Projektový den mimo školu – Exkurze do ZOO Dvůr králové nad Labem

  V úterý 20. června se žáci 1.C, 2.D, 3.C a 4.C vypravili na přírodovědnou exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové. Našimi průvodci světem zvířat a odbornými garanty byli veterináři MVDr. Miroslav Sucháček a MVDr. Alena Truhlářová. Během prohlídky pavilonů s cizokrajnými zvířaty nás nejen seznámili se způsobem života zvířat.  Vyprávěli nám také spoustu zajímavostí o zvířatech ze své praxe. V závěru exkurze jsme si shrnuli své zážitky a ve skupinkách jsme vypracovali pracovní listy.

                      

 

               

Školní výlet

Ve středu 14.6. jsme se vydali vlakem na výlet do Litic nad Orlicí. Během prohlídky hradu jsme se dozvěděli pár cenných informací o založení hradu rodem Půticů i o jeho další historii z doby Jana Lucemburského. Počasí nám přálo a při zpáteční cestě k vlaku jsme se zastavili u krásné dřevěné kapličky, abychom se nasvačili.

       

Posted in 4.C

Sportovně relaxační týden

 Od pondělí 5. června do pátku 9. června jsme prožili Sportovně turistický týden. V pondělí jsme došli po Vodnické stezce z obce Roudnička k rybníku Cikán. V úterý nás potěšila kachní rodinka v rybníku Plachta. Ve středu jsme prožili den se spisovatelkou Barborou Klárovou, která nám při besedě představila své knihy. Ve čtvrtek jsme nás u lokality ,,Biřička“ čekali lektoři ze Střediska ekologické výchovy SEVER. V pátek jsme se v Botanické zahradě léčivých rostlin seznámili s mnoha druhy bylinek. 

                                                                                                           

 

Posted in 4.C

Konec výuky v měsíci červnu

Vážení rodiče,

seznamte se s termíny a časem ukončení výuky v měsíci červen 2023. Informace najdete v tabulce. S jakýmikoliv dotazy se obracejte na mne.

Mgr. Schmiedová, třídní učitelka

Týden od 5.6. do 9.6.   Sportovně relaxační týden, konec každý den ve 12:50 hodin u školy
Týden od 12.6. do 16.6.   Běžná výuka podle rozvrhu
Středa 14.6.

  Třídní výlet, konec ve 14:55 hod na Hlavním nádraží (popř. v 15:30 hod u školy)

Týden od 19.6. do 23.6.   Výuka podle rozvrhu
Úterý 20.6.   Exkurze do ZOO Dvůr Králové nad Labem, sraz v 7:45 hodin na parkovišti u nákupního centra Hvězda. Příjezd ve 14:15 hodin            tamtéž

Týden od 26.6. do 29.6.

  Třídnické práce a činnosti spojené s koncem školního roku

  Výuka končí v 11:55 hodin
Pátek 30.6.

  Předání vysvědčení od 8:15 – 9:00 hodin

  

 

Posted in 4.C

Akce na červen

 • 1. 6. – Dětský denvycházka na louku ke Starému rameni Labe, občerstvení v pekárně, hry

 

 • 5. 6. – 9. 6. – Sportovně relaxační týden – každý den 8:15 – 12:50 hodin

                       Pondělí – Vodnická stezka Nový HK  (1 jízdenka MHD)

                        Úterý – Obora praturů, rybník Češík  (2 jízdenky MHD)

                        Středa – Beseda se spisovatelkou Barborou Klárovou, poté vycházka v Třebši

                        Čtvrtek – Ekologický program ,,Krtek v lese“  – Biřička

                        Pátek –   Od Zahrady léčivých rostlin k soutoku ( 2 jízdenky)

 • 12.- 6. – 16. 6. Autoevaluace
 • 14. 6. – Třídní výlet Litice nad Orlicí
 • 20. 6. – Exkurze ZOO Dvůr Králové
 • 23. 6. – Odevzdávání učebnic
 • 30.6. – Předání Vysvědčení (8 : 15 – 9 :00 hodin)
 • Zdroj náhledového obrázku: Pixabay
Posted in 4.C

Projekt ,,PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI“

  V pátek 26.5. senátoři za 2. stupeň spolu s paní vychovatelkou Černohousovou připravili pro žáky 1. stupně projekt zaměřený na problematiku plýtvání potravinami. Názorně nám předvedli,  jak nesprávným skladováním a nehospodárným nakupováním můžeme ovlivnit spotřebu nejen ovoce a zeleniny, ale např. i pečiva. Za názorně zpracovaný projekt všem iniciátorům moc děkujeme.

           

Akce na květen

 

 1 .5.  – Státní svátek

 8. 5. – Státní svátek

 11. 5. – Koncert hudební skupiny MARBO

 23. 5. – Třídní schůzka

 25. 5. – Knihovna POHÁDKA

 29. 5. – Fotografování třídy

Zdroj obrázku: Pixabay

 

 

 

Posted in 4.C

Projekt Naše město

 V úterý 25. dubna jsme se vypravili na prohlídku historického centra Hradce Králové. Vycházka začala v sadech architekta Lisky, odkud jsme šli přes Ulrichovo náměstí na Masarykovo nám. Dále jsme zamířili přes Eliščino nábřeží k Bílé věži.

