čj

anglický jazyk

AJ – 6. ročník ,  / využití mezipředmětových vztahů M – AJ /    23.3.2020

Milí žáci,

Ve spolupráci s paní učitelkou na matematiku mám pro vás tento týden úkol. Příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení vypočítejte, ale pozor, výsledky napište slovem a anglicky .

Příklad:          6 . 5 = thirty

                        125 : 5 = twenty-five

112 – 100 = twelve

 

73 + 21 =           …………………………………………….

12 . 5 =               …………………………………………….

96  : 3 =              ………………………………………….

86 – 16 =            …………………………………………….

66 + 33 – 11 =   …………………………………………….

17 – 7 +10 =       …………………………………………….

33 . 3 – 9 =         …………………………………………….

80 : 10 +32 =    …………………………………………….

9 . 5 . 2 =            …………………………………………….

66 : 22 . 33 =    ……………………………………………

Prosím o zaslání výsledků do pátku 27.3.2020 na adresu:

 heda.klobasova@zs-logopedicka.cz

Posted in 6.D
čj

fyzika 9C od 23.3.2020

TÝDEN 23. až 30. března 2020
PŘEDMĚT Fyzika
TŘÍDA 9.C
UČEBNICE:
(WEBOVÉ STRÁNKY APOD):
Učebnice fyziky, sešit
ZADANÝ ÚKOL: Zápis do sešitu:Lupa a mikroskop

Lupa je spojka. Užívá se ke zvětšování předmětů ve filatelii, zdravotnictví…..

Mikroskop má dvě soustavy spojných čoček. Užití- zdravotnicví, biologie……

Překreslit do sešitu s popisem částí obr. str. 120

 

VÝSTUP (práce žáka): Zápis  do sešitu.

Žák ofotí vypracované úkoly a zašle na e-mail či messenger. Učitel mu jeho práci zhodnotí, případně napíše správné odpovědi.

 

Kontakt na učitele: zora.jelinkova@zs-logopedicka.cz
OSTATNÍ: Komunikace je též možná přes messenger.
Posted in 9.C
čj

matematika 9C od 23.3.2020

TÝDEN 23. až 30. března 2020
PŘEDMĚT Matematika
TŘÍDA 9.C
UČEBNICE:
(WEBOVÉ STRÁNKY APOD):
Učebnice matematiky, sešit

www.cermat.cz

 

 

ZADANÝ ÚKOL: Zápis do sešitu: Jehlan

Najdi na netu jehlan a načrtni ho do sešitu

Čtyřboký pravidelný jehlan

objem V=a2v:3

povrch S=a2+2a.va

Př.: Urči objem čtyřbokého jehlanu o straně a=6cm a výšce 10cm

V=a2v:3

V=62.10:3=360:3=120cm3

Vypočítej: Urči objem čtyřbokého jehlanu o straně a=5cm, v=6cm.

Procvičení učiva nižších ročníků

1)Převeď

12m(cm)

600g(kg)

3,5km(m)

6 hl(l)

2)-6-17=

-55+12=

22-30=

-18+31=

3)Za 8kg brambor zaplatím 136Kč. Urči, kolik stojí metrák brambor.

4) Z 20 žáků jich 8 chybí. Kolik je to procent.

5)6x-5x=

8.(x+6)=

(x+9).(x+6)=

6)Urči přeponu v pravoúhlém trojúhelníku: a=12cm, b=5cm, c=?cm

7)Součet čísla 5 a 8

Číslo třikrát větší než je číslo 7

Polovina čísla 100

Čtyřnásobek čísla 25

 

Posted in 9.C
čj

matematika 8C, 8D od 23.3.2020

TÝDEN 23. až 30. března 2020
PŘEDMĚT Matematika
TŘÍDA 8.C, 8.D
UČEBNICE:
(WEBOVÉ STRÁNKY APOD):
Pracovní sešit Hravá Matematika pro 8. Ročník

 

nebo využít i jiné stránky

 

ZADANÝ ÚKOL: Zápis do školního sešitu: Opakování učiva

1)Převeď

12m(cm)

600g(kg)

3,5km(m)

6 hl(l)

2)-6-17=

-55+12=

22-30=

-18+31=

3)Za 8kg brambor zaplatím 136Kč. Urči, kolik stojí metrák brambor.

