Na charakteru záleží

Etická výchova s novou učebnicí

Žákům devátých ročníků byly dnes předány nové učebnice, které budou děti využívat v třídnických hodinách a v hodinách etické výchovy. Nejedná se vlastně o učebnice v pravém slova smyslu, jsou to spíše „deníky“, do kterých si budou moci děti zaznamenávat odpovědi na otázky a podněty. Knížky jsou krásně graficky zpracované a plné témat zaměřených na rozvoj charakteru a osobnosti člověka.

Mgr. Tereza Malcová

All-focus

Projektový den Mladý novinář

V úterý 28. února 2023 se již tradičně konal na naší škole projektový den s názvem Mladý novinář. Zúčastnily se ho děti z 8. a 9. tříd. Naši žáci se seznámili s Etickým kodexem novináře a přemýšleli nad tím, jaké mravní vlastnosti by měl dobrý novinář mít, co by měl respektovat a čemu by nikdy neměl podlehnout. Po seznámení s Etickým kodexem novináře mnozí konstatovali, že ve skutečnosti novináři všechny požadavky etického kodexu nedodržují. Jedna z hodin projektu byla zaměřena na reportáž a příklady dobré novinářské praxe. Děti samy si pak vyzkoušely práci novináře – reportéra „v terénu“. Po překonání počátečního ostychu oslovovali kolemjdoucí a kladly jim připravené otázky k tématu, které si vybraly. V poslední hodině projektu bylo úkolem dětí sepsat vlastní článek na základě „průzkumu“, který předtím vedly v okolí školy.

A co jim to přineslo? Obohatily si slovní zásobu o pojmy související s novinářskou profesí, rozšířily si obzory a pocvičily se v asertivním chování. Možná, že se v budoucnu novináři nestanou, ale schopnost přemýšlet nad tématem, zformulovat myšlenku a vyjádřit svůj názor budou potřebovat v jakékoliv profesi.

Mgr. Petra Miškovská

All-focus
All-focus
All-focus

Výuka v týdnu od 6. 3. do 10. 3.

  • s ohledem na odjezd žáků a pedagogů na zimní kurz bude v týdnu 6. 3. až 10. 3. 2023 probíhat výuka na 2. stupni následovně:

6.C – beze změny (dle svého RH)

6.D – beze změny (dle svého RH)

7.C – beze změny (dle svého RH)

7.D – beze změny (dle svého RH)

8.C + 8.D – spojení (výuka bude probíhat ve třídě 8.C podle rozvrhu třídy 8.C)

8.E – beze změny (dle svého RH)

9.C + 9.D – spojení (výuka bude probíhat ve třídě 9.D podle rozvrhu třídy 9.D)

Posted in 9.C

Akce v březnu

Informace na březen 2023
3. 3. – Třídnická hodina – seznámení
s iniciativou Golden Heart a umístění plakátu do
třídy, návrhy dětí na Zlaté srdce pro spolužáka.
Březen – měsíc knihy, J. A. Komenský – náměty
na tř. hodiny nebo slohové práce, popř.
referáty.
Komens v Bakalářích – zde budou předávány
všechny důležité informace pro rodiče a žáky.
Prosím o pravidelné sledování informací ze
školy, důležitá upozornění, sdílené dokumenty
atd.
5. 3. – V neděli odjezd na LYŽAŘSKÝ VÝCVIK –
penzion Anička, Deštné v Orl. Horách
9. 3 . – Jarní výzdoba třídy – okna, nástěnky atd.
Kontrola výzdoby jednotlivých tříd a prostor
školy.
24. 3. – Den otevřených dveří (9 – 12 h)
31. 3. – Festival Jeden svět na školách (téma
Cena bezpečí, lidská práva) Promítání od 10,00
h v Bio Central, vstupné: 90,- Kč
https://www.jedensvet.cz/festival

 

zdroj úvodního obrázku: https://www.google.com/search?q=b%C5%99ezen+obr%C3%A1zky&

Pavučina vztahů

Zlepšování vztahů ve třídě – komunikační schopnosti pomocí aktivity PAVUČINA VZTAHŮ, která rozvíjí schopnosti žáků. Předává pozitivní zpětnou vazbu a podporuje pocit sounáležitosti se třídou.
 
