zapis_Měření-času_vypočty

Úkoly na týden 6. 4. – 10. 4. 2020

Předmět: Český jazyk

Zadaný úkol: PODSTATNÁ JMÉNA

Pondělí: ČJ – PS č.2 str. 19 – úvod do slovních druhů

– procvičení a prohloubení již naučeného učiva

Úterý: pracovní list str. 93 – 94 – podstatná jména (zaslané pracovní listy minulý týden)

Středa: pracovní list str. 95– vybarvi kartičky i jednotlivá slova (názvy osob – zeleně, 

názvy zvířat – červeně, názvy věcí – modře)

 – učebnice str. 91 ústně, str. 92/6 napiš do sešitu

Čtvrtek: pracovní sešit str.  22 – podstatná jména

Pátek: velikonoční prázdniny

Písanka – str. 21 – 22 

Čítanka – str. 72 – 75 (zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)

Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.vcelka.cz/  Interaktivní cvičení

 

Předmět: Matematika

Zadaný úkol: NÁSOBENÍ ČÍSLEM 2 (děti se musí naučit násobky čísla dvě)

Pondělí:  pracovní list str. 31 – zaslaný minulý týden

Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 1 – 2

Úterý: str. 3 – 4

Středa: str. 5, využijte sešit na procvičování (např. vypiš násobky dvou…)

Čtvrtek: malá (fialová) procvičovací matematika str. 1

Pátek: velikonoční prázdniny

Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 

Předmět: Prvouka

Zadaný úkol: OPAKOVÁNÍ

Učebnice: str. 44 – 49

Pracovní sešit: str. 42

Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.                 

Hodně sil, trpělivosti, dobrou náladu a pevné zdraví. Vaše paní učitelka Eva Šlechtová

Posted in 2.D
zapis_Měření-času_vypočty

Úkoly na týden 30. 3. – 3. 4. 2020

Předmět: Český jazyk

Zadaný úkol: Učíme se hrou se skřítkem – pracovní listy – psaní souhlásek uprostřed a na konci slova, slova se skupinami DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

Pondělí: pracovní list str. 12 – 13

Úterý: pracovní list str. 14 –15 (Opakování se skřítkem – TEST č. 1)

Středa: pracovní list str. 16 – 17 (nezapomeňte na cvičení 8 – diktát, čtěte prosím nejdříve větu po slabikách a potom ji vždy celou zopakujte – napište na zvláštní papír a přiložte k pracovním listům)

Čtvrtek: pracovní list str. 18 (cvičení 1 vždy prosím dětem přečtěte) – str. 19

Pátek: pracovní list str. 20 – 21

Písanka – str. 20

Čítanka – str. 116 – 117 – naučte se básničku HOUSÁTKA. Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články. Procvičujte čtení – použijte i knížky, které máte doma – pohádky atd.

Na procvičování můžete využít i webové stránky např.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.vcelka.cz/  Interaktivní cvičení

 

Předmět: Matematika

Zadaný úkol: Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, hodiny, měření délky úsečky

Pracovní sešit Matýskova matematika (5. díl): str. 59 – 64

Malá Matýskova matematika str. 42 – 48 (příklady na procvičování)

Geometrie: PS (Matýskova matematika 5. díl) str. 64

Pondělí: M – PS – str. 59, PM – strana 42, cvičení 1, 2, 3

Úterý: M – PS – str. 60, PM – strana 43, cvičení 1, 2

Středa: M – PS – str. 61, PM – strana 44, cvičení 1 – 3, strana 45, cvičení 1 – 4

Čtvrtek: M – PS – str. 62, PM – strana 46, cvičení 1

Pátek: M – PS – str. 63 – 64, PM – strana 47, cvičení 1 – 3, strana 48, cvičení 1 – 3

Na procvičování využijte i zaslané pracovní listy a webové stránky např.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 

Předmět: Prvouka

Zadaný úkol: Domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata

Učebnice: str. 48 – 49

Pracovní sešit: str. 39 – 41

 (využijte i různé knihy nebo encyklopedie)

 

Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.

