Výlet do Častolovic

28. 6. 2022 jsme se vypravili na školní výlet vlakem do Častolovic. Prošli kolem zámecké obory, ve které jsme pozorovali jeleny a poté navštívili mini ZOO. Měli jsme možnost si u pokladny zakoupit krmení pro zvířátka. Kdo této možnosti využil, krmil kozičky speciálními granulemi určenými pouze pro ně.. 

Výlet se nám vydařil a všem se moc líbil.

Škola v přírodě 6. – 10. 6. 2022

Letos jsme vyrazili na školu v přírodě na Liščí farmu. Počasí sice bylo každý den jiné, ale nám to vůbec nevadilo. Nevíce času jsme trávili venku. Když pršelo věnovali jsme se samozřejmě výuce a hráli stolní hry. Ve středu byl opravdu pěkný teplý den a pro nás to byla velká výzva, kdo chtěl mohl se osvěžit v bazénu. Na závěr školy v přírodě jsme všichni dostali krásnou knížku a diplom.

Všichni se už těšíme na příští školní rok a jsme zvědaví, kam vyrazíme. 

1. 6. Den dětí

Tento den jsme si moc užili. Paní učitelky pro nás připravily dvě možnosti, které závisely na počasí.

Protože se dnes na nás smálo sluníčko, vyrazili jsme všichni do městských sadů a historické části našeho krásného města. Na osvěžení jsme si dali v cukrárně zmrzlinu. Náš den jsme zakončili na průlezkách. 

Moc se nám všem dnešní dopoledne líbilo.

          

Posted in 4.C

Akce na měsíc ČERVEN

1. 6.                 Den dětí

6. 6. – 10. 6.    Sportovně-relaxační týden ,,Liščí farma“

13. 6. – 17. 6.   Autoevaluační týden – II. pololetí

17. 6.               Končí činnost zájmových kroužků

28. 6.             Školní výlet

30. 6.             Zakončení školního roku – předávání vysvědčení

Posted in 4.C

Knihovna POHÁDKA

Dnes 16. 5. 2022 jsme navštívili knihovnu POHÁDKA. Paní Dvorská nás mile přivítala a dnešním programem byl rozvoj slovní zásoby.

Formou hry jsme si procvičovali slova nadřazená a podřazená.

   

   

Posted in 4.C

Výchovný koncert

 

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 jsme jeli do města. V Adalbertinu se konal výchovný koncert „Žádný muzikant z nebe nespadl“.

Hudební skupina MARBO nám v doprovodu nejen svých vlastních písní přiblížila některé termíny z hudební nauky.

Hodinový koncert se nám všem moc líbil.

             

      

 

Posted in 4.C

Naše město, můj domov

29. 4. 2022 jsme se vypravili do města. Seznamovali jsme se s historickou i současnou tváří města Hradce Králové. Získávali jsme vědomosti o historických a kulturních památkách, událostech a osobnostech. Po návratu do školy jsme se všichni podíleli na vytvoření koláže.

Počasí nám přálo a tak jsme si celý den užili.

Posted in 4.C

Akce na měsíc KVĚTEN

12. 5. 2022             Žádný muzikant z nebe nespadl (výchovný koncert v Adalbertinu)

16. – 20. 5. 2022   Dopravní výchova – Cyklista

16. 5. 2022             Návštěva knihovny „POHÁDKA“

17. 5. 2022              Třídní schůzky v 16:00 hodin

27. 5. 2022             Zvířátkový den

Posted in 4.C

Etická výchova – Mezilidské vztahy

Dnes 21. 4. 2022 proběhl 2. – 4. vyučovací hodinu projekt zaměřený na mezilidské vztahy.

Hovořili jsme o významu a důležitosti týmové práce a mezilidských vztazích.

Žáci pracovali nejprve ve dvou týmech a na závěr všichni společně tvořili logo třídy.

 

Posted in 4.C

Svátky jara

Dnes 12. 4. 2022 proběhl projektový den „Svátky jara“. Úvodní dvě hodiny jsme získali nové informace o Masopustu a postních nedělích.

Ve druhé části jsme se věnovali výtvarné činnosti – zdobení vajíček ubrouskovou technikou a vykrajování velikonočních motivů ze slaného těsta.

Práce nás všechny moc bavila a měli jsme velkou radost z výsledku našeho snažení.

