Přednáška u městské policie

V pondělí 27.11. se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili interaktivní přednášky u městské policie pod vedením zkušeného lektora. Téma se zaměřovalo na nejčastější rizika dané věkové skupiny doma i venku.

Děkujeme za přínosnou přednášku!

 Mgr. Boučková

Zasedání žákovského senátu

I v tomto školním roce bude na ZŠ pro žáky s NKS pracovat senát složený ze zástupců jednotlivých tříd. Našim novým senátorům pro školní rok 2023/2024 byly slavnostně předány diplomy potvrzující tituly. Těšíme na spolupráci a nové podněty od našich mladých senátorů.

 

Mgr. Boučková a Mgr. Geržová

Týden od 6.3. – 10.3. POZOR ZMĚNA!

V době konání zimního lyžařského a turistického kurzu (6.3. – 10.3.) bude třída 8.C a 8.D spojena. Výuka bude probíhat v učebně 8.C podle rozvrhu 8.C.

Žáci, kteří se nezúčastní zimního kurzu dostanou do zápisníčku rozvrh 8.C, dle kterého bude v týdnu (6.3. – 10.3.) probíhat výuka.  

 

Mgr. Boučková

MPHK – Přednáška

V úterý 7.2. 2023 jsme se společně s 8.C a 8.E vydali na přednášku o právním povědomí. Seznámili jsme se s pojmy přestupek a trestný čin a dozvěděli jsme si jaká protiprávní jednání jsou na pomezí. Žáci se též seznámili s právním dopadem při porušení zákonů osob mladších 15 a 18 let.

Přednáška byla velmi zajímavá a přínosná. Děkujeme zkušenému lektorovi!

Mgr. Boučková

Vánoční radování v 8.D

Ve čtvrtek 15.12. 2022 jsme se věnovali oslavě Vánoc. V rámci dopoledního projektového vyučování jsme si povídali o tradicích a zvycích českých Vánoc, seznámili jsme se s oslavou Vánoc v jiných zemích a připravovali jsme se na odpolední část, která byla věnována veřejnosti. Den jsme si zpříjemnili sladkými dobrotami.

Byl to velmi příjemný den strávený ve škole!

Za třídu 8.D Mgr. Boučková

Řemeslnický den

V úterý jsme se věnovali přípravě výrobků na jarmark, který bude součástí čtvrteční akce Vánoční radování. Společně jsme vytvořili logo naší fiktivní firmy a hotové výrobky jsme nacenili. Věříme, že naše výtvory budou mít úspěch.

Za třídu 8.D Mgr. Boučková

Vánoční exkurze – Třebechovické muzeum Betlémů

Ve středu 7. 12. 2022 žáci 8. a 9. ročníků navštívili Třebechovické muzeum Betlémů. K vidění toho bylo opravdu dost. Nejvíce nás ale ohromil unikátní mechanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla. Připomněli jsme si, že tento Proboštův betlém je jediným betlémem v ČR prohlášeným za národní kulturní památku.

Za třídu 8.D Mgr. Boučková

 

Měsíc filmu na školách – 8.D

Základní škola logopedická se již tradičně zapojila do projekce filmů s tématem československých dějin. Letošním tématem  je Normalizovaná každodennost., Naším vzácným hostem byl pan dr. Pinkas z ÚSTR Praha. Společně jsme si povídali o nesvobodě v období normalizace a prostřednictvím různých příběhů jsme se seznámili s komunistickým režimem v Československu.

Mgr. Boučková

 

Zasedání žákovského senátu

Ve čtvrtek 24.11.2022 proběhlo první zasedání žákovského senátu. Zástupci 4. – 9. ročníků se setkali s vedením úseku školy, aby vyjádřili své podněty a připomínky. Každý senátor obdržel diplom k novému titulu ve školním roce 2022/2023. 

Těšíme se na společné setkávání a vzájemnou spolupráci!

