Konec školního roku

Milé děti, kluci a holčičky, milí rodiče, přeji vám všem spokojené prázdniny, spoustu letních zážitků a dostatek odpočinku. Na setkání s vámi všemi se těším ve druhé třídě.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 Zdroj obrázku: https://www.krajanekvesvete.cz/krajanek-2022-06/mojracek-a-plany-na-prazdniny/

Posted in 1.C

Projektový den mimo školu – Exkurze do ZOO Dvůr králové nad Labem

  V úterý 20. června se žáci 1.C, 2.D, 3.C a 4.C vypravili na přírodovědnou exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové. Našimi průvodci světem zvířat a odbornými garanty byli veterináři MVDr. Miroslav Sucháček a MVDr. Alena Truhlářová. Během prohlídky pavilonů s cizokrajnými zvířaty nás nejen seznámili se způsobem života zvířat.  Vyprávěli nám také spoustu zajímavostí o zvířatech ze své praxe. V závěru exkurze jsme si shrnuli své zážitky a ve skupinkách jsme vypracovali pracovní listy.

                      

 

               

Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 15.6.2023 se naše třída 1.C společně s 1.D vydala do knihovny Pohádka, kde proběhlo pasování na čtenáře. Zde nám paní knihovnice Horská četla ze zajímavé knížky a vysvětlila význam slova knihomol. Na oplátku jsme pak četli my-žáci. Nemohli jsme se dočkat pasování…Nastala chvíle a každý z nás poklekl na polštář a byl paní knihovnicí pasován na čtenáře po vyřknutí čtenářského slibu: „Ke všem knihám se budu chovat s úctou“. Každý z nás obdržel knížku od spisovatelky Zuzany Barilové a ilustrátorky Markéty Vydrové, kterou budeme číst ve 2.ročníku. Všem se pasování líbilo a s chutí jsme se vraceli do školy.

Posted in 1.C

1.C a 1.D v Častolovicích

V den výletů 14. 6. se společně obě první třídy vydaly na výlet vlakem do zooparku v Častolovicích. Ve zvěřinci děti viděly především hospodářská zvířata jako kozy, ovce, lamy, osly, ale i pávy, papoušky a hrdličky. Nejvíce se dětem líbilo, že mohly zvířata krmit a pohladit si je. Během výletu se taky mohly vyřádit na hřišti v místním parku a koupit si zmrzlinu. Počasí nám přálo a bez komplikací jsme se vrátili do Hradce.

 

 

Sportovně relaxační týden (SRT)

Od 5.6. – 9.6.2023 proběhl SRT. Každý den jsme měli naplánovaný a vše plnili společně s 1.D. Např. v pondělí 5.6. – jsme se vydali k rybníku Datlík pěšky tam i zpět. Cestou jsme se  seznamovali s různými  rostlinkami a živočichy. V úterý 6.6. – jsme shlédli video o práci chovatelů v zoo.  Busem č.23 jsme jeli k ZŠ Bezručova, kde jsme navštívili Přírodovědné centrum. Zde jsme obdivovali zvířátka z různých konců světa – opičky, želvy, hady, rybičky, pavouky…. . Majitel zvířátek p. Novák nám zodpověděl všechny naše zvídavé dotazy. S velkými zážitky a novými poznatky o zvířátkách jsme se pěšky vraceli do školy. Středa 7.6. – patřila hravému dni na Rytířském hradišti v Malšovicích. Zde jsme vše patřičně prozkoumali, žádné místo nezůstalo neprobádáno – moc jsme si to zde užili. Cestu tam i zpět jsme zvládli autobusem č.9. Čtvrtek 8.6. – patřil ekologickému programu: „Krtkova domácnost“, který se uskutečnil u rybníku Biřička. Zde jsme si zkusili projít určitou trasu v masce na očích…( tak, jak to má krteček ,který nevidí – nemá vyvinuté oči). Na hodinku se z nás stali badatelé a hledači nejrůznějšího hmyzu pod hlínou v lese. Toto nás moc bavilo a s novými informacemi o přírodě, o krtečkovi jsme se pěšky vrátili do školy. Cestou zpět jsme ještě stihli zajít na výbornou zmrzlinu. Pátek 9.6. – nás čekala projížďka parníčkem, ke kterému jsme došli opět pěšky. Pan kormidelník nás seznamoval s okolními budovami, mosty a zvířátky. Letos můžou návštěvníci obdivovat přemíru nutrií při krajích řeky. Projížďka byla prima, moc nás bavila….škoda, že musela skončit. Počasí nám přálo, nic nebránilo v tom, zajít si opět na výbornou zmrzlinu. Do školy jsme se vraceli autobusem č.16 a od Durana jsme kráčeli pěšky ke škole, stihli jsme si ještě pohrát na hřišti. Ve škole jsme se sešli ve třídě 1.D – paní učitelky vyhodnotily celý Sportovně relaxační týden. Každý účastník obdržel diplom a nějakou malou odměnu. Už nyní se těšíme na další Sportovně relaxační týden.

Posted in 1.C

Piknik třídy 1. C

Srdečně zveme všechny děti z 1. C třídy a jejich doprovod včetně sourozenců na třídní piknik. 

Než se rozutečeme na prázdniny, pojďme si společně užít krásné odpoledne plné dobrot a her!

Čtvrtek 15. 6. 2023 od 15 hodin za zahradě ZŠ logopedické.

Co s sebou?

 • piknikovou deku
 • něco dobrého na zobání
 • nějakou venkovní hru
 • ale hlavně úsměv a dobrou náladu!

Děkujeme maminkám za ochotu něco holčičkám a klukům připravit.

Na setkání se těší paní učitelky Petra Dvořáčková a Olga Marková

 

Zdroj obrázku: https://cz.depositphotos.com/vector-images/piknik-j%C3%ADdlo.html
Posted in 1.C

Slavíme DEN DĚTÍ

Ve čtvrtek 1. června jsme oslavili DEN DĚTÍ. Co jsme prožili a zažili?

Navštívili jsme divadelní představení „To je andělení!“, v divadle DRAK. Ale o tom už příspěvek máme. Po divadelním zážitku jsme se vyrazili osvěžit lahodnou zmrzlinou a prošli se po starém městě. Objevili jsme kouzelná zákoutí starých hradeckých uliček a shlédli probouzející se letní přírodu. Nezapomněli jsme ani na svačinku a dostatek tekutin. Den byl totiž slunečný a kolem poledne už i značně horký. Zahráli jsme si hry a na oběd už jsme zase byli ve škole. 

Krásný den to byl, moc jsme si ho užili. Prvňáčci z 1. C třídy

 

Zdroj obrázku: https://www.gmvv.cz/school-life/clanky/aktuality/item/1063-mezinarodni-den-deti
Posted in 1.C

Divadelní představení To je andělení!

Dne 1. 6. jsme opět navštívili Divadlo Drak. Shlédli jsme novou hru To je andělení, kde herci vydali ze sebe neuvěřitelné artistické kousky. Celé představení mělo krásný hudební nádech s blankytně modrým pozadím. Představení se nám všem líbilo. Po skončení divadelní hry si děti před budovou měly možnost zahrát na nově vybudovaném dětském hřišti. Zde se i děti nasvačily a v plné síle jsme se vypravili na zmrzlinu. Ta všem chutnala a se sluníčkem jsme se vrátili do školy.

 

 

Posted in 1.C

Akce na červen

Milé děti, maminky a tatínkové, otevírá se před námi poslední školní měsíc a proto se podívejte, co všechno nás čeká a určitě nemine:

 • 5. 6. – 9. 6. – SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ TÝDEN – aktivity spojené s pobytem v přírodě a relaxací, turistika v okolí školy: výprava k rybníku Datlík, procházka vodnickou cestou, návštěva přírodovědného centra při ZŠ Bezručova, cesta do Jiráskových sadů, na Rytířské hradiště, výprava na Biřičku spojená s programem Střediska ekologické výchovy SEVER s názvem: Krtek v lese, plavba parníčkem po Labi a návštěva Šimkových sadů
 • 12. 6. – ovoce do škol – předávka ovoce a mléčných produktů
 • 12. 6. – 16. 6. – AUTOEVALUAČNÍ TÝDEN – zhodnocení dovedností a schopností za II. pololetí u žáků
 • 14. 6. – školní výlet – ČASTOLOVICE – návštěva zámeckého zvěřince a růžové zahrady, procházka zámeckým parkem
 • 15. 6. – Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře – zaměřeno na rozvíjení čtenářské gramotnosti, spojené s KNÍŽKOU PRO PRVŇÁČKA – knihovna Pohádka, od 9.00 do 11.00 hodin
 • 26. 6. – předání učebnic pro 2. ročník
 • 27. 6. – odevzdání školní kroniky za třídu s akcemi a zajímavostmi o dětech
 • 30. 6. – slavnostní ukončení školního roku a předání vysvědčení za 1. ročník, výuka tento den probíhá od 8.15 do 9.00 hodin

MÁME SE NA CO TĚŠIT! Hurá! 

 

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

        
Zdroj obrázku: http://www.ms-sviadnov.cz/mysky/cerven-2021-mysky/
Posted in 1.C

Projekt: Plýtvání potravinami

V pátek 26.5. si starší žáci pro nás připravili zajímavý projekt: Plýtvání s potravinami. Sešli jsme se před školou společně s 1.D a procházeli různá stanoviště. Shlédli  jsme zajímavá 2 videa (jablko-nakousnu-vyhodím, potraviny-lednice-část sním-zbytek vyhodím). Měli jsme možnost vidět i opravdu nahnilou hrušku, zahrát si hry. Nejvíce se nám líbila ochutnávka čerstvého ovoce a zeleniny. Domů jsme si odnesli papír, kde týden budeme zapisovat plýtvání potravinami u nás DOMA. Projekt se nám všem líbil.

