76939941_430935937589615_8148425165290602496_n

Slavnostní předávání slabikářů

Ve čtvrtek 21. listopadu jsme se společně přesunuli do prostorů knihovny Pohádky, kde dětem byl slavnostně předán jejich 1. slabikář. Ti, kteří se této akce nemohli účastnit dostali slabikář alespoň trochu slavnostněji ve své třídě.

   

Posted in 1.C
Bez názvu

Akce na měsíc prosinec

4. 12.       – Mikuláš ve škole – návštěva Mikuláše, čerta a anděla

6. 12.       – Vánoční exkurze do Ratibořic – návštěva Ratibořic, komentovaná prohlídka státního

                   zámku, prohlídka vánočně upraveného Babiččina údolí, vánoční a adventní zvyky,

                   adventní trh

17. 12.     – projektové vyučování České Vánoce– odpoledne Vánoční radování 

20. 12.     – Vánoční besídka ve třídě – společné posezení a předávání si dárečků

Posted in 1.C
IMG_20191120_103319

Výukový program Sova

Dne 20. listopadu 2019 nás navštívil pan Procházka, který k nám do školy nepřijel tak úplně sám. Představil nám své svěřence a svěřenkyně…sovy.

Pan Procházka nás seznámil s nejznámějšími  zástupci této skupiny ptáků, informoval nás o tom, jak sovy žijí, jaké druhy sov se vyskutují převážně u nás, jak je můžeme podle hlasu rozeznat ve volné přírodě, případně kde se s nimi můžeme setkat či proč jsou sovy užitečnými kamarády ve volné přírodě. Seznámil nás nejen se způsobem lovu, ale dokonce vyvrátil mýty, které o sovách kolují.

Pan Procházka měl sovy ochočené a tak jako takové pěkné zpestření si děti mohly vychutnat tichý let sov, jejich lov nebo si některé z nich i pohladit.

 

Posted in 1.C
042531872

Akce na měsíc listopad

5. 11. 2019        –         Informační odpoledne pro rodiče (16.00 – 18.00 hodin), Rada rodičů školy od 15.00 hodin

6. 11. 2019        –         Stávka ve škole – bližší informace budou včas předány

20. 11. 2019      –         Výukový program Sova  – vybíráme 40 Kč

21. 11. 2019      –         Slavnostní předávání slabikářů v knihovně Pohádce

22. 11. 2019      –         Teplákový den ve škole aneb do školy v teplákovém oblečení

28. 11. 2019      –         Projekt Příběh mojí rodiny – pátráme po rodinné historii – nutná domácí příprava, fotografie žáků (miminek)

                                     a rodiny (včetně babiček, dědečků), více informací bude poskytnuto v notýsku

Posted in 1.C
Bez názvu

Informační odpoledne pro rodiče

V úterý 5. listopadu se bude konat Informativní schůzka pro rodiče. Na této schůzce se můžete dovědět například to, jak vaše děti pracují ve škole, jak vychází se spolužáky, jak se chovají v hodinách či jak se na ně připravují a na co bychom jsme se nyní v rámci učiva měli s žáky více zaměřit.

Posted in 1.C
IMG_20191025_114022_1

Zdravý týden

V rámci tělesné výchovy byla v týdnu od 21. do 25. 10.  měřena dětem na prvním stupni jejich tělesná zdatnost. Jednotlivé údaje budou započítány, následně vyhodnoceny a porovnávány.

Posted in 1.C
IMG_20191016_112522

Světýlkový týden aneb Dýňová slavnost ze dne 16. 10. 2019

Tak a je to za námi.  Ve středu se uskutečnila Dýňová slavnost, na kterou se všichni tak těšili. Jak již název napovídá, jde především o dlabání dýní, kde si žáci mohou zkusit vydlabat své dýně a následně je vystavit či poslat do školní soutěže.

V rámci dopoledního projektu jsme si také připomněli svátek Dušiček nebo se seznámili s Halloweenem. Odpolední program byl již i pro rodiče s dětmi. Ti se mohli těšit například na fotokoutek, nafukovací hrad, dýňovou kavárnu, vystoupení školní družiny, opékaní a na nejrůznější stanoviště s úkoly. 

