Knihovna Pohádka

Ve čtvrtek, 13. ledna 2022, jsme se vypravili do nedaleké knihovny Pohádka za milou paní knihovnicí Horskou. Čekala na nás nejen ona, ale i pohádka z knížky NEROZLUČNÍ PŘÁTELÉ o dvou kamarádech sovičce a králíčkovi. Vyslechli jsme si pohádku a pak už běželi ke knížkám a časopisům. Sice si spíše prohlížíme obrázky, ale až se naučíme všechna písmenka a budeme čtenáři, knihy si i přečteme. Moc se na tento čas těšíme. Tak v knihovně za měsíc zase ahoj.

Prvňáčci z 1. C třídy

 

KNIHOVNA POHÁDKA

NAŠE OBLÍBENÁ PANÍ KNIHOVNICE HORSKÁ

Posted in 1.C

Projekt Žijeme zdravě – I. část

Dnešní ráno jsme se ve třídě nechlubili dobrůtkami ke svačině, ani si nevyprávěli zážitky z předchozího dne, ale všichni jsme se pochlubili svým zubním kartáčkem a pastou. Proč? Asi tušíte, že to nebylo náhodou. Dopoledne proběhlo projektové vyučování ŽIJEME ZDRAVĚ se zaměřením na zoubky a zdravý životní styl. 

Pod vedením paní učitelky jsme se naučili správně čistit zuby, seznámili se s modelem zubů a vůbec se dozvěděli mnoho informací o zubech. Také jsme vyplnili pracovní list a rozlišovali zdravé potraviny od nezdravých, které byly na kartičkách. Na závěr nám paní učitelka přečetla pohádku Medvídek Péťa, která byla o režimu malého medvídka a důležitosti pravidelného režimu pro zdraví. 

Bavilo nás čistit si zuby, ukazovat krásné zubní kartáčky a pasty. A tak jsme se rozhodli, že si vyplníme kartičku ZDRAVÝ ZOUBEK, kdy si budeme týden zaznamenávat jak často si čistíme zuby. A kdo vyhraje….čeká na něho diplom a překvapení. Těšíme se už teď!

Paní učitelka Dvořáčková a Roháčková společně s dětmi z 1. C třídy

 

Posted in 1.C

Třídní schůzka 1. C třídy online

Vážení rodiče, v úterý 11. 1. 2022 proběhne od 16.00 hodin třídní schůzka. Bude, stejně jako ta minulá, online. Pozvánka pro připojení přijde na Váš email nebo email Vašeho dítěte. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, dejte, prosím, vědět. Děkujeme za spolupráci.

Vyučující Petra Dvořáčková a Blanka Roháčková

 

Posted in 1.C

Tři králové – 6. leden

Tři králové byli mudrci z Východu, kteří se přišli poklonit právě narozenému Ježíši. Cestu do Betléma jim ukazovala hvězda. Jmenovali se Kašpar, Melichar a Baltazar, a jako dary donesli zlato, kadidlo a myrhu.

Tříkrálový svátek uzavírá vánoční období, které končí první nedělí po Třech králích.

Na tento svátek chodili děti na koledu od domu k domu. Na dveře psali iniciály (K+M+B) a příslušný rok.

Na Tři krále se ve většině rodin odstrojuje vánoční stromeček.

I my ve škole na TŘI KRÁLE nezapomněli. Vše jsme si o tradici řekli, nakreslili tři krále a také zkusili projít bludištěm a najít který král se dostane k betlémské hvězdě.

Prvňáčci a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 1.C

Akce na leden

Na co se můžeme těšit v měsíci lednu?

 • 3. 1. – Nástup do školy, testování žáků

 • 6.  1. – Tři králové – připomenutí tradice ve třídě, testování žáků

 • 10. 1. – testování žáků

 • 11. 1. – Třídní schůzka od 16 hodin (online)

 • 12. 1. – projektové vyučování Žijeme zdravě (1. část) – zaměřeno na první pomoc, zdraví a zdravé zoubky

 • 13. 1. – knihovna Pohádka – dětská literatura a časopisy (9-10 hodin), testování žáků

 • 17. – 21. 1. – autoevaluační týden pro žáky, pondělí: testování žáků

 • 31. 1. – Výpis z vysvědčení za 1. pololetí, akce: POLOLETNÍ DOVÁDĚNÍ 

   

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 1.C

Prvňáčci v prosinci

Prosinec…nejkrásnější měsíc v roce. S dětmi jsme si ho v naší třídě užili. Vše začalo mikulášskou nadílkou nejen ve třídě, ale také ve školní družině, kde si děti zařádily na ČERTOVSKÉ ŘACHANDĚ. Připomněli jsme si tradici svaté Barborky a ve třídě sledovali třešňové větvičky ve váze, do Štědrého dne nám rozkvetly. Stihli jsme také napsat dopis Ježíškovi, spíše jsme svá přání a sny kreslili a dopisy pak vystavili ve třídě. Snad si je Ježíšek přečetl. 