Posted in 1.C

Divadelní představení Šípková Růženka

Ve středu 24.5. jsme jeli autobusem, č.18 do divadla DRAK na loutkové představení Šípková Růženka. U divadla jsme byli o něco dříve, proto jsme si mohli pohrát s loutkovými figurkami, které jsou umístěny před divadlem (např. tanečnice). Huraá …konečně začalo představení, které se nám moc líbilo. Herce jsme odměnili velikým aplausem ve stoji. Plni milých zážitků jsme se vraceli busem č.23 zpět do školy, kde jsme ostatním kamarádům a kamarádkám vyprávěli pohádkový příběh. Ještě nás příští měsíc čeká další představení, již nyní se na něj těšíme.

Posted in 1.C

Třídní schůzka

V úterý 23. 5. 2023 proběhne třídní schůzka 1. C třídy od 16 hodin

Informace o prospěchu a chování žáků budou předávány v čase od 16.00 hodin do 18.00 hodin (informační odpoledne)

Na setkání se těší Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Zdroj obrázku: https://fortika.cz/tridni-schuzky/

 

Posted in 1.C

Knihovna Pohádka

Dne 4.5. jsme společně s 1.D navštívili knihovnu Pohádka. Zde nám paní knihovnice přečetla úryvek z knížky: Všichni letí na koštěti od Julie Donaldson. Po přečtení textu jsme odpovídali na všetečné otázky paní knihovnice. Pak jako vždy jsme si se zájmem prohlíželi různé knížky a časopisy. Plni nových zážitků a vědomostí jsme se vraceli do školy.  

 


Posted in 1.C

Etická výchova: „Superhrdina“

V měsíci dubnu jsme se věnovali vyprávění o našich oblíbených superhrdinech. Mnoho z nás vyprávělo o postavách z pohádek nebo seriálů, někteří za superhrdinu považují postavu z dětských pořadů nebo osobu z knížek. Ale někteří…..však posuďte sami v naší fotogalerii.

Aktivita „SUPERHRDINA“ nás bavila. Vytvořili jsme obrázky a z nich pak výstavku na nástěnce ve třídě. Ke každé postavě jsme napsali jednu kladnou vlastnost, proč se nám zdá, že je osoba tím superhrdinou. 

Kluci a holčičky z 1. C třídy

 

Zdroj obrázku: https://create.vista.com/cs/vectors/superhrdina/

Posted in 1.C

Čarodějnice v 1. C třídě

Pálení čarodějnic – FILIPOJAKUBSKÁ NOC – 30. dubna. 

Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou z magických nocí, kdy měly prý zlé síly větší moc než jindy. Tuto noc se otevírala země, ukrývající poklady. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto se této noci říkalo „noc čarodějnic“.

Na čarodějnice jsme nezapomněli ani my, prvňáčci. Co všechno jsme v týdnu před tajemnou nocí zažili?

Naučili jsme se jednoduchou básničku o pavoučkovi a nakreslili k pavoukovi parádní pavučiny. 

PAVOUK

Já jsem malý pavouček já mám spousty nožiček. Postavím si pevnou síť, jen se muško, rychle chyť.

Přečetli jsme si s paní učitelkou pohádku O neposlušném koštěti, vyprávěli jsme si, co bychom vykouzlili pro sebe, rodinu a kamarády. Poslouchali jsme čarodějnické písničky a podívali se i na příběh o malé čarodějnici a jejím havranovi Abraxasovi. Na výtvarné výchově jsme si čarodějnici z papíru také vyrobili a vystavili ve třídě. 

Tvořili jsme, poslouchali, zpívali a vyprávěli. Moc jsme si čarodějnický týden užili a v pátek – 28. dubna – se na nás několik čarodějnic dokonce přišlo podívat do třídy. Uvidět čarodějnici….to bylo super.

Prvňáčci z 1. C třídy a paní učitelky Dvořáčková a Marková

 

Zdroj obrázku: https://cz.depositphotos.com/stock-illustrations/kreslen%C3%A1-%C4%8Darodejnice.html?offset=100

„Co bych vyčaroval, kdybych byl čaroděj nebo čarodějnice?“

Posted in 1.C

Akce na květen

       1. 5. Státní svátek

      4. 5. Knihovna Pohádka – 9.00 hodin – dětská literatura a časopisy

      8. 5. Státní svátek

     11. 5. Výchovný koncert hudební skupiny MARBO – vybíráme 100 Kč, téma: Písničky a jejich úkoly

     12. 5. Den maminek – výroba přáníček pro maminky

     15. 5. Ovoce, zelenina a mléčné výrobky do školy

     23. 5. Třídní schůzky od 16.00 do 18.00 hodin – informační odpoledne pro rodiče a ZZ

     24, 5. Návštěva divadla Drak – Šípková Růženka – vybíráme 60 Kč

     29. 5. Fotografování tříd

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Posted in 1.C

DEN ZEMĚ

Dnešní den byl opravdu moc prima. Oslavovali jsme naši matičku Zemi. Povídali jsme si o pokojových rostlinkách, které máme ve škole a jak o ně pečovat. Zasázeli jsme muškáty a zaseli semínka ředkviček do truhlíků. Už se těšíme, až si na ředkvičkách pochutnáme. Také jsme si povídali o správném třídění odpadu a“ odevzdali “ odpad do správných popelnic.

Vydali jsme se do lesoparku a lesa za školou a plnili jsme úkoly, které pro nás vymyslely paní učitelky. Zahráli jsme si jarní hry a povídali si, co je pro naši planetu důležité. Paní učitelky nás moc pochválily a my jsme si odnesli za svoji dobrou práci diplom a sladkou odměnu.

Holky a kluci  z 1.D a 1.C a paní učitelky

 

sázíme sazeničky
sejeme semínka
očekávání
sejeme, sejeme
třídění odpadu
úkoly v lesoparku
hodnocení´= odměna

Velikonoční stezka

Ve středu 5.4. proběhla na naší škole Velikonoční stezka, kde starší žáci připravili program pro mladší žáky. Stezka zahrnovala lidové tradice a zvyky Velikonoc. Děti se pokusily vyrobit z papíru kytičku, věneček. Proběhla i ochutnávka dobrůtek s hádankami a nechyběl ani velikonoční úklid. Na závěr každý účastník obdržel sladkou odměnu.

Posted in 1.C

Den Země

Ve čtvrtek 20. 4. proběhne projekt Den Země. Nebude se konat v Šimkových sadech, ale v prostorách školy a lesoparku. Prosíme obléci děti do sportovního oblečení a

dát s sebou pastelky, penál, pití, svačinu (těm, kteří nechodí do školní jídelny) a malý batůžek.

Za spolupráci děkují paní učitelky z 1.D a 1.C

SVÁTKY JARA – Velikonoční stezka

Ve středu 5.4. 2023 na naší škole proběhla oslava jara – tradiční akce SVÁTKY JARA. Velikonoční stezka, kde starší žáci připravili program pro mladší žáky. Stezka zahrnovala lidové tradice a zvyky  Velikonoc. Děti se pokusily vyrobit z papíru kytičku, věneček. Proběhla i ochutnávka dobrůtek s hádankami a nechyběl ani velikonoční úklid. Na závěr každý účastník obdržel malou odměnu. 

Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, zkusili si spoustu aktivit a dostali i velikonoční dobroty. Na závěr si pro nás připravila paní učitelka třídní velikonoční balíček s dobrůtkami. Velikonoce mohou začít.

Prvňáčci z 1. C třídy

 

Vyhodnocení velikonoční stezky

Velikonoční úklid

Velikonoční zajíček – paní učitelka Eva Landsingerová

Zdroj obrázku: https://www.fler.cz/zbozi/velikonocni-zajicek-pohlednice-a6-11193007

Posted in 1.C

Velikonoční prázdniny

Ve dnech 6. – 10. 4. 2023 proběhnou velikonoční prázdniny, 10. 4. je státní svátek.

Do školy půjdeme opět v úterý 11. 4. 2023.

Krásné svátky, bohatou pomlázku a jaro jako malované vám, milé děti a rodiče, přeje Petra Dvořáčková – třídní učitelka.

 

Zdroj obrázku: https://ehutnik.cz/zpravy/vesele-velikonoce

Posted in 1.C

Úkoly na velikonoční prázdniny prvňáčkům

Milé holčičky a super kluci, mějte hezké velikonoční dny. Až budete mít chvilku, podívejte se, prosím, na následující úkoly:

 • ČTENÍ – SLABIKÁŘ – procvičovat čtení, například ve Slabikáři na straně 32/ 1 cvičení, straně 33/ 2 cvičení
 • MATEMATIKA – pracovní sešit Matýskova matematika – strana 10/cvičení 4, 5
 • MATEMATIKA – školní sešit – porovnávání čísel, barevné počítání – kuřátka
 • PSANÍ – PÍSANKA – strana 35, procvičování psaní

HEZKÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY PŘEJE Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Zdroj obrázku: https://www.hotel-snezne.cz/balicky/velikonoce-ve-sneznem/

Posted in 1.C

Akce na duben

Duben si pro nás připravil následující akce: 

 • 5.4.   – projektové vyučování Svátky jara – velikonoční stezka se stanovišti a zábavnými úkoly „Velikonoční zajíček“, kterou připraví žáci II. stupně
 • 6.4. – 10.4. – Velikonoční prázdniny
 • 11.4. – 14.4. – Dopravní výchova – pracovní listy s dopravní tématikou, téma: SEMAFOR 
 • 17. 4. – Ovoce do škol – ovoce a mléčné produkty žákům
 • 20.4. – Den Země – oslava svátku ZEMĚ – návštěva Šimkových sadů, procházka stezky s názvem: „Od květu k jablíčku“
 • 27.4. – návštěva knihovny Pohádka – rozvoj čtenářské gramotnosti, dětská literatura a časopisy, 9.00 – 10.00 hodin

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: https://www.dementie.nl/nieuws/tips-voor-paasactiviteiten

 

Posted in 1.C

TÝDEN ZDRAVÝCH SVAČINEK

V týdnu od 27. března do 31. března proběhla na naší škole aktivita, kterou pořádáme každoročně na téma TÝDEN ZDRAVÝCH SVAČINEK. Po celý týden jsme měli možnost nosit do školy zdravé svačinky. A tak byly k vidění různé druhy zeleniny, ovoce, tousty, ovocné přesnídávky, sýry, jogurty, smetánky, zdravé sušenky, celozrnné pečivo, sušené ovoce a plno dalších originálních dobrůtek. Dokonce i palačinky pro Kačenku. 

