Třídní schůzka online

Třídní schůzky ONLINE

 

V úterý 24. listopadu 2020 od 16 hodin proběhne online třídní schůzka s třídním učitelem. Schůzka proběhne přes videokonferenci v Google učebně (stejný způsob jako při online vyučování). Odkaz na online setkání s rodiči vložím do online učebny matematika 3.C, kde jsou přihlášeni všichni žáci třídy. Děkuji a těším se na setkání. 🙂 

 

 

 

Posted in 3.C

Ranní vstup do školy

Žáci třídy 3.C se budou shromažďovat každé ráno před školou na stanovišti třídy a nemísí se se žáky jiných tříd.

Do školy budou vstupovat hromadně s učitelem v 8,00 hodin.

Prosíme o dochvilnost všech!

 

Posted in 3.C

WATCH OUT !!!

Pozor, pozor !!!  Pokud jste to ještě nezaznamenali, angličtina během distančního vzdělávání probíhá jen dvakrát týdně, a sice V PONDĚLÍ 5.HODINU (od 12.05)  A VE ČTVRTEK 3.HODINU  (od 10.15).

Dále upozorňuji na cvičení, která jsem zadala pod titulkem Angličtina do 1.11. Máte tam odkazy na čtyři užitečná cvičení na čísla a barvy – procvičíte si to hravou formou (přetahování, pexeso apod.). Nezapomeňte si pustit zvuk. Přeji veselé učení!

Posted in 3.C

AJ do 8.11.

slovíčka 5.lekce (čísla 0-10) –  procvičení :učebnice 14/1,3,4;  pracovní sešit  14/1,2, 15/3

(youtube – dream english song – numbers 1-10)

Posted in 3.C

Pochvala

Milé děti, milí rodiče – děkuji Vám všem za příkladný přístup k distančnímu vzděláván, vzornou přípravu a trpělivost. Vaše třídní učitelka M. Kolářová

Posted in 3.C

Třídní schůzka

V úterý dne 24. 11. 2020 v 16,00 hodin proběhne online třídní schůzka. Princip přihlášení bude stejný jako u online výuky. Pozvánka bude přeposlána na GMAIL žáků. Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání se všemi rodiči. 

Distanční výuka 9.11 – 13.11. 2020

Distanční výuka – učivo do 13. 11. 2020

Český jazyk –  PS do str. 25  – 26  – vyjmenovaná slova po B,  cvičení str. 32 / 3 z učebnice napsat do cvičného sešitu, dále procvičovat význam slov 

                           Písanka – do str. 19,  čtení do str. 37 – 41 /plynulé čtení s porozuměním/

Matematika –   PS žlutý pro 3.r. – do str.25  –  26,,  PS malý modrý do str. 32 – procvičovat násobky 0 –  10 /umět zpaměti/

                           PS fial. malý – do postupně dokončit, pomalu dopracovat i velký fialový sešit z matematiky – dle času

                           Geometrie :Geometrická tělesa – krychle, kvádr – poznávat v okolí, rovina, prostor – pojmy 

Prvouka        –   Podzim – opakování znalostí – počasí, zvířata na podzim, změna času, Lidé a čas – procvičování znalostí, převody jednotek času, orientace v čase 

                            Jak žili lidé dříve – učebnice str.23, PS str26 

                                                   

 

Posted in 3.C

Distanční výuka 2.11 – 6.11. 2020

Distanční výuka – učivo do 6. 11. 2020

Český jazyk –  PS do str. 24 – vyjmenovaná slova po B, doplnit cvičení str. 29 / 4 z učebnice, dále procvičovat abecedu, párové souhlásky, význam slov

                           Písanka – do str. 17, čtení do str. 36

Matematika –   PS žlutý pro 3.r. – do str.24, PS malý modrý do str. 23

                           PS fial. malý – do str. 40, procvičovat násobky 0 – 10 

                           Geometrie:Rýsování přímek, úseček s daným rozměrem na papír, jednotky času opakovat hodiny

Prvouka        –   Naše vlast – PS str.24, Lidé a čas – PS str. 25,  učebnice str. 21 – 22 , opakovat českou hymnu.

                                                   

 

Posted in 3.C

AJ do 1.11.2020

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V angličtině opakujeme barvy a učíme se čísla.

PS 13/5, učebnice 15/9 – zápis slovíček označujících čísla do slovníčků.

Vyzkoušejte si následující hry – je to buď pexeso nebo přetahovaná s poslechem. Nezapomeňte si pustit zvuk!

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1727

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1728

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1726

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1730

Good luck!

Posted in 3.C

Distanční výuka – učivo do 30. 10. 2020

Žáci 3. C od 22. 10. 2020 přecházejí na distanční výuku.  Učivo je zadáno na období do 30. 10. 2020. 

Distanční výuka – učivo do 30. 10. 2020

Český jazyk –  PS do str. 22, procvičovat abecedu, párové souhlásky, význam slov

                           Písanka – do str. 15, čtení do str. 33

Matematika –  PS žlutý pro 3.r. – do str.20, PS malý modrý do str. 20

                           PS fial. malý – do str. 36, procvičovat násobky 0 – 10

Prvouka        –   Naše vlast – PS str.22 -23, učebnice str. 19 – 20, opakovat světové strany ,

                                                   dopravní značky

 

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

Den zvířat 2. 10. 2020

Sluníčko nás pozvalo 2. 10. na hezkou akci ven. Akce se jmenovala Den zvířat, který  se oslavuje 4. října, kdy zemřel františkánský mnich svatý František z Assisi,. Ten pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata. My jsme si tento den připomněli paměťovou hrou „Noemova archa“, kterou pro nás připravila paní vychovatelka Radka Černohousová. Cílem této hry bylo nalodit na archu všechna zvířata, která byla napsaná na lodním lístku. Jejich obrázky jme hledali ve vymezeném prostoru v okolí školy.

 

 

Posted in 3.C

Organizace školního týdne 1. 9. 2020 – 4. 9. 2020

ÚTERÝ 1. 9. 2020 – (1 hodina) – zahájení školního roku ve třídě s třídním učitelem

STŘEDA 2. 9. 2020 – (4 hodiny) – třídnické hodiny s třídním učitelem (seznámení se s BOZP a ŠŘ, pravidly třídy, apod.)

ČTVRTEK 3. 9. 2020 – (4 hodiny) třídnické hodiny a etický projekt s třídním učitelem

PÁTEK 4. 9. 2020 – (5 hodin)  výuka podle rozvrhu třídy, nezapomeňte donést věci na TV (oblečení dovnitř i ven)