ŽIJEME ZDRAVĚ – 1.část

Ve středu jsme si povídali o správném čištění zoubků, jaký máme používat kartáček a kolik pasty na kartáček patří. Podívali jsme se také na video, kde paní doktorka vysvětlovala a ukazovala, jak si máme správně čistit zoubky. Ale také už víme, že nestačí jen pečovat o zoubky. Musíme se dobře a zdravě stravovat, abychom byly zdravé a šikovné děti. Paní učitelky Romana a Zita a my žáčci 1.D

Posted in 1.D

TŘÍDNÍ SCHŮZKA ONLINE

Vážení rodiče, v úterý 11.1.2022 v 16 hodin se koná třídní schůzka online. Naše setkání a přihlášení na online schůzku proběhne stejným způsobem jako v měsíci listopadu. Na setkání se těší třídní učitelka R. Volterová

Posted in 1.D

AKCE NA MĚSÍC LEDEN

6.1. Tři králové – připomenutí ve třídě

11.1. Třídní schůzky v 16 hodin

12.1. projekt Žijeme zdravě(1.část)

13.1. návštěva knihovny Pohádka

17.1. – 21.1. autoevaluační týden

31.1. předání výpisu vysvědčení a Pololetní dovádění

Posted in 1.D

STŘÍPKY ZE TŘÍDY

V předvánočním období jsme se skvěle naladili na Vánoce. Ve vánočním radování jsme si vyzkoušeli vánoční zvyky – pouštění lodiček, krájení jablíček, házení pantoflem a do vody jsme dali Barborku – větvičky z třešně. Myslíte, že nám na zdraví vykvete?

Také jsme šli krmit zvířátka do lesa. Děkujeme všem rodičům, kteří poslali zvířátkům něco dobrého.

V řemeslné dílně jsme vyráběli rodičům zasněžený svícen.

Také jsme se učili. Už umíme sčítat a odčítat do 6, písmenka do písmene V. Čteme první krátké příběhy, probrali jsme vánoční zvyky a tradice.

Posted in 1.D

Vánoční poselství

Poslední školní den si žáci 1.D opravdu užili! Pod vánočním stromkem čekalo na každého překvapení, maminky a babičky napekly hromadu cukroví a všichni nadšeně ochutnávali. Celý den zněly krásné vánoční koledy. Nechyběl ani přípitek šampaňským. Děti si vyrobily krásné vánoční přání a společně s paní učitelkou sepsaly vánoční poselství. Zlatou tečkou dne bylo vítězství v soutěži o nejkrásnější vánoční dekoraci. Diplom nám bude zdobit třídu. 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a přejeme příjemné prožití vánočních svátků a PF 2022 🙂

Třídní učitelka 

Posted in 1.D

Soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci

         V předvánoční atmosféře proběhla na naší škole soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci. Do soutěže se zapojili žáci, celé třídy i rodiče. Úspěšné výrobky byly ohodnoceny velkým potleskem a odměněny milými dárky. 

 

 

Zapsala M. Kolářová

Naše škola na portálu Jeden svět na školách

Naše škola se v letošním listopadu zapojila do dalšího ročníku Měsíce filmu na školách, kterým jsme podpořili nezkreslený přístup k dějinám a vnímání české historie. Více o pořádání této akce si můžete přečíst v dalším publikovaném příspěvku na webu školy (klikněte zde).

Na níže uvedeném odkazu lze zhlédnout fotogalerii z letošního celorepublikového projektu na portálu Jeden svět na školách, kde je možné na mnoha fotografiích spatřit právě besedu našich žáků s Jiřím Štěpánem z královéhradecké univerzity.

Za celou školu Mgr. Simon Schwab

KLIKNĚTE ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce na měsíc prosinec

14.12. 2021  Řemeslný den výroba dárků pro rodiče

 16.12. 2021 Projekt České Vánoce a nahrávání vánočních vystoupení na video

17.12. 2021 Vánoční poselství tříd, vánoční aktivity ve třídě a nástup na vánoční prázdniny po 4. vyučovací hodině

 

Posted in 1.D

My a měsíc listopad

ČESKÝ JAZYKumíme psát a číst 11 písmen a slabiky z nich utvořené. Skládáme a čteme slabiky, slova a věty z písmenek. Snažíme se rozumět přečtenému textu. Čteme ve slabikáři, skládáme slova. Umíme psát první písmena ve psané podobě.