Ve výuce jsme se naučili další písmenka, čteme složitější slova, slova tříslabičná a také krátké věty. Dokážeme s porozuměním ve Slabikáři přečíst krátký text. Mikuláš nám nadělil pera, a tak už můžeme tužku vyměnit za možnost psát perem. Písanka je naším oblíbeným pracovním sešitem. Ani v matematice nezahálíme a už počítáme do 6. Po vánočních prázdninách začneme s číslicí 7. Psát čísla umíme a rádi se jimi chlubíme. Však máme také plno krásných známek za naši práci. V prvouce jsme si vyprávěli o Adventu, tradicích, vánočním čase, zvycích a obyčejích.

Závěr měsíce prosince patřil tvoření a krásným aktivitám. Měli jsme Řemeslnický den a vyráběli dárky pro rodiče a blízké, nacvičili vystoupení pro rodiny s názvem Ve vánoční pekárně, a tak se z nás na malou chvíli stali pekaři a pekařky. Prožili jsme třídní vánoční besídku, dostali dárečky, ochutnali cukroví, vytvořili vánoční poselství a nezapomněli na zvířátka, kterým jsme uspořádali venku hostinu. Hlavně jsme byli spolu, radovali se, snili, vyprávěli si, učili se, ale také hráli….prožili krásný předvánoční čas.

Prvňáčci z 1. C

 

Těšíme se na Ježíška….
Posted in 1.C

Úkoly na vánoční prázdniny prvňáčkům

 • český jazyk – čtení ze Slabikáře, aby děti nezapomněly písmenka. Procvičování slov a krátkých vět na straně 22 – 23. Lze také trénovat a využít pracovní sešity Zdokonalujeme čtení, kde je spousta hezkých cvičení.

 • matematika – pracovní sešit do strany 11, procvičovat příklady na sčítání a odčítání do 6.

 • psaní – Písanka strany 15 – 17. Děti mohou psát perem. Jsou to šikulky.

Vážení rodiče, děkuji za spolupráci. Splněním úkolů velmi pomůžete a nám se bude dobře pracovat opět v lednu ve škole.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 1.C

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny probíhají ve dnech od 20. prosince 2021 do 2. ledna 2022. Do školy po prázdninách nastoupíme opět v pondělí 3. ledna 2022, kdy proběhne opět testování žáků.

Mgr. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Posted in 1.C

Vánoční poselství prvňáčků

Poslední školní den v tomto kalendářním roce, v pátek 17. 12. 2021, jsme ve třídě prožili kouzelný den. Ráno jsme si nachystali úžasnou tabuli plnou dobrůtek. Nechyběly sladkosti, cukroví, chipsy a šampaňské. Za laskavého přispění maminek a tatínků jsme měli vskutku slavnostní menu. Dali jsme si mezi sebou dárečky a radost to byla veliká. I my, paní učitelky, jsme nepřišly zkrátka, tímto moc děkujeme za krásné náramky na ruku. 

Po hodování jsme se vydali do okolí školy a připravili vánoční hostinu také pro zvířátka. U nazdobeného stromečku tak nechyběla jablíčka, mrkev, tvrdý chléb a pečivo. Ani ptáčkové nemusí být smutní, dostali lojové kuličky. My jsme si pustili lodičky z vlašských ořechů po vodě a zapálili prskavky.

Poslední hodinu jsme věnovali výtvarnému tvoření a vyrobili VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ POSELSTVÍ…a co jsme přáli?

„…..V roce 2022 hodně síly, štěstí, zdraví, také píli. Hodně lásky, přátelství – to je naše poselství. Dobrý pocit kéž vás hřeje – to vám všem ze srdce přeje 1. C!“

Den jako korálek…moc se nám líbil. A teď? Hurá na vánoční prázdniny. Prvňáčci a jejich paní učitelky Petra Dvořáčková a Blanka Roháčková

 

Posted in 1.C

Soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci

         V předvánoční atmosféře proběhla na naší škole soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci. Do soutěže se zapojili žáci, celé třídy i rodiče. Úspěšné výrobky byly ohodnoceny velkým potleskem a odměněny milými dárky. 

 

 

Zapsala M. Kolářová

Třídní vánoční besídka

V pátek 17. 12. 2021 proběhne v naší třídě vánoční besídka. První dvě hodiny si budeme povídat o Vánocích, tradicích, Štědrém dnu i večeru, zaposloucháme se do lidových koled. Pokud Vás, maminky a tatínkové, napadne poslat něco dobrého na zub, budeme moc rádi. Další dvě hodiny se vypravíme do okolí školy a připravíme VÁNOCE ZVÍŘÁTKŮM. Můžete tak poslat tvrdé pečivo, chléb, mrkvičku, jablíčko, lojovou kuličku. Ozdobíme dobrotami stromeček pro zvířátka.

