Projektový den mimo školu – Exkurze do ZOO Dvůr králové nad Labem

  V úterý 20. června se žáci 1.C, 2.D, 3.C a 4.C vypravili na přírodovědnou exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové. Našimi průvodci světem zvířat a odbornými garanty byli veterináři MVDr. Miroslav Sucháček a MVDr. Alena Truhlářová. Během prohlídky pavilonů s cizokrajnými zvířaty nás nejen seznámili se způsobem života zvířat.  Vyprávěli nám také spoustu zajímavostí o zvířatech ze své praxe. V závěru exkurze jsme si shrnuli své zážitky a ve skupinkách jsme vypracovali pracovní listy.

                      

 

               

Sportovně relaxační týden III.

 

Třetí den se nesl ve znamení odpočinku a relaxace. Až z Prahy za námi přijela spisovatelka Barbora Klárová, která nás velmi zábavnou formou provedla knihou s názvem ,,Záludnosti těla.“ Ve snoezalenu jsme zase vyzkoušeli relaxovat s pomocí meditačních pohádek pro děti a celý den jsme zakončili procházkou do knihovny Pohádka.

   

Posted in 2.D

Sportovně relaxační týden I.

S dětmi jsme společně dne 5. 6. zahájili sportovně relaxační týden výletem do lesů města HK. Cestou jsme viděli plno zvířat, která ve městě běžně nepotkáme. Počasí bylo nádherné a doufáme, že nám vydrží i v dalších dnech.

       

Posted in 2.D

Den dětí a návštěva divadla DRAK

Dne 1. 6. jsme s dětmi oslavovali den Dětí. Za celý den jsme stihli plno aktivit, jako je např. návštěva divadla Drak (představení s názvem ,,To je andělení“), sladká odměna na náměstí nebo příjemná procházka podél řeky. Celý den se moc vydařil a už se těšíme na příští rok.  

   

  

Posted in 2.D

Akce na měsíc ČERVEN

1. 6.                       Den dětí 

5. 6. – 9. 6.           Sportovně relaxační týden

12. 6. – 16. 6.        Autoevaluační týden

14. 6.                     Školní výlet do Zooparku Stěžery

20. 6.                    Projekt: ,,Mimo školu“ (ZOO Dvůr Králové n. Labem)

23. 6.                    Poslední termín odevzdání učebnic

26. 6.                    Interaktivní naučné dopoledne v Zahradě léčivých rostlin

30. 6.                    Předání vysvědčení za školní rok 2022/2023 (8:15 – 9 :00 hod)

 

1. 7. – 3. 9. 2023   Hlavní prázdniny

4. 9. 2023            Zahájení školního roku 2023 – 2024

12. 9. 2023           Třídní schůzka

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku: https://dama-in.cz/pocasi-cerven/

Posted in 2.D

Plýtvání potravinami

Dne 26. 5. se děti ze 2. C a 2. D společně zúčastnily projektu, který se zabýval plýtváním potravinami. Celý program si pro nás připravili naši starší spolužáci a zjistili jsme díky němu plno nových informací. Uvědomili jsme si důležitost efektivního využívání potravin.

     

Posted in 2.D

Divadlo DRAK – Šípková Růženka

Dne 24. 5. jsme navštívili představení s názvem Šípková Růženka v divadle DRAK. Všem dětem se netradiční pojetí pohádky velmi líbilo a už se moc těší, až půjdou do divadla znovu.

 

 

 

 

zdroj obrázku v náhledu: https://draktheatre.cz/repertoar/sipkova-ruzenka/

Posted in 2.D

Knihovna POHÁDKA

Dne 28. 4. jsme společně s 2. C navštívili knihovnu ,,Pohádka“. Paní knihovnice nás seznámila s knihou s názvem ,,Všichni letí na koštěti“ od Julie Donaldson. Tento školní rok to byla sice poslední společná návštěva knihovny, ale nám to nevadí, protože víme, že příští školní rok se s naší oblíbenou knihovnou opět uvidíme.

 

Posted in 2.D

Akce na měsíc KVĚTEN

1 .5. 2023       Státní svátek

8. 5. 2023      Státní svátek

11. 5. 2023      Hudební skupina MARBO – hudební koncert

23. 5. 2023    Třídní schůzky (16:00)

24. 5. 2023    Divadlo DRAK: Šípková Růženka

26. 5. 2023    Knihovna POHÁDKA

29. 5. 2023    Fotografování tříd

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek z: https://www.i60.cz/clanek/detail/4223/kveten

Posted in 2.D

Den Země

Dne 20. 4. jsme společně s dětmi ze 2. D a 3. C vyrazili v rámci projektu s názvem ,,Den Země“ do městských lesů HK. Cestou jsme zjistili, které odpadky se rozkládají nejdéle a jak vypadá hmyzí hotel. Celý výlet jsme si moc užili a už se těšíme na další společnou návštěvu lesa.

