Květen – akce

Akce na KVĚTEN

▪ 3. – 7. 5. 2021         Den matek  – individuální výroba dárků ve třídách pro maminky, 1. – 5. ročník

▪ 10. – 14. 5. 2021     Dopravní výchova – téma: Cyklista – pracovní listy  – zaměřeno na dopravní tématiku

                                    (správné vybavení jízdního kola, ochranná přilba, pravidla silničního provozu, dopravní značky) 1. – 5. ročník

▪   ——————             Den prázdných tříd – výuka venku, 1. – 5. ročník – Termín bude upřesněn

▪   ——————             Zvířátkový den – Termín bude upřesněn (průběh bude upřesněn s ohledem na situaci v zemi) 1. – 5. ročník

▪ 25. 5. 2021             Třídní schůzky (online od 16.00 hodin)

▪ 27. 5. 2021             Fotografování tříd – Den selfíček –  (1. – 9. ročník, informace budou upřesněny), vzhledem k epidemiologické situaci v ČR)

DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek jsme si připomněli ekologicky motivovaný  svátek DEN ZEMĚ, který upozorňuje na dopady ničení životního prostředí. Nejdříve jsme prošli přírodu kolem nás a pozorovali vše živé na zemi, na stromech a v keřích. soutěžili jsme, kdo to ho ví více. Po svačině jsme s ostatními žáky začali plnit zadané úkoly v okolí školy,. My jsme měli ošetřit keře a stromy, ostříhat suché výhony a upravit prostředí kolem. Práce nás moc bavila, sluníčko svítilo, jen foukal vítr z hor.  Moc se nám celý projekt líbil, tak příští rok zase hurá do toho.

Posted in 3.C

Už zase spolu

V pondělí 12. 4. 2021 začíná pro naše děti prezenční výuka. Děti musí přijít v doprovodu rodičů, protože bude probíhat testování žáků antigenními testy, dle manuálu na webu školy.. stejné testování bude probíhat i ve čtvrtek. Výuka se bude konat dle rozvrhu dětí.  

Posted in 3.C

Distanční výuka 6. 4. – 9. 4. 2021

Učivo  3. C       6. 4. – 9 .4. 2021

 

Český jazyk¨

Slovní druhy

Podstatná jména – určování rodu, čísla, pádu

 Určování rodu a čísla u podstatných jmen

Učebnice :  str. 68 – 69 : přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice citoslovce  – procvičovat. Domácí sešit – napsat cvičení – str. 68 cv. 2,  napsat jako diktát /do cvičného sešitu/                                                                                                                                                                                              Opakování –  vyjmenovaná slova, slovní druhy – řazení, poznávání, diktáty z učebnice – procvičování učiva / do cvičného sešitu/

PS str. 13 -15

Sloh: Telefonní hovor učebnice Čj. str. 67 – postup při telefonování

Opakovat probrané učivo – www. onlinecvičení,cz /cvičení s kontrolou/

PIŠTE  PROSÍM S DĚTMI DIKTÁTY –vlastní jména, vyjmenovaná slova /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají při návratu do školy.

Čítanka –  do str. 118 – 120, duben – pranostiky,  čtení s porozuměním, mimočítanková četba na pokračování. Písanka str.16

 

Matematika

Sčítání a odčítání trojciferných čísel

Počítáme s přechodem přes základ 100  – učebnice str. 34

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl str. do 28 )  Dú: učebnice str. 34/1 a ,b ,c ,d – do dom. sešitu

Příklady a video www.nns.cz/blog/1-stupeň/ – opakování

Procvičování  (příklady na procvičování na www.onlinecvičení.cz skolakov.eu

Geometrie: procvičování – vzájemná poloha kruh – přímka – uč. str. 51 – opakovat, geometrické pojmy – úsečka, přímka, polopřímka, tělesa – procvičovat

 Možno využít :

 http://www.matyskova-matematika.cz/

 https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=matyskova+matematika+pro+5+rocnik

                

Prvouka

Živá příroda

Živočichovévnitřní a vnější stavba těl živočichů                                                                                                                                                                                                      Učebnice: do str. 48 – 49 – pročíst – seznámení s informacemi o zvířatech

Zadaný úkol: Procvičování učiva –  společné znaky živočichů                                                                                                                                                                                    PS do str. 46 (práce s učebnicí)

KD: Artikulační cvičení,  asertivní cvičení, vyprávění  – Jak jsem prožil/a velikonoční svátky, pozorování jarní přírody – rozšiřování slovní zásoby

Milé děti, prosím, připravte si vždy na online výuku psací potřeby a cvičný sešit nebo papír.,

 

On- line výuka bude probíhat dle rozvrhu na www. stránkách třídy. Pozvánky budou každý den odeslány na vaše gmaily.