                 

Milé děti a rodiče – tento týden Vám opět pošlu pracovní listy na procvičování učiva.

Prosím o sdělení, jak se Vám tento týden dařilo.

Hodně sil, trpělivosti, dobrou náladu a pevné zdraví. 

Vaše paní učitelka Eva Šlechtová

Posted in 2.D
zapis_Měření-času_vypočty

Úkoly na týden – 23. 3. – 27. 3. 2020

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: opakování – pracovní sešit č.2, pracovní listy zaslané minulý týden (Učíme se hrou se skřítkem)
Pondělí: ČJ – PS č.2 str. 18 – opakování slov s DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
Učebnice str. 111, cvičení dě, tě, ně – a), cvičení – bě,pě, vě, mě – a)
Úterý: pracovní list str. 4 cvičení 1, 2d, 3, 4 (cvičení 1 – vždy prosím dětem přečtěte)
pracovní list str. 5 všechna cvičení (cvičení 1 – vždy prosím dětem přečtěte)
Středa: pracovní list str. 6 a 7 všechna cvičení (cvičení 1 – vždy prosím dětem přečtěte)
Čtvrtek: pracovní list str. 8 a 9 všechna cvičení (cvičení 1 – vždy prosím dětem přečtěte)
Pátek: pracovní list str. 10 a 11 všechna cvičení (cvičení 1 na straně 10 – prosím dětem přečtěte)
Písanka – str. 17 – 19
Čítanka – str. 111 – 113 – nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články
(zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)

Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
Pracovní sešit Matýskova matematika (5. díl): str. 53-58
Pondělí: M – PS – strana 53, PM – strana 38, cvičení 1
Úterý: M – PS – strana 54, PM – strana 38, cvičení 2
Středa: M – PS – strana 55, PM – strana 39, cvičení 1, 2
Čtvrtek: M – PS – strana 56, PM – strana 40, cvičení 1, 2, 3
Pátek: M – PS – strana 57 – 58, PM – strana 41, cvičení 1, 2
Na procvičování využijte, také příklady ve folii.

Předmět: Prvouka
Zadaný úkol: Procvičování učiva: Stromy na jaře
Nové učivo: Ptáci na jaře
Učebnice: str. 45 – procvičovací učivo
str. 46 – 47 – nové učivo
Pracovní sešit: dokončete si cvičení, které nemáte hotové po stranu 38 (včetně), můžete si
i vybarvit obrázky.

Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.

Děkuji Vám za Vaši trpělivost a přeji Vám hodně sil a pevné zdraví.
Vaše paní učitelka Šlechtová Eva

Posted in 2.D
zapis_Měření-času_vypočty

Úkoly na týden 16. 3. – 20. 3. 2020

Předmět: Český jazyk
Týden: 16. 3. – 20. 3. 2020
Zadaný úkol: Opakovací a procvičovací týden
– hláska: u, ú, ů
– měkké a tvrdé souhlásky a psaní hlásky i, í x y, ý
– psaní souhlásek uvnitř a na konci slov – B x P, D x T, Ď x Ť
Učebnice: str. 109 – 110
Pracovní sešit č. 2: str. 16 – 17 (slova s BĚ, PĚ, VĚ, MĚ)
Učebnice: str. 85 – 89
NAPIŠTE SI PROSÍM S DĚTMI DIKTÁT – učebnice str. 86
Písanka – str. 13 – 16
Čítanka – str. 47 – 49, 109 – 110 (zároveň ke čtení používejte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)

Předmět: Matematika
Týden: 16. 3. – 20. 3. 2020
Zadaný úkol: Procvičování geometrie, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, hodiny
Pracovní sešit Matýskova matematika (5. díl): str. 47, 48, 50, 51, 52
Procvičovací malá matematika str. 33 – 37 (příklady na procvičování)
Geometrie: PS (Matýskova matematika 5. díl) str. 49

Předmět: Prvouka
Týden: 16.3. – 20. 3. 2020
Zadaný úkol: Procvičování učiva: Naše tělo, roční období, měsíce
Učebnice: str. 26 – 28 Člověk, orgány, kostra
str. 36 – 39 Měsíce, roční období
Nové učivo – JARO
PS str. 36 – cvičení 2, str. 37 – 38 (doplnit vše)
Učebnice: str. 44 (Proměny na jaře)

