Galerie moderního umění

Ve středu jsme navštívili Galerii moderního umění. Dozvěděli jsme se, že původně v budově byla banka, poznali jsme jméno architekta Polívky a umělce Preclíka a prohlédli si různé exponáty a obrazy. Také jsme sami vytvořili svoje Vzpomínky.

Posted in 7.D

Turistický týden

PLÁN AKTIVIT SPORTOVNĚ RELAXAČNÍHO TÝDNE 21.6.-25. 6. 2021

Třída 7D

Zodpovídá: Jelínková

Pomůcky: boty na turistiku, vhodný oděv, pokrývku hlavy ve slunci, deštník v dešti, svačina, pití, rouška do vlaku a do vnitřních prostor

Termín: PONDĚLÍ 21. 6. 2021

Téma: Milíř

čas

aktivity

poznámky

8,15-9,30

Pochod směr Milíř

 

9,30-10

Svačina, rozhledna

 

10-11,30

Pochod směr Biřička, hledání pokladu

 

11,30-11,45

Odpočinek u Biřičky

 

11,45-12,35

Návrat ke škole

 

 

Termín: úterý 22. 6. 2021

Téma: pevnost Josefov

Zajímavosti na trase: výtopna Jaroměř, pevnost Josefov, město Josefov s jeho architekturou

Vstup do Pevnosti 90Kč, cesta 20Kč ( bude příspěvek z Patron)- vyúčtuji

čas

aktivity

poznámky

8,15

Sraz na nádraží

 

8,35

Odjezd do Jaroměře

 

9-10,15

Pochod směr Josefov

 

10,30-12

Prohlídka pevnosti Josefov

 

12-12,30

Svačina

 

12,30-13,30

Prohlídka Josefova

 

13,30-14,30

Cesta zpět na nádraží Jaroměř

 

15

Rozchod na nádraží Hradec králové

 

 

Termín: Středa 23. 6. 2021

Téma: Galerie moderního umění, prohlídka historické části města

čas

aktivity

poznámky

8,15-9,00

Pochod směr Galerie

 

9,00-10,30

Program Když barvy mluví

 

10,30-11,30

Prohlídka města, zastávka v Jiráskových sadech- svačina

 

11,30-12,35

Cesta ke škole

 

12,35

oběd

 

 

Termín: čtvrtek 24. 6. 2021

Téma: Sportovní den ve škole

čas

aktivity

poznámky

8,15

Sraz u školy

 

8,15-12,35                        

Budil, Leflerová, Jaroš, Střihavková- cyklovýlet

Vraná, Barnet,Lindrová, Vohradníková- stanoviště v areálu

 

12,35

oběd

 

 

Termín: pátek 25. 6. 2021

Téma: branně turistický den Biřička

čas

aktivity

poznámky

8,15-9

Cesta na Biřičku

 

9-9,15            

Příprava stanovišť

 

9,15-12

Plnění úkolů na stanovištích, ochrana obyvatelstva za MU, fotbal, koupání pod dohledem podle pokynů- podle počasí a domluvy

 

12-12,50

Přesun do školy, oběd

 

 

 

Posted in 7.D

Akce červen

Úterý 1. června 2021: Den dětí 

Pondělí 14. června – pátek 18. června 2021: autoevaluační týden (shrnutí uplynulého školního roku, sebereflexe dětí), výuka dle rozvrhu

Pondělí 21. června – pátek 25. června 2021: turistický týden (túry, orientace v přírodě, ochrana člověka za mimořádných událostí), konec vyučování v 12.50 hodin

Pondělí 28. června 2021: třídnické hodiny, etika třídy, výměna učebnic (prosím, aby si žáci přinesli učebnice již 18.6., aby byl čas na dohledání chybějících učebnic )  – konec výuky v 12.50 hodin

Úterý 29. června 2021: třídnické hodiny – odnesení všech věcí domů- konec výuky v 12.50 hodin

Středa 30. června 2021: slavnostní předání vysvědčení, s sebou pevné desky – konec v 9.00 hodin 

Posted in 7.D

Den dětí

Den dětí se vydařil- počasí bylo krásné, nálada byla dobrá. Připravili jsme stanoviště pro menší děti a vyrazili na pochod. Došli jsme na príma hřiště a opodál v ohradě se pásli koně. Prostě príma den. 

