Zvířátkový den

V týdnu od 10. do 14. května 2021 jste se, kluci a holčičky, mohli zúčastnit akce s názvem: ZVÍŘÁTKOVÝ DEN. Vzhledem k epidemické situaci a nařízení vlády ČR jsme nemohli navázat na tradici a přinést si domácí mazlíčky do školy. Paní učitelka M. Kolářová si pro nás připravila soutěž – každý, kdo chtěl, mohl napsat o svém zvířátku pár vět. Popis doplnit pěkným obrázkem nebo fotografií. Na nejlepší malíře a spisovatele pak čeká hezká odměna. A co ti, kteří domácího mazlíčka doma nemají a chtějí se soutěže zúčastnit? Ani ti nemusí být smutní, mohou totiž napsat o zvířátku, které se jim líbí. 

Z naší třídy se soutěže účastnil Honzík Suchánek. Napsal o koťátku, které má doma a svoji práci doplnil i fotografií. Honzíku, děkujeme za Tvoji účast. A i na Tebe čeká odměna.

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Dopravní výchova – Moje kolo

V týdnu od 10. do 14. května 2021 proběhne akce z oblasti dopravní výchovy – téma: Moje kolo. V pracovních listech budete, školáci, odpovídat na otázky, které jsou zaměřeny na správné vybavení jízdního kola, důležitosti nosit ochrannou přilbu. Zaměříme se na pravidla silničního provozu a zkusíme si, jak dobře znáte dopravní značky. A vy, kteří máte jízdní kolo, si ho zkusíte také namalovat. Na práci v tzv. dopravce se těší třídní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Akce na květen

Milé děti, můžete se těšit na tyto akce:

 • Den matek – 3. – 7. května 2021 – výroba dárečků pro maminky ke Dni maminek

 • Dopravní výchova – téma: Cyklista – pracovní listy z oblasti dopravní výchovy se zaměřením na správně vybavené jízdní kolo

 • Den prázdných tříd – výuka venku – připravíme dle počasí, termín včas oznámíme

 • Zvířátkový den – 10. – 14. května 2021 – můžete se zúčastnit soutěže o zvířátkách, vyprávění s obrázkem a popisem domácího mazlíčka nebo zvířátka, které se vám líbí, těšte se na hezké odměny

 • Třídní schůzka – proběhne on-line dne 25. května 2021 od 16.00 hodin

 • Den selfíček – fotografování tříd – pan fotograf Sychra nás vyfotí a budeme mít hezkou památku

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Pálení čarodějnic – FILIPOJAKUBSKÁ NOC

Pálení čarodějnic, nebo také Filipojakubská noc, je poslední noc z 30. dubna na 1. května. Jak jsme slavívali tento den?

V každé obci či městě se večer zapálí velký oheň, sejde se rodina, přátelé a sousedé, děti se oblečou do čarodějných kostýmů, opékají se buřty. 

Kde tento svátek vznikl?

Filipojakubská noc je opředena řadou rituálů a symboliky už od pohanských dob. Její kořeny sahají do keltského svátku Beltain, který se slaví mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Beltain byl radostným svátkem, kterým začínalo teplejší období v roce. Keltové tento den zapalovali nový oheň – symbol síly, energie, života a Slunce. Oheň měl také vše ochránit a očistit.

Proč název Filipojakubská noc?

Filipojakubská se jí říká proto, že v minulosti slavil svátek 1. května svatý Filip a Jakub. Vlivem liturgického kalendáře slavila křesťanská církev tento svátek na připomenutí dne, kdy byla vysvěcena římská bazilika s ostatky apoštolů Filipa a Jakuba. 

A jak to bylo s čarodějnicema, proč označení „pálení čarodějnic“?

Od středověku lidé vřili, že existují dny, kdy mají zlé síly větší moc než jindy. Báli se ďábelského zla zasílaného na zem v podobě čarodějnic. Od 15. století vládl Evropou panický strach z čarodějnic a uhranutí. I vysoce vzdělaní lidé o čarodějnických silách nepochybovali. Církev vedla tzv. čarodějnické procesy, při kterých zahynulo mnoho nevinných lidí. Z čarodějnictví byli obviňováni lidi, kteří kritizovali církevní dogmata, chování představitelů církve nebo řekli něco v nevhodnou dobu. Označení z čarodějnictví bylo snadné. Odsouzené ženy a muži byli mučeni tak, aby mučení nenechalo viditelné stopy na těle, a pod se „čarodějnctví“ prokázalo, byli upáleni. Čarodějnické procesy ukončila až Marie Terezie v druhé polovině 18. století. 