Zdroj obrázku: https://kam.hradcekralove.cz/objekt/158-masarykovo-namesti

Posted in 4.C

Den Země

 Ve čtvrtek 20. dubna jsme se vypravili k rybníku Roudnička. Cestou jsme pozorovali rostliny a zvířata, ale také výsledky činnosti lidí v okolí lidských obydlí. Na louce za školou  jsme zasadili  naklíčené žaludy a budeme pozorovat, jak z nich rostou stromy. Po příchodu do školy jsme vytvořili zajímavé plakáty.

                       

Posted in 4.C

Svátky jara – Velikonoční zajíček

  Ve středu 5. dubna pro nás připravili žáci druhého stupně projekt ,,Svátky jara – Velikonoční zajíček“. Činnosti byly zaměřené na velikonoční tradice. Tvořili jsme velikonoční kraslice z papíru a vyráběli krásné jarní květiny. Na závěr byla pro nás připravena koleda.  

 

Posted in 4.C

AKCE NA DUBEN

 •  
 • ZDROJ OBRÁZKU: Pixabay
 • 5. 4. – Svátky jara – projektový den zaměřený na velikonoční tradice
 • 6. 4. – Velikonoční prázdniny
 • 11. 4. . – 14.4. – Dopravní výchova: Semafor – pracovní listy
 • 13. 4. – Žákovský senát – 3. vyučovací hodinu
 • 20. 4. – Den Země – tematicky zaměřený program na téma: Biodiverzita a opylovači (Od včelky k jablku)
 • 24. 4.  – 28. 4. – Projekt Naše město – prohlídka historického centra Hradce Králové 
Posted in 4.C

Den vody

 V úterý 21.3.  nám paní vychovatelka Černohousová vyprávěla o problematice nedostatku vody a způsobech šetření s touto přírodní surovinou. V druhé části programu nám ukázala pár zajímavých pokusů s vodou.

       

Akce na březen

Náhledový obrázek ze zdroje: https://pixabay.com/cs/

1. 3. – 27. 3. – Aktivity na téma: BŘEZEN  – MĚSÍC KNIHY A ČTENÁŘŮ

16.3. – Knihovna Pohádka

21. 3. – Den vody – pokusy s vodou

27. 3. – 31. 3. – Týden zdravých svačinek

28. 3. – připomenutí Dne učitelů

Posted in 4.C

Den bez aktovek

  V pátek 27.  ledna se někteří žáci a učitelé zapojili do celoškolní akce ,,Den bez aktovek.“ Učení si přinesli v nápaditých kufříkách, koších či izotermických přenoskách.

O nápaditost nebyla nouze.

Zdroj obrázku: 

Posted in 4.C

Akce na únor

 • 3.2. – Pololetní prázdniny
 • 13.2. – 17.2. Jarní prázdniny
 • 20.2. – 24.2. Dopravní výchova 1. – 5. ročník pracovní listy
 • 23.2.  – Projekt ,,Žijeme zdravě“ -2. část v době 3. – 5. vyučovací hodiny
 • Zdroj obrázku: pixabay.com
Posted in 4.C

Knihovna ,Pohádka“

 Ve čtvrtek 26.1. ráno jsme se vypravili do knihovny ,,Pohádka“. Knihovnice paní Horská měla pro nás připraven povídání o dětských říkadlech, ve kterých je ukrytý  příběh. Nevěříte? Zamyslete se, jaký příběh je ukrytý třeba v říkadle Šel Janeček na kopeček.   

         

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Posted in 4.C

Informace školní jídelny

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

s platností od 1. 2. 2023 jsme nuceni z důvodu zdražení potravin a energií navýšit částku za stravu ve školní jídelně a ubytování na internátu. Chceme tak udržet kvalitu potravin pro vaše děti a jejich pohodlí.

V příloze této zprávy naleznete tabulku s cenami a dalšími potřebnými informacemi. Prosíme ten, kdo má trvalý příkaz o navýšení částky, aby měly děti dostatek peněz v únoru na svých účtech.

Připomínáme, že platba musí být připsána vždy do 20. dne předešlého měsíce. Své finanční zůstatky si kontrolujte přes web. stránku nebo mobilní aplikaci www.strava.cz kód školní jídelny 3225. Přihlašovací údaje jste obdrželi, při podpisu přihlášky ke stravě. Pokud se vám nedaří se přihlásit, požádejte si o nové uživatelské heslo. Kontakty na školní jídelnu +420 777 725 340 nebo na e-mailu odhlasky@neslhk.com.

Po rozsáhlé kontrole stavu kont strávníku jsme zjistili, že některé děti nemají dostatečné finanční prostředky na stravu. V příloze vám zasíláme důležité informace k odebíraní stravy. Prosíme vás o řádné přečtení!