4) Z 20 žáků jich 8 chybí. Kolik je to procent.

5)6x-5x=

8.(x+6)=

(x+9).(x+6)=

6)Urči přeponu v pravoúhlém trojúhelníku: a=12cm, b=5cm, c=?cm

7)Součet čísla 5 a 8

Číslo třikrát větší než je číslo 7

Polovina čísla 100

Čtyřnásobek čísla 25

 

VÝSTUP (práce žáka): Žák ofotí své výpočty a přepošle na e-mail nebo přes messenger. Učitel mu zpětně opraví jeho práci a upozorní na případné chyby.

 

Kontakt na učitele: zora.jelinkova@zs-logopedicka.cz
OSTATNÍ: Komunikace je též možná přes messenger.
čj

matematika 7C,7D od 23.3. do 30.3.

TÝDEN 23. Března až 30.března 2020
PŘEDMĚT Matematika
TŘÍDA 7.C, 7.D
UČEBNICE:
(WEBOVÉ STRÁNKY APOD):
Pracovní sešit Hravá Matematika pro 7. ročník
ZADANÝ ÚKOL: Do školního sešitu zápis: Přímá úměrnost

Kolikrát se zvětší první hodnota, tolikrát se zvětší druhá hodnota.

(např. kolikrát víc jablek koupím, tolikrát víc zaplatím)

Pracovní sešit

58/1,2,3,4 fialová část

VÝSTUP (práce žáka): Žák ofotí své výpočty a přepošle na e-mail nebo přes messenger. Učitel mu zpětně opraví jeho práci a upozorní na případné chyby.

 

Kontakt na učitele: zora.jelinkova@zs-logopedicka.cz
OSTATNÍ: Učivo si žák rozdělí do několika etap. Pracuje jak ve svém školním sešitě, tak v pracovním sešitě.

 

čj

matematika 9.ročník od 16.3. do 23.3.

Zápis do sešitu: Kužel

(písmena řecké abecedy prosím piš tak, jak se správně píší znakem)

Zopakovat vzorce V=pí.r2.v :3

S=pí.r2+pí.r.s

Výpočet hmotnosti m=V.ró, kde m= hmotnost, V= objem a ró=hustota

 

Převeď

1m3(dm3)

2,5dm3(cm3)

6m3(cm3)

3800dm3(m3)

2000cm3(dm3)

300cm3(m3)

 

Př. Vypočítej objem železného kuželu, který má rozměry r=4cm a v=6cm. Vypočítej jeho hmotnost, jestliže  7800kg/m3 (použijte kalkulátor)

 

V=pí.r2.v :3

V=3,14.42.6:3= 100,48cm3=0,00010048m3

M=V.ró

M= 0,00010048.7800=0,784kg

Hmotnost kužele je 0,784kg.

 

Př.Vypočítej hmotnost kužele ze dřeva o poloměru 10cm a výšce 12cm. ró=750kg/m3.

 

Příprava čtvrtletní práce 1. část

1/Keř, který měří 1m, hází stín 30cm. Jak vysoký je strom, který hází stín 75cm.

(Zakresli a využij podobnosti trojúhelníků podle obrázků)

2/Vyřeš a) x+y=8                     b) x+y=5

                  x-y=12                       2x-3x=15

3/Z míst A a B vzdálených od sebe 420km vyjede proti sobě současně Pepa rychlostí 30km/h a Eva rychlostí 20km/h. Kdy a kde se setkají?

4/ Nádrž se naplní jedním přívodem za 10 hodin, druhým přívodem za 5 hodin. Za jak dlouho se naplní současně?

5/Urči hmotnost kuželu o průměru 20cm a výšce 15cm ze skla o hustotě 3100kg/m3

Žáci, kteří mají před sebou přijímací zkoušky, pracují dále na příkladech z výše uvedené stránky, případně ze zakoupených učebnic. V případě potřeby konzultuje

Posted in 9.C
čj

anglický jazyk od 16.3.

