PROJEKTOVÝ DEN 22. 10. 2020

Vzhledem k celodenní odstávce tepla a teplé vody se bude  ve čtvrtek 22. 10. 2020  konat dopolední program v přírodě. Odchod od školy v 8:15, návrat na oběd v 11:55 hodin a tím výuka končí. Školní družina má následně již normální provoz.

Děti prosím na akci teple oblékněte a s sebou budou mít batůžky, svačinu, pití a roušku/y.

 

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku:

http://www.jirsaphoto.cz/portfolio.html

 

Posted in 2.C

Akce říjen

1. 10.                   PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE – návštěva knihovny Pohádka (vybíráme 20 Kč)

2. 10.                  DEN ZVÍŘAT – připomenutí svátku zvířat hravou formou

5. 10. – 23. 10.    ZDRAVÁ ŠKOLA – ZJIŠŤOVÁNÍ KONDICE

8. 10.                  MISS ROSTLINKA – SOUTĚŽ

8. 10. – 30. 11.    SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ – vše sbírejte prosím zvlášť a nezapomínejte odevzdávat s lístek se jménem a třídou žáka           

16. 10.                TERMÍN PRO NEJPOZDĚJŠÍ UHRAZENÍ PŘÍSPĚVKU RADY PATRON

22. 10.               MIMOŘÁDNÝ PROJEKTOVÝ DEN – vzhledem k celodenní odstávce tepla a teplé vody, informace viz zápisníček

19. – 23. 10.       SVĚTÝLKOVÝ TÝDEN – připomenutí svátků Halloweenu a Dušiček

26. – 30. 10.      PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

 

 

 

Zdroj obrázku:

 

https://horoskopy.etarot.cz/horoskop-2016-na-rijen-mesic.php

Posted in 2.C

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

Den zvířat

V pátek 2. října si pro nás paní vychovatelka Černohousová připravila program ke svátku zvířat, který připadal na den 4. října. Tento svátek se slaví na počest Františka z Assisi. Jde o významného člověka, který se věnoval nemocným, opuštěným či týraným zvířatům.

Děti si tento svátek připomněly za pomoci hry „Noemova archa“. V rámci této hry soutěžili žáci s prvňáčky a cílem hry bylo pojmenovat a tím pádem i zachránit co nejvíce zvířat, než přijde potopa.

Děti se akci velice užily a za odměnu si každý mohl vybrat omalovánku s tematikou zvířat. Paní vychovatelce moc děkujeme za zpestření dne.

Posted in 2.C

Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 1. října jsme se s žáky druhé třídy vydali do Knihovny. Paní knihovnice pro nás měla připraven program, který byl zařízen již dříve, avšak nám jej překazila nařízená karanténa a zrušení výuky. Žáci si tedy až teď mohli užít akci, na které museli slíbit slib a poté byli přivítáni mezi čtenáře. Každý z nich si na památku odnesl svou plní knihu.

Posted in 2.C

Platba pracovních sešitů

Upozorňujeme všechny rodiče, kteří ještě neuhradili pracovní sešity (viz zápisníček), aby tak učinili nejpozději v pátek 25. 9. 2020. 

 

Děkuji, Kábrtová

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku:

https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/nakladatelstvi-fraus-nabizi-zdarma-vsechny-elektronicke-ucebnice.A200312_130752_ln-zajimavosti_ape

Posted in 2.C

Autoevaluace ve dnech od 14. do 16. 9. 2020

Během 3. dnů se v rámci stěžejních předmětů účastnili žáci tzv. autoevaluace. Během této akce byla zjišťována míra osvojených dovedností a znalostí, které si žáci měli osvojit v době nařízené karantény. Ověřování probíhalo písemnou i ústní formou, ale i formou zábavných aktivit a her.

 

 

 

 

Zdroj obrázku: 

https://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/mesto-koprivnice-oceni-ucitele-20200603.html

Posted in 2.C

Rodičovské schůzky, rada Patron

Připomínám všem rodičům, že se v úterý dne 22. 9. 2020 od 16:00 koná 1. rodičovská schůzka. Od 15:00 se koná také schůze rady Patron společně se zástupci tříd ze strany rodičů a to ve třídě 6.D.

 

S pozdravem, 

Kábrtová N.

Posted in 2.C

Logopedický týden ve 2.C

V rámci druhého školního týdne (od 7. do 11. 9. 2020) u nás na škole proběhla akce pod názvem Logopedický týden. Akce byla jako každým rokem zaměřena převážně na činnosti, související s rozvojem komunikačních dovedností.

Posted in 2.C

Žádost

Dobrý den,

žádám všechny rodiče o zřízení g-mailové adresy žáka (viz zápisníček). Prosím učiňte takto co možná nejdříve. Nezapomeňte tuto adresu následně zapsat i do zápisníčku.

 

Děkuji,

Kábrtová N,

Posted in 2.C

Ztráty a nálezy z loňského školního roku

Vážení rodiče,

v loňském roce ve třídě zůstala spousta věcí. Protože se k nim nikdo z dětí nehlásí, rozhodla jsem se vše nafotit a zveřejnit. Pokud byste prosím něco poznali, ozvěte se mi skrze emailovou adresu či notýsek. 

Děkuji za spolupráci,

Kábrtová N.

Posted in 2.C

Zahájení školního roku ve 2.C

ÚTERÝ 1. 9. 2020 – (1 hodina) – zahájení školního roku ve třídě s třídním učitelem

STŘEDA 2. 9. 2020 – (4 hodiny) – třídnické hodiny s třídním učitelem (seznámení se s BOZP a ŠŘ, pravidly třídy, apod.)

ČTVRTEK 3. 9. 2020 (5 hodin) třídnické hodiny a etický projekt s třídním učitelem

PÁTEK 4. 9. 2020 – (4 hodiny)  výuka podle rozvrhu třídy, nezapomeňte donést věci na TV (oblečení dovnitř i ven)

PONDĚLÍ 7. 9. – PÁTEK 11. 9. 2020Logopedický týden (výuka končí dle rozvrhu třídy)

 

 

 

 

Zdroj obrázku:

https://www.svetbehu.cz/behani-a-skolaci-kolik-jak-casto-jak-je-motivovat/

Posted in 2.C

Svátky jara a sportovní aktivity

V rámci projektu svátky jara, který se konal v úterý 16. dubna 2019 se děti a rodiče mohli účastnit odpoledních sportovních aktivit venku na hřišti.

Zde bylo připraveno celkem 6 stanovišť. Nejvíce se dětem líbila skupinová hra Kámen, nůžky papír, u které se bavily dokonce i některé maminky =).

Sportovní den na 1. stupni

Sportovní den pro žáky 1. stupně 

Ve čtvrtek 6. září 2018 se konal pro žáky  ZŠ logopedické Sportovní den. Tento den byl zahájen vyhlášením nejlepších čtenářů za loňský školní rok, pasováním bývalých žáků 8. ročníku na nejstarší žáky na škole a především byl předán klíč vědomostí žákům a žákyním 2. ročníku. 

Učitelé, asistenti a logopedi si dále pro děti na prvním stupni připravili nejrůznější stanoviště se zaměřením na sport a osobnostní rozvoj. Žáci si mohli vyzkoušet nejrůznější úkoly, které jim napomáhali rozvíjet především hrubou motoriku a koordinaci pohybů. Ve druhé části dne si třídní učitelé připravili pro jednotlivé ročníky Šipkovanou s nejrůznějšími úkoly a tímto byl den oficiálně u konce.