Žijeme zdravě – 1. část

Máme za sebou první část projektu Žijeme zdravě, který byl zaměřen na hygienu a péči o dutinu ústní. 
A co všechno bylo na programu? Nejprve jsme zhlédli video od paní zubařky, která ukazuje správnou techniku při čištění zubů, následně jsme si pomocí obrázků celý zub popsali, pomocí pohádky „Medvídek Péťa“ jsme si přiblížili důležitost pravidelného režimu pro zdraví a nechybělo ani rozlišování zdravých a nezdravých potravin. 
Nabyté informace jsme využili v pracovním listu.

Hned druhý den jsme společnými silami vytvořili plakát na téma  – ZDRAVÝ TALÍŘ.

Tím ale celý projekt ještě nekončí..

V následujícím týdnu si budeme poctivě zaznamenávat do tabulky naše čištění zoubků a s tabulkou se koncem týdne pochlubíme. 

Třídní učitelka –  Natálie Bělohlávková

 

 

Posted in 1.E

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,
v úterý 11. ledna 2022 proběhnou od 16:00 online třídní schůzky.

Ke schůzce Vám bude zaslána pozvánka a připojit se budete moci prostřednictvím g-mailových adres žáků.

Těším se na setkání.

 

Třídní učitelka – Natálie Bělohlávková

Posted in 1.E

Tři králové

Dne 6. ledna jsme si prostřednictvím projektového vyučování připomněli novoroční tradici – příchod Tří králů.

Pomocí pohádek jsme se ponořili do celého příběhu a dozvěděli se, kam mudrci vážili svou cestu a jaké dary nově narozenému králi nesli.
Nevynechali jsme ani zpěv písně a tvoření.

 

Třídní učitelka – Natálie Bělohlávková

 

 

 

 

Posted in 1.E

Akce na LEDEN

 • 3. ledna – nástup do školy
 • 6. ledna – TŘI KRÁLOVÉ
 • 11. ledna – třídní schůzky (od 16:00)
 • 12. ledna – projektové vyučování – ŽIJEME ZDRAVĚ (1. část)
 • 17. ledna – 21. ledna – autoevaluační týden (shrnutí prvního pololetí)
 • 31. ledna – předávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí 

Posted in 1.E

ČESKÉ VÁNOCE

Poslední den před Vánoci jsme si náramně užili. 
Pestrý a bohatý program nás provázel po celé dopoledne. Nejprve jsme vyrobili rodičům přáníčka s malým dárečkem a poté jsme se ponořili do zvyků a tradic, které k Vánocům také neodmyslitelně patří. 
Vyrábění betlému, četba a sledování vánoční pohádky, tvorba vánočního poselství – i takové aktivity byly náplní dne.

Tento program jsme zakončili ochutnávkou cukroví, popíjením horkého kakaa a rozbalováním dárečků od našeho školního Ježíška.

PS: Představte si, že Ježíšek nám jeden společný dáreček nechal v kabinetu za oknem. Medaile, které nám otevřely bránu pro psaní perem.

DĚKUJEME!

Byl to super den!

  

  

 

 

Posted in 1.E

VÁNOČNÍ (ONLINE) JARMARK

Již od podzimních dnů jsme pomalu začali pracovat na našem třídním vánočním jarmarku. Bylo toho před námi opravdu spoustu, proto jsme využívali každé volné chvíle k vyrábění. 
Stihli jsme to! Týden před Vánoci jsme si konečně oddychli, že máme vše hotové. Radost nám na chvíli překazila koronavirová situace a s ní spojená omezení, kvůli které nemohl jarmark proběhnout tak, jak bylo původně naplánované.
Přesto jsme našli způsob, jak to uskutečnit. Všechny výrobky jsme nafotili a vytvořili „online jarmark“, kde si rodiče mohli zvolit, co si chtějí koupit a my jim to připravili do balíčků.

