Užíváme si jaro…

Dnes, ve středu 22. března, nás vylákalo sluníčko a teplíčko ven. Vyběhli jsme před školu a užívali si prvních jarních paprsků, teplého počasí, rozkvetlých kytiček a zpěvu ptáčků. VÍTÁME JARO. 

Venku jsme strávili celou vyučovací hodinu a užili si. Pohody a dobré nálady. Vzali jsme si křídy a na asfalt před školou nakreslili hezké obrázky, dostali jsme od paní učitelky barevné bublifuky, a tak jsme měli možnost dělat malé i velké bubliny. Byla legrace, nikdo se na nikoho nemračil a všichni jsme se radovali. Těšíme se, co všechno na jaře ještě zažijeme.

Kluci a holčičky z 1. C třídy

 

Matějovi se tvořit bubliny opravdu dařilo

Zdeněček se právě chystá na velkou bublinu

Výtvarná výchova v přírodě

Zdroj obrázku: https://shop11520.tinerahbek.com/category?name=kreslen%C3%A9%20obr%C3%A1zky%20d%C4%9Bti%20ve%20%C5%A1kolce

Posted in 1.C

Den vody u prvňáčků

Světový den vody slavíme 22. března. My jsme si ve škole o vodě vyprávěli už 21. 3. a také si užili pokusy s vodou. Ale všechno pěkně po pořádku.

První vyučovací hodinu jsme vyrazili před školu a v doprovodu paní vychovatelky Radky Černohousové si vyprávěli o vodě. Voda ovlivňuje nás všechny, je potřebná, důležitá, a proto ji musíme chránit. 

Co pro vodu můžeme udělat? Můžeme změnit způsob, jakým ve svém životě vodu používáme. VODU ŠETŘIT! Na tom jsme se všichni shodli a našli způsoby, jak s vodou hospodařit.

Vyzkoušeli jsme několik pokusů, dech se nám tajil a čekalo na nás nejedno překvapení. Pozorovali jsme obrázky, přírodu, okolí školy. 

Odměnou pro nás byl dobrý pocit, že můžeme i my, malí školáčci, s ochranou vody pomoci…stejně jako malý kolibřík. Patron DNE VODY….jeho obrázek nyní zdobí naše třídní umyvadlo.

Prvňáčci a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://www.ovodarenstvi.cz/clanky/svetovy-den-vody-ve-znameni-cistoty-a-zdravi/

 

Slavíme DEN VODY…akce začíná!

Čáry, máry….co to bude?

Míchání vody a oleje.

A to je výsledek….pokus s barvami

Na závěr jsme vyčistili jezírko.

 

Posted in 1.C

Akce na březen

Na co se můžeme těšit v měsíci březnu:

 • 1. 3. – 27. 3. – Březen – měsíc knihy a čtenářů – aktivity spojené s tímto obdobím
 • 2. 3. – knihovna Pohádka – rozvoj čtenářské gramotnosti s ohledem na BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY, 9.00 – 10.00 hodin
 • 3. 3. – seznámení dětí s iniciativou GOLDEN HEART
 • 7. 3. – ODPADY – program se zaměřením na třídění odpadků a ochranu životního prostředí 
 • 13. 3. – Ovoce do škol – závoz ovoce a mléčných produktů dětem
 • 21. 3. – Den vody – pokusy s vodou, oslava Světového dne vody
 • 27. 3. – 31. 3. – Zdravá škola – Týden zdravých svačinek – zaměřeno na zdravý životní styl a správnou životosprávu
 • 28. 3. – Den učitelů – připomenutí svátku

Hezký jarní čas přeje Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/images/search/b%C5%99ezen/

Posted in 1.C

Dopravní výchova na naší škole

V týdnu od 20. 2. do 24. 2. 2023 jsme se ve škole s dětmi na prvním stupni věnovali dopravní tématice. 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Tentokrát na téma: Chování ve městě.

Co by děti měly znát? Umět poznávat základní dopravní značky, znát hlavní druhy vozidel, znát základní pravidla silničního provozu, umět zvolit bezpečné místo pro přecházení a umět správně přecházet vozovku, chápat některá znamení vozidel, například záchranného vozidla a vědět, že je nutné být vždy v automobilu připoután.

Poučili jsme děti o možných nebezpečných situacích a dostupným způsobem je naučili, jak se chránit. Například při jízdě městem na kole nebo koloběžce používat ochranné prostředky. Prakticky jsme procvičovali bezpečné chování v dopravních situacích, kterých se děti běžně ve městě účastní. Prostě jsme zařadili hry a aktivity na dopravní témata. 

Závěrem je nutno říci, že se snad všechny děti teoreticky naučily soustředění a opatrnosti v silničním provozu, a tím v praktickém životě předejdou možným problémům. 

Petra Dvořáčková – garant dopravní výchovy

 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je dopravni-obrazek-1.jpg.

Zdroj obrázku: https://www.ms-bulharska.cz/public/frontend/data/content/29/1617694468DOPRAVN%C3%8D%20V%C3%9DCHOVA%206.%204..pdf

Etická výchova: PAVUČINA PŘÁTELSTVÍ

Ve středu, 22. 2. 2023, jsme si společně vysvětlili, že ačkoliv jsme každý jiný, jsme součástí skupiny dětí v naší třídě. Toto nám znázornila Pavučina přátelství, která vznikla z vlny odmotávané z klubíčka. Sedli jsme si do kruhu a posílali si vlněné klubíčko. Jednou rukou jsme drželi vlnu a druhou posílali klubíčko k dalšímu kamarádovi, až vznikla pavučina, která nás všechny spojuje. S posíláním klubíčka nám pomohla paní učitelka, která se ptala, kdo další ho dostane.

Sice se už od začátku školního roku dobře známe, umíme jména spolužáků a máme vytvořená společná pravidla, ale pomocí klubíčka jsme si uvědomili, že každý z nás má v naší třídě své místo. Originální způsob, jak si říci, že….že každý potřebuje každého. 

Na závěr jsme ještě vybarvili srdíčka a věnovali je spolužákovi, kterého máme rádi.

SPOLEČNĚ VŠECHNO DOKÁŽEME!

Třída 1. C s paní učitelkou Petrou Dvořáčkovou

 

 

 

 

 

Pavučina přátelství začíná…

…. komu pošleme klubko dál?

Srdíčka pro spolužáky

Zdroj obrázku: https://search.seznam.cz/

Posted in 1.C

Jarní prázdniny

Vážení rodiče, milé děti, 

v týdnu od 13. 2. do 17. 2. 2023 budou probíhat jarní prázdniny. Ve škole se opět sejdeme v pondělí 20. 2. 2023.

Užijte si zimních radovánek. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: https://www.babymusic.cz/jarni-prazdniny-a-186-ag-1/

Posted in 1.C

Pololetní prázdniny

V pátek 3. 2. 2023 proběhnou pololetní prázdniny. Ve škole se opět sejdeme v pondělí 6. 2. 2023.

Příjemný prodloužený víkend. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: https://www.hostomicezs.cz/skola/akce-skoly/ostatni-akce/pololetni-prazdniny-748_171cs.html

Posted in 1.C

Knihovna Pohádka

Ve čtvrtek 2. 2. 2023 jsme navštívili knihovnu Pohádka a těšili se na paní knihovnici. Dnešní setkání se neslo v duchu vyprávění o lidovém svátku, zvaném MASOPUST. 

Masopust představuje období hodování a veselí, probíhají taneční zábavy, zabíjačky a hostiny. Nesmíme zapomenout na průvod masek a karnevaly. 

Existuje také mnoho masopustních koled. Tady je jedna malá ukázka:

Ty medvěde chlupatý

Co máš kožich na paty

Rychle, rychle utíkej

Všechny si nás pochytej

Jedna, dvě, tří, čtyři, pět

Už nás začni honit. Teď!!

