DEN DĚTÍ V MUZEU

 

Dne 1.6.2022 jsme navštívili Muzeum východních Čech v Hradci Králové, kde jsme si prohlédli hned čtyři výstavy: Mistři svého řemesla (o tradičních lidových řemeslech s krásnými ukázkami), dále přírodovědnou expozici Spoušť plná života (o fauně a floře v místech narušených člověkem jako jsou např. kamenolomy a pískovny), stálou expozici Cesty města (o historii Hradce až do období první republiky). Nejvíc se nám líbila souborná výstava loutek, kostýmů a divadelní scénografie Marka Zákosteleckého, dlouholetého scénografa a režiséra loutkového Divadla Drak (Marek Zákostelecký L+). Prohlédli jsme si spoustu divadelních loutek, kostýmů a rekvizit, některé jsme si dokonce vyzkoušeli, když jsme si zahráli na loutkoherce!

Posted in 6.C

Den Země

2.C oslavila Den Země výletem do hradeckých lesů. Děti pozorovaly probouzející se jarní přírodu, plnily úkoly na Stezce siluet, studovaly dobu rozkladu odpadků v přírodě… zbyl čas i na zábavu a hraní her.  Počasí nám přálo, sluníčko se na nás usmívalo, akce se vydařila.

Posted in 2.C

Projekt ETICKÁ VÝCHOVA

Projektové vyučování dne 21.4.2022 se zabývalo tématem mezilidských vztahů.  Druhou vyučovací hodinu jsme řešili otázku týmové spolupráce, 3.hodinu jsme si vyvodili pravidla chování ve třídě v hodinách i o přestávkách a 4. hodinu jsme společně vytvořili barevné logo třídy 3.C, které jsme si společně s pracovními listy vystavili ve třídě.

L. Zabavská

Posted in 3.C

Angličtina v týdnu 2.-6.11.

Milí čtvrťáci, protože jste někteří měli problémy s připojením na online hodinu,zapište si prosím do slovníčku slovíčka z 16. lekce (43/7).Ve slovníčku na konci učebnice (str.74) je máte i s přepisem výslovnosti. Jejich pravopis si procvičte ve cvičeních, která najdete v google učebně. Jinak stále opakujeme lekce 13,14,15, ze kterých bude test po návratu do školy. Gramaticky jde hlavně o zájmena (36/3 + procvičení v zadání úkolů do 1.11.) a o důležité fráze (38/3). Doufám, že příští týden to zvládneme lépe – hodina AJ je vždy v pondělí a v úterý od 11.10. Well, see you on Monday. Bye for now. Zabavská

Posted in 4.D