Letní prázdniny

Všem dětem báječné prázdniny plné krásných zážitků, výletů, her a nových kamarádů.

Všem rodičům pohodovou dovolenou plnou odpočinku, sluníčka a dobré nálady.

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Ať žijí letní prázdniny!

Zdroj obrázku: http://www.huraprazdniny.cz/nabidka/

Posted in 1.C

Konec školního roku

30. červen…..každý rok pro školáky KOUZELNÝ DEN!

Co nás čeká? 

 • slavnostní ukončení školního roku

 • předání vysvědčení

 • zhodnocení toho, co se povedlo a co příště udělat třeba lépe

 • popovídat si před prázdninami se spolužáky

 • společně zavolat třikrát: HURÁ….A….utíkat na velké, dlouhé letní prázdniny!

Výuka trvá 30. 6. 2022 od 8.15 do 9.00 hodin.

Ať se nám to všechno ve čtvrtek, 30. června, povede. Prvňáčci z 1. C třídy

 

 

 

 

Krásné a báječné prázdniny!

Zdroj obrázku: https://cz.pinterest.com/hanavavrekov/tablo/

Posted in 1.C

Školní výlet

V úterý 28. 6. 2022 jsme se konečně dočkali a hned po osmé hodině vyrazili společně s 1. D třídou a třídními učitelkami na náš školní výlet. Navštívili jsme RYTÍŘSKÉ HRADIŠTĚ v Městských lesích Hradce Králové. 

A moc se nám tu líbilo. Autobus MHD číslo 9 nás pohodlně dovezl na zastávku LESNÍ HŘBITOV a odsud to bylo 11 minut na naše místo. Cesta se nám ale trochu protáhla, dali jsme si svačinku a plné hrsti slaďoučkých borůvek. 

Dopoledne jsme řádili: lezli na hradní věž a mávali na paní učitelku, hráli si na pískovišti, dováděli na bludišti a prolézačkách.

U ohniště jsme si opekli buřtíky, a tak jsme nepřišli ani o chutný oběd.

Den se nachýlil k druhé hodině a my se přesunuli opět stejnou cestou na zastávku a autobusem přijeli ke škole. Vrátili jsme se na 15 hodinu do školní družiny a byli utrmácení, unavení, ale spokojení a šťastní.

Výletu třikrát: HURÁ, HURÁ, HURÁ!

Třídní učitelka a děti z 1. C

 

 

Cestou ochutnáváme dobroučké borůvky….

Samík a Claudinka na prolézačkách…

Adélka a Claudinka si užívají výletování….

….Ahóóój Kristiánku!

Oběd v podobě chutných buřtíků….

Oheň připraven…

Zdroj obrázku: https://cz.depositphotos.com/stock-photos/kreslen%C3%A1-d%C3%ADvka-turistika.html

Posted in 1.C

Knihovna POHÁDKA

Ve čtvrtek, 23. června 2022, jsme navštívili knihovnu Pohádka a naposledy se zaposlouchali do poutavého příběhu o sovičce Elli a jejích příhodách. Paní knihovnice Horská nám pak ukázala i hezké ilustrace v knížce a zodpověděla naše zvídavé otázky. Zbyl také čas na prohlížení dětských knížek a čtení časopisů. Hodinu v knihovně jsme si náramně užili. 

Rozloučili jsme se s knihovnou a paní knihovnici popřáli krásné prázdniny. Ahoj v druhé třídě.

Prvňáčci z 1. C třídy a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://cz.pinterest.com/tridnikubickova/%C4%8Dten%C3%A1%C5%99-obr%C3%A1zky/

Posted in 1.C

Školní výlet prvňáčků

DŮLEŽITÉ HLÁŠENÍ PRO VŠECHNY DĚTI! Vyrážíme na VÝLET! 

Tak na nic nečekejte a vyrazte s námi. 

28. června společně navštívíme RYTÍŘSKÉ HRADIŠTĚ v Městských lesích Hradce Králové.

 

Během dne si prohlédneme pohádkové kresby a dřevořezby, budeme pozorovat okolní lesy z hlavní hradní věže, využijeme pískoviště. Snad nezabloudíme v bludišti s prolézačkami, prostě zařádíme si na celém dětském hřišti.

V čase oběda se přesuneme k veřejnému ohništi a opečeme si buřtíky.

Cestou zpět si uděláme zastávku u Svatého Huberta – památného místa a strážce lesa.

Školní výlet začíná v 8.15 hodin a končí v 15.00 hodin – vždy u školy.

S sebou: 2 jízdenky na MHD nebo městská karta, batůžek, sportovní oblečení a pohodlná obuv, pokrývka hlavy, sluneční brýle, svačina, pití, pláštěnka, drobné kapesné.

Na opékání: buřt či jiná uzenina, chleba. Hořčice, kečup, tácky zajištěn třídní učitelkou.

Dobrodružství vstříc a HURÁ NA VÝLET. Prvňáčci a paní učitelka Petra Dvořáčková

Zdroj obrázku: https://www.zshorskavrchlabi.cz/adaptacni-turisticka-vychazka-3-9-2021/

Posted in 1.C

Informace – ŠKOLNÍ JÍDELNA

V zápisníčcích dětí je informace od vedoucí ŠJ ke školnímu stravování. Pozornost věnujte, prosím, novému ceníku stravného od 1. 9. 2022. Vzhledem k navýšení vstupních cen je nutné navýšit zálohové platby.

Děkuji za spolupráci. Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://www.msolomouc.cz/informace-o-zmene-jidelny

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Posted in 1.C

Autoevaluační týden

V týdnu od 13. 6. do 17. 6. 2022 proběhl v naší třídě AUTOEVALUAČNÍ TÝDEN. Cílem bylo zjistit vědomosti a dovednosti žáků za II. pololetí, zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy žáků, sebehodnocení dětí a také zavádění formativního hodnocení žáků a vrstevnické učení. 

Zjišťování poznatků proběhlo v předmětech: český jazyk, matematika a prvouka. A dopadli jsme velice dobře. Za svoji pilnou a svědomitou práci si zasloužíme velkou pochvalu.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Metoda: SEMAFOR

Metoda barevných kartiček – SMAJLÍCI

Takhle se nám dařilo!

Metoda ODPOVĚDNÍ KARTY – barevný papír

Po hodině českého jazyka. Metoda BÍLÉ TABULKY

Dotazník pro žáky a odpovědi na úspěšnost po jednotlivých dnech

Zdroj obrázku: https://pixers.cz/fototapety/roztomily-skolaci-a-skolacky-34023159

Posted in 1.C

Aktualizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Vážení rodiče, prosím o seznámení s aktualizovaným školním řádem. Nejdůležitější pasáž školního řádu mají Vaše děti ve svých zápisnících. Prosím o podpis do zápisníku a děkuji za spolupráci. 

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Zdroj obrázku:  https://www.zshuskom.cz/dokumenty-skoly-skolni-rad

Posted in 1.C

Sportovně relaxační týden…DEN PÁTÝ – POSLEDNÍ…

SPORTOVNÍ DEN – to bylo téma pro poslední den sportovně relaxačního týdnu. Úvodního slova se ujala paní učitelka S. Schmiedová a představila nám plán aktivit dne. MOTTO: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Toto motto nás provázelo celý den. 

Spolužáci z 6. třídy – Viki, Radek, Vašek a Honzík nám připravili stanoviště na školním hřišti a my jsme si vesele zasoutěžili a zasportovali. Házeli jsme míčem na cíl, běhali na krátkou trať, skákali do dálky, zvládli slalomový běh a překážkový běh, přenášeli molitanový míček na raketě od líného tenisu a také překonávali vzdálenosti přeskákáním po jedné noze. 

Po přestávce, kterou jsme vyplnili svačinou a odpočinkem, jsme zkusili vědomostní soutěž se sportovní tématikou. Otázky sice nebyly těžké, ale museli jsme hodně přemýšlet. Zvládli jsme 12 otázek a paní učitelky mile překvapili svými vědomostmi.

Na závěr, ve třetí části, jsme byli opět venku a na stanovištích opět sportovali. Aktivity byly: OVEČKY A VLK, HONZO, VSTÁVEJ!, NA JELENA, MRAVENCI. 

Sportujeme rádi, hýbeme se a radujeme z pěkného počasí. Odměnou nám bylo také chutné pitíčko a fixy. Moc děkujeme paní učitelce za zážitky, kterých bylo v týdnu opravdu mnoho.

Filípek, Lukášek, Kristiánek, Daneček, Samík, Sabirek, Ondrášek, Alihan a holčičky Claudinka a Adélka z 1. C třídy

 

 

Zdroj obrázku: http://www.severni-morava.cz/akce-detska-lazenska-olympiada-59740/

Posted in 1.C

Sportovně relaxační týden…DEN ČTVRTÝ…

Cesta do pravěku…TÉMA na čtvrteční denRáno jsme přejeli autobusem na zastávku MUZEUM. V budově muzea na nás už čekali lektoři a my jsme absolvovali edukační program s názvem Za mamuty do pravěku. Prohlédli jsme si pravěké nálezy, dozvěděli se, jak velký je zub mamuta a spoustu dalších zajímavostí. Zkusili jsme si – jako v pravěku – připravit z obilí nějaký pokrm. Moc nás všechny aktivity bavily.

Po svačince jsme vyrazili na prohlídku muzea a prohlédli si všechny expozice, které muzeum nabízí. 

Den jsme zakončili v cukrárně a koupili si dobrou zmrzlinu. Poté jsme se přesunuli do školy a máme o čem vyprávět svým rodičům.

Třída 1. C

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/vectors/pra%C4%8Dlov%C4%9Bk-prav%C4%9Bk-vektor-kyj-vesele-982855/

Posted in 1.C

Sportovně relaxační týden…DEN TŘETÍ…

Téma: OBŘÍ AKVÁRIUM. Dnes jsme navštívili největší sladkovodní akvárium v České republice se 130 000 litry vody: OBŘÍ AKVÁRIUM V HRADCI KRÁLOVÉ. Nachází se v něm tropické ryby a rostliny Jižní a Střední Ameriky. 

Prohlídka začíná ve výstavní místnosti, kde je unikátní sbírka lebek exotických ryb. Někteří z nás se jich docela báli a těšili jsme se na druhou část prohlídky. ABRAKA DABRA! Najednou jsme se ocitli na tropické lávce uprostřed deštného pralesa. Kochali jsme se krásou rostlin plnou barev a květů. Celkový dojem umocňovalo velké teplo a občasný tropický déšť. 

Po průchodu pralesem jsme se ocitli na dně sladkovodní tropické tůně s velkým množstvím ryb…jako u řeky Amazonky.

Žije tady přes 500 kusů ryb více než 40 druhů. Každému se líbila jiná. Někomu mohutné přísavné krunýřovce, jiným rejnok a někdo obdivoval ryby měřící přes metr. 

Součástí prohlídky je pak i projekce „U rejnoka“, kde jsou na velkoplošné obrazovce promítány filmy o přírodních krásách z celého světa. Kromě toho se zde nachází i akvária s rejnoky a dravou kajmankou Božkou.

Během prohlídky se nám doslova tajil dech a slíbili jsme si, že se sem určitě ještě někdy vydáme na další návštěvu.

Prvňáčci z 1. C třídy

 

 

Naše perfektní parta,!

Zdroj obrázku: https://fotky-foto.cz/fotobanka/akvarium-tank-kresleny-obrazek%284-170683810%29/

Posted in 1.C

Sportovně relaxační týden…DEN DRUHÝ…

V úterý jsme se vydali na výlet do Častolovic. Téma: jízda vlakem, prohlídka zámku, zvěřince a růžové zahrady, relaxace. 