I přes všechny komplikace jsme rádi, že se to alespoň v takto upravené míře zrealizovalo. Děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu ze strany rodičů a za velký zájem o nabízené výrobky.

A jak naše přípravy probíhaly? Podívejte se na následující fotografie.

 

Třídní učitelka Natálie Bělohlávková a vychovatelka Simona Chaloupková

A TAKY SE OCHUTNÁVALO

VÝSLEDNÉ VÝROBKY

 

 

ROZDÁVÁME RADOST

Dobré skutky se sice mají vykonávat v průběhu celého roku, ale o Vánocích to platí dvojnásob. 
Jsme pyšné, že naše děti napadla myšlenka, udělat radost někomu, kdo si ji zaslouží nejvíce. Na výběr tedy dostaly několik institucí, ze kterých si vybraly dětské oddělení nemocnice Rychnov nad Kněžnou.  Myslíme si, že to byla dobrá volba a jsme rádi, že jsme mohli sestřičky i děti obdarovat ručně vyrobenými dárečky. 

Třídní učitelka Natálie Bělohlávková a vychovatelka Simona Chaloupková

MIKULÁŠSKÁ NÁVŠTĚVA

Na pátek 3. prosince jsme všichni netrpělivě a se zvědavostí čekali. Z dopisu jsme věděli, že v tento den k nám má namířeno Mikuláš s andělem a čerty. Pečlivě jsme se tedy začali připravovat. Společnými silami jsme vyzdobili naši školu, aby se jim u nás líbilo a poctivě jsme trénovali nacvičené básničky.
Když nastal již zmíněný den D, už od rána byla ve vzduchu cítit trochu nervózní atmosféra. Všichni jsme byli plni napětí, zda k nám vzácná návštěva opravdu zavítá a jak budou všichni vypadat.
Po nějaké chvíli nás z výuky vyrušilo řinčení zvonu a řetězu, které se rozléhalo odněkud z venku. Všem bylo jasné, že čerti svůj slib dodrželi a blíží se k nám. 
Napětí se prodlužovalo, protože nejdříve navštívili naše kamarády z druhé třídy. Poté se však vydali i za námi. Byli jsme jako myšky a čekali, co se bude dít. Najednou se ve dveřích objevil Mikuláš s andělem a za nimi přiběhli dva neposední čerti. Uhelák a Černochlup, přesně ti, o kterých se v dopise psalo. 
Hned po přivítání Mikuláš otevřel knihu hříchů, kde měl připravené listiny ke každému z nás. Zmiňoval nejen hříchy, kterých jsme se dopustili ale i pochvaly. Každý musel této návštěvě říct nějakou básničku, za kterou nám kolikrát i čerti zatleskali, také svým podpisem ztvrdit, že ;budeme hodní a na závěr si podat ruku s jedním z pekelníku. Za tuto odvahu jsme od anděla dostali pytlíček plný dobrot a od druhého čerta proutek pro rodiče, kterým se dají snadno čerti přivolat.

Děkujeme Mikulášovi a jeho družině za milou návštěvu a budeme se na ně těšit zase příští rok.

TŘÍDA 1.E

 

Třídní učitelka – Natálie Bělohlávková a vychovatelka – Simona Chaloupková

 
 

Podzimní aktivity

PODZIM se pomalu chýlí ke svému konci a my si ho pořádně užili prostřednictvím podzimních aktivit. Byla to legrace, hlavně skákání v kaluži a filmový večer s popcornem a teplým nápojem. Pomalu se však ladíme na zimu, tak se těšíme, jaké úkoly nadcházející roční období přinese.

Třídní učitelka – Bělohlávková

Posted in 1.E

Bezpečnostní dny s Hasičským záchranným sborem a Městskou policií

Minulý týden byly pro žáky první a druhé třídy připraveny dva bezpečnostní dny. V pondělí 22. listopadu nás navštívili příslušníci Hasičského záchranného sboru z Rychnova nad Kněžnou. Nejprve děti seznámili s náplní jejich práce a poté jim představili důležitá čísla, která se v případě ohrožení používají. Ve spojitosti s tím si žáci vyzkoušeli cvičný hovor Hasičskému záchrannému sboru.
Na závěr dětem předvedli svou výzbroj pro výjezdy k nebezpečným situacím.

