Hello February Photo. The Beginning Of The New Year. Greeting Ca

Únor 2020 – plán akcí

10. – 14. 2. 2020
Zimní turistický kurz pro přihlášené žáky (hotel Kavka, Malá Skála)
10. – 14. 2. 2020
Sběr papíru ve škole (svázané balíky papíru, nevybíráme kartony ani lepenky)
17. – 21. 2. 2020
Týden bez odpadů – důraz na třídění odpadů a předcházení vzniku odpadů, výuka dle rozvrhu
27. 2. 2020
Projekt Etická výchova (1. až 5. hodina ve škole)
Posted in 7.C
bigstock-hello-january-frosty-natural-p-273677305

Plán akcí – LEDEN 2020

4. 1Rada rodičů (15.00 hodin) a třídní schůzky (16.00 hodin v 7. C)
17. 1Zasedání žákovského senátu (4. vyučovací hodina)
20. – 24. 1. Autoevaluace a reflexe 1. pololetí v jednotlivých předmětech
30. 1. Pololetní dovádění se zaměřením na sportovní hry (peer program školy během 2. a 3. hodiny)
          Výpis z vysvědčení za 1. pololetí (4. vyučovací hodina), dále výuka dle rozvrhu
31. 1. Pololetní prázdniny (nástup do školy v pondělí 3. února 2020)
Posted in 7.C
IMG_20191113_141653

Střípky z kroužku RUSKÉHO JAZYKA/русский язык

Od  října se pro velký zájem otevřel kroužek ruského jazyka. Cílem je žáky seznámit s azbukou, osvojit si její psací podobu a naučit se základní fráze v ruštině. Nadšení pro tento jazyk neopadá a téměř všichni se již v azbuce alespoň malinko orientují a dokáží i číst krátká slova. V tento předvánoční čas se žáci také seznamují s tradicemi slavení Vánoc v Rusku. V několika posledních hodinách tak  vzniká přehledný plakát, který vystihuje tento svátek.

Přejeme všem krásné Vánoce! С Рождеством!

Mgr. Boučková

 

 

 

ABC2f135e_vanoce

Plán akcí – PROSINEC

5. 12. 2019  vánoční exkurze do Babiččina údolí a zámku Ratibořice (1. – 8. hodina).

12. 12. 2019  Řemeslnické dny (příprava na vánoční jarmark (3. a 4. hodina)

17. 12. 2019  projekt České Vánoce, odpoledne vánoční jarmark (14.30–16 hodin), bazar knih a drobného zboží, kavárna s občerstvením, vánoční slavnost a vystoupení žáků školy (od 16.15 hodin). 

20. 12. 2019 – Bio Centrál, vánoční pohádka Ledové království 2 (vstup 90 Kč). Výuka do 11:55hod.

Posted in 7.C
IMG_20191128_103249

Příběh mojí rodiny v 7. C

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 proběhl na naší škole projekt Příběh mojí rodiny.  Naše třída 7. C se do projektu samozřejmě zapojila. Žáci si do školy přinesli staré rodinné fotografie, s kterými poté pracovali, vytvářeli slohová cvičení a různé koláže. Žáci také do mapy ČR zaznamenávali místo svého narození, současné bydliště a rodná místa svých rodičů. S velkou ochotou nám v rámci projektu přišla o svém povolání povídat  paní Pánková, která děti alespoň okrajově zasvětila do práce finančního ředitele, za což velmi děkujeme.

Mgr. Boučková

listopad (1)

Plán akcí – listopad

5. 11. – Informační odpoledne pro rodiče, od 16h v kmenové učebně

11. 11. – Žákovský senát od 13h v učebně 4. C

14. 11. – PRO Měsíc filmu na školách (2. – 4. vyučovací hodina)

22. 11. – Teplákový den aneb do školy v teplákové soupravě

28. 11. – PRO Příběh moji rodiny

Posted in 7.D
listopad (2)

PLÁN AKCÍ – listopad

5. 11.Informační odpoledne pro rodiče, od 16h v kmenové učebně

11. 11. – Žákovský senát od 13h v učebně 4. C

14. 11. – PRO Měsíc filmu na školách (2. – 4. vyučovací hodina)

22. 11. – Teplákový den aneb do školy v teplákové soupravě

28. 11. – PRO Příběh moji rodiny

Posted in 7.C
IMG_20191015_131053

PRO – Etika se nás týká

V úterý 15. 10. 2019 proběhl na naši škole etický projekt, do kterého se naše třída samozřejmě také zapojila. V prvních hodinách projektu jsme si zopakovali pravidla slušného chování, zdravení a představování. V dalších hodinách jsme si pro žáky 1. stupně připravili různá stanoviště s tématy z etické výchovy. Vyzkoušeli jsme si jak je těžké pracovat s mladšími.

 

Posted in 7.C
říjen-Kopírovat

Plán akcí na měsíc ŘÍJEN

15. 10.  2019 – Projekt Etika se nás týká – propojení 1. a 2. stupně

16.volna 10. 2019 –  Dýňové slavnosti v areálu školy, zahájení v 15 hodin

28. – 30. 10. 2019 – Podzimní prázdniny 

30. 10. 2019 – Kurz etikety v Praze (pouze vybraní žáci)

31. 10. a 1. 11. 2019 – Ředitelská volna

 

Posted in 7.C
IMG_20191001_071441

Evropský den jazyků

Na podporu jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě prohlásila Rada Evropy den 26. září Evropským dnem jazyků, jehož cílem je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů.

Žáci 8. a 9. třídy si tento den připomněli v rámci projektu, ve kterém si řekli o evropských jazycích, o významných památkách vybraných evropských zemí a osobnostech.  Zkusili si také pozdravy v nejpoužívanějších evropských jazycích a nechyběl ani přepis několika slov do azbuky.

 

IMG_20190925_074135

Třídnická hodina aneb slavíme Evropský den jazyků

Na podporu jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě prohlásila Rada Evropy den 26. září Evropským dnem jazyků, jehož cílem je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů.

V naší třídě jsme si tento den připomněli v rámci třídnické hodiny, kde jsme si řekli o jazycích Evropy, o významných památkách vybraných evropských zemí a osobnostech.  Zkusili jsme si také pozdravy v nejpoužívanějších evropských jazycích.

 

Posted in 7.C
IMG_20190910_093518

Logopedický týden

Druhý týden v září proběhl na naší škole tematicky zaměřený projektový týden „Logopedický týden“. I my jako třída 7. C jsme se samozřejmě zapojili. Během vyučovacích hodin jsme se věnovali logopedii, artikulaci, jemné i hrubé motorice, relaxaci, divadlu, recitaci, logice i zábavě a odpočinku. Žáci si tak vyzkoušeli mnohé techniky práce ve výuce, které budou vřazeny do běžného vyučování po celý školní rok. Děti se aktivitám nevěnovaly jen ve třídách, ale rovněž v přírodě.

                                                  

Posted in 7.C
z

PLÁN AKCÍ – ZÁŘÍ 2019

9. – 13. 9. 2019

Logopedický týden (1. – 4. hodina), od páté hodiny výuka dle rozvrhu

17. 9. 1019

Rada rodičů  (od 15 hodin v 9. C)

Třídní schůzky (od 16 hodin v 7. C)

18. 9. 2019

Festival Týden mobility v Bio Centrálu HK (1. – 3. hodina, sraz ve škole, vstupné zdarma), dále výuka dle rozvrhu

Posted in 7.C