Ráno jsme se sešli buď u školy a odjeli na THD spojem nebo přímo na HN. Odtud jsme už cestovali vláčkem do Častolovic. Počasí nám přálo a bez deště jsme se pohodlně dostali k zámku, kde na nás už čekali kamarádi – žáci ze ZŠL v Rychnově nad Kněžnou. A my poznali bezva kluky a holčičky z 1. E a 2. D třídy a také jejich třídní paní učitelky a paní vychovatelky ŠD. 

Po vydatné svačince jsme se vydali na na prohlídku zvěřince a bylo opravdu na co koukat. Nejvíce se nám líbila mláďátka, která byla velmi roztomilá.

Nezapomněli jsme ani na zámek a z příjemnou slečnou průvodkyní jsme si prošli zámek a jeho komnaty. Každému se nejvíc líbilo něco jiného, ale hračky z dob princezen a princů – ty byly úžasné!

Cesta zpět už byla s drobným deštěm, ale to nám neubralo na dobré náladě a zvesela jsme se vlakem opět vrátili do Hradce Králové. Tam už na nás čekali rodiče a my šli domů. Den se nám líbil. 

Ondra, Filípek, Adélka, Sabirek, Alihanek, Kristiánek, Daneček, Luky, Samík z 1. C třídy

 

Odjezd vlaku směr Častolovice…

Klučičí parta…

Cesta byla veselá…

Venku nám chutná…

Návštěva zvěřince…

Líbil se nám i páv…

Roztomilá mláďátka…

Zámek Častolovice…

Prohlídka zámku byla super…

Zdroj obrázku: https://pixers.cz/fototapety/pohadkovy-zamek-47488911

Posted in 1.C

Sportovně relaxační týden…DEN PRVNÍ…

V pondělí 6. června jsme zahájili SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ TÝDEN. Úvodního slova se ujala paní učitelka Petra Dvořáčková a seznámila nás s programem dne. My jsme si cíl vlastně objevili sami. Složili jsme totiž rozstříhané obrázky planetária, planet SS z fotografií a hned nám bylo jasné, kam vyrazíme. PONDĚLÍ….TURISTIKA. Přesunuli jsme se pěšky přes Rozárku na kopec nad Moravské Předměstí. Prohlédli jsme si starou a novou budovu vodárny, starou a novou budovu planetária a pozorovali nebe. Prošli jsme se Planetární stezkou a vyprávěli si o jednotlivých planetách. Nezapomněli jsme ani na svačinku.

V druhé části dopoledne jsme se přesunuli k rybníku Datlík a cestou pozorovali zvířata, okolní přírodu a poslouchali hlasy ptáků. Plnili jsme různé úkoly a také našli poklad. Co to bylo? Sladká odměna za naši práci – dobré bonbóny.

Závěr patřil návratu ke škole, kde jsme ukončili akci a došli si na dobrý oběd do školní jídelny. 

Těšíme se na úterní dobrodružství. Za děti z 1. C napsala třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Prohlídka planetária a hvězdárny…

SLUNCE na dosah…

Zastávka u rybníku…

Rybník DATLÍK

Zdroj obrázku:https://cz.depositphotos.com/vector-images/kreslen%C3%BD-v%C3%BDletn%C3%ADk.html

Posted in 1.C

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ TÝDEN

Vážení rodiče, v týdnu od 6. do 10. června bude SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ TÝDEN.

Plánovány jsou tyto aktivity:

 1. PO – Turistika – Planetární stezka, Biřička – prohlídka planetária zvenčí, pozorování oblohy, pozorování zvířat a přírody, hlasy ptáků, plnění úkolů – Cesta za pokladem, práce s přírodninami

 2. ÚT – Výlet – Častolovice – jízda vlakem, návštěva a prohlídka zámku a expozic, návštěva zámeckého parku a zvěřince, setkání s dětmi ze ZŠL Rychnov n/K – 1. E, 2. D (cesta vlakem 2×35,- korun, vstupné zámek – 110,- korun, zvěřinec – vstupné 45,- korun – celkem 225,- korun)

 3. ST – Návštěva Obřího akvária, procházka Jiráskovy sady – největší sladkovodní akvárium v ČR, prohlídka podvodního tunelu a deštného pralesa, procházka sady, dětské hřiště (vstupné akvárium 100,- korun hradí RR PATRON)

 4. ČT – Muzeum východních Čech v HK – prohlídka expozic muzea a budovy, komentovaná prohlídka na téma: Cesta do pravěku  (expozice, prohlídka 70,- korun hradí RR PATRON)

 5. PÁ – Sport – Dětská olympiáda, soutěžní kvíz – pobyt na školním hřišti, plnění atraktivních disciplín + odměny (odměny 30,- korun hradí RR PATRON)

S sebou každý den: karta MHD nebo jízdenky na MHD, batůžek – svačina, pití, pláštěnka, opalovací krém, drobné kapesné dle uvážení rodičů

Na sebe: sportovní oblečení, pohodlná obuv, pokrývka hlavy (kšiltovka, klobouček), sluneční brýle

Ukončení výuky: PO, ST, ČT, PÁ – 12.30 hodin

                            ÚT – 15 hodin

Na týden plný objevů a poznávání se těší prvňáčci a třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://zh-cn.facebook.com/cviceniaplavanidetivyskov/posts/837360140094814/

Posted in 1.C

Slavíme DEN DĚTÍ

Hurá, dočkali jsme se. Měsíc květen utekl jako voda a my jsme mohli s měsícem červnem začít slavit. Hned 1. června máme totiž svátek – je DEN DĚTÍ. Vyrazili jsme s paní učitelkou na Smetanovo nábřeží naproti městským lázním a tam….Ale pěkně popořádku. Nejdřív jsme dojeli autobusem k fakultní nemocnici a prošli se krásnou cestou podél vody až do Jiráskových sadů, které krásně kvetly a voněly. Tam jsme se osvěžili dobrou svačinou od maminek. V deset hodin jsme vyrazili na výlet parníčkem Královna Eliška. Plavba trvala 50 minut a byl to zážitek. Moc se nám líbil i kamenný most na Pláckách. Po plavbě už byl ten pravý čas na zmrzlinu a to bylo teda fajn příjemné letní osvěžení.

Cesta MHD zpět ke škole netrvala dlouho a svůj den jsme zakončili výborným obědem ve školní jídelně.

Den dětí se moc povedl. Prvňáčci a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://fototapeta12.cz/cs/kreslene-postavicky/39494-kreslene-deti-piratska-lod-plujici-morem.html

Posted in 1.C

Akce na červen

Červen, poslední školní měsíc. Na co se můžeme těšit:

 • 1. 6. – Den dětí – dobrodružná plavba lodí po Labi, zmrzlinové osvěžení, procházka městem

 • 6. 6. – 10. 6. – Sportovně relaxační týden – pěší turistika, aktivity v přírodě. Informace předány do zápisníků dětí

 • 7. 6. – Výlet do Častolovic – prohlídka zámku, zvěřince, parku. Setkání s dětmi ze ZŠL Rychnov n/K (1. E, 2. D)

 • 13. 6. – 17. 6. – Autoevaluační týden – II. pololetí

 • 17. 6. – Končí činnost zájmových kroužků

 • 23. 6. – Knihovna Pohádka – 10.00 hodin – setkání s paní knihovnicí, dětská literatura a časopisy

 • 28. 6. – Školní výlet

 • 30. 6. – Zakončení školního roku, slavnostní předání vysvědčení

Moc se na všechny aktivity těšíme.

Děti z 1. C a třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/tip-na-cerven-tresnova-vodka

Posted in 1.C

Den dětí

HALÓ, HALÓ! Milé děti, pojďte se k nám připojit a společně oslavit právě váš jedinečný den dětí, který se blíží.

Jsme připraveni na spousty zábavy a zážitků. Nudit se nebudete! 

A na co se můžeme těšit?

Ve středu, 1. června, vyrazíme na dobrodružnou plavbu lodí po řece Labi. Zahrajeme si na námořníky a zkusíme neztroskotat. V 10.00 hodin vyrazíme parníčkem po Labi a podíváme se na okolní svět z paluby. Po vodní jízdě si dáme zmrzlinu a příjemně se osvěžíme. Projdeme se městem a na oběd se opět vrátíme zpět do školy. Zprávičku o naší výpravě máme v zápisníčcích.

Těšíme se všichni – prvňáčci i třídní paní učitelka

 

 

 

Zdroj obrázku: https://www.ulita.cz/akce/4800-den-deti-na-den-deti

Posted in 1.C

Knížka pro prvňáčka

Nedávno jsme byli budoucí prvňáčci a dnes jsou z nás čtenáři. Rituál pasování nejmladších školáků na čtenáře slavnostně proběhl dne 26. 5. 2022 v 9.00 hodin v knihovně Pohádka v Hradci Králové.

Paní knihovnice dětského oddělení, Zdeňka Horská, předala dětem z 1. C záložku do knížky a hlavně milý dárek a překvapení v jednom – knížku na památku. U pana knihovníka děti musely slíbit na českou knihu slib čtenářů. A pak už se mohly podívat do nové knížky.

Zapojili jsme se do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze koupit v běžné knihkupecké síti. 

Ve školním roce 2021/2022 je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové s fotografiemi Petra Václavka – DUBÁNEK A TAJNÝ VZKAZ. Příběh vypráví o zvědavém dubánkovi Borkovi, který chce všemu porozumět. Když se v lese doslechne o šipce z klacíků, hned se vydá zjistit, kam ukazuje a jakou záhadu šipka ukrývá. Těšíme se na společné čtení!

A jak se vše seběhlo se můžete podívat v následujících fotografiích.  

1.C třída a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Naše nová knížka….

ČTENÁŘSKÝ SLIB

Prvňáčci jsou čtenáři!

Zdroj obrázku: ackijablunkov.cz/projekt-uz-ctenar-knizka-prvnacka/

Posted in 1.C

Pasování prvňáčků na čtenáře

26. 5. 2022 od 9.00 hodin v knihovně Pohádka. Co se bude dít? 

Slavnostní chvíle malých prvňáčků je opět tady! Paní knihovnice děti přivítá ve své knihovně a se svým doprovodem je pasuje na čtenáře.

Čeká nás také milé překvapení! 

Těší se žáčci z 1. C třídy

Zdroj obrázku: https://zs.zsvsechovice.cz/clanek/pasovani-na-ctenare-0

 

Posted in 1.C

Fotografování třídy

V pátek 20. 5. 2022 proběhne během dopoledne fotografování  naší třídy. Podrobné informace po vyfotografování obdrží děti do svých zápisníků.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Zdroj obrázku: https://www.zsmaratice.cz/akce/fotografovani-trid-2/

Posted in 1.C

Rekonstrukce internátu

Vážení rodiče, prosím o zvýšenou opatrnost a kontrolu dětí v areálu školy. Důvodem je probíhající rekonstrukce internátu. Žáci budou opětovně poučeni ve třídě. Buďte, prosím, obezřetní.

Děkuji za pochopení. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Zdroj obrázku: https://www.levinskaolesnice.cz/m/aktuality-1/regionalni/mesto-jilemnice-rekonstrukce-kancelari-obcanskych-prukazu-a-cestovnich-dokladu-426cs.html

Posted in 1.C

Třídní schůzka 1. C třídy

Vážení rodiče, v úterý 17. 5. 2022 proběhne od 16.00 hodin třídní schůzka. Jedná se o poslední setkání s vámi, rodiči, v 1. třídě. Sejdeme se ve třídě 1. C. 