Mgr. B. Roháčková
 
Posted in 9.D

Pavučina vztahů

Za ranního úsvitu v třídnické hodině zaměřené na etickou výchovu upevňovaly děti vztahy ve třídě. At jsou jejich vztahy pevné jako pavučina, z provázku, do které se „namotaly!“

Mgr. T. Malcová

Posted in 9.C

Návštěva na policii

V úterý 21. února 2023 jsme navštívili služebnu Městské policie v Hradci Králové. Obě deváté třídy se účastnily přednášky o prevenci kriminality dětí a mladistvých. Dozvěděli jsme se, co je přestupek a trestný čin, co je nedbalost a úmyslnné poškození, od kdy je právní odpovědnost a jak je to s pěstováním a rozšiřováním drog. Přednáška byla velmi zajímavá. Vedoucí akce seznamoval zábavnou formou žáky s problematikou a vysvětloval vše na případech ze života nebo ze své praxe policisty.

Mgr. Blanka Roháčková
All-focus
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Bowling za vysvědčení

Pololetní dovádění

Za pěkné pololetní vysvědčení jsme se odměnili bowlingem. Celé dopoledne jsme soutěžili – žáci z obou devítek i sedmiček- v bowlingu na Flošně. Také jsme se občerstvili dobrou limonádou, kávou a zákusky. Někteří mlsali hranolky s coca-colou. Pololetí se musí oslavit!
 
Mgr. Blanka Roháčková
 

Akce v únoru

  1. 2. 2023 – odevzdání přihlášek na SŠ
  2. 2. 2023 – 1 den pololetní prázdnin
  3. 21. 2. 2023 – MPHK – Kyberšikana, trestní odpovědnost (přednáška) 10,15 – 12,50 hod
  4. – 18. 2. 2023 – Jarní prázdniny okr. HK
  5. 2. 2023 – Pavučina vztahů – upevnění tř. kolektivu
  6. 28. 2. 2023 – Mladý novinář – školní projekt 8. a 9. r.  4 vyučovací hodiny

 

zdroj úvodního obrázku: https://www.google.com/search?q=%C3%BAnor+obr%C3%A1zek&rlz=1C1GCEV_enCZ926CZ926&source

Čeká nás v lednu

10. ledna    Žákovský senát

13. ledna    uzavření klasifikace za 1. pololetí

16. – 20. ledna     autoevaluační týden

16. ledna   pedagogická rada

23. ledna   předání přihlášek a platby do školních klubů na 2. pololetí

24. ledna   třídní schůzka od 16 hodin

27. ledna   Den bez tašek

30. ledna   Lekce informačního vzdělávání – Nenechte se napálit   10:15 – 12:50, 

Studijní a vědecká knihovna HK. Program: 10.30–12.00 hodin. Vstup zdarma.

31. ledna   předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

                  Pololetní dovádění

 

zdroj úvodního obrázku: https://www.google.com/search?q=leden+obr%C3%A1zek&rlz=1C1GCEV_enCZ926CZ926&source

 

 

 

Předvánoční kino

Dnes 21. prosince jsme byli v Cinestaru v HK na krásném filmu Největší dar. Seznámili jsme se s historií starých bohů před křesťanstvím. Poznali jsme Radegasta, Svaroga, Černoboga, Vesnu, Oseň, Morenu a další mytologické postavy z doby Keltů na našem území.
Námět pohádky byl skvělý a neokoukaný. Pohanská mytologie je bohatá a bylo rozhodně zajímavé ji poznat. Největším darem pro člověka je život a smích, který by nás měl provázet na každém kroku, na což se v dnešní uspěchané době často zapomíná. 
 
Mgr. Blanka Roháčková

Vánoční radování

Ve čtvrtek 15. prosince jsme se radovali. Dopoledne jsme se natěšili na Vánoce, připomněli jsme si staré české adventní zvyky a vánoční tradice, zařádili jsme si ve sněhu a připravili stánek na odpolední prodávání výrobků z řemeslnického dne. Odpoledne už přišli jen někteří. V našem stánku prodali téměř vše, co bylo nachystáno. Zvláštní poděkování patří Vojtovi H., který opět zajistil výzdobu třídy, vymyslel, co vyrábět, zaučil spolupracovníky a  vytvořil krásná dílka. Poděkování patří rovněž Pepovi M., který vyráběl se svou maminkou doma. Jako zdatní obchodníci se ukázali Zdenda, Adam, Šimon a Pepa M. 