Vyprávěli jsme si o zdravé výživě, sestavovali pyramidu zdravé výživy, připravili tzv. ZDRAVÝ TALÍŘ. A udělali si z nich ve třídě výstavku! Mňam. 

Děkujeme maminkám za dobrůtky. Prvňáčci z 1. C třídy.

 

 

 

Zdravý talíř podle dětí…

….hodně ovoce a zeleniny…

….místo pro těstoviny a ovocné přesnídávky…

…mnoho vitamínů už při Dni učitelů!

Zdroj obrázku: https://www.vasevyzivne.cz/tipy-a-triky-na-zdrave-a-chutne-svaciny-do-skoly/

Posted in 1.C

Den učitelů v 1. C třídě

Den učitelů…..28. březen…čas, kdy si spousta rodičů vzpomene na svoje dětství a svoji „paní učitelku“. Někdo vzpomíná rád a s úsměvem, jiný s radostí, že je již dospělý a do školních lavic nemusí usedat.

Den učitelů jsme oslavili i my, v první třídě. Maminky dětí se domluvily a Dominiček přinesl do třídy dárek! Krásně zabalený, s šibalským úsměvem, řekl, že je pro paní učitelku Petru. 

Co bylo uvnitř? Veliké překvapení v podobě nádherně nazdobeného ovoce a zeleniny ve tvaru dortu. 

A tak mlsala nejenom paní učitelka, ale i kluci a holčičky z 1. C třídy. A jak se nám chutný a zdravý „dáreček“ spojil s Týdnem zdravých svačinek. Děkujeme! 

Moc děkuji všem maminkám a tatínkům…za podporu, velmi si jí vážím.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Dárek ke Dni učitelů

Mlsala celá třída

Zdroj obrázku: https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/7883-komensky-by-byl-na-dnesni-ucitele-hrdy

Posted in 1.C

KNIHOVNA VELRYBA

Ve čtvrtek23.3. prvňáčci a druháci navštívili knihovnu Velryba – největší knihovnu v našem městě.

Studenti z Ateliéru JAMU z Brna pro naše  měli pro naše děti připraveny dvě pohádky o zvířátkách – myškách a kravičce. Děti pozorně poslouchaly a nakonec pomáhaly studentům přímo na scéně vysvobodit kravičku.

A protože byl Den knihoven, odnesli si kluci a holčičky domů balónky a visačky se jmény. I do bříška poslali několik malých čokoládek. Domů se všichni vraceli šťastní a veselí.

Prvňáčci z 1.D a 1.C  a paní učitelka Romana Volterová

osvobození kravičky
na scéně
bydliště městské myšky
před představením
čekáme na představení
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Užíváme si jaro…

Dnes, ve středu 22. března, nás vylákalo sluníčko a teplíčko ven. Vyběhli jsme před školu a užívali si prvních jarních paprsků, teplého počasí, rozkvetlých kytiček a zpěvu ptáčků. VÍTÁME JARO. 

Venku jsme strávili celou vyučovací hodinu a užili si. Pohody a dobré nálady. Vzali jsme si křídy a na asfalt před školou nakreslili hezké obrázky, dostali jsme od paní učitelky barevné bublifuky, a tak jsme měli možnost dělat malé i velké bubliny. Byla legrace, nikdo se na nikoho nemračil a všichni jsme se radovali. Těšíme se, co všechno na jaře ještě zažijeme.

Kluci a holčičky z 1. C třídy

 

Matějovi se tvořit bubliny opravdu dařilo

Zdeněček se právě chystá na velkou bublinu

Výtvarná výchova v přírodě

Zdroj obrázku: https://shop11520.tinerahbek.com/category?name=kreslen%C3%A9%20obr%C3%A1zky%20d%C4%9Bti%20ve%20%C5%A1kolce

Posted in 1.C

Den vody u prvňáčků

Světový den vody slavíme 22. března. My jsme si ve škole o vodě vyprávěli už 21. 3. a také si užili pokusy s vodou. Ale všechno pěkně po pořádku.

První vyučovací hodinu jsme vyrazili před školu a v doprovodu paní vychovatelky Radky Černohousové si vyprávěli o vodě. Voda ovlivňuje nás všechny, je potřebná, důležitá, a proto ji musíme chránit. 

Co pro vodu můžeme udělat? Můžeme změnit způsob, jakým ve svém životě vodu používáme. VODU ŠETŘIT! Na tom jsme se všichni shodli a našli způsoby, jak s vodou hospodařit.

Vyzkoušeli jsme několik pokusů, dech se nám tajil a čekalo na nás nejedno překvapení. Pozorovali jsme obrázky, přírodu, okolí školy. 

Odměnou pro nás byl dobrý pocit, že můžeme i my, malí školáčci, s ochranou vody pomoci…stejně jako malý kolibřík. Patron DNE VODY….jeho obrázek nyní zdobí naše třídní umyvadlo.

Prvňáčci a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://www.ovodarenstvi.cz/clanky/svetovy-den-vody-ve-znameni-cistoty-a-zdravi/

 

Slavíme DEN VODY…akce začíná!

Čáry, máry….co to bude?

Míchání vody a oleje.

A to je výsledek….pokus s barvami

Na závěr jsme vyčistili jezírko.

 

Posted in 1.C

Třídění odpadů

.

Dne 7. 3. jsme se sešli před školou, kde nás p. vychovatelka Radka Černohousová seznámila s tříděním odpadů – na papír, plasty, sklo a smíšený odpad. Dohodli jsme se, že budeme třídit odpad i ve svých třídách. Za odměnu děti dostaly krásnou omalovánku.
Posted in 1.C

Březen – měsíc knihy

Ve čtvrtek 2.3.2023 NAVŠTÍVILA naše třída 1.C společně s 1.D knihovnu. Zde si pro nás paní knihovnice připravila povídání a čtení popletených pohádek.

Byla to pro nás hračka – všechny pohádky jsme z úryvků poznali.

 Knihovnu Pohádka jsme již navštívili vícekrát a stále je zde, co prohlížet, moc se nám zde líbí. 

 

 

 Posted in 1.C

Akce na březen

Na co se můžeme těšit v měsíci březnu:

 • 1. 3. – 27. 3. – Březen – měsíc knihy a čtenářů – aktivity spojené s tímto obdobím
 • 2. 3. – knihovna Pohádka – rozvoj čtenářské gramotnosti s ohledem na BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY, 9.00 – 10.00 hodin
 • 3. 3. – seznámení dětí s iniciativou GOLDEN HEART
 • 7. 3. – ODPADY – program se zaměřením na třídění odpadků a ochranu životního prostředí 
 • 13. 3. – Ovoce do škol – závoz ovoce a mléčných produktů dětem
 • 21. 3. – Den vody – pokusy s vodou, oslava Světového dne vody
 • 27. 3. – 31. 3. – Zdravá škola – Týden zdravých svačinek – zaměřeno na zdravý životní styl a správnou životosprávu
 • 28. 3. – Den učitelů – připomenutí svátku

Hezký jarní čas přeje Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/images/search/b%C5%99ezen/

Posted in 1.C

Projektový den Žijeme zdravě

23.2.2023

se naše třída 1.C zúčastnila projektového dne : Žijeme zdravě. Děti se seznámily s obsahem lékárničky a naučily se čísla tísňového volání. V prostorách tělocvičny si žáci obvazovali poraněné nohy, ruce… S paní učitelkou vyplňovali pracovní list: Co je a není na hraní. Nejvíce se dětem líbilo vyprávění o rodině Neplechových. Projektový den se všem žákům velice líbil, užili si hodně legrace a doplnili další vědomosti.


Posted in 1.C

Etická výchova: PAVUČINA PŘÁTELSTVÍ

Ve středu, 22. 2. 2023, jsme si společně vysvětlili, že ačkoliv jsme každý jiný, jsme součástí skupiny dětí v naší třídě. Toto nám znázornila Pavučina přátelství, která vznikla z vlny odmotávané z klubíčka. Sedli jsme si do kruhu a posílali si vlněné klubíčko. Jednou rukou jsme drželi vlnu a druhou posílali klubíčko k dalšímu kamarádovi, až vznikla pavučina, která nás všechny spojuje. S posíláním klubíčka nám pomohla paní učitelka, která se ptala, kdo další ho dostane.

Sice se už od začátku školního roku dobře známe, umíme jména spolužáků a máme vytvořená společná pravidla, ale pomocí klubíčka jsme si uvědomili, že každý z nás má v naší třídě své místo. Originální způsob, jak si říci, že….že každý potřebuje každého. 

Na závěr jsme ještě vybarvili srdíčka a věnovali je spolužákovi, kterého máme rádi.

SPOLEČNĚ VŠECHNO DOKÁŽEME!

Třída 1. C s paní učitelkou Petrou Dvořáčkovou

 

 

 

 

 

Pavučina přátelství začíná…

…. komu pošleme klubko dál?

Srdíčka pro spolužáky

Zdroj obrázku: https://search.seznam.cz/

Posted in 1.C

Jarní prázdniny

Vážení rodiče, milé děti, 

v týdnu od 13. 2. do 17. 2. 2023 budou probíhat jarní prázdniny. Ve škole se opět sejdeme v pondělí 20. 2. 2023.