Od 15 hodin proběhne zasedání Rady rodičů PATRON se zástupci jednotlivých tříd v 7. D třídě. 

Na setkání se těší Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: http://www.zsborsice.cz/tridni-schuzky-1536689034

Posted in 1.C

Koncert v Adalbertinu

Vážení rodiče, dne 12. 5. 2022 proběhne od 10.00 hodin v Adalbertinu výchovný koncert „Žádný muzikant z nebe nespadl“.

Vstupné bude uhrazeno z prostředků Rady rodičů PATRON (činí 90,- korun), tedy od žáků nic nevybíráme.

Na čtvrtek, prosím, o městskou kartu nebo 2 lístky na MHD, hezké oblečení.

Děkuji za spolupráci. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Adalbertinum

Zdroj obrázku: https://zsrudnik.cz/5227/uspechy-v-pevecke-soutezi/

Zdroj obrázku: https://www.anag.cz/hradec-kralove-adalbertinum/s-26/

Posted in 1.C

Den maminek

Maminko, mámo, přeji Ti krásné ráno, dnes je krásný den, půjdeme spolu ven, sedneme si na trávu, věneček Tobě uvážu.

Krásný den maminek!

Tak touto básničkou se budou chtít pochlubit prvňáčci svým maminkám tuto neděli. Maminky mají svátek!

Maminky – byly, jsou a budou vždycky stejné – obětavé, laskavé, milující. Spoléháme na ně od prvního dne narození, první úsměvy patří prostě maminkám, první krůčky obvykle míří do maminčiny náruče. Maminka je první, na koho si vzpomeneme v nesnázích.

Den matek je svátek všech maminek. Den, kdy můžeme našim maminkám poděkovat za všechnu lásku, kterou nám dává, za všechnu péči, kterou nám věnuje. 

Naše maminka je pořád stejná – nejlepší, nejkrásnější, nejmilovanější.

A děti mnohokrát řeknou – maminko….děkuji!

Prvňáčci pro svoje maminky Verunku, Karolínku, Mariyu, Lenku, Mariku, Andreu, Žanetu, Marušku, Nikolu a tetu Drahušku.

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

Přejí děti z 1. C třídy

Zdroj obrázku: https://www.zsstod.cz/pozvanka-na-den-matek/d-1352

Posted in 1.C

Akce na květen

Co nás čeká v květnu?

 • 2. – 6. 5. 2022: Den maminek – individuální výroba dárků a přáníček maminkám

 • 12. 5. 2022: Výchovný koncert v Adalbertinu – 10.00 hodin, vstupné bude uhrazeno z prostředků RR PATRON

 • 17. 5. 2022: Třídní schůzka – 16.00 hodin

 • 16. – 20. 5. 2022: Dopravní výchova – pracovní listy s dopravní tématikou, téma: Cyklista

 • 26. 5. 2022: Návštěva knihovny Pohádka – spojené s akcí: KNÍŽKA PRO PRVŃÁČKA – 9.00 hodin

 • 27. 5. 2022: Zvířátkový den – individuální program ve třídě

Máme se na co těšit! Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: https://www.svepomoci.cz/clanek/4973-30-vonavych-druhu-seriku

Posted in 1.C

ČARODĚJNICKÝ REJ

FILIPOJAKUBSKÁ NOC (30. duben). O tom, že noc z 30. dubna na 1. května je kouzelná, svědčí ohně planoucí na návrších kolem našich vesnic. Pálí se totiž čarodějnice.

V naší třídě jsme si prostor v pátek proměnili v malé čarodějnice a velké kouzelníky. Výuku provázely soutěže, hádanky a zaklínadla. Nezapomněli jsme na přehlídku čarodějnických masek a v pondělí 2. května proběhne i pálení ohně. Pátek byl den plný kouzel, čar a magie. 

Ostatně – podívejte se do naší galerie fotografií, co všechno jsme zažili.

Prvňáčci z 1. C a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Domácí úkol z matematiky

Procvičování do školního sešitu s Bludimírou….

Hodina českého jazyka s Malou čarodějnicí a Abraxasem

Matematika plná pavoučků…

Naše kouzelnická třída plná čarodějek a kouzelníků

Kouzelnice Claudinka a čarodějka Adélka

Zdroj obrázku: https://pixers.cz/plakaty/halloween-mala-carodejnice-kreslena-postavicka-mava-pro-pozdrav-56296580

Posted in 1.C

Knihovna POHÁDKA

Ani v měsíci dubnu jsme nezapomněli na dětské knížky a časopisy. 28. dubna jsme se vypravili do knihovny Pohádka za hezkými knížkami a paní knihovnicí. Hodina strávená v knihovně mezi pohádkami, napínavými příběhy, ale také časopisy utekla jako voda a my si společně na odchodu řekli: …. tak zase ahóóój za měsíc. 

Prvňáčci z 1. C třídy

 

Odpovídáme na otázky a posloucháme paní knihovnici.

Zdroj obrázku: https://www.zsknezeves.cz/m/materska-skola/o-nas/nase-dalsi-aktivity/mali-ctenari/

Posted in 1.C

DEN ZEMĚ

22. DUBEN….dnes je DEN ZEMĚ.  A proto jsme se dnes celá třída vydali do přírody. Šup a už jsme tam! A že jsme nešli daleko….stačilo vyběhnout před vchod školy. Máme totiž školní budovu v krásném prostředí, kde kolem dokola je nádherná příroda. Pozorovat sluníčko, to by šlo. Dnes vyšlo v 5.54 hodin, ale ….. hrálo si s námi na schovávanou. Někdy se ukrylo za mraky a my jsme zjistili, že pozorovat mraky – to je také prima zábava. Snažili jsme se některé typy mraků pojmenovat, ale více jim slušely naše vymyšlené názvy. Pojďme však dál!

U naší školy jsme pozorovali pupeny a mladé listy jírovce, rozkvetlou třešni a o kousek dál na sídlišti jsme objevili krásné jarní kvetoucí květiny hned vedle cyklostezky. A ta vůně…moc omamná, až se nám hlava zatočila.

Legrace bylo za celý den dosti, až nás bříška bolela od smíchu. Chytli jsme se třeba za ramena a udělali dlouhatánského hada. Všichni jsme zavřeli oči a nechali se vést od prvního v řadě. Šli jsme pomalu a bezpečně, moc jsme si tu zábavu užili. 

Po cestě okolím školy jsme si všímali rostlin – sasanka, fialka, pampeliška a mnoho dalších. Nezapomněli jsme ani na stromy – například borovice, smrk, bříza a řada keřů. Pozorovali jsme barvy, tvary, pupeny…Zkusili jsme také výtvarnou techniku frotáž – na kmen stromu se zajímavou kůrou jsme přiložili papír a přejížděli po něm voskovkou. Vznikaly velmi zajímavé vzorky, které jsme si vystavili ve třídě.

Pozorovali jsme také živočichy. Potkali jsme pejskaře se svými štěkajícími mazlíčky, zaslechli zpívat ptáčky, v lese pracoval datel a jeho ťukání se rozléhalo do širokého okolí. Měli jsme dalekohledy, tak ptactvo také zahlédnout nebylo těžké. Poštolky, straky, holubi – pár příkladů za všechny. Pozorovat hmyz? Žádný problém: měli jsme lupy, takže jsme u lípy na školní zahradě objevili ploštici ruměnici pospolnou. Mravenci pracovali pilně na stavbě nového příbytku – mraveniště jen o kousek dál.

Den, strávený v přírodě, pohlazení po duši. A my jsme si slíbili, že nebudeme čekat na další DEN ZEMĚ, ale vyrazíme do přírody brzy opět. Vždyť jsme si dnes užili náramný den a deky, které jsme měli venku si vezmeme příště všichni.  

Třída 1. C a paní učitelka Petra Dvořáčková

Zdroj obrázku: https://www.radambuk.cz/22-4-den-zeme/

 

 

 

Do pozorování přírody jsme dali opravdu všechno. Claudinka se Sabirkem v akci – pozorují mravenečky….
Nadšená milovnice přírody Claudinka pozoruje u lípy ploštici ruměnici….byla úplně nadšená.
Daneček hledá, sleduje, pozoruje….budoucí doktor přírodních věd….
Prvňáčci si prohlíží a pozorují hmyz….
Zastavení v lese – lupy, dalekohledy, ale také zdravé svačinky a osvěžení dobrým pitím…to byl náš DEN ZEMĚ. A že se povedl….na jedničku.
DEN ZEMĚ 22. 4. 2022 – společná procházka po Zemi

Zdroj obrázku: https://www.radambuk.cz/22-4-den-zeme/

Projekt ETICKÁ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy

21. dubna 2022 jsme se mimo školní výuku věnovali také mezilidským vztahům, týmovosti a spolupráci. Možná to zní na nás, prvňáčky, moc učeně a složitě, ale my jsme si dokázali poradit. Co všechno jsme zažili?

Nejdříve nám paní učitelka Dvořáčková pustila z České televize ukázku o tom, proč mají lidi pět prstů? Byla to teda docela legrace. A jaká básnička je o prstech na ruce? No přece Paleček a jeho kamarádi od Františka Hrubína. S krásnými ilustracemi od Jiřího Trnky nám ji paní učitelka přečetla. Dokázali byste odpovědět na otázky: 

 • Jak se jmenovali chlapečci v básničce?

 • Co maminka pekla Palečkovi?

 • Co chtěla, aby jí Paleček donesl z lesa?

 • Který chlapeček jim poradil?

Že to nebylo těžké? Co bylo dál? Vyplnili jsme pracovní list k textu a na obrázku vybarvili jednotlivé prsty. Můžete se podívat na naši práci v galerii za příspěvkem. Díky této aktivitě jsme si uvědomili význam etických pravidel ve třídě mezi námi spolužáky, ale také vůči učitelům ve škole. Řekli jsme si, jaké vlastnosti by měl mít náš kamarád a co mu na druhou stranu můžeme nabídnout my.

Procvičili jsme si ruku grafomotorickým cvičením, nacvičili krouživý a plynulý pohyb – dokreslili a vybarvili jsme šišku. Nezapomněli jsme ani na matematiku a procvičili jsme si psaní čísla 5. Pět máme přece prstů na jedné ruce.

Poslední hodinu jsme zpracovali týmové logo třídy a vystavili si ho ve třídě. A co jsme vyrobili? No přece velikanánskou šišku a okolo obrázky naší dlaně. Jsme super třída plná kamarádů a kamarádek, máme se rádi a umíme si pomáhat. 

Den se nám líbil, jsme bohatší o mnoho poznatků a snad nám slušné a ochotné chování mezi sebou dlouho vydrží. 

Prvňáčci z 1. C třídy

Zdroj obrázku: https://create.vista.com/cs/photos/symbol-srdce/

 

Paleček a jeho kamarádi

Paleček a jeho kamarádi – pracovní list k textu

Paleček a jeho kamarádi – pracovní list k textu
Paleček a jeho kamarádi – naše výtvarné tvoření
Posted in 1.C

Úkoly na velikonoční prázdniny prvňáčkům

Milé děti, užijte si volných dnů a odpočiňte si během velikonočních prázdnin. Nezapomeňte, prosím, ale také na školu a podívejte se na následující úkoly:

 • ČESKÝ JAZYK – dobrovolné čtení v PS Zdokonalujeme čtení k učebnici Slabikář 2. díl – strana 34 – 37

 • MATEMATIKA – školní sešit – vypracovat jedno cvičení – příklady na + a – do 15

 • PRVOUKA – PS Oskarova prvouka strana 50 (Velikonoce)

 • PSANÍ – Písanka strana 30 – 31

Maminkám a tatínkům předem děkuji za spolupráci. Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

 

Zdroj obrázku: https://aukro.cz/velikonoce-kreslene-l-falber-kluk-slepice-kraslice-6967998440

Posted in 1.C

Velikonoční prázdniny

Vážení rodiče, ve dnech 14. – 18. 4. 2022 jsou velikonoční prázdniny. 