Vyučování končí v pátek po čtvrté vyučovací hodině, tedy v 11.55 hodin.

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 1.C

Naše škola na portálu Jeden svět na školách

Naše škola se v letošním listopadu zapojila do dalšího ročníku Měsíce filmu na školách, kterým jsme podpořili nezkreslený přístup k dějinám a vnímání české historie. Více o pořádání této akce si můžete přečíst v dalším publikovaném příspěvku na webu školy (klikněte zde).

Na níže uvedeném odkazu lze zhlédnout fotogalerii z letošního celorepublikového projektu na portálu Jeden svět na školách, kde je možné na mnoha fotografiích spatřit právě besedu našich žáků s Jiřím Štěpánem z královéhradecké univerzity.

Za celou školu Mgr. Simon Schwab

KLIKNĚTE ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak přišel MIKULÁŠ…

6. prosince – svátek má Mikuláš. První předvánoční nadílka čeká na hodné děti v předvečer svátku svatého Mikuláše 5. prosince. Čert, anděl i Mikuláš chodí dům od domu a hodné děti obdarovávají sladkostmi, zlobivým pak nadělí uhlí nebo bramboru. 

Na tabuli dnes paní učitelka nakreslila hlavu Mikuláše a my jsme pochopili, že dnešní den si uděláme Mikulášské dopoledne. A co jsme všechno jsme dnes zvládli?

Nejprve nám paní učitelka četla Čertovskou pohádku. Pohádka byla o tom, proč je ve dne světlo a v noci tma. Po přečtení pohádky jsme dostali obrázky čerta, Mikuláše a anděla a my jsme si je vybarvili. Na hodině matematiky na nás čekalo čertovské počítání a na tabuli jsme měli pekelně těžké příklady do 5. Vše jsme zvládli na jedničku, a tak jsme se mohli seznámit s novou číslicí – 6. Ani tady jsme nebyli bezradní, číslici jsme se naučili psát velmi hezky. V hodině čtení jsme se naučili čertovskou básničku:

ČERTÍKU, BERTÍKU, CO TO NESEŠ V PYTLÍKU? NESU MYŠ, ČERNOU MYŠ, SNAD SE, ČERTE, NEBOJÍŠ? Umíme ji všichni a můžeme se doma pochlubit rodičům. Za pilnou práci a aktivitu jsme na konci dne vysloužili sáček s dobrotami a také krásnou gumou – holčičky dostaly ve tvaru jednorožce a kluci ve tvaru autíčka. To bylo radosti. 

Dopoledne uteklo jako voda a odpoledne na nás ve školní družině ještě čekalo zábavné odpoledne s názvem ´ĆERTOVSKÁ ŘACHANDA. Tak hurá za dalšími zážitky.

Prvňáčci z 1. C třídy

 

 

Naše třídní nástěnka
Nová číslice – 6
Užili jsme si prima Mikulášské dopoledne. Kluci a holčičky z 1. C a paní učitelka Petra Dvořáčková
Posted in 1.C

ADVENT ZAČAL…

Prosinec

Nejkrásnější měsíc v roce,

nikdo nemá stání,

těšíme se na Vánoce,

každý dárky shání.

Nejdřív přijde k hodným dětem

Mikuláš a anděl s čertem.

A pak už jen čekáme,

až se Vánoc dočkáme.

Už jsou tady, už to voní,

už to všude cinká, zvoní.

Rozsviť se už, stromečku!

my si hezkou pusu dáme,

nejmilejší z dárečků

je ten, že se rádi máme. 

Dnešní datum…1. prosince…odstartovalo naše VÁNOČNÍ TĚŠENÍ. Začali jsme tím, že jsme si vybarvili první políčko na našem ADVENTNÍM KALENDÁŘI a také napsali dopis. A ne jen tak obyčejný….napsali jsme totiž JEŽÍŠKOVI. Teď už jen věříme, že si dopisy JEŽÍŠEK přečte. A my? My se budeme pilně učit, pracovat a užívat si ten úžasný ADVENTNÍ ČAS. Užívejte si ho s námi.

Prvňáčci z 1. C a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Těšíme se na Ježíška! Prvňáčci z 1. C třídy

Náš adventní kalendář.
Posted in 1.C

Akce na prosinec

Co nás čeká v měsíci prosinci?