Aj – 2. týden

Do slovníku si napište slovíčka str. 43, cv. 6. Slovíčka si snažte zapamatovat.
Zopakujte si číslovky základní 1 – 100 podle tabulky číslovek. Máte ji v sešitě.

Posted in 6.D
čj

Fyzika 9C v týdnu od 16.3. do 23.3.2020

TÝDEN 16. až 23. března 2020
PŘEDMĚT Fyzika
TŘÍDA 9.C
UČEBNICE:
(WEBOVÉ STRÁNKY APOD):
Učebnice fyziky, sešit

 

ZADANÝ ÚKOL: Zápis do sešitu: Optické vlastnosti oka

Oční čočka je spojka. Vytváří na sítnici skutečný a převrácený obraz, menší než je pozorovaný předmět. Mozek zpracuje vjem tak, že obraz vidíme přímý.

Vady oka

Krátkozraké oko– vidí dobře na krátko, ale nevidí do dálky

Vada se odstraní rozptylkami

Překreslit do sešitu Obr. Str. 115 a,b

Dalekozraké oko– vidí dobře na dálku, ale nevidí na blízko

Vada se odstraní spojkami

Překreslit do sešitu Obr. Str. 116a,b

DÚ- zodpověz otázky str. 116/1, 2

Odpověz: Zjisti, kdo v rodině nosí brýle, zda je krátkozraký či dalekozraký. Jaké brýle nosí? Spojky nebo rozptylky?

Zjisti pomocí internetu, jaké jiné oční vady existují ( aspoň dvě)a vysvětli.

VÝSTUP (práce žáka): Zápis  do sešitu.

Žák ofotí vypracované úkoly a zašle na e-mail či messenger. Učitel mu jeho práci zhodnotí, případně napíše správné odpovědi.

 

Kontakt na učitele: zora.jelinkova@zs-logopedicka.cz
OSTATNÍ: Komunikace je též možná přes messenger.

 

Posted in 9.C
čj

.Matematika 8C, 8.D od 16.3. do 23.3.

TÝDEN 16. až 23. března 2020
PŘEDMĚT Matematika
TŘÍDA 8.C, 8.D
UČEBNICE:
(WEBOVÉ STRÁNKY APOD):
Pracovní sešit Hravá Matematika pro 8. Ročník

Možnost práce s videi na youtube – vhodné spíš pro střední školy, ale je zde např. učivo o zlomcích.

Žáci se můžou registrovat zde. Je nutné vložit kód Matika20:

https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/

https://www.youtube.com/channel/UCM_zudhTi5AxpbZDM46Dajw

nebo využít i jiné stránky

 

ZADANÝ ÚKOL: Zápis do školního sešitu: VZORCE

(A+B)2= A2+2AB+B2

(A-B)2=A2-2AB+B2

(A-B).(A+B)=A2-B2

 

Uprav (x-3)2= x2-2.x.3+32=

(x+4)2=x2+2.x.4+42=

(x-7).(x+7)=x2-72=

 

Pracovní sešit

46/2

46/3- první sloupec

46/4

47/7 první řádek a první příklad v druhém řádku

47/9

48/1 první příklad

48/2

 

VÝSTUP (práce žáka): Žák ofotí své výpočty a přepošle na e-mail nebo přes messenger. Učitel mu zpětně opraví jeho práci a upozorní na případné chyby.

 

Kontakt na učitele: zora.jelinkova@zs-logopedicka.cz
OSTATNÍ: Komunikace je též možná přes messenger.

 

čj

Matematika od 16.3. do 23.3.

TÝDEN 16. až 23. března 2020
PŘEDMĚT Matematika
TŘÍDA 7.C, 7.D
UČEBNICE:
(WEBOVÉ STRÁNKY APOD):
Pracovní sešit Hravá Matematika pro 7. ročník
ZADANÝ ÚKOL: Do školního sešitu zápis: Měřítko mapy

Převeď

1m(cm)                      200cm(m)

2km(m)                      4500m(km)

3,5km(m)                   300000cm(km)

Měřítko mapy

Vyjadřuje, kolikrát je nákres oproti skutečnosti zmenšen.

např. 1:200000 znamená, že 1cm na mapě odpovídá 200000cm ve skutečnosti

 

Je nutné, aby jednotlivé členy poměru byly ve stejných jednotkách.