Do školy nastupujeme opět v úterý 19. 4. 2022. 

Příjemné prožití velikonočních dnů přeje třídní učitelka Petra Dvořáčková

Zdroj obrázku: https://www.nemjbc.cz/cs/pacienti-a-navstevy/epidemiologicka-situace-informace/velikonocni-nadilka.html

Posted in 1.C

Projekt Svátky jara

V úterý, 12. dubna 2022 proběhlo v naší škole¨, tedy i u nás u prvňáčků, projektové vyučování s názvem SVÁTKY JARA. Co jsme všechno zažili? 

První hodinu jsme si povídali o jaru, jaké měsíce jsou jarní, co se na jaře děje s přírodou a jaké svátky v jarním období slavíme. Ano, vy to víte také…jsou to VELIKONOCE.

Druhou hodinu jsme se zaměřili na domácí zvířátka, která žijí na statku. A také jsme nezapomněli na mláďata, vždyť právě na jaře se jich rodí nejvíce. A tak už umíme poznat štěňátka, koťátka, ale známe také hříbátka a jehňátka.

Třetí a čtvrtou hodinu bylo výtvarné tvoření. Vyrobili jsme velikonoční kraslici a dáreček pro rodiče …více už neprozradím, ať mají maminky a tatínkové doma nějaké to překvápko.

Co ale mohu říci jménem dětí je, že se nám den povedl, líbil. a těšíme se na ten zase za rok. Za prvňáčky napsala třídní paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://www.olzatex.cz/news/svatky-jara-jsou-za-rohem-naladte-na-ne-i-svou-domacnost

Posted in 1.C

Akce na duben

Co nás čeká v dubnu?

 • 1. dubna – Den ptactva – výstava ptáků u vchodu do školy, poznávání ptáčků se třídou

 • 12. dubna – Projekt SVÁTKY JARA – oslava příchodu jara, velikonoční témata, tvoření s dětmi

 • 14. – 15. dubna – Velikonoční prázdniny

 • 18. dubna – Velikonoční pondělí – svátek

 • 22. dubna – Akce v rámci Mezinárodního dne Země – výprava přírodou s plněním úkolů zábavnou formou

 • 25. – 29. dubna – Dopravní výchova – téma: SEMAFOR – pracovní listy s dopravní tématikou, poznávání dopravních značek

 • 28. dubna – knihovna Pohádka, 10 hodin – návštěva knihovny Pohádka 

 • 30. dubna – Čarodějnický den – oslava Čarodějnic – kouzla a čáry ve třídě, kostýmy

Třídní paní učitelka Petra Dvořáčková

 

 

Zdroj obrázku: https://www.zahrada-centrum.cz/clanky/394-narcis-ve-vaze-nemusi-byt-sam

Posted in 1.C

Knihovna POHÁDKA

Ve čtvrtek, 31. 3. 2022 jsme navštívili knihovnu Pohádka, vyslechli si pohádku o zatoulaném koťátku a odpověděli paní knihovnici Horské na spoustu otázek. Ověřili jsme si, jakou máme paměť a zda jsme dobře poslouchali. A musíme se pochválit, šlo nám to na jedničku s hvězdičkou. A i když je BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY, půjdeme do knihovny i v dubnu. Těšíme se už nyní!

1.C s paní učitelkou Dvořáčkovou

 

Zdroj obrázku: https://old.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka/projekt-uz-jsem-ctenar-2013-knizka-pro-prvnacka-2015-2016

Posted in 1.C

STROM LITERÁRNÍK

30. března 2022 jsme se třídou zasvětili dvě hodiny aktivitě, která se nám velmi líbila. Umíme už spoustu písmenek, rádi si prohlížíme časopisy, posloucháme čtené pohádky a také koukáme na hrané krátké pohádky. Svět knížek….to je naše! A proto jsme s radostí přivítali výrobu stromu, který nese název LITERÁRNÍK. 

Jak vypadá? Tady je, račte se podívat. A my jen můžeme dodat, že popsat naše oblíbené knížky byla hračka, legrace a zábava. Moc se nám ve škole líbilo.

Prvňáčci a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://www.papirshop.cz/sesit-a4-423x-b-ctenarsky

Posted in 1.C

Den vody

Voda….cenná surovina, kterou musíme šetřit a pečovat o ni. Dnes jsme si připomněli SVĚTOVÝ DEN VODY. 

Před školou na nás již hned první vyučovací hodinu čekala paní vychovatelka Radka Černohousová a vyslechli jsme si plno novinek, zajímavostí, ale hlavně jsme si zkusili kouzlit a vytvořili si pár pokusů. 

Ve třídě nám potom paní učitelka pustila pohádku o kapce vody. Že ji neznáte? Můžete se na ni podívat i zde. 

První třída a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

VODÁRNA NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

Zdroj obrázku: https://www.aquark.cz/cs/novinky/22.-brezna-si-pripominame-svetovy-den-vody-10404

Posted in 1.C

Zelená burza rostlinek

TROPY VE ŠKOLE aneb zelená burza 2022…to je zajímavost!

Dne 16. března v 8.15 hodin jsme navštívili tropický stánek u bufetu a dozvěděli se mnoho zajímavého ze života rostlinek. Odnesli jsme si do třídy nového zeleného spolužáka a věříme, že se mu bude v naší třídě líbit. 

Děti z 1. C třídy

 

 

Zdroj obrázku: https://www.zoopraha.cz/skoly-a-deti/ucime-se-o-zviratech/ekosystemy/12782-tropicky-destny-les

Posted in 1.C

Výukový program pro děti

V pátek 11. 3. 2022 proběhne pro naše děti výukový program s názvem: „Kdo chce s vlky výti“. 

Program je zaměřen na život vlků. Kolik vlků u nás žije, kde se pohybují, jak reagují na člověka a člověk na ně, se děti dozví jako vždy formou kvízů a her v doprovodu vlčího potomka. 

Děti získají odpovědi na otázky, zda jsou opravdu vlci krvelačné šelmy, mohou-li nás ohrozit či chybí-li v naší krajině?

Program shlédneme třetí vyučovací hodinu a vybíráme na něj 50,- korun. 

Třídní učitelka

 

 

 

,


Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlk_obecn%C3%BD

Třídní schůzka 1. C třídy

Vážení rodiče, v úterý 8. 3. 2022 proběhne od 16.00 hodin třídní schůzka. Tentokrát bude prezenčně, sejdeme se ve třídě 1. C. 

Na setkání se těší Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Zdroj obrázku: https://predskolniporadna.cz/vzdelavani-pedagogu/tridni-schuzky/

Posted in 1.C

Divadlo DRAK

Vážení rodiče, připravila jsem pro prvňáčky kulturní akci – návštěvu divadla DRAK. 

8. března 2022 od 10 hodin shlédneme představení ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA. Vybíráme 60,- korun. Podrobné info máte v úkolníčcích dětí. 

Těšíme se na vysvobození zakleté princezny statečným princem a šťastný konec pohádky.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: https://www.cysnews.cz/kultura/cena-za-rezii-pro-umeleckeho-sefa-divadla-drak-jakuba-vasicka/

Posted in 1.C

Akce na březen

Co nás čeká v měsíci březnu? Těšit se můžeme na tyto akce:

 • 8. 3. 2022 – návštěva divadla DRAK – divadelní představení Šípková Růženka – 10 hodin, vstupné 60,- korun

 • 8. 3. 2022 – třídní schůzka – informace o prospěchu a chování za III. čtvrtletí – 16 hodin

 • 15. 3. 2022 – aktivita Zelená burza rostlinek – výměna pokojových rostlin

 • 22. 3. 2022 – aktivita Den vody – oslava Světového dne vody, pokusy s vodou

 • 30. 3. 2022 – projektový den – tvorba stromu LITERÁRNÍK – spojené s měsícem BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

 • 31. 3. 2022 – návštěva knihovny POHÁDKA – 9 hodin

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

 

Zdroj obrázku: https://www.magazinzahrada.cz/snezenky-a-bledule-poslove-jara/

Posted in 1.C

Prvňáčci v únoru

Měsíc únor byl pro naši třídu ve znamení pololetních a jarních prázdnin. A i když jsme byli část měsíce doma, ve škole jsme toho mnoho zažili.

V českém jazyce jsme se naučili nová písmenka C, H. Umíme tak přečíst mnoho dalších slov. Píšeme stále nová a nová písmenka a psaní nás baví. Všichni píšeme perem a nebude trvat dlouho, budeme umět napsat i první dopis. 

V matematice jsme rozšířili číselný obor do 10. Umíme tak napsat čísla v první desítce. Počítáme, řešíme slovní úlohy, porovnáváme a rozumíme také základům geometrie.

V prvouce jsme si hodně povídali o lidském těle, zdravé výživě, hygieně, režimu dne, rodině a emocích. Doplnili jsme učivo projektovým vyučováním Žijeme zdravě právě se zaměřením na zdravý životní styl a poskytování první pomoci. 

Ve výchovám jsme aktivní, milujeme tělesnou výchovu, rádi kreslíme, zpíváme a tvoříme. 

Jsme moc šikovní a rodiče i paní učitelka jsou na nás právem pyšní. 

Prvňáčci z 1. C třídy

 

Zdroj obrázku: https://centrumproskolaky.webnode.cz/

Posted in 1.C

Projekt Žijeme zdravě – II. část

Ve čtvrtek, 24. 2. 2022, jsme dopoledne zasvětili- projektovému vyučování se zaměřením na poskytování první pomoci a zdravý životní styl. Projekt Žijeme zdravě – II. část právě začal.

Nejdříve jsme si šli zacvičit do tělocvičny – protáhli jsme svoje těla a zařadili prvky jógy a relaxace. Nezapomněli jsme na pozdrav Slunci. Další hodinu přišla na řadu lékárnička a její vybavení. Prošli jsme si společně školní lékárničku a zjistili, co v ní nesmí chybět. 

Umíme čísla tísňového volání a paní učitelka nás také naučila pomůcku, jak si čísla lépe zapamatovat. Prevence úrazů bylo dalším tématem, prohlédli jsme si demonstrační obrázek „Neplechovi doma“ a posoudili, co je na něm špatně. Vyplnili jsme pracovní list „Co je a co není na hraní“ a šlo nám to moc dobře. 

Na závěr jsme si prošli úrazy a první pomoc prakticky. A to byla naše chvíle. Na co? No přece na hraní na doktora, sestřičku a pacienty. 

Bylo to dopoledne plné novinek, zkoušek a hraní, odnesli jsme si nejenom nové vědomosti, ale také prima zážitky.

Třída 1. C a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://kackojicin.cz/product/prvni-pomoc/

Posted in 1.C

POLOLETNÍ DOVÁDĚNÍ aneb….KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

V úterý, 22. 2. 2022, proběhla přesunutá akce z měsíce ledna, a to POLOLETNÍ DOVÁDĚNÍ. Co jsme zažili?

První vyučovací hodinu jsme hráli hry ve třídě. Vyzkoušeli jsme si pantomimu, hádali hádanky, hráli si s kostkami, pexeso, Černého Petra, ale také domino a mikádo.

Na další dvě hodiny jsme se přesunuli ven, před budovu školy na školní hřiště. Tady bylo naší náplní plnění úkolů na stanovištích: házení míčku na plastovou láhev, štafeta s míčkem, hledání kartiček a sestavování obrázků. Hodiny utekly jako voda a i když občas sluníčko vystřídaly dešťové kapičky, nám to nevadilo, Hráli jsme si a bylo nám dobře.