 • úterý 14. prosince – ŘEMESLNICKÝ DEN – výroba vánočních pozorností a dárečků pro rodiče

 • středa 15. prosince – nácvik vystoupení – generální zkouška jednotlivých tříd (8.15 – 8.30 h prvňáčci)

 • čtvrtek 16. prosince – VÁNOČNÍ ŽÁKOVSKÁ AKADEMIE – prezentace vánočních vystoupení jednotlivých tříd – natáčení na video

 • pátek 17. prosince – VÁNOČNÍ POSELSTVÍ TŘÍD, TŘÍDNÍ VÁNOČNÍ POSEZENÍ

Školní výuka končí v pátek 17. 12. 2021, poté začínají vánoční prázdniny.

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 1.C

Prvňáčci v listopadu

V měsíci listopadu jsme ve třídě zažili spoustu zajímavých a důležitých věcí. V českém jazyce jsme se naučili písmenka I, T, J. Umíme číst krátké věty a poznat, kdy se ve větě říká pravda a kdy lež. Dokonce jsme v knihovně Pohádka dostali svoji první opravdovou knihu – SLABIKÁŘ – a tak jsou z nás už čtenáři.

V matematice už umíme počítat do pěti a umíme napsat číslice O, 1, 2, 3, 4, 5. Nedělá nám potíže rozlišovat menší a větší, znaménka umíme napsat. Rozvíjíme svoji finanční gramotnost a hrajeme si na obchod s dětskými penězi a zbožím. To nás velmi baví.

V prvouce jsme si hodně povídali o rodině a nyní jsme už přešli na nové téma: ZIMA. Čeká nás povídání o Mikuláši a jeho družině, adventním období a těšení na Ježiška. 

Nacvičujeme na Vánoční žákovskou akademii. To se máte, milí rodiče, na co těšit. A posilujeme také vztahy ve třídě. Abychom dokázali, že jsme tým, vytvořili jsme STROM TÝMOVNÍK. A jak nám práce šla, to se můžete podívat na fotografii. 

Těšíme se na další dny a vše, co nás ještě čeká. Třídní učitelka Petra Dvořáčková a prvňáčci

 

STROM TÝMOVNÍK
Posted in 1.C

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ SLABIKÁŘE

Ve čtvrtek, 18. 11. 2021, se prvňáčci konečně dočkali svého vytouženého dne. HURÁ, MÁME SLABIKÁŘ! V knihovně Pohádka nám ho se vší parádou předala paní knihovnice Horská a z nás se stali čtenáři. Moc jsme si slavnost užili a pokračovala ještě třídní oslavou u nás ve třídě. Měli jsme dobrůtky, sladkost od Ondry a jeho maminky, nechybělo ani šampaňské. Prostě oslava se vším všudy! Těšíme se na SLABIKÁŘ a objevování nových písmenek.

Prvňáčci z 1. C třídy a paní učitelky

 

Posted in 1.C

Třídní schůzka 1. C třídy on-line

Vážení rodiče, dovolte, abych Vás pozvala na druhou třídní schůzku 1. C třídy. Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci v zemi a s ohledem na naše zdraví, schůzka proběhne on-line od 16.00 hodin. Na emaily, které jste mi předali a zkoušeli jsme si zkušebně se připojit pošlu pozvánku. Děkuji za pochopení.

Prosím o Vaši účast a těším se na virtuální setkání.

Mgr. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 1.C

SLAVNOSTI SLABIKÁŘE

Ve čtvrtek, 18. listopadu 2021, proběhne pro všechny kluky a holčičky z 1. C třídy velká událost – SLAVNOSTI SLABIKÁŘE. Akce se uskuteční v knihovně POHÁDKA od 10 hodin a my se všichni už moc a moc těšíme.

Paní učitelky a prvňáčci z 1. C třídy

 

Posted in 1.C

Státní svátek

Ve středu, 17. 11. 2021, si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii. V tento den je státní svátek a škola zavřená. S dětmi se uvidíme ve čtvrtek 18. 11. 2021.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Posted in 1.C

Svatý Martin u prvňáčků

„NA SVATÉHO MARTINA KOUŘÍVÁ SE Z KOMÍNA.“

Martin jako voják jezdil na bílém koni. A na den jeho svátku u nás často napadne první bílý sníh. Proto se říká, že má svatý Martin přijet na bílém koni. 

Pranostik o sněhu a začínající zimě je ještě víc:

„PŘIJEL K NÁM MARTIN NA BÍLÉM KONI.“

„PŘIJEDE-LI MARTIN NA BÍLÉM KONI, METELICE ZA METELICÍ SE HONÍ.“

I my jsme dnes, na svátek všech Martinů, nezapomněli a tvořili…vyrobili jsme si koně pro Martina, „upekli“ úžasné svatomartinské rohlíčky.

Prvňáčci a paní učitelky Roháčková a Dvořáčková

 

 

Posted in 1.C

BEZPEČNĚ NA CESTĚ

V pátek 5. 11. 2021 proběhlo na naší škole projektové dopoledne s názvem BEZPEČNĚ NA CESTĚ, které bylo zaměřeno na osvojování pravidel silničního provozu a bezpečnou chůzi do školy. 