Užijte si zimních radovánek. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: https://www.babymusic.cz/jarni-prazdniny-a-186-ag-1/

Posted in 1.C

Pololetní prázdniny

V pátek 3. 2. 2023 proběhnou pololetní prázdniny. Ve škole se opět sejdeme v pondělí 6. 2. 2023.

Příjemný prodloužený víkend. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: https://www.hostomicezs.cz/skola/akce-skoly/ostatni-akce/pololetni-prazdniny-748_171cs.html

Posted in 1.C

Knihovna Pohádka

Ve čtvrtek 2. 2. 2023 jsme navštívili knihovnu Pohádka a těšili se na paní knihovnici. Dnešní setkání se neslo v duchu vyprávění o lidovém svátku, zvaném MASOPUST. 

Masopust představuje období hodování a veselí, probíhají taneční zábavy, zabíjačky a hostiny. Nesmíme zapomenout na průvod masek a karnevaly. 

Existuje také mnoho masopustních koled. Tady je jedna malá ukázka:

Ty medvěde chlupatý

Co máš kožich na paty

Rychle, rychle utíkej

Všechny si nás pochytej

Jedna, dvě, tří, čtyři, pět

Už nás začni honit. Teď!!

Děti z první třídy

 

Zdroj obrázku: https://zs-hp.cz/nejoblibenejsi-kniha-meho-detstvi/

 

Masopustní masky

Posted in 1.C

Akce na únor

Co zajímavého nás čeká v únoru:

 • 2. 2. 2023 – knihovna Pohádka, 9.00 hodin, dětská literatura, časopisy
 • 3. 2. 2023 – pololetní prázdniny
 • 10. 2. 2023 – projekt etické výchovy „Pavučina vztahů“
 • 13. – 17. 2. 2023 – jarní prázdniny
 • 20. – 24. 2. 2023 – dopravní výchova, pracovní listy s dopravní tématikou, téma: Chování ve městě
 • 23. 2. 2023 – projekt Žijeme zdravě – II. část – zaměřeno na zdravý životní styl a správnou životosprávu

Zapsala: Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Zdroj obrázku: https://ukocouradoma.cz/unor-bily-pole-sili-pranostiky-unor/

Posted in 1.C

Pololetní dovádění

V úterý 31. 1. 2023 jsme dostali svoje úplně první vysvědčení v životě. Měli jsme pohádkový den a neučili se. Co všechno bylo v plánu?

Den jsme otevřeli tématem: VEČERNÍČKŮV POHÁDKOVÝ LES a v pomyslném lese jsme hádali názvy pohádek podle obrázků a také si některé pohádky zahráli. Druhou hodinu jsme navštívili školní knihovnu a po svačině vyrazili na dvě hodiny ven s názvem TAJEMNÉ PUTOVÁNÍ POHÁDKOVOU CESTOU.  V cíli nás poté čekala sladká odměna. Pátou vyučovací hodinu jsme obdrželi od paní učitelky vysvědčení v podobě výpisu, zhodnotili pololetí, naše úspěchy a radosti, co můžeme zlepšit a na co se určitě těšit. Den jsme si užili a těšili na odpoledne, kde jsme se pochlubili jedničkami maminkám a tatínkům. 

Prvňáčci z 1. C třídy s paní učitelkou Petrou Dvořáčkovou

 

Zdroj obrázku: https://www.zshuskom.cz/pololetni-vysvedceni-v-1.-tridach

Posted in 1.C

Den bez tašek

V pátek, 27. 1. 2023, nebyla o překvapení nouze. Vyhlásili jsme akci DEN BEZ TAŠEK a to se pak děly věci! Donesli jsme si do školy učení a školní pomůcky v košíčcích, taškách a dokonce i kufrech. Do aktivity se zapojilo mnoho spolužáků z jiných ročníků a řada pedagogů. Bylo to moc prima! Těšíme se, co legračního a vtipného vymyslíme příště.

Děti z první třídy s paní učitelkou Petrou Dvořáčkovou

 

Zdroj obrázku: https://shop12.factorycheap2022.ru/category?name=%C5%A1koln%C3%AD%20aktovka%20kreslen%C3%A1

Posted in 1.C

Žijeme zdravě – ZDRAVÉ ZOUBKY

Ve čtvrtek jsme část dopoledne věnovali projektovému vyučování – Žijeme zdravě – I. část. Projekt byl zaměřen na zdravé zuby

Cílem projektu je naučit si správně čistit zuby, a proto jsme si všichni donesli do školy zubní kartáčky a pasty. A zkusili si zoubky pod dohledem spolužáků a paní učitelky zuby vyčistit. Doma si budeme po dobu jednoho týdne vyplňovat kartičku „Zdravý zoubek“ a uvidíme, jak nám péče o zuby půjde. 

Také jsme si povídali o tom, jak by měl vypadat správný režim dne a oddělovali zdravé potraviny od nezdravých. 

Závěrem jsme si zahráli scénky na zubaře, sestřičku a pacienty. Užili jsme si spoustu legrace a snad se nám zmenšil strach před návštěvou pana zubaře.

Prvňáčci z 1. C třídy

 

 

 

Zoubečková víla….tu my dobře známe!

Zdroj obrázku: https://pixers.cz/nalepky/bily-zub-s-kartackem-na-zuby-56462642

Posted in 1.C

Třídní schůzka

V úterý 24. 1. 2023 proběhne třídní schůzka 1. C třídy od 16 hodin. 

Na setkání s rodiči se těší Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Zdroj obrázku: https://www.hostomicezs.cz/skola/aktuality/tridni-schuzky-a-informativni-schuzka-ke-skole-v-prirode-551cs.html

Posted in 1.C

Nemocnice pro plyšáky

 

V úterý 17. 1. 2023 jsme si v rámci výuky prvouky zahráli na NEMOCNICI PRO PLYŠÁKY. Co je Nemocnice pro plyšáky?

Akce, která pomáhá dětem zbavit se strachu z bílých plášťů. Děti si s sebou do školy přinesly svého oblíbeného plyšáka, a tak se nám ve třídě sešli medvídci, panenky, pejsci, ježci a podobně. Děti svým plyšákům vymyslely nějakou nemoc. Kluci a holčičky si tak zkusili odvézt svého „pacienta“ plyšáka na rentgen nebo operační sál. V třídní „ordinaci“ měli k dispozici fonendoskop, špachtle, náplasti, lžičky na medicínu, obvazy, recepty, obrázky a mnoho dalšího. Své plyšáky tak vyšetřili, poslechli, prohmatali, poklepali a vydali recept na vhodnou medicínu a případně poslali na další vyšetření – nejčastěji na rentgen a odtamtud poté na operační sál, kde ošetřili za asistence dalších spolužáků a paní učitelky nejtěžší případy. Tato část hodiny byla pro děti nejzábavnější. 

Nakonec si děti navzájem vyprávěly o nemocech svých plyšáků a na samý závěr se s plyšovými pacienty vyfotografovaly. 

Co říci závěrem? Problematice ochrany zdraví a poznávání svého těla se budeme zabývat i nadále.

Prvňáčci a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://www.dreamstime.com/cpr-first-aid-concept-children-eps-cpr-first-aid-concept-children-image180597033

 

Posted in 1.C

Knihovna Pohádka

Ve čtvrtek, 5. ledna 2023, jsme se dostavili do knihovny Pohádka a strávili příjemnou hodinu mezi knihami a časopisy. Paní knihovnice Horská si pro nás na toto setkání připravila knížku Martina Strouhala s ilustracemi Mirka Vostrého O ŠROUBKOVI A MATIČCE. 

Příběhy Šroubka a Matičky – dvou netradičních pohádkových postav – se odehrávají na moři, pod mořskou hladinou, ve vzduchu, ve vesmíru, ale také se utkají s drakem, setkají s vodní příšerou či hrozivými potkany.

Kniha obsahuje celkem 15 neobvyklých příběhů, a tak se těšíme, co všechno se z knihy dozvíme.

Budoucí čtenáři z 1. C třídy s paní učitelkou Petrou Dvořáčkovou

 

 

Zdroj obrázku: https://www.zbozi.cz/vyrobek/o-sroubkovi-a-maticce-martin-strouhal-2015-pevna/

Posted in 1.C

Akce na leden

I měsíc LEDEN přinese spoustu zajímavých aktivit. Na co se můžeme těšit?

 • 5. 1. – knihovna Pohádka, návštěva knihovny, dětská literatura a časopisy, 9.00 hodin
 • 6. 1. – Tři králové – připomenutí tradice ve třídě
 • 16. 1. – pedagogická rada za II. čtvrtletí
 • 16. – 20. 1. – autoevaluační týden
 • 24. 1. – třídní schůzka, 16.00 hodin – informace o prospěchu a chování za II. čtvrtletí
 • 26. 1. – projekt Žijeme zdravě – I. část – zaměřeno na zdravé zoubky, 10.15 – 11.55 hodin
 • 27. 1. – DEN BEZ TAŠEK – akce školy
 • 31. 1. – uzavření I. pololetí, výpis z vysvědčení za 1. pololetí, akce třídy: POLOLETNÍ DOVÁDĚNÍ

Mgr. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Zdroj obrázku: https://www.megapixel.cz/foto/542193

Posted in 1.C

Vánoční prázdniny

Ve dnech 23. 12. 2022 až 2. 1. 2023 proběhnou vánoční prázdniny. 

Ve škole se opět sejdeme v úterý 3. ledna 2023.

