Žijeme zdravě

12. 1. jsme se zaměřili v rámci projektu Žijeme zdravě na potraviny, které naše tělo potřebuje ke zdravému růstu a vývinu. Rozdělili jsme si potraviny na ty, které jsou pro nás nejdůležitější, důležité a méně důležité. Pomocí obrázků jsme sestavili potravinovou pyramidu. Také jsme se naučili, jak správně pečovat o své zuby. Nejdříve jsme shlédli instruktáž, jak si máme čistit zuby a potom jsme si povídali o tom, jak si čistíme zuby a proč. Všichni jsme se shodli na tom, že proto, abychom byli zdraví, musíme dbát nejen o své zuby, ale o vše, co se zdravím a zdravím životním stylem souvisí.

Posted in 2.D

Nový rok 2022

Nový rok v naší třídě začal poněkud netradičně. Protože jsme před vánočními prázdninami nemohli být ve škole z důvodu karantény, proběhla místo vánoční besídky besídka novoroční. To nic nezměnilo na tom, že jsme se na ni svědomitě připravili. Pro naše prvňáčky jsme vyrobili dárek. Z našich sněhuláků měli všichni prvňáci radost. Pro rodiče jsme také vyráběli překvapení. Naše výrobky si mohli rodiče zakoupit v novoročním jarmarku, který se konal spolu se třídními schůzkami 12. 1. 2022. Rodičům jsme předvedli vystoupení, které jsme pilně nacvičovali ještě před začátkem nového roku. Pod vedením paní Jírové a Tomášové jsme se naučili básničku a taneček. V pohádce O Palečkovi a jeho kamarádech od Františka Hrubína  jsme předvedli rodičům, jak důležité je vzájemně si pomáhat a že jeden bez druhého nic nedokáže. A tak jsme do nového roku 2022 vykročili i s rodiči tou správnou nohou a určitě máme nakročeno tím správným směrem.

Posted in 2.D

Akce v lednu

4. 1. 2022 Novoroční besídka

6. 1. 2022 Tři králové

12. 1. 2022 Třídní schůzka spojená s novoročním setkání s rodiči a s  jarmarkem

                    Žijeme zdravě – 1. část projektového vyučování

17. – 21. 1. 2022 Autoevaluační týden (shrnutí prvního pololetí)

18. 1. 2022 Návštěva Betlému v Třebechovicích pod Orebem

31. 1. 2022 Předání výpisu vysvědčení

Posted in 2.D

Soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci

         V předvánoční atmosféře proběhla na naší škole soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci. Do soutěže se zapojili žáci, celé třídy i rodiče. Úspěšné výrobky byly ohodnoceny velkým potleskem a odměněny milými dárky. 

 

 

Zapsala M. Kolářová

Naše škola na portálu Jeden svět na školách

Naše škola se v letošním listopadu zapojila do dalšího ročníku Měsíce filmu na školách, kterým jsme podpořili nezkreslený přístup k dějinám a vnímání české historie. Více o pořádání této akce si můžete přečíst v dalším publikovaném příspěvku na webu školy (klikněte zde).

Na níže uvedeném odkazu lze zhlédnout fotogalerii z letošního celorepublikového projektu na portálu Jeden svět na školách, kde je možné na mnoha fotografiích spatřit právě besedu našich žáků s Jiřím Štěpánem z královéhradecké univerzity.

Za celou školu Mgr. Simon Schwab

KLIKNĚTE ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš a jeho družina

V pátek 3. prosince k nám zavítal Mikuláš s Andělem a čerty. Mikuláš byl dobrák a anděl měl opravdová andělská křídla i chování. Jen čerti nás trochu vyděsili, protože jsme se báli, aby nás nechtěli vzít do pekla. Tak jsme stvrdili svým podpisem, že své hříchy napravíme a budeme se snažit jak ve škole, tak i doma, tzv. „sekat latinu.“

Posted in 2.D

Akce v prosinci

3. 12. Návštěva Mikuláše s jeho družinou

8. 12. Vánoční čtení v knihovně 

9. 12 . Výstava Betlémů

14. 12. Vánoční jarmark, vystoupení žáků a posezení s rodiči 

16. 12. Vánoční výlet do Potštejna s programem

17. 12. Vánoční zvyky a tradice, třídní vánoční posezení

Posted in 2.D

Bezpečnostní dny s Hasičským záchranným sborem a Městskou policií

Minulý týden byly pro žáky první a druhé třídy připraveny dva bezpečnostní dny. V pondělí 22. listopadu nás navštívili příslušníci Hasičského záchranného sboru z Rychnova nad Kněžnou. Nejprve děti seznámili s náplní jejich práce a poté jim představili důležitá čísla, která se v případě ohrožení používají. Ve spojitosti s tím si žáci vyzkoušeli cvičný hovor Hasičskému záchrannému sboru.
Na závěr dětem předvedli svou výzbroj pro výjezdy k nebezpečným situacím.