Mgr. Tereza Malcová

All-focus
All-focus
Posted in 9.C

Vánoční radování

Ve čtvrtek 15. 12. 2022 proběhlo v naší škole Vánoční radování. 9. D připravovala od rána bramborový salát a obložené chlebíčky. Po desáté hodině jsme zasedli k hodování. Uvařili jsme si čaj a meltu s mlékem a jedli co kdo snese. Také jsme obdarovali naší třídní pochoutkou všechny učitele a vychovatelky. Všichni nás chválili.
Odpoledne začal Jarmark. My jsme prodávali vánoční pečivo a dobroty, které děti upekly doma s rodiči – vosí úly, vanilkové rohlíčky, tříbarevné buchty, perníčky, cupcaky, muffiny… Skoro vše se prodalo. Zbytek sníme s dětmi ve škole o přestávkách.
 
Mgr. Blanka Roháčková
 
 
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Posted in 9.D

Řemeslnický den

V úterý 13. prosince jsme vyráběli krásné věcičky, které budeme nabízet na čtvrtečním Vánočním jarmarku. Po usilovné práci jsme vyběhli za školu a pořádně se zkoulovali.

Mgr. Tereza Malcová 

All-focus
All-focus
All-focus
All-focus
All-focus
All-focus
Posted in 9.C

Příprava na Vánoční radování

Dnes jsme se připravovali na Vánoční radování a jarmark. Vyráběli jsme dekorace, přáníčka a ozdoby do školní cukrárny Sladká tečka. K dobré pohodě jsme si uvařili meltu s mlékem, chroupali čokoládové lupínky a poslouchali ty nejkrásnější vánoční písně. 

Mgr. Blanka Roháčková

Posted in 9.D

Návštěva v galerii

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V pátek 9. 12. 2022 jsme navštívili Galerii moderního umění na Velkém náměstí v Hradci Králové. Výstava se jmenovala „Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes“. Prohlédli jsme si obrazy, kresby a ilustrace knih a časopisů k objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem. Poté děti pracovaly ve skupinkách s mapou světa a vytvářely vlajku své země, do které by rády cestovaly. Výstava byla velmi poučná a zajímavá.

Mgr. Blanka Roháčková

 

Úvodní obrázek – výhled z galerie (T. Malcová)

All-focus
All-focus
All-focus

Vánoční exkurze

Včera 7. 12. 2022 jsme navštívili město Třebechovice pod Orebem – město betlémů.

Nejcennějším a nejobdivovanějším betlémem je bezesporu unikátní mechanický betlém lidových řezbářů Josefa ProboštaJosefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla.

Třebechovický Proboštův betlém je jediným betlémem v České republice prohlášeným za národní kulturní památku (v roce 1999). Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze dřeva před více než sto lety. Na ploše 6,9 x 1,9 x 2,2 metry se nachází více než 2 000 vyřezávaných dílů.

Velký obdiv betlém zaznamenal v Kanadě v roce 1976 na světové výstavě EXPO v Montrealu.

Byl to opravdu velký kulturní zážitek.

Pomineme-li vlezlou zimu a časté přeháňky, výlet se vydařil

Mgr. Blanka Roháčková

All-focus
All-focus
All-focus
All-focus
All-focus

Úřad práce

Na úřadu práce pro nás připravili zajímavý program týkající se volby střední školy a přijímacích zkoušek. Strávili jsme tam příjemných 90  ´minut , dozvěděli se nové informace, a ani chvíli jsme se nenudili.

Měsíc filmu na školách

 

Dnes jsme zhlédli zajímavý dokument o StB v době normalizace v ČSSR. Film se jmenoval Normalizovaná každodennost. Dozvěděli jsme se o Státní bezpečnosti. Byla to československá politická policie a zpravodajská služba. Od svého vzniku v roce 1945 byla pod kontrolou KSČ. Sloužila k ovládnutí mocenských pozic a likvidaci protivníků komunistického režimu.

V dokumentárním filmu mluvili a vzpomínali na tuto dobu lidé, kteří stáli na straně vyšetřovatelů i spolupracovníků státní policie. Doba to byla smutná, šedivá a pod vládou jedné strany. V besedě po filmu jsme si uvědomili, že žijeme v moderní a demokratické společnosti. Svoje poznatky z akce jsme zvěčnili na plakátech.

Mgr. Blanka Roháčková

All-focus
All-focus

Čeká nás v prosinci

Informace pro žáky i rodiče na prosinec 2022


Žáci 9. ročníků obdrží Testy profesní orientace, které jim pomohou s výběrem střední školy
nebo učiliště.


Vybíráme 550,-Kč na mikiny pro deváťáky – donést do 15. prosince 2022. Poté objednáme
potisky, střih mikiny, barvu a velikosti.

 

6. 12. 2022 – Úřad práce HK – Kariérové poradenství pro žáky 9. třídy  (Orientace při výběru vhodné školy. 9,10 – 12,50 hod.)