Lidé na ochranu před čarodějnicemi používali různé praktiky celoročně, obzvlášť před Filipojakubskou nocí a ještě následující den, např. uklízeli, pálili smetí, zapalovali ohně, práskali bičem, pískali…..Věřili, že se čarodějnice bojí svěcené vody, svěcených větviček, hluku a zaříkávání, kde jmenovali svaté. Před čarodějnicemi se také bránili kreslením kruhů na vrata.

Věřili tomu, že o filipojakubské noci čarodějnice létají na košťatech a slétávají se na kopcích, kde se vykonávají nečisté praktiky a rituály.

Jak to je dnes?

V dnešní době, mimo pandemickou situaci, je večer 30. dubna spojen se zábavou. Snad za každou vesnicí a městem jsou vidět zapálené ohně, okolo kterých obíhají děti a baví se spolu s rodiči, známými a kamarády, opékají buřty, grilují…..A to je mnohem lepší, než upalování žen, kvůli strachu ze zlé čarodějné moci.

Užijte si poslední dubnový den a Filipojakubskou noc. 

Posted in 5.C

DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 22. 4. 2021 proběhne akce školy DEN ZEMĚ. Dvě vyučovací hodiny budeme uklízet kolem školy a v druhé části dopoledne jdeme na přírodovědnou vycházku do okolí školy. Tuto výpravu spojíme s opékáním buřtíků. V případě zájmu si děti přinesou uzeninu a pečivo. Od čtvrté vyučovací hodiny je běžný rozvrh.

Na čtvrteční den se spolu s dětmi těší třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 5.C

Hurá…opět do školy!

Od pondělí 12. dubna 2021 je obnovena prezenční výuka a my se můžeme učit ve třídě. S sebou nezapomeňte, milí páťáčci, roušky.

Na setkání, povídání, učení a lumpačinky se těší třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 5.C

Mimořádná třídní schůzka

Vážení rodiče, v sobotu 10. 4. 2021 od 10 hodin se koná mimořádná třídní schůzka on-line. Hlavním bodem jednání je předání informací o nástupu Vašich dětí do školy a testování žáků. Pozvánky obdržíte na email Vašich dětí. Těším se na setkání s Vámi. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 5.C

Úkoly pro školáky na týden od 6. 4. do 9. 4. 2021

Na tento týden, děti, vypracujte tyto úkoly:

 • český jazyk – nové učivo: ZÁJMENA – pracovní sešit strana 16 – 17/ cvičení 1-5, vysvětlení na webu třídy v příspěvku

 • matematika – téma: JEDNOTKY HMOTNOSTI – pracovní sešit strana 22/1-6, podívejte se také na prezentaci v příspěvku na webu třídy

 • vlastivěda – téma: Z PODDANÉHO ČLOVĚKA OBČAN – učebnice strana 28 – 29, přečíst, PS strana 12/1-3

 • vlastivěda – kapitola z Dějin udatného českého národa, kapitola 84, Revoluce 1848 – podívejte se

 • vlastivěda – kapitola z Dějin udatného českého národa, kapitola 85, Bachův absolutismus a Karel Havlíček – můžete se podívat

 • přírodověda – téma: VYLUČOVACÍ SOUSTAVA, učebnice strana 62, na webu je také příspěvek s prezentací na danou soustavu

Hodně úspěchů při práci. Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 5.C

Český jazyk – ZÁJMENA

CO TO JSOU VLASTNĚ ZÁJMENA ZA SLOVA?

Zájmeno je slovní druh používaný k zastupování podstatných nebo přídavných jmen.

Zájmeno samo o sobě neoznačuje věc, osobu nebo vlastnost. Oč jde, vyplývá většinou ze situace. Zájmena na patřičné vlastnosti, osoby nebo věci ukazují nebo je naznačují.
Vyjadřují vztah osoby, která mluví, k tomu, kdo je označen zájmenem.

Zájmeno může být různého druhu – osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažné, neurčité, záporné nebo zvratné.

 

V pracovním sešitu vypracujte, školáci, cvičení k tomuto tématu na stranách 16 – 17. Třídní učitelka P. Dvořáčková

Posted in 5.C

Akce na duben

V měsíci dubnu nás čeká:

 • Velikonoční prázdniny

 • Dle počasí – zahájení prací na školním pozemku

 • Den ptactva – tradiční soutěž v poznávání ptáků

 • Dopravní výchova – pracovní listy s dopravní tématikou, téma: Semafor

 • Projekt Naše město – můj domov – poznávání kulturních a historických památek města Hradce Králové

 • Den Země – podpora ochrany životního prostředí – úklid v okolí školy

Všechny akce proběhnou dle aktuální situace. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Posted in 5.C

VELIKONOČNÍ TRADICE

Velikonoční tradice jsou jedny z nejstarších a dodávají svátkům jara tu pravou atmosféru. Pojďme se spolu podívat na to, co jednotlivé tradice znamenají a na které byste určitě neměli zapomenout.


