Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

DEN ZVÍŘAT

Den zvířat se oslavuje 4. října, kdy zemřel františkánský mnich svatý František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata. My jsme si tento den připomněli paměťovou hrou „Noemova archa“, kterou pro nás připravila paní vychovatelka Radka Černohousová. Cílem této hry bylo nalodit na archu všechna zvířata, která byla napsaná na lodním lístku. Jejich obrázky jme hledali ve vymezeném prostoru v okolí školy a naloďovací operace byla časově omezena.

Posted in 1.C

Logopedický týden – 7.9.-11.9.2020

V tomto týdnu bude u žáků probíhat intenzivní stimulace řečového vývoje, formou artikulačních cvičení, formou her na rozvoj sluchové percepce, zrakové percepce a prostorové orientace, diagnostika.

Výuka bude probíhat ve čtyřhodinových blocích (8,15-11,55 hodin).

Posted in 1.C

Organizace prvního školního týdne

ÚTERÝ 1. 9. 2020 – (1 hodina) – zahájení školního roku ve třídě s třídním učitelem

STŘEDA 2. 9. 2020 – (2 hodiny) – třídnické hodiny 

ČTVRTEK 3. 9. 2020 – (3 hodiny) třídnické hodiny 

PÁTEK 4. 9. 2020 – (4 hodiny)  výuka podle rozvrhu třídy, nezapomeňte donést věci na TV (oblečení dovnitř i ven)

 

 

Posted in 1.C