leden 2

Akce únor

10.-14. 2. Zimní turistický kurz

17.-21.2. Enviromentální výchova-Jak nevytvářet odpad

27.2. Etická výchova – projekt (5. vyučovacích hodin)

Posted in 6.D
winter-landscape-1145816_1920-1200x480

Leden

17. 1.

Zasedání žákovského senátu (4. vyučovací hodina)

20. – 24. 1.

Autoevaluace a reflexe 1. pololetí v jednotlivých předmětech

30. 1.

Pololetní dovádění se zaměřením na sportovní hry (peer program školy během 2. a 3. hodiny)

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí (4. vyučovací hodina), dále výuka dle rozvrhu

31. 1.

Pololetní prázdniny (nástup do školy v pondělí 3. února 2020)

 

Posted in 6.D
dav

České Vánoce

V rámci projektu České Vánoce jsme vyráběli náušnice, stříbrné šišky a přáníčka, Ty jsme pak prodávali za svou firmu Ledová parta. Někteří z nás vystupovali ve vánočním představení. Mysleli jsme i na zvířátka a ozdobili jsme jim stromeček jablíčky. Teď už se těšíme na Vánoce v našich rodinách.

Posted in 6.D
sdr

Babiččino údolí

Abychom se vánočně naladili, navštívili jsme Babiččino údolí. Zámek byl již plný ozdobených stromečků a adventních věnců, mohli jsme si koupit i nějaké dobroty a dárky. Prošli jsme se kolem Bělidla až ke splavu a pak jsme se už rádi vrátili do tepla a domů.

Posted in 6.D
dav

Divadlo beze slov

Moc se nám líbilo představeni divadla Drak, kam jsme se vydali 3.prosince. Obdivovali jsme taneční vystoupení neslyšících i dojemné vystoupeni o cvrčkovi. Nejvíce nás ale nadchly irské tance. To bychom nezatancovali ani jako slyšící.

Posted in 6.D
dav

Příběh mojí rodiny

Dne 20.11. proběhl na naší škole projekt Příběh naší rodiny.  Žáci představili svou rodinu. Ukázali jsme si fotografie a na mapě jsme hledali, kde žijí oni i jejich příbuzní.

Posted in 6.D
prosinec 2

Akce na prosinec

5.12. Výlet do Ratibořic

12.12. Řemeslné dny

17.12. projekt České Vánoce

20.12. vánoční besídka, od 10 hodin kino BioCentrál- Ledové království 2

Posted in 6.D
dav

Dýňové slavnosti

Ve středu 16.10. jsme si užili Dýňové slavnosti. Podzimně jsme vyzdobili třídu. Připomněli jsme si tradici Dušiček a historii Halloweenu. Největší radost nám ale udělalo dlabání dýní a tvorba jejich obličejů. Odpoledne jsme se mohli zúčastnit s rodiči soutěží, dílen či ochutnat něco dobrého  v bufetu.

dav
dav

https://scontent.fprg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p280x280/74451198_2527928363922352_281652049622335488_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkjmzbVYfzGRdK07XMkT0jTQFIn1G0SEN_Nw2fgBQdSclYwVOFqZig_Ihz7ISj6SMI&_nc_ht=scontent.fprg3-1.fna&oh=299bc617ba127bd6ba1c7322b8d17393&oe=5E2CB04F

 

Posted in 6.D
01366d465ad09b004be4159a253fcfb2.0

Etická výchova

Dne 15.10. proběhl na škole projekt Etická výchova. Kromě témat kyberšikany a vztahů ve třídě jsme v 6D přivítali páté ročníky, pro které jsme připravili program- logické hry  a  zásady správného stolování.

Posted in 6.D
01745191L_1

AKCE V ŘÍJNU

15.10. 1-6. vyučovací hodina Etická výchova- program zaměřený na stolování, slušné chování a jiná etická témata

16.10. Dýňové slavnosti- celý den aktivity spojené s podzimem, sbíráme dýně na dlabání a tvorbu dekorací.                       Od 15 hodin zveme všechny na soutěže, dílničky i do kavárny

28.10. -30.10. Státní svátek a prázdniny

Posted in 6.D
Bio Centrál

Ozvěny ECOFILMU

Naše třída navštívila 18.9. kino Bio Centrál Hradec Králové. Shlédli jsme filmy zaměřené na hospodaření s vodou, s tématem dopravní výchovy a ochrany přírody. Nejzajímavější se jevil snímek o návratu orlů skalních do volné přírody Beskyd. Přiblížil nám život orlích mláďat a krásu těchto ptáků.

Posted in 6.D
podzim

Plán na měsíc září

5.9.2019  Bezpečné nábřeží

9. – 13. 9. 2019  Logopedický týden (1.-4. vyučovací hodina, poté výuka dle rozvrhu)

17. 9. 2019 od 15:00  Rada rodičů, poté od 16:00 třídní schůzky

18.9. 2019 1. – 3. hodina – návštěva v Bio Centrálu v HK v rámci festivalu Týden mobillity (vstupné zdarma)

25. 9. 2019  Evropský den jazyků

Posted in 8.D
sdr

Logopedický týden

V rámci logopedického týdne trénujeme zrakovou i sluchovou percepci, jemnou i hrubou motoriku i pravolevou orientaci. Zároveň ale utužujeme vztahy ve třídě, učíme se toleranci a poznáváme se navzájem.

Posted in 6.D
dig

Bezpečné nábřeží

Spojili jsme turistiku se zajímavým programem Bezpečné nábřeží. Viděli jsme záchranu tonoucího z Labe vrtulníkem, prohlédli jsme si zbraně, sanitky i autobus Policie ČR a splnili některá témata ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí.

Posted in 6.D
práááázdno

Akce na měsíc září

2.9.2019            Zahájení školního roku

3.9.2019            Poučení o bezpečném přecházení silnice před školou

5.9.2019            Bezpečné nábřeží ( Eliščino a Smetanovo nábřeží)

6.9.2019            Slavnostní pasování druhých a devátých tříd

9.9.-13.9.2019   Logopedický týden

17.9. 2019        Třídní schůzky od 16 hodin, Rada rodičů od 15 hodin

18.9. 2019        Kino Centrál- 1.-3. vyučovací hodina

 

Posted in 6.D
nejvcela

Včelky

V rámci projektu Svátky jara naši školu navštívila paní Adamcová, která připravila zajímavé interaktivní povídání o včelkách a jejich životě. V rámci besedy si žáci vyrobili svíčku z včelího vosku, ti starší se pustili do pomády na rty.