Třídní schůzky

Vážení rodiče,

v úterý 19. 1. 2021 od 16 hodin bude probíhat třídní schůzka.

Opět se setkáme online, pozvánku obdržíte na emailové adresy Vašich dětí.

Těším se na Vaši účast.

Šlechtová Eva – třídní učitelka

 

Posted in 3.D

Akce na měsíc LEDEN

6. 1.  2021   – Připomenutí tradice „Tři králové“

15. 1. 2021   – Uzavření klasifikace

18. – 22. 1.   – Autoevaluační týden

19. 1. 2021   – Třídní schůzka – online přes Google učebnu

22. 1. 2021   – Den otevřených dveří

22. 1. 2021   – Uzavření absence za 1. pololetí

27. 1. 2021     Projektová den – Žijeme zdravě„Zdravé zoubky“

28. 1. 2021   – Pololetní vysvědčení informace viz notýsek

29. 1. 2021   – Pololetní prázdniny

(akce budou průběžně aktualizovány vzhledem k epidemiologickým opatřením)

Posted in 3.D

Mikulášská nadílka

V pátek 4. prosince zavítal do školy Mikuláš se svou družinou.
Žáci si od Mikuláše nejprve vyslechli své pochvaly, poté prohřešky, zlobiví žáci slíbili, že se polepší. Všichni si odnesli sladkou nadílku.

Posted in 3.D

Třídní schůzky ONLINE

V úterý 24. listopadu 2020 od 16 hodin proběhne online třídní schůzka s třídním učitelem.

Schůzka proběhne přes videokonferenci v Google učebně (stejný způsob jako při online vyučování).

Odkaz na online setkání s rodiči je vložen do online učebny český jazyk 3.D, kde jsou přihlášeni všichni žáci třídy.

Děkuji a těším se na setkání. 

Posted in 3.D

Ranní vstup do budovy školy

Žáci 3.D ročníku se budou shromažďovat každé ráno před školou na stanovišti třídy

a nemísí se s žáky jiných tříd.

Do školy budou vstupovat hromadně s učitelem první hodiny, a to v 8.06 hodin.

Prosíme o dochvilnost všech!

Posted in 3.D

ZMĚNA ROZVRHU

Od 18. 11. 2020 dochází ke změně rozvrhu.

 

1

2

3

4

5

       

PO

ČJ

M

AJ

ČJ

Vv

       

ÚT

ČJ

M

PR

Tv

       

ST

ČJ

M

KD

ČJ

Hv

       

ČT

ČJ

PR

M

Tv

AJ

       

ČJ

M

AJ

KD

ČJ

       

 

Posted in 3.D

Prezenční výuka.

Od středy 18. listopadu 2020prezenční výuka.

INFORMACE Z WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY:

Podle nařízení vlády ČR začíná od středy 18. listopadu 2020 prezenční výuka

ve škole podle běžného rozvrhu, a to pro 1. až 9. ročník. Online vyučování je ukončeno.

Žáci nemají povinnost nosit roušky (tato výjimka se nevztahuje na školní jídelnu a společné prostory – chodby).

Žáci by měli mít náhradní roušky uložené u sebe.

Školní družina, školní kluby a školní jídelna fungují v běžném režimu.

Ve škole bude zajištěno pravidelné větrání vnitřních prostor.

 

 

 

Posted in 3.D

Velká pochvala

Milé děti, milí rodiče – děkuji Vám všem za příkladný přístup k distančnímu vzděláván, vzornou přípravu a trpělivost.

