POMŮCKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – 5. D 

               

 

·         penál – 2 pera (jedno náhradní), 3 tužky (č. 1, 2 a 3), guma, ořezávátko, nůžky, pastelky, lepidlo KORES, příruční pravítko                 

·         obaly na sešity

·         obaly na učebnice

·         desky na sešity a učebnice (A4 a A5)

·         napisovací fólie (A4 do učebnice AJ a A5 do učebnice ČJ)

·         na geometriipravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko + zásobník s náhradními tuhami

·         na Vv a Pč  – igelitová plena (ubrus), vodové a temperové barvy, kelímek, sada kulatých a plochých štětců, paleta, černá tuš, voskovky, suché pastely,

          hadřík, barevné papíry, špejle, lepidlo HERKULES, klovatina (vše uložené v dětském kufříku)         

·         na Tvcvičební úbor = krátké a dlouhé kalhoty, tričko, cvičební obuv do tělocvičny a na ven (v látkovém sáčku)

·         kapsář na pomůcky

 

Posted in 4.D

Učivo, 18. – 22. 5. 2020

PŘEDMĚT

TÝDEN

ZADANÝ ÚKOL – výstup

MATERIÁLY použité k výuce

Český jazyk

18. – 22. 5.

Řeč přímá a nepřímá

Stavba věty – opakování

Slohová cvičení: Dopis

U: str. 107-110

PS: str. 37/1 a

PS: str. 37/1 a, b, c

PS: str. 38/2, 3, 4

PS: str. 38/1

 

Matematika

18. – 22. 5.

Římské číslice

Zlomky

Geometrie: Obvod trojúhelníku

U: str. 47-50

PS: str. 36/1-7

PS: str. 37/1-6

PS: str. 38/1-3

G: str. 51-52

Vlastivěda

18. – 22. 5.

 

Opakování č. 6 – Život ve středověku

12. Husitské války:  Jan Hus    

 

U: str. 30-34

PS: str. 16-17

 

Přírodověda

18. – 22. 5.

 

Živočichové v rybníku a jeho okolí

 

U: str. 65-66

PS: str. 50

Čtení

18. – 22. 5.

 

 

Téma: Voda – pomocník i živel

 – Jiří Černý: Řeka – život i nebezpečí

 – Jiří Žáček: Vltava

 – Jan Červenka: Slzavá historie psaná na vodu

 

Čítanka, str. 148-150

Pracovní listy – viz „Příloha“ (e-mail)

Poznámka: Odkazy na webové stránky k výuce a metodické pokyny k probíranému učivu jsou součástí každodenní e-mailové komunikace.

Posted in 4.D

Učivo, 11. – 15. 5. 2020

PŘEDMĚT

TÝDEN

ZADANÝ ÚKOL – výstup

MATERIÁLY použité k výuce

Český jazyk

11. – 15. 5.

Shoda přísudku s podmětem

– podmět rodu mužského

Sloh: Popis dětského pokoje

U: str. 106

PS: str. 36/1, 2, 3, 4

Sloh: Pracovní list

– viz „Příloha“ (e-mail)

 

Matematika

11. – 15. 5.

Plošné jednotky a jejich převody

Geometrie: Konstrukce trojúhelníku – procvičování

U: str. 41 – 46

PS: str. 33/5, 6

PS: str. 34/1 – 7

PS: str. 35/1 – 6

G: str. 47 – 48

Vlastivěda

11. – 15. 5.

Opakování č. 5 – Český stát za vlády Lucemburků

11. Život ve středověku:

 – Šlechta

 – Církev     

U: str. 25 – 30

PS: str. 14 – 16

 

Přírodověda

11. – 15. 5.

Rostliny v rybníku a jeho okolí

U: str. 64

PS: str. 48 – 49

Čtení

11. – 15. 5.

 

Téma: Květen bohatý je srážkami i květem

 – František Polívka: Rok v ovocné zahradě

 – Milada Motlová: Hádej, co to je

Téma: Voda – pomocník i živel

 – Michal Černík: Když se potok potká s potokem

 – Přísloví a rčení – o vodě

Čítanka: str. 143 – 145

 

Pracovní listy – viz „Příloha“ (e-mail)

Poznámka: Odkazy na webové stránky k výuce a metodické pokyny k probíranému učivu jsou součástí každodenní e-mailové komunikace.