Děti z první třídy

 

Zdroj obrázku: https://zs-hp.cz/nejoblibenejsi-kniha-meho-detstvi/

 

Masopustní masky

Posted in 1.C

Akce na únor

Co zajímavého nás čeká v únoru:

 • 2. 2. 2023 – knihovna Pohádka, 9.00 hodin, dětská literatura, časopisy
 • 3. 2. 2023 – pololetní prázdniny
 • 10. 2. 2023 – projekt etické výchovy „Pavučina vztahů“
 • 13. – 17. 2. 2023 – jarní prázdniny
 • 20. – 24. 2. 2023 – dopravní výchova, pracovní listy s dopravní tématikou, téma: Chování ve městě
 • 23. 2. 2023 – projekt Žijeme zdravě – II. část – zaměřeno na zdravý životní styl a správnou životosprávu

Zapsala: Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Zdroj obrázku: https://ukocouradoma.cz/unor-bily-pole-sili-pranostiky-unor/

Posted in 1.C

Pololetní dovádění

V úterý 31. 1. 2023 jsme dostali svoje úplně první vysvědčení v životě. Měli jsme pohádkový den a neučili se. Co všechno bylo v plánu?

Den jsme otevřeli tématem: VEČERNÍČKŮV POHÁDKOVÝ LES a v pomyslném lese jsme hádali názvy pohádek podle obrázků a také si některé pohádky zahráli. Druhou hodinu jsme navštívili školní knihovnu a po svačině vyrazili na dvě hodiny ven s názvem TAJEMNÉ PUTOVÁNÍ POHÁDKOVOU CESTOU.  V cíli nás poté čekala sladká odměna. Pátou vyučovací hodinu jsme obdrželi od paní učitelky vysvědčení v podobě výpisu, zhodnotili pololetí, naše úspěchy a radosti, co můžeme zlepšit a na co se určitě těšit. Den jsme si užili a těšili na odpoledne, kde jsme se pochlubili jedničkami maminkám a tatínkům. 

Prvňáčci z 1. C třídy s paní učitelkou Petrou Dvořáčkovou

 

Zdroj obrázku: https://www.zshuskom.cz/pololetni-vysvedceni-v-1.-tridach

Posted in 1.C

Den bez tašek

V pátek, 27. 1. 2023, nebyla o překvapení nouze. Vyhlásili jsme akci DEN BEZ TAŠEK a to se pak děly věci! Donesli jsme si do školy učení a školní pomůcky v košíčcích, taškách a dokonce i kufrech. Do aktivity se zapojilo mnoho spolužáků z jiných ročníků a řada pedagogů. Bylo to moc prima! Těšíme se, co legračního a vtipného vymyslíme příště.

Děti z první třídy s paní učitelkou Petrou Dvořáčkovou

 

Zdroj obrázku: https://shop12.factorycheap2022.ru/category?name=%C5%A1koln%C3%AD%20aktovka%20kreslen%C3%A1

Posted in 1.C

Žijeme zdravě – ZDRAVÉ ZOUBKY

Ve čtvrtek jsme část dopoledne věnovali projektovému vyučování – Žijeme zdravě – I. část. Projekt byl zaměřen na zdravé zuby

Cílem projektu je naučit si správně čistit zuby, a proto jsme si všichni donesli do školy zubní kartáčky a pasty. A zkusili si zoubky pod dohledem spolužáků a paní učitelky zuby vyčistit. Doma si budeme po dobu jednoho týdne vyplňovat kartičku „Zdravý zoubek“ a uvidíme, jak nám péče o zuby půjde. 

Také jsme si povídali o tom, jak by měl vypadat správný režim dne a oddělovali zdravé potraviny od nezdravých. 

Závěrem jsme si zahráli scénky na zubaře, sestřičku a pacienty. Užili jsme si spoustu legrace a snad se nám zmenšil strach před návštěvou pana zubaře.

Prvňáčci z 1. C třídy

 

 

 

Zoubečková víla….tu my dobře známe!

Zdroj obrázku: https://pixers.cz/nalepky/bily-zub-s-kartackem-na-zuby-56462642

Posted in 1.C

Třídní schůzka

V úterý 24. 1. 2023 proběhne třídní schůzka 1. C třídy od 16 hodin. 

Na setkání s rodiči se těší Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Zdroj obrázku: https://www.hostomicezs.cz/skola/aktuality/tridni-schuzky-a-informativni-schuzka-ke-skole-v-prirode-551cs.html

Posted in 1.C

Nemocnice pro plyšáky

 

V úterý 17. 1. 2023 jsme si v rámci výuky prvouky zahráli na NEMOCNICI PRO PLYŠÁKY. Co je Nemocnice pro plyšáky?

Akce, která pomáhá dětem zbavit se strachu z bílých plášťů. Děti si s sebou do školy přinesly svého oblíbeného plyšáka, a tak se nám ve třídě sešli medvídci, panenky, pejsci, ježci a podobně. Děti svým plyšákům vymyslely nějakou nemoc. Kluci a holčičky si tak zkusili odvézt svého „pacienta“ plyšáka na rentgen nebo operační sál. V třídní „ordinaci“ měli k dispozici fonendoskop, špachtle, náplasti, lžičky na medicínu, obvazy, recepty, obrázky a mnoho dalšího. Své plyšáky tak vyšetřili, poslechli, prohmatali, poklepali a vydali recept na vhodnou medicínu a případně poslali na další vyšetření – nejčastěji na rentgen a odtamtud poté na operační sál, kde ošetřili za asistence dalších spolužáků a paní učitelky nejtěžší případy. Tato část hodiny byla pro děti nejzábavnější. 

Nakonec si děti navzájem vyprávěly o nemocech svých plyšáků a na samý závěr se s plyšovými pacienty vyfotografovaly. 

Co říci závěrem? Problematice ochrany zdraví a poznávání svého těla se budeme zabývat i nadále.

Prvňáčci a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://www.dreamstime.com/cpr-first-aid-concept-children-eps-cpr-first-aid-concept-children-image180597033

 

Posted in 1.C

Knihovna Pohádka

Ve čtvrtek, 5. ledna 2023, jsme se dostavili do knihovny Pohádka a strávili příjemnou hodinu mezi knihami a časopisy. Paní knihovnice Horská si pro nás na toto setkání připravila knížku Martina Strouhala s ilustracemi Mirka Vostrého O ŠROUBKOVI A MATIČCE. 

Příběhy Šroubka a Matičky – dvou netradičních pohádkových postav – se odehrávají na moři, pod mořskou hladinou, ve vzduchu, ve vesmíru, ale také se utkají s drakem, setkají s vodní příšerou či hrozivými potkany.

Kniha obsahuje celkem 15 neobvyklých příběhů, a tak se těšíme, co všechno se z knihy dozvíme.

Budoucí čtenáři z 1. C třídy s paní učitelkou Petrou Dvořáčkovou

 

 

Zdroj obrázku: https://www.zbozi.cz/vyrobek/o-sroubkovi-a-maticce-martin-strouhal-2015-pevna/

Posted in 1.C

Akce na leden

I měsíc LEDEN přinese spoustu zajímavých aktivit. Na co se můžeme těšit?

 • 5. 1. – knihovna Pohádka, návštěva knihovny, dětská literatura a časopisy, 9.00 hodin
 • 6. 1. – Tři králové – připomenutí tradice ve třídě
 • 16. 1. – pedagogická rada za II. čtvrtletí
 • 16. – 20. 1. – autoevaluační týden
 • 24. 1. – třídní schůzka, 16.00 hodin – informace o prospěchu a chování za II. čtvrtletí
 • 26. 1. – projekt Žijeme zdravě – I. část – zaměřeno na zdravé zoubky, 10.15 – 11.55 hodin
 • 27. 1. – DEN BEZ TAŠEK – akce školy
 • 31. 1. – uzavření I. pololetí, výpis z vysvědčení za 1. pololetí, akce třídy: POLOLETNÍ DOVÁDĚNÍ

Mgr. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Zdroj obrázku: https://www.megapixel.cz/foto/542193

Posted in 1.C

Vánoční prázdniny

Ve dnech 23. 12. 2022 až 2. 1. 2023 proběhnou vánoční prázdniny. 

Ve škole se opět sejdeme v úterý 3. ledna 2023.

