Co nás čeká v lednu

11. ledna – Třídní schůzky od 16 hodin – online
13. ledna – Žákovský senát (3. vyučovací hodina v knihovně školy)
17. ledna – 21. ledna – Autoevaluační týden (reflexe a sebereflexe žáků za uplynulé pololetí)
28. ledna – Příběh mojí rodiny (projektové vyučování)
31. ledna – Předávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí a pololetní dovádění
 
Posted in 6.C

Vánoční poselství

Poslední školní den před vánočními prázdninami jsme si společně užívali sváteční atmosféru, poslouchali koledy, pochutnávali si na cukroví, obdarovali jsme se navzájem dárečky a vytvářeli jsme naše vánoční poselství. Zároveň s ním bychom vám chtěli popřát krásné Vánoce a hodně štěstí do nového roku.

Vaše 6. C s třídní učitelkou Šárkou Dostálovou

Projekt České Vánoce

Stejně jako každý rok, i letos se na naší škole uskutečnil projekt České Vánoce. 16. 12. jsme se celý den věnovali tématice Vánoc, vánočním zvykům a tradicím nejen u nás, ale také ve světě. V průběhu dopoledne jsme předvedli a nahráli naše vánoční vystoupení Živý Betlém, které jsme nacvičili společně s 5. D. Projekt jsme zakončili zimní vycházkou do okolí školy.

   

Posted in 6.C

Akce v měsíci prosinci

Úterý 14.12.2021:  Řemeslnický den (2. – 4. vyučovací hodina), výroba vánočních dárků pro svoji rodinu, tvorba foto návodu na výrobu produktu. Výuka končí dle rozvrhu.
Čtvrtek 16.12.2021: Vánoční žákovská akademie a projekt České Vánoce (vystoupení jednotlivých tříd v ŠJ, pořízení videozáznamu, vánoční tradice, církevní zvyky, etická témata apod.) Výuka končí dle rozvrhu.
Pátek 17.12.2021: Vánoční poselství tříd – výroba společného novoročního poselství, výuka do 12.50 hodin.
Pondělí 20.12.2021 – čtvrtek 23. 12.2021: Ředitelské volno
Pondělí 27.12.2021 – pátek 31.12.2021: Vánoční prázdniny (výuka pokračuje v pondělí 3. 1.)
Posted in 6.C

Měsíc filmu na školách

Ve čtvrtek 25. listopadu proběhl na naší škole projekt Měsíc filmu na školách, který byl tentokrát zaměřený na politické procesy 50. let. Součástí projektu byla beseda s historikem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. a promítání filmu Postavení mimo hru o procesu s hokejistou Augustýnem Bubníkem.

        

Posted in 6.C

Testování žáků

Vážení rodiče,
ve dnech 22. 11. a 29. 11. 2021 bude na všech základních školách opět probíhat testování žáků na Covid-19.

Testovat se nemusí žáci kteří doloží potvrzení, že:

  1. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo
  2. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
  3. absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Testování bude probíhat ve stejném režimu jako testování, které proběhlo v září 2021 s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo v první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy odcházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

Testovat se bude antigenními testy, stejně jako v září 2021.

Testování není bariérové, proto pokud se žáci neprokáží potvrzením z bodů 1.-3. (OTN), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

 

Etická výchova – projekt

Ve dnech 15. a 16. 11. jsme se opět věnovali etické výchově. Na programu tentokrát byl například test osobnosti, hodnotová pyramida, chování na sociálních sítích a řada dalších zajímavých aktivit. Také jsme vytvářeli jablíčka na školní strom Týmovník, který bude společným dílem všech žáků naší školy.

Posted in 6.C

Zdraví nás baví

V pondělí 1. 11. jsme se první čtyři vyučovací hodiny věnovali projektu zaměřenému na zdravý životní styl. Povídali jsme si o zdravém stravování, první pomoci a nebezpečí drog. Nesměl chybět ani pohyb na čerstvém vzduchu.

Posted in 6.C

Plán akcí na listopad 2021

Pondělí 1. listopadu: projekt Zdraví nás baví (4 vyučovací hodiny, dále dle rozvrhu)

Čtvrtek 4. listopadu: setkání žákovského senátu 

Čtvrtek 11. listopadu: Měsíc filmu na školách (téma: politické procesy 50. let) – beseda s historikem dr. Petrem Sedlákem (ÚSTR ČR) a promítání filmu

Pondělí 15. listopadu: první část projektu Etická výchova

Úterý 16. listopadu: druhá část projektu Etická výchova

Úterý 23. listopadu: Rada rodičů Patron (od 15.00 hod. v 7.D)

                                    Třídní schůzky (od 16.00 hod. v 6. C)

Během všech projektových dnů a plánovaných akcí končí výuka dle rozvrhu, vyučování se nezkracuje.

Posted in 6.C

Etická výchova

V pátek 22. 10. jsme navázali na úterní návštěvu divadelního představení a v rámci projektu Etická výchova jsme se zaměřili na to, jak se vhodně obléknout pro různé příležitosti a jak se chovat nejen při návštěvě kulturních akcí, ale také při cestování hromadnou dopravou. Dále jsme se zabývali různými způsoby oslovování, slušným stolováním a projekt jsme zakončili shlédnutím filmu s problematikou drog a diskusí na toto téma.