 

                  

Svátky jara – Velikonoční zajíček

Dne 5. 4. si pro nás celý druhý stupeň připravil projekt s názvem ,,Svátky jara – Velikonoční zajíček.“ Dozvěděli jsme se plno nových informací o Velikonocích, vyrobili si jarní věnec a vyzkoušeli poznat zeleninu podle chuti. Celý den se velmi vydařil a už se těšíme, až se po prázdninách opět uvidíme.

Posted in 2.D

Akce na měsíc DUBEN

5. 4.                   Svátky jara, velikonoční stezka

6. 4.  – 10. 4.     Velikonoční prázdniny  

11. 4. – 14. 4.      Dopravní výchova: Semafor 

20. 4.                 Den země

24. 4 – 28. 4.    Projekt: NAŠE MĚSTO

28. 4.                 Knihovna POHÁDKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku: https://www.bety.cz/zajimavosti/clanky/21268/Jaro-prichazi-o-vice-nez-dvacet-dni-drive-Cim-to-je 

Posted in 2.D

Knihovna Pohádka

Dne 24. 3. jsme navštívili nedalekou knihovnu Pohádka. Paní knihovnice pro nás připravila básničku o stonožce, která ztratila ponožku. Celý program jsme si velmi užili a už se těšíme na příští návštěvu.

Posted in 2.D

Představení Ateliéru JAMU Brno

Dne 23. 3. jsme se společně s prvňáčky vypravili do centrální městské knihovny HK na znakované představení ATELIÉRU JAMU Brno. Viděli jsme dvě krátké pohádky, které se všem moc líbily. Celý program jsme zakončili sladkou tečkou a balónkem.

 

Posted in 2.D

Den vody

Dne 21. 3. proběhl na naší škole den vody. Paní vychovatelka pro nás připravila mnoho zajímavých pokusů, které nás doopravdy překvapily. Zjistili jsme, jak je pro nás voda důležitá, a že si jí musíme vážit.

 

Posted in 2.D

Akce na měsíc BŘEZEN

Březen – měsíc knihy

 

3. 3. 2023                     Seznámení s aktivitou GOLDEN HEART

7. 3. 2023                     Odpady

21. 3. 2023                   Den vody

24. 3. 2023                  Knihovna Pohádka

27. 3. – 31. 3. 2023      Týden zdravých svačinek

28. 3. 2023                  Den učitelů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj obrázku: https://energieodxenie.cz/snezenky/ 

Posted in 2.D

Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 23. 2. jsme navštívili nedalekou knihovnu Pohádka. Během naší návštěvy jsme společně s paní knihovnicí stihli poutavou formou projít knihu Dášeňka čili život štěněte od Karla Čapka. Všem se kniha moc líbila a už se těšíme na další návštěvu.

         

           

Posted in 2.D

Žijeme zdravě II. část

Dne 23. 2. proběhla v naší třídě druhá část projektu s názvem ,,Žijeme zdravě.“ V rámci projektu jsme si vyzkoušeli ošetření zraněného, zopakovali si důležitá čísla a chování v krizových situacích. Všechny aktivity byly pro děti zajímavé a užily si u nich spoustu legrace. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Posted in 2.D

Pavučina vztahů

Dne 9.2. v naší třídě proběhla v rámci etické výchovy aktivita s názvem ,,Pavučina vztahů“. Celá aktivita byla zaměřena na vzájemnou podporu týmovosti spolužáků. Do pavučiny se nám nikdo nezamotal, ale při její tvorbě jsme si užili spoustu legrace.

     

Posted in 2.D

Akce na měsíc ÚNOR

3. 2.                     Pololetní prázdniny

8. 2.                     Projekt ,,Pavučina vztahů“

13. 2. – 17.2.         Jarní prázdniny 

20. 2. – 24. 2.      Dopravní výchova

23. 2.                   Projekt ,,Žijeme zdravě“

23. 2.                   Knihovna Pohádka

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku: https://ceskykutil.cz/clanek-146173-lednove-pranostiky-jsou-ukazatelem-hospodareni

 

Posted in 2.D

Den bez aktovek

V pátek 27. 1. byl na naší škole vyhlášen ,,Den bez aktovek“. Společně jsme mohli vidět nepřeberné množství způsobů, jak se dá do školy učení dopravit. Celý den se  všem moc líbil a už se těšíme na příští ročník.

Posted in 2.D

Projekt ,,Žijeme zdravě“

Dne 26. 1. proběhla v naší třídě první část projektu s názvem ,,Žijeme zdravě“. Tato část byla zaměřena především na péči o naše zuby. Zjistili jsme, co se ukrývá pod pojmem potravinová pyramida a jak se o naše zoubky máme starat. Celý projekt jsme si společně velmi užili.