Posted in 3.C

Akce na DUBEN

8. 4.     Den ptactva

12. 4.    Dopravní výchova – SEMAFOR

22. 4.   Den Země

Projekt Můj domov – termín bude upřesněn

Jarní práce – zelená čtyřka

/Termíny akcí budou upraveny dle situace/

Posted in 3.C

AJ od 22.3.2021 do Velikonoc

Dokončili jsme lekci 12  – uč.str.31, PS také strana 31 + z opakovací dvojstrany 32,33 máme hotové cvičení 4, což je sčítání a odčítání v oboru do sta, výsledek zapisujeme číslicí i slovem.

Stále opakujeme čísla 0-100 včetně zápisu.

Z lekcí 10,11,12 se v dubnu bude psát opakovací testík: slovní zásoba na členy rodiny a hlavně čísla, mluvnice na sloveso BÝT v jednotném čísle (I am, you are, he/she/it is, plné i zkrácené tvary).

Happy Easter!

Velikonoce

Milé děti, začínají nejkrásnější svátky jara. – VELIKONOCE.  Od čtvrtka 1. 4. – 5. 4. 2021 máte volné dny a tak si je hezky užijte   Sluníčko už hřeje a celá příroda se těší na jaro. K Velikonocům patří také velikonoční koledy a tak vám jednu z posílám.

Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný.

Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný.

Přeji všem krásné velikonoční svátky.                

Posted in 3.C

Distanční výuka 29. 3. – 31. 3. 2021

Učivo  3. C  29. 3.  – 31. 3. 2021

 

Český jazyk¨

Slovní druhy

Slovesa + Příslovce

Učebnice :  str. 61 – 66 : slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice citoslovce  – přečíst, procvičovat Domácí sešit – napsat cvičení – str. 62 cv. 4,,pak napsat jako diktát /do cvičného sešitu Opakování –  vyjmenovaná slova, slovní druhy – řazení, poznávání, diktáty z učebnice – procvičování učiva / do cvičného sešitu/                      PS str. 10 – 12

Sloh: VELIKONOCE – tradice, zvyky – získávání informací formou rozhovor                                                                                                                                                                                           

Opakovat probrané učivo – www. onlinecvičení,cz /cvičení s kontrolou/

PIŠTE  PROSÍM S DĚTMI DIKTÁTY –vlastní jména, vyjmenovaná slova /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají při návratu do školy.

Čítanka –  do str. 115 – 117 , čtení s porozuměním, mimočítanková četba na pokračování

                  Zápis do Čtenářského deníku – k 31. 3. 2021

                  Písanka str.15

Matematika

Sčítání a odčítání trojciferných čísel

Počítáme s přechodem přes základ 100  

Učebnice str.33

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl str. do 27 )  Dú: 33/3 a ,b ,c ,d – do dom. sešitu

Příklady a video www.nns.cz/blog/1-stupeň/ – opakování

Procvičování  (příklady na procvičování na www.onlinecvičení.cz skolakov.eu

Geometrie: procvičování – kruh, kružnice, geometrické pojmy – úsečka, přímka, polopřímka, tělesa

                                           rýsování – kruh, kružnice

  Možno využít :

 http://www.matyskova-matematika.cz/

 https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=matyskova+matematika+pro+5+rocnik

                

Prvouka

Živá příroda

Živočichovéspolečné znaky živočichů                                                                                                                       

Učebnice: do str. 47 – pročíst – seznámení s informacemi o zvířatech

Zadaný úkol: Procvičování učiva –  druhy rostlin, společné znaky, houby – dělení, bezpečnost konzumace, hodiny – umět spolehlivě

PS str. do str. 44 (práce s učebnicí)KD: Artikulační cvičení,  asertivní cvičení, vyprávění  o Velikonocích, pozorování jarní přírody – rozšiřování slovní zásoby

 

Milé děti, prosím, připravte si vždy na online výuku psací potřeby a cvičný sešit nebo papír.,

On- line výuka bude probíhat dle rozvrhu na www. stránkách třídy. Pozvánky budou každý den odeslány na vaše gmaily.