 

Posted in 4.D

Učivo, 4. – 7. 5. 2020

PŘEDMĚT

TÝDEN

ZADANÝ ÚKOL – výstup

MATERIÁLY použité k výuce

Český jazyk

4. – 7. 5.

Shoda přísudku s podmětem

– podmět rodu   ženského

Sloh: Blahopřání, pozvánka

U: str. 105

PS: str. 35/3, 4, 5, 6

      str. 30/1, 2

Matematika

4. – 7. 5.

Jednotky a základní převody jednotek, desítková soustava

Jednotky hmotnosti

Plošné jednotky a jejich převody

Geometrie: Konstrukce trojúhelníku

U: str. 41 – 44

PS: str. 31/4 – 6

PS: str. 32/1 – 3

PS: str. 33/1 – 4

G: str. 46 – 47

Vlastivěda

4. – 7. 5.

10. Český stát za vlády Lucemburků:

 – Rozkvět země za vlády Karla IV.

 – Václav IV.

 – Jan Lucemburský

U: str. 26 – 28

PS: str. 15

 

Přírodověda

4. – 7. 5.

Ekosystém rybník

Ekosystém potok a řeka

U: str. 63 – 69

PS: str. 44 – 50

Čtení

4. – 7. 5.

 

Téma: Květen bohatý je srážkami i květem

Jaroslav Seifert: Vrbová píšťalka

František Polívka: Rok v ovocné zahradě

Milada Motlová: Hádej, co to je

Čítanka,

str. 142 – 144

Pracovní listy – viz „Příloha“ (e-mail)

Poznámka: Odkazy na webové stránky k výuce a metodické pokyny k probíranému učivu jsou součástí každodenní e-mailové komunikace.

Posted in 4.D

Učivo, 27. – 30. 4. 2020

PŘEDMĚT

TÝDEN

ZADANÝ ÚKOL – výstup

MATERIÁLY použité k výuce

Český jazyk

27. – 30. 4.

Shoda přísudku s podmětem

– podmět rodu středního a ženského

U: str. 104 – 105

PS: str. 34/5, 6, 7

      str. 35/1, 2

Matematika

27. – 30. 4.

Jednotky a základní převody jednotek, desítková soustava; Jednotky objemu

Geometrie: Trojúhelníková nerovnost

U: str. 37 – 39

PS: str. 30/1 – 6

PS: str. 31/1 – 3

G: str. 45

Vlastivěda

27. – 30. 4.

10. Český stát za vlády Lucemburků:

 – Jan Lucemburský

 – Karel IV.

U: str. 25 – 26

PS: str. 14

 

Přírodověda

27. – 30. 4.

Živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí

U: str. 60 – 61

PS: str. 27,

viz„Příloha“(e-mail)

Čtení

27. – 30. 4.

 

Téma: Kouzla a čáry

Jiří Pecha, Neprakta: Čarodějnice

Pavel Šrut: Pět ježibab

Čítanka,

str. 128 – 129; 132

Pracovní listy – viz „Příloha“ (e-mail)

Poznámka: Odkazy na webové stránky k výuce a metodické pokyny k probíranému učivu jsou součástí každodenní e-mailové komunikace.

 

Posted in 4.D

Učivo, 20. – 24. 4. 2020

PŘEDMĚT

TÝDEN

ZADANÝ ÚKOL – výstup

MATERIÁLY použité k výuce

Český jazyk

20. – 24. 4.

Shoda přísudku s podmětem

– podmět rodu středního

U: str. 103 – 105

PS: str. 33/1

      str. 34/1, 2, 3, 4,

                    5, 6, 7

Matematika

20. – 24. 4.

Roznásobení závorky

Jednotky a základní převody jednotek, desítková soustava, jednotky délky

Geometrie: Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku

U: str. 36 – 39

PS: str. 28/1 – 5

PS: str. 29/1 – 6

G: str. 44

Vlastivěda

20. – 24. 4.

9. Vznik českého království, vláda přemyslovských králů:

 – Přemysl Otakar II.

 – Václav II.

 – Václav III.

Opakování č. 4

– České země za přemyslovských králů

U: str. 22 – 24

PS: str. 11 – 13

 

Přírodověda

20. – 24. 4.

Živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí

U: str. 60 – 61

PS: str. 27,

viz„Příloha“(e-mail)

Čtení

20. – 24. 4.