MATEMATIKAsčítáme a odčítáme, porovnáváme, pracujeme s dětskými penězi. Řešíme slovní úlohy, uvažujeme co sčítat a co odčítat. A co ta slova vlastně znamenají?

PRVOUKA kdo je , členem rodiny, jak se starat o malého sourozence, co mám v pokojíčku, pomáhám mamince? A co nás čeká nyní – Zima a svátky sní spojené – Vánoce. Co je advent? Kdy přijde Mikuláš, anděl a čert? Co jsou vánoční zvyky a tradice?

Nacvičujeme na Vánoční akademii a chceme rodičům ukázat, jací jsme šikulové a taky kamarádi.

 

Posted in 1.D

Slavnosti Slabikáře 1.D

Ve čtvrtek 18. 11. byl pro nás prvňáčky významný den. Co se stalo? Dostali jsme nové učebnice na český jazyk – Slabikáře. Skvěle jsme si to užili. Pro Slabikáře jsme si došli do knihovny Pohádka. Celou jsme si ji prohlédli a někteří z nás si už chtěli odnést knížky na čtení domů. Paní knihovnice Horská nás uvítala jako další skvělé čtenáře. Pak jsme si na tuto událost ve třídě připili šampaňským a ochutnali nádherné sušenky maminky Honzíka – paní Kavalíkové. Děkujeme!!! Už se moc těšíme, až si budeme umět sami přečíst pohádku. Prvňáčci z 1.D a paní učitelka Romana

Posted in 1.D

Vitamínový den

Dne 9. listopadu proběhl na 1. stupni projekt Vitamínový den. Žáci se hravou formou seznámili s různými druhy ovoce a zeleniny a někteří odvážní i poslepu ochutnali. Na závěr si vytvořili krásný jablečný kompot pomocí tisku jablíček.

   

Posted in 1.D

BEZPEČNĚ NA CESTĚ

V pátek 5.11. se konalo projektové dopoledne, kde si žáci osvojovali poznatky o bezpečné cestě do školy – správném chování v silničním provozu, poznávání dopravních značek, reflexních prvcích na oblečení, vypracovali kvíz a výtvarně ztvárnili silniční provoz. Dopoledne uteklo jako voda. Žákům se práce na projektu líbila.

Posted in 1.D

AKCE NA MĚSÍC LISTOPAD

1.- 5.11. Dopravní výchova „Moje cesta do školy“ – pracovní listy

5.11. Projekt „Bezpečně na cestě“ – dopravní výchova

9.11. Projekt „Vitamínový den“ – Zdravá škola

17.11. Státní svátek

18.11. Návštěva knihovny Pohádka spojená se slavnostním předáváním Slabikářů

23.11. Třídní schůzka

26.11. Návštěva divadla Drak – představení „Do hajan“

 

Posted in 1.D

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Ve dnech 27.-29.10.2021 jsou podzimní prázdniny. Hezky si je užijte v nádherné podzimní přírodě. Snad vám bude počasí přát a sluníčko se na vás smát. Společně se uvidíme v pondělí 1.11. 2021. Vaše paní učitelka Romana Volterová

Posted in 1.D

Projektový dýňový den

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 jsme začali Dýňovou slavnost již ráno ve třídách. Celý den se nesl v duchu podzimu, poznávání plodů, netopýrů, strašidel a dlabání dýní. Naší nejpodařenější dýni jsme nazvali „Bubík“ a šel rovnou do soutěže. Celý den byl prima a zakončila ho odpolední Dýňová slavnost.