Moc všechny zdravím a velký pozdrav dětem. Kdykoliv můžete volat. Šlechtová Eva

Posílám odkazy na webové stránky, kde mohou děti učivo procvičovat – pod Vašim dohledem.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.zlatka.in/cs/ (1.,2. stupeň ZŠ a SŠ), češtinu Gramar.in

https://www.vcelka.cz/ Interaktivní cvičení jsou obzvláště vhodná pro děti se
specifickými poruchami učení

Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál
Školákov.eu. https://skolakov.eu/?fbclid=IwAR0O6YbiGP9RXuHcXnROMITyinE92dUclVO45ji
EVuteotf47CPY2gAGmfQ

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-
vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-
videa/?fbclid=IwAR09SjiHuMIokzw9FMmXgCM_g73NObFP1fcIDfDjXk8BLCmIsuUWTaW0fFY
kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň)

Posted in 2.D
Česká televize

Spuštění vzdělávacího kanálu ČT 2

V pondělí 16. 3. 2020 spouští Česká televize na programu ČT 2 pořad UčíTelka. Každé všední dopoledne bude pořad zaměřen na děti prvního stupně, kdy výuka bude probíhat přes televizní obrazovku. Pořad lze sledovat i v iVysílání.

Více informací vyhledáte na webových stránkách ČT nebo na sociálních sítích.

zapis_Měření-času_vypočty

Týden: 11.3. -13. 3. 2020 – úkoly v notýscích

Český jazyk
Pracovní sešit č. 2: str. 14 – 15 Slova s DĚ, TĚ, NĚ
Učebnice: str. 82 – 83 cvičení na procvičování
Písanka – do str. 12
Čítanka: str. 103 – 108

Matematika
Pracovní sešit Matýskova matematika (5. díl): str. 45 -46, procvičovací malá matematika: str. 31 -32 (+ příklady na procvičování přiložené ve folii)

Prvouka
Učebnice Prvouka 2: str. 44
Pracovní sešit Prvouka 2: str. 34 – JARO, cvičení 1, 2

Další úkoly budu posílat v pondělí i s odkazy na různé webové stránky.
Šlechtová Eva

Posted in 2.D
logo hk

Uzavření ZŠ logopedické

Vzhledem k vyhlášení uzavření škol a školských zařízení vládou ČR z důvodu preventivních opatření před šířením KORONAVIRU, je od 11. 3. 2020 uzavřena až do odvolání ZŠ logopedická, školní družina a SPC.
Rodiče žáků mohou v kanceláři školy obdržet OŠETŘOVNÉ PRO DÍTĚ do 10 let věku (každý den od 7.00 do 15.30 hodin).

sněženky

Akce na měsíc BŘEZEN

16. 3. – 20. 3. – Týden zdravých svačinek

20. 3. – Den vody (pokusy s vodou pod vedením pí Černohousové)

20. 3. – Knihovna Pohádka

24. 3. – Patron – rada rodičů

24. 3. – Třídní schůzky (od 16,00 hodin ve třídě 2.D)

28. 3. – Den učitelů

30. 3. – Pedagogická rada

Posted in 2.D
P_20200211_111751

Žijeme zdravě

V úterý proběhla druhá část projektu Žijeme zdravě. Děti se seznámily s poskytnutím první pomoci, zopakovaly si důležitá telefonní čísla na integrovaný záchranný systém, poučily se o tom, jak je chováme k cizím lidem. Na závěr se seznámili s obsahem správně vybavené lékárničky a využití trojcípého šátku. Všem se akce velmi líbila.

download

Akce na měsíc ÚNOR

11. 2. 2020 Žijeme zdravě – druhá část projektu

10. – 14. 2. 2020 Dopravní výchova – Chování ve městě

17. – 24. 2. 2020 Týden bez odpadů – sběr papíru

Posted in 2.D
P_20200130_092735

Pololetní radování

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 učitelé se staršími žáky připravili sportovní hry pro žáky 1. stupně. Všem se akce velmi líbila . S dobrou náladou si pak děti vyzvedly svá vysvědčení a hurá na prázdniny.