 

Posted in 3.C

Distanční výuka 22.3. – 26.3. 2021

 

Učivo  3. C  22. 3.  – 26. 3. 2021

 

Český jazyk¨

Slovní druhy

Podstatná jména

Učebnice :  str. 58 – 61 Přídavná jména. Zájmena, Číslovky, Slovesa  – přečíst, procvičovat Domácí sešit – napsat cvičení – str. 58 cv.3,,pak napsat jako diktát /do cvičného sešitu/

Opakování –  vyjmenovaná slova, slovní druhy – řazení, poznávání

PS str. 6 – 9

Sloh: Jarní příroda – změny – popis /10 vět na papír + obrázek kreslený nebo nalepený / např. počasí, květiny, přilétající ptáci, mláďata                                                                                                                                                                                       

Opakovat probrané učivo – www. onlinecvičení,cz /cvičení s kontrolou/

PIŠTE  PROSÍM S DĚTMI DIKTÁTY –vlastní jména, vyjmenovaná slova /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají při návratu do školy.

Čítanka –  do str. 114 , čtení s porozuměním, mimočítanková četba na pokračování

                  Příprava na zápis do Čtenářského deníku – k 31. 3. 2021

                  Písanka str.114

 

Matematika

Sčítání a odčítání trojciferných čísel

Přičítání a odčítání celých stovek

Procvičování  učiva – násobení a dělení do sta  Učebnice: 29 – 32

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl str. do 25 ) 

Dú: 31/1 a,b,c,d – do dom. sešitu

Příklady a video www.nns.cz/blog/1-stupeň/ – opakování

Procvičování  (příklady na procvičování na www.onlinecvičení.cz skolakov.eu

Geometrie: Prostorová geometrie –  osová souměrnost – učebnice str. 20 /procvičit/

                   Názorná geometrie – učebnice str. 52 /kruh, kružnice – opakování/

                   Procvičovat rýsování s pravítkem a kružítkem na papír.

 Možno využít :

 http://www.matyskova-matematika.cz/

 https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=matyskova+matematika+pro+5+rocnik

                

Prvouka

Živá příroda

Rostliny – společné znaky rostlin, určování rostlin                                                                                                                         

Učebnice: do str. 42 – pročíst – seznámení s informacemi o  rostlinách

Zadaný úkol: Procvičování učiva –  druhy rostlin, společné znaky, hodiny – umět spolehlivě

PS str. do str. 40 (práce s učebnicí, vše vymalovat)

 

KD: Artikulační cvičení,  asertivní cvičení, vyprávění  o pozorování jarní přírody – rozšiřování slovní zásoby

 

Milé děti, prosím, připravte si vždy na online výuku psací potřeby a cvičný sešit nebo papír.,

On- line výuka bude probíhat dle rozvrhu na www. srtánkách třídy. Pozvánky budou každý den odeslány na vaše gmaily.

 

 

 

Posted in 3.C

AJ v týdnu 15.- 18.3. 2021

 

Lekce 12 –  uč.str. 30, PS str. 30 – slovíčka a fráze (otázky na věk -uč. 31/6 – zápis do slovníčků).

Stále procvičujeme čísla 0-100 včetně zápisu.

Jarní a velikonoční slovní zásoba – viz. google učebna.

Čtenářský deník – čteme, čteme, čteme

Milé děti, blíží se konec března a tak připomínám, že se blíží čas na dočítání vaší knížky. Až si ji dočtete, tak dostanete zase čtenářské deníky, kam si vše o knížce dle pokynů zapíšete. Soutěž končí v červnu, takže ještě jednu knížku stihnete přečíst. Moc se na to těšíme, jaké knížky vás bavily.

