Třídnická hodina

Každý pátek od 7.15 do 8.00 hodin probíhá ve třídě 5. C třídnická hodina. Cílem je zejména podpora vztahů mezi žáky, nácvik respektování a empatie k spolužákům. Nezapomeneme ani na aktivity vedoucí k dobré spolupráci ve třídě. Páťáci, nezapomeňte a vždy v pátek přijďte. Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 5.C

Třídní schůzka

V úterý, 22. září 2020, proběhne třídní schůzka ve třídě 5. C. Prosím o účast. Rodičům žáků, kteří se měli zúčastnit školy v přírodě, budou vráceny peníze za ŠVP. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 5.C

Logopedický týden

V týdnu od 7. do 11. září 2020 proběhl v naší škole již tradičně LOGOPEDICKÝ TÝDEN. V pondělí jsme se seznámili s programem logopedického týdne a konkrétními aktivitami daných dnů. Každé ráno proběhla logopedická rozcvička – cvičení mluvidel. Správnost jsme si mohli zkontrolovat pomocí zrcátek. Mezi aktivity patřila artikulační cvičení různých hlásek (R, L, Ř), logopedické písničky a básničky, lotto, dechová cvičení – peříčka, balónky, čtení s porozuměním, domýšlení konce příběhu, rozvoj sluchové analýzy a syntézy. Denně jsme, díky příznivému počasí, mohli strávit hodinu před školou – venku. Zde jsme se zaměřili na pohybové hry – chytačky, honičky, rozvoj prostorové orientace. Nechyběla hra na hudební nástroje, hádanky, pantomima. V pátek jsme dokonce strávili hodinu v relaxační místnosti a navštívili Snoezelen, kde jsme si odpočinuli při poslechu meditační hudby. Na závěr celého logopedického týdne jsme si slíbili, že mnoho aktivit budeme zařazovat i v dalších týdnech a měsících. PD

 

Posted in 5.C

Projekt ETICKÁ VÝCHOVA

3. září proběhl v dopoledních hodinách v naší třídě projekt ETICKÁ VÝCHOVA. Zaměřili jsme se na pravidla třídy, co se nám navzájem líbí a nelíbí, jak se k sobě navzájem budeme chovat. Respekt, omluva, poděkování a prosba, to jsou slova, na která budeme myslet během celého školního roku. Asi nejvíc se nám líbila aktivita, kdy jsme si navzájem „psali“ na záda. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 5.C

Akce na září

Akce na září:

  • 1. září – zahájení školního roku 2020/21

  • 3. září – projekt Etická výchova

  • 7. – 11. září – Logopedický týden

  • 22. září – Třídní schůzky od 16 hodin ve třídě 5. C

  • 28. září – státní svátek

Posted in 5.C

Zahájení školního roku

1. září 2020 odstartoval nový školní rok a my jsme už páťáci. Těšíme se na novinky, učení, přestávky, cvičení, zpívání i tvoření. Hlavně jsme zase ve škole, spolu, mezi kamarády. Naše „plavba“ mořem vědomostí a dovedností začíná!

 

 

 

Vítejte v páté třídě! Petra Dvořáčková – třídní učitelka
Posted in 5.C