Den bez odpadu

V úterý 21. června proběhl na naší škole v rámci sportovně relaxačního týdne projektový Den bez odpadu. Jeho cílem bylo upevnění vztahu žáků druhého stupně k přírodě a rozšíření jejich povědomí o nutnosti třídění odpadů a správného nakládání s nimi. Nejprve proběhla teoretická příprava a diskuze na téma: Co vše můžeme udělat pro to, abychom ulevili naší planetě od obrovského množství odpadků, kterými ji zaplavujeme? Umíš třídit odpad? Dále si pak žáci zahráli třídící hru, při které si zopakovali, jak se správně zachází s odpadem a poté již vyrazili do ulic města monitorovat pořádek, rozmístění odpadových nádob a kontejnerů. Na konci projektového dne pak sebehodnotili svůj postoj k zacházení s odpadky při pobytu v přírodě i ve městě.

Hra na třídění odpadu Hra na třídění odpadu Hra na třídění odpadu

Za celý druhý stupeň Mgr. Helena Hudcová, Ph.D.

Přesazování růží

V pátek dne 3. června 2022 se vybraní žáci třídy 6.D účastnili zvelebování okolí naší školy. Pomohli s přesazováním růží z nevhodného místa, které již bylo zastíněné na upravený záhon u jezírka. Žáci si vedli skvěle a velké poděkování patří především Víťovi, Matyášovi a Michalovi. 

Přesazování růží Přesazování Úprava záhonu u jezírka

Mgr. Helena Hudcová, Ph.D.

Projekt České Vánoce

Ve čtvrtek 16. prosince 2021 proběhlo na naší škole projektové vyučování na téma České Vánoce. Třídy se seznamovaly s českými vánočními zvyky a tradicemi. Děti vyráběly vánoční přáníčka a dekorace, hrály vánoční hry, psaly dopis pro Ježíška, poslouchaly české koledy. Zároveň probíhalo natáčení vánočních vystoupení všech tříd a oddělení. Děti si přípravu na vánoční čas velmi užívaly a panovala ve škole příjemná adventní atmosféra.

Za celý tým Mgr. Helena Hudcová, Ph.D.