Na program jsme navázali ve čtvrtek 25. listopadu. Vyrazili do Zámeckého parku v Rychnově nad Kněžnou, kde na nás přivítali příslušníci Městské policie. Přijeli za námi ve služebním vozidle a pro děti měli připravené překvapení v podobě ukázky výcviku služebního psa. Také proběhla ukázka způsobu zadržení pachatele.

Akce hodnotíme jako velmi podařené a děkujeme za zpestření výuky.

1.E a 2.D

 

 

Strom – TÝMOVNÍK

Ve čtvrtek 18. listopadu byla pro žáky prvního i druhého ročníku připravená projektová aktivita, která byla zaměřena na týmovou spolupráci.

Programem projektu bylo společně vytvořit strom Týmovník. Žáci se rozdělili do několika skupin, tvořených zástupci obou tříd. Společně se podíleli na výrobě listů, dešťových kapek, siluet ptáčků a hlavě výmalbou předkresleného stromu.
Cílem projektu bylo posílit nejen přátelské vztahy mezi ročníky, ale hlavně budovat v dětech spolupráci, týmovost a vzájemnou komunikaci.

Myslíme si, že se dílo dětem moc povedlo. Všichni měli radost ze společné práce a nás, pedagogy, těší zodpovědný přístup všech dětí.

Budeme se těšit na další společnou aktivitu!

1. E A 2.D

 

   

 

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – ONLINE

S ohledem na zhoršující se epidemickou situaci proběhnou v úterý (23. listopadu 2021) třídní schůzky online formou.
K hovoru Vám bude zaslána pozvánka a připojit se budete moci prostřednictvím vytvořených g-mailových adres žáků. 

Budu se těšit na online setkání.

Třídní učitelka – Bělohlávková

Posted in 1.E

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ SLABIKÁŘE – 1.E

V pondělí 15. listopadu došlo v prostorách Městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou ke slavnostnímu předání prvního dílu SLABIKÁŘE.

První čtenářské dovednosti mají žáci za sebou prostřednictvím Živé abecedy, proto bylo potřeba přijmout další výzvu v podobě Slabikáře. Návštěva knihovny byla pro děti do poslední chvíle velkým překvapením, proto oznámení vykouzlilo všem úsměv na tváři a v očích byla ihned vidět velká zvědavost. 

Ještě jednou moc děkujeme paním knihovnicím, které nás s knihovnou seznámily a které si pro děti připravily zajímavý program. Budeme se těšit na další setkání!

Posted in 1.E

BEZPEČNĚ NA CESTĚ – projektový den

V pátek 12. listopadu bylo i pro žáky prvního ročníku připravené projektové dopoledne, které bylo zaměřené na bezpečnou cestu do školy.

Program byl pestrý a aktivit bylo opravdu spousta. Nejprve jsme společně zjišťovali, kdo do školy jezdí autem, kdo autobusem nebo kdo naopak chodí pěšky. S každou cestou je spojena spousta dopravních pravidel, které se musí dodržovat, např. správně se rozhlédnout na přechodě, chodit vlevo po chodníku, vyčkat na zeleného panáčka u semaforu. Nesmí se zapomenout ani na respektování dopravních značek, se kterými jsme se také seznámili a rovnou jejich význam využili na dopravním hřišti. 
Byla to velmi naučné a děti to moc bavilo. Naučené značky jsme poté pomocí pexesa ještě procvičili.
Závěrem projektu byla kreativní aktivita – nakreslit svou cestu do školy.

Doufáme, že pro žáky byl tento den naučný, a že získané informace o bezpečném chování využijí nejen při cestě do školy.

BUĎTE NA SEBE OPATRNÍ!

