Druháčci a poklad ve školní družině

V pondělí 19.4. jsme měli ve školní družině naplánováno hledání pokladu. Počasí nám bohužel moc nevyšlo, ale my jsme se nevzdali a na výpravu jsme se vydali. Cestu za pokladem nám připravili naši kamarádi ze čtvrté třídy, kteří pro nás vymysleli úkoly, po jejichž splnění jsme dostali „poklad“. Děkujeme moc čtvrťákům za super program!

 

Den Země

Ve čtvrtek 22.4. jsme ve škole slavili Den Země. Nejprve jsme se vydali na procházku po okolí školy a prohlíželi jsme si, co vše nám kvete. Také jsme sesbírali odpadky, které někdo pohodil na zem. Poté, když jsme se vrátili do školy, vyrobili jsme cedulky k našim školním rostlinkám. Den jsme si moc užili a jsme rádi, že jsme udělali něco dobrého pro naší planetu.

 

Posted in 2.C

Druháci a družinový karneval

V pondělí 15. února jsme se zúčastnili trochu netradičního karnevalu. Nasadili jsme si vyrobené masky a vydali jsme se na cestu za pokladem. V okolí školy jsme plnili úkoly, za které jsme dostali papírky s písmeny, ze kterých jsme museli složit tajné heslo, které jsme poté sdělili strážkyni pokladu, která nás za to odměnila. Karneval jsme si moooc užili!

Druháci na sněhu

V pondělí nás překvapila obří sněhová nadílka, kterou ve družině musíme využít. V úterý jsme vyrazili na bobovačku, a určitě to nebylo naposledy. Milí rodiče, děkujeme, že nás poctivě zásobíte dostatečným oblečením, a tak si můžeme sněhu užívat naplno! 🙂 

Tělesná výchova v zimě

Pokud to počasí dovolí, budeme nyní v rámci TV chodit s dětmi ven sáňkovat a bobovat. Kdo bude mít možnost, může si přinést s sebou pekáč, lopatu či sáňky (případně budou k zapůjčení ze ŠD).

Prosíme, aby všichni žáci měli teplé náhradní oblečení, které si případně mohou i trochu namočit (tzn. čepici, rukavice, teplou bundu, teplé kalhoty i boty).

 

Děkujeme.

Posted in 2.C

Čtenářský deník

Milé děti, věřím, že jste splnily zadaný úkol již v září a přečetly alespoň jednu knížku. V rámci soutěže, která již započala a bude uzavřena v červnu, jako každý rok, se této soutěže také zúčastníme. Tak ať se vám daří. 

Akce leden 2021

6. 1.                                                 – Připomenutí tradice „Tři králové“

15. 1.                                                – Uzavření klasifikace

18. – 22. 1.                                       – Autoevaluační týden

19. 1. 2021                                      – Třídní schůzka – online přes Google učebnu

22. 1. 2021                                      – Den otevřených dveří

22. 1.                                               – Uzavření absence za 1. pololetí

28. 1. 2021                                     – Pololetní vysvědčení – informace viz notýsek

29. 1. 2021                                     – Pololetní prázdniny

 

(akce budou průběžně aktualizovány vzhledem k epidemiologickým opatřením)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku:

https://zsjince.cz/akce/pololetni-prazdniny/

Posted in 2.C

Akce prosinec

                 7. 12.                 – vyhodnocení sběru kaštanů a žaludů včetně ocenění nejlepších sběračů

                11. 12.                 – Den otevřených dveří – online

                14. 12.                – vyhlášení soutěže o nejhezčí a nejoriginálnější vánoční či novoroční přání

                                           (ukončení soutěže 8. 1., 11. 1. – vyhodnocení a výstava)

                 18. 12.               – projekt „ČESKÉ VÁNOCE“ – s sebou ŽK, notýsek, penál, nůžky, svačina, pití

                                          – odchod na oběd již v 11:25 hodin!

