20191115_085619

Zapojili jsme se do stavby papírové zdi

V rámci oslav 30. výročí sametové revoluce v naší zemi se i naše škola zapojila do stavby papírové zdi na Ulrichově náměstí v Hradci Králové. Připomněli jsme si tak důležitý úsek národních dějin, který vytvořil nezbytný článek ve světovém dění. Za spolupráci děkujeme Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Papírová zeď byla postavena i ve škole při akci Měsíc filmu na školách, na které se spolupodílel dr. Jindřich Vedlich. Na výzdobě krabic pracovali žáci 9. třídy v rámci výuky moderních dějin.

Mgr. Simon Schwab

20191114_091401

Měsíc filmu na školách 2019

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 se naše škola zapojila do celorepublikové akce Měsíc filmu na školách, pořádanou Jedním světem na školách. V letošním roce bylo hlavním tématem 30. výročí sametové revoluce a událostí roku 1989. Projekt se odehrával za přítomnosti žáků i učitelů z 5. až 9. tříd. Pozvání na naši školu přijal PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. Pan dr. Vedlich byl v přelomovém roce studentem vysoké školy a jedním z hlavních spoluorganizátorů revolučních akcí v Hradci Králové., mj. se zapojil do utvoření lidského řetězce z Hradce Králové do Pardubic, postavil se do vedoucího týmu studentského stávkového výboru a v minulých letech sepsal knihu Sametová revoluce v Hradci Králové; dnes působí jako manažer a vysokoškolský pedagog na hradecké univerzitě. S dětmi jsme zhlédli film „1989: Z deníku Ivany A.“ a poté kriticky vedli děti k přemýšlení nad posláním tohoto filmu. Náš host, dr. Vedlich, následně seznámil žáky s osobními vzpomínkami na sametovou revoluci v Hradci Králové, které vhodně zasadil do celostátních událostí. Díky dnešní akci jsme měli možnost zpracovat úsek českých dějin zajímavou a nevšední metodou. A mějme na mysli – svobodný a demokratický stát není samozřejmostí, je nutné o něho neustále pečovat, aby nám nebyl nikdy odcizen. Buďme zodpovědní za své činy.

Mgr. Simon Schwab

74325540_555456935202971_4110678349636960256_n

DIVADLO DRAK

Ve středu, dne 23. října 2019, jsme se vydali do nám již známého divadla Drak v Hradci Králové na představení s názvem „O zlaté rybce.“ Netradiční dopoledne jsme si všichni velice užili a představení se nám moc líbilo.

bajaja

DIVADLO DRAK

Hned druhý den po Dýňové slavnosti, 17.10., jsme navštívili studio v divadle Drak, kde jsme shlédli moderně pojatou pohádku Bajaja. Představení se všem moc líbilo.

DSC_0634

PROJEKT DÝŇOVÁ SLAVNOST

16. října se u nás ve škole konal Halloweenský den. Povídali jsme si o Halloweenu, dlabali jsme dýně, řešili „dýňové úkoly“ a tvořili dýně z mandarinek. Odpoledne jsme se zúčastnili akcí spojených s touto dýňovou slavností. Večer jsme uléhali utahaní, ale šťastní.

P_20191008_091356

Plavání nás baví

Žáci druhých a třetích tříd v letošním roce absolvují plavecký výcvik v městských lázních od 17. září do 10. prosince, kdy výcvik zakončí návštěvou aquacentra a plaveckými závody.

podzimm

Akce na říjen

Pokračuje výuka plavání

11.10. Návštěva knihovny Pohádka

16.10. Dýňová slavnost

17.10. Návštěva divadla Drak- Bajaja

21.10.-25.10. Zdravá škola-zjišťování kondice

23.10. Návštěva divadla Drak-O zlaté rybce

28.10. Státní svátek

29.10.-30.10. Podzimní prázdniny

31.10.-1.11. Ředitelské volno

Posted in 3.D
IMG_20190912_105852

Logopedický týden – 9. – 13.9.

Celý týden jsme se věnovali rozvoji řeči našich dětí. Procvičovali jsme syntézu a analýzu slov, správnou artikulaci a postavení mluvidel, , sluchové vnímání a pozornost, čtení s porozuměním, vyprávění…

 

Posted in 3.D
DSC_0456

Sportovní den – 5.9.

Ve čtvrtek 5.9. jsme nachodili úctyhodných 12 kilometrů. Šli jsme tam a zpět na Smetanovo nábřeží, kde jsme shlédli všechny složky záchranného  systému.Odnesli jsme si i dárečky pro vzpomínku.

li jsme si i dárečky pro vzpomínku.

Posted in 3.D