     

Posted in 1.C
IMG_20191015_124046

Stavíme z Lega a Merkuru

V úterý 8. října jsme společně s žáky zahájili zájmový kroužek lega. Žáci se na lego opravdu moc těšili a společně si hodiny lega velice užívají.  Již teď se těším na spoustu dalších skvělých nápadů, které budeme moci později zrealizovat =).

      

Posted in 1.C
received_2685935804752445

Divadelní představení

V úterý 15. 10. 2019 ráno se děti 1. třídy zúčastnily divadelního představení Letadlo, které pro nás mělo připravené vystoupení s názvem „V korunách stromů – podzim“.

Společně s veverkou a strakapoudem si žáci zazpívali o změnách v přírodě, které přichází společně s podzimním obdobím. Nechyběla také soutěž o nejlepšího houbaře nebo rozloučení se s vlaštovkami.   

Posted in 1.C
IMG_20191015_115053

Etická výchova

Dne 14. 10. a 15. 10. v naší škole probíhal projekt Etická výchova. V pondělí první dvě vyučovací hodiny jsme se zabývali pravidly slušného chování a zdravení. V úterý pro naši třídu připravili žáci 8.C program, kde si děti mohly vyrobit vlastního papírového draka a následně plnily nejrůznější úkoly, týkající se společenského chování. Nechyběly ani divadelní scénky.

Posted in 1.C
indian-summer-3951083_960_720

Akce na měsíc říjen

7. 10.                     Zahájení zájmových kroužků pro děti – informace viz zápisníček

14. 10.                  Etická výchova – projektové vyučování (1. – 2. hod.)

15. 10.                  Etická výchova – projektové vyučování, dopoledne plné her a aktivit

                             Divadelní představení v tělocvičně (vybíráme 45 Kč)

16. 10.                  Dýňová slavnost – dopoledne dlabání dýní s dalšími zábavnými aktivitami

                             – zahájení v 15 hodin, akce pro rodiče s dětmi s pestrým programem

21. – 25. 10.          Zdravá škola – akce za účelem zjišťování kondice žáků v rámci TV

28. 10.                  Státní svátek

29. – 30. 10.         Podzimní prázdniny

31. 10. – 1. 11.     Ředitelské volno

Posted in 1.C
dav

První den ve škole

V pondělí 2. 9. 2019 byli všichni naši prvňáčci slavnostně přivítáni na naší škole. Seznámili se se svou třídou a novou paní učitelkou, dostali spoustu darů od školy a závěrem dne byli slavnostně pasováni barevnými šerpami.

Posted in 1.C
main

Program na září

2. září         – výuka pouze 1. vyučovací hodinu, pasování prvňáčků

3. září         – seznámení se s prostředím školy a jejího okolí, seznámení se se školním řádem

4. září         – 3 vyučovací hodiny (seznamovací hry a aktivity, 1. úkoly, osvojování si pravidel třídy a

                     třídních návyků)

5. září         – akce Sportovní den

6. září         – výuka dle rozvrhu

9. – 13. září – projekt Logopedický týden

17. září       – Třídní schůzka (společná)

Posted in 1.C
IMG_20190911_082924

LOGOPEDICKÝ TÝDEN

Logopedický týden proběhl ve dnech 9. – 13.  září 2019. Žáci se v tomto týdnu věnovali nejrůznějším aktivitám, které si pro ně připravila jejich třídní učitelka.

Jednotlivé dny byly zaměřeny na daná témata, která byla zároveň svým způsobem blízká věku dětí. V rámci této akce se noví žáci nejenže adaptovali na noví režim dne, ale také rozvíjeli jemnou a hrubou motoriku, zrakové a sluchové vnímání, komunikaci a vztahy mezi sebou, dále jsme procvičovali a hráli logopedické hry, zpívali či trénovali pozornost, paměť, obratnost a koordinaci.

Posted in 1.C
Bez názvu

Sportovní den

Dne 5. 9. 2019 u nás na škole proběhla akce s názvem Sportovní den. První třída tento den trávila v prostředí školy a jejího okolí. Děti sportovní den velice bavil, protože si užily spoustu legrace. V rámci tohoto dne se děti dozvěděly i to, co to jsou Mimořádné události a jak se v daném případě chovat.