Kouzelné vánoční svátky a úspěšný rok 2023 přeje Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Zdroj obrázku: https://www.ms-nizkov.cz/okno-do-tridy-ovecek/zima-zima-ta-nas-laka-postavit-si-snehulaka

Posted in 1.C

Úkoly na vánoční prázdniny prvňáčkům

Milé děti, užívejte volných dnů a vánočního času. Zkuste přes vánoční prázdniny splnit následující úkoly:

 • český jazyk – čtení ze Slabikáře – strana 26 – 27, lze trénovat i z pracovního sešitu ZDOKONALUJEME ČTENÍ KE SLABIKÁŘI
 • matematika – PS I. díl strana 60, PS II. díl strana 10
 • psaní – Písanka strany 14, 16, 17

Moc děkuji dětem a hlavně rodičům za spolupráci.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Zdroj obrázku : https://www.ms-nizkov.cz/okno-do-tridy-ovecek/zima-zima-ta-nas-laka-postavit-si-snehulaka

Posted in 1.C

Vánoční besídka u prvňáčků

Tak už je tu zas vánoční čas.…a my se moc těšíme. Na co? Každý z nás na něco jiného. 

Někdo na pohádky, jiný na cukroví, všichni na dárky a čas s rodinou.

Ve čtvrtek, 22. 12. 2022, jsme byli naposledy ve škole. Měli jsme třídní vánoční besídku. Lavice jsme si dali do jedné velké tabule a na prostřený stůl vánočním ubrusem jsme připravili dobrůtky od našich maminek a babiček. Cukroví, perníčky, vánočku, ale také ovoce a oříšky. Hostina byla připravená a začalo hodování. Za chvilku jsme měli plná bříška. 

Dali jsme si navzájem drobné dárky a to nám udělalo velkou radost. Nezapomněli jsme ani na kamarády, kteří dnes nebyli ve škole a paní učitelka také dostala dárečky.

Od paní učitelky jsme jako třída dostali veselý a barevný koberec a plný kbelík kostek. Měli jsme radost a hned všechno vyzkoušeli.

V našem dopoledním programu nesměl chybět poslech a zpěv koled a sledování vánočních pohádek. Vytvořili jsme také novoroční poselství a napsali naše přání. 

Po svačince jsme vyrazili ven a připravili vánoční překvapení také pro zvířátka. Měli jsme pro ně pečivo, chleba, mrkev, jablíčka, lojové kuličky a zrní. Vše jsme dali ke stromečkům a pověsili na větve okolních stromů. Doufáme, že zvířátka budou mít radost.

Dopoledne uteklo jako voda, a tak nám nezbylo, než zamávat paní učitelce, naposledy se rozhlédnout po vánočně vyzdobené třídě a vykročit vstříc vánočním prázdninám. 

Kluci a holčičky z 1. C třídy

 

Vánoční hostina začíná

Naše přání a dopisy pro Ježíška

Vánoční dárek – nový koberec – panák

Vánoční pohádky a poslech koled pro děti

Novoroční poselství prvňáčků

Těšíme se na Ježíška….

Zdroj obrázku: https://cz.pinterest.com/pin/578290408400348494/

Posted in 1.C

Vánoční kino

Ve středu 21. prosince 2022 jsme vyrazili do kina Cinestar ve Futuru a od devíti hodin měli možnost sledovat pohádku NEJVĚTŠÍ DAR.

O čem pohádka byla?

V dávných dobách ovládali naši zemi pohanští bohové a bohyně. Nejen na Valašsku dobře známý bůh Radegast, ale plno jiných – dobrých… i zlých, laskavých i hašteřivých, veselých i vážných. To jsou hrdinové pohádky Největší dar. A kromě nich také svérázní obyvatelé malé valašské vísky. Jak to dopadne, když se bohové začnou plést do života lidem a lidé do života bohům? Zvítězí Morena, bohyně zimy, která na zemi přinese věčný led a mráz, nebo ji přemohou bohyně jara, léta a podzimu? Dozví se nejvyšší bůh Svarožic o Morenině řádění včas a vrátí koloběh čtyř ročních období do rovnováhy?

To všechno jsou otázky, na které vám přinese odpověď tato pohádka Největší dar. Jedno vám ale prozradíme už teď! Vše dobře dopadne, jak už to v pohádkách bývá.

Moc jsme si filmové představení užili a s radostí se vraceli báječně naladěni zpět do školy. 

Prvňáčci a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://www.csfd.cz/film/726250-nejvetsi-dar/prehled/

Posted in 1.C

Projektový den ČESKÉ VÁNOCE

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 jsme prožili zajímavý den. Čekal na nás projekt s názvem: ČESKÉ VÁNOCE. 

Písničkou Rolničky jsme se správně namotivovali na dopolední činnosti. A to byla moc příjemná práce. Pracovali jsme s adventním kalendářem, počítali hvězdičky a hádali různé hádanky s vánoční tématikou.

Druhou hodinu jsme vyráběli dárek pro rodiče – dekoraci ze skla – zasněžený svícínek. Vyráběli jsme také vánoční ozdoby a vánoční řetěz z barevných papírů. Tím jsme ozdobili stromeček na našem patře.

Poslední hodina byla vánoční procházka do okolí školy. Pozorovali jsme zimní přírodu a protože byl sníh, tak jsme si i pořádně zařádili.

Před obědem jsme již připravili sváteční stůl před třídou na odpolední program – VÁNOČNÍ RADOVÁNÍ. A pak už se šli naobědvat a čekali na 14.30 hodin, kdy začne VÁNOČNÍ RADOVÁNÍ. 

Moc jsme si dopolední činnosti užili a i odpoledne bylo moc a moc fajn. 

Prvňáčci a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

 

Název naší firmy

VÁNOČNÍ JARMARK NAŠÍ TŘÍDY

KUBÍK A VOJTA – úžasní prodejci

Zasněžené svícínky s zlatou nebo červenou svíčkou

Jmenovky k dárkům

Sušená jablíčka – něco pro zdraví

Lojová kulička s oříškem – něco na zub pro ptáčky

Perníčky

Zdroj obrázku: https://www.magazinzahrada.cz/prirodni-vanocni-dekorace-pro-vasi-inspiraci/

Posted in 1.C

Vánoční exkurze prvňáčků

14. prosince jsme vyrazili na vánoční exkurzi. Po ranním srazu na hlavním nádraží jsme cestovali vlakem a to bylo naše první velké dobrodružství. První společná fotografie tak vznikla na hlavním nádraží u vánočního stromečku a potom nás paní učitelka vyfotografovala ve vlaku. Cesta netrvala dlouho, ale stihli jsme se posilnit malou svačinkou a podívat se z okna na krásně zasněženou krajinu. Dokonce se na chvíli ukázalo i sluníčko.

Cílem naší vánoční výpravy byly Třebechovice pod Orebem. Díky paní logopedce Martině Žáčkové tak dnes už i víme, že Oreb – to je malý kopeček, na kterém je kostelíček. 70 schodů by nás na kopec dovedlo, ale v zimním období je objekt uzavřen, tak třeba v letním období …

V Třebechovicích jsme si prohlédli centrum a zamířili do Muzea betlémů. A že bylo na co koukat. Betlémy dřevěné, papírové, keramické, ze slaného těsta, skleněné, kreslené, z rybích šupin….

Nejcennějším a nejobdivovanějším betlémem je bezesporu unikátní mechanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta a Josefa Kapuciána. Celý betlém pan řezbář zhotovoval 40 let a je starý více než 100 let. Je dřevěný a nachází se v něm více než 2000 vyřezávaných dílů. 

Byla to krása a na chvíli se nám snad i zastavil dech, jak moc jsme byli překvapeni tímto dílem. Určitě budeme mít doma mamince a tatínkovi o čem vyprávět.

Zpáteční cesta za zpěvu koled, které známe, vesele uběhla a už jsme mířili autobusem MHD zpět do školy. A těšili se na dobrý oběd. 

Vánoční exkurze dopadla na jedničku, paní učitelka nás pochválila za vzorné chování a my se těšíme, co všechno nás ještě v adventním období čeká.

Třída 1. C

 

Naše vánoční výprava začíná….

… cesta do Třebechovic vlakem….

Co nás dnes zajímavého čeká?

Kubík a Vojtík už se nemohli dočkat, kdy vlak vyrazí…

Třebechovické MUZEUM BETLÉMŮ

Závěrečné foto v muzeu

Zdroj obrázku: https://cz.depositphotos.com/vector-images/kreslen%C3%BD-betl%C3%A9m.html

Posted in 1.C

Řemeslnický den

Úterý 13. prosince patřilo adventnímu vyrábění. Měli jsme napilno, protože před námi bylo spousta práce. Den se nazýval ŘEMESLNICKÝ DEN ... Co jsme všechno vyrobili?

Udělali jsme krásné svícínky, které vypadají jako zasněžené sněhem, vánoční jmenovky a malá přáníčka, do celofánových sáčků jsme narovnali sušená jablíčka a ozdobili pomerančem, potom jsme také stihli vytvořit krásné perníčky a slavnostně je zabalit. 

Práce se nám povedla, takže vánoční jarmark může za pár dní začít. Přijďte nás podpořit a něco hezkého, milého si koupit. 

Prvňáčci z 1. C třídy

 

 

Příprava na vánoční svícny…

Nátěr sklenice lepidlem a umělý sníh…

…ještě hezky ozdobit…

A je HOTOVO! Jak se vám naše svícínky líbí?

Zdroj obrázku: tesco.cz/hello/clanek/mame-pro-vas-navod-na-nejlepsi-pernicky/30941/

Posted in 1.C

DIVADLO BEZE SLOV

12. prosince 2022 jsme se vypravili do divadla DRAK. Nenavštívili jsme však žádné loutkové představení, ale shlédli jsme program žáků se sluchovým postižením. 

DIVADLO BEZE SLOV ….. pohybové divadlo, kde se hraje pantomima, tančí a baletí. Členové souboru jsou neslyšící žáci od těch malých až po středoškolské studenty. 

Program byl bohatý. Nejmenší žáčci nám ukázali, jak dokáží tančit a představili se s vystoupením PÍŠ´TALA a STUDÁNKA RUBÍNKA. Naopak, téměř profesionálové, zase baletním projevem ukázali, že nešťastný člověk chce být chvíli sám, ale nakonec vysvobození ze samoty je i pro něho nový začátek. Představení se jmenovalo SAMOTA.

