Sportovně-relaxační týden – 5.den

V pátek 24. června jsme si udělali výlet na Biřičku. Zde jsme zopakovali zásady první pomoci, zahráli si kopanou, také jsme se věnovali posilování svalů, orientaci se zavázanýma očima a přetahování s lanem v družstvech. Poté jsme relaxovali ve stínu, dodržovali pitný režim a zdravou stravu. Zpátky jsme se prošli kolem rybníků Datlík, Roudnička a Cikán. Cesta lesem po hrázi byla osvěžující a rychle nám uběhla. Unavení a opálení jsme se vrátili na oběd do školy.

Mgr. Boučková, Mgr. Roháčková

 

 

 

Sportovně-relaxační týden – 4.den

Ve čtvrtek 23. června jsme si připravili fotografie z dětství, které jsme předali třídnímu učiteli. Odebrali jsme se do Šimkových sadů, kde jsme si rozložili deky na piknik. Povídali jsme si o rodině a hádali, kdo je na fotografiích. Užili jsme si „moře“ legrace a relaxovali na sluníčku i ve stínu. Moc se nám to líbilo.

Mgr. Boučková, Mgr. Roháčková

 

Sportovně-relaxační týden – 3.den

V rámci třetího dne sportovně-relaxačního týdne jsme se věnovali projektu Bezpečná škola. Během dopoledne jsme se seznámili s obsahem lékárničky, naučili jsme se dopravní značky a řekli jsme si, co je důležité pro cyklistu. Součástí byly i různé hry a soutěže. Nejvíce se nám líbila soutěž na kolách, kde hlavním úkolem bylo co nejpomaleji projet mezi kužely do cíle. Závěrem projektu jsem absolvovali túru směrem k Biřičce.

Mgr. Boučková, Mgr. Roháčková

 

Sportovně-relaxační týden – 2.den

Dnes, na první letní den, jsme si uvědomili, jak je naše planeta krásná. Přejeme si, aby ještě hodně dlouho zůstala. Proto jsme si připravili projekt „Den bez odpadů“. Povídali jsme si o recyklování a třídění odpadků. Známe všechny kontejnery podle barev a tvaru. Zahráli jsme si v družstvech soutěž, jak rychle a správně dokážeme odpadky roztřídit. Také jsme přesadili šeříky od vstupní brány směrem k jezírku. Budeme je pravidelně zalévat, aby přežily. Poté jsme si zahráli na trávě fotbal nebo jen tak relaxovali na sluníčku. Den se vyvedl a všichni měli radost, že děláme něco pro naši krásnou Zemi.

Mgr. Boučková, Mgr. Roháčková

Sportovně-relaxační týden – 1.den

V pondělí 20.6. 2022 nám začal týden plný sportovních a turistických zážitků. První den nesl podnázev – Den bezpečnějšího internetu.

Vydali jsme se na Stříbrný rybník hradeckými lesy a cyklostezkou. Cesta rychle ubíhala, povídali jsme si o internetu a jeho schopnostech, jak zkracuje vzdálenosti mezi lidmi a jak veškerou technikou usnadňuje život. Připomněli jsem si také základní pravidla bezpečnosti při pohybu v jeho prostředí. Poté jsme probírali celý školní rok a smáli se veselým situacím během procházky. Kolem jedenácté jsme dorazili ke Stříbrňáku. Obloha se zatáhla a vítr přihnal bouřku s deštěm. Schovali jsme se v kempové kuchyňce, vyluštili tematické křížovky a doplňovačky. Nasvačili jsme se a přečkali řádění živlů. Vzduch se pročistil a lépe se dýchalo. Nachodili jsme necelých devět kilometrů. Plni dojmů, utahaní, ale spokojení jsme se vrátili do školy na oběd. Akce se nám líbila a tělo bylo rádo, že pro něj také něco zdravého děláme.

Za třídy 7.E, 8.D, 9.C a 9.D třídní učitelky

 

Tabla 9. ročníků

Dnes jsme vystavili tabla obou tříd v prostoru u školní knihovničky. Každá třída pojala svou prezentaci po svém.

9.C vytvořila tablo v moderním pojetí s názvem A HUDBA DOHRÁLA. Základem je populární přehrávač, na kterém jsou fotografie jednotlivých žáků a žákyň. Každý svoji tvář rozmístil na ploše tohoto přehrávače. Šipky pomyslně přehrávají celou školní docházku žáků a zastavují se u různých vzpomínek. Šipka vlevo znamená, že by se chlapci i děvčata zase rádi vrátili na společný začátek– na těch devět let „tučných i hubených“, jak se jednotlivcům dařilo.