Poslední hodinu jsme zakončili ve třídě opravdu stylově….šampaňským.

Den se nám vydařil a akce byla super.

Prvňáčci z 1. C

 

Zdroj obrázku: https://cz.pinterest.com/hanavavrekov/tablo/

Posted in 1.C

Dopravní výchova u prvňáčků

V týdnu od 14. 2. do 18. 2. 2022 jsme do výuky zařadili dopravní tématiku a formou her a doplňovaček si procvičili téma: CHOVÁNÍ VE MĚSTĚ. Zkusili jsme si, jestli známe barvy a význam semaforu, určovali jsme dopravní prostředky, zkoušeli si chůzi po přechodu pro chodce, živě debatovali o nebezpečí, které na nás číhá při hrách na silnici či v blízkosti ulice. Nezapomněli jsme si připomenout důležitost reflexních doplňků na aktovce či oblečení. Myslíme si, že jsme spoustu dopravních situací pochopili správně a máme mnoho užitečných informací o silniční bezpečnosti. 

Prvňáčci z 1. C třídy a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://sk.pinterest.com/dudinsk/semafor/

Posted in 1.C

Úkoly na jarní prázdniny prvňáčkům

 • ČESKÝ JAZYKdobrovolný úkol – trénovat čtení ve Slabikáři strana 51 – 56, nic nevyplňovat, jen čtení

 • MATEMATIKA – Pracovní sešit Matýskova matematika – strana 36 – 37

 • MATEMATIKA – Pracovní list – Pošťák – počítání do 8 zábavnou formou

 • PSANÍ – Písanka strana 45 – celá strana, lze vybarvit i obrázky

 • PSANÍ – Pracovní list – číslice 9 – trénink – dva řádky

 • Pracovní list PRVŃÁČEKdobrovolný úkol – abeceda na trénink písmen, která už známe a umíme (lze pracovní list vložit do napisovací fólie a vydrží dlouho, lze psát opakovaně 

Děkuji za spolupráci a přeji příjemné jarní prázdniny. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: https://www.msbanov.cz/inpage/distancni-vyuka-jaro/

Posted in 1.C

Jarní prázdniny

Na základní škole logopedické v Hradci Králové proběhnou jarní prázdniny v týdnu od 7. 2. do 11. 2. 2022. 

Ve škole se opět sejdeme v pondělí 14. 2. 2022.

Užijte si veselé a pohodové jarní prázdniny, milé děti a rodiče. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: https://ddm.nmnm.cz/jarni-prazdniny/

Posted in 1.C

Akce na únor

V únoru se těšíme na tyto akce:

 • 1. 2. 2022 – MEDVÍDKOVA NEMOCNICE – hra na nemocnici, ošetřování pacientů – plyšáků v rámci prvouky, děti = lékaři

 • 4. 2. 2022 – POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 • 7. 2. – 11. 2. 2022 – JARNÍ PRÁZDNINY

 • 14. 2. 2022 – návrat do školy, školní výuka, testování žáků antigenními testy

 • 14. 2. – 18. 2. 2022 – Dopravní výchova – pracovní listy s dopravní tématikou pro žáky

 • 22. 2. 2022 – POLOLETNÍ DOVÁDĚNÍ – pobyt venku (akce přeložena z ledna 2022)

 • 24. 2. 2022 – knihovna POHÁDKA – návštěva knihovny – dětská literatura a časopisy

 • 25. 2. 2022 – projekt ŽIJEME ZDRAVĚ – II. část – zaměřeno na zdravý životní styl a správnou životosprávu

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Zdroj obhttps://zahradkarskaporadna.cz/clanek-30257-snezenky-otuzile-cibuloviny-dokazou-falesne-ohlasovat-jaro-i-uprostred-zimyrázku: 

Posted in 1.C

Prvňáčci v lednu

Po vánočních prázdninách jsme se s novým rokem pustili pilně do práce. 

V českém jazyce jsme se naučili nová písmenka Š, R a dvojhlásky OU, AU, EU. Umíme už mnoho přečíst a to nás moc baví a těší. Někteří čteme velmi hezky, ale někteří musí ještě trénovat. 

Ani v matematice jsme nezaháleli, Naučili jsme se nové číslice 8, 9. Umíme skvěle počítat a baví nás vyplňovat úkoly v pracovních listech. Vždy nám vznikne hezký obrázek a paní učitelka nám ho vystaví ve třídě.

Asi nejvíc jsme si užili učivo v prvouce. Začali jsme totiž objevovat svoje tělo. Tématem, kterým se zabýváme v lednu je LIDSKÉ TĚLO. Nejenom, že umíme pojmenovat jednotlivé části lidského těla, ale víme, co patří mezi správné a nesprávné potraviny. Ty vhodné napomůžou tomu, že budeme zdraví a dobře porosteme. Svoje znalosti jsme si ověřili při projektovém vyučování ŽIJEME ZDRAVĚ, které skvěle doplnilo naši výuku. Ale to nej…byla MEDVÍDKOVA NEMOCNICE, kdy jsme ošetřovali svoje plyšáčky. To byl prima den!

V psaní nezahálíme, napíšeme celou řadu písmen, slabik i slov. Také psaní je naše oblíbená hodina. A navíc? už píšeme PEREM. A to je pecka!

Chodíme do školy rádi, sportujeme, cvičíme, hrajeme si, zpíváme, kreslíme a tvoříme. Jsme super parta školáků!

Prvňáčci z 1. C třídy

 

 

Zdroj obrázku: https://www.zsnedomice.cz/zakladni-skola/skolni-rad/

Posted in 1.C

MEDVÍDKOVA NEMOCNICE

V úterý 1. 2. 2022 si děti s sebou do školy přinesly oblíbeného plyšáka a vymyslely mu nějakou nemoc. Během chvíle se kluci proměnili na lékaře a holčičky na doktorky a zábavnou formou hry se zapojili do činnosti. Hra MEDVÍDKOVA NEMOCNICE úspěšně odstartovala….

Děti procvičovaly lékařské dovednosti: měřily plyšákům teplotu, krevní tlak, podávaly léky, píchaly injekci, obvazovaly zraněné pacienty, ukazovaly si rentgenové snímky….

Nakonec se děti rozhodly pro operaci a následnou léčbu svých oblíbených plyšáčků.  Navlékly si rukavice a když byly připraveny k operaci pacienta, kterého bolelo bříško, nejdříve mu aplikovaly injekcí léky na uspání, zavedly do žíly výživu, podaly narkózu. Když už plyšák spinkal, rozřízly bříško, zkontrolovaly orgány a hledaly, co tam nepatří. Nakonec zjistily, že snědl bonbóny i se sáčkem. Vytáhly mu pinzetou nežádoucí předměty a bříško zase zašily. Když se pacient probudil po operaci, byl už zase zdravý. Přesto od svého „pana doktora“ nebo „paní doktorky“ dostal recept a mohl šťastně domů.

Děti byly z této akce velmi nadšené, uvědomily si, že cílem lékaře není ubližovat, ale pomoci. A já si myslím, že akci „hra na doktory“ budeme muset časem opakovat.

Třída 1. C a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

 

Sepsání diagnózy a první operace Sabirkova pacienta – Želvičky NINJA

Plyšáček FRANTIŠEK od paní doktorky Claudinky je už ošetřen

Pan doktor Tomík v akci

Anička píše recept pro ošetřeného medvídka

Pan doktor Ondra má plné ruce práce, ordinace je plná

Lukášek ošetřil svoji opičku, operace byla nevyhnutelná, ale opička se uzdravuje

Zdroj obrázku: https://skolicka-domecek.cz/novinky/medvidkova-nemocnice/

Posted in 1.C

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

V pondělí 31. 1. 2022 mají prvňáčci svůj velký a důležitý den – obdrží svoje úplně první školní vysvědčení

Výpis z vysvědčení je za 1. pololetí školního roku 2021/22 a nemusíte ho vracet do školy. Prosím o podpis, že jste výpis převzali, vážení rodiče, do zápisníku dětí.

Děkuji za spolupráci a nezapomeňte svoje děti pochválit – moc se snažily.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: https://www.zshuskom.cz/pololetni-vysvedceni-v-1.-tridach

Posted in 1.C

Knihovna Pohádka

Ve čtvrtek, 13. ledna 2022, jsme se vypravili do nedaleké knihovny Pohádka za milou paní knihovnicí Horskou. Čekala na nás nejen ona, ale i pohádka z knížky NEROZLUČNÍ PŘÁTELÉ o dvou kamarádech sovičce a králíčkovi. Vyslechli jsme si pohádku a pak už běželi ke knížkám a časopisům. Sice si spíše prohlížíme obrázky, ale až se naučíme všechna písmenka a budeme čtenáři, knihy si i přečteme. Moc se na tento čas těšíme. Tak v knihovně za měsíc zase ahoj.

Prvňáčci z 1. C třídy

 

KNIHOVNA POHÁDKA

NAŠE OBLÍBENÁ PANÍ KNIHOVNICE HORSKÁ

Zdroj obrázku: https://cz.pinterest.com/anasmajur/naseem-ashfaq-kids-room-wallpaper/

Posted in 1.C

Projekt Žijeme zdravě – I. část

Dnešní ráno jsme se ve třídě nechlubili dobrůtkami ke svačině, ani si nevyprávěli zážitky z předchozího dne, ale všichni jsme se pochlubili svým zubním kartáčkem a pastou. Proč? Asi tušíte, že to nebylo náhodou. Dopoledne proběhlo projektové vyučování ŽIJEME ZDRAVĚ se zaměřením na zoubky a zdravý životní styl. 

Pod vedením paní učitelky jsme se naučili správně čistit zuby, seznámili se s modelem zubů a vůbec se dozvěděli mnoho informací o zubech. Také jsme vyplnili pracovní list a rozlišovali zdravé potraviny od nezdravých, které byly na kartičkách. Na závěr nám paní učitelka přečetla pohádku Medvídek Péťa, která byla o režimu malého medvídka a důležitosti pravidelného režimu pro zdraví. 

Bavilo nás čistit si zuby, ukazovat krásné zubní kartáčky a pasty. A tak jsme se rozhodli, že si vyplníme kartičku ZDRAVÝ ZOUBEK, kdy si budeme týden zaznamenávat jak často si čistíme zuby. A kdo vyhraje….čeká na něho diplom a překvapení. Těšíme se už teď!

Paní učitelka Dvořáčková a Roháčková společně s dětmi z 1. C třídy

 

Zdroj obrázku: https://www.dortovedekorace.cz/index.php?id_product=1364&rewrite=sekretarka&controller=product

Posted in 1.C

Třídní schůzka 1. C třídy online

Vážení rodiče, v úterý 11. 1. 2022 proběhne od 16.00 hodin třídní schůzka. Bude, stejně jako ta minulá, online. Pozvánka pro připojení přijde na Váš email nebo email Vašeho dítěte. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, dejte, prosím, vědět. Děkujeme za spolupráci.

Vyučující Petra Dvořáčková a Blanka Roháčková

 

Zdroj obrázku: https://www.msolomouc.cz/tridni-schuzky-4

Posted in 1.C

Tři králové – 6. leden

Tři králové byli mudrci z Východu, kteří se přišli poklonit právě narozenému Ježíši. Cestu do Betléma jim ukazovala hvězda. Jmenovali se Kašpar, Melichar a Baltazar, a jako dary donesli zlato, kadidlo a myrhu.

Tříkrálový svátek uzavírá vánoční období, které končí první nedělí po Třech králích.

