dav

Dýňové slavnosti

Ve středu 16.10. jsme si užili Dýňové slavnosti. Podzimně jsme vyzdobili třídu. Připomněli jsme si tradici Dušiček a historii Halloweenu. Největší radost nám ale udělalo dlabání dýní a tvorba jejich obličejů. Odpoledne jsme se mohli zúčastnit s rodiči soutěží, dílen či ochutnat něco dobrého  v bufetu.

dav
dav

https://scontent.fprg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p280x280/74451198_2527928363922352_281652049622335488_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkjmzbVYfzGRdK07XMkT0jTQFIn1G0SEN_Nw2fgBQdSclYwVOFqZig_Ihz7ISj6SMI&_nc_ht=scontent.fprg3-1.fna&oh=299bc617ba127bd6ba1c7322b8d17393&oe=5E2CB04F

 

Posted in 6.D
01366d465ad09b004be4159a253fcfb2.0

Etická výchova

Dne 15.10. proběhl na škole projekt Etická výchova. Kromě témat kyberšikany a vztahů ve třídě jsme v 6D přivítali páté ročníky, pro které jsme připravili program- logické hry  a  zásady správného stolování.

Posted in 6.D
01745191L_1

AKCE V ŘÍJNU

15.10. 1-6. vyučovací hodina Etická výchova- program zaměřený na stolování, slušné chování a jiná etická témata

16.10. Dýňové slavnosti- celý den aktivity spojené s podzimem, sbíráme dýně na dlabání a tvorbu dekorací.                       Od 15 hodin zveme všechny na soutěže, dílničky i do kavárny

28.10. -30.10. Státní svátek a prázdniny

Posted in 6.D
Bio Centrál

Ozvěny ECOFILMU

Naše třída navštívila 18.9. kino Bio Centrál Hradec Králové. Shlédli jsme filmy zaměřené na hospodaření s vodou, s tématem dopravní výchovy a ochrany přírody. Nejzajímavější se jevil snímek o návratu orlů skalních do volné přírody Beskyd. Přiblížil nám život orlích mláďat a krásu těchto ptáků.

Posted in 6.D
podzim

Plán na měsíc září

5.9.2019  Bezpečné nábřeží

9. – 13. 9. 2019  Logopedický týden (1.-4. vyučovací hodina, poté výuka dle rozvrhu)

17. 9. 2019 od 15:00  Rada rodičů, poté od 16:00 třídní schůzky

18.9. 2019 1. – 3. hodina – návštěva v Bio Centrálu v HK v rámci festivalu Týden mobillity (vstupné zdarma)

25. 9. 2019  Evropský den jazyků

Posted in 8.D
sdr

Logopedický týden

V rámci logopedického týdne trénujeme zrakovou i sluchovou percepci, jemnou i hrubou motoriku i pravolevou orientaci. Zároveň ale utužujeme vztahy ve třídě, učíme se toleranci a poznáváme se navzájem.

Posted in 6.D
dig

Bezpečné nábřeží

Spojili jsme turistiku se zajímavým programem Bezpečné nábřeží. Viděli jsme záchranu tonoucího z Labe vrtulníkem, prohlédli jsme si zbraně, sanitky i autobus Policie ČR a splnili některá témata ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí.

Posted in 6.D
práááázdno

Akce na měsíc září

2.9.2019            Zahájení školního roku

3.9.2019            Poučení o bezpečném přecházení silnice před školou

5.9.2019            Bezpečné nábřeží ( Eliščino a Smetanovo nábřeží)

6.9.2019            Slavnostní pasování druhých a devátých tříd

9.9.-13.9.2019   Logopedický týden

17.9. 2019        Třídní schůzky od 16 hodin, Rada rodičů od 15 hodin

18.9. 2019        Kino Centrál- 1.-3. vyučovací hodina

 

Posted in 6.D
nejvcela

Včelky

V rámci projektu Svátky jara naši školu navštívila paní Adamcová, která připravila zajímavé interaktivní povídání o včelkách a jejich životě. V rámci besedy si žáci vyrobili svíčku z včelího vosku, ti starší se pustili do pomády na rty.