9.D s počtem sedmi chlapců sváděla k názvu SEDM STATEČNÝCH, kteří vydrželi až do konce. Jelikož již podobné téma měli loni s tř. uč. Michalem Faistem, postupovali jsme obdobně. Zůstali jsme u tématu Divokého západu. Každého žáka jsme vyfotili v klobouku a dotvořili jeho podobu jako hledaného „tuláka“, který musí být dopaden a dovlečen do školy/saloonu k přezkoušení před tabulí nebo před šerifem – třídní učitelkou. Při fotografování a tvoření tabla jsme se nasmáli a vymýšleli další varianty a vtipné scénky. Obrázky jsme doplnili kovbojskými klobouky, šátky, lanem a vzduchovkou. Nechybí dostavník s bývalým šerifem/tř. učitelem, který město opustil a hledá bandu zlodějů koní. Vše doplňují rekvizity pistolí, karet, koní a peněz – zvětšené dolarovky a stodolarovky celé tablo rámují.

Ještě nás čeká rozloučení s prvňáčky, kterým předáme štafetu s našimi moudry, zkušenostmi a zážitky do budoucna.

Za 9. ročníky Mgr. Boučková a Mgr. Roháčková

Den dětí – bowling

V rámci Dne dětí oba deváté ročníky vyrazily společně na bowling. Celé dopoledne jsme si velmi užili, zažili jsme plno srandy a procvičili se v bowlingu. Nakonec jsme dostali sladkou legrační odměnu. 🙂 

Mgr. Boučková, Mgr. Roháčková

 

 

 

Plán akcí – ČERVEN 2022

1. 6. 2022 – Den dětí (Flošna HK, bowling) – 1. – 4. vyučovací hodina, dále výuka dle rozvhu

13.6. 2022 – 17.6. 2022 – Autoevaluační týden (sebereflexe žáků za uplynulé pololetí)

15.6. 2022 – Šachový turnaj (zájemci se hlásí u paní vychovatelky Černohousové)

16. 6. 2022 – uzavření klasifikace za 2. pololetí 

17.6. 2022 – Žákovský senát (třídní senátoři, 3 . vyučovací hodina)

20.6. – 24.6. – Sportovně-relaxační týden (výuka v tomto týdnu do 12.50 hodin)

  – v rámci tohoto týdne proběhne:

      20.6. – Den bezpečného internetu

      21.6.  – Den bez odpadu

      22.6. – Bezpečná škola

      23.6. – Příběh mojí rodiny

      24.6. – Sportovně-branný den

27.6. – Třídnické práce, výměna učebnic, úklid třídy (výuka do 12.50 hodin)

28.6. – Třídní výlet (bude upřesněno)

29.6. – Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd

30.6. – Slavnostní předávání vysvědčení za školní rok 2021/2022

 

Zdroj obrázku: https://www.epuzzle.info/cs/puzzle/p%C5%99ehr%C3%A1t/jiny/79322-dobr%C3%BD-den-a-na-shledanou#12×11

 

Projektové vyučování – Sexuální výchova

Ve středu 25. května jsme se věnovali osvětě v sexuální výchově. Obě deváté třídy probraly   důležitá témata jako láska, přátelství, antikoncepce, problémy ve vztahu či pohlavní nemoci. Upřímně jsme zodpověděli otázky spolužáků bez studu a zesměšňování. Viděli jsme poučný pořad se známou sexuoložkou o mýtech kolem sexu v 21. století. Nakonec jsme doplnili křížovku a vytvořili barevný plakát. Projekt byl velmi zajímavý a poučný. Naslouchali jsme se zájmem daným tématům a zapojili se do besedy.

Mgr. Roháčková, Mgr. Boučková

 

 

Výchovný koncert v Adalbertinu

Ve čtvrtek 12.5. 2022 jsme se zúčastnili výchovného koncertu v sále Adalbertina. Koncert byl zaměřen na hudební tvorbu Osvobozeného divadla a divadla Semafor. Seznámili jsme se s  nejdůležitějšími osobnostmi těchto divadel a jejich písně si mohli zazpívat.