         21. – 22. 12.              – ŘEDITELSKÉ VOLNO

23. 12. – 3. 1. 2021           – VÁNOČNÍ PRÁZDNINY – nástup do školy 4. 1. 2021

Posted in 2.C

Ředitelské volno v prosinci

Ve dnech 21. prosince a 22. prosince 2020 budou mít žáci ředitelské volno. V případě zájmu ze strany žáků bude provoz školní družiny zajištěn. Prosíme však o co nejdřívější zpětnou vazbu. Viz informace notýsek.

 

S pozdravem,

Kábrtová

Posted in 2.C

Mikulášská nadílka

V pátek 4. 12. 2020 jsme se s 2. C vypravili do prvního patra naší školy, abychom zjistili, co se to tam ozývá za zvláštní zvuky. Kde se vzali, tu se vzali, stáli před námi Mikuláš, čert i anděl.

Protože žáčci jsou ve třídě převážně aktivní a v hodinách se snaží hezky pracovat, dostal každý z nich malou odměnu.

 

Posted in 2.C

PODĚKOVÁNÍ

Ještě jednou bych ráda i touto cestou chtěla poděkovat převážné většině rodičů či prarodičů za postoj a kladný přístup k online výuce.

 

Děkuji, Kábrtová N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku:

http://www.bjbklenovec.sk/kazne/uvahy/148-like.html

Posted in 2.C

Ranní vstup do školy

Žáci druhého ročníku se budou shromažďovat každé ráno před školou na stanovišti třídy a nemísí se se žáky jiných tříd. Do školy budou vstupovat hromadně s učitelem první hodiny, a to v 7:54 hodin. Prosíme o dochvilnost všech!

 

Děkujeme.

Posted in 2.C

KONEC DISTANČNÍ VÝUKY, ZAHÁJENÍ VÝUKY PREZENČNÍ

Od středy 18. listopadu 2020 začíná prezenční výuka ve škole podle běžného rozvrhu. Online vyučování bude naposled probíhat tento týden. Budou opět platit přísná hygienická opatření, nezapomeňte tedy i na roušky pro děti.

Školní družina bude fungovat v běžném režimu.

 

 

 

 

Zdroj obrázku:

https://archiv.ihned.cz/c1-65967180-skoly-berou-i-zaky-kteri-na-studium-nestaci-aby-za-ne-dostaly-penize-u-prijimacek-meli-nekteri-jen-sest-bodu-ze-sta-ukazala-analyza

Posted in 2.C

Nový pracovní sešit M

PROSÍM POZOR!

Od tohoto pondělí 9. 11. do středy 11. 11. si budete moci ve škole vyzvednout další díly pracovních sešitů matematiky. Upozorňuji předem, že již ve čtvrtek 12. 11. budeme s tímto pracovním sešitem pracovat!

Sešit si prosím vyžádejte u paní Volejníkové (asistentky prevence), která by ve škole měla být přítomna vždy od 7.30 do 16.00 hodin u vchodových dveří. Prosím o dodržování časového rozmezí.

S pozdravem, Kábrtová N.

Posted in 2.C

Třídní online schůzka

Vážení rodiče,

v úterý 24. listopadu 2020 v 16:00 hodin by se měly konat třídní schůzky. Z důvodu nynější situace bude tato třídní schůzka probíhat online. Princip bude v podstatě stejný jako způsob přihlašování na online výuku. Každému z Vás bude do emailu žáka zaslána pozvánka na tuto událost. 

 

Děkujeme za pochopení, 

Kábrtová N.

Posted in 2.C

Akce listopad

2. – 13. 11. – Distanční výuka – online hodiny viz rozvrh, další úkoly zadány v kurzech

16. 11.        – Ředitelské volno – online výuka se nekoná!

17. 11.         – Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

18. 11.        – Nový rozvrh hodin (informace viz email)

24. 11.        – Online třídní schůzka (informace viz další příspěvek)

30. 11.        – Ukončení sběru kaštanů a žaludů

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku:

https://puzzlefactory.pl/cs/puzzle/prehravat/scenerie/188246-podzimn%C3%AD-krajina-podzimn%C3%AD-list%C3%AD-podzimn%C3%AD-list%C3%AD

Posted in 2.C

Vypracování Čtenářského deníku

Z důvodu vysoké absence před podzimními prázdninami a distanční výukou připomínám plnění Čtenářských deníků.