 

J. K. Rowlingová: Harry Potter

M. Bělohlávek: Žižkovo vítězství u Nekmíře

 

Čítanka,

str. 133 – 137

Pracovní list – viz „Příloha“ (e-mail)

Poznámka: Odkazy na webové stránky k výuce a metodické pokyny k probíranému učivu jsou součástí každodenní e-mailové komunikace.

 

Posted in 4.D

Učivo, 14. – 17. 4. 2020

PŘEDMĚT

TÝDEN

ZADANÝ ÚKOL – výstup

MATERIÁLY použité k výuce

Český jazyk

14. – 17. 4.

Stavba věty:

2. Podmět a přísudek

Sloh: Popis obrázku

U: str. 101 – 102

PS: str. 32/3, 4, 5

       str. 33/2

Matematika

14. – 17. 4.

Pamětné násobení pomocí rozkladu

Kombinované početní operace

– se závorkami a bez

   Závorek

Geometrie: Trojúhelník

U: str. 33

PS: str. 26/2, 3, 4, 5

U: str. 34 – 35

PS: str. 27/1, 2, 3

 

 

U: str. 42 – 43

Vlastivěda

14. – 17. 4.

8. Život za vlády prvních Přemyslovců

Opakování č. 3:

Vláda prvních Přemyslovců, vznik českého státu

9. Vznik českého království, vláda přemyslovských králů

U: str. 19 – 21

PS: str. 9 – 13

 

Přírodověda

14. – 17. 4.

Zvířata chovaná pro radost

 – Pes domácí

 – Kočka domácí

Opakování č. 4

U: str. 59

PS: str. 26,

viz „Příloha“ (e-mail)

Čtení

14. – 17. 4.

 

Ivona Březinová:

Pod psa a pro kočku

 

Čítanka,

str. 130 – 131

Pracovní list – viz „Příloha“ (e-mail)

Poznámka: Odkazy na webové stránky k výuce a metodické pokyny k probíranému učivu jsou součástí každodenní e-mailové komunikace.

 

Posted in 4.D

Učivo, 6. – 8. 4. 2020

PŘEDMĚT

TÝDEN

ZADANÝ ÚKOL – výstup

MATERIÁLY použité k výuce

Český jazyk

6. – 8. 4.

Stavba věty:

1. Věta jednoduchá a

    souvětí

2. Podmět a přísudek

U: str. 99 – 100

U: str. 101 – 102

PS: str. 31/3, 4

       str. 32/1, 2

Matematika

6. – 8. 4.

Dělení – dělenec i dělitel zakončeny nulami

Pamětné násobení pomocí rozkladu

U: str. 30 – 31

U: str. 32

PS: str. 24/1 – 5

PS: str. 25/1 – 4

Vlastivěda

6. – 8. 4.

Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat (Slavníkovci; Kníže Oldřich a jeho syn Břetislav; Vratislav II. – první český král)

Život za vlády prvních Přemyslovců

U: str. 17

U: str. 18

PS: str. 9

PS: str. 10

Přírodověda

6. – 8. 4.

Zvířata chovaná pro radost („Domácí mazlíčci“)

Opakování č. 4

U: str. 58

PS: 35

Čtení

6. – 8. 4.

 

Dejte vejce malovaný

Jiří Žáček: Velikonoce; Pavel Volf: Velikonoce;

Mária Ďuríčková:

O dvanácti měsíčkách

 

Čítanka,

str. 124 – 127

Pracovní listy – viz přílohy (e-mail)

Poznámka: Odkazy na webové stránky k výuce a metodické pokyny k probíranému učivu jsou součástí každodenní e-mailové komunikace.

 

Posted in 4.D

Učivo, 30. 3. – 3. 4. 2020

PŘEDMĚT

TÝDEN

ZADANÝ ÚKOL – výstup

MATERIÁLY použité k výuce

Český Jazyk

30. 3. – 3. 4.

Slovesa – opakování

U: str. 95 – 98

PS: str. 29, 30

Matematika

30. 3. – 3. 4.

Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000 a 100 000

Násobení a dělení čísel zakončených nulami

U: str. 28 – 29

PS: str 22, 23

Vlastivěda

30. 3. – 3. 4.

Opakování č. 2

– Velkomoravská říše

Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat

U: str. 15 – 16

PS: str. 8, 9

Přírodověda

30. 3. – 3. 4.