Mgr. Boučková, Mgr. Roháčková

Projektové vyučování – Ekologie zblízka

Ve středu 11. května 2022 jsme se v rámci projektového vyučování zúčastnili exkurze do elektrárny Opatovice nad Labem. Při vstupu do elektrárny na nás čekali dva průvodci z řad zaměstnanců. Provedli nás od kotlů na hnědé uhlí, kolem velkých turbín až k velínu samotné elektrárny. Prošli jsme celý areál. Viděli jsme násypky na hnědé uhlí, vlakové výhybky, chladící a kondenzační zařízení a vysoké věže na odsávání spalin. Obdivovali jsme nejvyšší věž s výškou 130 metrů. Všude vládlo subtropické vedro se zvýšenou prašností.  Autobusem a MHD jsme se vrátili do školy plni dojmů. Čekala na nás prezentace o elektrárnách s podrobným výkladem o získávání elektrické energie. Nakonec jsme vyplnili pracovní listy. A jsme zase o něco chytřejší!

Mgr. Boučková, Mgr. Roháčková

KVĚTEN – plán akcí

11. května – Projektové vyučování: Ekologie zblízka (Elektrárna Opatovice), více info v zápisnících

12. května – Koncert Adalbertinum (hity filmové hudby, vstupné 90 Kč hradí Rada rodičů PATRON)

17. května – Třídní schůzky a setkání Rady rodičů PATRON (třídní schůzky v učebně 9.D, Rada rodičů v učebně 7.D)

20. května – Fotografování tříd

26. května – Projektové vyučování: Sexuální výchova (6 vyučovacích hodin, poté výuka dle rozvrhu)

Posted in 9.D

Květen – plán akcí

11. května – Projektové vyučování: Ekologie zblízka (Elektrárna Opatovice), více info v zápisnících

12. května – Koncert Adalbertinum (hity filmové hudby, vstupné 90 Kč hradí Rada rodičů PATRON)

17. května – Třídní schůzky a setkání Rady rodičů PATRON (třídní schůzky v učebně 9.C, Rada rodičů v učebně 7.D)

20. května – Fotografování tříd

25. května – Projektové vyučování: Sexuální výchova (6 vyučovacích hodin, poté výuka dle rozvrhu)

26. května – Projektové vyučování: Řezbářství (1. – 4. vyučovací hodina), poté výuka dle rozvrhu

Posted in 9.C

Den Země

V pátek 29. dubna jsme oslavili Den Země. Povídali jsme si, jak naši jedinečnou planetu chránit a zvelebovat. Dokázali jsme to úpravou zahrady kolem naší školy. Natřeli jsme lavičky a stojany na jízdní kola, zasadili levandule, vrbičky a okrasné keře. Vyčistili jsme vodní jezírko a doplnili do něj vodu. Ostříhali jsme přerostlé keře a stromky, uhrabali záhony a shrabali suché listí. Truhlíky jsme osázeli muškáty a petúniemi. Z dobře vykonané práce jsme měli radost, protože zahrada opravdu „prokoukla“. A pak jsme se odměnili opékáním vuřtů, špekáčků a párků na ohni za školou. Slunečné počasí nám přálo a vykouzlilo úsměvy na tvářích všech pracovitých žáků i učitelů.

Za celý 2. stupeň Mgr. Boučková a dr. Hudcová

 

 

 

Exkurze do Prahy

Ve středu 27. dubna 2022 jsme se zúčastnili exkurze do našeho hlavního města Prahy.
Agentura „Výuka jinak“ byla garantem celé akce. Ráno jsme nasedli do dvou autobusů a v půl
osmé vyjeli. Cesta rychle ubíhala, ani jsme se nenadáli a už jsme vystupovali pod Petřínem.
Tam se nás ujala paní průvodkyně, celou trasu se nám věnovala a ukazovala všechny krásné
památky. Lanovkou jsme vyjeli na Petřín a nasmáli se v Zrcadlovém bludišti. Parkem jsme
sestoupili na Pražský hrad. Obdivovali jsme Katedrálu sv. Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku
se Zbrojnicí a hladomornu Daliborku. Po Starých zámeckých schodech jsme sešli na Malou
stranu, dále pak po Karlově mostu, Karlovou ulicí až na Staroměstské náměstí, kde jsme
obdivovali v 15,00 hodin Staroměstský orloj. Poté jsme prošli celým Václavským náměstím až
k Hlavnímu nádraží města Prahy. Notně unavení jsme nastoupili do autobusů a vydali se na
cestu domů. Exkurze se vydařila, přálo nám slunečné počasí. Petřín i okolní parky kvetly,
voněla posečená tráva a dýchala na nás atmosféra starobylého města, o jehož rozmach a
slávu se zasloužil jeden z největších Čechů – český král a císař římský Karel IV.