Podzimní dýňové slavnosti

Ve čtvrtek 21. 10. se na naší škole konaly tradiční Dýňové slavnosti. Během dopoledního projektu jsme si připomněli tradice Dušiček a Helloweenu, vydlabali jsme si dýňové lampiony a tvořili jsme i z dalších přírodnin. Odpoledne slavnost pokračovala programem pro veřejnost, kde si děti mohly vyzkoušet různé aktivity a tvoření na několika stanovištích a v dílničkách, zájemci mohli navštívit přednášku o dýních, nebo se občerstvit v naší kavárně, či si opéct uzeninu venku na ohni. I přes rozmary počasí se celá akce vydařila.

– 

 

Představení Malý princ

V úterý 19. 10. jsme se hodili „do gala“ a navštívili jsme představení Malý princ ve Filharmonii Hradec Králové. Představení vytvořené podle stejnojmenné knihy Antoina de Saint-Exupéryho bylo milým kulturním zážitkem.

   

Posted in 6.C

Dýně na Dýňové slavnosti

Dne 21. 10. se bude konat tradiční Podzimní dýňová slavnost. Součástí programu bude i letos vyřezávání a zdobení dýňových lampiónů, proto se na vás obracím s prosbou: Pokud máte někdo přebytky úrody dýní, zda byste nám je mohli poskytnout. Kromě tvoření dýně využijeme také k výzdobě školy. Dýně můžete nosit už nyní a předávat je ráno vychovatelkám školní družiny, nebo je mohou děti přinést přímo do své třídy. Děkujeme.

Mgr. Šárka Dostálová

Plán akcí na měsíc říjen

4. října: zahájení činnosti zájmových kroužků

19. října: představení Malý princ ve Filharmonii HK (90 Kč do 14. 9.)

22. října: den otevřených dveří od 9 do 12 hodin

21. října: Dýňová slavnost (pro žáky, rodiče a veřejnost)

27. – 29. října: podzimní prázdniny

28. října: státní svátek

 

Posted in 6.C

Malý princ

V úterý 19. října 2021 se zúčastníme hudebně-divadelního představení MALÝ PRINC ve Filharmonii HK. Na zajímavě zpracované vystoupení vybíráme vstupné 90 Kč. Prosím přinést nejpozději do 14. října 2021 (pokud možno přesnou částku). První vyučovací hodina proběhne dle rozvrhu ve škole, poté přesun MHD (s sebou městskou kartu nebo 2 jízdenky). 

Posted in 6.C

Třídní schůzka se koná dne 21. 9. 2021 od 16 hodin ve třídě 6. C. Prosíme o laskavé dodržování protiepidemiologických opatření. 

Mgr. Šárka Dostálová

Posted in 6.C

Bezpečné nábřeží 2021

Ve středu 15. 9. navštívili žáci druhého stupně naší školy v rámci projektu Ochrana osob za mimořádných událostí akci Bezpečné nábřeží v centru Hradce Králové. Cílem akce, která se konala pod záštitou Královéhradeckého kraje, bylo seznámit veřejnost s činností jednotlivých složek IZS. Děti měly možnost prohlédnout si techniku a dozvědět se spoustu zajímavých informací o práci záchranných a bezpečnostních složek.

Posted in 6.C

Leonardo da Vinci na ZŠ logopedické

V pátek 10. 9. 2021 jsme měli možnost zhlédnout program o Leonardu da Vinci pořádaný pardubickou agenturou Pernštejni. Prostřednictvím hraného představení jsme se seznámili s životem mistra Leonarda, prohlédli jsme si kopie jeho nejznámějších obrazů a jeho vynálezy, z nichž jsme si mohli některé i vyzkoušet.

Posted in 6.C

Logopedický týden (6. – 10. 9.)

Jako každý rok, i letos byl začátek školního roku věnován logopedickým aktivitám. Děti absolvovaly týden plný her a různých aktivit zaměřených nejen na trénink správné výslovnosti, ale také na rozvoj zrakového a sluchového vnímání a hrubé i jemné motoriky nebo třeba procvičování správného dýchání. 

Posted in 6.C

Etická výchova

Hned třetí školní den, čili v pátek 3. září, proběhl na naší škole další z projektových dnů etické výchovy. Žáci si připomněli například zásady správného stolování, trénovali, jak se správně představit, vytvořili si strom třídy z otisků rukou a věnovali se dalším aktivitám ve třídě i venku.

 

Posted in 6.C

Akce na září

1. 9. 2021: zahájení školního roku

2. 9. a 3. 9. 2021: třídnické hodiny ve škole, výuka do 12.50 hod.

6. 9. až 10. 9. 2021: Logopedický týden (1. – 5. hodina, dále dle aktuálního rozvrhu)

10. 9. 2021: představení „Leonardo da Vinci“ 

15. 9. 2021: Bezpečné nábřeží (ukázka práce IZS) – v rámci projektu Ochrana osob za mimořádných událostí

21. 9. 2021: třídní schůzky (od 16 hodin)

27. 9. 2021: ředitelské volno

28. 9. 2021: státní svátek

Posted in 6.C