Kouzelné vánoční svátky a úspěšný rok 2023 přeje Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Zdroj obrázku: https://www.ms-nizkov.cz/okno-do-tridy-ovecek/zima-zima-ta-nas-laka-postavit-si-snehulaka

Posted in 1.C

Úkoly na vánoční prázdniny prvňáčkům

Milé děti, užívejte volných dnů a vánočního času. Zkuste přes vánoční prázdniny splnit následující úkoly:

 • český jazyk – čtení ze Slabikáře – strana 26 – 27, lze trénovat i z pracovního sešitu ZDOKONALUJEME ČTENÍ KE SLABIKÁŘI
 • matematika – PS I. díl strana 60, PS II. díl strana 10
 • psaní – Písanka strany 14, 16, 17

Moc děkuji dětem a hlavně rodičům za spolupráci.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Zdroj obrázku : https://www.ms-nizkov.cz/okno-do-tridy-ovecek/zima-zima-ta-nas-laka-postavit-si-snehulaka

Posted in 1.C

Vánoční besídka u prvňáčků

Tak už je tu zas vánoční čas.…a my se moc těšíme. Na co? Každý z nás na něco jiného. 

Někdo na pohádky, jiný na cukroví, všichni na dárky a čas s rodinou.

Ve čtvrtek, 22. 12. 2022, jsme byli naposledy ve škole. Měli jsme třídní vánoční besídku. Lavice jsme si dali do jedné velké tabule a na prostřený stůl vánočním ubrusem jsme připravili dobrůtky od našich maminek a babiček. Cukroví, perníčky, vánočku, ale také ovoce a oříšky. Hostina byla připravená a začalo hodování. Za chvilku jsme měli plná bříška. 

Dali jsme si navzájem drobné dárky a to nám udělalo velkou radost. Nezapomněli jsme ani na kamarády, kteří dnes nebyli ve škole a paní učitelka také dostala dárečky.

Od paní učitelky jsme jako třída dostali veselý a barevný koberec a plný kbelík kostek. Měli jsme radost a hned všechno vyzkoušeli.

V našem dopoledním programu nesměl chybět poslech a zpěv koled a sledování vánočních pohádek. Vytvořili jsme také novoroční poselství a napsali naše přání. 

Po svačince jsme vyrazili ven a připravili vánoční překvapení také pro zvířátka. Měli jsme pro ně pečivo, chleba, mrkev, jablíčka, lojové kuličky a zrní. Vše jsme dali ke stromečkům a pověsili na větve okolních stromů. Doufáme, že zvířátka budou mít radost.

Dopoledne uteklo jako voda, a tak nám nezbylo, než zamávat paní učitelce, naposledy se rozhlédnout po vánočně vyzdobené třídě a vykročit vstříc vánočním prázdninám. 

Kluci a holčičky z 1. C třídy

 

Vánoční hostina začíná

Naše přání a dopisy pro Ježíška

Vánoční dárek – nový koberec – panák

Vánoční pohádky a poslech koled pro děti

Novoroční poselství prvňáčků

Těšíme se na Ježíška….

Zdroj obrázku: https://cz.pinterest.com/pin/578290408400348494/

Posted in 1.C

Vánoční kino

Ve středu 21. prosince 2022 jsme vyrazili do kina Cinestar ve Futuru a od devíti hodin měli možnost sledovat pohádku NEJVĚTŠÍ DAR.

O čem pohádka byla?

V dávných dobách ovládali naši zemi pohanští bohové a bohyně. Nejen na Valašsku dobře známý bůh Radegast, ale plno jiných – dobrých… i zlých, laskavých i hašteřivých, veselých i vážných. To jsou hrdinové pohádky Největší dar. A kromě nich také svérázní obyvatelé malé valašské vísky. Jak to dopadne, když se bohové začnou plést do života lidem a lidé do života bohům? Zvítězí Morena, bohyně zimy, která na zemi přinese věčný led a mráz, nebo ji přemohou bohyně jara, léta a podzimu? Dozví se nejvyšší bůh Svarožic o Morenině řádění včas a vrátí koloběh čtyř ročních období do rovnováhy?

To všechno jsou otázky, na které vám přinese odpověď tato pohádka Největší dar. Jedno vám ale prozradíme už teď! Vše dobře dopadne, jak už to v pohádkách bývá.

Moc jsme si filmové představení užili a s radostí se vraceli báječně naladěni zpět do školy. 

Prvňáčci a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://www.csfd.cz/film/726250-nejvetsi-dar/prehled/

Posted in 1.C

Projektový den ČESKÉ VÁNOCE

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 jsme prožili zajímavý den. Čekal na nás projekt s názvem: ČESKÉ VÁNOCE. 

Písničkou Rolničky jsme se správně namotivovali na dopolední činnosti. A to byla moc příjemná práce. Pracovali jsme s adventním kalendářem, počítali hvězdičky a hádali různé hádanky s vánoční tématikou.

Druhou hodinu jsme vyráběli dárek pro rodiče – dekoraci ze skla – zasněžený svícínek. Vyráběli jsme také vánoční ozdoby a vánoční řetěz z barevných papírů. Tím jsme ozdobili stromeček na našem patře.

Poslední hodina byla vánoční procházka do okolí školy. Pozorovali jsme zimní přírodu a protože byl sníh, tak jsme si i pořádně zařádili.

Před obědem jsme již připravili sváteční stůl před třídou na odpolední program – VÁNOČNÍ RADOVÁNÍ. A pak už se šli naobědvat a čekali na 14.30 hodin, kdy začne VÁNOČNÍ RADOVÁNÍ. 

Moc jsme si dopolední činnosti užili a i odpoledne bylo moc a moc fajn. 

Prvňáčci a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

 

Název naší firmy

VÁNOČNÍ JARMARK NAŠÍ TŘÍDY

KUBÍK A VOJTA – úžasní prodejci

Zasněžené svícínky s zlatou nebo červenou svíčkou

Jmenovky k dárkům

Sušená jablíčka – něco pro zdraví

Lojová kulička s oříškem – něco na zub pro ptáčky

Perníčky

Zdroj obrázku: https://www.magazinzahrada.cz/prirodni-vanocni-dekorace-pro-vasi-inspiraci/

Posted in 1.C

Vánoční exkurze prvňáčků

14. prosince jsme vyrazili na vánoční exkurzi. Po ranním srazu na hlavním nádraží jsme cestovali vlakem a to bylo naše první velké dobrodružství. První společná fotografie tak vznikla na hlavním nádraží u vánočního stromečku a potom nás paní učitelka vyfotografovala ve vlaku. Cesta netrvala dlouho, ale stihli jsme se posilnit malou svačinkou a podívat se z okna na krásně zasněženou krajinu. Dokonce se na chvíli ukázalo i sluníčko.

Cílem naší vánoční výpravy byly Třebechovice pod Orebem. Díky paní logopedce Martině Žáčkové tak dnes už i víme, že Oreb – to je malý kopeček, na kterém je kostelíček. 70 schodů by nás na kopec dovedlo, ale v zimním období je objekt uzavřen, tak třeba v letním období …

V Třebechovicích jsme si prohlédli centrum a zamířili do Muzea betlémů. A že bylo na co koukat. Betlémy dřevěné, papírové, keramické, ze slaného těsta, skleněné, kreslené, z rybích šupin….

Nejcennějším a nejobdivovanějším betlémem je bezesporu unikátní mechanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta a Josefa Kapuciána. Celý betlém pan řezbář zhotovoval 40 let a je starý více než 100 let. Je dřevěný a nachází se v něm více než 2000 vyřezávaných dílů. 

Byla to krása a na chvíli se nám snad i zastavil dech, jak moc jsme byli překvapeni tímto dílem. Určitě budeme mít doma mamince a tatínkovi o čem vyprávět.

Zpáteční cesta za zpěvu koled, které známe, vesele uběhla a už jsme mířili autobusem MHD zpět do školy. A těšili se na dobrý oběd. 

Vánoční exkurze dopadla na jedničku, paní učitelka nás pochválila za vzorné chování a my se těšíme, co všechno nás ještě v adventním období čeká.

Třída 1. C

 

Naše vánoční výprava začíná….

… cesta do Třebechovic vlakem….

Co nás dnes zajímavého čeká?

