Výlet do Častolovic

28. 6. 2022 jsme se vypravili na školní výlet vlakem do Častolovic. Prošli kolem zámecké obory, ve které jsme pozorovali jeleny a poté navštívili mini ZOO. Měli jsme možnost si u pokladny zakoupit krmení pro zvířátka. Kdo této možnosti využil, krmil kozičky speciálními granulemi určenými pouze pro ně.. 

Výlet se nám vydařil a všem se moc líbil.

Škola v přírodě 6. – 10. 6. 2022

Letos jsme vyrazili na školu v přírodě na Liščí farmu. Počasí sice bylo každý den jiné, ale nám to vůbec nevadilo. Nevíce času jsme trávili venku. Když pršelo věnovali jsme se samozřejmě výuce a hráli stolní hry. Ve středu byl opravdu pěkný teplý den a pro nás to byla velká výzva, kdo chtěl mohl se osvěžit v bazénu. Na závěr školy v přírodě jsme všichni dostali krásnou knížku a diplom.

Všichni se už těšíme na příští školní rok a jsme zvědaví, kam vyrazíme. 

Akce na měsíc ČERVEN

1. 6.                 Den dětí

1.6.                  Knihovna Pohádka

6. 6. – 10. 6.    Sportovně-relaxační týden ,,Liščí farma“

13. 6. – 17. 6.   Autoevaluační týden – II. pololetí

17. 6.               Končí činnost zájmových kroužků

28. 6.             Školní výlet

30. 6.             Zakončení školního roku – předávání vysvědčení

Posted in 2.C

Akce na měsíc KVĚTEN

https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/31-tematicky-obraz-červen.html

4.5.2022  Knihovna Pohádka

12.5.2022  Výchovný koncert v Adalbertinu: ,,Žádný muzikant z nebe nespadl“ (vstupné bude hrazeno z fondu PATRON)

16.-20.5.2022 Dopravní výchova 

17.5.2022  Třídní schůzky

27.5.2022  Zvířátkový den

Posted in 2.C

Den Země

2.C oslavila Den Země výletem do hradeckých lesů. Děti pozorovaly probouzející se jarní přírodu, plnily úkoly na Stezce siluet, studovaly dobu rozkladu odpadků v přírodě… zbyl čas i na zábavu a hraní her.  Počasí nám přálo, sluníčko se na nás usmívalo, akce se vydařila.

Posted in 2.C

Projektový den: SVÁTKY JARA

Dne 12.4.2022 proběhl projektový den: Svátky jara. Povídali jsme si o jaru, o blížících se Velikonocích a velikonočních zvycích – pomlázka, kraslice, beránek.                  V průběhu dne jsme si vytvořili zápichy – jarní kytičku a velikonoční vajíčko z korálků. Den se nám vydařil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Posted in 2.C

Strom LITERÁRNÍK

Březen – Měsíc knihy jsme zakončili projektovým dnem, ve kterém jsme se tvorbou listů podíleli na vytvoření stromu LITERÁRNÍK. Přinesli jsme si do školy svoje nejoblíbenější knížky a vyprávěli jsme si o nich.

Posted in 2.C

Akce na měsíc DUBEN

Zdroj obrázku: https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/31-tematicky-obraz-duben.html

 1.4.2022 – Den ptactva

6.4.2022 – Knihovna Pohádka

12.4.2022 –  Projektový den: Svátky jara

14.4.-15.4. 2022 –  Velikonoční prázdniny

18.4.2022 –  Velikonoční pondělí

22.4.2022 – Den Země – tematicky zaměřená vycházka s plněním úkolů

25.4.-29.4.2022 –  Dopravní výchova: Semafor

29.4.2022 – Čarodějnický den

Malí zahradníci

V pátek 18. 3. 2022 se druháčci aktivně zapojili do zkrášlování školních prostor a při hodině výtvarné výchovy pracovali před školou. Ochotně si vyzvedli košťata, hrábě, lopaty a kolečka. Uklidili vstupní prostor do budovy základní školy a na závěr vysázeli do dvou okrasných květináčů macešky. Přivolali tak určitě jaro, protože se ukázalo i sluníčko a byl krásný den. Moc děkujeme za jejich činnost.

Při práci jsme si zazpívali stylově: „….šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou, vykopal tam rozmarýnku velikou, velikou…!“

Druháčci a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

 

Zdroj obrázku: chrome://downloads/

Posted in 2.C

Výukový program pro děti

V pátek 11. 3. 2022 proběhne pro naše děti výukový program s názvem: „Kdo chce s vlky výti“. 

Program je zaměřen na život vlků. Kolik vlků u nás žije, kde se pohybují, jak reagují na člověka a člověk na ně, se děti dozví jako vždy formou kvízů a her v doprovodu vlčího potomka. 