Velký ohlas u nás vyvolalo vystoupení GLÓBUS, kde jsme cestovali po zeměkouli. 

Následovala vystoupení s názvem: ŠÁŠA, LOTOS, FURIANTI, JÉÉ, CIRKUS, ELEKTRA, RUCE, OBRAZ. 

Závěr patřil tanečnímu vystoupení na písničky Michala Davida s názvem DĚTI RÁJE, skoro jsme tančili s tanečníky. IRSKÝ TANEC – unikátní vystoupení na nefalšovanou irskou hudbu je velký oříšek pro slyšící, natož v podání neslyšících žáků. Snad byl dlouhý potlesk alespoň poděkováním všem klukům a děvčatům. Moc se jim vystoupení povedla. Děkujeme!

Prvňáčci z 1. C třídy a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Vystoupení SAMOTA

I nejmenší umí tančit – STUDÁNKA RUBÍNKA

Zakladatelka DIVADLA BEZE SLOV – paní učitelka Eva Kuršová

Zdroj obrázku: https://www.zs-logopedicka.cz/2018/05/14/divadlo-beze-slov/

Posted in 1.C

Vánoční bazar knih

Máte doma knížky, které nikdo nečte?

Nabídněte je do našeho VÁNOČNÍHO BAZARU KNIH, který se bude konat v rámci Vánočního radování ZŠ logopedické.

Knihy do bazaru můžete nosit od 7. do 12. prosince 2022 paním učitelkám Dostálové, Zabavské nebo Šámalové.

Prosíme jen knihy v dobrém stavu. Výtěžek z prodeje knih bude použit pro žáky ZŠ logopedické.

Děkujeme.

 

Jak přišel MIKULÁŠ

Protože je dnes v kalendáři veliká 5 a i na tabuli ve škole ji paní učitelka napsala, poznali jsme všichni, že dnes chodí Mikuláš.

Věděli bychom to ale i bez té pětky v kalendáři, protože jsme se na Mikuláše už dlouho těšili a pořád se ve škole i doma vyptávali, kdy už k nám přijde. Konečně jsme slyšeli to, na co jsme tak čekali: DNES. Na tabuli byla i hlava čerta a paní učitelka nám řekla, že si uděláme Mikulášské dopoledne a navíc nás Mikuláš se svojí družinou navštíví.

Přečetli jsme si Čertovskou pohádku. Pohádka byla o tom, proč je ve dne světlo a v noci tma. Po přečtení pohádky nám paní učitelka rozdala čtvrtky a my jsme si čerty, Mikuláše a anděla mohli nakreslit. 

Po velké přestávce přišel Mikuláš v doprovodu dvou veselých čertíků a krásného anděla. Zarecitovali jsme básničku, Mikuláši slíbili, že se budeme pilně učit a poslouchat rodiče a dostali jsme odměnu v podobě chutných balíčků. 

MIKULÁŠ DNES VEČER CHODÍ,

TAKÉ ČERTA S SEBOU VODÍ.

HODNÝM DĚTEM DÁRKY DÁ,

ZLOBIVÉ ČERT VYŠLEHÁ.

 

Na výtvarné výchově jsme si vyrobili Mikuláše…

Mikuláš, jeho družina a my – prvňáčci!

Zdroj obrázku: https://www.facebook.com/people/Mikuláš

Posted in 1.C

Vánoční knihovna POHÁDKA

PROSINEC – nejkrásnější měsíc v roce. Měsíc plný kouzel a splněných přání. 

Zahájili jsme ho návštěvou knihovny Pohádka a těšili se, co si pro nás paní knihovnice Horská připravila. Vyprávěli jsme si o tradicích v době adventu a paní knihovnice nám představila plno zajímavých knížek. Asi nejdéle se zastavila u knížky: NETOPÝR WARREN – VZHŮRU NOHAMA. Je to ilustrovaná knížka pro nás, děti a ukázala nám, že nejlepší je být vždy sám sebou. Velká písmena nás lákají k tomu, že až budeme umět celou abecedu, knížku si v knihovně půjčíme a s chutí si ji přečteme.

Závěr setkání patřil jako vždy vlastnímu prohlížení knížek a časopisů.

S přáním krásných vánočních svátků jsme se v knihovně rozloučili a už spěchali do školy na svačinku. Tak ahoj zase v lednu.

Prvňáčci z 1. C třídy a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

 

Dětská ilustrovaná kniha

Paní knihovnici přejeme veselé VÁNOCE

Zdroj obrázku: https://pixers.cz/fototapety/vanocni-stromecek-27056319

Posted in 1.C

Akce na prosinec

Co nás čeká zajímavého v měsíci PROSINEC:

 • ČTVRTEK – 1. 12. – KNIHOVNA POHÁDKA – návštěva knihovny, beseda s vánoční tématikou, 9.00 hodin
 • PONDĚLÍ 5. 12. – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – návštěva Mikuláše a jeho družiny v naší třídě, předání balíčků dětem
 • PONDĚLÍ 12. 12. – OVOCE DO ŚKOL – závoz ovoce a mléčných produktů
 • ÚTERÝ 13. 12. – ŘEMESLNICKÝ DEN – výroba vánočních dárečků rodičům
 • STŘEDA 14. 12. – VÁNOČNÍ EXKURZE – návštěva Třebechovické muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem (příspěvek na exkurzi od Spolku rodičů PATRON ve výši 100,- korun na žáka)
 • ČTVRTEK 15. 12. – VÁNOČNÍ JARMARK (odpoledne) a PROJEKT ČESKÉ VÁNOCE (dopoledne)
 • STŘEDA 21. 12. – VÁNOČNÍ KINO – pohádka „Největší dar“ – Cinestar FUTURUM, od 9.00 hodin, vstupné 110,- korun (60,- korun hradí žáci, zbytek doplácí Spolek rodičů PATRON)
 • ČTVRTEK 22. 12. – VÁNOČNÍ BESÍDKA TŘÍDY – posezení ve třídě a vánoční poselství (tvorba), VÁNOCE ZVÍŘÁTKŮM – dobroty pro zvířátka do lesoparku

Školní vyučování končí ve čtvrtek 22. 12. 2022.

Vánoční prázdniny jsou od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023.

Škola opět od úterý 3. 1. 2023.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

 

Zdroj obrázku: https://pxhere.com/cs/photo/1378104

Posted in 1.C

Divadlo DRAK – Do hajan!

30. listopadu jsme vyrazili do třetice do loutkového divadla DRAK a shlédli jsme představení s názvem: DO HAJAN! Byla to velká legrace, protože pohádka byla o dětech, kterým se večer v postýlce nechtělo spát. A tak….lumpačily a lumpačily. Moc jsme si představení užili a herce na konci odměnili dlouhým potleskem.

Třída 1. C a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Tatínek přišel a byl velmi překvapený

Naše oblíbené divadlo DRAK

Zdroj obrázku: https://draktheatre.cz/repertoar/do-hajan/

Posted in 1.C

Moje nejoblíbenější hračka

Hodiny prvouky nás provázelo téma: RODINA. Naučili jsme se poznávat jednotlivé členy rodiny, ostatní příbuzenstvo, vyprávěli jsme si o tom, jak pomáháme doma mamince a tatínkovi a co nám dělá radost.

Dalším tématem byl náš pokojíček a tady přišla naše chvíle. Paní učitelka nám umožnila donést do školy naše oblíbené hračky, a tak se v úterý třída proměnila v malé hračkářství. Ve třídě byla panenka, zajíček jednorožec, miminko a spousta dalších plyšáků a autíček. Měli jsme také plechová autíčka a lokomotivu. 

Hrát si ve třídě, vyprávět si, jak se k nám hračka dostala, vyfotografovat se a vůbec – užít si super den. Vždyť dětství – to jsou hračky! Tak to bylo naše úterý, 29. listopadu.

Třída 1. C a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Naši mazlíčci….většinou s nimi spinkáme v postýlkách! 1. C třída

Kdo si hraje, nezlobí….

Zdroj obrázku: https://myloview.cz/obraz-hracky-objekty-kreslene-ilustrace-sadu-c-23DAEB

Posted in 1.C

Legenda o svatém Martinovi

11. 11. slaví svůj svátek MARTIN. Tento den bývá spojován s prvním sněhem. Říkáme, že přijede Martin na bílém koni. 

Paní učitelka nám ve třídě vyprávěla legendu o svatém Martinovi. Jak to s tím Martinem a jeho koněm bylo.

Mezi tradice a symboly patří: svatomartinská husa, svatomartinské víno a svatomartinské pečivo. 

A tak jsme si zkusili chvíli tvořit…podívejte se na naše výsledky.

Pranostik o sněhu a začínající zimě je mnohem víc. Třeba:

Na svatého Martina bývá bílá peřina.

Na svatého Martina drž se, synku, komína!

Prvňáčci z 1. C třídy

 

 

 

Koníčci svatého Martina

Svatomartinské pečivo

Podkovy pro koně svatého Martina

Zdroj obrázku: https://od-berusi.wixsite.com/blog/post/svaty-martin-pribeh

Posted in 1.C

ETIKETA aneb LEKCE SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ

V úterý, 15. 11. 2022, jsme první vyučovací hodinu prožili úplně jinak, než jsme zvyklí. Neseděli jsme ve třídě a neměli hodinu českého jazyka…ale…zažili jsme malou lekci společenského chování. Do školy zavítal lektor společenské výchovy – pan Jan Holata a vyprávěli jsme si o slušném a neslušném chování pro kluky a holky. 

Dostali jsme za hodinu mnoho rad. Například, proč se máme slušně chovat, nezlobit a neškádlit kamarády. Jak se chovat doma k rodičům a sourozencům. Dozvěděli jsme se, jaká pravidla platí při cestování v prostředcích MHD, že ve vlaku i v autobusu budou mít všichni cestující radost z našeho příjemného vystupování.