Během čtyř vyučovacích hodin jsme se zábavnou a hravou formou naučili poznávat dopravní značení a správně se chovat v silničním provozu. Také jsme se seznámili s možným nebezpečím, které nám může po cestě do školy hrozit, a snažili se si vysvětlit, jak mu předejít.

V prvním bloku jsme si navzájem popsali naši ranní cestu do školy, a tak už nyní víme, že Ondrášek jezdí do školy autem s maminkou a jeho malá sestřička Adélka celou cestu prospí. Filípek jezdí do školy autobusem s mamkou a někdy autem s tatínkem. Anička je přes týden ve škole na internátě, ale v pondělí ráno ji do školy veze tatínek v autě. Claudinka bydlí nedaleko školy, chodí pěšky přes Benešovu třídu a vždy jde s maminkou nebo tatínkem, někdy se strejdou a většinou ji doprovází sestřička Sofinka. Adélku vezou do školy rodiče a jede kolem domu své babičky, kterou má velmi ráda. Samík jezdí do školy autem s maminkou a tatínkem. Tomáška veze do školy autem taťka nebo Drahuška a Tomášek cestuje moc rád. Sabirek jede do školy z nedaleké vesnice Vlčkovice a  veze ho maminka autem. 

Nezapomněli jsme ani na ukázku cesty do školy v terénu a vyrazili jsme před školu. Na cestu z frekventovaného parkoviště ke škole jsme se vybavili správnými pomůckami – výstražnými vestičkami, retroreflexivními prvky a s terčíkem nás bezpečně dovedl ke vchodu do školy Samík a zaslouží si za to velkou pochvalu. 

V dalších blocích jsme potom vyplnili dopravní kvíz, poznávali dopravní značky, učili se ty nejdůležitější dobře poznat, řekli si ZÁSADY BEZPEČNÉHO PŘECHÁZENÍ SILNICE. 

Na úplný závěr pak nakreslili naši cestu do školy.

Dopolední program se povedl, přinesl nám nejenom mnoho důležitého ze světa dopravní výchovy, ale naučil nás i společně pracovat, komunikaci a vzájemné toleranci. Jsme skvělá parta prvňáků, jupí.

Zapsala za prvňáčky paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 1.C

Slunečnicový den

„Co rozdáváš slunečnice, co skrývají tvoje líce? Ptáčkům dávám zrníčka, slaďounká od sluníčka.“

Zkusili jsme ve třídě také tvoření na téma: SLUNEČNICE. Pojďte se podívat na naše dílka. Prvňáčci z 1. C třídy.

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 1.C

Akce na listopad

Přehled akcí na listopad:

Co nás čeká v měsíci listopadu:

 • Dopravní výchova pracovní listy s dopravní tématikou – téma: MOJE CESTA DO ŠKOLY – 1. – 5. 11. 2021

 • Dopravní výchova – projektové dopoledne se zaměřením na pravidla silničního provozu a bezpečnou cestu do školy – BEZPEČNĚ NA CESTĚ – 5. 11. 2021

 • Pedagogická rada za I. čtvrtletí školního roku 2021/2022 – 8. 11. 2021

 • Vitamínový den – projektový blok se zaměřením na zdravý životní styl a správnou životosprávu – 9. 11. 2021 – dvě hodiny

 • Návštěva knihovny Pohádka spojená se slavnostním předáním SLABIKÁŘŮ prvňáčkům – 18. 11. 2021

 • Akce školy – v rámci VV a PRČ vytvoření stromu s názvem STROM TÝMOVNÍK – každá třída vytvoří část koruny – do 19. 11. 2021

 • Setkání zástupců Rady rodičů PATRON – 23. 11. 2021 od 15 hodin

 • Třídní schůzka – informativní schůzka pro rodiče – prospěch a chování žáků – 23. 11. 2021 od 16 hodin

 • Divadlo DRAK – návštěva divadelního představení DO HAJAN! – 26. 11. 2021 od 10.30 hodin

Těšíme se na listopadové aktivity. 1. C a paní učitelky Dvořáčková a Roháčková

Posted in 1.C

Prvňáčci v říjnu

ŘÍJEN

Bukvic méně, nebo víc, sklizeň spěchá do vinic. Kdypak to je, kdo to ví? Je to příběh říjnový.

V měsíci říjnu jsme se naučili nová písmenka a dokážeme přečíst i první slabiky a slova. Pilně trénujeme v Živé abecedě a čtení nás baví. Matematika nám přinesla čísla, která umíme i napsat. Číslice 3 nám dala celkem zabrat, ale myslíme si, že už ji všichni zvládneme napsat moc hezky. V pracovním sešitě Uvolňovací cviky trénujeme nejenom správné tahy tužkou, ale už i části některých písmen. Vždyť PÍSANKA se už nemůže dočkat, až do ní budeme psát. 