Na program jsme navázali ve čtvrtek 25. listopadu. Vyrazili do Zámeckého parku v Rychnově nad Kněžnou, kde na nás přivítali příslušníci Městské policie. Přijeli za námi ve služebním vozidle a pro děti měli připravené překvapení v podobě ukázky výcviku služebního psa. Také proběhla ukázka způsobu zadržení pachatele.

Akce hodnotíme jako velmi podařené a děkujeme za zpestření výuky.

1.E a 2.D

 

 

Strom – TÝMOVNÍK

Ve čtvrtek 18. listopadu byla pro žáky prvního i druhého ročníku připravená projektová aktivita, která byla zaměřena na týmovou spolupráci.

Programem projektu bylo společně vytvořit strom Týmovník. Žáci se rozdělili do několika skupin, tvořených zástupci obou tříd. Společně se podíleli na výrobě listů, dešťových kapek, siluet ptáčků a hlavě výmalbou předkresleného stromu.
Cílem projektu bylo posílit nejen přátelské vztahy mezi ročníky, ale hlavně budovat v dětech spolupráci, týmovost a vzájemnou komunikaci.

Myslíme si, že se dílo dětem moc povedlo. Všichni měli radost ze společné práce a nás, pedagogy, těší zodpovědný přístup všech dětí.

Budeme se těšit na další společnou aktivitu!

1. E A 2.D

 

   

 

 

 

Bezpečnostní den s hasiči

22. 11. k nám přišli hasiči. Povídali jsme si s nimi o jejich práci. Dozvěděli jsme se, že na číslo 150 můžeme zavolat kdykoliv, když hrozí nebezpečí požáru,  pokud je v ohrožení člověk, nebo i zvíře., Nacvičovali jsme si volání na tísňovou linku. Také jsme si vyzkoušeli, jak se zachovat, pokud nám začne hořet část oděvu. Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla a překvapilo nás, že váha výzbroje, kterou má hasič při hašení požáru na sobě, je 20kg. Už teď moc se těšíme, až budeme moc přijít k hasičům na exkurzi.

Posted in 2.D

Třídní schůzky

Druhá třídní schůzka 23. 11. v 16 hodin se vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci a s ohledem na naše zdraví uskuteční on-line. Přihlášení proběhne přes e-mailové adresy žáků. Děkuji za pochopení.

Mgr. Dagmar Barnetová – tř. učitelka 2. D
Posted in 2.D

Bezpečně na cestě

V pondělí 15. 11. 2021 si žáci 2. D v rámci projektového dne s názvem Bezpečně na cestě povídali o své cestě do školy. Plnili jsme řadu úkolů souvisejících s pravidly bezpečné chůze na chodníku. Seznámili jsme se s dopravními prostředky, chováním v dopravních prostředcích a dopravní prostředky jsme výtvarně ztvárnili. Při cestě na dopravní hřiště jsme si získané znalosti ze školních lavic zopakovali v praxi. Poznávali jsme dopravní značky, které jsme si ve třídě vyrobili. Na dopravním hřišti jsme se rozdělili do skupinek a učili jsme se dopravní značky při hře respektovat. Závěrečný kvíz, který jsme si ve třídě vyplnili, jsme zvládli všichni úspěšně. Naše cesta do školy se po projektovém dnu stala ještě bezpečnější.  

Posted in 2.D

Plavání

V pátek 12. listopadu jsme v rámci tělesné výchovy začali navštěvovat kurz plavání. Pořádná výbava a chuť být alespoň chvíli ve vodě nás přivedly do bazénu. Přivítalo nás nejen krásné prostředí, ale především dvě usměvavé paní cvičitelky. Nejdříve sprcha a pak už konečně vklouznutí do příjemně teplé vody bazénu. Začali jsme se seznamovat s vodou a s několika bazény, které nás přímo vábily ke hrám a plavání. Čeká nás 10 lekcí výuky plavání. Přejeme si, abychom mohly výuku navzdory zhoršující se situaci s pandemií dokončit. 