Kubík a Vojtík už se nemohli dočkat, kdy vlak vyrazí…

Třebechovické MUZEUM BETLÉMŮ

Závěrečné foto v muzeu

Zdroj obrázku: https://cz.depositphotos.com/vector-images/kreslen%C3%BD-betl%C3%A9m.html

Posted in 1.C

Řemeslnický den

Úterý 13. prosince patřilo adventnímu vyrábění. Měli jsme napilno, protože před námi bylo spousta práce. Den se nazýval ŘEMESLNICKÝ DEN ... Co jsme všechno vyrobili?

Udělali jsme krásné svícínky, které vypadají jako zasněžené sněhem, vánoční jmenovky a malá přáníčka, do celofánových sáčků jsme narovnali sušená jablíčka a ozdobili pomerančem, potom jsme také stihli vytvořit krásné perníčky a slavnostně je zabalit. 

Práce se nám povedla, takže vánoční jarmark může za pár dní začít. Přijďte nás podpořit a něco hezkého, milého si koupit. 

Prvňáčci z 1. C třídy

 

 

Příprava na vánoční svícny…

Nátěr sklenice lepidlem a umělý sníh…

…ještě hezky ozdobit…

A je HOTOVO! Jak se vám naše svícínky líbí?

Zdroj obrázku: tesco.cz/hello/clanek/mame-pro-vas-navod-na-nejlepsi-pernicky/30941/

Posted in 1.C

DIVADLO BEZE SLOV

12. prosince 2022 jsme se vypravili do divadla DRAK. Nenavštívili jsme však žádné loutkové představení, ale shlédli jsme program žáků se sluchovým postižením. 

DIVADLO BEZE SLOV ….. pohybové divadlo, kde se hraje pantomima, tančí a baletí. Členové souboru jsou neslyšící žáci od těch malých až po středoškolské studenty. 

Program byl bohatý. Nejmenší žáčci nám ukázali, jak dokáží tančit a představili se s vystoupením PÍŠ´TALA a STUDÁNKA RUBÍNKA. Naopak, téměř profesionálové, zase baletním projevem ukázali, že nešťastný člověk chce být chvíli sám, ale nakonec vysvobození ze samoty je i pro něho nový začátek. Představení se jmenovalo SAMOTA.

Velký ohlas u nás vyvolalo vystoupení GLÓBUS, kde jsme cestovali po zeměkouli. 

Následovala vystoupení s názvem: ŠÁŠA, LOTOS, FURIANTI, JÉÉ, CIRKUS, ELEKTRA, RUCE, OBRAZ. 

Závěr patřil tanečnímu vystoupení na písničky Michala Davida s názvem DĚTI RÁJE, skoro jsme tančili s tanečníky. IRSKÝ TANEC – unikátní vystoupení na nefalšovanou irskou hudbu je velký oříšek pro slyšící, natož v podání neslyšících žáků. Snad byl dlouhý potlesk alespoň poděkováním všem klukům a děvčatům. Moc se jim vystoupení povedla. Děkujeme!

Prvňáčci z 1. C třídy a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Vystoupení SAMOTA

I nejmenší umí tančit – STUDÁNKA RUBÍNKA

Zakladatelka DIVADLA BEZE SLOV – paní učitelka Eva Kuršová

Zdroj obrázku: https://www.zs-logopedicka.cz/2018/05/14/divadlo-beze-slov/

Posted in 1.C

Mikulášská nadílka

V kalendáři je 5. 12. a my všichni dobře víme, že dnes chodí Mikuláš. Už jsme se na něho dlouho těšili, a ta očekávaná chvíle dnes nastala. Děti z prvních a druhých ročníků navštívila vzácná návštěva: Mikuláš v doprovodu dvou nezbedných, veselých čertů a krásný anděl. Děti byly velmi statečné a zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku. Hodné děti Mikuláš pochválil a ty, kteří trochu a občas zazlobí, pokáral. Ale děti slíbily, že už budou hodné. Nic nebránilo tomu, aby všichni dostali balíčky s dobrůtkami. 

Ani děti od třetího do devátého ročníku nepřišly zkrátka. I na ně jsme s balíčky pamatovali a všichni se tak mohli radovat z něčeho dobrého na zub. Děkujeme Spolku rodičů a přátel školy PATRON za příspěvek na mikulášské balíčky. Udělali nám radost. 

Žáci ze ZŠ logopedické

 

1. C třída a Mikuláš s družinou

Kdo byl hodný v 1. D třídě?

Ani na druháčky Mikuláš, čerti a andílek nezapomněli

Zdroj obrázku: https://www.facebook.com/people/Mikuláš

Jak přišel MIKULÁŠ

Protože je dnes v kalendáři veliká 5 a i na tabuli ve škole ji paní učitelka napsala, poznali jsme všichni, že dnes chodí Mikuláš.

Věděli bychom to ale i bez té pětky v kalendáři, protože jsme se na Mikuláše už dlouho těšili a pořád se ve škole i doma vyptávali, kdy už k nám přijde. Konečně jsme slyšeli to, na co jsme tak čekali: DNES. Na tabuli byla i hlava čerta a paní učitelka nám řekla, že si uděláme Mikulášské dopoledne a navíc nás Mikuláš se svojí družinou navštíví.

Přečetli jsme si Čertovskou pohádku. Pohádka byla o tom, proč je ve dne světlo a v noci tma. Po přečtení pohádky nám paní učitelka rozdala čtvrtky a my jsme si čerty, Mikuláše a anděla mohli nakreslit. 

Po velké přestávce přišel Mikuláš v doprovodu dvou veselých čertíků a krásného anděla. Zarecitovali jsme básničku, Mikuláši slíbili, že se budeme pilně učit a poslouchat rodiče a dostali jsme odměnu v podobě chutných balíčků. 

MIKULÁŠ DNES VEČER CHODÍ,

TAKÉ ČERTA S SEBOU VODÍ.

HODNÝM DĚTEM DÁRKY DÁ,

ZLOBIVÉ ČERT VYŠLEHÁ.

 

Na výtvarné výchově jsme si vyrobili Mikuláše…

Mikuláš, jeho družina a my – prvňáčci!

Zdroj obrázku: https://www.facebook.com/people/Mikuláš

Posted in 1.C

Divadlo DRAK – DO HAJAN!

30. listopadu se vydaly děti z 1. ročníků a 1. prosince pak druháčci do loutkového divadla DRAK na představení DO HAJAN! Pohádka byla o tom, jak se dětem nechce v postýlce spát a tak lumpačí a lumpačí. Měli jsme možnost vidět na vlastní oči, jak se dá při usínání dělat spousta veselých kousků. A nakonec? Nakonec děti přece jenom usnuly. My ale naštěstí ne, i když v okamžiku, kdy jsme viděli tu velikou postel přes celé jeviště, spousta z nás by se do ní zavrtala a s usínám problémy neměla.

Pohádka se nám moc líbila a těšíme se na další představení v našem oblíbeném divadle. 

Za děti z 1. a 2. tříd napsala Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://draktheatre.cz/repertoar/do-hajan/

Vánoční knihovna POHÁDKA

PROSINEC – nejkrásnější měsíc v roce. Měsíc plný kouzel a splněných přání. 

Zahájili jsme ho návštěvou knihovny Pohádka a těšili se, co si pro nás paní knihovnice Horská připravila. Vyprávěli jsme si o tradicích v době adventu a paní knihovnice nám představila plno zajímavých knížek. Asi nejdéle se zastavila u knížky: NETOPÝR WARREN – VZHŮRU NOHAMA. Je to ilustrovaná knížka pro nás, děti a ukázala nám, že nejlepší je být vždy sám sebou. Velká písmena nás lákají k tomu, že až budeme umět celou abecedu, knížku si v knihovně půjčíme a s chutí si ji přečteme.

Závěr setkání patřil jako vždy vlastnímu prohlížení knížek a časopisů.

S přáním krásných vánočních svátků jsme se v knihovně rozloučili a už spěchali do školy na svačinku. Tak ahoj zase v lednu.