Výzdoba
Důležitou součástí svátků jara je výzdoba. Nezapomeňte proto vyzdobit svoje domovy. 

Beránek a zajíček
Jen těžko si dovedeme představit Velikonoce bez velikonočního beránka. Dnes pečeme beránka například z tvarohového těsta a zdobíme mašlí. Podle historických tradic by měl zdobit každý velikonoční stůl.
Zajíčka si dnes můžeme také upéct, ale častěji ho používáme jako dekoraci. Zajíc se symbolem plodnosti, života a štěstí. 

Velikonoční kraslice
Vajíčko je symbolem života, plodnosti a věku. Zvyk jíst vajíčka na Velikonoce souvisí s velkým půstem, při kterém se nesměla jíst ani vejce, a proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí. 

Pomlázka
Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si měli plést z proutků pomlázku a ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. 

Mazanec
Pokud se vám nechce péct beránka, můžete vyzkoušet mazanec. Zadělává se na Bílou sobotu a dělá se ze stejného těsta jako vánočka. Co ale možná nevíte, je, že kdysi mazanec nebyl sladký. Připravoval se ze strouhaného sýra a většího množství vajec. V jiných koutech naší země se nesladké variantě říkalo baba, babůvka, plecovník, šoldr nebo svěceník. 

Jidášky
Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly jidáše – zvláštně tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct mazanec, zkuste jidášky nebo malé mazance – briošky. Obojí je pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro potěšení. 

Hledání pokladů
Na Velký pátek by vedle velkého půstu měla přetrvávat tradice hledání pokladů. Říká se, že pokud jsme něco ztratili, tak to na Velký pátek zaručeně najdeme, a k tomu ještě něco navíc. Poklad, který najdeme, by měl mít podobu něčeho drahého pro potěšení ducha i mysli nebo něčeho milého jen tak pro radost.
Tak co, milé děti, líbí se vám velikonoční tradice? Paní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Úkoly pro školáky na týden 29. – 31. 3. 2021

Úkoly na týden od 29. do 31. 3. 2021:

  • český jazyk – Slovesa – ROZKAZOVACÍ A PODMIŃOVACÍ ZPŮSOB – příspěvek na webu třídy, vypracovat v pracovním sešitě strany 12 – 13, včetně jednoho cvičení na straně 13/1 – OPAKOVÁNÍ – SLOVESA

  • matematika – JEDNOTKY OBJEMU – Zapisování desetinnými čísly – příspěvek i vysvětlení na videu – web třídy, vypracovat v pracovním sešitě strana 21 cvičení, trénovat malou násobilku

  • vlastivěda – téma: OBROZENÍ MĚŠŤANSKÉ SPOLEČNOSTI ( konec 18., první polovina 19. století) – příspěvek na webu třídy, Dějiny udatného českého národa – kapitola 82, U strana 25, projděte, shlédněte, přečtěte si, milé děti. V pracovním sešitě pak vypracujte cvičení na straně 9, něco budeme dělat i ve škole při online hodině. Dále máte příspěvek o literatuře a divadle v čase národního obrození, v učebnici naleznete na straně 26 – 27. Dějiny udatného českého národa, kapitola 83

  • přírodověda  – Témata: 1. Oběhová soustava – učebnice strana 59 – přečíst, na webu příspěvek + video Byl jednou jeden život SRDCE

  • přírodověda – Témata: 2. Trávicí soustava – učebnice strana 60 – přečíst, na webu příspěvek + video Byl jednou jeden život TRÁVENÍ

  • K PŘÍRODOVĚDĚ příspěvek na webu s pozvánkou na pořad Byl jednou jeden život…

Těším se na setkání s vámi, milé děti. Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 5.C

Přírodověda – BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT….

Milé děti, kluci a holčičky, na přírodovědě jsem vám vyprávěla o zajímavém vysvětlení všeho, co se týká lidského těla v pořadu: BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT. Snažím se vám jednotlivé kapitoly o soustavách člověka v pořadu najít a dát do příspěvku na webu naší třídy. Tady je ukázka, jak úvodní strana pořadu vypadá. Kde ji najdete? Stačí si na YOUTUBE zadat Byl jednou jeden život a příslušné kapitoly tam naleznete.