Posted in 2.D
IMG_0027

Snoezelen u nás ve škole

Naše škola otevřela pro žáky relaxační místnost se speciálními pomůckami, která se v pedagogice označuje SNOEZELEN. Místnost slouží pedagogům s žáky k odreagování, terapii, vyvolání nebo stimulaci smyslových pocitů, odpočinku, redukci stresu a podpoře rozvoje osobnosti žáka. Děti mají k dispozici sedací vaky, vodní válec, světelné efekty, masážní míče a podložku, ale i reproduktory s tablety pro práci s relaxační hudbou. Děkujeme škole, vedení ZŠ logopedické i Radě rodičů Patron za realizaci snoezelenu. Mezi prvními návštěvníky byli členové Rady rodičů Patron a třídní senátoři. Snoezelen ovšem začínají hojně využívat další žáci se svými učiteli. Přejeme všem příjemné zážitky!

Za celou školu Mgr. Simon Schwab

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Získali jsme titul PODNIKAVÁ ŠKOLA!

Naše škola se aktivně podílí na činnosti a rozvoji projektu Učíme se podnikavosti, který organizuje vzdělávací společnost Schola Empirica. Základní škola logopedická vytváří Centrum kolegiální podpory pro Královéhradecký kraj a spolupracuje se základními školami v okolí. Žáci se aktivně zapojují do aktivit a soutěží, které vedou k rozvoji finanční gramotnosti, etických hodnot a utváření soft skills. Za tvůrčí přístup v projektu obdržela naše škola nový titul Podnikavá škola.

Za celý tým Mgr. Simon Schwab

 

download

Akce na měsíc leden 2020

6. 1. Připomenutí tradice TŘÍ KRÁLŮ
7. 1. Projekt Žijeme zdravě
14. 1. Rada rodičů v 15.00 hodin – koná se ve třídě 9.C
14. 1. Třídní schůzky v 16.00 hodin
16. 1. Návštěva knihovny Pohádka
24. 1. Den otevřených dveří
30. 1. Pololetní dovádění
31. 1. Pololetní prázdniny

Posted in 2.D
download

Upozornění pro rodiče

Krásné prožití vánočních svátků a v novém roce 2020 hodně úspěchů
přejí třídní učitelky Mgr. B. Geržová a Mgr. E. Šlechtová.

V době od 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 mají děti vánoční prázdniny.
Ve škole se opět sejdeme v pondělí 6. 1. 2020.

DSC_0307

Projektový den – ČESKÉ VÁNOCE

V rámci projektu České Vánoce jsme dopoledne vyráběli přáníčka a drobné dárečky pro odpolední vánoční jarmark. V podvečer jsme vystoupili na vánoční besídce.Všem se naše netradiční hodina tělesné výchovy a vystoupení se svíčkami moc líbilo. Teď už se těšíme na Vánoce v našich rodinách.

DSC_0284

Exkurze Ratibořice

Abychom se vánočně naladili, navštívili jsme Babiččino údolí. Zámek byl již plný ozdobených stromečků a adventních věnců. Při prohlídce jsme se seznámili s vánočními zvyky a tradicemi. Prošli jsme se k Bělidlu a na adventním trhu jsme si mohli koupit i nějaké dobroty a dárky.

Posted in 2.D
vanoce

Akce na měsíc prosinec

3. prosince – plavání v městských lázních
4. prosince – Mikuláš ve škole – návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve třídě
5. prosince – návštěva knihovny Pohádka
6. prosince – Vánoční exkurze do Ratibořic – návštěva Ratibořic, komentovaná prohlídka státního zámku, prohlídka vánočně upraveného Babiččina údolí, vánoční a adventní zvyky, adventní trh
10. prosince – závěrečné plavání – závody
12. prosince – Řemeslnické dny – příprava na vánoční jarmark (3. a 4. vyučovací hodina)
17. prosince – projektové vyučování České Vánoce- odpoledne Vánoční radování – bazar knih a drobného zboží, vánoční kavárna, jarmark, besídka a vystoupení žáků (od 16.15 hodin)
20. prosince – BIO CENTRÁL vánoční pohádka Ledové království 2 (vstup 90 Kč). Výuka do 11:55 hod