Prvňáčci z 1. C třídy a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

 

Dětská ilustrovaná kniha

Paní knihovnici přejeme veselé VÁNOCE

Zdroj obrázku: https://pixers.cz/fototapety/vanocni-stromecek-27056319

Posted in 1.C

Akce na prosinec

Co nás čeká zajímavého v měsíci PROSINEC:

 • ČTVRTEK – 1. 12. – KNIHOVNA POHÁDKA – návštěva knihovny, beseda s vánoční tématikou, 9.00 hodin
 • PONDĚLÍ 5. 12. – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – návštěva Mikuláše a jeho družiny v naší třídě, předání balíčků dětem
 • PONDĚLÍ 12. 12. – OVOCE DO ŚKOL – závoz ovoce a mléčných produktů
 • ÚTERÝ 13. 12. – ŘEMESLNICKÝ DEN – výroba vánočních dárečků rodičům
 • STŘEDA 14. 12. – VÁNOČNÍ EXKURZE – návštěva Třebechovické muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem (příspěvek na exkurzi od Spolku rodičů PATRON ve výši 100,- korun na žáka)
 • ČTVRTEK 15. 12. – VÁNOČNÍ JARMARK (odpoledne) a PROJEKT ČESKÉ VÁNOCE (dopoledne)
 • STŘEDA 21. 12. – VÁNOČNÍ KINO – pohádka „Největší dar“ – Cinestar FUTURUM, od 9.00 hodin, vstupné 110,- korun (60,- korun hradí žáci, zbytek doplácí Spolek rodičů PATRON)
 • ČTVRTEK 22. 12. – VÁNOČNÍ BESÍDKA TŘÍDY – posezení ve třídě a vánoční poselství (tvorba), VÁNOCE ZVÍŘÁTKŮM – dobroty pro zvířátka do lesoparku

Školní vyučování končí ve čtvrtek 22. 12. 2022.

Vánoční prázdniny jsou od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023.

Škola opět od úterý 3. 1. 2023.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

 

Zdroj obrázku: https://pxhere.com/cs/photo/1378104

Posted in 1.C

Divadlo DRAK – Do hajan!

30. listopadu jsme vyrazili do třetice do loutkového divadla DRAK a shlédli jsme představení s názvem: DO HAJAN! Byla to velká legrace, protože pohádka byla o dětech, kterým se večer v postýlce nechtělo spát. A tak….lumpačily a lumpačily. Moc jsme si představení užili a herce na konci odměnili dlouhým potleskem.

Třída 1. C a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Tatínek přišel a byl velmi překvapený

Naše oblíbené divadlo DRAK

Zdroj obrázku: https://draktheatre.cz/repertoar/do-hajan/

Posted in 1.C

Moje nejoblíbenější hračka

Hodiny prvouky nás provázelo téma: RODINA. Naučili jsme se poznávat jednotlivé členy rodiny, ostatní příbuzenstvo, vyprávěli jsme si o tom, jak pomáháme doma mamince a tatínkovi a co nám dělá radost.

Dalším tématem byl náš pokojíček a tady přišla naše chvíle. Paní učitelka nám umožnila donést do školy naše oblíbené hračky, a tak se v úterý třída proměnila v malé hračkářství. Ve třídě byla panenka, zajíček jednorožec, miminko a spousta dalších plyšáků a autíček. Měli jsme také plechová autíčka a lokomotivu. 

Hrát si ve třídě, vyprávět si, jak se k nám hračka dostala, vyfotografovat se a vůbec – užít si super den. Vždyť dětství – to jsou hračky! Tak to bylo naše úterý, 29. listopadu.

Třída 1. C a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Naši mazlíčci….většinou s nimi spinkáme v postýlkách! 1. C třída

Kdo si hraje, nezlobí….

Zdroj obrázku: https://myloview.cz/obraz-hracky-objekty-kreslene-ilustrace-sadu-c-23DAEB

Posted in 1.C

Legenda o svatém Martinovi

11. 11. slaví svůj svátek MARTIN. Tento den bývá spojován s prvním sněhem. Říkáme, že přijede Martin na bílém koni. 

Paní učitelka nám ve třídě vyprávěla legendu o svatém Martinovi. Jak to s tím Martinem a jeho koněm bylo.

Mezi tradice a symboly patří: svatomartinská husa, svatomartinské víno a svatomartinské pečivo. 

A tak jsme si zkusili chvíli tvořit…podívejte se na naše výsledky.

Pranostik o sněhu a začínající zimě je mnohem víc. Třeba:

Na svatého Martina bývá bílá peřina.

Na svatého Martina drž se, synku, komína!

Prvňáčci z 1. C třídy

 

 

 

Koníčci svatého Martina

Svatomartinské pečivo

Podkovy pro koně svatého Martina

Zdroj obrázku: https://od-berusi.wixsite.com/blog/post/svaty-martin-pribeh

Posted in 1.C

ETIKETA aneb LEKCE SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ

V úterý, 15. 11. 2022, jsme první vyučovací hodinu prožili úplně jinak, než jsme zvyklí. Neseděli jsme ve třídě a neměli hodinu českého jazyka…ale…zažili jsme malou lekci společenského chování. Do školy zavítal lektor společenské výchovy – pan Jan Holata a vyprávěli jsme si o slušném a neslušném chování pro kluky a holky. 

Dostali jsme za hodinu mnoho rad. Například, proč se máme slušně chovat, nezlobit a neškádlit kamarády. Jak se chovat doma k rodičům a sourozencům. Dozvěděli jsme se, jaká pravidla platí při cestování v prostředcích MHD, že ve vlaku i v autobusu budou mít všichni cestující radost z našeho příjemného vystupování.

Často chodíme do divadla a čeká nás také návštěva kina, a tak víme, jak se v těchto kulturních místech vhodně chovat. 

Hodinu jsme ale jenom nepovídali, také jsme si hráli. Zkusili jsme, jak se kluci mají chovat k dívkám, kdy dává kdo komu přednost ve dveřích či jak jít správně po ulici nebo na schodišti.

Slíbili jsme si, že společenská pravidla budeme dodržovat také při stolování doma i ve školní jídelně, naší vizitkou bude pozdrav, prosba a poděkování a budeme k sobě navzájem pozorní a ohleduplní.

Při rozloučení jsme si zkusili správně držet příbor a pan Holata se rozloučil větou: „Podle peří poznáš ptáka, podle řeči nezdvořáka!“ Víme, že neslušné výrazy ke správným prvňáčkům prostě nepatří.

Setkání bylo příjemné a milé a my se těšíme na druhé kolo. Prvňáci – slušňáci z 1. C třídy

 

Jak správně držet příbor…

Správná chůze po ulici …

… pozorně nasloucháme…

Vyprávíme si o chování v restauraci….

Zdroj obrázku: https://www.msprobostov.cz/aktuality/

Třídní schůzka

V úterý, 15. 11. 2022, proběhne třídní schůzka 1. C třídy

Schůzka bude formou informativního odpoledne – individuální konzultace s třídní učitelkou od 16 do 18 hodin.

Na setkání s rodiči se těší Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: https://www.msolomouc.cz/tridni-schuzky-4

Posted in 1.C

Světýlkový týden u prvňáčků

V týdnu od 31. října do 4. listopadu jsme ve škole prožili SVĚTÝLKOVÝ TÝDEN. Aktivity byly zaměřené především na původně keltský svátek – HALLOWEEN. 

CO JSME DĚLALI MY – PRVŃÁČCI? Tak pěkně od začátku….

V pondělí, přímo na svátek všech strašidel a duchů – HALLOWEEN – jsme přišli do třídy převlečení do všech možných kostýmů a masek. Byli mezi námi duchové, pan dýně, kostlivci, Spiderman, strašidelný klaun a plno dalších převleků. Nepřišli jsme s prázdnou – maminky nám připravily spoustu dobrůtek, napekli strašidelné dezerty a my měli pravou strašidelnou třídní párty. Moc jsme si to užili, zábava pokračovala dál i v odpoledním čase ve školní družině a od 16 hodin jsme někteří šli do tvořivé dílny dlabat dýně. Naše pondělí můžete vidět na fotografiích! 

V úterý jsme se první hodinu zúčastnili soutěže: O nejhezčí podzimní třídu. Prošli jsme všechny třídy v naší škole a vybrali (podle nás) tu nejhezčí. A že bylo na co koukat!

Zbytek týdne jsme na duchy a strašidla nezapomněli. Vždyť celá naše třída je halloweensky vyzdobená, a tak se na nás usmívali netopýři, duchové, strašidla, dýně. A i my jsme tvořili a vyrobili si ducha z ubrousků, namalovali si dýni a vše si ve třídě vyzdobili.