Posted in 3.C

Distanční výuka 15. 3. – 19. 3. 2021

Učivo  3. C  15. 3.  – 19. 3. 2021

 

Český jazyk¨

Slovní druhy

Podstatná jména

Učebnice :  str. 54 – 57 Vlastní jména  Domácí sešit – napsat cvičení – str. 57 cv.10, ,pak napsat jako diktát /do cvičného sešitu/

Opakování –  vyjmenovaná slova

PS str. 4 – 5

Sloh: Co víš o zvířátech /10 vět na papír + obrázek kreslený nebo nalepený / např. pes,    kočka, lev, žirafa- popis, strava, výskyt, vlastnosti

                                                                                                                                                                                           

Opakovat probrané učivo – www. onlinecvičení,cz /cvičení s kontrolou/

PIŠTE  PROSÍM S DĚTMI DIKTÁTY –vlastní jména, vyjmenovaná slova /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají při návratu do školy.

Čítanka –  do str. 108 , čtení s porozuměním, mimočítanková četba na pokračování

                  Příprava na zápis do Čtenářského deníku – k 31. 3. 2021

                  Písanka str.13

 

Matematika

Sčítání a odčítání trojciferných čísel

Přičítání a odčítání celých stovek

Procvičování  učiva – násobení a dělení do sta

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl str. do 23 )

Příklady a video www.nns.cz/blog/1-stupeň/ – opakování

Procvičování  (příklady na procvičování na www.onlinecvičení.cz skolakov.eu

Geometrie: Prostorová geometrie – čtvercová síť, osová souměrnost – učebnice str. 20

                   Názorná geometrie – učebnice str. 44

                   Procvičovat rýsování s pravítkem a kružítkem na papír.

 

 Možno využít :

 http://www.matyskova-matematika.cz/

 https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=matyskova+matematika+pro+5+rocnik

                

Prvouka

Živá příroda

Rostliny – společné znaky rostlin, určování rostlin                                                                                                                          Učebnice: str.34 – 36

Zadaný úkol: Procvičování učiva –  SLUNCE A ZEMĚ, hodiny – umět spolehlivě

PS str.37 – 38 (práce s učebnicí, vše vymalovat)

 

KD: Artikulační cvičení,  asertivní cvičení, vyprávění  o pozorování jarní přírody – rozšiřování slovní zásoby Milé děti, prosím, připravte si vždy na online výuku psací potřeby a cvičný sešit nebo papír.,

     

On- line výuka bude probíhat dle rozvrhu na www. srtánkách třídy. Pozvánky budou každý den odeslány na vaše gmaily.

 

 

 

Posted in 3.C

AJ v týdnu 1. 3. – 5. 3. 2021

1) OPAKOVÁNÍ LEKCE  11:

 slovní zásoba (uč.29/7) včetně čísel (celých desítek) do stovky (uč.29/4) , cvičné diktáty se zaměřením na rozdíly mezi čísly s koncovkou -teen a -ty (např. thirteen/thirty apod.) – viz. též poslechové cvičení v Google učebně

gramatika: osobní zájmena HE/SHE (on/ona) a přivlastňovací zájmena HIS/HER (jeho, její), zápis do školního sešitu: uč. 29/6 (stačí první dva řádky)

konverzace: nácvik otázek  HOW OLD IS HE(SHE)? WHAT IS HIS(HER)NAME? + odpovědí   HE(SHE) IS … YEARS OLD.  HIS(HER) NAME IS…; dále nácvik krátkých odpovědí  se slovesem „být“ v 1. osobě (Yes, I am./No, I´m not.) – PS 29/7

2) ÚVOD DO LEKCE 12:

slovní zásoba – zápis slovíček a frází (uč.31/6)

gramatika  – sloveso „být“ v 1. a 2. osobě j.č. (I am, you are) – viz. uč. 31/5

počítání 0-100 – kombinace desítek a jednotek – uč. 30/1 (ústně), PS 30/1 písemně   + další cvičení v Google učebně pro šikulky

Posted in 3.C

Distanční výuka

Učivo  3. C  1.3. – 5.3. 2021

Český jazyk

Slovní druhy

-opakovat z tabulky a učebnice – umět se zeptat

Učebnice :  str. 54 – 57  Domácí sešit – napsat cvičení – str. 56 cv.7, diktát str. 53

Opakování –  vyjmenovaná slova

 PS str. 2 – 3

 Sloh: Vypravování podle obrázkové osnovy –  Pohádka O budce                                                                                                                                                                                       

Opakovat probrané učivo – www.onlinecvicení,cz  /cvičení s kontrolou/

PIŠTE  PROSÍM S DĚTMI DIKTÁTY – vlastní jména, vyjmenovaná slova /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají při návratu do školy.