Často chodíme do divadla a čeká nás také návštěva kina, a tak víme, jak se v těchto kulturních místech vhodně chovat. 

Hodinu jsme ale jenom nepovídali, také jsme si hráli. Zkusili jsme, jak se kluci mají chovat k dívkám, kdy dává kdo komu přednost ve dveřích či jak jít správně po ulici nebo na schodišti.

Slíbili jsme si, že společenská pravidla budeme dodržovat také při stolování doma i ve školní jídelně, naší vizitkou bude pozdrav, prosba a poděkování a budeme k sobě navzájem pozorní a ohleduplní.

Při rozloučení jsme si zkusili správně držet příbor a pan Holata se rozloučil větou: „Podle peří poznáš ptáka, podle řeči nezdvořáka!“ Víme, že neslušné výrazy ke správným prvňáčkům prostě nepatří.

Setkání bylo příjemné a milé a my se těšíme na druhé kolo. Prvňáci – slušňáci z 1. C třídy

 

Jak správně držet příbor…

Správná chůze po ulici …

… pozorně nasloucháme…

Vyprávíme si o chování v restauraci….

Zdroj obrázku: https://www.msprobostov.cz/aktuality/

Třídní schůzka

V úterý, 15. 11. 2022, proběhne třídní schůzka 1. C třídy

Schůzka bude formou informativního odpoledne – individuální konzultace s třídní učitelkou od 16 do 18 hodin.

Na setkání s rodiči se těší Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: https://www.msolomouc.cz/tridni-schuzky-4

Posted in 1.C

Světýlkový týden u prvňáčků

V týdnu od 31. října do 4. listopadu jsme ve škole prožili SVĚTÝLKOVÝ TÝDEN. Aktivity byly zaměřené především na původně keltský svátek – HALLOWEEN. 

CO JSME DĚLALI MY – PRVŃÁČCI? Tak pěkně od začátku….

V pondělí, přímo na svátek všech strašidel a duchů – HALLOWEEN – jsme přišli do třídy převlečení do všech možných kostýmů a masek. Byli mezi námi duchové, pan dýně, kostlivci, Spiderman, strašidelný klaun a plno dalších převleků. Nepřišli jsme s prázdnou – maminky nám připravily spoustu dobrůtek, napekli strašidelné dezerty a my měli pravou strašidelnou třídní párty. Moc jsme si to užili, zábava pokračovala dál i v odpoledním čase ve školní družině a od 16 hodin jsme někteří šli do tvořivé dílny dlabat dýně. Naše pondělí můžete vidět na fotografiích! 

V úterý jsme se první hodinu zúčastnili soutěže: O nejhezčí podzimní třídu. Prošli jsme všechny třídy v naší škole a vybrali (podle nás) tu nejhezčí. A že bylo na co koukat!

Zbytek týdne jsme na duchy a strašidla nezapomněli. Vždyť celá naše třída je halloweensky vyzdobená, a tak se na nás usmívali netopýři, duchové, strašidla, dýně. A i my jsme tvořili a vyrobili si ducha z ubrousků, namalovali si dýni a vše si ve třídě vyzdobili.

Dobří duchové byli dokonce i v českém jazyce, to když paní učitelka dala každému ducha s písmenem na bříšku a my vymýšleli na daná písmena slova, také jsme skládali slabiky, které byly napsané na dýních a v matematice se nám nevyhnulo halloweenské počítání. 

Viděli jsme také několik strašidelných pohádek a naučili se básničku o dýni.

Světýlkový týden byl dobrý nápad a těšíme se, až si ho za rok zase zopakujeme.

Prvňáčci z 1. C třídy a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

 

Strašidelná třída

Výzdoba z dýní

Duchové a netopýři na našich lavicích

Strašidelné dobrůtky – maminky … moc děkujeme!

Halloweenská párty právě začíná!

Spousta dobrůtek, moc nám chutnalo.

Duchové a dýně – naše strašidelné tvoření

Odpolední kreativní dílna a dlabání dýní s rodiči

Zdroj obrázku: https://cz.depositphotos.com/126542660/stock-photo-halloween-glowing-pumpkins.html

SLAVNOST SLABIKÁŘE

Čtvrtek, 3. 11. 2022, byl pro nás slavnostním dnem. Paní učitelka nám prozradila v úvodu týdne, že nás ve čtvrtek čeká malé překvapení. A překvapení – to my máme rádi!

 

V devět hodin zahájila v knihovně Pohádka paní knihovnice Horská krátké povídání o knížkách a byla zvědavá, zda už umíme některá písmenka. Ukázala nám staré slabikáře, které znaly asi naše maminky a babičky a pak to přišlo. Paní učitelka nás vyvolávala jmény a my jsme dostaly svůj SLABIKÁŘ. První opravdovou knížku….jupí! Nadšení nebralo konce a také slib, že se pilně naučíme všechna písmenka. A až budeme umět celou abecedu, stanou se z nás čtenáři.

Den to byl krásný a překvapení se opravdu povedlo. Slavnostně jsme získali slabikář.

Děkujeme – prvňáčci z 1. C třídy

 

 

 

Pozvánka pro děti
Náš první SLABIKÁŘ…

Dostali jsme také hezkou záložku a abecedu na vybarvování…

… těšíme se na nové příběhy!

Zdroj obrázku: https://www.databazeknih.cz/knihy/slabikar-pro-1-rocnik-zakladni-skoly-1-dil-398415

Posted in 1.C

Dopravní výchova

V týdnu od 1. 11. do 4. 11. 2022 jsme se zaměřili na osvojování pravidel silničního provozu. Společně s paní učitelkou jsme vyplnili pracovní list, zábavnou a hravou formou jsme poznávali dopravní značení, prostředky. Vyprávěli jsme si o cestě do školy a snažili se objevit nebezpečí, která nám můžou po cestě hrozit.

Víme, jak se chovat na chodníku a dokážeme správně přejít přes přechod pro chodce. Práce se nám líbila a těšíme se na další téma. To dnešní se nazývalo: MOJE CESTA DO ŠKOLY. 

Prvňáčci z 1. C třídy

Zdroj obrázku: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova

Posted in 1.C

Akce na listopad

Měsíc listopad nabízí tyto akce:

 • 31. 10. – 4. 11.: Světýlkový týden – spojený s halloweenskými oslavami – týden plný duchů a strašidel – zábava a napětí, dlabání dýní, kreativní tvoření
 • 1. 11. – 4. 11.: Dopravní výchova pracovní listy s dopravní tématikou, téma: Moje cesta do školy
 • 3. 11. : Knihovna Pohádka – návštěva knihovny spolu s aktivitou: Slavnostní předání Slabikářů prvňáčkům – od 9.00 hodin
 • 14. 11.: Ovoce do škol zavážka ovoce a mléčných produktů dětem
 • 15. 11.: Etika – lekce společenské etikety s lektorem společenské výchovy – 8.15 – 9.00 hodin
 • 15. 11.: Třídní schůzka informativní odpoledne – prospěch a chování žáků za I. čtvrtletí – 16.00 – 18.00 hodin
 • 17. 11.: Státní svátek
 • 22. 11.: Vitamínový den – projektové vyučování zaměřené na zdravý životní styl a správnou životosprávu, zdravý jídelníček
 • 30.11.: Divadlo DRAK – návštěva loutkového divadla DRAK, představení: Do hajan! – 10.30 hodin

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

 

Zdroj obrázku: https://living.iprima.cz/zahrada/proc-sbirat-kastany-bolest-zad-kloubu-kasel-ryma-zdravi-domaci-lecive-recepty

Posted in 1.C

Podzimní prázdniny

Ve dnech 26. – 27. 10. 2022 proběhnou podzimní prázdniny, 28. 10. je státní svátek.

Do školy opět půjdeme v pondělí 31. 10. 2022

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Zdroj obrázku: https://www.krasnazeme.cz/prazdniny/podzimni/

Posted in 1.C

Úkoly na podzimní prázdniny prvňáčkům

Milé děti, zkuste přes prázdniny splnit následující úkoly:

 • ČESKÝ JAZYK – Živá abeceda – procvičovat čtení, strany 36 – 37. Upevňovat fixaci hlásek, které už umíme
 • MATEMATIKA – Pracovní sešit Matýskova matematika – strana 32
 • PSANÍ – Pracovní sešit Uvolňovací cviky – strana 23

Děkuji za spolupráci a nezapomeňte si, školáčci, také odpočinout a nabrat nové síly. Užijte si hezké podzimní dny. 

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Zdroj obrázku: http://www.muzeumvalassko.cz/akce-a-vystavy/podzimni-prazdniny-v-muzeu

Posted in 1.C

Podzimní tvoření s prvňáčky

V průběhu podzimních měsíců jsme v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností vytvořili celou řadu krásných prací a výrobků. 

Kreslit, malovat, stříhat, lepit, pracovat s přírodními materiály, to nás moc baví. Tady je malá ukázka našich děl a my se těšíme, že si toho ještě mnoho vyrobíme. 

Kluci a holčičky z 1. C třídy

 

Jako první jsme vyráběli slunečnice…

Vypravili jsme se do lesa a ve třídě si vyrobili muchomůrky…moc se nám povedli!

….naučili jsme se říkanku o červíčkovi a vytvořili jablíčka. Nezapomněli jsme na nezvaného hosta – červíčka!

Ježečci z brambor…celá velká rodinka…

Zdroj obrázku: https://pixers.cz/dekoracni-polstare/roztomile-kreslene-divka-s-podzimni-listi-56468573

Posted in 1.C

Ježčí den

Ve středu, 19. října, jsme při hodině výtvarné výchovy tvořili malé ježky. Postačila nám k tomu středně velká brambora a párátka. Práce šla snadno a nám pod rukama během chvilky vyrostli ježečci. Oči jsme vytvořili ze sirek a na nos nám postačila obyčejná jeřabina.