Posted in 2.D
20191115_085619

Zapojili jsme se do stavby papírové zdi

V rámci oslav 30. výročí sametové revoluce v naší zemi se i naše škola zapojila do stavby papírové zdi na Ulrichově náměstí v Hradci Králové. Připomněli jsme si tak důležitý úsek národních dějin, který vytvořil nezbytný článek ve světovém dění. Za spolupráci děkujeme Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Papírová zeď byla postavena i ve škole při akci Měsíc filmu na školách, na které se spolupodílel dr. Jindřich Vedlich. Na výzdobě krabic pracovali žáci 9. třídy v rámci výuky moderních dějin.

Mgr. Simon Schwab

20191114_091401

Měsíc filmu na školách 2019

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 se naše škola zapojila do celorepublikové akce Měsíc filmu na školách, pořádanou Jedním světem na školách. V letošním roce bylo hlavním tématem 30. výročí sametové revoluce a událostí roku 1989. Projekt se odehrával za přítomnosti žáků i učitelů z 5. až 9. tříd. Pozvání na naši školu přijal PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. Pan dr. Vedlich byl v přelomovém roce studentem vysoké školy a jedním z hlavních spoluorganizátorů revolučních akcí v Hradci Králové., mj. se zapojil do utvoření lidského řetězce z Hradce Králové do Pardubic, postavil se do vedoucího týmu studentského stávkového výboru a v minulých letech sepsal knihu Sametová revoluce v Hradci Králové; dnes působí jako manažer a vysokoškolský pedagog na hradecké univerzitě. S dětmi jsme zhlédli film „1989: Z deníku Ivany A.“ a poté kriticky vedli děti k přemýšlení nad posláním tohoto filmu. Náš host, dr. Vedlich, následně seznámil žáky s osobními vzpomínkami na sametovou revoluci v Hradci Králové, které vhodně zasadil do celostátních událostí. Díky dnešní akci jsme měli možnost zpracovat úsek českých dějin zajímavou a nevšední metodou. A mějme na mysli – svobodný a demokratický stát není samozřejmostí, je nutné o něho neustále pečovat, aby nám nebyl nikdy odcizen. Buďme zodpovědní za své činy.

Mgr. Simon Schwab

P_20191108_114829

Vitamínový den

Při projektovém vyučování jsme se zabývali zásadami zdravého stravování. Přinesli jsme si do školy kuchařky se zdravými recepty a různé druhy ovoce a zeleniny. Povídali jsme si, proč je potřeba zařadit do svého jídelníčku všechny druhy ovoce a zeleniny. Na závěr proběhla ochutnávka ovoce a zeleniny. Žáci byli překvapeni, jakou dobrou chuť má syrová červená řepa nebo celer.

Posted in 2.D
bez názvu

Akce na měsíc listopad

5. 11. 2019 Informační odpoledne pro rodiče (16.00 – 18.00 hodin), Rada rodičů školy od 15.00 hodin

8. 11. 2019 Vitamínový den

14. 11. 2019 Projekt: Měsíc filmu na školách – „Pád železné opony“ – beseda s hostem – dr. Jindřich Vedlich, náměstek primátora Hradce Králové

20. 11. 2019 Naučný program – SOVA

22. 11. 2019 Teplákový den ve škole aneb Do školy v teplákovém oblečení

28. 11. 2019 Projekt: Příběh mojí rodiny – pátráme po rodinné historii

Posted in 2.D
DSC_0033

Dýňová slavnost

Projektový den probíhal od první vyučovací hodiny. Nejdříve jsme si povídali o historii Halloweenu a tradici Dušiček. Poté se všechny děti zapojily do dlabání dýně a zkusili si, že to není jen tak jednoduché. Velkou radost nám udělala maminka od Kubíčka, která je moc šikovná a přiložila také ruku k dílu. Vytvořila pro naši třídu krásné vydlabané dýně. V soutěži o nejhezčí dýni jsme se umístili na 1. místě. Odpoledne měli možnost se děti s rodiči zúčastnit soutěží, dílen či ochutnat něco dobrého v naši kavárně.