   

Posted in 4.C

11. 4. 2022 Knihovna POHÁDKA

V úterý 11. 4. 2022 jsme se do školy moc těšili, protože nás čekala návštěva knihovny „POHÁDKA“.
Všichni již dobře známe paní knihovnici Dvorskou, která je na nás vždy připravená s nějakým pěkným programem.

Dnes měla přichystaný obrázek, ale ten byl rozstříhaný na proužky. Každému dala vybrat jeden lísteček s částí obrázku, který si každý schoval tak, aby jej nikdo
neviděl. Úkolem bylo popsat, co vše na kousku papíru vidíme a podle popisu jsme postupně poskládali celý obrázek.
Touto formou hry jsme si rozvíjeli prostorovou orientaci a komunikační dovednosti.
Po splnění zadaného úkolu jsme měli možnost si v knihovně prohlédnout i knihy a časopisy dle vlastního zájmu.
Velmi nás mrzelo, že čas v knihovně, tak rychle utekl a my se museli vrátit do školy. Už teď se, ale můžeme těšit na další návštěvu v měsíci květnu.

Posted in 4.C

Akce na měsíc DUBEN

Zdroj obrázku: https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/31-tematicky-obraz-duben.html

 1.4.2022 – Den ptactva

6.4.2022 – Knihovna Pohádka

12.4.2022 –  Projektový den: Svátky jara

14.4.-15.4. 2022 –  Velikonoční prázdniny

18.4.2022 –  Velikonoční pondělí

22.4.2022 – Den Země – tematicky zaměřená vycházka s plněním úkolů

25.4.-29.4.2022 –  Dopravní výchova: Semafor

29.4.2022 – Čarodějnický den

Den vody

V úterý 22.3. jsme měli netradiční hodinu přírodovědy. V úterý totiž nebyl ledajaký den, byl to Mezinárodní den vody. Paní vychovatelka ze školní družiny Radka Černohousová nám přichystala před školou různé pokusy a aktivity s vodou. Dělali jsme duhovou vodu, zkoumali jsme, jak se dá voda využít jako lupa, nebo jsme zkoušeli vyčistit vodu z jezírka pomocí filtrování. Hodina se nám velice líbila a paní vychovatelce ,za ní moc děkujeme 🙂 

Posted in 4.C

Výukový program pro děti

V pátek 11. 3. 2022 proběhne pro naše děti výukový program s názvem: „Kdo chce s vlky výti“. 

Program je zaměřen na život vlků. Kolik vlků u nás žije, kde se pohybují, jak reagují na člověka a člověk na ně, se děti dozví jako vždy formou kvízů a her v doprovodu vlčího potomka. 

Děti získají odpovědi na otázky, zda jsou opravdu vlci krvelačné šelmy, mohou-li nás ohrozit či chybí-li v naší krajině?

Program shlédneme třetí vyučovací hodinu a vybíráme na něj 50,- korun. 

Třídní učitelka

 

 

 

,


Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlk_obecn%C3%BD

Třídní schůzka

Zdroj obrázku: https://www.zsms-bohuslaviceuzlina.cz/plan-tridnich-schuzek-2017-2018/

V úterý 8.3. 2022 od 16h proběhne třídní schůzka 4.C v prezenční formě. Paní učitelku třídní bude zastupovat Bc. Zita Duck

 

 

Posted in 4.C

Pololetní dovádění

V pondělí 28. února jsme společně oslavili konec pololetí dobrodružnou výpravou. Cestou jsme hledali a plnili úkoly, naučili se pracovat s buzolami, zazpívali si písničku a vyluštili šifru. Oslavu jsme zakončili slavnostním přípitkem.

 

Posted in 4.C

Akce na měsíc – BŘEZEN

https://www.zahrada-centrum.cz/zahradkarsky-kalendar/mesic/brezen
1.3.2022 – Plavecký výcvik

8.3.2022 – Divadlo DRAK

8.3.2022 – Třídní schůzky (informativní)
15.3.2022 – Zelená burza rostlinek

22.3.2022 – Den vody (Podzemní voda)

29.3.2022 Zakončení plaveckého výcviku – plavecké závody
30.3.2022 Projektový den: Tvorba stromu LITERÁRNÍK (Březen – měsíc knihy)
Posted in 4.C

Projekt Žijeme zdravě

Zdroj obrázku: https://www.idnes.cz/jenprozeny/volny-cas/bezpecnost-deti-je-nase-priorita-jak-predejit-urazum.A191212_111211_jpz-volny-cas_shlo

Ve čtvrtek 24.2.2022 proběhl na prvním stupni projekt Žijeme zdravě. Ten byl tentokrát zaměřen na prevenci předcházení úrazům, přivolání pomoci v dané situaci, tísňové linky a bezpečnost na internetu.