Upozorňujeme Vás, že pokud děti nebudou mít k prvnímu únoru 2023 dostatečné finanční prostředky na účtu, nebudou moct odebírat stravu v naší školní jídelně. Pokud máte dotazy týkající se ke školnímu stravování, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem

Lukáš Ende, vedoucí školní jídelny

Posted in 4.C

Akce na měsíc leden

12.1. – Žákovský senát

16.1. – 20. 1. Autoevaluační týden

19.1. – Knihovna Pohádka

26.1. – Projekt Žijeme zdravě – Zdravé zuby

 1. 1. – Den bez tašek

31.1. –  Předání Výpisu z vysvědčení za 1. pololetí  a ,,Pololetní dovádění“

Zdroj obrázku: Pixabay

Posted in 4.C

Muzeum Nové Město nad Metují

 Dne 20. prosince jsme se vypravili exkurzi do muzea v Novém Městě nad Metují.  V rámci vzdělávacího programu ,,Kouzlo Vánoc“ jsme se dozvěděli více o tradici Vánoc a narození Ježíška.  S výkladem pracovnice Muzea jsme si mohli prohlédnout nádherné ručně tesané betlémy.

Posted in 4.C

Vánoční bazar knih

Máte doma knížky, které nikdo nečte?

Nabídněte je do našeho VÁNOČNÍHO BAZARU KNIH, který se bude konat v rámci Vánočního radování ZŠ logopedické.

Knihy do bazaru můžete nosit od 7. do 12. prosince 2022 paním učitelkám Dostálové, Zabavské nebo Šámalové.

Prosíme jen knihy v dobrém stavu. Výtěžek z prodeje knih bude použit pro žáky ZŠ logopedické.

Děkujeme.

 

Akce na prosinec

8.12. (čtvrtek) – Divadlo Drak představení ,,O bílé lani“

13.12. (úterý) – Vánoční exkurze – tematická výstava v  muzeu v Novém Městě nad Metují. (Spolek rodičů Patron připívá částkou 100 Kč na žáka)

14.12. (středa) – Řemeslný den – výroba vánočních dárků

15.12. (čtvrtek) – Projekt ,,České Vánoce“ – dopoledne projektové vyučování, odpoledne od 14:30 -17:00 hodin vánoční jarmark s možností posezení v kavárně

21.12. (středa) – Filmová pohádka ,,Největší dar“ – představení v kině Cinestar

22.12.(čtvrtek) – Třídní besídka

23.12. (pátek) – 2.1. (pondělí) – Vánoční prázdniny (vyučování začíná 3. ledna)

Náhledový obrázek: Pixabay

 

Posted in 4.C

Zasedání žákovského senátu

Ve čtvrtek 24.11.2022 proběhlo první zasedání žákovského senátu. Zástupci 4. – 9. ročníků se setkali s vedením úseku školy, aby vyjádřili své podněty a připomínky. Každý senátor obdržel diplom k novému titulu ve školním roce 2022/2023. 

Těšíme se na společné setkávání a vzájemnou spolupráci!

Mgr. Boučková

Mgr. Dostálek

 

Vitamínový den

  V úterý 22.11. jsme se sešli ve třídě s nadílkou vitamínů. Děti si přinesly ke svačině spoustu nakrájené zeleniny, ovoce a celozrnné pečivo. Po společném úvodu si děti samostatně vypracovaly úkoly v pracovním listě a v poslední části projektu si ve skupinách vytvořily portrét . Inspirovány byly obrazem italského malíře Giuseppa Arcimbolda, 

    

Posted in 4.C

Akce na listopad

31.10. – 4.11. Světýlkový týden 

1.11. – 4.11. – Dopravní výchova – cesta do školy (pracovní listy)

2.11. – Plavání

9.11. – Plavání

10.11. – Knihovna Pohádka

15.11. – Projektový den  Etická výchova  Téma: společenské chování  

15.11. – Informační odpoledne pro rodiče 16 – 18 hodin

16.16. – Plavání

22.11. – Vitamínový den

23.11. – Plavání

30.11. – Plavání

Zdroj obrázku: fotografie autorky

Posted in 4.C

Akce na říjen

5.10. – plavání

9.10. – 14.10. – projekt ,,Strom TÝMOVNÍK“ – téma Vesmír

12.10. – plavání

19.10. – plavání

26.10. a 27.10. – podzimní prázdniny

31.10. – 4.11.  – Světýlkový týden

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/photos

Posted in 4.C

Bezpečné nábřeží

Ve čtvrtek 8. září jsme šli na akci ,,Bezpečné nábřeží“.  Zblízka jsme viděli helikoptéru záchranné zdravotní služby, vybavení sanitky. Některé z nás zaujali policejní    psi.

                                               

                                               

  

Posted in 4.C

Plavání

I letos chodíme  v rámci tělesné výchovy na plavání.  Ve třetí třídě jsme se naučili základní plavecké prvky a nyní se ve svých dovednostech zdokonalujeme.  Během první hodiny nás pan učitel rozdělil do družstev. Těšíme se, co nového se naučíme v dalších lekcích.  

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Posted in 4.C