Posted in 2.D

Etická intervence ve 2.D

Dne 6. 1. naši třídu navštívili pracovníci z ŠPP. Během programu jsme si vyzkoušeli zábavnou formou najít i popsat správné chování ve škole a utužili jsme naše vzájemné vztahy. Všechny aktivity byly velmi zajímavé a už se těšíme, až návštěvu z ŠPP přivítáme opět mezi námi.

Posted in 2.D

Akce na měsíc LEDEN

6. 1.                 Etická intervence              

12. 1.                Žákovský senát

16. 1. – 20. 1.   Autoevaluační týden

24. 1.               Třídní schůzky

26. 1.               Projekt Žijeme zdravě – Zdravé zuby

27. 1.                Knihovna Pohádka, Den bez tašek

31. 1.                Předání Výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2022-2023 a ,,Pololetní dovádění“

 

 

 

 

Zdroj obrázku: https://www.dumazahrada.cz/clanek/leden-v-zahrade.html

Posted in 2.D

Vánoční besídka v 2.D

2.D si ve čtvrtek 22. 12. 2022  užila poslední předvánoční den ve škole ve formě vánoční besídky. Úspěšně jsme rozkrojili jablíčko, snědli cukroví, předali si dárečky, zazpívali koledy a ke konci dne vytvořili vánoční poselství.

Posted in 2.D

2.D a Největší dar

2.D se ve středu 21. 12. 2022 byla podívat do kina na novou českou pohádku Největší dar pojednávající o pohanských bozích s hudbou od Davida Stypky. Dětem se pohádka moc líbila a někteří by si ji pustili klidně znovu.

Posted in 2.D

2.D v Třebechovicích

2.D společně s 2.C navštívila 16. 12. 2022 Třebechovické muzeum betlémů. Děti si mohly prohlédnout betlémy z různých materiálů, vyzkoušet si, jak funguje mechanická stránka pohyblivých betlémů a nakonec si poslechly působivé povídání o slavném Proboštově betlémě. Také jsme společně vytvořili živý betlém.

Projekt České Vánoce 2.D

Dne 15. 12. 2022 probíhal na celé škole projektový den na téma České Vánoce. Ve 2.D jsme se věnovali vánočním zvykům, zazpívali jsme si koledy a vyráběli jsme ozdoby na třídní stromeček. Následně měly děti za úkol vyrobit přáníčka, která odnesly do domova pro seniory. Povedený den jsme zakončili venku, kde si děti užívaly napadaný sníh.

Řemeslný den ve 2.D

Dne 13.12. proběhl v naší třídě ,,Řemeslný den“. V rámci tohoto dne jsme společně vyráběli výrobky pro náš stánek U sněhového skřítka. Všichni se doopravdy snažili a společně věříme, že se budou naše výrobky líbit i ostatním.

Posted in 2.D

Divadlo beze slov

Dne 12.12. jsme společně navštívili divadlo DRAK, kde jsme shlédli představení našich neslyšících spolužáků. Cestou zpět došlo i na dovádění se sněhem. Všem se představení velmi líbilo a každý si odnesl množství nezapomenutelných zážitků.

 

Posted in 2.D

Vánoční bazar knih

Máte doma knížky, které nikdo nečte?

Nabídněte je do našeho VÁNOČNÍHO BAZARU KNIH, který se bude konat v rámci Vánočního radování ZŠ logopedické.

Knihy do bazaru můžete nosit od 7. do 12. prosince 2022 paním učitelkám Dostálové, Zabavské nebo Šámalové.

Prosíme jen knihy v dobrém stavu. Výtěžek z prodeje knih bude použit pro žáky ZŠ logopedické.

Děkujeme.

 

Návštěva divadla DRAK

Dne 1.12. jsme navštívili v divadle představení s názvem ,,Do hajan!„. Představení vycházelo z všem dobře známé situace, kdy už by děti měly jít spát, ale najednou v sobě objeví netušenou zásobu energie a zjišťují, že se jim ještě ani trochu spát nechce. Akce se nám všem velmi líbila.

        

Zdroj: https://draktheatre.cz/repertoar/do-hajan/ 

Posted in 2.D

Zakončení plaveckého výcviku

Dne 30.11. jsme úspěšně završili plavecký výcvik návštěvou ,,Městských lázní – aquacentra“ v Hradci Králové. Někomu se zalíbilo nejvíce ve vířivce, ale někomu naopak na tobogánu. Akci jsme si moc užili a už se těšíme, až budeme chodit plavat znovu.

