20191115_085619

Zapojili jsme se do stavby papírové zdi

V rámci oslav 30. výročí sametové revoluce v naší zemi se i naše škola zapojila do stavby papírové zdi na Ulrichově náměstí v Hradci Králové. Připomněli jsme si tak důležitý úsek národních dějin, který vytvořil nezbytný článek ve světovém dění. Za spolupráci děkujeme Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Papírová zeď byla postavena i ve škole při akci Měsíc filmu na školách, na které se spolupodílel dr. Jindřich Vedlich. Na výzdobě krabic pracovali žáci 9. třídy v rámci výuky moderních dějin.

Mgr. Simon Schwab

20191114_091401

Měsíc filmu na školách 2019

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 se naše škola zapojila do celorepublikové akce Měsíc filmu na školách, pořádanou Jedním světem na školách. V letošním roce bylo hlavním tématem 30. výročí sametové revoluce a událostí roku 1989. Projekt se odehrával za přítomnosti žáků i učitelů z 5. až 9. tříd. Pozvání na naši školu přijal PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. Pan dr. Vedlich byl v přelomovém roce studentem vysoké školy a jedním z hlavních spoluorganizátorů revolučních akcí v Hradci Králové., mj. se zapojil do utvoření lidského řetězce z Hradce Králové do Pardubic, postavil se do vedoucího týmu studentského stávkového výboru a v minulých letech sepsal knihu Sametová revoluce v Hradci Králové; dnes působí jako manažer a vysokoškolský pedagog na hradecké univerzitě. S dětmi jsme zhlédli film „1989: Z deníku Ivany A.“ a poté kriticky vedli děti k přemýšlení nad posláním tohoto filmu. Náš host, dr. Vedlich, následně seznámil žáky s osobními vzpomínkami na sametovou revoluci v Hradci Králové, které vhodně zasadil do celostátních událostí. Díky dnešní akci jsme měli možnost zpracovat úsek českých dějin zajímavou a nevšední metodou. A mějme na mysli – svobodný a demokratický stát není samozřejmostí, je nutné o něho neustále pečovat, aby nám nebyl nikdy odcizen. Buďme zodpovědní za své činy.

Mgr. Simon Schwab

042531872

Akce na měsíc listopad

5. 11. 2019        –         Informační odpoledne pro rodiče (16.00 – 18.00 hodin), Rada rodičů školy od 15.00 hodin

6. 11. 2019        –         Stávka ve škole – bližší informace budou včas předány

21. 11. 2019      –         Slavnostní předávání slabikářů v knihovně Pohádce

22. 11. 2019      –         Teplákový den ve škole aneb do školy v teplákovém oblečení

28. 11. 2019      –         Projekt Příběh mojí rodiny – pátráme po rodinné historii – nutná domácí příprava, fotografie žáků (miminek)

                                     a rodiny (včetně babiček, dědečků), více informací bude poskytnuto v notýsku

Posted in 1.C
Bez názvu

Informační odpoledne pro rodiče

V úterý 5. listopadu se bude konat Informativní schůzka pro rodiče. Na této schůzce se můžete dovědět například to, jak vaše děti pracují ve škole, jak vychází se spolužáky, jak se chovají v hodinách či jak se na ně připravují a na co bychom jsme se nyní v rámci učiva měli s žáky více zaměřit.

Posted in 1.C
IMG_20191025_114022_1

Zdravý týden

V rámci tělesné výchovy byla v týdnu od 21. do 25. 10.  měřena dětem na prvním stupni jejich tělesná zdatnost. Jednotlivé údaje budou započítány, následně vyhodnoceny a porovnávány.

Posted in 1.C
IMG_20191016_112522

Světýlkový týden aneb Dýňová slavnost ze dne 16. 10. 2019

Tak a je to za námi.  Ve středu se uskutečnila Dýňová slavnost, na kterou se všichni tak těšili. Jak již název napovídá, jde především o dlabání dýní, kde si žáci mohou zkusit vydlabat své dýně a následně je vystavit či poslat do školní soutěže.

V rámci dopoledního projektu jsme si také připomněli svátek Dušiček nebo se seznámili s Halloweenem. Odpolední program byl již i pro rodiče s dětmi. Ti se mohli těšit například na fotokoutek, nafukovací hrad, dýňovou kavárnu, vystoupení školní družiny, opékaní a na nejrůznější stanoviště s úkoly. 