Dobří duchové byli dokonce i v českém jazyce, to když paní učitelka dala každému ducha s písmenem na bříšku a my vymýšleli na daná písmena slova, také jsme skládali slabiky, které byly napsané na dýních a v matematice se nám nevyhnulo halloweenské počítání. 

Viděli jsme také několik strašidelných pohádek a naučili se básničku o dýni.

Světýlkový týden byl dobrý nápad a těšíme se, až si ho za rok zase zopakujeme.

Prvňáčci z 1. C třídy a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

 

Strašidelná třída

Výzdoba z dýní

Duchové a netopýři na našich lavicích

Strašidelné dobrůtky – maminky … moc děkujeme!

Halloweenská párty právě začíná!

Spousta dobrůtek, moc nám chutnalo.

Duchové a dýně – naše strašidelné tvoření

Odpolední kreativní dílna a dlabání dýní s rodiči

Zdroj obrázku: https://cz.depositphotos.com/126542660/stock-photo-halloween-glowing-pumpkins.html

SLAVNOST SLABIKÁŘE

Čtvrtek, 3. 11. 2022, byl pro nás slavnostním dnem. Paní učitelka nám prozradila v úvodu týdne, že nás ve čtvrtek čeká malé překvapení. A překvapení – to my máme rádi!

 

V devět hodin zahájila v knihovně Pohádka paní knihovnice Horská krátké povídání o knížkách a byla zvědavá, zda už umíme některá písmenka. Ukázala nám staré slabikáře, které znaly asi naše maminky a babičky a pak to přišlo. Paní učitelka nás vyvolávala jmény a my jsme dostaly svůj SLABIKÁŘ. První opravdovou knížku….jupí! Nadšení nebralo konce a také slib, že se pilně naučíme všechna písmenka. A až budeme umět celou abecedu, stanou se z nás čtenáři.

Den to byl krásný a překvapení se opravdu povedlo. Slavnostně jsme získali slabikář.

Děkujeme – prvňáčci z 1. C třídy

 

 

 

Pozvánka pro děti
Náš první SLABIKÁŘ…

Dostali jsme také hezkou záložku a abecedu na vybarvování…

… těšíme se na nové příběhy!

Zdroj obrázku: https://www.databazeknih.cz/knihy/slabikar-pro-1-rocnik-zakladni-skoly-1-dil-398415

Posted in 1.C

Dopravní výchova

V týdnu od 1. 11. do 4. 11. 2022 jsme se zaměřili na osvojování pravidel silničního provozu. Společně s paní učitelkou jsme vyplnili pracovní list, zábavnou a hravou formou jsme poznávali dopravní značení, prostředky. Vyprávěli jsme si o cestě do školy a snažili se objevit nebezpečí, která nám můžou po cestě hrozit.

Víme, jak se chovat na chodníku a dokážeme správně přejít přes přechod pro chodce. Práce se nám líbila a těšíme se na další téma. To dnešní se nazývalo: MOJE CESTA DO ŠKOLY. 

Prvňáčci z 1. C třídy

Zdroj obrázku: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova

Posted in 1.C

Akce na listopad

Měsíc listopad nabízí tyto akce:

 • 31. 10. – 4. 11.: Světýlkový týden – spojený s halloweenskými oslavami – týden plný duchů a strašidel – zábava a napětí, dlabání dýní, kreativní tvoření
 • 1. 11. – 4. 11.: Dopravní výchova pracovní listy s dopravní tématikou, téma: Moje cesta do školy
 • 3. 11. : Knihovna Pohádka – návštěva knihovny spolu s aktivitou: Slavnostní předání Slabikářů prvňáčkům – od 9.00 hodin
 • 14. 11.: Ovoce do škol zavážka ovoce a mléčných produktů dětem
 • 15. 11.: Etika – lekce společenské etikety s lektorem společenské výchovy – 8.15 – 9.00 hodin
 • 15. 11.: Třídní schůzka informativní odpoledne – prospěch a chování žáků za I. čtvrtletí – 16.00 – 18.00 hodin
 • 17. 11.: Státní svátek
 • 22. 11.: Vitamínový den – projektové vyučování zaměřené na zdravý životní styl a správnou životosprávu, zdravý jídelníček
 • 30.11.: Divadlo DRAK – návštěva loutkového divadla DRAK, představení: Do hajan! – 10.30 hodin

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

 

Zdroj obrázku: https://living.iprima.cz/zahrada/proc-sbirat-kastany-bolest-zad-kloubu-kasel-ryma-zdravi-domaci-lecive-recepty

Posted in 1.C

Podzimní prázdniny

Ve dnech 26. – 27. 10. 2022 proběhnou podzimní prázdniny, 28. 10. je státní svátek.

Do školy opět půjdeme v pondělí 31. 10. 2022

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Zdroj obrázku: https://www.krasnazeme.cz/prazdniny/podzimni/

Posted in 1.C

Úkoly na podzimní prázdniny prvňáčkům

Milé děti, zkuste přes prázdniny splnit následující úkoly:

 • ČESKÝ JAZYK – Živá abeceda – procvičovat čtení, strany 36 – 37. Upevňovat fixaci hlásek, které už umíme
 • MATEMATIKA – Pracovní sešit Matýskova matematika – strana 32
 • PSANÍ – Pracovní sešit Uvolňovací cviky – strana 23

Děkuji za spolupráci a nezapomeňte si, školáčci, také odpočinout a nabrat nové síly. Užijte si hezké podzimní dny. 

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Zdroj obrázku: http://www.muzeumvalassko.cz/akce-a-vystavy/podzimni-prazdniny-v-muzeu

Posted in 1.C

Podzimní tvoření s prvňáčky

V průběhu podzimních měsíců jsme v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností vytvořili celou řadu krásných prací a výrobků. 

Kreslit, malovat, stříhat, lepit, pracovat s přírodními materiály, to nás moc baví. Tady je malá ukázka našich děl a my se těšíme, že si toho ještě mnoho vyrobíme. 

Kluci a holčičky z 1. C třídy

 

Jako první jsme vyráběli slunečnice…

Vypravili jsme se do lesa a ve třídě si vyrobili muchomůrky…moc se nám povedli!

….naučili jsme se říkanku o červíčkovi a vytvořili jablíčka. Nezapomněli jsme na nezvaného hosta – červíčka!

Ježečci z brambor…celá velká rodinka…

Zdroj obrázku: https://pixers.cz/dekoracni-polstare/roztomile-kreslene-divka-s-podzimni-listi-56468573

Posted in 1.C

Ježčí den

Ve středu, 19. října, jsme při hodině výtvarné výchovy tvořili malé ježky. Postačila nám k tomu středně velká brambora a párátka. Práce šla snadno a nám pod rukama během chvilky vyrostli ježečci. Oči jsme vytvořili ze sirek a na nos nám postačila obyčejná jeřabina.

Ještě se s paní učitelkou naučíme básničku o ježkovi:

JEŽKŮV DŮM

Ježeček se chystá spát,

vidí zimu pospíchat.

Na jehly si navléká,

červeňoučká jablka.

My víme, že ježek si v jídle moc nevybírá. Pochutná si na broucích, červech, nepohrdne žábou, hadem a rád žere také bobule a houby. Jablka, tak ta určitě nejí.

Na návštěvě u ježků….to je naše fotogalerie.

Prvňáčci z 1. C třídy

Zdroj obrázku: https://creazilla.com/cs/nodes/6223-jezek-s-jablky-houbami-a-listy-klipart

Kubík a Listnáček

Kuba a Ježura

Kačenka a Chlupáč

Jeníček a Štísko

Artík a Pichláček

Anežka a Bodlinka

Matěj a Lumpík

Domča a Javorka

Vojta a Jeřabinka

JEŽČÍ RODINKA

Posted in 1.C

Knihovna POHÁDKA

V říjnu, 14. 10. 2022, jsme také navštívili knihovnu Pohádka a těšili se na dětské knížky a časopisy. Sice ještě neumíme všechna písmenka, ale i prohlížení nás baví. Od paní knihovnice jsme dostali do třídy knížku POHÁDKA Z HNÍZDA od spisovatelky Ireny Ričlové Lachotové. Paní učitelka nám z ní přečetla kousek…tady je, dobře poslouchejte.