Na tento svátek chodili děti na koledu od domu k domu. Na dveře psali iniciály (K+M+B) a příslušný rok.

Na Tři krále se ve většině rodin odstrojuje vánoční stromeček.

I my ve škole na TŘI KRÁLE nezapomněli. Vše jsme si o tradici řekli, nakreslili tři krále a také zkusili projít bludištěm a najít který král se dostane k betlémské hvězdě.

Prvňáčci a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://www.babyoffice.cz/tri-kralove-pribeh-zvyky-a-tradice/

Posted in 1.C

Akce na leden

Na co se můžeme těšit v měsíci lednu?

 • 3. 1. – Nástup do školy, testování žáků

 • 6.  1. – Tři králové – připomenutí tradice ve třídě, testování žáků

 • 10. 1. – testování žáků

 • 11. 1. – Třídní schůzka od 16 hodin (online)

 • 12. 1. – projektové vyučování Žijeme zdravě (1. část) – zaměřeno na první pomoc, zdraví a zdravé zoubky

 • 13. 1. – knihovna Pohádka – dětská literatura a časopisy (9-10 hodin), testování žáků

 • 17. – 21. 1. – autoevaluační týden pro žáky, pondělí: testování žáků

 • 31. 1. – Výpis z vysvědčení za 1. pololetí, akce: POLOLETNÍ DOVÁDĚNÍ 

   

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku:  https://zscimelice.cz/leden-2022/

Posted in 1.C

Prvňáčci v prosinci

Prosinec…nejkrásnější měsíc v roce. S dětmi jsme si ho v naší třídě užili. Vše začalo mikulášskou nadílkou nejen ve třídě, ale také ve školní družině, kde si děti zařádily na ČERTOVSKÉ ŘACHANDĚ. Připomněli jsme si tradici svaté Barborky a ve třídě sledovali třešňové větvičky ve váze, do Štědrého dne nám rozkvetly. Stihli jsme také napsat dopis Ježíškovi, spíše jsme svá přání a sny kreslili a dopisy pak vystavili ve třídě. Snad si je Ježíšek přečetl. 

Ve výuce jsme se naučili další písmenka, čteme složitější slova, slova tříslabičná a také krátké věty. Dokážeme s porozuměním ve Slabikáři přečíst krátký text. Mikuláš nám nadělil pera, a tak už můžeme tužku vyměnit za možnost psát perem. Písanka je naším oblíbeným pracovním sešitem. Ani v matematice nezahálíme a už počítáme do 6. Po vánočních prázdninách začneme s číslicí 7. Psát čísla umíme a rádi se jimi chlubíme. Však máme také plno krásných známek za naši práci. V prvouce jsme si vyprávěli o Adventu, tradicích, vánočním čase, zvycích a obyčejích.

Závěr měsíce prosince patřil tvoření a krásným aktivitám. Měli jsme Řemeslnický den a vyráběli dárky pro rodiče a blízké, nacvičili vystoupení pro rodiny s názvem Ve vánoční pekárně, a tak se z nás na malou chvíli stali pekaři a pekařky. Prožili jsme třídní vánoční besídku, dostali dárečky, ochutnali cukroví, vytvořili vánoční poselství a nezapomněli na zvířátka, kterým jsme uspořádali venku hostinu. Hlavně jsme byli spolu, radovali se, snili, vyprávěli si, učili se, ale také hráli….prožili krásný předvánoční čas.

Prvňáčci z 1. C

 

Těšíme se na Ježíška….
Posted in 1.C

Úkoly na vánoční prázdniny prvňáčkům

 • český jazyk – čtení ze Slabikáře, aby děti nezapomněly písmenka. Procvičování slov a krátkých vět na straně 22 – 23. Lze také trénovat a využít pracovní sešity Zdokonalujeme čtení, kde je spousta hezkých cvičení.

 • matematika – pracovní sešit do strany 11, procvičovat příklady na sčítání a odčítání do 6.

 • psaní – Písanka strany 15 – 17. Děti mohou psát perem. Jsou to šikulky.

Vážení rodiče, děkuji za spolupráci. Splněním úkolů velmi pomůžete a nám se bude dobře pracovat opět v lednu ve škole.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 1.C

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny probíhají ve dnech od 20. prosince 2021 do 2. ledna 2022. Do školy po prázdninách nastoupíme opět v pondělí 3. ledna 2022, kdy proběhne opět testování žáků.

Mgr. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Posted in 1.C

Vánoční poselství prvňáčků

Poslední školní den v tomto kalendářním roce, v pátek 17. 12. 2021, jsme ve třídě prožili kouzelný den. Ráno jsme si nachystali úžasnou tabuli plnou dobrůtek. Nechyběly sladkosti, cukroví, chipsy a šampaňské. Za laskavého přispění maminek a tatínků jsme měli vskutku slavnostní menu. Dali jsme si mezi sebou dárečky a radost to byla veliká. I my, paní učitelky, jsme nepřišly zkrátka, tímto moc děkujeme za krásné náramky na ruku. 

Po hodování jsme se vydali do okolí školy a připravili vánoční hostinu také pro zvířátka. U nazdobeného stromečku tak nechyběla jablíčka, mrkev, tvrdý chléb a pečivo. Ani ptáčkové nemusí být smutní, dostali lojové kuličky. My jsme si pustili lodičky z vlašských ořechů po vodě a zapálili prskavky.

Poslední hodinu jsme věnovali výtvarnému tvoření a vyrobili VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ POSELSTVÍ…a co jsme přáli?

„…..V roce 2022 hodně síly, štěstí, zdraví, také píli. Hodně lásky, přátelství – to je naše poselství. Dobrý pocit kéž vás hřeje – to vám všem ze srdce přeje 1. C!“

Den jako korálek…moc se nám líbil. A teď? Hurá na vánoční prázdniny. Prvňáčci a jejich paní učitelky Petra Dvořáčková a Blanka Roháčková

 

Posted in 1.C

Soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci

         V předvánoční atmosféře proběhla na naší škole soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci. Do soutěže se zapojili žáci, celé třídy i rodiče. Úspěšné výrobky byly ohodnoceny velkým potleskem a odměněny milými dárky. 

 

 

Zapsala M. Kolářová

Třídní vánoční besídka

V pátek 17. 12. 2021 proběhne v naší třídě vánoční besídka. První dvě hodiny si budeme povídat o Vánocích, tradicích, Štědrém dnu i večeru, zaposloucháme se do lidových koled. Pokud Vás, maminky a tatínkové, napadne poslat něco dobrého na zub, budeme moc rádi. Další dvě hodiny se vypravíme do okolí školy a připravíme VÁNOCE ZVÍŘÁTKŮM. Můžete tak poslat tvrdé pečivo, chléb, mrkvičku, jablíčko, lojovou kuličku. Ozdobíme dobrotami stromeček pro zvířátka.

Vyučování končí v pátek po čtvrté vyučovací hodině, tedy v 11.55 hodin.

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 1.C

Naše škola na portálu Jeden svět na školách

Naše škola se v letošním listopadu zapojila do dalšího ročníku Měsíce filmu na školách, kterým jsme podpořili nezkreslený přístup k dějinám a vnímání české historie. Více o pořádání této akce si můžete přečíst v dalším publikovaném příspěvku na webu školy (klikněte zde).

Na níže uvedeném odkazu lze zhlédnout fotogalerii z letošního celorepublikového projektu na portálu Jeden svět na školách, kde je možné na mnoha fotografiích spatřit právě besedu našich žáků s Jiřím Štěpánem z královéhradecké univerzity.

Za celou školu Mgr. Simon Schwab

KLIKNĚTE ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak přišel MIKULÁŠ…

6. prosince – svátek má Mikuláš. První předvánoční nadílka čeká na hodné děti v předvečer svátku svatého Mikuláše 5. prosince. Čert, anděl i Mikuláš chodí dům od domu a hodné děti obdarovávají sladkostmi, zlobivým pak nadělí uhlí nebo bramboru. 

Na tabuli dnes paní učitelka nakreslila hlavu Mikuláše a my jsme pochopili, že dnešní den si uděláme Mikulášské dopoledne. A co jsme všechno jsme dnes zvládli?

Nejprve nám paní učitelka četla Čertovskou pohádku. Pohádka byla o tom, proč je ve dne světlo a v noci tma. Po přečtení pohádky jsme dostali obrázky čerta, Mikuláše a anděla a my jsme si je vybarvili. Na hodině matematiky na nás čekalo čertovské počítání a na tabuli jsme měli pekelně těžké příklady do 5. Vše jsme zvládli na jedničku, a tak jsme se mohli seznámit s novou číslicí – 6. Ani tady jsme nebyli bezradní, číslici jsme se naučili psát velmi hezky. V hodině čtení jsme se naučili čertovskou básničku:

ČERTÍKU, BERTÍKU, CO TO NESEŠ V PYTLÍKU? NESU MYŠ, ČERNOU MYŠ, SNAD SE, ČERTE, NEBOJÍŠ? Umíme ji všichni a můžeme se doma pochlubit rodičům. Za pilnou práci a aktivitu jsme na konci dne vysloužili sáček s dobrotami a také krásnou gumou – holčičky dostaly ve tvaru jednorožce a kluci ve tvaru autíčka. To bylo radosti. 

Dopoledne uteklo jako voda a odpoledne na nás ve školní družině ještě čekalo zábavné odpoledne s názvem ´ĆERTOVSKÁ ŘACHANDA. Tak hurá za dalšími zážitky.

Prvňáčci z 1. C třídy

 

 

Naše třídní nástěnka
Nová číslice – 6
Užili jsme si prima Mikulášské dopoledne. Kluci a holčičky z 1. C a paní učitelka Petra Dvořáčková
Posted in 1.C

ADVENT ZAČAL…

Prosinec

Nejkrásnější měsíc v roce,

nikdo nemá stání,

těšíme se na Vánoce,

každý dárky shání.

Nejdřív přijde k hodným dětem

Mikuláš a anděl s čertem.

A pak už jen čekáme,

až se Vánoc dočkáme.

Už jsou tady, už to voní,

už to všude cinká, zvoní.

Rozsviť se už, stromečku!

my si hezkou pusu dáme,

nejmilejší z dárečků

je ten, že se rádi máme. 

Dnešní datum…1. prosince…odstartovalo naše VÁNOČNÍ TĚŠENÍ. Začali jsme tím, že jsme si vybarvili první políčko na našem ADVENTNÍM KALENDÁŘI a také napsali dopis. A ne jen tak obyčejný….napsali jsme totiž JEŽÍŠKOVI. Teď už jen věříme, že si dopisy JEŽÍŠEK přečte. A my? My se budeme pilně učit, pracovat a užívat si ten úžasný ADVENTNÍ ČAS. Užívejte si ho s námi.

Prvňáčci z 1. C a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Těšíme se na Ježíška! Prvňáčci z 1. C třídy

Náš adventní kalendář.
Posted in 1.C

Akce na prosinec

Co nás čeká v měsíci prosinci?

 • úterý 14. prosince – ŘEMESLNICKÝ DEN – výroba vánočních pozorností a dárečků pro rodiče

 • středa 15. prosince – nácvik vystoupení – generální zkouška jednotlivých tříd (8.15 – 8.30 h prvňáčci)

 • čtvrtek 16. prosince – VÁNOČNÍ ŽÁKOVSKÁ AKADEMIE – prezentace vánočních vystoupení jednotlivých tříd – natáčení na video

 • pátek 17. prosince – VÁNOČNÍ POSELSTVÍ TŘÍD, TŘÍDNÍ VÁNOČNÍ POSEZENÍ

Školní výuka končí v pátek 17. 12. 2021, poté začínají vánoční prázdniny.

