Akce na měsíc LEDEN

 

6. 1.  2021   – Připomenutí tradice „Tři králové“

15. 1. 2021   – Uzavření klasifikace

18. – 22. 1.   – Autoevaluační týden

19. 1. 2021   – Třídní schůzka – online přes Google učebnu

22. 1. 2021   – Den otevřených dveří

22. 1. 2021   – Uzavření absence za 1. pololetí

27. 1. 2021   – Projektový den – ,,Žijeme zdravě,, (zdravé zoubky)

28. 1. 2021   – Pololetní vysvědčení – informace viz notýsek

29. 1. 2021   – Pololetní prázdniny

(akce budou průběžně aktualizovány vzhledem k epidemiologickým opatřením)

 

Posted in 1.C

Mikulášská nadílka

V pátek 4. prosince zavítal do třídy 1.C Mikuláš se svou družinou.
Žáci si od Mikuláše nejprve vyslechli své pochvaly, poté prohřešky. Zlobiví žáci slíbili, že se polepší. Všichni si odnesli sladkou nadílku.

Posted in 1.C

Učivo od 9.11.-13.11.2020 – distanční výuka

  1. Živá abeceda –  velká do strany 55 (procvičení v online učebnici)
  2. Živá abeceda – malá do strany 38
  3. Matýskova matematika – velká do strany 47(procvičení v online učebnici)
  4. Matýskova matematika – malá do strany 20
  5. Psaní – uvolňovací cviky do strany 27 (nácvik dolního zátrhu)
  6. Psaní číslic do strany 6 (číslice 0)
  7. Prvouka – téma RODINA (strana 18-19)
Posted in 1.C

POCHVALA

Milé děti, milí rodiče – děkuji Vám všem za příkladný přístup k distančnímu vzdělávání, vzornou přípravu a trpělivost. Vaše třídní učitelka B. Geržová

Posted in 1.C

Třídní schůzka

V úterý dne 24. 11. 2020 v 16,00 hodin proběhne online třídní schůzka. Princip přihlášení bude stejný jako u online výuky. Pozvánka bude přeposlána na GMAIL žáků. Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání se všemi rodiči. 

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

DEN ZVÍŘAT

Den zvířat se oslavuje 4. října, kdy zemřel františkánský mnich svatý František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata. My jsme si tento den připomněli paměťovou hrou „Noemova archa“, kterou pro nás připravila paní vychovatelka Radka Černohousová. Cílem této hry bylo nalodit na archu všechna zvířata, která byla napsaná na lodním lístku. Jejich obrázky jme hledali ve vymezeném prostoru v okolí školy a naloďovací operace byla časově omezena.

Posted in 1.C

Logopedický týden – 7.9.-11.9.2020

V tomto týdnu bude u žáků probíhat intenzivní stimulace řečového vývoje, formou artikulačních cvičení, formou her na rozvoj sluchové percepce, zrakové percepce a prostorové orientace, diagnostika.

Výuka bude probíhat ve čtyřhodinových blocích (8,15-11,55 hodin).

Posted in 1.C

Organizace prvního školního týdne

ÚTERÝ 1. 9. 2020 – (1 hodina) – zahájení školního roku ve třídě s třídním učitelem

STŘEDA 2. 9. 2020 – (2 hodiny) – třídnické hodiny 

ČTVRTEK 3. 9. 2020 – (3 hodiny) třídnické hodiny 

PÁTEK 4. 9. 2020 – (4 hodiny)  výuka podle rozvrhu třídy, nezapomeňte donést věci na TV (oblečení dovnitř i ven)

 

 

Posted in 1.C