Nezapomínáme ani na prvouku, s paní učitelkou si nyní vyprávíme o podzimu: počasí, práce v sadu a na zahradě, stromy a zvířata – to jsou současná témata. Ve výtvarné výchově jsme kreslili dýně, duchy a také ježečka. V pracovních činnostech dlabali opravdové dýně a tělesná výchova – náš oblíbený předmět? Tam jsme si zahráli florbal jako opravdoví závodníci. 

Přiložené fotografie jsou malé ohlédnutí za Podzimní dýňovou slavností a vším, co jsme během zábavného dopoledne ve třídě zvládli.

Prvňáčci z 1. C třídy

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Posted in 1.C

Úkoly na podzimní prázdniny prvňáčkům

Milé děti a rodiče, užívejte příjemných dnů podzimních prázdnin a nezapomeňte úplně na školu. Zkuste, prosím, vypracovat tyto úkoly:

 • Živá abeceda – procvičování čtení na stranách 36 – 37, trénink slabik

 • Matematika – v pracovním sešitě Matýskova matematika vypracujte stranu 28, je to opakování a procvičování učiva

 • Psaní – v pracovním sešitě Uvolňovací cviky zkuste nacvičit stranu 24.

Děkuji za spolupráci. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Posted in 1.C

Bezpečné fungování žáků ve škole

Vážení rodiče, opětovně připomínám pravidla pro bezpečné fungování žáků ve škole:

 • povinnost nošení roušek nebo respirátorů ve společných prostorech (chodba, šatna, toaleta, vstup a odchod ze školní jídelny)

 • zdržování žáků v homogenních kolektivech, nemícháme se

 • omezené míchání žáků v době oběda, postupné stravování tříd

Maminky, tatínkové, prosím o maximální součinnost a vzájemnou solidaritu při dodržování těchto pravidel. Děkuji za příkladnou spolupráci mnoha z Vás. Chceme, aby se děti cítily ve škole dobře, ale také bezpečně.

Závěrem pouze připomínám, že dítě bez roušky přijde o možnost prezenčního vzdělávání. Buďme k sobě ohleduplní. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Posted in 1.C

Zdraví nás baví

V úterý 19. 10. 2021 proběhlo v naší třídě projektové vyučování s názvem ZDRAVÍ NÁS BAVÍ. Co jsme všechno dopoledne zažili?

První hodinu jsme absolvovali venku a na čtyřech stanovištích si ujasňovali, co je a co není zdravá potravina, co máme rádi, chutná nám, ale není to příliš zdravé, co bychom měli dát do našeho jídelníčku a co to ten jídelníček vlastně je. Ve třídě jsme potom vyplnili pracovní list a nakreslili krásné obrázky, které paní učitelky vystavily na nástěnku a zdobí školní chodbu. Zavařovali jsme (jako) ovoce a zeleninu. A na závěr jsme navštívili naši školní relaxační místnost – snoezelen a tam si pořádně odpočinuli. Byl to prima den, naučili jsme se mnoho nového o zdravé stravě a důležitosti relaxu a sportování. 1. C a paní učitelky Dvořáčková a Roháčková

 

Posted in 1.C

Ježčí den

„Dupe ježek, dupe v lese, jablíčka si domů nese. Děti lesem běhají a ježečka hledají“ Touto básničkou jsem v pátek, 15. 10. 2021 zahájili náš JEŽČÍ DEN. Učili jsme se o životě ježka, zacvičili jsme si a na chvíli zahráli na ježečky. Ve výtvarné výchově jsme se pak pustili do výroby JEŽEČKA BRAMBORÁČKA. A jak se nám to povedlo, posuďte sami? Dokonce jsme si jednoho rozpustilého ježka také namalovali. Děti z 1. C třídy a třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 1.C

Dýňová slavnost

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní setkání. Dýňová slavnost se bude konat ve čtvrtek 21. 10. 2021.                                                                    Slavnostní zahájení programu je v 15.00 hod. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, halloweenská stanoviště, podzimní bistro s dýňovými i jinými dobrotami,       tradiční dýňovou polévku, opékání na ohni a mnoho dalšího. 

Těšíme se na Vás!

Tým pedagogů ZŠ logopedická

 

pozvánka ke stažení zde:  Dýňová slavnost

 

 

 

 

Návštěva divadla DRAK

Milé děti, 20. října 2021 navštívíme loutkové divadlo DRAK. Shlédneme loutkovou veselohru pro nejmenší s názvem KAŠPARŮV ZVĚŘINEC.