Za třídy 8.C, 9.C a 9.D

Mgr. Malcová, Mgr. Boučková, Mgr. Roháčková

Projektové etické vyučování

Ve čtvrtek 21.4.2022 proběhlo na naší škole etické projektové vyučování tentokrát zaměřené na mezilidské vztahy. V první části projektu jsme se věnovali mezilidským vztahům, výhodám týmové práce či přínosu etických pravidel k podpoře pozitivního vztahu žák-pedagog. V druhé části jsme se rozdělili na týmy, zvolili různé postavy, které spolu tvoří tým, výtvarně jej ztvárnili a sepsali přehled jejich důležitých vlastností. Vytvořili jsme také týmové logo naší třídy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in 9.C

Projektové vyučování – etická výchova

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 proběhlo projektové vyučování o etické výchově. Již ráno jsme se těšili na to, co nás čeká a čemu se přiučíme. Od druhé vyučovací hodiny jsme probírali témata: empatie, emoce, vzájemná pomoc, pozitivní hodnocení, pochvala atd.

Zjistili jsme, že jsme tým, který je na sebe zvyklý, víme, co si můžeme vzájemně k sobě dovolit. Snažíme se respektovat jeden druhého. Umíme spolužáka pochválit a poznat jeho dobré stránky, ocenit za spolupráci. Vůči učitelům jsme otevření, dáváme své pocity najevo, nezesměšňujeme a neodsuzujeme. Necháme si poradit, umíme pracovat s chybou, dokážeme se omluvit, poděkovat, poprosit. Jsme tolerantní k druhým, zejména k starším lidem nebo hendikepovaným.

Už víme, co je empatie a umíme se vcítit do „kůže druhého“. Budeme se snažit řešit problémy pozitivně a bez zbytečných emocí a konfrontací. Podívali jsme se na zajímavá videa k jednotlivým tématům. V některých scénkách jsme se našli a pak debatovali o reakcích aktérů.

Nakonec jsme vypracovali logo třídy a vyvěsili jej na nástěnce. Projekt byl velmi poučný. Shodli jsme se na tom, že je třeba častěji probírat zajímavá témata, besedovat o nich a také respektovat názory druhých.

Mgr. Roháčková

 

 

Posted in 9.D

Videoprojekt- Planeta Země 3000: Madagaskar

V pondělí 4. dubna se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili vzdělávacího programu projektu Planeta Země 3000. Společně jsme  s jeho autorem Adamem Lelkem zavítali na čtvrtý největší ostrov světa – Madagaskar. Poznali jsme přírodními krásy ostrova, zajímavé endemické druhy živočichů a především původní obyvatele i jejich tajemné rituály. 

PRO – Měsíc kniny

V rámci středečního projektu jsme se věnovali knížkám a čtenářské gramotnosti. Každý z nás si do školy přinesl svou oblíbenou knihu, kterou svým spolužákům představil. V rámci projektu jsme tvořili obal na knihu dle svých představ a zapojili se do tvorby Literárníku, který máme ve škole v 1. patře. Seznámili jsme se také s tím, jak se tvoří kniha a zkusili si vyluštit záhadnou šifru. 

Posted in 9.C

Plán akcí – DUBEN

4. dubna – videoprojekt Planeta Země 3000 – Madagaskar (ráno výuka dle rozvrhu, poté společně přesun k Bio Centrál, začátek programu 11.45 hod., délka 60 min + diskuze)

27. dubna – Exkurze do Prahy (celodenní akce, 450,-/žák, výběr peněz do 13. dubna)

29. dubna – projektové dopoledne: Den Země – etické prostředí okolí školy (1. – 4. vyučovací hodina, poté výuka dle rozvrhu)

Zdroj obrázku: https://www.akropolis.cz/content/jaro

Exkurze do Prahy

27. dubna 2022 se žáci zúčastní exkurze do Prahy. Budou mít příležitost navštívit s průvodcem venkovní a vnitřní prostory Pražského hradu, užijí si plavbu lodí po Vltavě s malým občerstvením, nahlédnou do Muzea Karlova mostu a poznají tajemství Staroměstského náměstí. Cestování proběhne objednanou autobusovou dopravou. Sraz v 7.15 hodin u zastávky MHD Hvězda (u obchodu Kubík). Příjezd k zastávce MHD Hvězda kolem 17. hodiny. S sebou: svačinu, pití, kapesné ve výši dle uvážení, vhodné oblečení, náhradní respirátor, občanský průkaz (od 15 let). Cestování MHD v Praze je pro žáky do 15 let zdarma. Celková cena 450 Kč. Prosím odevzdat tuto částku třídnímu učiteli do pátku 15. dubna 2022 (prosím o přesnou částku). Od vybírané částky je již odečten finanční příspěvek Rady rodičů Patron.