Vaše třídní učitelka Eva Šlechtová

Posted in 3.D

Distanční výuka 9. 11. – 13. 11. 2020

Předmět: Český jazyk

Zadaný úkol: Vyjmenovaná slova po B

Pondělí: Učebnice – str. 32, cvičení 1b) přečtěte si slova příbuzná a vysvětlete jejich význam

            Pracovní sešit str. 24, cvičení 1

Úterý:   Učebnice – str. 33, cvičení 3, 4 – ústně

Pracovní sešit str. 24, cvičení 2, 3

Pracovní sešit str. 25, cvičení 4, 5

Středa: Učebnice – str. 33, cvičení 5 – ústně

Pracovní sešit str. 25, cvičení 1, 2, 3

Čtvrtek: Učebnice – str. 34, cvičení 7, 8 – ústně

Pracovní sešit str. 26, cvičení 4, 5

Pátek: Učebnice – str. 34, cvičení 9, 10 – ústně

Pracovní sešit str. 26, cvičení 1, 2, 3

Písankastr. 16 – 19

Čítanka str. 44 – 47- číst – plynulé čtení s porozuměním

Nezapomeňte na plnění úkolů pod jednotlivými články.

 

Předmět: Matematika

Zadaný úkol: Sčítání a odčítání do 100, Opakování násobení a dělení

(pro lepší pochopení početních operací jsem opět dětem uvedla vysvětlený

postup na podobném příkladu – odesláno rodičům na email)

Pondělí: Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – PSstr. 21

Úterý:    Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – PS – str. 22       

Středa:  Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – PS – str. 23

Čtvrtek: Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – PS – str. 24

Pátek:    Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – PS – str. 25

Geometrie : Geometrická tělesa – krychle, kvádr – poznávat v okolí, rovina, prostor – pojmy 

!!! Průběžně se stále snažte fixovat násobení a dělení číslem 0 – 10 !!!

 

Předmět: Prvouka

Zadaný úkol: Opakování učiva – PODZIM; LIDÉ A ČAS

Úterý:    Opakování – PODZIM – počasí, zvířata na podzim, změna času

              LIDÉ A ČAS – procvičování znalostí, převody jednotek času, orientace v čase

Čtvrtek: Jak žili lidé dříve – Učebnice – str. 23, PS – str. 26

Posted in 3.D

Třídní schůzka

V úterý dne 24. 11. 2020 v 16 hodin proběhne on- line třídní schůzka. Princip přihlášení bude stejný jako u on-line výuky. Pozvánka bude přeposlána na g mail žáků. Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání se všemi rodiči. 

Posted in 3.D

Distanční výuka 2. 11. – 6. 11. 2020

Předmět: Český jazyk

Zadaný úkol: Slova příbuzná, Hláskosloví a výslovnost

                       Vyjmenovaná slova po B

Úterý:   Pracovní sešit str. 16, 17, 18

Středa: Slova příbuzná – Učebnice str. 25 – přečíst si žlutý rámeček

PS str. 19, 20

Čtvrtek: Stavba slova – Učebnice str. 27, 28

PS str. 21, 22

Pátek: Učebnice str. 31, 32 – tabulka s vyjmenovanými slovy

po B – naučit se zpaměti,

PS str.23

Písanka – str. 12 – 15

Čítanka – str. 40 – 43 (Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.)

 

Předmět: Matematika

Zadaný úkol: Opakování násobení a dělení, Sčítání a odčítání dvojciferných čísel

(pro lepší pochopení početních operací jsem dětem uvedla vysvětlený postup na podobném příkladu)

Pondělí: Opakování – násobení a dělení číslem 5 – 9, PS – str. 8 – 9

Úterý:   Početní operace se závorkami – PS – str. 10          

https://www.youtube.com/watch?v=cnA12E7xuLg&list=PLlQgBpv1udkKXYJTAWtlSNt2DCEh1niGc&index=83

Hodiny a určování času – PS – str. 11

https://www.youtube.com/watch?v=ekcOF7kMlYw&list=PLlQgBpv1udkKXYJTAWtlSNt2DCEh1niGc&index=91

Středa: Zkouška správnosti u sčítání a odčítání – PS – str. 12

https://www.youtube.com/watch?v=u3cIKBtQHto&list=PLlQgBpv1udkKXYJTAWtlSNt2DCEh1niGc&index=94