Čítanka – Březen 102 – 104 , čtení s porozuměním, mimočítanková četba na pokračování.

Písanka str.9, 12

 

Matematika

Sčítání a odčítání trojciferných čísel

Finanční gramotnost  – bankovky, mince (seznámení s opravdovými bankovkami)

Procvičování  učiva – slovní úlohy

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl str. do 21 )

Příklady a video www.nns.cz/blog/1-stupeň/ – opakování

Procvičování  (příklady na procvičování na www.onlinecvicení.cz , www.skolakov.eu

Geometrie: Prostorová geometrie – opakovat druhy těles – koule, krychle, …uč. str. 18 – 19

                   Názorná geometrie – rýsování kružnic – učebnice str. 49 cv. 1 do sešitu

                   Procvičovat rýsování s pravítkem a kružítkem

 Možno využít :

 http://www.matyskova-matematika.cz/

 https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=matyskova+matematika+pro+5+rocnik

                

Prvouka                                                                                                                         

Učebnice: str.29 – 32 (vzduch, voda půda – pročíst)

Zadaný úkol: Procvičování učiva – člověk a živá příroda (zajímavosti na internetu)

PS str.36 (dokončit)

 

KD:

Artikulační cvičení,  asertivní cvičení, vyprávění obsahu zhlédnutého filmu, pohádky   rozšiřování slovní zásoby

 

Milé děti, v pátek jsme si rozdali sešity a tak cvičení můžete psát do nich.

Děti, které v pátek nebyly, ve škole si založí procvičovací sešit, který přinesou na konci distanční výuky do školy.

On- line výuka bude probíhat dle rozvrhu na www. stránkách třídy.

Pozvánky budou každý den odeslány na vaše gmaily.

 

Posted in 3.C

Žijeme zdravě – projekt 2. část

Dne 23. 2. 2021 proběhl projekt zaměřený nejen na první pomoc. V první hodině jsme se seznámili s vybavením lékárničky, zopakovali jsme si telefonní čísla tísňového volání a nacvičili jsme si rozhovor s operátorem záchranné služby. V další hodině jsme si prakticky vyzkoušeli poskytnutí první pomoci při popálení a při úrazu el . proudem. Závěrečná hodina byla zaměřena na poučení o zásadách své vlastní ochrany – jak se zachovat při oslovení cizí osobou a bezpečnosti při užívání počítače. Shlédli jsme si instruktážní pořad Jak vytvořit bezpečné heslo a zpracovali pracovní list. Projektový den nám přinesl cenné informace.

Posted in 3.C

Týden bez odpadu

V týdnu od 8. 2. probíhal projekt Týden bez odpadu. V rámci hodin prvouky a během dalších časových úseků jsme se zaměřili na možnou eliminaci odpadů, třídění odpadu jak formou praktickou, tak využitím kvízů a pracovního listu. Chceme chránit naši polanetu, aby byla zdravá.

Posted in 3.C

Dopravní výchova

V týdnu od 1. 2 do 5. 2. 2021 jsme se zaměřili na bezpečnost chování ve městě. Vypracovali jsem pracovní list z oblasti dopravní tématiky .. Už jsme zase o kousek chytřejší.
Více
 
Posted in 3.C

Akce na měsíc ÚNOR

Týden bez odpadu 10. 2. 2021 – postřehový závod v terénu, zaměřeno na ochranu životního prostředí

Dopravní výchova – Chování ve městě /zařazeno do prvouky – pracovní list/

Žijeme zdravě – první pomoc, prevence úrazů

Posted in 3.C

Čtenářský deník

Milé děti, věřím, že jste splnily zadaný úkol již v září a přečetly alespoň jednu knížku. V rámci soutěže, která již započala a bude uzavřena v červnu, jako každý rok, se této soutěže také zúčastníme. Tak ať se vám daří. 