Posted in 7.D

DEN DĚTÍ

V úterý 1. června jsme Mezinárodní den dětí oslavili zábavnou hrou s názvem SVĚT NARUBY. Pro děti z 1. stupně připravili žáci 2. stupně různorodá stanoviště, jako např. závody zvířátek, bláznivý podpis, slalom pozadu, jazykovědný koutek a vyzkoušet si mohly také spoustu sportovních aktivit. Počasí nám přálo, a tak si děti svůj den parádně užily.

Den knihy

Opožděně díky distanční výuce a covidu 19 jsme dnes prožili Den knihy. Žáci přinesli své oblíbené knížky, vyprávěli jsme si o nich a poté jsme hledali síť knihoven a způsob vyhledávání knih v nich. 

Posted in 7.D

Den Země

Den Země dne 22.4. jsme oslavili prací na školním pozemku, aby ta naše Země byla krásnější. 

Trošku jsme se ušpinili.

Ale šlo nám to od ruky.

Posted in 7.D

Akce únor

9. 2. 2021 Den bezpečnějšího internetu

11. 2. 2021 Bazar oblečení- nalezené věci budou připraveny na koberci u literárního klubu, žáci si je mohou prohlédnout a odnést své věci domů.

23. 2. 2021 Týden bez odpadu

 

 

Posted in 7.D

Den bezpečnějšího internetu

Ve spolupráci s Policií České republiky jsme dnešní dopoledne věnovali bezpečí na síti. Využili jsme k tomu facebook Policie ČR a jiná dostupná média. Myslím, že všichni jsme pochopili základní pravidla- nikdy neposílat fotografie neznámým lidem, protože to je jako bychom je pověsili na vývěsní tabuli ve městě. Nikdy nechodit na schůzku s neznámým člověkem z internetu a pokud se nám cokoliv nezdá, informovat rodiče, učitele, prostě vyhledat pomoc. 

Posted in 7.D

Akce v lednu

15. ledna 2021 uzavření klasifikace za 1. pololetí

19. ledna 2021 rodičovská schůzka on line

28. ledna 2021 výpis vysvědčení- bude předáno během 4. vyučovací hodiny v souladu s par. 69 odst. 1 školského zákona. Ostatní vyučovací hodiny dle rozvrhu.

Desky na vysvědčení s sebou!

29. 1. 2021 – pololetní prázdniny

Posted in 7.D

Projekt České Vánoce

Poslední den ve škole jsme společně oslavili Vánoce. Předali jsme si dárečky a vyrobili vánoční přáníčka. Vyvětrali jsme se na vzduchu a rozešli se na vánoční svátky doufajíc, že nový rok přinese lepší situaci s covidem a my budeme chodit do školy bez omezení.

Posted in 7.D

Změna rozvrhu 7D

Rozvrh 7D od 18.11.

po

TV

MAT

AJ

PŘÍ

OBV

 

 

 

út

AJK

ČEJ

DEJ

MAT

 

FYZ

VYV

 

st

ZEM

AJ

PŘÍ

ČEJ

 

KD

AJK

PRČ

čt

ČEJ

DEJ

MAT

HUV

 

INF

VKZ

TEV

FYZ

MAT

ČEJ

ZEM

AJ

 

 

 

Posted in 7.D

Distanční výuka

Děkujeme za spolupráci při zajišťování on line výuky vašich dětí. Z důvodu několika nemocných pedagogů upozorňuji na možnost suplování v některých on line hodinách. Přeji především hodně zdraví a pevné nervy všem.

Posted in 7.D

Miss rostlinka

Na třídnické hodině jsme vybrali a ozdobili pokojovou rostlinu pro soutěž Miss rostlinka. Chlapci dokázali na internetu najít i její název.

Posted in 7.D

PRO Etická výchova

Dne 3.9.2020 proběhl projekt etické výchovy. Zaměřili jsme se na dobré vztahy ve třídě a na pozitivní přijímání všech lidí, i když jsou odlišní. Rasismus je nám cizí. 

Posted in 7.D

Včelky

V rámci projektu Svátky jara naši školu navštívila paní Adamcová, která připravila zajímavé interaktivní povídání o včelkách a jejich životě. V rámci besedy si žáci vyrobili svíčku z včelího vosku, ti starší se pustili do pomády na rty.