     

Posted in 1.D

Zdraví nás baví

 V úterý 19. 10. 2021 se naše třída zúčastnila projektu Zdraví nás baví. Na čtyřech stanovištích si žáci vyzkoušeli třídění potravin do potravinové pyramidy, zopakovali si důležitá telefonní čísla, popsali nebezpečné situace a jak jim předcházet a na závěr si poslechli pohádku o neposlušném Zoubkovi. Všechny znalosti si poté zopakovali v pracovním listu a zacvičili si rozcvičku pro každý den ve třídě.

 

Posted in 1.D

Dýňová slavnost

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní setkání. Dýňová slavnost se bude konat ve čtvrtek 21. 10. 2021.                                                                    Slavnostní zahájení programu je v 15.00 hod. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, halloweenská stanoviště, podzimní bistro s dýňovými i jinými dobrotami,       tradiční dýňovou polévku, opékání na ohni a mnoho dalšího. 

Těšíme se na Vás!

Tým pedagogů ZŠ logopedická

 

pozvánka ke stažení zde:  Dýňová slavnost

 

 

 

 

Co nového u prvňáčků

Už uběhl víc než měsíc a stali se z nás školáci, všichni se spolu známe víc a více a víme, že jsme Nelča, Týnka, Klaudinka, Johanka, Deniska, Nikolka, Dáňa, Pavel, Míša, Honzík, Tomík a Ondra. Všichni se spolu více poznáváme a stávají se z nás dobří kamarádi. O přestávkách spolu rádi lumpačíme.

Ale co je nejhlavnější – už začínáme poznávat i číst první písmenka, slabiky a krátká slova. Pracujeme s kostičkami, obrázky a kartičkami. Vyjadřujeme se ve větách.

V matematice seskupujeme předměty, vyjadřujeme počet a začínáme sčítat, pracujeme s geometrickými tvary. Máme ke své práci spoustu materiálů, které nám pomáhají při naší práci.

V prvouce jsme poznali školu, naučili se kouzelná slůvka a víme, jak se který předmět jmenuje. V těchto dnech objevujeme taje podzimní přírody.

Ve výchovách rádi tvoříme, malujeme a sportujeme.

Těšíme se na všechny akce, které nás společně čekají. A také na další písmenka a číslice….

Posted in 1.D

Den zvířat

V pátek 8. 10. si prvňáčci připomněli pondělní Den zvířat v rámci environmentální výchovy. Svěží ranní vzduch všem osvěžil myšlení a žáčci se aktivně vydávali hledat ztracená zvířátka u nedalekého jezírka, přiřazovali jim správnou potravu a horlivě se snažili vysvobodit všechna do klecí uvězněná zvířátka pomocí uhodnutých odpovědí na hádanky. Na závěr si každý mohl vyzkoušet nakrmit opici banánem se zavřenýma očima 🙂

 

 

Akce na říjen

4. října – zahájení činnosti zájmových kroužků

14. října – Návštěva Knihovny Pohádka

20. října – Divadlo DRAK – představení Kašparův zvěřinec

21. října – Dýňování – podzimní slavnost pro žáky, rodiče a známé v odpoledních hodinách v areálu školy

22. října – Den otevřených dveří od 9 do 12 hodin

22. října – poslední termín pro výběr ročního příspěvku do Rady rodičů Patron

27. října – podzimní prázdniny

28. října – státní svátek

29. října – podzimní prázdniny

Posted in 1.D

Logopedický týden

chceme všichni dobře mluvit a vzájemně si rozumět. takže se o to snažíme od prvního dne. Hrajeme si, povídáme, malujeme, relaxujeme a povídáme. Co jsme všechno prožily za celý týden? – zeptejte se svých dětí.

Posted in 1.D

Ahojky a pac ve škole

Vítám vás ve škole moji milí prvňáčci a s vámi i vaše rodiče( to je přeci jasné). Vše k sobě patří tak jak má. Dítě a rodiče = nerozlučná dvojice. Přeji vám z celého srdce, aby se vám ve škole dařilo a byli ti nejšikovnější  a nejchytřejší žáčci. Každý z vás je přeci jedinečný a neopakovatelný. 

.

Posted in 1.D