Projekt Den bez odpadů

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V rámci sportovně relaxačního týdne jsme se věnovali tématu třídění odpadů. Zahráli jsme si přiřazovací pohybovou hru a poté jsme vyrazili k Hradišti, kde jsme názorně viděli rakve jednotlivých odpadků a jak dlouho se rozkládají v přírodě. 

Posted in 8.D

Akce měsíc červen

1. června- Den dětí- bowling ( 30 Kč)

15. června- Šachový turnaj ( pro zájemce- hlásit se u vedoucí vychovatelky Radky Černohousové)

16. června- uzavření klasifikace

13. června- 17. června- Autoevaluace

20. června- 24. června- sportovně relaxační týden

27. června – výměna učebnic ( do 12,50)

28. června- školní výlet

29. června- třídnické práce (do 12,50)

30. června- výdej vysvědčení (do 9,00)

 

Posted in 8.D

projekt Ekologie zblízka

V rámci projektu Ekologie zblízka jsme navštívili Elektrárnu v Opatovicích. Nahlédli jsme do všech přístupných částí elektrárny včetně velína. Dozvěděli se o výrobě elektrické elektřiny a tepla. Víte například, že denně se spálí v elektrárně 1000 tun hnědého uhlí?

Posted in 8.D

Akce květen

Květen – plán akcí

11. května – Projektové vyučování: Ekologie zblízka (Elektrárna Opatovice), více info v zápisnících

12. května – Koncert Adalbertinum (hity filmové hudby, vstupné 90 Kč hradí Rada rodičů PATRON)

17. května – Třídní schůzky a setkání Rady rodičů PATRON (třídní schůzky v učebně 9.C, Rada rodičů v učebně 7.D)

20. května – Fotografování tříd

26. května – Projektové vyučování: Sexuální výchova (6 vyučovacích hodin, poté výuka dle rozvrhu)

Posted in 8.D

Den Země

I naše třída se zapojila k zlepšení našeho okolí po zimě v rámci Dne Země. Okopávali jsme, sázeli a natírali. Společně jsme si na závěr opekli buřtíky.

Posted in 8.D

Praha- Studnice poznání

Měli jsme možnost navštívit rozkvetlou Prahu. Prohlédli jsme si Petřín, Hradčany, Malou Stranu a své putování jsme zakončili na Staroměstském náměstí. Navštívili jsme zrcadlové bludiště i Zlatou uličku.  Myslím, že nejvýstižnější bylo shrnutí Silvy- Praha je krásná, ale taky smutná. Viděli jsme totiž i odvrácenou tvář Prahy- bezdomovce, žebráky a mladé lidi pod vlivem drog. 

Posted in 8.D

Projekt Etická výchova- Mezilidské vztahy

V rámci projektového dne jsme si připomněli etická pravidla a týmovost. Na začlenění všech žáků do společných aktivit ve třídě musíme ještě zapracovat. Podařilo se nám udělat několik návrhů loga naší třídy. Hádejte, který z nich je dílem dívek a který dílem chlapců. 

Posted in 8.D

Exkurze do Prahy

27. dubna 2022 se žáci zúčastní exkurze do Prahy.

Žáci budou mít příležitost navštívit s průvodcem venkovní a vnitřní prostory Pražského hradu, užijí si plavbu lodí po Vltavě s malým občerstvením, nahlédnou do Muzea Karlova mostu a poznají tajemství Staroměstského náměstí. Cestování proběhne objednanou autobusovou dopravou. Sraz v 7.15 hodin u zastávky MHD Hvězda (u obchodu Kubík). Příjezd k zastávce MHD Hvězda kolem 17. hodiny. S sebou: svačinu, pití, kapesné ve výši dle uvážení, vhodné oblečení, pohodlné boty, náhradní respirátor, lék proti nevolnosti v případě problémů v autobuse, občanský průkaz (od 15 let). Cestování MHD v Praze je pro žáky do 15 let zdarma. Celková cena 450 Kč. Prosím odevzdat tuto částku třídnímu učiteli do pátku 15. dubna 2022. Od vybírané částky je již odečten finanční příspěvek Rady rodičů Patron.

Organizátor akce: Mgr. Simon Schwab

 

Posted in 8.D

Akce na duben

Dne 4. dubna-  Planeta Země 3000- Madagaskar ( po 3. vyučovací hodině přesun do kina)

Dne 27. dubna- Praha- Studnice poznání ( celodenní akce, 450,- Kč, výběr do 15.4.)