Př. Vzdálenost AB na mapě je 4cm. Měřítko mapy je 1:2500000. Jaká je skutečná vzdálenost?

Výpočet: 1cm na mapě…………….2500000cm ve skutečnosti

4cm na mapě…………….4×2500000=10000000cm=100000m=100km

Skutečná vzdálenost AB je 100km.

Procvičení- pracovní sešit 56/1,2,3

Do školního sešitu zápis:Procvičení měřítka mapy

Převeď

6km(m)

3,8m(cm)

1000cm(m)

3500000cm(km)

Př. Pepa chce jet z Hradce Králové do ZOO Dvůr Králové . Na mapě s měřítkem 1:1500000 naměřil vzdálenost 2,4 cm. Jak daleko to je ve skutečnosti?

Do pracovního sešitu 56/4,5,6

Do školního sešitu: Určování vzdálenosti na mapě

Při výpočtu skutečné vzdálenosti ze vzdálenosti na mapě násobíme.

Při výpočtu vzdálenosti na mapě ze vzdálenosti ve skutečnosti dělíme vždy ve stejných jednotkách.

Př.

Z Prahy do Hradce Králové  je skutečná vzdálenost přibližně 100km. Jak dlouhá bude tato vzdálenost na mapě v měřítku 1:1000000

převedeme

1cm na mapě….1000000cm ve skutečnosti=10km

100km:10 km=10cm na mapě…..ve skutečnosti 100km

Vzdálenost HK a Prahy na dané mapě je 10cm.

Př.

Vzdálenost Hvězdy a hlavního nádraží v HK je přibližně 4,6km. Jaká  bude tato vzdálenost na mapě v měřítku 1:230000.

Pracovní sešit 57/8

VÝSTUP (práce žáka): Žák ofotí své výpočty a přepošle na e-mail nebo přes messenger. Učitel mu zpětně opraví jeho práci a upozorní na případné chyby.

 

Kontakt na učitele: zora.jelinkova@zs-logopedicka.cz
OSTATNÍ: Učivo si žák rozdělí do několika etap. Pracuje jak ve svém školním sešitě, tak v pracovním sešitě.

 

čj

Kontrolní písemná práce – AJ 12.3.2020

Kontrolní písemná práce – AJ   12.3.2020

Spoj:

mountains           řeka                                        crocodile                štír

forests                  moře                                      scorpion                 velbloud

sea                        hory                                        camel                       medvěd

river                      lesy                                          bear                         krokodýl

 

Doplň pouze čísla:

February 2020 has got ……….. days.            A week has got ………….. days.

December has got ……….. days.                   An hour has got ………… minutes.

A year has got ……….. months.                     An hour has got ………… seconds.

 

O jaké zvíře se jedná?

It lives in deserts. It has got six legs. It has got a sharp tail. It is dangerous.

…………………………………

 

Spoj:

last Wednesday                                 v pátek odpoledne

two weeks ago                                   před dvěma měsíci

on Friday afternoon                           před dvěma týdny

two months ago                                 minulou středu

 

Spoj:

yesterday              dnes                                  dirty hands            špinavé ruce

today                      včera                                girlfriend                dívka, se kt. chodím

lunch                       oběd                                green grass             zelená tráva

Naše vlast

Dějepis a občanská výchova- úkoly

Dějepis od 11. 3. do 16. 3.

  • Zopakujte si téma probrané minulou hodinu – Archaické období (zápis v sešitě, učebnice str. 85).
  • Vypracujte cvičení 9, 10 a 11 v pracovním sešitě na str. 31 (Antické Řecko – formování městských států). U cvičení číslo 10 vám pomůže mapa v učebnici na str. 85.

 

 

Občanská výchova od 11. 3. do 16. 3.

  • Do sešitu si napište nadpis NAŠE VLAST a z přiloženého obrázku si do sešitu zapište co je vlast.
  • Poté si napište nadpis ZAJÍMAVÁ A PAMÁTNÁ MÍSTA V ČESKÉ REPUBLICE, zamyslete se, jaká jste navštívili a napište jich do sešitu alespoň 5, pomoci vám může učebnice str. 100 – 103.