Ekosystém park

Živočichové v parcích

U: str. 54 – 55

PS: 34

Čtení

30. 3. – 3. 4.

Král Karel IV,

otec vlasti

Miloš Macourek: Jak se Mach a Šebestová setkali s Karlem IV.; M. Bělohlávek: O bezhlavém rytíři; M. Černík: Nevýhody středověkého rytíře

1. duben – den žertů a šprýmů

Miloš Kratochvíl: Víš kdy?; Jiří Žáček: Aprílová škola

Čítanka,

str. 119 – 123

Pracovní listy – viz přílohy (e-mail)

Poznámka: odkazy na webové stránky k výuce – viz mail

 

Posted in 4.D

Učivo, 23. – 27. 3. 2020

 

PŘEDMĚT TÝDEN ZADANÝ ÚKOL – výstup MATERIÁLY použité k výuce
Český Jazyk 23. – 27. 3. Časování sloves

 – čas přítomný, budoucí, minulý

U: str 89 – 94

PS: str. 27, 28

Matematika 23. – 27. 3. Písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku a se zbytkem

Čtvrtletní opakování

U: str. 26 – 27

PS: str 20, 21

Vlastivěda 23. – 27. 3. Velkomoravská říše:

 Rozvoj řemesel; Zánik Velkomoravské říše

OPAKOVÁNÍ Č. 2 – VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

U: str. 14 – 15

PS: str. 8

Přírodověda 23. – 27. 3. Ekosystém park

Rostliny v parcích

U: str. 51

PS: 33, 34

Čtení 23. – 27. 3. Král Karel IV, otec vlasti

Jiří Kahoun: Vlastivěda; Pavel Šrut: Stalo se na Karlově mostě; Václav Cibula: O mostě z vajec, tvarohu a syrečků; Božena Šimková: Karel IV.

Čítanka,

str. 114 – 118

Pracovní listy – viz přílohy (e-mail)

Poznámka: odkazy na webové stránky k výuce – viz mail

 

Posted in 4.D

Učivo, 16. – 20. 3. 2020

PŘEDMĚT TÝDEN ZADANÝ ÚKOL – výstup MATERIÁLY použité k výuce
Český Jazyk 16. – 20. 3. Slovesa – jednoduchý a složený tvar, zvratná slovesa U: str 87 – 88

PS: str. 24, 25, 26

Matematika 16. – 20. 3. Písemné násobení, písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku a se zbytkem U: str. 24 – 27

PS: str 18 – 19

Vlastivěda 16. – 20. 3. Velkomoravská říše:

Působení Konstantina a Metoděje; Konec slovanské bohoslužby

U: str. 13

PS: str. 8

Přírodověda 16. – 20. 3. Jaro

Živočichové na jaře

www.prirodainfo.cz

PS: 28 – 29

Čtení 16. – 20. 3. Jaro už je cítit ve vzduchu

Hádanky z jarní přírody; Mária Hatašová: Sněženky, Prvosenky

– recitace; sloka, verš, rým

Čítanka,

str. 108 – 109

Pracovní list – viz přílohy (e-mail)

Poznámka: odkazy na webové stránky k výuce – viz mail
Posted in 4.D

Učivo, 11. – 13. 3. 2020

PŘEDMĚT TÝDEN ZADANÝ ÚKOL – výstup MATERIÁLY použité k výuce
Český Jazyk 11. – 13. 3. Podstatná jména –  

opakování (rod S, Ž, M)

Slovesa – tvar určitý a neurčitý

U: str 83 – 84

PS: str. 22 – 24

Matematika 11. – 13. 3. Písemné násobení dvojciferným činitelem U: str. 23 – 24

PS: str 16 – 17

Vlastivěda 11. – 13. 3. Počátky Velkomoravské říše U: str. 13

PS: str. 8

Přírodověda 11. – 13. 3. Ekosystém okolí lidských obydlí

– rostliny, živočichové

U: 53 – 57

PS: 30 – 32

Čtení 11. – 13. 3. Kníže Václav – čtení s porozuměním, reprodukce textu Čítanka,

str. 106 – 107

Pracovní list – viz přílohy (e-mail)

Poznámka: odkazy na webové stránky k výuce – viz mail
Posted in 4.D

Co nás čeká v BŘEZNU?