 

Posted in 4.C

Dopravní výchova

Zdroj obrázku: https://www.zskncl.cz/clanky/detail/dopravni-vychova-2020-09-19

Ve čtvrtek 17.2.2022 proběhla na naší škole další část projektu na téma Dopravní výchova. Žáci si zopakovali důležité dopravní značky, popsali povinnou výbavu cyklisty a společně vyplnili pracovní list.

Posted in 4.C

Akce na měsíc ÚNOR

 
Zdroj obrázku: https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/31-tematicky-obraz-ůnor.html
4. 2. 2022 Pololetní prázdniny
7. 2. – 11. 2. 2022 Jarní prázdniny
22. 2. 2022 Projekt: Pololetní dovádění
25. 2. 2022 – projekt ŽIJEME ZDRAVĚ – II. část – zaměřeno na zdravý životní styl a správnou životosprávu
 
Posted in 4.C

Projekt Žijeme zdravě – I. část

V úterý proběhl va třídě projekt Zdravé zoubky v rámci projektu Žijeme zdravě. Děti sei přinesly své zubní kartáčky a pasty, naučili se správně čistit zuby, zahrály si scénky U pana zubaře, Zoubkový chaos a dozvěděly se spoustu nových informací o zubní hygieně a zdravé stravě. Akce se jim velmi líbila.

Posted in 4.C

Soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci

         V předvánoční atmosféře proběhla na naší škole soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci. Do soutěže se zapojili žáci, celé třídy i rodiče. Úspěšné výrobky byly ohodnoceny velkým potleskem a odměněny milými dárky. 

 

 

Zapsala M. Kolářová

Akce na leden

6. 1.  Tři králové – akce ve třídě

12.1. Žijeme zdravě – projekt

11. 1. Třídní schůzky od 16 hodin

13. 1. Setkání žákovského senátu

17.1.-21.1. Autoevaluační týden

31. 1. Pololetní dovádění

 

Posted in 4.C

Naše škola na portálu Jeden svět na školách

Naše škola se v letošním listopadu zapojila do dalšího ročníku Měsíce filmu na školách, kterým jsme podpořili nezkreslený přístup k dějinám a vnímání české historie. Více o pořádání této akce si můžete přečíst v dalším publikovaném příspěvku na webu školy (klikněte zde).

Na níže uvedeném odkazu lze zhlédnout fotogalerii z letošního celorepublikového projektu na portálu Jeden svět na školách, kde je možné na mnoha fotografiích spatřit právě besedu našich žáků s Jiřím Štěpánem z královéhradecké univerzity.

Za celou školu Mgr. Simon Schwab

KLIKNĚTE ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce na prosinec

Úterý 14. prosince 2021 Řemeslnický den – výroba vánočních dárků
Čtvrtek 16. prosince 2021 Projekt České Vánoce a premiéra vánočních žákovských vystoupení
Pátek 17. prosince 2021 Vánoční poselství tříd – vánoční aktivity
Pondělí 20. prosince až pátek 31. prosince 2021 Vánoční prázdniny
Pondělí 3. ledna 2022 Začátek výuky po vánočních prázdninách

Aktuální další informace sledujte prosím na webu třídy. 

Posted in 4.C

Zdraví nás baví

V úterý jsme se zúčastnili příjemného projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ, kde jsme získaly spoustu nových a zajímavých informací o zdravém životním stylu. Ochutnávali jsme ovoce a zeleninu, hráli si na obchod a porovnávali ceny v letácích. Bylo to zábavné,. tak zase příště.

Posted in 4.C

Dopravní výchova – Bezpečně na cestě

V pátek 5. 11. 2021 proběhne projekt Bezpečně na cestě. Žáci si osvojí pravidla silničního provozu, bezpečný příchod do školy, zábavnou a hravou formou budou poznávat dopravní značení. Naučí se správně chovat v silničním provozu a seznámí se s možným nebezpečím, které by jim mohlo hrozit. Dopravní kvíz jim pomůže shrnout získané vědomosti a tak ochránit zdraví všech. Už se všichni moc těší.