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 1.C

Prvňáčci v listopadu

V měsíci listopadu jsme ve třídě zažili spoustu zajímavých a důležitých věcí. V českém jazyce jsme se naučili písmenka I, T, J. Umíme číst krátké věty a poznat, kdy se ve větě říká pravda a kdy lež. Dokonce jsme v knihovně Pohádka dostali svoji první opravdovou knihu – SLABIKÁŘ – a tak jsou z nás už čtenáři.

V matematice už umíme počítat do pěti a umíme napsat číslice O, 1, 2, 3, 4, 5. Nedělá nám potíže rozlišovat menší a větší, znaménka umíme napsat. Rozvíjíme svoji finanční gramotnost a hrajeme si na obchod s dětskými penězi a zbožím. To nás velmi baví.

V prvouce jsme si hodně povídali o rodině a nyní jsme už přešli na nové téma: ZIMA. Čeká nás povídání o Mikuláši a jeho družině, adventním období a těšení na Ježiška. 

Nacvičujeme na Vánoční žákovskou akademii. To se máte, milí rodiče, na co těšit. A posilujeme také vztahy ve třídě. Abychom dokázali, že jsme tým, vytvořili jsme STROM TÝMOVNÍK. A jak nám práce šla, to se můžete podívat na fotografii. 

Těšíme se na další dny a vše, co nás ještě čeká. Třídní učitelka Petra Dvořáčková a prvňáčci

 

STROM TÝMOVNÍK
Posted in 1.C

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ SLABIKÁŘE

Ve čtvrtek, 18. 11. 2021, se prvňáčci konečně dočkali svého vytouženého dne. HURÁ, MÁME SLABIKÁŘ! V knihovně Pohádka nám ho se vší parádou předala paní knihovnice Horská a z nás se stali čtenáři. Moc jsme si slavnost užili a pokračovala ještě třídní oslavou u nás ve třídě. Měli jsme dobrůtky, sladkost od Ondry a jeho maminky, nechybělo ani šampaňské. Prostě oslava se vším všudy! Těšíme se na SLABIKÁŘ a objevování nových písmenek.

Prvňáčci z 1. C třídy a paní učitelky

 

Posted in 1.C

Třídní schůzka 1. C třídy on-line

Vážení rodiče, dovolte, abych Vás pozvala na druhou třídní schůzku 1. C třídy. Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci v zemi a s ohledem na naše zdraví, schůzka proběhne on-line od 16.00 hodin. Na emaily, které jste mi předali a zkoušeli jsme si zkušebně se připojit pošlu pozvánku. Děkuji za pochopení.

Prosím o Vaši účast a těším se na virtuální setkání.

Mgr. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 1.C

SLAVNOSTI SLABIKÁŘE

Ve čtvrtek, 18. listopadu 2021, proběhne pro všechny kluky a holčičky z 1. C třídy velká událost – SLAVNOSTI SLABIKÁŘE. Akce se uskuteční v knihovně POHÁDKA od 10 hodin a my se všichni už moc a moc těšíme.

Paní učitelky a prvňáčci z 1. C třídy

 

Posted in 1.C

Státní svátek

Ve středu, 17. 11. 2021, si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii. V tento den je státní svátek a škola zavřená. S dětmi se uvidíme ve čtvrtek 18. 11. 2021.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Posted in 1.C

Svatý Martin u prvňáčků

„NA SVATÉHO MARTINA KOUŘÍVÁ SE Z KOMÍNA.“

Martin jako voják jezdil na bílém koni. A na den jeho svátku u nás často napadne první bílý sníh. Proto se říká, že má svatý Martin přijet na bílém koni. 

Pranostik o sněhu a začínající zimě je ještě víc:

„PŘIJEL K NÁM MARTIN NA BÍLÉM KONI.“

„PŘIJEDE-LI MARTIN NA BÍLÉM KONI, METELICE ZA METELICÍ SE HONÍ.“

I my jsme dnes, na svátek všech Martinů, nezapomněli a tvořili…vyrobili jsme si koně pro Martina, „upekli“ úžasné svatomartinské rohlíčky.

Prvňáčci a paní učitelky Roháčková a Dvořáčková

 

 

Posted in 1.C

BEZPEČNĚ NA CESTĚ

V pátek 5. 11. 2021 proběhlo na naší škole projektové dopoledne s názvem BEZPEČNĚ NA CESTĚ, které bylo zaměřeno na osvojování pravidel silničního provozu a bezpečnou chůzi do školy. 

Během čtyř vyučovacích hodin jsme se zábavnou a hravou formou naučili poznávat dopravní značení a správně se chovat v silničním provozu. Také jsme se seznámili s možným nebezpečím, které nám může po cestě do školy hrozit, a snažili se si vysvětlit, jak mu předejít.

V prvním bloku jsme si navzájem popsali naši ranní cestu do školy, a tak už nyní víme, že Ondrášek jezdí do školy autem s maminkou a jeho malá sestřička Adélka celou cestu prospí. Filípek jezdí do školy autobusem s mamkou a někdy autem s tatínkem. Anička je přes týden ve škole na internátě, ale v pondělí ráno ji do školy veze tatínek v autě. Claudinka bydlí nedaleko školy, chodí pěšky přes Benešovu třídu a vždy jde s maminkou nebo tatínkem, někdy se strejdou a většinou ji doprovází sestřička Sofinka. Adélku vezou do školy rodiče a jede kolem domu své babičky, kterou má velmi ráda. Samík jezdí do školy autem s maminkou a tatínkem. Tomáška veze do školy autem taťka nebo Drahuška a Tomášek cestuje moc rád. Sabirek jede do školy z nedaleké vesnice Vlčkovice a  veze ho maminka autem. 

Nezapomněli jsme ani na ukázku cesty do školy v terénu a vyrazili jsme před školu. Na cestu z frekventovaného parkoviště ke škole jsme se vybavili správnými pomůckami – výstražnými vestičkami, retroreflexivními prvky a s terčíkem nás bezpečně dovedl ke vchodu do školy Samík a zaslouží si za to velkou pochvalu. 

V dalších blocích jsme potom vyplnili dopravní kvíz, poznávali dopravní značky, učili se ty nejdůležitější dobře poznat, řekli si ZÁSADY BEZPEČNÉHO PŘECHÁZENÍ SILNICE. 

Na úplný závěr pak nakreslili naši cestu do školy.

Dopolední program se povedl, přinesl nám nejenom mnoho důležitého ze světa dopravní výchovy, ale naučil nás i společně pracovat, komunikaci a vzájemné toleranci. Jsme skvělá parta prvňáků, jupí.

Zapsala za prvňáčky paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 1.C

Slunečnicový den

„Co rozdáváš slunečnice, co skrývají tvoje líce? Ptáčkům dávám zrníčka, slaďounká od sluníčka.“

Zkusili jsme ve třídě také tvoření na téma: SLUNEČNICE. Pojďte se podívat na naše dílka. Prvňáčci z 1. C třídy.

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 1.C

Akce na listopad

Přehled akcí na listopad:

Co nás čeká v měsíci listopadu:

 • Dopravní výchova pracovní listy s dopravní tématikou – téma: MOJE CESTA DO ŠKOLY – 1. – 5. 11. 2021

 • Dopravní výchova – projektové dopoledne se zaměřením na pravidla silničního provozu a bezpečnou cestu do školy – BEZPEČNĚ NA CESTĚ – 5. 11. 2021

 • Pedagogická rada za I. čtvrtletí školního roku 2021/2022 – 8. 11. 2021

 • Vitamínový den – projektový blok se zaměřením na zdravý životní styl a správnou životosprávu – 9. 11. 2021 – dvě hodiny

 • Návštěva knihovny Pohádka spojená se slavnostním předáním SLABIKÁŘŮ prvňáčkům – 18. 11. 2021

 • Akce školy – v rámci VV a PRČ vytvoření stromu s názvem STROM TÝMOVNÍK – každá třída vytvoří část koruny – do 19. 11. 2021

 • Setkání zástupců Rady rodičů PATRON – 23. 11. 2021 od 15 hodin

 • Třídní schůzka – informativní schůzka pro rodiče – prospěch a chování žáků – 23. 11. 2021 od 16 hodin

 • Divadlo DRAK – návštěva divadelního představení DO HAJAN! – 26. 11. 2021 od 10.30 hodin

Těšíme se na listopadové aktivity. 1. C a paní učitelky Dvořáčková a Roháčková

Posted in 1.C

Prvňáčci v říjnu

ŘÍJEN

Bukvic méně, nebo víc, sklizeň spěchá do vinic. Kdypak to je, kdo to ví? Je to příběh říjnový.

V měsíci říjnu jsme se naučili nová písmenka a dokážeme přečíst i první slabiky a slova. Pilně trénujeme v Živé abecedě a čtení nás baví. Matematika nám přinesla čísla, která umíme i napsat. Číslice 3 nám dala celkem zabrat, ale myslíme si, že už ji všichni zvládneme napsat moc hezky. V pracovním sešitě Uvolňovací cviky trénujeme nejenom správné tahy tužkou, ale už i části některých písmen. Vždyť PÍSANKA se už nemůže dočkat, až do ní budeme psát. 

Nezapomínáme ani na prvouku, s paní učitelkou si nyní vyprávíme o podzimu: počasí, práce v sadu a na zahradě, stromy a zvířata – to jsou současná témata. Ve výtvarné výchově jsme kreslili dýně, duchy a také ježečka. V pracovních činnostech dlabali opravdové dýně a tělesná výchova – náš oblíbený předmět? Tam jsme si zahráli florbal jako opravdoví závodníci. 

Přiložené fotografie jsou malé ohlédnutí za Podzimní dýňovou slavností a vším, co jsme během zábavného dopoledne ve třídě zvládli.

Prvňáčci z 1. C třídy

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Posted in 1.C

Úkoly na podzimní prázdniny prvňáčkům

Milé děti a rodiče, užívejte příjemných dnů podzimních prázdnin a nezapomeňte úplně na školu. Zkuste, prosím, vypracovat tyto úkoly:

 • Živá abeceda – procvičování čtení na stranách 36 – 37, trénink slabik

 • Matematika – v pracovním sešitě Matýskova matematika vypracujte stranu 28, je to opakování a procvičování učiva

 • Psaní – v pracovním sešitě Uvolňovací cviky zkuste nacvičit stranu 24.

Děkuji za spolupráci. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Posted in 1.C

Bezpečné fungování žáků ve škole

Vážení rodiče, opětovně připomínám pravidla pro bezpečné fungování žáků ve škole:

 • povinnost nošení roušek nebo respirátorů ve společných prostorech (chodba, šatna, toaleta, vstup a odchod ze školní jídelny)

 • zdržování žáků v homogenních kolektivech, nemícháme se

 • omezené míchání žáků v době oběda, postupné stravování tříd

Maminky, tatínkové, prosím o maximální součinnost a vzájemnou solidaritu při dodržování těchto pravidel. Děkuji za příkladnou spolupráci mnoha z Vás. Chceme, aby se děti cítily ve škole dobře, ale také bezpečně.

Závěrem pouze připomínám, že dítě bez roušky přijde o možnost prezenčního vzdělávání. Buďme k sobě ohleduplní. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Posted in 1.C

Zdraví nás baví

V úterý 19. 10. 2021 proběhlo v naší třídě projektové vyučování s názvem ZDRAVÍ NÁS BAVÍ. Co jsme všechno dopoledne zažili?