     

Posted in 1.C
IMG_20191015_124046

Stavíme z Lega a Merkuru

V úterý 8. října jsme společně s žáky zahájili zájmový kroužek lega. Žáci se na lego opravdu moc těšili a společně si hodiny lega velice užívají.  Již teď se těším na spoustu dalších skvělých nápadů, které budeme moci později zrealizovat =).

      

Posted in 1.C
received_2685935804752445

Divadelní představení

V úterý 15. 10. 2019 ráno se děti 1. třídy zúčastnily divadelního představení Letadlo, které pro nás mělo připravené vystoupení s názvem „V korunách stromů – podzim“.

Společně s veverkou a strakapoudem si žáci zazpívali o změnách v přírodě, které přichází společně s podzimním obdobím. Nechyběla také soutěž o nejlepšího houbaře nebo rozloučení se s vlaštovkami.   

Posted in 1.C
IMG_20191015_115053

Etická výchova

Dne 14. 10. a 15. 10. v naší škole probíhal projekt Etická výchova. V pondělí první dvě vyučovací hodiny jsme se zabývali pravidly slušného chování a zdravení. V úterý pro naši třídu připravili žáci 8.C program, kde si děti mohly vyrobit vlastního papírového draka a následně plnily nejrůznější úkoly, týkající se společenského chování. Nechyběly ani divadelní scénky.

Posted in 1.C
indian-summer-3951083_960_720

Akce na měsíc říjen

7. 10.                     Zahájení zájmových kroužků pro děti – informace viz zápisníček

14. 10.                  Etická výchova – projektové vyučování (1. – 2. hod.)

15. 10.                  Etická výchova – projektové vyučování, dopoledne plné her a aktivit

                             Divadelní představení v tělocvičně (vybíráme 45 Kč)

16. 10.                  Dýňová slavnost – dopoledne dlabání dýní s dalšími zábavnými aktivitami

                             – zahájení v 15 hodin, akce pro rodiče s dětmi s pestrým programem

21. – 25. 10.          Zdravá škola – akce za účelem zjišťování kondice žáků v rámci TV

28. 10.                  Státní svátek

29. – 30. 10.         Podzimní prázdniny

31. 10. – 1. 11.     Ředitelské volno

Posted in 1.C
dav

První den ve škole

V pondělí 2. 9. 2019 byli všichni naši prvňáčci slavnostně přivítáni na naší škole. Seznámili se se svou třídou a novou paní učitelkou, dostali spoustu darů od školy a závěrem dne byli slavnostně pasováni barevnými šerpami.

Posted in 1.C
main

Program na září

2. září         – výuka pouze 1. vyučovací hodinu, pasování prvňáčků

3. září         – seznámení se s prostředím školy a jejího okolí, seznámení se se školním řádem

4. září         – 3 vyučovací hodiny (seznamovací hry a aktivity, 1. úkoly, osvojování si pravidel třídy a

                     třídních návyků)

5. září         – akce Sportovní den

6. září         – výuka dle rozvrhu

9. – 13. září – projekt Logopedický týden

17. září       – Třídní schůzka (společná)

Posted in 1.C
IMG_20190911_082924

LOGOPEDICKÝ TÝDEN

Logopedický týden proběhl ve dnech 9. – 13.  září 2019. Žáci se v tomto týdnu věnovali nejrůznějším aktivitám, které si pro ně připravila jejich třídní učitelka.

Jednotlivé dny byly zaměřeny na daná témata, která byla zároveň svým způsobem blízká věku dětí. V rámci této akce se noví žáci nejenže adaptovali na noví režim dne, ale také rozvíjeli jemnou a hrubou motoriku, zrakové a sluchové vnímání, komunikaci a vztahy mezi sebou, dále jsme procvičovali a hráli logopedické hry, zpívali či trénovali pozornost, paměť, obratnost a koordinaci.

Posted in 1.C
Bez názvu

Sportovní den

Dne 5. 9. 2019 u nás na škole proběhla akce s názvem Sportovní den. První třída tento den trávila v prostředí školy a jejího okolí. Děti sportovní den velice bavil, protože si užily spoustu legrace. V rámci tohoto dne se děti dozvěděly i to, co to jsou Mimořádné události a jak se v daném případě chovat.

Posted in 1.C