Posted in 1.C
dav

Svátky jara a sportovní aktivity

V rámci projektu svátky jara, který se konal v úterý 16. dubna 2019 se děti a rodiče mohli účastnit odpoledních sportovních aktivit venku na hřišti.

Zde bylo připraveno celkem 6 stanovišť. Nejvíce se dětem líbila skupinová hra Kámen, nůžky papír, u které se bavily dokonce i některé maminky =).

548616

Návštěva hvězdárny

Ve středu 14. listopadu 2018 se s žáky 5. ročníků chystáme na návštěvu zdejší hvězdárny. Pro žáky zde bude připraven dvouhodinový program. Tento program seznámí děti s vesmírem, který je nynější součástí předmětu přírodovědy. Sraz je již v 7:30 před školou!

Prosím ty, kteří tak ještě neučinili, aby do pondělí 12. 11. 2018 uhradili poplatek 60 Kč za vstup do hvězdárny.

zobrobr

Sportovní den na 1. stupni

Sportovní den pro žáky 1. stupně 

Ve čtvrtek 6. září 2018 se konal pro žáky  ZŠ logopedické Sportovní den. Tento den byl zahájen vyhlášením nejlepších čtenářů za loňský školní rok, pasováním bývalých žáků 8. ročníku na nejstarší žáky na škole a především byl předán klíč vědomostí žákům a žákyním 2. ročníku. 

Učitelé, asistenti a logopedi si dále pro děti na prvním stupni připravili nejrůznější stanoviště se zaměřením na sport a osobnostní rozvoj. Žáci si mohli vyzkoušet nejrůznější úkoly, které jim napomáhali rozvíjet především hrubou motoriku a koordinaci pohybů. Ve druhé části dne si třídní učitelé připravili pro jednotlivé ročníky Šipkovanou s nejrůznějšími úkoly a tímto byl den oficiálně u konce.

             

Pat_Mat

Předposlední den školy

Slavnostní zakončení 4. ročníku

Ve čtvrtek 28. června jsme se vydali do multikina Cinestar, kde byl pro děti připraven animovaný film Pat a Mat.

V době odpoledního vyučování bylo pro děti připraveno menší překvapení. Pro žáky 4. ročníku byla uspořádána rozlučková akce, na které nechyběl ani dětský šampus. Žáci si pochutnaly na domácím čokoládovém perníku a domů si odnesli i drobné dárky od paní učitelky i jejich asistentky.

     

IMG_20180622_102403

Hrajeme si hlavou

V pátek 22. 6. 2018 jsme se účastnili akce Hrajeme si hlavou. Akce se konala v prostředí univerzity Hradce Králové, kde byl připraven pestrý program pro žáky každé věkové kategorie. Žáci mohli navštěvovat nejrůznější stanoviště a za splněné úkoly sbírat tzv. hlavouny, za které byli odměněny modrou limonádou.

 

 

IMG_20180627_110249

Bowling centrum v HK

A-sport Hradec Králové

Ve středu 27. 6. 2018 se celý 4. ročník vydal do A-sportu v Hradci Králové. Zde byly pro žáky zamluveny 2 bowlingové dráhy. Přestože někteří z nich ještě nikdy nedrželi bowlingovou kouli v ruce, všichni jsme se velice bavili. 

 

Libri4

Poslední návštěva knihovny Pohádky

Knihovna Pohádka

V pondělí 4. 6. 2018 se děti naposledy vydaly na návštěvu místní knihovny Pohádka. Zde si pro nás paní knihovnice připravila program na téma časopisy a naučná literatura. Žáci se třeba dověděli, proč se některým časopisům říká týdeník, jinému měsíčník apod.

den-deti

Mezinárodní den dětí

Návštěva FLY ZONE PARKU

V rámci mezinárodního dne dětí jsme se v pátek 1. 6. 2018  vypravily se třídou 4.D na návštěvu zdejšího FLY ZONE parku v HK. Děti si mohly užít spoustu zábavy, protože na ně zde čekalo mnoho atrakcí – Slack line, Gladiátor, horolezecké stěny, Snookball, Ninja Warrior, Snookball, Trampolínová aréna s basketbalovými koši, Olympijská trampolína, Twister atp.