 

Posted in 6.D
čj

Fyzika 9. ročník v týdnu od 11. 3. 2020

Žáci se naučí druhý a třetí sloupeček tabulky Přehled elektromagnetických vln na str. 87 v učebnici Fyzika pro 9. ročník.

Žáci zodpoví otázky na straně 95/ 1,5, 6, 7, 8. Vypracované odpovědi ofotí a zašlou do 16.3. 2020 na mou e-mailovou adresu, případně přes messenger. Nezapomeňte uvést vaše příjmení.

Posted in 9.C
čj

Matematika 7. ročník v týdnu od 11.3. 2020

Z důvodu uzavření školy zasílám informaci o úkolech pro žáky na týden od 11. 3. do 16. 3. 2020

1/ Vypracovat úkol na krácení poměru, který byl zadán na poslední hodině.

2/ Pracovní sešit str. 52/6, 53/7, 8 a 54/1,2,3,5

Ofocené vypracované stránky zaslat do 16.3.  2020 na moji školní e-mailovou adresu, případně přes messenger- nezapomeňte uvést Vaše příjmení. Správné výsledky budou uveřejněny zde 16.3. 2020.

 

dav

Etická výchova

dav

V rámci etického projektu jsme rozvíjeli naše vztahy ve třídě, spojili jsme naše ruce do motýla a vytvořili mandaly. Také jsme se zabývali správným chováním v divadle.

dav

Posted in 6.D
spring-1166564_960_720

Akce na březen

2.-6.3. Jarní prázdniny

9.3. Osvětim ( Anna Lindrová)

18.3. Festival o lidských právech, 50Kč (do 13.3.)

20.3. Klicperovo divadlo – Čtyřlístek, 2.-5. hodina, vstupné 100Kč (do 13.3.)

 

Posted in 6.D
leden 2

Akce únor

10.-14. 2. Zimní turistický kurz

17.-21.2. Enviromentální výchova-Jak nevytvářet odpad

27.2. Etická výchova – projekt (5. vyučovacích hodin)

Posted in 6.D
winter-landscape-1145816_1920-1200x480

Leden

17. 1.

Zasedání žákovského senátu (4. vyučovací hodina)

20. – 24. 1.

Autoevaluace a reflexe 1. pololetí v jednotlivých předmětech

30. 1.

Pololetní dovádění se zaměřením na sportovní hry (peer program školy během 2. a 3. hodiny)

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí (4. vyučovací hodina), dále výuka dle rozvrhu

31. 1.

Pololetní prázdniny (nástup do školy v pondělí 3. února 2020)

 

Posted in 6.D
dav

České Vánoce

V rámci projektu České Vánoce jsme vyráběli náušnice, stříbrné šišky a přáníčka, Ty jsme pak prodávali za svou firmu Ledová parta. Někteří z nás vystupovali ve vánočním představení. Mysleli jsme i na zvířátka a ozdobili jsme jim stromeček jablíčky. Teď už se těšíme na Vánoce v našich rodinách.

Posted in 6.D
sdr

Babiččino údolí

Abychom se vánočně naladili, navštívili jsme Babiččino údolí. Zámek byl již plný ozdobených stromečků a adventních věnců, mohli jsme si koupit i nějaké dobroty a dárky. Prošli jsme se kolem Bělidla až ke splavu a pak jsme se už rádi vrátili do tepla a domů.

Posted in 6.D
dav

Divadlo beze slov

Moc se nám líbilo představeni divadla Drak, kam jsme se vydali 3.prosince. Obdivovali jsme taneční vystoupení neslyšících i dojemné vystoupeni o cvrčkovi. Nejvíce nás ale nadchly irské tance. To bychom nezatancovali ani jako slyšící.

Posted in 6.D
dav

Příběh mojí rodiny

Dne 20.11. proběhl na naší škole projekt Příběh naší rodiny.  Žáci představili svou rodinu. Ukázali jsme si fotografie a na mapě jsme hledali, kde žijí oni i jejich příbuzní.