Posted in 2.D
P_20191015_120052

Etická výchova

Dne 14. 10. a 15. 10. v naší škole probíhal projekt Etická výchova. V pondělí první dvě vyučovací hodiny jsme se zabývali pravidly slušného chování a zdravení. V úterý pro naši třídu připravili žáci druhého stupně program zaměřený na zásady správného stolování.

Posted in 2.D
podzimm

Akce na měsíc říjen

15. 10. 2019 Projekt – Etika se nás týká (etické propojení 1. a 2. stupně)
16. 10. 2019 Dýňová slavnost od 15. 00 hodin v areálu ZŠ logopedické – po dobu konání akce nesou zodpovědnost za žáky jejich zákonní zástupci
21. – 25. 10. 2019 Zdravá škola – zjišťování kondice
29. – 30. 10. 2019 Podzimní prázdniny
31. 10. -1. 11. 2019 Ředitelské volno

Posted in 2.D
01745191L_1

Pozvánka na podzimní akci

ZŠ logopedická Vás srdečně zve na tradiční podzimní akci

16. 10. 2019 v areálu školy „DÝŇOVÁ SLAVNOST“
v 15:00 hod zahájení akce, vyhlášení výsledků soutěží
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT:
* Skákací hrad
* Helloweenská stanoviště
* Helloweenský oheň
* Dílničky
* Fotokoutek
* Kavárna a čajovna s dýňovými dobrotami

S SEBOU: Dýně, dobrůtky na oheň a především dobrou náladu

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

Posted in 2.D
DSC_0007

Knihovna Pohádka

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 jsme navštívili knihovnu Pohádka. Čekala na nás paní knihovnice Horská, která dětem připomněla zásady slušného chování v knihovně a správné zacházení s knihami i časopisy.

Posted in 2.D
zapis_Měření-času_vypočty

INFORMACE PRO RODIČE

Konzultační hodiny třídního učitele:
Každé pondělí 13:00 – 13:45 hod.

Podzimní prázdniny:
28. 10. 2019 státní svátek
29. 10. – 30. 10. 2019 podzimní prázdniny
31. 10. – 1. 11. 2019 ředitelské volno
V době dnů ředitelského volna mají žáci možnost navštěvovat program školní družiny.

P_20190911_092818

Logopedický týden

V týdnu od 9. 9. do 13. 9. 2019 na naší škole probíhal Logopedický týden. Věnovali jsme se rozvoji řeči našich dětí. Procvičovali jsme analýzu a syntézu slov, správnou artikulaci a postavení mluvidel, sluchové i zrakové vnímání, pozornost, paměť, jemnou motoriku, v tělocvičně jsme si protáhli tělo a rozvíjeli hrubou motoriku. Všechny činnosti probíhaly zábavnou formou.

Posted in 2.D
DSC_0064

Sportovní den 5. 9. 2019

Sportovní den byl spojený s příjemnou procházkou do města na akci Bezpečné nábřeží. Seznámili jsme se všemi složkami záchranného systému. Viděli jsme zásah Policie ČR, záchranu tonoucího z řeky Labe pomocí vrtulníku, zásah hasičů, zdravotnických záchranářů při výskytu vysoce nebezpečné nákazy a mnoho dalších zajímavých ukázek.

Posted in 2.D
images

Akce na měsíc září

3. 9. 2019 Poučení o bezpečném přecházení silnice před školou

5. 9. 2019 Sportovní den ( Eliščino a Smetanovo nábřeží)

6. 9. 2019 Slavnostní pasování druhých a devátých tříd

9. 9. – 13. 9. 2019 Logopedický týden

17. 9. 2019 Zahájení plaveckého výcviku

19. 9. 2019 Knihovna Pohádka

Posted in 2.D