Děti získají odpovědi na otázky, zda jsou opravdu vlci krvelačné šelmy, mohou-li nás ohrozit či chybí-li v naší krajině?

Program shlédneme třetí vyučovací hodinu a vybíráme na něj 50,- korun. 

Třídní učitelka

 

 

 

,


Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlk_obecn%C3%BD

Akce na měsíc BŘEZEN

Zdroj obrázku: https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/31-tematicky-obraz-březen.html
1.3.2022 – Plavecký výcvik
2.3.2022 – Knihovna Pohádka

8.3.2022 – Divadlo DRAK (Šípková Růženka)

8.3.2022 – Třídní schůzky (informativní)
15.3.2022 – Zelená burza rostlinek

22.3.2022 – Den vody (Podzemní voda)

29.3.2022 Zakončení plaveckého výcviku – plavecké závody
30.3.2022 Projektový den: Tvorba stromu LITERÁRNÍK (Březen – měsíc knihy)
Posted in 2.C

Akce na měsíc ÚNOR

Zdroj obrázku: https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/31-tematicky-obraz-únor.html
2. 2. 2022 knihovna Pohádka
4. 2. 2022 Pololetní prázdniny
7. 2. – 11. 2. 2022 Jarní prázdniny
22. 2. 2022 Projekt: Pololetní dovádění
25. 2. 2022 Projekt: ŽIJEME ZDRAVĚ – II. část – zaměřeno na zdravý životní styl a správnou životosprávu
 
Posted in 2.C

Jarní prázdniny

Zdroj obrázku: https://ddm.nmnm.cz/jarni-prazdniny/

Na základní škole logopedické v Hradci Králové proběhnou jarní prázdniny v týdnu od 7. 2. do 11. 2. 2022. 

Ve škole se opět sejdeme v pondělí 14. 2. 2022.

Užijte si veselé a pohodové jarní prázdniny, milé děti a rodiče. Bronislava Geržová – třídní učitelka

Posted in 2.C

Akce na měsíc LEDEN

Zdroj obrázku: https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/31-tematicky-obraz-leden.html

 

 • 3. 1. – Nástup do školy, testování žáků

 • 5. 1. – knihovna Pohádka – dětská literatura a časopisy 

 • 6. 1. – Tři králové – připomenutí tradice ve třídě

 • 11. 1. – Třídní schůzka od 16 hodin

 • 12. 1. – projektové vyučování Žijeme zdravě (1. část)

 • 17. 1. – 21. 1.  Autoevaluační týden

 • 31. 1. – Výpis z vysvědčení za 1. pololetí, akce: POLOLETNÍ DOVÁDĚNÍ 

Posted in 2.C

Soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci

         V předvánoční atmosféře proběhla na naší škole soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci. Do soutěže se zapojili žáci, celé třídy i rodiče. Úspěšné výrobky byly ohodnoceny velkým potleskem a odměněny milými dárky. 

 

 

Zapsala M. Kolářová

Naše škola na portálu Jeden svět na školách

Naše škola se v letošním listopadu zapojila do dalšího ročníku Měsíce filmu na školách, kterým jsme podpořili nezkreslený přístup k dějinám a vnímání české historie. Více o pořádání této akce si můžete přečíst v dalším publikovaném příspěvku na webu školy (klikněte zde).

Na níže uvedeném odkazu lze zhlédnout fotogalerii z letošního celorepublikového projektu na portálu Jeden svět na školách, kde je možné na mnoha fotografiích spatřit právě besedu našich žáků s Jiřím Štěpánem z královéhradecké univerzity.

Za celou školu Mgr. Simon Schwab

KLIKNĚTE ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce na měsíc – PROSINEC

Zdroj obrázku: https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/31-tematicky-obraz-prosinec.html

Středa 1. prosince – Knihovna Pohádka

Úterý 14. prosince – Řemeslnický den – výroba vánočních dárků

Čtvrtek 16. prosince – Projekt České Vánoce

Pátek 17. prosince – Vánoční aktivity tříd

Pondělí 20. prosince až pátek 31. prosince – Vánoční prázdniny

Během prosincových akcí končí výuka dle rozvrhu.

Děti obdrží podrobné informace o tom, co si mají s sebou přinést do školy, do zápisníků.
Posted in 2.C

Projektový den – BEZPEČNĚ NA CESTĚ

V pátek 5. 11. 2021 proběhlo na naší škole projektové dopoledne s názvem BEZPEČNĚ NA CESTĚ, které bylo zaměřeno na osvojování pravidel silničního provozu a bezpečnou chůzi do školy. 