Posted in 4.C

Akce v listopadu

5. 11. Dopravní výchova – Moje cesta do školy

5. 11. Projekt Bezpečně na cestě

9. 11. Projekt Vitamínový den

  • Akce školy – v rámci VV a PRČ vytvoření stromu s názvem STROM TÝMOVNÍK – každá třída vytvoří část koruny – do 19. 11. 2021
  • Setkání zástupců Rady rodičů PATRON – 23. 11. 2021 od 15 hodin
  • Třídní schůzka – informativní schůzka pro rodiče – prospěch a chování žáků – 23. 11. 2021 od 16 hodin

 

Posted in 4.C

Dýňová slavnost

Zdroj obrázku: https://www.idnes.cz/jenprozeny/volny-cas/dyne-nemusi-byt-jen-halloweenskou-dekoraci.A181030_170052_jpz-volny-cas_jph1

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní setkání. Dýňová slavnost se bude konat ve čtvrtek 21. 10. 2021.                                                                    Slavnostní zahájení programu je v 15.00 hod. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, halloweenská stanoviště, podzimní bistro s dýňovými i jinými dobrotami,       tradiční dýňovou polévku, opékání na ohni a mnoho dalšího. 

Těšíme se na Vás!

Tým pedagogů ZŠ logopedická

 

pozvánka ke stažení zde:  Dýňová slavnost

 

 

 

 

Dýňové tvoření

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 mají děti připraven program Dýňové tvoření.  Od 1. – 4. hodiny jsou pro ně připraveny zajímavé aktivity, 5.hodina – vyhodnocení , oběd. Odpoledne děti budou prezentovat své výrobky . Už se těšíme na výsledky.

Posted in 4.C

Den zvířat

V pátek 8. 10. se děti seznámily s životem divokých zvířat v přírodě. Sledovali potravní řetězce a způsoby života a životní podmínky těchto zvířat. Akce i program se všem velmi líbil. 

Posted in 4.C

Elektronická žákovská knížka

 

 

V letošním školním roce budeme využívat ke klasifikaci  elektronickou verzi ŽK i papírové ŽK. EŽK lze spustit pomocí internetového připojení nebo aplikací Bakaláři v mobilním telefonu. Pokud nastanou potíže a nebudete moct sledovat známky online, kontaktujte mailem třídního učitele. Přihlašovací údaje obdrželi žáci ve škole.

Internetové připojení: https://bakalari.neslhk.com/next/login.aspx

Lze spustit i z webu školy www.zs-logopedicka.cz (nahoře v liště: RODIČE – ELEKTRONICKÁ ŽK)

Mobilní aplikace: aplikace Bakaláři OnLine (přihlášení je stejné jako v internetové podobě).

Každý den se budou aktualizovat domácí úkoly zadané pedagogy.

Posted in 4.C

Akce na říjen

Přehled: ŘÍJEN

 

4. října 2021: zahájení činnosti zájmových kroužků

22. října 2021: den otevřených dveří od 9 do 12 hodin

22. října 2021 :poslední termín pro výběr ročního příspěvku do Rady rodičů Patron

26. října 2021: Podzimní slavnosti pro žáky, rodiče a širokou veřejnost v odpoledních hodinách v areálu školy

27. října 2021: podzimní prázdniny

28. října 2021: státní svátek

29. října 2021: podzimní prázdniny

 

Posted in 4.C

Důležité informace

Ranní sraz žáků u školy

7,45 hodin

Prevence (covid-19)

Pravidelné větrání, dezinfekce a mytí rukou, hygiena, ve společných prostorách ochrana dýchacích cest, jednorázové ručníky, minimalizace kontaktu s jinými třídami

Testování žáků

Tři termíny: 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021.

Výjimka: žáci s ukončeným očkováním (min. 14 dnů od poslední dávky) nebo lhůta 180 dnů od prvního pozitivního testu.

Žáci, kteří se nebudou testovat a nemají udělenou výjimku, musí mít po celou dobu ve škole nasazenu ochranu dýchacích cest.

Lze přinést platný test z odběrového centra o negativním výsledku na covid-19.

Komunikace s pedagogy

Pro komunikaci s ostatními vyučujícími využívejte prosím emailové adresy pedagogů nebo kontaktujte třídního učitele.

Harmonogram prvního týdne školy

Středa 1. 9. 2021: 1 vyučovací hodina do 9,00 hodin

Čtvrtek 2. 9. 2021: 4 vyučovací hodiny s TU

Pátek 3. 9. 2021: třídnické hodiny, počet hodin dle rozvrhu

Posted in 2.
Posted in 4.C