7. 12. 2022 – návštěva Betlému v Třebechovicích pod Orebem – pro 8. a 9. ročníky. Začátek
prohlídky v 11,30 h v Třebechovicích pod O. Vstupné a cestovné vlakem upřesníme
dodatečně – výdaje hradí Patron.


9. 12. 2022 – Galerie moderního umění na Velkém náměstí HK. Vybíráme vstupné 60,- Kč.


Vánoční radování – 15. 12. 2022 – dopolední příprava na odpolední Jarmark – prodej
výrobků jednotlivých tříd. Ozdobíme třídy a prodejní stánky vánoční a zimní tématikou,
připravíme cenovky, název dílny a ukázky prodeje. Vánoční oblečení vítáno.


21. 12. 2022 – Vánoční kino Cinestar HK – film „Největší dar“. Vstupné 60,- Kč. Začátek v 9,00

 

zdroj úvodního obrázku: https://www.google.com/search?q=v%C3%A1noce+hradec+kr%C3%A1lov%C3%A9&tbm=isch&ved

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Burza středních škol a Živá knihovna povolání

V pátek vyrazili osmáci a deváťáci na Burzu středních škol do Aldisu. Byly zde zastoupeny nejrůznější střední školy a učební obory z Hradce Králové i celého regionu. Děti získaly odpovědi na své otázky a spoustu propagačních materiálů. Pro deváťáky byla navíc připravena i Živá knihovna povolání, kde velcí zaměstnavatelé z Hradce Králové seznámili děti s nejrůznějším pracovními příležitostmi v jejich podniku či firmě, něco si děti také mohly vyzkoušet. Výběr střední školy tak bude určitě snazší.

Mgr. T. Malcová

All-focus
All-focus
All-focus
All-focus
All-focus

Světýlkový týden – Halloween v 9.C a 9.D

 

Dnes 1. 11. jsme ve škole oslavili svátek Halloween. Vyzdobili jsme si třídy a pak hodnotili výzdobu, kostýmy a atmosféru jednotlivých tříd od 1. do 9. třídy. Třída, která vyhraje, bude moci uskutečnit svůj předem stanovený sen – výlet, sladkosti a dobroty, zážitkový pobyt atd.

Pro zajímavost……

Věděli jste, že:

historie Halloweenu sahá tisíce let zpátky až ke keltskému svátku Samhain. Byl časem, kdy mizela opona mezi světem živých a mrtvých, takže pozůstalí mohli komunikovat se svými blízkými, kteří přešli na druhou stranu. Slaví se od 31. 10. do 1. 11. – v noci.

Většina vědců se shoduje na tom, že svátek, jak ho známe, vznikl asi před 2000 lety, kdy Keltové v Evropě oslavovali konec sklizně a začátek nového roku svátkem zvaným Samhain (vyslovuje se sow-win). Lidé také věřili, že v tomto období mohou snadněji komunikovat s mrtvými, a zapalovali velké ohně, aby zahnali duchy.

Mgr. Blanka Roháčková a Mgr. Tereza Malcová

Výroba halloweenské výzdoby
All-focus

Akce v listopadu

31. 10. – 4. 11.     Světýlkový týden (Halloween, dlabání dýní, původ svátku, výzdoba třídy apod.), soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu

3. 11. – žákovský senát

7. 11. – pedagogická rada, známky za čtvrtletí

11. 11. – Burza středních škol a zaměstnavatelů, Živá knihovna povolání  – Kongresové centrum Aldis 8,15 – 13,45 hod

15. 11. – schůzka Patron 15 – 16 hod

         schůzka rodičů žáků 9. tříd s výchovným poradcem Mgr. Schwabem – výběr střední školy, karierní poradenství 16 – 16,45 hod

         informativní odpoledne 16 – 18 hod

17. 11. – státní svátek

29. 11. – Měsíc filmu na školách 8,15 – 11 hod (host historik Jaroslav Pinkas, ÚSTR Praha)

zdroj úvodního obrázku: https://www.google.com/search?q=listopad+obr%C3%A1zky&rlz=1C1GCEV_enCZ871CZ871&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiP_IiHhY37AhU5gP0HHfJCBuEQ_AUoAXoECAIQAw#imgrc=37yEEGpOXmtuiM

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Akce v říjnu

14. 10.    Dokončení prací na Týmovníku školy

21. 10.    Projekt Evropský den jazyků – 1. – 5. vyučovací hodina, poté výuka dle rozvrhu