Posted in 6.D
prosinec 2

Akce na prosinec

5.12. Výlet do Ratibořic

12.12. Řemeslné dny

17.12. projekt České Vánoce

20.12. vánoční besídka, od 10 hodin kino BioCentrál- Ledové království 2

Posted in 6.D
dav

Dýňové slavnosti

Ve středu 16.10. jsme si užili Dýňové slavnosti. Podzimně jsme vyzdobili třídu. Připomněli jsme si tradici Dušiček a historii Halloweenu. Největší radost nám ale udělalo dlabání dýní a tvorba jejich obličejů. Odpoledne jsme se mohli zúčastnit s rodiči soutěží, dílen či ochutnat něco dobrého  v bufetu.

dav

dav

https://scontent.fprg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p280x280/74451198_2527928363922352_281652049622335488_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkjmzbVYfzGRdK07XMkT0jTQFIn1G0SEN_Nw2fgBQdSclYwVOFqZig_Ihz7ISj6SMI&_nc_ht=scontent.fprg3-1.fna&oh=299bc617ba127bd6ba1c7322b8d17393&oe=5E2CB04F

 

Posted in 6.D
01366d465ad09b004be4159a253fcfb2.0

Etická výchova

Dne 15.10. proběhl na škole projekt Etická výchova. Kromě témat kyberšikany a vztahů ve třídě jsme v 6D přivítali páté ročníky, pro které jsme připravili program- logické hry  a  zásady správného stolování.

Posted in 6.D
01745191L_1

AKCE V ŘÍJNU

15.10. 1-6. vyučovací hodina Etická výchova- program zaměřený na stolování, slušné chování a jiná etická témata

16.10. Dýňové slavnosti- celý den aktivity spojené s podzimem, sbíráme dýně na dlabání a tvorbu dekorací.                       Od 15 hodin zveme všechny na soutěže, dílničky i do kavárny

28.10. -30.10. Státní svátek a prázdniny

Posted in 6.D
Bio Centrál

Ozvěny ECOFILMU

Naše třída navštívila 18.9. kino Bio Centrál Hradec Králové. Shlédli jsme filmy zaměřené na hospodaření s vodou, s tématem dopravní výchovy a ochrany přírody. Nejzajímavější se jevil snímek o návratu orlů skalních do volné přírody Beskyd. Přiblížil nám život orlích mláďat a krásu těchto ptáků.

Posted in 6.D
podzim

Plán na měsíc září

5.9.2019  Bezpečné nábřeží

9. – 13. 9. 2019  Logopedický týden (1.-4. vyučovací hodina, poté výuka dle rozvrhu)

17. 9. 2019 od 15:00  Rada rodičů, poté od 16:00 třídní schůzky

18.9. 2019 1. – 3. hodina – návštěva v Bio Centrálu v HK v rámci festivalu Týden mobillity (vstupné zdarma)

25. 9. 2019  Evropský den jazyků

Posted in 8.D
sdr

Logopedický týden

V rámci logopedického týdne trénujeme zrakovou i sluchovou percepci, jemnou i hrubou motoriku i pravolevou orientaci. Zároveň ale utužujeme vztahy ve třídě, učíme se toleranci a poznáváme se navzájem.

Posted in 6.D
dig

Bezpečné nábřeží

Spojili jsme turistiku se zajímavým programem Bezpečné nábřeží. Viděli jsme záchranu tonoucího z Labe vrtulníkem, prohlédli jsme si zbraně, sanitky i autobus Policie ČR a splnili některá témata ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí.

Posted in 6.D
práááázdno

Akce na měsíc září

2.9.2019            Zahájení školního roku

3.9.2019            Poučení o bezpečném přecházení silnice před školou

5.9.2019            Bezpečné nábřeží ( Eliščino a Smetanovo nábřeží)

6.9.2019            Slavnostní pasování druhých a devátých tříd

9.9.-13.9.2019   Logopedický týden

17.9. 2019        Třídní schůzky od 16 hodin, Rada rodičů od 15 hodin

18.9. 2019        Kino Centrál- 1.-3. vyučovací hodina

 

Posted in 6.D
nejvcela

Včelky

V rámci projektu Svátky jara naši školu navštívila paní Adamcová, která připravila zajímavé interaktivní povídání o včelkách a jejich životě. V rámci besedy si žáci vyrobili svíčku z včelího vosku, ti starší se pustili do pomády na rty.