Dne 29. dubna- projekt Den Země(1.-4. vyučovací hodina ). Poté probíhá výuka dle rozvrhu.

Posted in 8.D

Měsíc knihy

V rámci projektu Měsíc knihy žáci představili svou oblíbenou četbu, navrhli titulní stránku knihy i s obrázkem a vyluštili šifrou tajenku- citát o knihách. 

Posted in 8.D

projekt Mladý novinář

V rámci projektu Mladý novinář jsme se zabývali novinářskou etikou. Vyzkoušeli jsme část novinářské práce- vyrazili jsme do ulic a ptali se neznámých lidí, které články na internetu  čtou nejčastěji. Zjistili jsme, že není jednoduché oslovit cizího člověka. Časem jsme se ale otrkali a už to pro většinu z nás nebyl takový problém. Výsledky šetření jsme zpracovali do kruhového diagramu. 

Posted in 8.D

Slavíme pololetí

Dne 22. 2. 2022 jsme oslavili pololetí. První třídy si zasoutěžily a zahrály hry, starší žáci hledali poklad a luštili šifru. Druhý stupeň bohužel nemohl uskutečnit bojovku v lese kvůli počasí, ale to nevadilo. Navštívili jsme historickou část města, zasportovali si na hřišti a někteří objevovali vědeckou knihovnu. Ukázali jsme, že nejsme z cukru, protože počasí nám příliš nepřálo. Na závěr všechny třídy pololetní dovádění zakončily přípitkem rychlých špuntů.

Akce březen

Akce březen

6. 3. ´-12. 3. zimní lyžařský a turistický kurs

8. 3. třídní schůzky

16. 3. burza zelených rostlinek

28. 3. Den učitelů

30. 3. Měsíc knihy, tvorba stromu Literárník

Posted in 8.D

Pololetní dovádění

Úterní dopoledne jsme věnovali pololetnímu dovádění. Bohužel počasí nedovolilo uskutečnit připravenou bojovku v lese, přesto jsme se provětrali, zacvičili jsme si na hřišti a někteří navštívili knihovnu. I žáci prvních tříd si zasoutěžili a páťáci vyluštili šifru. Nakonec jsme oslavili konec pololetí přípitkem Rychlých špuntů.

Posted in 8.D

Tvoříme válec

V hodinách matematiky jsme probírali válec. Sestrojili jsme síť válce a vymodelovali ho. První místo si zaslouží bezesporu dokonalé zpracování válce Pepy Kordy, i když zdařilé byly i válce ostatních žáků- tedy pokud jej z nedostatku trpělivosti nezdevastovali před dokončením.

Posted in 8.C

Autoevaluace

V týdnu od 17. 1. do 21. 1. proběhla na naší škole autoevaluace. Zopakovali jsme si látku uplynulého pololetí, pracovali pomocí on line aplikací a vyjadřovali se k tomu, co nám jde a co bychom ještě měli zlepšit.

Posted in 8.D

Vánoční poselství

Poslední den školy jsme vytvářeli vánoční poselství naší třídy. Všichni si přejeme, aby hlavně zmizel koronavirus a lidé byli šťastnější a všude byl mír. Nakonec jsme si předali vánoční dárečky a užili si příjemnou atmosféru. 

Posted in 8.D

Akce leden

3. 1. Nástup do školy po Vánočních prázdninách

11. 1. Rodičovská schůzka

14. 1. Uzavření známek za první pololetí

17. 1. – 22. 1. Autoevaluační týden

31. 1. Pololetní dovádění

Posted in 8.D

Vánoční poselství

V pátek 17. prosince se budou konat vánoční hodiny zaměřené na posílení týmovosti třídy, tvorbu Vánočního poselství tříd – výroba společného novoročního poselství apod. Výuka bude zkrácena, konec vyučování ve 12.50 hodin.

Posted in 8.D

Projekt České Vánoce

V rámci projektu České Vánoce jsme sehráli vánoční vystoupení- jak by vypadala návštěva Ježíška v době Covidu. Dotvořili jsme další sněhuláky, počítali jsme vánočně a povídali jsme si o Vánocích v jiných zemích.  

Posted in 8.D

Akce prosinec

14. 12. Řemeslnický den ( 2.-4. hodina)- výroba vánočních dárků pro svoji rodinu, foto návod. Ostatní hodiny dle rozvrhu.

16. 12. projekt České Vánoce (vystoupení jednotlivých tříd, vánoční tradice)

17. 12. Vánoční poselství tříd ( besídka, výroba společného vánočního poselství). Výuka končí 5. vyučovací hodinu.