2. – 6. 3. 2020: Jarní prázdniny 

16. – 20. 3. 2020: Týden zdravých svačinek – projekt Zdravá škola                                                                                                                                 

20. 3. 2020: Den vody – pokusy s vodou (environmentální výchova)     

20. 3. 2020: Knihovna Pohádka (Měsíc knihy)         

24. 3. 2020: Rada rodičů PATRON 

24. 3. 2020: Třídní schůzka (16.00 – 18.00 hodin)     

27. 3. 2020: Žákovský senát

28. 3. 2020: Den učitelů – připomenutí významného dne 

             

Posted in 4.D

Divadlo Drak – „Šípková Růženka“, 28. 2. 2020

Den před jarními prázdninami jsme navštívili inscenaci Šípková Růženka inspirovanou jednou z nejslavnějších klasických pohádek. Vypráví o síle různých podob lásky, která nás chrání před nástrahami nevyzpytatelného osudu, ale také o hodnotě těch nejzákladnějších mezilidských vztahů – rodičovských, milostných či partnerských. Inovativní zpracování v nás zanechalo hluboký umělecký dojem. 

Posted in 4.D

Žijeme zdravě – 2. část, 11. 2. 2020

Ve druhé části projektu Žijeme zdravě jsme si zopakovali základní pravidla první pomoci. Přinesli jsme si různé zdravotnické pomůcky a potřeby a vysvětlili jsme si jejich aplikaci. Některé jsme použili při praktických ukázkách (jednoduché obvazové techniky). Vyzkoušeli jsme si diagnostiku základních životních funkcí, jako je dýchání a tepová frekvence. Na závěr jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla a zrealizovali přenos raněného pomocí stoličky vytvořené z rukou.

Posted in 4.D

Co nás čeká v ÚNORU?

 

                      11. 2.                 Žijeme zdravě – 2. část projektu

                      10. – 14. 2.      Dopravní výchova – téma: Chování ve městě

                       17. – 21. 2.     Sběr starého papíru – Nenoste prosím kartónový papír (lepenku).

                       28. 2.                Divadlo Drak – Šípková Růženka

 

 

Posted in 4.D

Pololetní dovádění – 30. 1. 2020

Poslední den prvního pololetí pro nás žáci druhého stupně připravili zábavné sportovní dopoledne v tělocvičně. Na několika stanovištích jsme prokázali svou pohybovou a tělesnou zdatnost a sílu. Největší oblibě se u nás opět těšilo přetahování lanem. Při procházení vytyčené překážkové trasy se zavázanýma očima a procházení slalomové dráhy se svázanýma nohama jsme poznali, s jakými těžkostmi se musejí v každodenním životě potýkat lidé s hendikepem. Poslední vyučovací hodinu nám paní učitelka předala pololetní vysvědčení a popřála nám mnoho studijních úspěchů ve druhém pololetí.

                                                                                                                                        

 

 

Posted in 4.D

Knihovna Pohádka, 17. 1. 2020

Tentokrát byla naším tématem detektivní literatura pro děti. Paní knihovnice nám předčítala z knihy „Detektivové“, kterou napsala Zuzana Pospíšilová a krásnými ilustracemi doprovodila Markéta Vydrová. Hltali jsme napínavý text této detektivky a na závěr jsme odpovídali na doprovodné detektivní otázky.  – Tedy pouze ti, kteří dokázali pozorně naslouchat až do konce.

 

Posted in 4.D

Projekt „Žijeme zdravě“ – I. část, 7. 1. 2020

V první části projektu jsme nejprve zhlédli instruktážní video o správném čištění zubů a dentální hygieně. Zopakovali jsme si, který prvek je důležitý pro stavbu našich zubů a v kterých potravinách se nachází. Dále jsme si povídali o vzniku zubního kazu a jeho prevenci. Mnohé překvapilo, že nejčastějším onemocněním člověka není chřipka, ale právě zubní kaz. Závěrem jsme se seznámili s pyramidou pohybové aktivity a na jejím základě jsme ve skupinách sepsali zásady zdravého životního stylu. Uvědomili jsme si, že pohyb a odpočinek jsou pro naše tělo nezbytné.

 

Posted in 4.D

Co nás čeká v LEDNU?

