Změna výuky: čtvrtek 22. 10. 2020

 

Vážení rodiče,

Dne 22. 10. 2020 vzhledem k přerušené dodávce tepla mimořádně zařazen projektový den „POBYT V PŘÍRODĚ“. Celé dopoledne strávíme v přírodě.

Odchod od školy v 8.15 hodin, výuka končí v 11.55 hodin, Žáci, kteří mají svačiny v jídelně, obdrží před odchodem svačinový balíček. Oběd ve školní jídelně od 12.15 hodin, po obědě odchází žáci domů, zbylá výuka odpadá.

Školní družina má normální provoz.

Děti budou mít zítra pouze baťůžek se svačinou a pitím, kapesníčky a rouškou.

Oblečení sportovní – dle počasí.

Děkuji Vám za spolupráci.

 

 

 

Posted in 3.D

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

Den zvířat

4. října oslavujeme „Den zvířat“, je to den, kdy zemřel františkánský mnich svatý František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata. 

Na pátek 2. 10. 2020 si paní vychovatelka Radka Černohousová připravila pro žáky prvního stupně paměťovou hru „Noemova archa“.

Cílem hry bylo nalodit na archu co nejvíce zvířat. Žáci soutěžili s paralelní třídou a hledali v určeném prostoru obrázky různých zvířat.

Naše třída zvítězila a všichni jsme měli velkou radost.

 

 

 

Posted in 3.D

Organizace školního týdne 1. 9. 2020 – 4. 9. 2020

ÚTERÝ 1. 9. 2020 – (1 hodina) – zahájení školního roku ve třídě s třídním učitelem

STŘEDA 2. 9. 2020 – (4 hodiny) – třídnické hodiny s třídním učitelem (seznámení se s BOZP a ŠŘ, pravidly třídy, apod.)

ČTVRTEK 3. 9. 2020 – (4 hodiny) třídnické hodiny a etický projekt s třídním učitelem

PÁTEK 4. 9. 2020 – (5 hodin)  výuka podle rozvrhu třídy, nezapomeňte donést věci na TV (oblečení dovnitř i ven)