Mgr. Boučková

Zdroj obrázku:https://www.rexter.cz/rubriky/recenze/jake-pamatky-musite-navstivit-v-praze_351.html

Posted in 9.C

Projektový den – Mladý novinář

V pondělí jsme se v rámci projektového dne věnovali mediálnímu prostoru a žurnalistice. Žáci se zamysleli nad tím, co je úkolem novináře, jaký by novinář měl být a co by měl umět. Pracovali též s videem týkající se etiky médií. V druhé polovině projektového dne žáci vyšli do ulic a pokládali otázky kolemjdoucím. Na základě odpovědí zanalyzovali výsledky ankety.  Závěrem žáci ve skupinkách vytvořili plakát na téma etický kodex novináře.

 

Posted in 9.C

Plán akcí: březen 2022

6. 3. – 12. 3. 2022: zimní lyžařský a turistický výcvikový kurz pro přihlášené žáky 2. stupně

8.3. 2022 – třídní schůzky od 16 hodin (v učebně 9.D či online, bude upřesněno)

16. 3. 2022: Zelená burza rostlinek

17. 3. 2022: žákovský senát (3. hodina, knihovna školy)

30. 3. 2022: projekt Měsíc knihy a tvorba stromu Literárník (1. – 4. vyučovací hodina)

Mgr. Roháčková

 

Zdroj obrázku: https://zahradkarskaporadna.cz/clanek-30073-kalendar-pro-zahradniky-brezen-0

 

Posted in 9.D

Pololetní dovádění

Na magické datum 22. 2. 2022 jsme si připravili POLOLETNÍ DOVÁDĚNÍ. Jelikož jsme před
vysvědčením za první pololetí prodělali karanténu, následně coronavirovou nákazu dětí i
učitelů a jarní prázdniny, posunula se oslava vysvědčení až na dnešní den. Ráno po začátku
první hodiny jsme si řekli vše o bezpečnosti a jak se vyvarovat nástrahám velkoměsta. Vydali
jsme se pěšky od naší školy na „skoro jarní procházku“ do středu Hradce Králové k Bílé věži a
staré radnici na Velkém náměstí. První zastávku jsme udělali u Studijní knihovny na břehu
Labe. Posvačili jsme v teple, podívali se do prostor knihovny a nahlédli jsme do zajímavých
časopisů. Pak jsme pokračovali po Bono publico (krásně opraveném lidovém schodišti) ke
Katedrále svatého Ducha. Tam jsme se po jednotlivých třídách vyfotografovali a prohlédli si
malebná podloubí a staré měšťanské domy.
Počasí nám opravdu nepřálo. Jako na Apríla chvíli svítilo slunce, chvíli pršelo, chvíli padal sníh
a do toho foukal opravdu studený vítr. Při cestě zpátky (opět pěšky) přes Pivovarnické
náměstí kolem nové radnice jsme sestoupili po Gočárově schodišti, pak kolem Pedagogické
fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové směrem na Novou Třebeš. Utahaní jako koťata
jsme těsně utekli před sněhovou vánicí, která vypukla hned po našem vstupu do šaten.
Unavení, ale šťastní, jsme ve třídě dojedli svačiny, rozdali si bonbony a „bouchli“ dvě dětská
šampíčka. Zhodnotili jsme I. pololetí školního roku 2021/2022 a byli rádi, že jsme absolvovali
cestu po svých na čerstvém vzduchu a že se nám nic nestalo. Vyčistili jsme si hlavy a jsme
připraveni na druhé pololetí, jaro a další zážitky při projektovém vyučování.

                                                                                                                                                                                       Mgr. Roháčková

Posted in 9.D

Plán akcí: BŘEZEN 2022

6. 3. – 12. 3. 2022: zimní lyžařský a turistický výcvikový kurz pro přihlášené žáky 2. stupně
15.3. 2022 – třídní schůzky od 16 hodin (v učebně 9.C)
16. 3. 2022: Zelená burza rostlinek
17. 3. 2022: žákovský senát (3. hodina, knihovna školy)
30. 3. 2022: projekt Měsíc knihy a tvorba stromu Literárník (1. – 4. vyučovací hodina)

 

Zdroj obrázku: https://living.iprima.cz/uzitkova-zahrada/brezen-na-zahrade-co-je-treba-udelat
Posted in 9.C