 

  1.       6. 1.  Tři králové – připomenutí liturgické tradice                               
  2.       7. 1.   Žijeme zdravě – I. část projektu                                   
  3.     14. 1. Rada rodičů (sdružení Patron) – schůzka se koná ve třídě 9. C od 15.00 hodin                     
  4.     14. 1. Informace o prospěchu – od 16.00 hodin ve třídě 4. D
  5.     17. 1. Knihovna Pohádka
  6.     24. 1. Den otevřených dveří
  7.     30. 1. Předání výpisu z pololetního vysvědčení
  8.     31. 1. Pololetní prázdniny

 

Posted in 4.D

Kino Bio Central – Ledové království 2, 20. 12. 2019

Tentokrát se královna Elsa vydává spolu s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. V prvním dílu filmu se obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve druhém dílu čelí mnoha ještě větším protivenstvím a nástrahám a musí doufat, že její kouzelné schopnosti budou dostatečné a vše dobře dopadne. A jak to tak v pohádkách bývá, dočkali jsme se nakonec opravdu „happy endu“.    

Posted in 4.D

Projekt „České Vánoce“, 17. 12. 2019

Při „Vánočním radování“ jsme si připomněli lidové obyčeje, které se vztahují k období plnému radostného očekávání. Při tradičním jarmarku jsme v rámci projektu „Učíme se podnikavosti“ sami nabízeli a prodávali vlastnoručně zhotovené vánoční dekorace. Po odečtení výdajů nám zbyl čistý výtěžek 728 korun. Paní učitelka nám dala za úkol přemýšlet o vhodné investici tohoto přebytku. Vyvrcholením adventně laděného odpoledne byla vánoční besídka, na které jsme předvedli hudebně dramatické ztvárnění starofrancouzské lidové písně Tři tamboři. Snad se nám vystoupení povedlo a přispěli jsme tak alespoň malým dílem ke spokojenosti početného publika.

 

     

Posted in 4.D

Vánoční exkurze do Ratibořic, 6. 12. 2019

Při prohlídce adventně a vánočně vyzdobených zámeckých interiérů jsme se měli možnost seznámit s průběhem vánočních svátků na bývalém náchodském panství ve druhé polovině 19. století. Zámkem nás provázeli herci převlečení do dobových kostýmů, kteří hovořili staročeštinou. Vytvořili tím dokonalou iluzi tehdejšího života a přenesli nás do dávné zámecké historie. Do tohoto malebného údolí, spojeného s dětstvím Boženy Němcové, se budeme určitě rádi vracet.

 

 

Posted in 4.D

Knihovna Pohádka, 5. 12. 2019

Protože jsme navštívili knihovnu v předvánočním čase, dokonce v den, kdy chodí Mikuláš, téma bylo nabíledni. Paní knihovnice nám poutavě vyprávěla o době adventu a církevních zvycích, které jsou s ním spojeny. Seznámila nás s dětskou literaturou, která se k tomuto období, jednomu z nejkrásnějších v roce, váže.

 

 

Posted in 4.D

Mikulášská nadílka, 4. 12. 2019

Ve středu 4. prosince nás, jako každým rokem, navštívil Mikuláš. Nejprve si s námi povídal, a potom předříkával dlouhou básničku, kterou jsme po něm museli opakovat. A protože nás paní učitelka všechny moc chválila, byla letošní nadílka obzvláště štědrá. Mikuláši, děkujeme!      

 

 

 

Posted in 4.D

Divadlo beze slov, 3. 12. 2019

Po delší době jsme měli opět možnost zhlédnou představení, které nás okouzlilo a bylo pro nás velmi inspirativní. Byli jsme svědky, jak neslyšící dokáží svým tělem říci za několik minut více, než kdokoli jiný slovy. Pozorovali jsme, jak se prostřednictvím divadelního ztvárnění (pohybových technik a pantomimy) zároveň učí zvládat situace, se kterými se budou v běžném životě setkávat.  

 

 

Posted in 4.D

Co nás čeká v PROSINCI?