Ještě se s paní učitelkou naučíme básničku o ježkovi:

JEŽKŮV DŮM

Ježeček se chystá spát,

vidí zimu pospíchat.

Na jehly si navléká,

červeňoučká jablka.

My víme, že ježek si v jídle moc nevybírá. Pochutná si na broucích, červech, nepohrdne žábou, hadem a rád žere také bobule a houby. Jablka, tak ta určitě nejí.

Na návštěvě u ježků….to je naše fotogalerie.

Prvňáčci z 1. C třídy

Zdroj obrázku: https://creazilla.com/cs/nodes/6223-jezek-s-jablky-houbami-a-listy-klipart

Kubík a Listnáček

Kuba a Ježura

Kačenka a Chlupáč

Jeníček a Štísko

Artík a Pichláček

Anežka a Bodlinka

Matěj a Lumpík

Domča a Javorka

Vojta a Jeřabinka

JEŽČÍ RODINKA

Posted in 1.C

Knihovna POHÁDKA

V říjnu, 14. 10. 2022, jsme také navštívili knihovnu Pohádka a těšili se na dětské knížky a časopisy. Sice ještě neumíme všechna písmenka, ale i prohlížení nás baví. Od paní knihovnice jsme dostali do třídy knížku POHÁDKA Z HNÍZDA od spisovatelky Ireny Ričlové Lachotové. Paní učitelka nám z ní přečetla kousek…tady je, dobře poslouchejte.

Máte rádi pohádky? Já ano a moc. Ze všeho nejraději mám pohádková vyprávění, která jsou pohádkami jen tak trochu, protože se odehrávají ve skutečném světě. Stejně jako vyprávění v této knížce.

S jedním ptáčetem teď navštívíme zahradu u velikého domu. Společně prožijeme zajímavé, veselé i strašidelné příhody. Poznáváme, v čem je život maličkého ptáčka jiný než ten náš, a zároveň zjistíme, že se mu v mnohém podobá.

Svou pohádku z hnízda nám bude vyprávět jeden malý ptačí kluk, zpěvný pták, kterého zná snad každý. Kos černý. A kdyby ho náhodou přece jen někdo neznal, tak po přečtení této knížky se to rázem změní…

Těšíme se kosí vyprávění. Prvňáčci z 1. C třídy

 

 

Deniska ve světě knížek….

Jeníček, Vojtíka a Kubík s časopisy…

V knihovně je vždycky prima…

Zdroj obrázku: https://www.knihovna-cr.cz/ctenarsky-klub-2

Posted in 1.C

Divadlo DRAK – A do třetice všeho

Ve čtvrtek, 6. října 2022, jsme se vydali opět za kulturou. Cílem naší cesty bylo znovu divadlo DRAK a inscenace A do třetice všeho…O třech přadlenách, Otesánek, Obušku, hýbej se! – tří pohádky, jak je vypráví starý orchestrion. 

Pohádky vypráví o tom, jak bez práce nejsou koláče, že kdo přespříliš rozmazluje svoje děti, ten riskuje, že jimi bude sněden, a že krást se opravdu, ale opravdu nevyplácí. Vyprávění bylo inspirováno starou a slavnou tradicí lidového loutkového a jarmarečního divadla a zaznělo mnoho kramářských písní. 

Pohádky se nám líbily, užili jsme si i písničky a víme od paní učitelky, že se do třetice všeho dobrého do divadla DRAK ještě jednou v podzimním období podíváme. Ale o tom až příště.

Prvňáčci z 1. C třídy a paní učitelka Petra Dvořáčková

Zdroj obrázku: https://draktheatre.cz/repertoar/a-do-tretice-vseho/

Posted in 1.C

Akce na říjen

V měsíci říjnu nás čekají tyto aktivity:

 • 6. 10. 2022 – návštěva loutkového divadla DRAK, představení: A do třetice všeho…., 9.00 hodin, vstupné 60,- korun
 • 3. 10. – 31. 10. 2022 – podzimní výzdoba tříd spojená se soutěží o nejhezčí vyzdobenou třídu, vyhodnocení 1. listopadu
 • 14. 10. 2022 – návštěva knihovny Pohádka, čtenářská gramotnost, prohlídka dětských knížek a časopisů, 9.00 – 10.00 hodin
 • 14. 10. 2022 – Týmovník – VESMÍR – podpora týmovosti tříd, tvorba vesmírné rakety, prezentace v 1. patře základní školy
 • 26. 10. – 30, 10. 2022 – PODZIMNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ
 • 28. 10. 2022 – Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 31. 10. 2022 – Světýlkový týden – aktivity spojené s podzimem a Halloweenem

Moc se na vše těšíme! Prvňáčci z 1. C třídy

 

Zdroj obrázku: https://www.receptyprimanapadu.cz/zahrada/lunarni-kalendar-pro-zahradkare-rijen-2019/
Posted in 1.C

Státní svátek

Ve středu 28. 9. 2022 si připomínáme DEN ČESKÉ STÁTNOSTI. Jedná se o státní svátek a škola je uzavřena. S dětmi se uvidíme opět ve čtvrtek 29. 9. 2022.

Petra Dvořáčková

Zdroj obrázku: https://www.facebook.com/mpsvcz/photos/den

 

Posted in 1.C

Divadlo DRAK – O zlaté rybce

V pondělí 26. září 2022 jsme se vypravili do loutkového divadla DRAK, abychom shlédli působivou klasickou pohádku O ZLATÉ RYBCE.

Inscenace vypráví pohádkový příběh o rybce, která výměnou za svobodu dokáže plnit přání, o pošetilosti těch, kteří neví, co by si tak ještě mohli přát.

Je to příběh, který už staletí děti i dospělé varuje před silou přírodních živlů, k nimž je radno se chovat s úctou. Vždyť voda dokáže obdarovávat i brát. A moře, to je hodně, hodně vody…

Pohádka se nám moc líbila a i když jsme se chvíli báli o osud hodného rybáře, nakonec tak, jak to v pohádkách bývá, dobro zvítězilo nad zlem a vše šťastně dopadlo.

Tak ahoj zase příště v divadle DRAK.

Prvňáčci a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

A moře, to je hodně, hodně vody…

Na to moře každý den časně z rána vyplouvá ve své bárce starý rybář a doufá v dobrý úlovek.

Moře je nevyzpytatelné, ztrestá každého, kdo ho doposud nebral dostatečně vážně.

Vždyť voda dokáže obdarovávat i brát….

Zdroj obrázku: https://fotky-foto.cz/fotobanka/roztomily-zlata-rybka-kresleny(4-25389065)/

Posted in 1.C

Knihovna POHÁDKA

Ve čtvrtek, 8. září 2022, jsme se vydali do nedaleké knihovny s krásným názvem POHÁDKA. Tam už na nás čekala milá paní knihovnice Horská a také spousta, spousta knížek a časopisů. Seznámili jsme se s prostorami knihovny a pak už byl čas na prohlížení knížek a časopisů. Ale nebude trvat dlouho a nebudeme si pouze vše prohlížet, ale začneme si knížky i číst. A na to se už moc a moc těšíme. 

Kluci a holčičky z 1. C třídy

 

Zdroj obrázku: https://www.knihovna-cr.cz/ctenarsky-klub-2
Posted in 1.C

Logopedický týden

V týdnu od 5. září do 9. září proběhl v naší třídě LOGOPEDICKÝ TÝDEN. Co bylo obsahem? Stručně řečeno: LOGOPEDIE S ÚSMĚVEM…každé ráno jsme začali logopedickou rozcvičkou, procvičili jazýček, trénovali jsme říkanky, básničky, zpívali písničky, nechybělo vyprávění známých pohádek. 

V jednotlivých dnech jsme nezapomněli ani na rozvoj ostatních smyslů – zrakové vnímání, sluchové vnímání, rozvíjeli jemnou a hrubou motoriku, cvičili venku v přírodě i v tělocvičně. 

Týden jsme si náramně užili, také jsme se navzájem více poznali a už umíme svoje jména, vznikla mezi námi nová kamarádství. Jsme super parta. 

Prvňáčci z 1. C třídy

 

Zdroj obrázku: https://www.logopediepraha.cz/
Posted in 1.C

Akce na září

V měsíci září nás čekají následující akce:

 • 1. září – slavnostní zahájení školního roku, výuka končí v 9.00 hodin

 • 2. září – třídnické práce, sestavení třídní smlouvy, fotografování dětí, výuka končí v 9.50 hodin

 • 5. září – 9. září – LOGOPEDICKÝ TÝDEN, výuka končí dle rozpisu v úkolníčku dětí

 • 6. září – třídní schůzka ve třídě 1. C od 16.00 hodin, od 15.00 hodin setkání zástupců tříd Spolek rodičů a přátel školy ZŠ logopedická ve třídě 8. d

 • 8. září – knihovna POHÁDKA, seznámení s knihovnou a paní knihovnicí, dětská literatura

 • 26. září – návštěva divadla DRAK, pohádka O zlaté rybce od 10.00 hodin

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Zdroj obrázku: https://www.dumabyt.cz/rubriky/zahrada/pece-o-zahradu/zari-v-zahrade_26889.html
Posted in 1.C

Prvňáčci, začínáme…

Ve čtvrtek, 1. září 2022, vše začalo. Otevřela se brána školy a z kluků a holčiček jsou školáčci. Jsme prvňáčci. V naší třídě máme tři holčičky – Denisku, Anežku a Kačenku. Také plno kluků – Artíka, Kubu, Vojtíška – to jsou bráškové, Honzíka, Matěje, Kubíka, Matyáška, Zdendu a Dominička.

Přeji vám, milé děti, mnoho radosti, chuť poznávat vše nové, dobrou náladu a úspěchy. Ať se vám všem ve škole líbí.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: https://tatohrani.cz/zacatek-skolniho-roku-a-my-tmp/
Posted in 1.C