            

Posted in 2.D

Akce na měsíc PROSINEC

1. 12.                                   Divadlo Drak – Do hajan! (8:30)

5. 12.                                    Mikuláš ve škole

9. 12.                                    Etická intervence ve třídě

13. 12.                                   Řemeslný den

15. 12.                                   Vánoční radování

15. 12.                                   Vánoční dílna

16. 12.                                   Vánoční výlet – Betlém v Třebechovicích pod Orebem

21. 12.                                   Filmové představení – pohádka Nejkrásnější dar

22. 12.                                  Knihovna POHÁDKA

22. 12.                                  Vánoční besídka ve třídě (KONEC VYUČOVÁNÍ PO 4.  VYUČOVACÍ HODINĚ)

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023   VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 

 

 

 

zdroj obrázku: https://www.receptyprimanapadu.cz/zahrada/lunarni-kalendar-pro-zahradkare-prosinec/

Posted in 2.D

Knihovna Pohádka

V listopadu 25.11. jsme navštívili nedalekou knihovnu Pohádka. Během naší návštěvy jsme společně s paní knihovnicí stihli přečíst celou knihu, která nesla název ,,Netopýr Warren: Vzhůru nohama!“ od Jaromíra Štejnara. Hlavní myšlenkou knihy bylo, že nemá smysl snažit se za každou cenu někam zapadnout a být někým jiným. Opak je pravdou – nejdůležitější ze všeho je být prostě sám sebou!

zdroj: https://www.databazeknih.cz/knihy/netopyr-warren-vzhuru-nohama-467543  

Vitamínový den

Dne 22.11. proběhl v naší třídě ,,Vitamínový den“. Děti si donesly zdravé svačinky, připomněly si důležitost správného stravování a zopakovaly si své znalosti z prvouky. Celá akce se moc vydařila a byla završena ochutnávkou jednotlivých druhů ovoce a zeleniny.

 

Posted in 2.D

Etická výchova 2.D

Dne 10.11. měla naše třída možnost zúčastnit se projektového dne zaměřeného na etickou výchovu. Projekt nesl název ,,Jak být dobrým kamarádem?“ a vedl ho zkušený lektor Roman Buchtel. V rámci hodin si děti vyzkoušely mnoho aktivit, na kterých musely vzájemně spolupracovat a dozvěděly se, že přátelství je neocenitelné. Celý projet probíhal společně se třídou 2.C.

Akce na měsíc LISTOPAD

od 31. 10. do 4. 11.        Světýlkový týden 

1. 11.                              Halloweenské tvoření

1. 11.  – 4. 11.                   Dopravní výchova

15. 11.                             Třídní schůzka – informativní

17. 11.                              Státní svátek

22. 11.                            Vitamínový den

25. 11.                            Knihovna Pohádka

30. 11.                            Divadlo Drak – Do hajan! (10:30)

 

Zdroj obrázku: https://www.ireceptar.cz/hobby/venec-na-hrob-30001012.html  

Posted in 2.D

Divadlo DRAK – A do třetice všeho…

Dne 6. 10. 2022 jsme navštívili divadlo DRAK. Měli jsme možnost vidět představení s názvem ,,A do třetice všeho…“. Z inscenace jsme se dozvěděli, že bez práce nejsou svatební koláče, že kdo přespříliš rozmazluje svoje děti, ten riskuje, že jimi bude sněden, a že krást se nevyplácí.

 

Zdroj náhledového obrázku a textu: https://draktheatre.cz/repertoar/a-do-tretice-vseho/

Posted in 2.D

Akce na měsíc Říjen

6. 10.                            Divadlo Drak – A DO TŘETICE VŠEHO…

6. 10.                            Mimořádná třídní schůzka (16:00)

                                     Knihovna Pohádka (termín bude upřesněn)

26.-27. 10.                    Podzimní prázdniny

28. 10.                          Státní svátek

od 31. 10. do 4. 11.        Světýlkový týden 

 

 

(Použité zdroje – obrázek: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblog.velkykosik.cz%2Fpodzim-podle-ajurvedy-jak-se-na-nej-pripravit%2F&psig=AOvVaw1sKw2N6GbF6cHB0UYru4I_&ust=1664622556672000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCMjD2riwvPoCFQAAAAAdAAAAABAD)

Posted in 2.D

Akce na měsíc ZÁŘÍ

obrázek – svetkreativity.cz

1.9. – Zahájení školního roku 2022/2023 (8.15 – 9.00 hod)

2.9. – Třídnické práce (výuka končí v 12.50 hod)

5.9. – 9.9. – Logopedický týden (1. – 4. vyučovací hodina logopedie, dále výuka dle rozvrhu)

6.9. – Třídní schůzky od 16 hodin v učebně 3.C, od 15 hodin Rada rodičů v učebně 8.D

7.9. –  Zahájení plaveckého výcviku

8.9. – Návštěva akce: Bezpečné nábřeží (1. – 4. vyučovací hodina), dále výuka dle rozvrhu