Mgr. Boučková

Mgr. Dostálek

 

Ekocentrum Paleta – 8.D

Třída 8.D se zúčastnila výukového programu v Ekocentru PALETA. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o přírodních katastrofách, a to především o povodních. Prostřednictvím deskové hry si vyzkoušeli jakým způsobem působí povodně na naše území.

Mgr. Boučková

 

 

 

Světýlkový týden v 8.D

V rámci týdenní akce Světýlkový týden jsme se věnovali podzimnímu tvoření, připomněli si tradice typické pro podzimní období a v rámci angličtiny jsme nezapomněli ani na oslavu Halloweenu. Podzimně jsme si vyzdobili třídu, přinesli dýně a naladili se tak na nadcházející zimní období. Zapojili jsme se také do soutěže o nejkrásnější vyzdobenou podzimní třídu. Týden jsme zakončili příjemnou podzimní procházkou. Počasí nám opravdu přálo.

Teď už se pomalu začneme připravovat na adventní čas.

Třída 8.D

Plán akcí – ZÁŘÍ

1.9. – Zahájení školního roku 2022/2023 (8.15 – 9.00 hod)

2.9. – Třídnické práce (výuka končí v 12.50 hod)

5.9. – 9.9. – Logopedický týden (1. – 4. vyučovací hodina logopedie, dále výuka dle rozvrhu)

6.9. – Třídní schůzky od 16 hodin v učebně 8.D, od 15 hodin Rada rodičů v učebně 8.D

8.9. – Návštěva osvětové akce Bezpečné nábřeží (1. – 4. vyučovací hodina), dále výuka dle rozvrhu

20.9. – Týden mobility v Centrálu (naučný program od 8.45 – 10.15 hod, zdarma, poté výuka dle rozvrhu)

 

 

Týden mobility v Centrálu

V rámci Evropského týdne mobility se zúčastníme v úterý 20. září naučného programu v Bio Centrál. Program bude trvat 90 minut, a to od 8.45 – 10.15 hodin. Akce je pro žáky zajištěna zdarma. Sraz v 7.55 hodin ve škole, poté společný přesun do kina. S sebou městkou kartu/2x jízdenku na MHD. Po návratu do školy výuka dle rozvrhu.

Mgr. Boučková

 

Zdroj obrázku: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/blizi-se-evropsky-tyden-mobility-342652/

Logopedický týden

V rámci logopedického týdne jsme zažili hezké chvíle a příjemné společné zážitky. Prostřednictvím pracovních listů a logopedických her jsme procvičovali jemnou a hrubou motoriku, zrakovou a sluchovou percepci, pravolevou orientaci, pracovní tempo, koncentraci a další. Hrubou motoriku jsme trénovali na bowlingu, na který jsme se vydali ve středu. Navštívili jsme též školní relaxační místnost Snoezelen.

 

Střípky z kroužku RUSKÉHO JAZYKA/русский язык

Od  října se pro velký zájem otevřel kroužek ruského jazyka. Cílem je žáky seznámit s azbukou, osvojit si její psací podobu a naučit se základní fráze v ruštině. Nadšení pro tento jazyk neopadá a téměř všichni se již v azbuce alespoň malinko orientují a dokáží i číst krátká slova. V tento předvánoční čas se žáci také seznamují s tradicemi slavení Vánoc v Rusku. V několika posledních hodinách tak  vzniká přehledný plakát, který vystihuje tento svátek.

Přejeme všem krásné Vánoce! С Рождеством!

Mgr. Boučková

 

 

 

Evropský den jazyků

Na podporu jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě prohlásila Rada Evropy den 26. září Evropským dnem jazyků, jehož cílem je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů.

Žáci 8. a 9. třídy si tento den připomněli v rámci projektu, ve kterém si řekli o evropských jazycích, o významných památkách vybraných evropských zemí a osobnostech.  Zkusili si také pozdravy v nejpoužívanějších evropských jazycích a nechyběl ani přepis několika slov do azbuky.