Třídní schůzka

Třídní schůzky online 19. 1. 2021

 

V úterý 19. ledna 2021 od 16 hodin proběhne online třídní schůzka přes Google Meet.

Odkaz k připojení jsem vložila do učebny „Matematika 3.C“ do horní části v záložce se studijními materiály (stejně jako na podzim).

Těším se na setkání s Vámi 🙂

Posted in 3.C

Akce na měsíc LEDEN

6. 1.  2021   – Připomenutí tradice „Tři králové“

15. 1. 2021   – Uzavření klasifikace

18. – 22. 1.   – Autoevaluační týden

19. 1. 2021   – Třídní schůzka – online přes Google učebnu

22. 1. 2021   – Den otevřených dveří

22. 1. 2021   – Uzavření absence za 1. pololetí

27. 1. 2021   – Projektový den – ,,Žijeme zdravě,, (zdravé zoubky)

28. 1. 2021   – Pololetní vysvědčení – informace viz notýsek

29. 1. 2021   – Pololetní prázdniny

(akce budou průběžně aktualizovány vzhledem k epidemiologickým opatřením)

Posted in 3.C

Vánoce dříve

Výuka končí v pátek 18. 12. 2020.

V pondělí 21. 12. a v úterý 22. 12. 2020 čerpají žáci ředitelské volno.

Žáci se vrací po vánočních prázdninách do školy v pondělí 4. 1. 2021.

 
Posted in 3.C

Třídní schůzka online

Třídní schůzky ONLINE

 

V úterý 24. listopadu 2020 od 16 hodin proběhne online třídní schůzka s třídním učitelem. Schůzka proběhne přes videokonferenci v Google učebně (stejný způsob jako při online vyučování). Odkaz na online setkání s rodiči vložím do online učebny matematika 3.C, kde jsou přihlášeni všichni žáci třídy. Děkuji a těším se na setkání. 🙂 

 

 

 

Posted in 3.C

Ranní vstup do školy

Žáci třídy 3.C se budou shromažďovat každé ráno před školou na stanovišti třídy a nemísí se se žáky jiných tříd.

Do školy budou vstupovat hromadně s učitelem v 8,00 hodin.

Prosíme o dochvilnost všech!

 

Posted in 3.C

WATCH OUT !!!

Pozor, pozor !!!  Pokud jste to ještě nezaznamenali, angličtina během distančního vzdělávání probíhá jen dvakrát týdně, a sice V PONDĚLÍ 5.HODINU (od 12.05)  A VE ČTVRTEK 3.HODINU  (od 10.15).

Dále upozorňuji na cvičení, která jsem zadala pod titulkem Angličtina do 1.11. Máte tam odkazy na čtyři užitečná cvičení na čísla a barvy – procvičíte si to hravou formou (přetahování, pexeso apod.). Nezapomeňte si pustit zvuk. Přeji veselé učení!

Posted in 3.C

AJ do 8.11.

slovíčka 5.lekce (čísla 0-10) –  procvičení :učebnice 14/1,3,4;  pracovní sešit  14/1,2, 15/3

(youtube – dream english song – numbers 1-10)

Posted in 3.C

Pochvala

Milé děti, milí rodiče – děkuji Vám všem za příkladný přístup k distančnímu vzděláván, vzornou přípravu a trpělivost. Vaše třídní učitelka M. Kolářová

Posted in 3.C

Třídní schůzka

V úterý dne 24. 11. 2020 v 16,00 hodin proběhne online třídní schůzka. Princip přihlášení bude stejný jako u online výuky. Pozvánka bude přeposlána na GMAIL žáků. Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání se všemi rodiči. 