Nakonec nesmíme pozapomenout ani na pár fotografií. Těch by bylo mnohem více, avšak skrze všechnu zábavu se bohužel mnoho z nich rozmazalo…=D

       

sdr

Dramatizace v hodině literatury

Dramatizace v hodině literatury

V pátek 18. 5. 2018 jsme si hodinu literatury zpříjemnili dramatizací. Musíme uznat, že se žákům 4. třídy dramatizace velice povedly  a dlouho jsme se takto nezasmáli. V ukázce fotografií můžete zhlédnout hodinu matematiky s procvičováním příkladů na násobení, domácí úklid,  do kterého maminka zapojila všechny děti a v neposlední řadě i hodinu plavání.

IMG_20180507_102633

Pondělní výlet s přírodovědnou procházkou

V pondělí 7. 5. 2018 se naše třída společně s 3.C vydala navštívit přírodní památku Na Plachtě. Hned ráno jsme se vydaly ne cestu. V průběhu dne bylo krásné slunečné počasí a procházku v klidné lokalitě jsme si užívali o to více.

Nakonec děti dostaly i pár úkolů, ať už do skupin či jednotlivě a poté již byl opět pomalu čas se vydat do školy na dobrý oběd =).

    

 

4242-ctyrlistek-special-ukazka-1

Návštěva knihovny „Pohádka“

Komiksové příběhy a jejich vývoj

Dne 3. 5. 2018 jsme se po delší době vydali opět na návštěvu zdejší knihovny. Paní knihovnice pro nás nyní měla připravené zajímavé téma. Na stole měla přichystáno spoustu knih. Ukázala nám nejstarší komiksy v knihovně i to, jak se postupně vyvíjely, zdokonalovaly a upřesnila nám, kdo je vlastně maluje a jaký je rozdíl mezi komiksy a klasickými knihami.

Také nás informovala o tom, že pokud se někdy rozhodneme sami nějaký komiks vypracovat, existují i průvodci kresbou komiksů, kde se radí, jakým způsobem kreslit postavy, na co si dávat pozor aj. A jako vždy, si všichni žáci poté mohli prohlédnout nejrůznější publikace a časopisy.

Za pěkně strávenou hodinu ještě jednou děkujeme.

IMG_20180423_100226

Projekt „Naše město“

Projekt naše město

V pondělí 23. 4. 2018. se třída 4. D v ranních hodinách sešla ve škole s batůžky na zádech a později jsme se všichni vypravily na cestu po Hradci Králové. Sluníčko nás po dobu cesty sice nedoprovázelo, ale i tak jsme si procházku užili.

Každý žák dostal svou mapu, podle které jsme se následně orientovali a společně jsme se vydali na jednotlivá místa, abychom jsme se dověděli něco nového o našem městě. Mezi navštívená místa patřilo například Muzeum, Pedagogická fakulta, náměstí T. G. M. apod. Cestou zpět jsme se za odměnu stavili pro drobnou.Svačinu či drobný pamlsek a vyrazili jsme zpět do školy, kde náš projekt pokračoval.

Na základě našich znalostí si nejprve každý sám  zkusil vypracovat pracovní list. Poté jsme si společně zhodnotili naši práci a řekli si správná řešení. Na samý závěr jsme vytvořili obrovský plakát, který zobrazoval místa naší návštěvy.

IMG_20180419_114920

Den Země

Úklid zahrady ke Dni země

Celá základní škola se dnes 19. 4. 2018 v průběhu 3. a 4. vyučovací hodiny zúčastnila celkového úklidu areálu školy. A protože nás v nejbližší době čeká setí dýní v rámci pracovních činností, vyzkoušeli jsme vše, co obnáší příprava záhonků. Z kůlny jsme si tedy vzali všechno potřebné náčiní a vyrazili na místo.

