download

Vitaminový den, 8. 11. 2019

Při projektovém vyučování jsme se zabývali zásadami zdravého stravování. Přinesli jsme si do školy různé druhy ovoce a zeleniny, které jsme označili cenovými popiskami, a  kuchařské knihy a časopisy se zdravými recepty. Ve skupinách jsme sestavili pyramidu zdravé výživy a nakonec jsme si zahráli na obchod.

 

Posted in 4.D
depositphotos_54728899-stock-photo-leaves-in-autumn-forest

Co nás čeká v LISTOPADU?

 4. – 8. 11.       Moje cesta do školy – dopravní výchova

5. 11.                Třídní schůzka  

8. 11.                Vitaminový den – projekt

11. 11.                Žákovský senát – 13.00 hodin

22. 11.               Teplákový den aneb do školy v teplákové soupravě

28. 11.               Příběh mojí rodiny – projekt    

Posted in 4.D
IMG-20191021-WA0005

Exkurze do ČNB v Praze (Expozice „Lidé a peníze“), 17. 10. 2019

Ve čtvrtek 17. října jsme se společně s žáky 2. C zúčastnili exkurze do České národní banky v Praze. Navštívili jsme zde expozici „Lidé a peníze“, která se nacházela v prostorách historického trezoru banky. Prohlédli jsme si řadu exponátů týkajících se vývoje platidel a peněz od dob jejich počátků až do současnosti. Seznámili jsme se s ochranou bankovek, prohlédli jsme si jejich ochranné prvky a za pomoci testovacího vybavení si zkusili prověřit pravost námi přinesených bankovek a platebních karet. Zlatým hřebem bylo zhlédnutí vysokohmotnostní zlaté mince o nominální hodnotě 100 000 000 korun, která je největší zlatou mincí v Evropě a druhou největší na světě. Tuto minci vydala Česká národní banka v roce 2019 ke 100. výročí vzniku československé měny a 20. výročí své existence.

 

  V

 

 

IMG-20191022-WA0007

Divadlo Letadlo („V korunách stromů – podzim“), 15. 10. 2019

Divadelní kulisy nám vykouzlily pestrou paletou barev zářivou a svěží podzimní atmosféru. Společně s veverkou a strakapoudem jsme si povídali i zazpívali o změnách v podzimní přírodě. Rozloučili jsme se s vlaštovkami, opekli si bramboru ve žhavých uhlících, zasoutěžili si ve sbírání hub a nakonec jsme vypustili na zářivou podzimní oblohu papírové draky.

 

IMG-20191022-WA0003

Dýňová slavnost, 16. 10. 2019

V rámci „Světýlkového týdne“ se uskutečnila Dýňová slavnost, kterou jsme již všichni s napětím očekávali. Tato slavnost je totiž pevně spjata s dlabáním dýní, a to nás velmi baví, protože je to kreativní a zábavná činnost, při které můžeme naplno popustit uzdu své fantazii. Naše úsilí bylo tentokrát korunováno téměř vítězným úspěchem, protože se nám podařilo vybojovat druhé místo v soutěži o nejhezčí dýni. Velkou zásluhu na tom měl náš spolužák Víťa Zaplatílek. Dále jsme se seznámili s tradicí Halloweenu v anglicky mluvících zemích a obohatili si anglickou slovní zásobu na toto téma. Na závěr jsme vytvořili strašidelný halloweenský plakát. Odpolední program byl plný zábavných her a halloweenského vyrábění a tvoření. Návštěvníci mohli ochutnat dýňovou polévku a opéct si přinesenou uzeninu.

 

IMG-20191022-WA0010

Etická výchova, 14. – 15. 10. 2019

V hodinách etické výchovy jsme se učili vnímavosti k situaci druhých, takzvané empatii. Pomocí modelových situací z prostředí školy jsme se snažili vcítit do pocitů jednotlivých osob a snažili jsme se jim na základě vlastních zkušeností a zážitků pomoci. „Deváťáci“ si pro nás připravili zajímavou hodinu logopedických her. Při recitaci říkanky jsme formou dramatizace vyjadřovali své pozitivní i negativní city (emoce). Pocitový vjem ze zpěvu logopedických písniček jsme umocnili hudebním doprovodem Orffových nástrojů a na závěr jsme z kostek stavebnice postavili všichni společně pyramidu přátelství.

  

dýněupr

Co nás čeká v ŘÍJNU?

 

14. -18.10.                Světýlkový týden

15. 10.                     projekt Etická výchova

16 10.                       Dýňová slavnost

17.10.                        Exkurze do ČNB v Praze (návštěva expozice „Lidé a peníze“)

28.10.                       státní svátek (Den vzniku samostatné ČSR, 1918)

29. – 30. 10.              podzimní prázdniny

31. 10. – 1. 11.             ředitelské volno

 

pejsek mobil

Knihovna Pohádka, 19. 9. 2019

Tématem první návštěvy knihovny v novém školním roce byla „moderní pohádka“. Při té příležitosti jsme si zopakovali, že pohádky mohou být buď lidové, nebo umělé (moderní, autorské). U lidových pohádek neznáme autora, ale můžeme znát sběratele, který pohádku vyslechl a zapsal. U pohádky umělé autora známe, proto se jí také říká autorská nebo moderní. Zahráli jsme si na spisovatele a pustili se do modernizace příběhu „Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“ z knihy Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“. Zažili jsme u toho spoustu legrace a není divu, že nám naše první návštěva u paní knihovnice Horské tak rychle uběhla.

Významnými českými autory umělých (moderních)  pohádek jsou:

 

IMG-20190918-WA0012

Logopedický týden, 9. – 13. 9. 2019

Výpravčí zamával a naše školní mašinka se dala opět do pohybu. Abychom měli co nejhladší rozjezd, musíme všechno pořádně promazat a rozpohybovat, aby naše jízda v tomto školním roce byla pokud možno bezproblémová. Zaměřili jsme se zejména na rozhýbání našich jazýčků při logopedických a artikulačních cvičeních, nabrání nového dechu při dechových cvičeních a logopedických písničkách a na rozvoj zrakové a sluchové percepce. Hrubou i jemnou motoriku jsme rozkmitali v okolí školy a v tělocvičně při pohybových a míčových hrách. Teď už nezbývá než pomalu zvyšovat rychlost!

 V

 

IMG-20190918-WA0006

Bezpečné nábřeží, 5. 9. 2019

Ve čtvrtek 5. září 2019 jsme se zúčastnili akce Bezpečné nábřeží, zaměřené na bezpečnost a Integrovaný záchranný systém Královéhradeckého kraje. Při dynamických ukázkách jsme mohli vidět například zásah hasičů  a biohazard týmu zdravotnických záchranářů při výskytu vysoce nebezpečné nákazy, záchranu osob pomocí vrtulníku, činnost pořádkové a zásahové jednotky, činnost IZS na vodní hladině a mnoho dalších zajímavých ukázek. Obzvláště nás zaujaly závody dračích lodí.

download

Co nás čeká v ZÁŘÍ?

3. 9. 2019                  Praktické poučení o bezpečném přecházení a pohybu před školou

5. 9. 2019                 Bezpečné nábřeží

9.  – 13. 9. 2019     Logopedický týden

17. 9. 2019              Třídní schůzka

19. 9. 2019              Knihovna Pohádka