 

Posted in 1.E

Akce na měsíc LISTOPAD

V měsíci listopadu nás čekají následující akce:

 • 1. – 5. 11. – Moje cesta do školy (prac. listy s dopravní tématikou)
 • 5. 11. – Projekt Dopravní výchova – „Bezpečně na cestě“
 • 9. 11. – Vitamínový den (Zdravá škola)
 • 15. 11. – Návštěva městské knihovny Rychnov nad Kněžnou
 • 17. 11. – Státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii)
 • 22. – 26. 11. – Bezpečnostní týden (exkurze u hasičů, zdravotnické záchranné služby a policistů)
 • 23. 11. – Třídní schůzka (16:00)

 

Posted in 1.E

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Ve dnech 27. 10 – 29. 10. 2021 proběhnou podzimní prázdniny.
Do školy opět zavítáme v pondělí 1. listopadu. 

Užijte si pěkného podzimního počasí a v pondělí se budeme těšit.

Třídní učitelka – Bělohlávková

 

 

Posted in 1.E

Nejhezčí podzimní dekorace – SOUTĚŽ

Ve čtvrtek 21. 10. proběhla akce nesoucí název Dýňové slavnosti. Součástí dopoledního programu bylo i vyhlášení soutěže O nejhezčí podzimní dekoraci.
Tato část programu proběhla společně se třídou 2.D a musíme říci, že se sešly velmi zajímavé výrobky. Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili a blahopřejeme vítězům.
Kreativitě se meze nekladou. Podívejte se, jaké zajímavé nápady naši žáčci vymysleli a vytvořili.

Třídní učitelka – Bělohlávková

    

Tomášek – 3. místo

Fanda – 2. místo

Lukášek – 1. místo

 

Posted in 1.E

Den stromů

Ve středu 20. 10. jsme si ve škole připomněli Den stromů. Tento svátek se oslavuje především prostřednictvím sázení nových stromků.

Tuto možnost jsme neměli, a tak si žáci tento den mohli připomenout pomocí naučných kartiček, kde úkolem bylo poznat strom podle listu.

Třídní učitelka – Bělohlávková

  

Posted in 1.E

SOUTĚŽ – O nejhezčí podzimní dekoraci

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 nás čeká akce nesoucí název Dýňové slavnosti.

Tento celodenní program zahrnuje spoustu zajímavých aktivit, na které se žáci mohou těšit. Součástí dopoledního programu je i vyhlášení soutěže o nejhezčí podzimní dekoraci. Účast je dobrovolná ale budeme rádi, když se zapojí co nejvíce žáků. 
Proto prosíme, kdo se chce soutěže účastnit, ať ve čtvrtek donese do školy vyrobenou podzimní dekoraci. 

Těšíme se na výrobky!

Třída 1.E a 2.D

Český jazyk hravě

V českém jazyce se snažíme procvičit písmenka všemi způsoby. Nejen že je čteme v učebnici,  ale také se s nimi snažíme pracovat trochu zajímavějším způsobem. Píšeme je do krabice s moukou, fixem na mazací tabulku, ale také je vytváříme pomocí stavebnice. Je to zábava, zároveň učení a moc nás to baví.

Jaké asi bude další písmenko? 

 

Třídní učitelka, Natálie Bělohlávková

Posted in 1.E

Zkušební ONLINE hodina

V pondělí (11. 10.) proběhne od 18:00 zkušební online hodina.

Pro přihlášení využijte vytvořené g-mailové adresy žáků. Podrobnější informace budou umístěny v online učebně českého jazyka.

 

Těším se na Vás.

Třídní učitelka, Bělohlávková

Posted in 1.E

Ohlédnutí za akcemi v měsíci ZÁŘÍ

Září uteklo jako voda. Ve středu 1. 9. jsme slavnostně otevřeli dveře novým prvňáčkům, kteří s úsměvem na rtech a plni očekávání vkročili do našeho pohádkového světa.
První týden jsme se seznamovali nejen navzájem ale i s prostory a pravidly třídy, školy.