Nejprve jsme si společně pojmenovali nářadí a následně ukázali, jak se s tímto nářadím pracuje. Každý si následně vybral, s čím bude pracovat a pustili se do práce. Žáci si mohli vyzkoušet práci s vidlemi, rýči, lopatou či motyčkami. Při práci nechyběla ani zábava. Vzpomněli jsme si totiž na slavnou pohádku o Jeníčkovi a Mařence =).

Děti se do práce pustily naplno a vše, co bylo v plánu, jsme krásně stihli. Tímto bych chtěla pochválit žáky 4.D za jejich dnešní práci.

                                

       

   

 

velikonoční vejce 2

Svátky jara

Svátky jara na ZŠ logopedické

V úterý 27. 3. 2018 celou naši školu navštívilo jaro v rámci projektu svátky jara. Po dvou hodinách vyučování jsme zahájili ve třídě projekt Svátky jara. Děti si mohly připomenout jarní svátky a také se o nich dozvědět něco nového. Nechyběla ani práce s pranostikami, vybarvování velikonočních vajíček či práce se slaný těstem. Odpoledne byl připraven program i pro rodiče, kde nechyběla atmosféra Velikonoc – vystoupení školní družiny a tanečního kroužku, pletení pomlázek či výroba ptačích budek. 

201782010531

Festival Jeden svět

Festival Jeden svět – KINO BIO CENTRÁL HK

Ve čtvrtek 22.3. se naše třída vydala do kina  na festival Jeden svět. Během více než hodiny žáci viděli tři dokumentární filmy z různých koutů světa.

První dokumentární film byl o mongolské dívce, toužící stát se hadí ženou, aby se jednou vymanila ze spárů chudoby a pomohla finančně své rodině. Dívka vyrůstala na kaji města se svou matkou a dalšími sourozenci. Otec byl zavřen ve vězení, kde si odpykával svůj trest.

      

Druhý dokumentární film pojednával o vztahu dvouvaječných dvojčat – chlapců, vyrůstajících pouze s otcem. Tento dokumentární film poukazoval na to, že přestože byl jeden z chlapců agresivnější a nechal se celkem snadno vytočit, neznamenalo to, že by se však bratři neměli rádi.

Třetí se odehrával přímo v Praze. Zavedl nás do života dívky Rozárky, která píše referát o ženách bez domova. Tyto ženy vaří a pečou ve veganské restauraci v Praze.

acqua-4

Den vody

Den vody a pokusy s vodou

Dnes se žáci 4. ročníku účastnili akce Den vody . V rámci jedné vyučovací hodiny si všichni děti uvědomily, jak moc je pro nás voda důležitá, kde všude vodu můžeme najít, kdo všechno vodu potřebuje, kde je popřípadě vody málo či jak a proč dochází k jejímu znečišťování a mnohem více. Pro děti byly připraveny krásné fotografie i drobné úkoly.

Tímto bychom rádi poděkovali paní vychovatelce Radce Černohousové za příjemně strávenou hodinu.

                              

            

6fd71f24cde8c9bd2be1fde0fe894e49-small

Hry spojují svět

Hry spojují svět

V pondělí 19.3. 2018 se v rámci projektu Globální výchovy mohli žáci 4. ročníku těšit na 2 hodiny her z různých koutů světa. Děti si mohly zahrát – Petangue (Francie), Carrom (Indie), Stolní hokej (Kanada), Šipky (Anglie) a Twister (Amerika).

        

     

Bez názvu

Návštěva divadla Drak v HK

„Jak si hrají tatínkové“

Vtipně zahrané vystoupení, kdy 5 herců pojali vypravování známé pohádky pro děti tak trochu jiným a zábavnějším způsobem. Herci v roli tatínků vypráví a hrají Sněhurku pomocí všeho, co v takové dobře zařízené kutilské dílně lze najít. Dokonce do pohádky zapojí i draka, který přispěje k Sněhurčině vysvobození… 

 

images (1)

Týden zdravých svačinek

Týden zdravých svačinek

V úterý 13. 3. 2018  se žáci 4. ročníku zúčastnili Týdne zdravých svačinek. Žáci přinesli různé podoby zdravých svačin, které byly následně po celý den vystaveny v prostorách chodby. Všem účastníkům děkuji =).

Mgr. Plšková N.