků, pokusů a hlavolamů – Hrajme si hlavou!