            Zkouška správnosti u násobení a dělení – PS – str. 13

https://www.youtube.com/watch?v=EUWJfj5CxMk&list=PLlQgBpv1udkKXYJTAWtlSNt2DCEh1niGc&index=96

Čtvrtek: Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – PS – str. 17, 18

https://www.youtube.com/watch?v=0qK6a9ayLRg&list=PLlQgBpv1udkKXYJTAWtlSNt2DCEh1niGc&index=108

https://www.youtube.com/watch?v=GeFofPNq1PQ&list=PLlQgBpv1udkKXYJTAWtlSNt2DCEh1niGc&index=112

https://www.youtube.com/watch?v=CIReBmt3FsY&list=PLlQgBpv1udkKXYJTAWtlSNt2DCEh1niGc&index=114

Pátek: Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – PS – str. 19, 20

!!! Průběžně se stále snažte fixovat násobení a dělení číslem 0 – 10 !!!

 

Předmět: Prvouka

Zadaný úkol: Opakování probraného učiva, Lidé a čas

Úterý:    Učebnice str. 21 – opakování

Čtvrtek: Lidé a čas – Učebnice str. 22, PS – str. 25

Posted in 3.D

Distanční vzdělávání od 2. 11. 2020

 

 

Na základě nařízení vlády ČR přechází všechny třídy od 2. 11. 2020 na online výuku dle upraveného rozvrhu

(rozvrh zaslán rodičům na email).

Výuka bude probíhat formou online hodin přes Google učebnu. 

K výuce je tedy nutné internetové připojení, funkční webkameru a mikrofon. 

Žáci, kteří nemají elektroniku nebo internet, nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli co možná nejdříve.

Další informace a podrobnosti ohledně distančního vzdělávám zasílám zákonným zástupcům prostřednictvím e-mailu.

Připomínáme, že účast na distanční výuce je nyní již ze zákona POVINNÁ!

S veškerými dotazy se obracejte na třídního učitele.

 

Posted in 3.D

Změna výuky: čtvrtek 22. 10. 2020

 

Vážení rodiče,

Dne 22. 10. 2020 vzhledem k přerušené dodávce tepla mimořádně zařazen projektový den „POBYT V PŘÍRODĚ“. Celé dopoledne strávíme v přírodě.

Odchod od školy v 8.15 hodin, výuka končí v 11.55 hodin, Žáci, kteří mají svačiny v jídelně, obdrží před odchodem svačinový balíček. Oběd ve školní jídelně od 12.15 hodin, po obědě odchází žáci domů, zbylá výuka odpadá.

Školní družina má normální provoz.

Děti budou mít zítra pouze baťůžek se svačinou a pitím, kapesníčky a rouškou.

Oblečení sportovní – dle počasí.

Děkuji Vám za spolupráci.

 

 

 

Posted in 3.D

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

Den zvířat

4. října oslavujeme „Den zvířat“, je to den, kdy zemřel františkánský mnich svatý František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata. 

Na pátek 2. 10. 2020 si paní vychovatelka Radka Černohousová připravila pro žáky prvního stupně paměťovou hru „Noemova archa“.

Cílem hry bylo nalodit na archu co nejvíce zvířat. Žáci soutěžili s paralelní třídou a hledali v určeném prostoru obrázky různých zvířat.

Naše třída zvítězila a všichni jsme měli velkou radost.

 

 

 

Posted in 3.D

Organizace školního týdne 1. 9. 2020 – 4. 9. 2020

ÚTERÝ 1. 9. 2020 – (1 hodina) – zahájení školního roku ve třídě s třídním učitelem

STŘEDA 2. 9. 2020 – (4 hodiny) – třídnické hodiny s třídním učitelem (seznámení se s BOZP a ŠŘ, pravidly třídy, apod.)

ČTVRTEK 3. 9. 2020 – (4 hodiny) třídnické hodiny a etický projekt s třídním učitelem

PÁTEK 4. 9. 2020 – (5 hodin)  výuka podle rozvrhu třídy, nezapomeňte donést věci na TV (oblečení dovnitř i ven)