Máte rádi pohádky? Já ano a moc. Ze všeho nejraději mám pohádková vyprávění, která jsou pohádkami jen tak trochu, protože se odehrávají ve skutečném světě. Stejně jako vyprávění v této knížce.

S jedním ptáčetem teď navštívíme zahradu u velikého domu. Společně prožijeme zajímavé, veselé i strašidelné příhody. Poznáváme, v čem je život maličkého ptáčka jiný než ten náš, a zároveň zjistíme, že se mu v mnohém podobá.

Svou pohádku z hnízda nám bude vyprávět jeden malý ptačí kluk, zpěvný pták, kterého zná snad každý. Kos černý. A kdyby ho náhodou přece jen někdo neznal, tak po přečtení této knížky se to rázem změní…

Těšíme se kosí vyprávění. Prvňáčci z 1. C třídy

 

 

Deniska ve světě knížek….

Jeníček, Vojtíka a Kubík s časopisy…

V knihovně je vždycky prima…

Zdroj obrázku: https://www.knihovna-cr.cz/ctenarsky-klub-2

Posted in 1.C

Divadlo DRAK a naši žáci

I v letošním školním roce 2022/2023 jsme navázali na předchozí úspěšné návštěvy loutkového divadla DRAK a jezdíme s dětmi za kulturou. Prvňáčci již měli možnost shlédnout lyrickou pohádku O zlaté rybce a příběh starého orchestrionu s názvem A do třetice všeho…. Ještě kluky a holčičky z prvních tříd čeká pohádka o dětech, kterým se večer nechce spát Do hajan. 

Myslíme také na starší žáky, a tak se čtvrťáci vypraví na příběh O bílé lani a děti z šestého ročníku prožijí dobrodružství díky představení Bílý tesák. 

Na druhém stupni vyrazí do divadla žáci osmých ročníků na představení R.U.R.- 2.0.

Přejeme všem žákům příjemný kulturní zážitek a chuť se do divadla DRAK stále vracet.

Za kolektiv ZŠL Petra Dvořáčková

O zlaté rybce

A do třetice všeho…

Do hajan…

O bílé lani…

Bílý tesák…

R.U.R. – 2.0.

Zdroj obrázku: https://www.informuji.cz/objekt/626-divadlo-drak/

Divadlo DRAK – A do třetice všeho

Ve čtvrtek, 6. října 2022, jsme se vydali opět za kulturou. Cílem naší cesty bylo znovu divadlo DRAK a inscenace A do třetice všeho…O třech přadlenách, Otesánek, Obušku, hýbej se! – tří pohádky, jak je vypráví starý orchestrion. 

Pohádky vypráví o tom, jak bez práce nejsou koláče, že kdo přespříliš rozmazluje svoje děti, ten riskuje, že jimi bude sněden, a že krást se opravdu, ale opravdu nevyplácí. Vyprávění bylo inspirováno starou a slavnou tradicí lidového loutkového a jarmarečního divadla a zaznělo mnoho kramářských písní. 

Pohádky se nám líbily, užili jsme si i písničky a víme od paní učitelky, že se do třetice všeho dobrého do divadla DRAK ještě jednou v podzimním období podíváme. Ale o tom až příště.

Prvňáčci z 1. C třídy a paní učitelka Petra Dvořáčková

Zdroj obrázku: https://draktheatre.cz/repertoar/a-do-tretice-vseho/

Posted in 1.C

Akce na říjen

V měsíci říjnu nás čekají tyto aktivity:

 • 6. 10. 2022 – návštěva loutkového divadla DRAK, představení: A do třetice všeho…., 9.00 hodin, vstupné 60,- korun
 • 3. 10. – 31. 10. 2022 – podzimní výzdoba tříd spojená se soutěží o nejhezčí vyzdobenou třídu, vyhodnocení 1. listopadu
 • 14. 10. 2022 – návštěva knihovny Pohádka, čtenářská gramotnost, prohlídka dětských knížek a časopisů, 9.00 – 10.00 hodin
 • 14. 10. 2022 – Týmovník – VESMÍR – podpora týmovosti tříd, tvorba vesmírné rakety, prezentace v 1. patře základní školy
 • 26. 10. – 30, 10. 2022 – PODZIMNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ
 • 28. 10. 2022 – Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 31. 10. 2022 – Světýlkový týden – aktivity spojené s podzimem a Halloweenem

Moc se na vše těšíme! Prvňáčci z 1. C třídy

 

Zdroj obrázku: https://www.receptyprimanapadu.cz/zahrada/lunarni-kalendar-pro-zahradkare-rijen-2019/
Posted in 1.C

Státní svátek

Ve středu 28. 9. 2022 si připomínáme DEN ČESKÉ STÁTNOSTI. Jedná se o státní svátek a škola je uzavřena. S dětmi se uvidíme opět ve čtvrtek 29. 9. 2022.

Petra Dvořáčková

Zdroj obrázku: https://www.facebook.com/mpsvcz/photos/den

 

Posted in 1.C

Divadlo DRAK – O zlaté rybce

V pondělí 26. září 2022 jsme se vypravili do loutkového divadla DRAK, abychom shlédli působivou klasickou pohádku O ZLATÉ RYBCE.

Inscenace vypráví pohádkový příběh o rybce, která výměnou za svobodu dokáže plnit přání, o pošetilosti těch, kteří neví, co by si tak ještě mohli přát.

Je to příběh, který už staletí děti i dospělé varuje před silou přírodních živlů, k nimž je radno se chovat s úctou. Vždyť voda dokáže obdarovávat i brát. A moře, to je hodně, hodně vody…

Pohádka se nám moc líbila a i když jsme se chvíli báli o osud hodného rybáře, nakonec tak, jak to v pohádkách bývá, dobro zvítězilo nad zlem a vše šťastně dopadlo.

Tak ahoj zase příště v divadle DRAK.

Prvňáčci a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

A moře, to je hodně, hodně vody…

Na to moře každý den časně z rána vyplouvá ve své bárce starý rybář a doufá v dobrý úlovek.

Moře je nevyzpytatelné, ztrestá každého, kdo ho doposud nebral dostatečně vážně.

Vždyť voda dokáže obdarovávat i brát….

Zdroj obrázku: https://fotky-foto.cz/fotobanka/roztomily-zlata-rybka-kresleny(4-25389065)/

Posted in 1.C

Knihovna POHÁDKA

Ve čtvrtek, 8. září 2022, jsme se vydali do nedaleké knihovny s krásným názvem POHÁDKA. Tam už na nás čekala milá paní knihovnice Horská a také spousta, spousta knížek a časopisů. Seznámili jsme se s prostorami knihovny a pak už byl čas na prohlížení knížek a časopisů. Ale nebude trvat dlouho a nebudeme si pouze vše prohlížet, ale začneme si knížky i číst. A na to se už moc a moc těšíme. 

Kluci a holčičky z 1. C třídy

 

Zdroj obrázku: https://www.knihovna-cr.cz/ctenarsky-klub-2
Posted in 1.C

Logopedický týden

V týdnu od 5. září do 9. září proběhl v naší třídě LOGOPEDICKÝ TÝDEN. Co bylo obsahem? Stručně řečeno: LOGOPEDIE S ÚSMĚVEM…každé ráno jsme začali logopedickou rozcvičkou, procvičili jazýček, trénovali jsme říkanky, básničky, zpívali písničky, nechybělo vyprávění známých pohádek. 

V jednotlivých dnech jsme nezapomněli ani na rozvoj ostatních smyslů – zrakové vnímání, sluchové vnímání, rozvíjeli jemnou a hrubou motoriku, cvičili venku v přírodě i v tělocvičně. 

Týden jsme si náramně užili, také jsme se navzájem více poznali a už umíme svoje jména, vznikla mezi námi nová kamarádství. Jsme super parta. 