Druhý školní týden byl LOGOPEDICKÝ, zaměřený na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky, slovní zásoby a spoustu dalších oblastí. Vyrábělo se, tvořilo a smálo.

Také jsme se učili spoustu básniček, věnovaných začátku školního roku.

Jednou z nich je například tato:

ZÁŘÍ KLEPE NA VRÁTKA,
PŘIPRAVTE SE DĚŤÁTKA,
OTEVŘOU SE DVEŘE ŠKOLY,
VRHNEME SE NA ÚKOLY.
POJĎTE SI SE S NÁMI HRÁT,
UČIT SE A POVÍDAT.
AŤ SE VÁM TU PĚKNĚ DAŘÍ,
CELÝ ROK A NEJEN V ZÁŘÍ.

Koncem měsíce jsme si užili pár dní volna. K státnímu svátku – Den české státnosti se přidalo i ředitelské volno.

Těšíme se na další dobrodružství v naší první třídě.

 

Třídní učitelka, Bělohlávková

Posted in 1.E

Akce na měsíc ŘÍJEN

V ŘÍJNU nás čekají následující akce:

 • Od 4. října bude zahájena činnost zájmových kroužků
 • Akce: Zdravá škola – zjišťování kondice žáků
 • 26. října – Dýňová slavnost 
 • 27. a 29. října –  Podzimní prázdniny
 • 28. října – Státní svátek (Den vzniku Československa)
 • První vydání školního časopisu LOGOZPRÁVY

Posted in 1.E

LOGOPEDIE

Každý týden v úterý je s žáky prováděna individuální logopedická péče, kterou provádí školní logopedi.

Logopedie je jeden týden prováděna během vyučování, druhý týden v době odpolední družinky. 
Rozpis odpolední logopedie naleznou rodiče v šatně na nástěnce. 


Prosíme, aby žáci v tento den pravidelně nosili logopedické sešity, do kterých budou vkládány úkoly pro domácí procvičování.

 

DĚKUJEME.

Posted in 1.E

ARTETERAPIE

Jsme rádi, že i tento rok můžeme žákům nabídnout tuto terapeutickou metodu.

Arteterapie je umožněna pro obě třídy v Rychnově nad Kněžnou. 
Sudé týdny je terapie určena žákům první třídy a liché týdny je pro žáky třídy druhé.

Časový harmonogram naleznou rodiče v šatně na nástěnce.

Posted in 1.E

Logopedický týden

V týdnu od 6. 9. – 10. 9. 2021 proběhl Logopedický týden. Týden plný aktivit a her na procvičení jemné i hrubé motoriky, rozvoj zrakové a sluchové percepce a hlavně na procvičení správné výslovnosti a artikulaci jednotlivých hlásek. 

Během tohoto týdne jsme se naučili i nějaké básničky a s jednou z nich si každé ráno procvičujeme prstíky.

„Tenhle medvěd prodává med.
Dá lištičce sestřičce,
dá veverce do hrnce,
ježkovi dá medu soudek,
zajíčkovi dá na zoubek.
Zvířátka se radují,
medvědovi děkují!“


Posted in 1.E

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

 1. září byl velký den D pro naše žáčky, kteří si kouzelným klíčem odemkli dveře do první třídy.
  Nejen do první třídy ale do celého pohádkového světa, ve kterém se budeme učit číst, psát, počítat, poznávat svět kolem nás, malovat, vyrábět a užívat si společně strávený čas.

Do naší třídy 1. E celkem zavítalo 7 statečných rytířů a 2 odvážné princezny a všichni vyrážíme vstříc novým dobrodružstvím.

  1. Ráda bych všem žákům popřála úspěšný start do školních let, spoustu jedniček, úsměvů a krásných vzpomínek.

  Paní učitelka Natálie Bělohlávková.

Posted in 1.E