31. 10. – 4. 11.   Světýlkový týden – (aktivity zaměřené na podzimní tvoření, dlabání dýní, přírodní dekorace)

26. a 27. 10   Podzimní prázdniny

28. 10.     Státní svátek

 

zdroj úvodního obrázku: https://living.iprima.cz/zahrada/rijen-zahrada-uklid-prace

 

 

 

Termíny třídních schůzek

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image.png.
  1. září (9.C   7. září) od 16 hodin, 15. listopadu 2022 16 – 18 hodin – informativní odpoledne, 24. ledna 2023 od 16 hodin, 23. května 2023 16 – 18 hodin – informativní odpoledne

 

zdroj úvodního obrázku: https://www.google.com/search?q=term%C3%ADny&rlz=1C1GCEV_enCZ871CZ871&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZjNj517T6AhVdhP0HHcu-BrIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=969&dpr=1#imgrc=EgC-huv8zLCKyM

Týden mobility

V kině Centrál jsme zhlédli sérii krátkých filmů s ekologickou tematikou. Tematicky různorodé dokumenty nás přiměly k přemýšlení nad způsobem dopravy, soužitím s přírodou, bohatstvím života pod mořskou hladinou, bezpečným chováním na silnici. Hlavou se nám teď honí myšlenky na to, jak změnit svůj postoj k životu.  (Nebo alespoň někomu.)

T. Malcová

zdroj úvodního obrázku: https://www.dobramesta.cz/evropsky-tyden-mobility-2022

Informace k prvním zářijovým dnům:

Čtvrtek 1. 9. – 1 vyučovací hodina (8,15 – 9 hod)

Pátek 2. září  – 5 vyučovacích hodin – třídnické práce

  1. září – 9. září – logopedický týden

        Během celého logopedického týdne bude každý den vždy 4 hodiny logopedie, poté bude následovat výuka dle rozvrhu.

Posted in 9.D

Logopedický týden

Po procvičování hrubé motoriky, koncentrace, paměti, slovní zásoby a vyjadřování jsme si zasloužili relaxaci … odpočívali jsme a nabírali nové síly ve snoezelenu.

 

T. Malcová

Posted in 9.C

Bezpečné nábřeží

8. září jsme již tradičně navštívili akci záchranných a bezpečnostních složek. Den byl krásný, hezky jsme se prošli a na břehu Labe v centru Hradce si prohlédli a vyzkoušeli zase něco nového.

T. Malcová

Posted in 9.C

Bowling 9.C a 9.D

Bowling na Flošně

V pátek 9. září jsme v rámci Logopedického týdne navštívili Bowling na Flošně v Hradci Králové. První vyučovací hodinu jsme nasedli na MHD a vydali se směrem ke koupališti Flošna. Závodní dráhy již na nás čekaly. Rozdělili jsme se do tří skupin a vzájemně se „hecovali“, kdo je lepší. Soutěžili jsme společně kluci a holky z 9. C a 9. D. Celé dopoledne probíhalo ve sportovním duchu. Opravdu jsme si to užili!

Mgr. Blanka Roháčková

První školní dny

Informace k prvním zářijovým dnům:

Čtvrtek 1. 9. – 1 vyučovací hodina (8,15 – 9 hod)

Pátek 2. září  – 5 vyučovacích hodin – třídnické práce

  1. září – 9. září – logopedický týden

        Během celého logopedického týdne bude každý den vždy 4 hodiny logopedie, poté bude následovat výuka dle rozvrhu.

 

Do 16. září prosím o zaplacení pracovních sešitů Taktik na tento školní rok. V 9. ročníku vybíráme částku 671 Kč.

Prosím, zkontrolujte funkčnost g-mailů a hesel kvůli případné distanční výuce. V pondělí 5. září sdělí děti svou gmailovou adresu tř. učiteli.

Prosím o vyplnění kontaktů na zákonné zástupce a dotazníku týkajícího se trávení polední pauzy. Bude-li dítě chodit do školního klubu, přinese vyplněnou přihlášku a 100 Kč.

Děkuji T. Malcová

Akce v září

Logopedický týden 5. – 9. 9.

Bezpečné nábřeží 8. 9.

Bowling na Flošně 9. 9.

Týden mobility 20. 9.

 

zdroj úvodního obrázku: https://www.google.com/search?q=z%C3%A1%C5%99%C3%AD&rlz=1C1GCEV_enCZ926CZ926&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJ9JejlJf6AhVbgP0HHQ4aAxsQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1522&bih=672&dpr=1.25#imgrc=Ff_ovcbWzLf2IM