 

          3. 12. Divadlo beze slov     

         4. 12. Mikulášská nadílka        

         5. 12. Knihovna Pohádka        

         6. 12. Vánoční exkurze do Ratibořic – komentovaná prohlídka     

         12. 12. Řemeslnické dílny – příprava na vánoční jarmark                                                          

         17. 12. České Vánoce – projekt       

         20. 12. Ledové království 2 – filmové představení v Biu Central   (konec výuky v 11.55 h)

                   

Posted in 4.D

Příběh mojí rodiny, 28. 11. 2019

V tomto projektu pokračujeme již druhým rokem. Tentokrát jsme zvolili dvě zajímavá témata – „Příběh fotografie“ a „Místo, kde jsme se narodili a kde žijeme“. Společně s rodiči jsme se opět pustili do napínavého pátrání v rodinné historii. Výstupem projektu bylo vyprávění příběhu zachyceného na fotografii a zaznamenání míst narození a bydliště členů rodiny či nejbližších příbuzných do geografické mapy České republiky. Při popisování jednotlivých fotografií jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí z rodinného života svých spolužáků a prstem po mapě jsme se dostali téměř do všech krajů naší republiky a dokonce i na Slovensko. V závěrečných hodinách jsme s maminkou našeho spolužáka Tomáše Svobody vyráběli vánoční dekoraci. Projekt proběhl podle našich představ a odnesli jsme si z něj pozitivní pocit z dobře odvedené práce.

   

 

 

Posted in 4.D

Naučný program „Sovy“, 20. 11. 2019

Ve středu jsme se zúčastnili naučného programu o sovách. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o jejich způsobu života, sledovali jsme jejich let i  lovení kořisti. Pojmenovali jsme jednotlivé druhy a zapamatovali si, že výr velký je naší největší a kulíšek nejmenší naší nejmenší sovou. K naší velké  radosti jsme si je mohli nakonec i pohladit.

 

 

Posted in 4.D

Vitaminový den, 8. 11. 2019

Při projektovém vyučování jsme se zabývali zásadami zdravého stravování. Přinesli jsme si do školy různé druhy ovoce a zeleniny, které jsme označili cenovými popiskami, a  kuchařské knihy a časopisy se zdravými recepty. Ve skupinách jsme sestavili pyramidu zdravé výživy a nakonec jsme si zahráli na obchod.

 

Posted in 4.D

Co nás čeká v LISTOPADU?

 4. – 8. 11.       Moje cesta do školy – dopravní výchova

5. 11.                Třídní schůzka  

8. 11.                Vitaminový den – projekt

11. 11.                Žákovský senát – 13.00 hodin

22. 11.               Teplákový den aneb do školy v teplákové soupravě

28. 11.               Příběh mojí rodiny – projekt    

Posted in 4.D

Exkurze do ČNB v Praze (Expozice „Lidé a peníze“), 17. 10. 2019

Ve čtvrtek 17. října jsme se společně s žáky 2. C zúčastnili exkurze do České národní banky v Praze. Navštívili jsme zde expozici „Lidé a peníze“, která se nacházela v prostorách historického trezoru banky. Prohlédli jsme si řadu exponátů týkajících se vývoje platidel a peněz od dob jejich počátků až do současnosti. Seznámili jsme se s ochranou bankovek, prohlédli jsme si jejich ochranné prvky a za pomoci testovacího vybavení si zkusili prověřit pravost námi přinesených bankovek a platebních karet. Zlatým hřebem bylo zhlédnutí vysokohmotnostní zlaté mince o nominální hodnotě 100 000 000 korun, která je největší zlatou mincí v Evropě a druhou největší na světě. Tuto minci vydala Česká národní banka v roce 2019 ke 100. výročí vzniku československé měny a 20. výročí své existence.

 

  V

 

 

Divadlo Letadlo („V korunách stromů – podzim“), 15. 10. 2019

Divadelní kulisy nám vykouzlily pestrou paletou barev zářivou a svěží podzimní atmosféru. Společně s veverkou a strakapoudem jsme si povídali i zazpívali o změnách v podzimní přírodě. Rozloučili jsme se s vlaštovkami, opekli si bramboru ve žhavých uhlících, zasoutěžili si ve sbírání hub a nakonec jsme vypustili na zářivou podzimní oblohu papírové draky.

 

Posted in 4.D

Dýňová slavnost, 16. 10. 2019

V rámci „Světýlkového týdne“ se uskutečnila Dýňová slavnost, kterou jsme již všichni s napětím očekávali. Tato slavnost je totiž pevně spjata s dlabáním dýní, a to nás velmi baví, protože je to kreativní a zábavná činnost, při které můžeme naplno popustit uzdu své fantazii. Naše úsilí bylo tentokrát korunováno téměř vítězným úspěchem, protože se nám podařilo vybojovat druhé místo v soutěži o nejhezčí dýni. Velkou zásluhu na tom měl náš spolužák Víťa Zaplatílek. Dále jsme se seznámili s tradicí Halloweenu v anglicky mluvících zemích a obohatili si anglickou slovní zásobu na toto téma. Na závěr jsme vytvořili strašidelný halloweenský plakát. Odpolední program byl plný zábavných her a halloweenského vyrábění a tvoření. Návštěvníci mohli ochutnat dýňovou polévku a opéct si přinesenou uzeninu.