20. 12. – 22. 12. Ředitelské volno

23. 12. – 31. 12. Vánoční prázdniny

 

Posted in 8.D

Měsíc filmu ve školách

Ve čtvrtek dopoledne jsme se zabývali pojmy svoboda a totalita. Na příběhu hokejisty Augustýna Bubníka jsme si připomněli, jak totalitní režim může zničit život úspěšného slavného mladého člověka- jeho karieru i soukromí. 

Posted in 8.D

Etická výchova

V listopadu se opět věnujeme tématům etické výchovy. Testem osobnosti  jsme si určili, zda patříme mezi sangviniky, choleriky, melancholiky či flegmatiky. Zabývali jsme se i problematikou sítí.

Posted in 8.D

Akce na listopad

 1. 11. Zdraví nás baví – 4 vyučovací hodiny

10. 11 . Beseda s ředitelem VČ muzea v Pardubicích- 1. vyuč. hodina

11. 11. Měsíc filmu na školách – 1. -4. vyuč. hodina

15. 11. Etická výchova – 5 vyučovací hodin

16. 11. Etická výchova – 3 vyučovací hodiny

 

Posted in 8.D

Evropský den jazyků

V pondělí 25. 10. proběhl v osmých a devátých třídách Evropský den jazyků. Spojili jsme, co známe z českého jazyka, anglického jazyka a zeměpisu. Připomněli jsme si evropské státy, jejich vlajky, hlavní města a jazyky, kterými se v daných státech mluví. 

Posted in 8.D

Etická výchova

Navázali jsme na návštěvu filharmonie a více se věnovali společenskému chování a oblékání stejně jako sebedůvěře a vztahům ve třídě. V neposlední řadě nás zaujal pořad Přízrak Martin, který varoval před jízdou pod vlivem alkoholu a drog.

Malý princ

Musím přiznat, že takhle vyparáděná naše třída už dlouho nebyla. Strašně nám to slušelo, když jsme vyrazili do Filharmonie v HK na představení Malý princ.

Posted in 8.D

Elektronická žákovská knížka

V letošním školním roce budeme nadále využívat ke klasifikaci pouze elektronickou verzi ŽK. Lze ji spustit pomocí internetového připojení nebo aplikací Bakaláři v mobilním telefonu. Pokud nastanou potíže a nebudete moct sledovat známky online, kontaktujte mailem třídního učitele. Přihlašovací údaje obdrželi žáci ve škole.

Internetové připojení: https://bakalari.neslhk.com/next/login.aspx

Lze spustit i z webu školy www.zs-logopedicka.cz (nahoře v liště: RODIČE – ELEKTRONICKÁ ŽK)

Mobilní aplikace: aplikace Bakaláři OnLine (přihlášení je stejné jako v internetové podobě).

Posted in 8.D

Bezpečné nábřeží

Naše třída se účastnila akce Bezpečné nábřeží. Kluky nejvíce zaujala možnost posadit se na skútr horské služby či zastřílet si z pistole. Dívky sledovaly spíše jemnější aktivity.  A paní učitelku nejvíce okouzlili policejní psi a jejich dokonalý výcvik. 

Posted in 8.D

Bezpečné nábřeží

Ve středu 15.9. se třídy druhého stupně  zúčastnily akce Bezpečné nábřeží. Žáci se seznámili s prací hasičů, policistů, záchranářů a jejich technikou. V rámci tohoto dne jsme splnili některá témata Ochrany člověka za mimořádných událostí. 

Logopedický týden

Během logopedického týdne jsme nejen procvičili hlásku R a Ř, ale i jemnou a hrubou motoriku. Účastnili jsme se vystoupení o Leonardu da Vinci. Seznámili jsme se nejen s jeho životem, ale i s vynálezy, které jsme mohli i vyzkoušet.

Posted in 8.D

DEN DĚTÍ

V úterý 1. června jsme Mezinárodní den dětí oslavili zábavnou hrou s názvem SVĚT NARUBY. Pro děti z 1. stupně připravili žáci 2. stupně různorodá stanoviště, jako např. závody zvířátek, bláznivý podpis, slalom pozadu, jazykovědný koutek a vyzkoušet si mohly také spoustu sportovních aktivit. Počasí nám přálo, a tak si děti svůj den parádně užily.

Včelky

V rámci projektu Svátky jara naši školu navštívila paní Adamcová, která připravila zajímavé interaktivní povídání o včelkách a jejich životě. V rámci besedy si žáci vyrobili svíčku z včelího vosku, ti starší se pustili do pomády na rty.