Posted in 2.D

Vitamínový den

V rámci vitamínového dne jsme využili naše znalosti téměř ze všech předmětů. Pomocí obrázků jsme vyhledali slova podřazená ke slovům ovoce a zelenina, potraviny a jídlo. Šli jsme nakupovat do obchodu se zeleninou, na tržiště a ke Skrblíkovi. Zjistili jsme, že u Skrblíka je to opravdu drahé. Také víme, že se ovoce i zelenina váží a známe jednotky hmotnosti. Umíme si vybírat potraviny, které jsou bohaté na vitamíny a také známe, proč jsou vitamíny pro naše tělo důležité. Hodně nás bavilo ochutnávání ovoce a zeleniny. Všichni jsme poznali podle chuti, co nám naši kamarádi přichystali za zdravé dobroty. A jaký by to byl den, kdybychom nemalovali? Vzali jsme si žlutou pastelku, namalovali hrušku a spoustu dalšího ovoce a zeleniny. Pomohla nám k tomu básnička Malíř od F. Hrubína. Nesmíme zapomínat, že nejen zdravá výživa, ale i pohyb přispívá k našemu zdraví a proto se už moc těšíme na páteční plavání. 

 

Posted in 2.D

Akce v listopadu

1- 5. 11.  Dopravní výchova „Moje cesta do školy“ – pracovní listy

5. 11.  Projekt „Bezpečně na cestě“ – dopravní výchova (dopoledne)

9. 11.  Projekt „Vitamínový den“ – (Zdravá škola)

17. 11.  Státní svátek – (Den boje za svobodu a demokracii)

22. 11.  Bezpečnostní den s hasiči  (návštěva Hasičského záchranného sboru)

23. 11.  Třídní schůzka od 16 hodin

Posted in 2.D

Dýňování

Během ,, Dýňování“ si děti v 2. D- vyrobily ježečky a mouchu z přinesených dýní a přírodnin. Měly ze svých výrobků velikou radost a tak  se s chutí pustily  do dlabání dýní.

Nemysleli jsme si, že vydlabání dýně dá takovou námahu, ale nakonec se nám to všem podařilo a byli jsme s naší prací spokojeni. Dýně nám zdobí spolu s ostatními dekoracemi třídu.

Mimo tvoření z přírodnin jsme také pomáhali doma připravit kulinářskou specialitu na ochutnání. Kuchařské výtvory nejen krásně vypadaly, ale také báječně chutnaly. Bylo nás z důvodu nemocí trochu méně, ale i tak se nám naše tvoření líbilo a těšíme se, že nebude v tomto roce jediné.

ř

Posted in 2.D

SOUTĚŽ – O nejhezčí podzimní dekoraci

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 nás čeká akce nesoucí název Dýňové slavnosti.

Tento celodenní program zahrnuje spoustu zajímavých aktivit, na které se žáci mohou těšit. Součástí dopoledního programu je i vyhlášení soutěže o nejhezčí podzimní dekoraci. Účast je dobrovolná ale budeme rádi, když se zapojí co nejvíce žáků. 
Proto prosíme, kdo se chce soutěže účastnit, ať ve čtvrtek donese do školy vyrobenou podzimní dekoraci. 

Těšíme se na výrobky!

Třída 1.E a 2.D

Návštěva Městské knihovny v RK

V úterý 12. října jsme navštívili dětské oddělení Městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou. Někteří jsme zde byli poprvé a seznámili jsme se mimo jiné s řazením a označováním knížek. Knihovnou nás provázeli skřítkové, a my jsme slíbili, že se ke knížkám budeme chovat jako k opravdovým kamarádům a nebudeme jim ubližovat. Vynasnažíme se, aby si je po nás mohly půjčené knížky přečíst i ostatní děti. A protože se nám v knihovně se skřítky moc líbilo, mnozí z nás tam zamířili druhý den, aby si knížky půjčili a stali se tak pravidelnými čtenáři a návštěvníky knihovny..

Posted in 2.D

Akce na říjen

4. října Zahájení zájmových kroužků

Bude probíhat akce Zdravá škola – zjišťování fyzické zdatnosti

12. října Návštěva  Městské knihovny RK

21. října Dýňová slavnost 

27. října Podzimní prázdniny

28. října Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

29. října Podzimní prázdniny

Posted in 2.D

Logopedický týden

V rámci logopedického týdne si děti procvičovaly nejen vzájemnou komunikaci, řečové dovednosti, ale i slušné chování při hrách a společných aktivitách. Využili jsme

slunečného počasí a vyrazili jsme do přírody. Povídali jsme si o věcech, které jsme cestou viděli. 

Posted in 2.D

Akce třídy

1. .září Slavnostní zahájení školního roku 2021-2022

 6. – 10. září Logopedický týden

27. září Ředitelské volno

28. září Státní svátek – Den české samostatnosti

Posted in 2.D