 

Posted in 4.D

Etická výchova, 14. – 15. 10. 2019

V hodinách etické výchovy jsme se učili vnímavosti k situaci druhých, takzvané empatii. Pomocí modelových situací z prostředí školy jsme se snažili vcítit do pocitů jednotlivých osob a snažili jsme se jim na základě vlastních zkušeností a zážitků pomoci. „Deváťáci“ si pro nás připravili zajímavou hodinu logopedických her. Při recitaci říkanky jsme formou dramatizace vyjadřovali své pozitivní i negativní city (emoce). Pocitový vjem ze zpěvu logopedických písniček jsme umocnili hudebním doprovodem Orffových nástrojů a na závěr jsme z kostek stavebnice postavili všichni společně pyramidu přátelství.

  

Posted in 4.D

Co nás čeká v ŘÍJNU?

 

14. -18.10.                Světýlkový týden

15. 10.                     projekt Etická výchova

16 10.                       Dýňová slavnost

17.10.                        Exkurze do ČNB v Praze (návštěva expozice „Lidé a peníze“)

28.10.                       státní svátek (Den vzniku samostatné ČSR, 1918)

29. – 30. 10.              podzimní prázdniny

31. 10. – 1. 11.             ředitelské volno

 

Posted in 4.D

Knihovna Pohádka, 19. 9. 2019

Tématem první návštěvy knihovny v novém školním roce byla „moderní pohádka“. Při té příležitosti jsme si zopakovali, že pohádky mohou být buď lidové, nebo umělé (moderní, autorské). U lidových pohádek neznáme autora, ale můžeme znát sběratele, který pohádku vyslechl a zapsal. U pohádky umělé autora známe, proto se jí také říká autorská nebo moderní. Zahráli jsme si na spisovatele a pustili se do modernizace příběhu „Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“ z knihy Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“. Zažili jsme u toho spoustu legrace a není divu, že nám naše první návštěva u paní knihovnice Horské tak rychle uběhla.

Významnými českými autory umělých (moderních)  pohádek jsou:

 

Posted in 4.D

Logopedický týden, 9. – 13. 9. 2019

Výpravčí zamával a naše školní mašinka se dala opět do pohybu. Abychom měli co nejhladší rozjezd, musíme všechno pořádně promazat a rozpohybovat, aby naše jízda v tomto školním roce byla pokud možno bezproblémová. Zaměřili jsme se zejména na rozhýbání našich jazýčků při logopedických a artikulačních cvičeních, nabrání nového dechu při dechových cvičeních a logopedických písničkách a na rozvoj zrakové a sluchové percepce. Hrubou i jemnou motoriku jsme rozkmitali v okolí školy a v tělocvičně při pohybových a míčových hrách. Teď už nezbývá než pomalu zvyšovat rychlost!

 V

 

Posted in 4.D

Bezpečné nábřeží, 5. 9. 2019

Ve čtvrtek 5. září 2019 jsme se zúčastnili akce Bezpečné nábřeží, zaměřené na bezpečnost a Integrovaný záchranný systém Královéhradeckého kraje. Při dynamických ukázkách jsme mohli vidět například zásah hasičů  a biohazard týmu zdravotnických záchranářů při výskytu vysoce nebezpečné nákazy, záchranu osob pomocí vrtulníku, činnost pořádkové a zásahové jednotky, činnost IZS na vodní hladině a mnoho dalších zajímavých ukázek. Obzvláště nás zaujaly závody dračích lodí.

Posted in 4.D

Co nás čeká v ZÁŘÍ?

3. 9. 2019                  Praktické poučení o bezpečném přecházení a pohybu před školou

5. 9. 2019                 Bezpečné nábřeží

9.  – 13. 9. 2019     Logopedický týden

17. 9. 2019              Třídní schůzka

19. 9. 2019              Knihovna Pohádka

Posted in 4.D