Distanční výuka 9.11 – 13.11. 2020

Distanční výuka – učivo do 13. 11. 2020

Český jazyk –  PS do str. 25  – 26  – vyjmenovaná slova po B,  cvičení str. 32 / 3 z učebnice napsat do cvičného sešitu, dále procvičovat význam slov 

                           Písanka – do str. 19,  čtení do str. 37 – 41 /plynulé čtení s porozuměním/

Matematika –   PS žlutý pro 3.r. – do str.25  –  26,,  PS malý modrý do str. 32 – procvičovat násobky 0 –  10 /umět zpaměti/

                           PS fial. malý – do postupně dokončit, pomalu dopracovat i velký fialový sešit z matematiky – dle času

                           Geometrie :Geometrická tělesa – krychle, kvádr – poznávat v okolí, rovina, prostor – pojmy 

Prvouka        –   Podzim – opakování znalostí – počasí, zvířata na podzim, změna času, Lidé a čas – procvičování znalostí, převody jednotek času, orientace v čase 

                            Jak žili lidé dříve – učebnice str.23, PS str26 

                                                   

 

Posted in 3.C

Distanční výuka 2.11 – 6.11. 2020

Distanční výuka – učivo do 6. 11. 2020

Český jazyk –  PS do str. 24 – vyjmenovaná slova po B, doplnit cvičení str. 29 / 4 z učebnice, dále procvičovat abecedu, párové souhlásky, význam slov

                           Písanka – do str. 17, čtení do str. 36

Matematika –   PS žlutý pro 3.r. – do str.24, PS malý modrý do str. 23

                           PS fial. malý – do str. 40, procvičovat násobky 0 – 10 

                           Geometrie:Rýsování přímek, úseček s daným rozměrem na papír, jednotky času opakovat hodiny

Prvouka        –   Naše vlast – PS str.24, Lidé a čas – PS str. 25,  učebnice str. 21 – 22 , opakovat českou hymnu.

                                                   

 

Posted in 3.C

AJ do 1.11.2020

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V angličtině opakujeme barvy a učíme se čísla.

PS 13/5, učebnice 15/9 – zápis slovíček označujících čísla do slovníčků.

Vyzkoušejte si následující hry – je to buď pexeso nebo přetahovaná s poslechem. Nezapomeňte si pustit zvuk!

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1727

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1728

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1726

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1730

Good luck!

Posted in 3.C

Distanční výuka – učivo do 30. 10. 2020

Žáci 3. C od 22. 10. 2020 přecházejí na distanční výuku.  Učivo je zadáno na období do 30. 10. 2020. 

Distanční výuka – učivo do 30. 10. 2020

Český jazyk –  PS do str. 22, procvičovat abecedu, párové souhlásky, význam slov

                           Písanka – do str. 15, čtení do str. 33

Matematika –  PS žlutý pro 3.r. – do str.20, PS malý modrý do str. 20

                           PS fial. malý – do str. 36, procvičovat násobky 0 – 10

Prvouka        –   Naše vlast – PS str.22 -23, učebnice str. 19 – 20, opakovat světové strany ,

                                                   dopravní značky

 

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

Den zvířat 2. 10. 2020

Sluníčko nás pozvalo 2. 10. na hezkou akci ven. Akce se jmenovala Den zvířat, který  se oslavuje 4. října, kdy zemřel františkánský mnich svatý František z Assisi,. Ten pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata. My jsme si tento den připomněli paměťovou hrou „Noemova archa“, kterou pro nás připravila paní vychovatelka Radka Černohousová. Cílem této hry bylo nalodit na archu všechna zvířata, která byla napsaná na lodním lístku. Jejich obrázky jme hledali ve vymezeném prostoru v okolí školy.

 

 

Posted in 3.C

Organizace školního týdne 1. 9. 2020 – 4. 9. 2020

ÚTERÝ 1. 9. 2020 – (1 hodina) – zahájení školního roku ve třídě s třídním učitelem

STŘEDA 2. 9. 2020 – (4 hodiny) – třídnické hodiny s třídním učitelem (seznámení se s BOZP a ŠŘ, pravidly třídy, apod.)

ČTVRTEK 3. 9. 2020 – (4 hodiny) třídnické hodiny a etický projekt s třídním učitelem

PÁTEK 4. 9. 2020 – (5 hodin)  výuka podle rozvrhu třídy, nezapomeňte donést věci na TV (oblečení dovnitř i ven)