Prvňáčci z 1. C třídy

 

Zdroj obrázku: https://www.logopediepraha.cz/
Posted in 1.C

Akce na září

V měsíci září nás čekají následující akce:

 • 1. září – slavnostní zahájení školního roku, výuka končí v 9.00 hodin

 • 2. září – třídnické práce, sestavení třídní smlouvy, fotografování dětí, výuka končí v 9.50 hodin

 • 5. září – 9. září – LOGOPEDICKÝ TÝDEN, výuka končí dle rozpisu v úkolníčku dětí

 • 6. září – třídní schůzka ve třídě 1. C od 16.00 hodin, od 15.00 hodin setkání zástupců tříd Spolek rodičů a přátel školy ZŠ logopedická ve třídě 8. d

 • 8. září – knihovna POHÁDKA, seznámení s knihovnou a paní knihovnicí, dětská literatura

 • 26. září – návštěva divadla DRAK, pohádka O zlaté rybce od 10.00 hodin

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Zdroj obrázku: https://www.dumabyt.cz/rubriky/zahrada/pece-o-zahradu/zari-v-zahrade_26889.html
Posted in 1.C

Prvňáčci, začínáme…

Ve čtvrtek, 1. září 2022, vše začalo. Otevřela se brána školy a z kluků a holčiček jsou školáčci. Jsme prvňáčci. V naší třídě máme tři holčičky – Denisku, Anežku a Kačenku. Také plno kluků – Artíka, Kubu, Vojtíška – to jsou bráškové, Honzíka, Matěje, Kubíka, Matyáška, Zdendu a Dominička.

Přeji vám, milé děti, mnoho radosti, chuť poznávat vše nové, dobrou náladu a úspěchy. Ať se vám všem ve škole líbí.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: https://tatohrani.cz/zacatek-skolniho-roku-a-my-tmp/
Posted in 1.C

Sportovně relaxační týden na I. stupni

V týdnu od 6. 6. do 10. 6. 2022 proběhl na I. stupni SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ TÝDEN. Třídy 1. C, 1. D a 3. C měly opravdu pestrý program. 

V pondělí byla naším tématem TURISTIKA, prohlédli jsme si planetárium, hvězdárnu, pozorovali oblohu a prošli si PLANETÁRNÍ STEZKU. U rybníku Datlík jsme pozorovali přírodu a zvířata, poslouchali hlasy ptáků a také splnili úkoly na CESTĚ ZA POKLADEM. 

V úterý jsme vyrazili na VÝLET a projeli se vlakem, což byl pro mnoho z nás velký zážitek. Navštívili jsme zámek ČASTOLOVICE, prohlédli si zámecké komnaty a také zvěřinec a přilehlý park. Třešničkou na dortu bylo setkání s dětmi z třídy 1. E a 2. D z ZŠL Rychnov n/K.

Ve středu jsme navštívili OBŘÍ AKVÁRIUM a prohlédli si největší sladkovodní akvárium v ČR, podvodní tunel a deštný prales.

Čtvrtek byl věnován návštěvě MUZEA, prohlédli si budovu, expozice a také komentovanou prohlídku na téma: CESTA DO PRAVĚKU. 

Pátečním tématem byl SPORT, zvládli jsme dětskou olympiádu a sportovní hry, soutěže a také vědomostní kvíz se sportovní tématikou. 

Velké poděkování na závěr patří: dětem – za bezva přístup k celému týdnu, rodičům – za skvělé svačinky a ochotu připravovat vše potřebné na každý den v týdnu a také RADĚ RODIČŮ PATRON za příspěvek na naše aktivity. Díky si zaslouží také paní učitelky, které se o nás v průběhu celého týdne vzorně staraly. 

Za kolektiv pedagogů zapsala Mgr. Petra Dvořáčková

 

 

Pondělí – PLANETÁRIUM NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

Úterý – Zámek Častolovice

Středa – Obří akvárium
Čtvrtek – MUZEUM
Pátek – Sportovní soutěže

Zdroj obrázku: http://www.severni-morava.cz/akce-detska-lazenska-olympiada-59740/

Dopravní výchova

I v letošním školním roce jsme se věnovali dopravní tématice ve škole a tím přispěli k bezpečnosti dětí v silničním provozu. Formou her, doplňovaček a činností, které děti dlouho nezdržely, ale pobavily a jsou jim blízké, jsme je nenásilně přivedli ke správnému pochopení dopravních situací. Hlavním cílem bylo projít základní témata se žáky a předat všem dětem co největší množství užitečných informací o silniční bezpečnosti.

Zaměřili jsme se na tato témata: 

 • Moje cesta do školy – chodec, dopravní prostředky pro osobní a nákladní dopravu, dopravní značky, cestování
 • Chování ve městě – chůze po silnici, přechod pro chodce, přecházení bez přechodu, na silnici si nehrajeme, pestré oblečení – reflexní doplňky
 • Semafor – rozlišení barev, co která znamená, funkce, kdy mohu a kdy nemohu vstoupit do vozovky, dopravní prostředky, policista u semaforu
 • Cyklista – správně vybavené kolo, praktické znalosti jízdy na jízdním kole, dopravní prostředky

Děti práce bavila, pracovaly se zaujetím a společně se těšíme, co nového zažijeme v novém školním roce. Petra Dvořáčková

 

 

Zdroj obrázku: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova

Projekt Už jsem čtenář – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

SKIP ČR vyhlásil 14. ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. 

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Do projektu jsme v září 2021 přihlásili také žáčky prvních tříd naší školy.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze koupit v běžné knihkupecké síti. 

Ve školním roce 2021/2022 je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové s fotografiemi Petra Václavka – DUBÁNEK A TAJNÝ VZKAZ.

Už se moc těšíme, jak si přečteme příběh o zvědavém dubánkovi Borkovi, který chce všemu rozumět. Když se v lese doslechne o šipce z klacíků, hned se vydá zjistit, kam ukazuje a jakou záhadu šipka ukrývá. Můžete se k nám přidat i vy!

Za prvňáčky z 1. C a 1. D třídy zapsala paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: ackijablunkov.cz/projekt-uz-ctenar-knizka-prvnacka/

Školička pro předškoláky SOVIČKA

Dne 16. 2. 2022 jsme zahájili činnost školičky pro budoucí prvňáčky s názvem SOVIČKA. S dětmi z MŠ logopedické a MŠ Kvítek jsme se sešli v 1. C třídě a strávili spolu příjemných 45 minut, přesně tak dlouho, jak trvá vyučovací hodina. Malí předškoláci si tak mohli zkusit pracovat jako v opravdové škole.

A co všechno děláme a budeme dělat? Během zábavných a hravých vyučovacích hodin se zaměříme na rozvoj grafomotoriky, správné držení tužky, rozvoj vyjadřovacích schopností, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, budeme rozvíjet pravolevou orientaci, zlepšit koordinaci ruky a oka, nezapomeneme na rozvoj logiky, myšlení, paměti. A protože předškoláky čeká po letních prázdninách nástup do základní školy, budeme se snažit nacvičit správné pracovní chování a soustředění na učení. 

Pod vedením paní učitelek Dvořáčkové a Volterové děti získají dovednosti, které jsou pro budoucího prvňáčka nezbytné. 

Pravidelná setkání proběhnou každých čtrnáct dní od února do června roku 2022.

Těšíme se na vás, milé děti!

Paní učitelky Petra Dvořáčková a Romana Volterová

Zdroj obrázku:https://pixabay.com/cs/vectors/sova-o%C4%8Di-dr%C3%A1t-kreslen%C3%A1-poh%C3%A1dka-161583/ 

Mikulášská nadílka na naší škole

Brzy přijde Mikuláš, co má rozevlátý plášť, andílek a čertík taky, dárků mají plné vaky….

Asi tušíte, že dnešní příspěvek je o návštěvě Mikuláše a jeho družiny v naší škole. V pátek, 4. prosince, mezi nás zavítal hodný Mikuláš se zlobivým, ale dobrosrdečným čertíkem a krásným, svítícím andělem. Sešli jsme se u vánočního stromečku a dárků. Mikuláš a jeho přátelé na nás zde už čekali a nepřišli s prázdnou. Všechny děti dostaly perník a ovoce. Na oplátku, kluci a holčičky, slíbili, že budou nejen vzorní školáci, ale budou také poslouchat své rodiče.

Malou ukázku fotografií máte právě zde. Petra Dvořáčková