Kašpar je „známá firma“, ví se o něm, že kamkoli zavítá, tam není nouze o legraci. Protože je to však nejenom chlapík veselý, ale taky vykuk a filuta, je jasné, že to s tou legrací nebude jen tak. Tentokrát má namířeno do lesa, aby zvířátkům, která tu žijí, nabídl spoustu lákavé zábavy. Medvěd Brtník je šťastný, že má konečně kamaráda, všichni se radují a dovádějí. Nikoho nenapadne, že Kašparovy úmysly možná nejsou tak úplně čisté…

Říká se, že v nejlepším se má přestat – to se ale zajíčkovi, lišce, krtkovi ani dalším rozdováděným lesním obyvatelům vůbec nechce, a tak se dostanou do pořádné šlamastyky. Taky se ale říká, že všechno zlé je pro něco dobré. Díky prožitému dobrodružství zvířátka pochopí, že nemusí být všechno takové, jak se na první pohled zdá, a že pravý kamarád je ten, komu na nás doopravdy upřímně záleží. 

Těšíme se na spoustu legrace, zábavy, ale také moudra a ponaučení. Prvňáčci a paní učitelky Dvořáčková a Roháčková 

 

Posted in 1.C

Knihovna POHÁDKA

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 se můžeme těšit na pohádky, dobrodružné příběhy, knížky o strašidlech nebo dětské časopisy. Navštívíme knihovnu POHÁDKA. Seznámíme se s knihovnou, literaturou a milou paní knihovnicí Horskou. Knihovna je kousek od naší školy, a tak dojdeme pohodlně pěšky. Na setkání s knížkami se těší prvňáčci a paní učitelky. 

 

Posted in 1.C

Den zvířat

V pondělí 4. října tomu bude přesně 795 let, kdy zemřel sv. František z Assissi. Kdo to byl? Mnich františkánského řádu, který celý svůj život zasvětil péči o nemocná a opuštěná zvířata. Svatý František je tak dodnes uznáván jako patron všech zvířat. A my tento den slavíme jako Mezinárodní den zvířat. 

Mezinárodní den zvířat nám připomíná, že zvířata jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí našeho světa. Přiblížit se k nim, donést jim nějakou laskominu anebo se se svými mazlíčky pomazlit či udělat delší procházku, to vše jim určitě přinese mnoho radosti. 

Ani my, v Základní škole logopedické, jsme na zvířátka nezapomněli a paní vychovatelka Radka Černohousová nám v pátek 8. 10. 2021 připravila krásný a poutavý progra. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o ohrožených druzích a připomněli si, jak vypadá péče o zvířátka. 

A proto: nezapomínejte na svoje domácí mazlíčky….nejen v den jejich svátku. 

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 1.C

Melu, melu kávu…

„Melu, melu zrnka kávy, kdo rád kávu mele s námi? Melu kávu pro babičku, melu kávu pro dědu, umelu ji za chviličku, sláva, už to dovedu. „

Básnička, kterou jsme se nejen naučili, ale namalovali k ní také hezké obrázky. A navíc jsme uvolnili ruku a zvládli tak i grafomotorická cvičení.

Prvňáčci z 1. C třídy a paní učitelky Dvořáčková a Roháčková

 

 

Posted in 1.C

Prvňáčci v září

ZÁŘÍ

Už nezbyl klásek na poli, zas jdeme všichni do školy.

Do modré školní písanky zapisujeme říkanky.

Odlétnou na jih tažní ptáci, místo nich k mrakům letí draci.

Červený, modrý – uvidíš, který z nich poletí výš. 

Děti z 1. C třídy se toho za první školní měsíc hodně naučily. Zvládly být školáky, vydrží při hodině sedět, hezky pracovat, umí se hlásit a nebojí se nahlas říci odpověď. Staly se kamarády a ve třídě je hodně legrace. Moc je baví přestávky, kdy mají čas na svoje báječné svačinky. A taky na popovídání…a co dál?

Naučily se první písmenka a už bezpečně poznají hlásku A, M, L. V matematice umí počítat do pěti a někteří i mnohem více, znají znaménka menší, větší, rovná se a nedělá jim žádné vrásky napsat číslici 1, 2. Díky hudební výchově už umí zazpívat písničku Žabička zelená a před hodinou psaní zase dokáží procvičit prstíky s říkankou: Ťuká, ťuká deštík. V tělocvičně se jim nikdo nevyrovná a při hodinách kreslení umí namalovat ty nejhezčí a nejveselejší obrázky. Je toho hodně, co kluci a holčičky umí. A já jsem na ty svoje prvňáčky moc a moc pyšná. Držím vám pěsti, ať vám jde práce i nadále tak moc hezky. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Moc vás všechny zdravíme. Prvňáčci z 1. C třídy
Posted in 1.C

Zkušební online hodina prvňáčků

Děkuji rodičům kluků a holčiček, kteří se v sobotu 25. 9. 2021 spolu s dětmi připojili v 18 hodin a zkusili si hodinu online. Spojení jsme navázali bez obtíží a technika nám „neselhala“. Jsme připraveni a jak se říká: „Štěstí přeje připraveným“, nic nás nezaskočí!