Pololetní dovádění

V úterý 22.2. jsme v rámci oslavy konce 1. pololetí vyrazili na menší pěší túru. Cesta vedla na Velké náměstí, cestou jsme navštívili též Studijní a vědeckou knihovnu. Společně jsme si připomněli významnou historickou část Hradce Králové. V poslední části jsme se snažili vyluštit šifru a jiné hádanky. Dětským šampaňským jsme poté zahájili naše poslední společné pololetí …

 

Posted in 9.C

PLÁN AKCÍ: ÚNOR

4. 2. 2022  – Pololetní prázdniny
7. 2. – 11. 2. 2022 – Jarní prázdniny
14. 2. 2022 – Začátek výuky ve škole dle běžného rozvrhu

15. 2. 2022 – návštěva naší SŠ (2. vyučovací hodina)

22. 2. 2022  –  projekt: Pololetní dovádění (1. – 4. vyučovací hodina), pobyt venku, s sebou teplé oblečení a dobrou obuv, svačinu, pití), poté výuka dle rozvrhu
28.2. 2022 – projekt: Mladý novinář (1. – 4. vyučovací hodina), dále výuka dle rozvrhu

 

Zdroj obrázku: https://www.dobrakondice.cz/clanek/domacnost/zahrada-po-cely-rok-unor

Posted in 9.C

Přechod na distanční výuku od 27.1.2022

Z důvodu vysoké absence žáků a pedagogů přechází od čtvrtka 27. ledna celý druhý stupeň na distanční výuku. Dle aktuální situace se žáci vrátí do školy ve čtvrtek 3. února a obdrží výpis z vysvědčení. Následovat budou pololetní a jarní prázdniny a výuka bude pokračovat ve škole od 14. února.

Rozvrh distanční výuky je k dispozici na webových stránkách školy. 

 

Posted in 9.C

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Vážení rodiče,

kliknutím na odkaz níže naleznete informace k přijímacímu řízení na SŠ.

KLIKNĚTE NA: Přijímací řízení na SŠ

 

Internetové stránky s informacemi týkajícími se výběru školy a povolání:

http://www.uiv.cz  – adresář škol

http://www.infoabsolvent.cz  – informační systém o uplatnění absolventů škol

http://www.kr-kralovehradecky.cz  – informace o SŠ v Královehradeckém kraji

http://www.urady.cz  – informace o SŠ ve všech krajích ČR

http://www.atlasskolstvi.cz  – databáze škol

http://www.cermat.cz  – informace k jednotlivých přijímacím zkouškám

http://www.msmt.cz

 

Zdroj obrázku: https://www.issmb.cz/index.php/archiv-novinek/557-vyber-skoly.html

 

Plán akcí – LEDEN 2022

11. ledna – Online třídní schůzky od 16 hodin 
13. ledna – Žákovský senát (3. vyučovací hodina v knihovně školy)
17. ledna – 21. ledna – Autoevaluační týden (reflexe a sebereflexe žáků za uplynulé pololetí)
28. ledna – Projektové vyučování – Příběh mojí rodiny
31. ledna – Předávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí 
31. ledna – Pololetní dovádění

Více informaci žáci obdrží začátkem ledna.

 

 

Zdroj obrázku: https://living.iprima.cz/diy-projekty/jak-vyrobit-krmitko-pro-ptacky-vyuzijte-i-rulicku-od-toaletniho-papiru

 

 

PRO – České Vánoce

Čtvrtek 16.12.2021 patřil oslavě nadcházejících vánočních svátků. V rámci projektu jsme se seznámili s českými vánočními tradicemi a zvyky, pracovali se zajímavým vzdělávacím videem, tvořili přání na školní stromeček přání, vytvářeli plakáty o slavení Vánoc v různých zemích. Součástí také bylo vystoupení na téma Staré pověsti české – O Bivoji, které jsme trénovali několik týdnů dopředu. Děkujeme 9.D za spolupráci a panu učiteli Faistovi za skvělou roli vypravěče!

Za třídu 9.C Mgr. Boučková

Posted in 9.C

Výuka dne 17.12.2021

V pátek 17.12. budeme v rámci projektu o Vánocích vyrábět vánoční poselství, budeme si vyprávět o Vánocích a uděláme si vánoční besídku. Výuka končí po 5. vyučovací hodině, tedy v 12.50 hodin. Šestá vyučovací hodina odpadá. Prosím rodiče o podpis k této informaci v zápisnících žáků.