V průběhu školního roku si žáci mohou vybrat 3 publikace (pohádky, básničky, říkanky, komiksy, dětské encyklopedie, apod.), které mají následně zapsat do Čtenářských listů. Někdo již čtenářský deník má u sebe, někdo ještě ne. Proto je případně možnost si listy vyzvednout buď nyní ve škole či po návratu do školy z distanční výuky (vyzvedávat až po zřízení měkkých desek a 5-ti eurofólií!).

První zpracovaný Čtenářský list mají děti odevzdávat hned po příchodu do školy z Vánočních prázdnin, tj. 4. 1. 2021. Práce bude následně klasifikována.

 

 

S pozdravem,
Kábrtová N.

Posted in 2.C

Možnost vyzvednutí pomůcek ze školy

Vážení rodiče a prarodiče, 

v případě potřeby si lze ve škole vyzvednout učební pomůcky potřebné k distančnímu vzdělávání. K dispozici Vám bude p. Volejníková, která věci na Vaši žádost vyzvedne ze třídy a následně Vám je předá u vchodu do školy. Paní Volejníková by měla být k dispozici každý den v době od 7:30 do 16:00 hodin.

 

S pozdravem, 

Kábrtová N.

 

 

 

Zdroj obrázku:

https://images.osu.cz/slider/2668.jpg

Posted in 2.C

Distanční vzdělávání od 2. 11. 2020

Na základě nařízení vlády ČR přechází všechny třídy od 2. 11. 2020 na online výuku dle upraveného rozvrhu. Výuka bude probíhat formou online hodin přes Google učebnu. K výuce je tedy nutné internetové připojení, funkční webkamera a mikrofon. Žáci, kteří nemají elektroniku nebo internet, nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli co možná nejdříve.

Další informace a podrobnosti ohledně distančního vzdělávání zasílám zákonným zástupcům prostřednictvím e-mailu.

Připomínáme, že účast na distanční výuce je nyní již ze zákona POVINNÁ!

Posted in 2.C

PROJEKTOVÝ DEN 22. 10. 2020

Vzhledem k celodenní odstávce tepla a teplé vody se bude  ve čtvrtek 22. 10. 2020  konat dopolední program v přírodě. Odchod od školy v 8:15, návrat na oběd v 11:55 hodin a tím výuka končí. Školní družina má následně již normální provoz.

Děti prosím na akci teple oblékněte a s sebou budou mít batůžky, svačinu, pití a roušku/y.

 

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku:

http://www.jirsaphoto.cz/portfolio.html

 

Posted in 2.C

Akce říjen

1. 10.                   PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE – návštěva knihovny Pohádka (vybíráme 20 Kč)

2. 10.                  DEN ZVÍŘAT – připomenutí svátku zvířat hravou formou

5. 10. – 23. 10.    ZDRAVÁ ŠKOLA – ZJIŠŤOVÁNÍ KONDICE

8. 10.                  MISS ROSTLINKA – SOUTĚŽ

8. 10. – 30. 11.    SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ – vše sbírejte prosím zvlášť a nezapomínejte odevzdávat s lístek se jménem a třídou žáka           

16. 10.                TERMÍN PRO NEJPOZDĚJŠÍ UHRAZENÍ PŘÍSPĚVKU RADY PATRON

22. 10.               MIMOŘÁDNÝ PROJEKTOVÝ DEN – vzhledem k celodenní odstávce tepla a teplé vody, informace viz zápisníček

19. – 23. 10.       SVĚTÝLKOVÝ TÝDEN – připomenutí svátků Halloweenu a Dušiček

26. – 30. 10.      PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

 

 

 

Zdroj obrázku:

 

https://horoskopy.etarot.cz/horoskop-2016-na-rijen-mesic.php

Posted in 2.C

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

Den zvířat

V pátek 2. října si pro nás paní vychovatelka Černohousová připravila program ke svátku zvířat, který připadal na den 4. října. Tento svátek se slaví na počest Františka z Assisi. Jde o významného člověka, který se věnoval nemocným, opuštěným či týraným zvířatům.