Všem patří poděkování. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Posted in 1.C

Dračí hodina

Lítá tiše jako pták, vyletěl až do oblak. Z výšky vidí celý svět, dole volá dětí pět. Poleť rychle radši k nám, už je konec našim hrám. Dráček dětem zamává, pak k nim rychle přistává.“

Prvňáčci si zkusili vyrobit papírového draka. Posuďte sami, jestli se jim práce povedla?

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 1.C

Akce na říjen

Co nás čeká v říjnu?

 • Od 4. 10. 2021 bude zahájena činnost zájmových kroužků

 • Proběhne akce Zdravá škola – zjišťování kondice žáků

 • 14. 10. 2021 navštívíme knihovnu Pohádka a seznámíme se s paní knihovnicí Horskou

 • 26. 10. 2021 proběhne podzimní akce s názvem Dýňová slavnost

 • 27. a 29. 10. 2021 jsou podzimní prázdniny

 • 28. 10. 2021 je státní svátek

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 1.C

Zájmové kroužky

Vážení rodiče, předkládám nabídku zájmových kroužků na I. pololetí školního roku 2021/2022. Pokud máte zájem, předejte informaci třídní učitelce. Děkuji za spolupráci. Petra Dvořáčková

 

Posted in 1.C

Třídní schůzka 1. C třídy

Vážení rodiče, dovolte, abych Vás pozvala na první třídní schůzku 1. C třídy. Setkání se uskuteční v úterý 21. 9. 2021 v 16.00 hodin ve třídě 108 – učebna 1. C. Prosím o Vaši účast a těším se na setkání.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Posted in 1.C

Ranní vstup do školy

Maminky, tatínkové, od pondělí 13. září 2021 je umožněn vstup dětí do školy v 7.55 hodin. Žáci již nemusí dodržovat nástup po etapách v časových intervalech. Budu si Vaše děti vyzvedávat před budovou školy v 8.00 hodin, abychom společně zajistili kvalitní přípravu na první vyučovací hodinu a děti měly dost času. Držte se, prosím, na značce 1. C třída (jako doposud). Družinové děti předá ráno do třídy paní vychovatelka. V případě, že na osmou hodinu předání nestihnete, do šatny odvede Vaše dítě ranní dozor na chodbě. Děkuji za spolupráci. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 1.C

Bezpečně ve škole

Pravidla pro bezpečný pobyt dětí ve škole:

 • dodržování rozestupů před školou alespoň dva metry

 • během pobytu v prostorách školy mít zakrytá ústa i nos – společné prostory – chodba, toaleta, cesta do školní jídelny – to znamená povinnost nosit roušku

 • při příchodu do školy si umýt ruce mýdlem a popřípadě vydezinfikovat

 • kdykoli to bude možné, mýt si ruce minimálně 20 – 30 sekund

 • nevytvářet skupiny a dodržovat minimální rozestupy 1,5 metrů

 • zamezit tělesnému kontaktu mezi žáky různých tříd

Naše třída, 1. C, nastupuje ráno do školy v 8.12 hodin. Třídní učitelka si vždy vyzvedne děti před budovou školy.

Děkuji za spolupráci. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Posted in 1.C

Logopedický týden

V týdnu od 6. září do 10. září proběhne v naší třídě LOGOPEDICKÝ TÝDEN. Zaměříme se na intenzivní logopedickou péči. Během dopoledne se budou ve třídě střídat různé speciálně pedagogické aktivity ve dvou blocích.

V každém vyučovacím bloku se budeme věnovat aktivitám, například rozvoj zrakové a sluchové percepce, koncentrace pozornosti, grafomotorická cvičení, rozvoj řeči ve všech jejich podobách. Také zařadíme činnosti jako muzikoterapie, relaxace, návštěva snoezelen (relaxační místnost). 

Těšíme se na zážitky. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Posted in 1.C

Akce na září

Co nás čeká v září?

 • 1. září – Slavnostní zahájení školního roku 2021/22 

 • 6. – 10. září – Logopedický týden – intenzivní logopedická péče

 • 27. září – Ředitelské volno

 • 28. září – Státní svátek – Den české státnosti

 

 

Posted in 1.C

Začátek školního roku 2021/2022

Milí rodiče, kluci a holčičky, dovolte mi, abych vás všechny přivítala ve škole a popřála vám mnoho radosti a úspěchů v 1. třídě. Ať chodíte, děti, do školy rády a těšíte se na každý nový den. Vaše paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 1.C