Děkuji

Mgr. Boučková

Posted in 9.C

Beseda – Měsíc filmu na školách

Naše třída se zúčastnila besedy s panem dr. Jiřím Štěpánem (FF UHK), který byl ve čtvrtek 25.11. hostem naší školy. Dozvěděli jsme se celou řadu zajímavých informací o totalitní éře 1948 – 1989 v Československu. Uvědomili jsme si významné rozdíly mezi totalitou a svobodou. Velmi za tuto besedu děkujeme a bylo nám ctí se jí zúčastnit.

Posted in 9.C

Plán akcí – PROSINEC

Úterý 14.12.2021Řemeslnický den (2. – 4. vyučovací hodina, ve třídě s TU), výroba vánočních dárků pro svoji rodinu, tvorba foto návodu na výrobu produktu. Výuka končí dle rozvrhu.

Čtvrtek 16.12.2021Vánoční žákovská akademie a projekt České Vánoce (vystoupení jednotlivých tříd v ŠJ, pořízení videozáznamu, vánoční tradice, církevní zvyky, etická témata apod.) Výuka končí dle rozvrhu.

Pátek 17.12.2021Vánoční poselství tříd – výroba společného novoročního poselství, výuka do 12.50 hodin

Pondělí 20.12.2021 – čtvrtek 23. 12.2021Ředitelské volno

Pondělí 27.12.2021 – pátek 31.12.2021 – Vánoční prázdniny

Pondělí 3.1.2022Začátek výuky

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a především pevné zdraví! 

Třída 9.C

Mgr. Boučková

 

Zdroj obrázku: https://www.magazinzahrada.cz/vanocni-aranzma-z-prirodnin-galerie/

 

                     

 

Posted in 9.C

Projektové dny – Etická výchova

V pondělí a v úterý jsme se věnovali etické výchově. Konkrétně jsme se zaměřili na rozvoj sociálních dovedností, empatii a prosociální chování. Hovořili jsme o etickém vyjadřování v komunikaci, a to především na sociálních sítích. Závěrem jsme vytvořili jablka na celoškolní projekt strom Týmovník, který nás všechny spojuje.

Posted in 9.C

PRO – Zdraví nás baví

V pondělí 1. 11. 2021 jsme se první čtyři vyučovací hodiny věnovali zdraví a péči o něj. Zopakovali jsme si pravidla zdravé výživy, složení potravinové pyramidy a také jsme mluvili o negativních vlivech na naše zdraví.

Zdraví zdar!

Přejeme všem především pevné zdraví!

Posted in 9.C

Plán akcí – LISTOPAD

1. 11. 2021 – Projektové vyučování Zdraví nás baví (1. – 4. vyučovací hodina) s TU, poté výuka dle rozvrhu

4. 11. 2021 – Žákovský senát (v knihovně školy, 3. vyučovací hodina)

10. 11. 2021 – Beseda s hostem školy: 2. vyučovací hodina, host: ředitel VČ muzea Pardubice Mgr. Tomáš Libánek

11. 11. 2021 – Měsíc filmu na školách (2. – 4. vyučovací hodina), host: dr. Petr Sedlák, v krčku školy

12. 11. 2021 – Burza SŠ a Živá knihovna (1. – 4. vyučovací hodina), KC Aldis

15. 11. 2021 – Projektové vyučování Etická výchova 1. část, (1. – 5. vyučovací hodina)

16. 11. 2021 – Projektové vyučování Etická výchova 2. část (1. – 3. vyučovací hodina)

23. 11. 2021 – Třídní schůzky – informační odpoledne pro rodiče, od 16 hodin v učebně 9.C

 

Posted in 9.C

PRO – Etická výchova

V pátek 22.10. na naší škole proběhl etický projekty, v rámci kterého jsme se společně zabývali etickým a neetickým oslovením, rozvíjeli jsme sebedůvěru, posilovali náš třídní tým a také jsme diskutovali na téma návykové látky. Projekt byl velmi zajímavý.

 

 

Posted in 9.C

PRO – Dýňové slavnosti

Ve čtvrtek 21.10. 2021 na naší škole proběhly tradiční Dýňové slavnosti. Během projektového dopoledne diskutovali o podzimní tradicích, pracovali jsme s výukovými videi a zapojili jsme se do soutěže o nejhezčí dýni a podzimní dekoraci.  Petra a Míša se se svým podzimní ježkem umístily na 1. místě.

Gratulujeme!