Děti si tento svátek připomněly za pomoci hry „Noemova archa“. V rámci této hry soutěžili žáci s prvňáčky a cílem hry bylo pojmenovat a tím pádem i zachránit co nejvíce zvířat, než přijde potopa.

Děti se akci velice užily a za odměnu si každý mohl vybrat omalovánku s tematikou zvířat. Paní vychovatelce moc děkujeme za zpestření dne.

Posted in 2.C

Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 1. října jsme se s žáky druhé třídy vydali do Knihovny. Paní knihovnice pro nás měla připraven program, který byl zařízen již dříve, avšak nám jej překazila nařízená karanténa a zrušení výuky. Žáci si tedy až teď mohli užít akci, na které museli slíbit slib a poté byli přivítáni mezi čtenáře. Každý z nich si na památku odnesl svou plní knihu.

Posted in 2.C

Platba pracovních sešitů

Upozorňujeme všechny rodiče, kteří ještě neuhradili pracovní sešity (viz zápisníček), aby tak učinili nejpozději v pátek 25. 9. 2020. 

 

Děkuji, Kábrtová

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku:

https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/nakladatelstvi-fraus-nabizi-zdarma-vsechny-elektronicke-ucebnice.A200312_130752_ln-zajimavosti_ape

Posted in 2.C

Autoevaluace ve dnech od 14. do 16. 9. 2020

Během 3. dnů se v rámci stěžejních předmětů účastnili žáci tzv. autoevaluace. Během této akce byla zjišťována míra osvojených dovedností a znalostí, které si žáci měli osvojit v době nařízené karantény. Ověřování probíhalo písemnou i ústní formou, ale i formou zábavných aktivit a her.

 

 

 

 

Zdroj obrázku: 

https://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/mesto-koprivnice-oceni-ucitele-20200603.html

Posted in 2.C

Rodičovské schůzky, rada Patron

Připomínám všem rodičům, že se v úterý dne 22. 9. 2020 od 16:00 koná 1. rodičovská schůzka. Od 15:00 se koná také schůze rady Patron společně se zástupci tříd ze strany rodičů a to ve třídě 6.D.

 

S pozdravem, 

Kábrtová N.

Posted in 2.C

Logopedický týden ve 2.C

V rámci druhého školního týdne (od 7. do 11. 9. 2020) u nás na škole proběhla akce pod názvem Logopedický týden. Akce byla jako každým rokem zaměřena převážně na činnosti, související s rozvojem komunikačních dovedností.

Posted in 2.C

Žádost

Dobrý den,

žádám všechny rodiče o zřízení g-mailové adresy žáka (viz zápisníček). Prosím učiňte takto co možná nejdříve. Nezapomeňte tuto adresu následně zapsat i do zápisníčku.

 

Děkuji,

Kábrtová N,

Posted in 2.C

Ztráty a nálezy z loňského školního roku

Vážení rodiče,

v loňském roce ve třídě zůstala spousta věcí. Protože se k nim nikdo z dětí nehlásí, rozhodla jsem se vše nafotit a zveřejnit. Pokud byste prosím něco poznali, ozvěte se mi skrze emailovou adresu či notýsek. 

Děkuji za spolupráci,

Kábrtová N.

Posted in 2.C

Zahájení školního roku ve 2.C

ÚTERÝ 1. 9. 2020 – (1 hodina) – zahájení školního roku ve třídě s třídním učitelem

STŘEDA 2. 9. 2020 – (4 hodiny) – třídnické hodiny s třídním učitelem (seznámení se s BOZP a ŠŘ, pravidly třídy, apod.)

ČTVRTEK 3. 9. 2020 (5 hodin) třídnické hodiny a etický projekt s třídním učitelem

PÁTEK 4. 9. 2020 – (4 hodiny)  výuka podle rozvrhu třídy, nezapomeňte donést věci na TV (oblečení dovnitř i ven)

PONDĚLÍ 7. 9. – PÁTEK 11. 9. 2020Logopedický týden (výuka končí dle rozvrhu třídy)

 

 

 

 

Zdroj obrázku:

https://www.svetbehu.cz/behani-a-skolaci-kolik-jak-casto-jak-je-motivovat/

Posted in 2.C