První hodinu jsme absolvovali venku a na čtyřech stanovištích si ujasňovali, co je a co není zdravá potravina, co máme rádi, chutná nám, ale není to příliš zdravé, co bychom měli dát do našeho jídelníčku a co to ten jídelníček vlastně je. Ve třídě jsme potom vyplnili pracovní list a nakreslili krásné obrázky, které paní učitelky vystavily na nástěnku a zdobí školní chodbu. Zavařovali jsme (jako) ovoce a zeleninu. A na závěr jsme navštívili naši školní relaxační místnost – snoezelen a tam si pořádně odpočinuli. Byl to prima den, naučili jsme se mnoho nového o zdravé stravě a důležitosti relaxu a sportování. 1. C a paní učitelky Dvořáčková a Roháčková

 

Posted in 1.C

Ježčí den

„Dupe ježek, dupe v lese, jablíčka si domů nese. Děti lesem běhají a ježečka hledají“ Touto básničkou jsem v pátek, 15. 10. 2021 zahájili náš JEŽČÍ DEN. Učili jsme se o životě ježka, zacvičili jsme si a na chvíli zahráli na ježečky. Ve výtvarné výchově jsme se pak pustili do výroby JEŽEČKA BRAMBORÁČKA. A jak se nám to povedlo, posuďte sami? Dokonce jsme si jednoho rozpustilého ježka také namalovali. Děti z 1. C třídy a třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 1.C

Dýňová slavnost

Zdroj obrázku: https://www.idnes.cz/jenprozeny/volny-cas/dyne-nemusi-byt-jen-halloweenskou-dekoraci.A181030_170052_jpz-volny-cas_jph1

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní setkání. Dýňová slavnost se bude konat ve čtvrtek 21. 10. 2021.                                                                    Slavnostní zahájení programu je v 15.00 hod. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, halloweenská stanoviště, podzimní bistro s dýňovými i jinými dobrotami,       tradiční dýňovou polévku, opékání na ohni a mnoho dalšího. 

Těšíme se na Vás!

Tým pedagogů ZŠ logopedická

 

pozvánka ke stažení zde:  Dýňová slavnost

 

 

 

 

Návštěva divadla DRAK

Milé děti, 20. října 2021 navštívíme loutkové divadlo DRAK. Shlédneme loutkovou veselohru pro nejmenší s názvem KAŠPARŮV ZVĚŘINEC.

Kašpar je „známá firma“, ví se o něm, že kamkoli zavítá, tam není nouze o legraci. Protože je to však nejenom chlapík veselý, ale taky vykuk a filuta, je jasné, že to s tou legrací nebude jen tak. Tentokrát má namířeno do lesa, aby zvířátkům, která tu žijí, nabídl spoustu lákavé zábavy. Medvěd Brtník je šťastný, že má konečně kamaráda, všichni se radují a dovádějí. Nikoho nenapadne, že Kašparovy úmysly možná nejsou tak úplně čisté…

Říká se, že v nejlepším se má přestat – to se ale zajíčkovi, lišce, krtkovi ani dalším rozdováděným lesním obyvatelům vůbec nechce, a tak se dostanou do pořádné šlamastyky. Taky se ale říká, že všechno zlé je pro něco dobré. Díky prožitému dobrodružství zvířátka pochopí, že nemusí být všechno takové, jak se na první pohled zdá, a že pravý kamarád je ten, komu na nás doopravdy upřímně záleží. 

Těšíme se na spoustu legrace, zábavy, ale také moudra a ponaučení. Prvňáčci a paní učitelky Dvořáčková a Roháčková 

 

Posted in 1.C

Knihovna POHÁDKA

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 se můžeme těšit na pohádky, dobrodružné příběhy, knížky o strašidlech nebo dětské časopisy. Navštívíme knihovnu POHÁDKA. Seznámíme se s knihovnou, literaturou a milou paní knihovnicí Horskou. Knihovna je kousek od naší školy, a tak dojdeme pohodlně pěšky. Na setkání s knížkami se těší prvňáčci a paní učitelky. 

 

Posted in 1.C

Den zvířat

V pondělí 4. října tomu bude přesně 795 let, kdy zemřel sv. František z Assissi. Kdo to byl? Mnich františkánského řádu, který celý svůj život zasvětil péči o nemocná a opuštěná zvířata. Svatý František je tak dodnes uznáván jako patron všech zvířat. A my tento den slavíme jako Mezinárodní den zvířat. 

Mezinárodní den zvířat nám připomíná, že zvířata jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí našeho světa. Přiblížit se k nim, donést jim nějakou laskominu anebo se se svými mazlíčky pomazlit či udělat delší procházku, to vše jim určitě přinese mnoho radosti. 

Ani my, v Základní škole logopedické, jsme na zvířátka nezapomněli a paní vychovatelka Radka Černohousová nám v pátek 8. 10. 2021 připravila krásný a poutavý progra. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o ohrožených druzích a připomněli si, jak vypadá péče o zvířátka. 

A proto: nezapomínejte na svoje domácí mazlíčky….nejen v den jejich svátku. 

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 1.C

Melu, melu kávu…

„Melu, melu zrnka kávy, kdo rád kávu mele s námi? Melu kávu pro babičku, melu kávu pro dědu, umelu ji za chviličku, sláva, už to dovedu. „

Básnička, kterou jsme se nejen naučili, ale namalovali k ní také hezké obrázky. A navíc jsme uvolnili ruku a zvládli tak i grafomotorická cvičení.

Prvňáčci z 1. C třídy a paní učitelky Dvořáčková a Roháčková

 

 

Posted in 1.C

Prvňáčci v září

ZÁŘÍ

Už nezbyl klásek na poli, zas jdeme všichni do školy.

Do modré školní písanky zapisujeme říkanky.

Odlétnou na jih tažní ptáci, místo nich k mrakům letí draci.

Červený, modrý – uvidíš, který z nich poletí výš. 

Děti z 1. C třídy se toho za první školní měsíc hodně naučily. Zvládly být školáky, vydrží při hodině sedět, hezky pracovat, umí se hlásit a nebojí se nahlas říci odpověď. Staly se kamarády a ve třídě je hodně legrace. Moc je baví přestávky, kdy mají čas na svoje báječné svačinky. A taky na popovídání…a co dál?

Naučily se první písmenka a už bezpečně poznají hlásku A, M, L. V matematice umí počítat do pěti a někteří i mnohem více, znají znaménka menší, větší, rovná se a nedělá jim žádné vrásky napsat číslici 1, 2. Díky hudební výchově už umí zazpívat písničku Žabička zelená a před hodinou psaní zase dokáží procvičit prstíky s říkankou: Ťuká, ťuká deštík. V tělocvičně se jim nikdo nevyrovná a při hodinách kreslení umí namalovat ty nejhezčí a nejveselejší obrázky. Je toho hodně, co kluci a holčičky umí. A já jsem na ty svoje prvňáčky moc a moc pyšná. Držím vám pěsti, ať vám jde práce i nadále tak moc hezky. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Moc vás všechny zdravíme. Prvňáčci z 1. C třídy
Posted in 1.C

Zkušební online hodina prvňáčků

Děkuji rodičům kluků a holčiček, kteří se v sobotu 25. 9. 2021 spolu s dětmi připojili v 18 hodin a zkusili si hodinu online. Spojení jsme navázali bez obtíží a technika nám „neselhala“. Jsme připraveni a jak se říká: „Štěstí přeje připraveným“, nic nás nezaskočí!

Všem patří poděkování. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Posted in 1.C

Dračí hodina

Lítá tiše jako pták, vyletěl až do oblak. Z výšky vidí celý svět, dole volá dětí pět. Poleť rychle radši k nám, už je konec našim hrám. Dráček dětem zamává, pak k nim rychle přistává.“

Prvňáčci si zkusili vyrobit papírového draka. Posuďte sami, jestli se jim práce povedla?

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 1.C

Akce na říjen

Co nás čeká v říjnu?

 • Od 4. 10. 2021 bude zahájena činnost zájmových kroužků

 • Proběhne akce Zdravá škola – zjišťování kondice žáků

 • 14. 10. 2021 navštívíme knihovnu Pohádka a seznámíme se s paní knihovnicí Horskou

 • 26. 10. 2021 proběhne podzimní akce s názvem Dýňová slavnost

 • 27. a 29. 10. 2021 jsou podzimní prázdniny

 • 28. 10. 2021 je státní svátek

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 1.C

Zájmové kroužky

Vážení rodiče, předkládám nabídku zájmových kroužků na I. pololetí školního roku 2021/2022. Pokud máte zájem, předejte informaci třídní učitelce. Děkuji za spolupráci. Petra Dvořáčková

 

Posted in 1.C

Třídní schůzka 1. C třídy

Vážení rodiče, dovolte, abych Vás pozvala na první třídní schůzku 1. C třídy. Setkání se uskuteční v úterý 21. 9. 2021 v 16.00 hodin ve třídě 108 – učebna 1. C. Prosím o Vaši účast a těším se na setkání.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Posted in 1.C

Ranní vstup do školy

Maminky, tatínkové, od pondělí 13. září 2021 je umožněn vstup dětí do školy v 7.55 hodin. Žáci již nemusí dodržovat nástup po etapách v časových intervalech. Budu si Vaše děti vyzvedávat před budovou školy v 8.00 hodin, abychom společně zajistili kvalitní přípravu na první vyučovací hodinu a děti měly dost času. Držte se, prosím, na značce 1. C třída (jako doposud). Družinové děti předá ráno do třídy paní vychovatelka. V případě, že na osmou hodinu předání nestihnete, do šatny odvede Vaše dítě ranní dozor na chodbě. Děkuji za spolupráci. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 1.C

Bezpečně ve škole

Pravidla pro bezpečný pobyt dětí ve škole:

 • dodržování rozestupů před školou alespoň dva metry

 • během pobytu v prostorách školy mít zakrytá ústa i nos – společné prostory – chodba, toaleta, cesta do školní jídelny – to znamená povinnost nosit roušku

 • při příchodu do školy si umýt ruce mýdlem a popřípadě vydezinfikovat

 • kdykoli to bude možné, mýt si ruce minimálně 20 – 30 sekund

 • nevytvářet skupiny a dodržovat minimální rozestupy 1,5 metrů

 • zamezit tělesnému kontaktu mezi žáky různých tříd

Naše třída, 1. C, nastupuje ráno do školy v 8.12 hodin. Třídní učitelka si vždy vyzvedne děti před budovou školy.

Děkuji za spolupráci. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Posted in 1.C

Logopedický týden

V týdnu od 6. září do 10. září proběhne v naší třídě LOGOPEDICKÝ TÝDEN. Zaměříme se na intenzivní logopedickou péči. Během dopoledne se budou ve třídě střídat různé speciálně pedagogické aktivity ve dvou blocích.

V každém vyučovacím bloku se budeme věnovat aktivitám, například rozvoj zrakové a sluchové percepce, koncentrace pozornosti, grafomotorická cvičení, rozvoj řeči ve všech jejich podobách. Také zařadíme činnosti jako muzikoterapie, relaxace, návštěva snoezelen (relaxační místnost). 

Těšíme se na zážitky. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Posted in 1.C

Akce na září

Co nás čeká v září?

 • 1. září – Slavnostní zahájení školního roku 2021/22 

 • 6. – 10. září – Logopedický týden – intenzivní logopedická péče

 • 27. září – Ředitelské volno

 • 28. září – Státní svátek – Den české státnosti

 

 

Posted in 1.C

Začátek školního roku 2021/2022

Milí rodiče, kluci a holčičky, dovolte mi, abych vás všechny přivítala ve škole a popřála vám mnoho radosti a úspěchů v 1. třídě. Ať chodíte, děti, do školy rády a těšíte se na každý nový den. Vaše paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 1.C