Posted in 9.C

Akce na ŘÍJEN

4. 10. 2021 – zahájení činnosti zájmových kroužků
19. 10. 2021: představení Malý princ ve Filharmonii HK (viz zápisníky)
25.10. 2021: Projekt Evropský den jazyků
26. října 2021: Podzimní slavnosti pro žáky, rodiče a veřejnost v areálu školy
27. října 2021: podzimní prázdniny
28. října 2021: státní svátek
29. října 2021: podzimní prázdniny
Posted in 9.C

ÚSPĚCH ŽÁKŮ VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI „BOJ S PANDEMIÍ“


V loňském školním roce se ve výtvarné výchově žáci 2. stupně zúčastnili československé soutěže „Boj
s pandemií“, kterou vyhlašují Univerzita Karlova spolu s dalšími významnými institucemi pod záštitou
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka, ministra školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky Roberta Plagy a Asociace krajů České republiky. V rámci této
soutěže děti tvořily práce na téma „Naši dnešní hrdinové“ a „Jak to vidím a cítím já“. Technika
i formát byly libovolné. S radostí gratulujeme naší žákyni Nele Řehounkové a Petru Dvořákovi ze
současné 9.C, jejichž díla budou vystavena na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Vernisáž se
uskuteční v úterý 28.9. 2021 od 13:00 hod.

 

 

Petr Dvořák, 9.C

Nela Řehounková, 9.C


Nele a Petrovi velmi gratulujeme! A všechny zájemce zveme na prohlídku této výjimečné výstavy.


Mgr. Aneta Patková

Logopedický týden

V rámci logopedického týdne jsme procvičovali hlásky Ž, Š, Č, procvičovali hrubou a jemnou motoriku. Cvičili jsme správné dýchání, sluchovou a zrakovou percepci a relaxovali jsme v relaxační místnosti.

Posted in 9.C

PLÁN AKCÍ – září

1.9. 2021 Slavnostní zahájení školního roku

2.9. 2021 Třídnické záležitosti, tvorba třídních pravidel, učebnice…Výuka do 12.50 hodin

3.9. 2021 Projekt Etická výchova, výuka dle rozvrhu

6.9. – 10.9. 2021 Logopedický týden  (1. – 5. vyučovací hodina logopedie, 6.vyučovací hodina – oběd (13.25), poté výuka dle rozvrhu)

10.9. 2021 Pernštejni (akce v tělocvičně školy, 45,- na žáka)

15.9. 2021 – Akce Bezpečné nábřeží (odchod během 1. vyučovací hodiny, návrat kolem poledne, dále výuka dle rozvrhu)

Posted in 9.C

Elektronická ŽK

Od letošního školního roku budeme nadále využívat ke klasifikaci pouze elektronickou verzi ŽK. Lze ji spustit pomocí internetového připojení nebo aplikací Bakaláři v mobilním telefonu. Pokud nastanou potíže a nebudete moct sledovat známky online, kontaktujte mailem či telefonicky třídního učitele. Přihlašovací údaje obdrží žáci ve škole. Děkujeme.

Internetové připojení: https://bakalari.neslhk.com/next/login.aspx

Lze spustit i z webu školy www.zs-logopedicka.cz (nahoře v liště: RODIČE – ELEKTRONICKÁ ŽK – odkaz ZDE)

Mobilní aplikace: aplikace Bakaláři OnLine (přihlášení je stejné jako v internetové podobě).

Posted in 9.C

Střípky z kroužku RUSKÉHO JAZYKA/русский язык

Od  října se pro velký zájem otevřel kroužek ruského jazyka. Cílem je žáky seznámit s azbukou, osvojit si její psací podobu a naučit se základní fráze v ruštině. Nadšení pro tento jazyk neopadá a téměř všichni se již v azbuce alespoň malinko orientují a dokáží i číst krátká slova. V tento předvánoční čas se žáci také seznamují s tradicemi slavení Vánoc v Rusku. V několika posledních hodinách tak  vzniká přehledný plakát, který vystihuje tento svátek.

Přejeme všem krásné Vánoce! С Рождеством!

Mgr. Boučková

 

 

 

Evropský den jazyků

Na podporu jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě prohlásila Rada Evropy den 26. září Evropským dnem jazyků, jehož cílem je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů.

Žáci 8. a 9. třídy si tento den připomněli v rámci projektu, ve kterém si řekli o evropských jazycích, o významných památkách vybraných evropských zemí a osobnostech.  Zkusili si také pozdravy v nejpoužívanějších evropských jazycích a nechyběl ani přepis několika slov do azbuky.