Během čtyř vyučovacích hodin jsme se zábavnou a hravou formou naučili poznávat dopravní značení a správně se chovat v silničním provozu. Také jsme se seznámili s možným nebezpečím, které nám může po cestě do školy hrozit, a snažili jsme si  vysvětlit, jak mu předejít.

Posted in 2.C

Akce na měsíc LISTOPAD

Zdroj obrázku: https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/41-tematicky-obraz-listopad.html
 • Dopravní výchova – pracovní listy s dopravní tématikou – téma: MOJE CESTA DO ŠKOLY – 1. – 5. 11. 2021
 • Návštěva knihovny POHÁDKA
 • Dopravní výchova – projektové dopoledne se zaměřením na pravidla silničního provozu a bezpečnou cestu do školy – BEZPEČNĚ NA CESTĚ – 5. 11. 2021
 • Pedagogická rada za I. čtvrtletí školního roku 2021/2022 – 8. 11. 2021
 • Vitamínový den – projektový blok se zaměřením na zdravý životní styl a správnou životosprávu – 9. 11. 2021 – dvě hodiny
 • Akce školy – v rámci VV a PRČ vytvoření stromu s názvem STROM TÝMOVNÍK – každá třída vytvoří část koruny – do 19. 11. 2021
 • Setkání zástupců Rady rodičů PATRON – 23. 11. 2021 od 15 hodin
 • Třídní schůzka – informativní schůzka pro rodiče – prospěch a chování žáků – 23. 11. 2021 od 16 hodin
Posted in 2.C

Dýňová slavnost

Zdroj obrázku: https://www.idnes.cz/jenprozeny/volny-cas/dyne-nemusi-byt-jen-halloweenskou-dekoraci.A181030_170052_jpz-volny-cas_jph1

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní setkání. Dýňová slavnost se bude konat ve čtvrtek 21. 10. 2021.                                                                    Slavnostní zahájení programu je v 15.00 hod. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, halloweenská stanoviště, podzimní bistro s dýňovými i jinými dobrotami,       tradiční dýňovou polévku, opékání na ohni a mnoho dalšího. 

Těšíme se na Vás!

Tým pedagogů ZŠ logopedická

 

pozvánka ke stažení zde:  Dýňová slavnost

 

 

 

 

Aktuality na měsíc ŘÍJEN

4. října 2021: zahájení činnosti zájmových kroužků

21. října 2021: Podzimní slavnost pro žáky, rodiče a širokou veřejnost v odpoledních hodinách v areálu školy

22. října 2021: den otevřených dveří 

22. října 2021 :poslední termín pro výběr ročního příspěvku do Rady rodičů Patron

27. října 2021: podzimní prázdniny

28. října 2021: státní svátek

29. října 2021: podzimní prázdniny

Posted in 2.C

Aktuality na měsíc ZÁŘÍ

 

 • 1. září – Slavnostní zahájení školního roku 2021/22 

 • 6. – 10. září – Logopedický týden – intenzivní logopedická péče

 • 21. září – Třídní schůzky

 • 27. září – Ředitelské volno

 • 28. září – Státní svátek – Den české státnosti

Posted in 2.C

LOGOPEDICKÝ TÝDEN

V týdnu od 6. 9. – 10. 9. 2021 proběhl Logopedický týden. Týden plný aktivit a her na procvičení jemné i hrubé motoriky, rozvoj zrakové a sluchové percepce a hlavně na procvičení správné výslovnosti a artikulaci jednotlivých hlásek. 


Posted in 2.C

Důležité informace

Ranní sraz žáků u školy

7,54 hodin

Prevence (covid-19)

Pravidelné větrání, dezinfekce a mytí rukou, hygiena, ve společných prostorách ochrana dýchacích cest, jednorázové ručníky, minimalizace kontaktu s jinými třídami

Testování žáků

Tři termíny: 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021.

Výjimka: žáci s ukončeným očkováním (min. 14 dnů od poslední dávky) nebo lhůta 180 dnů od prvního pozitivního testu.

Žáci, kteří se nebudou testovat a nemají udělenou výjimku, musí mít po celou dobu ve škole nasazenu ochranu dýchacích cest.

Lze přinést platný test z odběrového centra o negativním výsledku na covid-19.

Komunikace s pedagogy

Pro komunikaci s ostatními vyučujícími využívejte prosím emailové adresy pedagogů nebo kontaktujte třídního učitele.

Harmonogram prvního týdne školy

Středa 1. 9. 2021: 1 vyučovací hodina do 9,00 hodin

Čtvrtek 2. 9. 2021: 4 vyučovací hodiny s TU

Pátek 3. 9. 2021: třídnické hodiny, počet hodin dle rozvrhu

Posted in 2.C