Hodně zábavy přeje u přírodovědného bádání třídní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Den učitelů

Den učitelů je dnem, vyhlášeným k poctě učitelů. Termín, kdy se tento den slaví je v různých zemích jiný. V České republice připadá na den 28. 03., kdy je významný den – narození J. A. Komenského – učitele národů. 

 

Posted in 5.C

ÚKOLY PRO ŠKOLÁKY NA TÝDEN 22. – 26. 3. 2021

Milé děti, úkoly na tento týden už znáte, ale tady je máte pěkně pohromadě:

 • český jazyk – na webu si projděte příspěvek o slovesech – oznamovací způsob – čas budoucí. V pracovním sešitě jsme udělali cvičení na stranách 10, 11. Tyto strany udělejte celé, tedy zbytek cvičení. Jedna strana se věnuje času budoucímu, druhá strana času minulému.

 • český jazyk – čtení – čítanka – téma: SVĚT ZÁHAD A DETEKTIVNÍCH PŘÍBĚHŮ – strana 124 – 129

 • matematika – JEDNOTKY DÉLKY – strana v pracovním sešitě 20, příspěvek na webu, vypočítat příklady1-3

 • vlastivěda – téma: MANUFAKTURY A PRVNÍ STROJE – učebnice strana 22 – 23. Na webu třídy jsou dva příspěvky – 1. Manufaktura – prezentace + Dějiny udatného českého národa kapitola 79. 2. Věk páry – prezentace + Dějiny udatného českého národa kapitola 81. Příspěvky i malá videa si projděte, v učebnici se můžete na zajímavé informace také podívat. Ve školním sešitě budete mít nadpis + tabulka s českými vynálezci a jejich objevy. Pracovní sešit – strana 8/ 1 – 5. Společně v pondělí 28. 3. zkontrolujeme

 • přírodověda – téma: Svalová soustava – učebnice strana 57, Dýchací soustava – učebnice strana 58. Na webu třídy jsou k těmto tématům příspěvky + videa. Podívejte se. Pracovní sešit strana 47/1

Hodně úspěchů při vyplňování úkolů. Třídní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Kdy bude první jarní den?

Čeká nás první jarní den. Astronomické jaro nastane v 5.30, kdy Slunce vstoupí do znamení Berana. Od této chvíle se Slunce vrací na severní polokouli a den se začne prodlužovat až do letního slunovratu, kdy bude dvakrát delší než noc. Protože noc a den jsou první jarní den přibližně stejně dlouhé, označuje se jako jarní rovnodennost.

Astronomické jaro začíná v okamžiku, kdy se střed slunečního kotouče ocitne přesně nad rovníkem a Slunce vstoupí do znamení Berana. Nastává obvykle 20. nebo 21. března a vzácně dokonce 19. března. V letech na počátku minulého století začínalo výhradně 21. března. V roce 1920 se poprvé objevilo datum 20. března, poté se začalo vyskytovat stále častěji, až nabylo vrchu. V roce 2048 bude první jarní den dokonce už 19. března a ke konci století se 19. a 20. březen budou vyskytovat stejně často.

Mohou za to přestupné roky. Kalendářní rok trvá 365, přestupný 366 dní, ale Země oběhne kolem Slunce za 365 dní, pět hodin a 49 minut. Proto se okamžik jarní rovnodennosti opožďuje každý následující rok o přebývajících pět hodin a 49 minut. Zařazováním přestupných roků se opoždění „předbíhá“, proto je v současném řehořském kalendáři zaveden čtyřsetletý cyklus, který „předbíhání“ vyrovnává. Rokem 2000 začal nový cyklus a na jeho začátku budou největší rozdíly.

Velký význam přikládaly jarní rovnodennosti národy ve starověku. Začátek jara slavili Keltové, Germáni, Řekové, Římané, ale i američtí Májové. Staří Sumerové a Babyloňané ve druhém a třetím tisíciletí před naším letopočtem začínali rok právě jarní rovnodenností. Dnešní Evropan tomuto datu nepřikládá příliš velký význam a více se soustřeďuje na Velikonoce.

Krásné jaro přeje svým milým školákům třídní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Vlastivěda – domácí úkol

Milé děti, podle naší domluvy, zadávám domácí úkol z vlastivědy:

 • prohlédněte si ne webu třídy příspěvek na téma: Život na vesnici, dočtěte až do konce, v závěru je kapitola z Dějin udatného českého národa na toto téma

 • vytiskněte (kdo můžete) zápis z tématu a nalepte do školního sešitu, nezapomeňte datum a nadpis: ŽIVOT NA VESNICI

 • k tomuto tématu můžete nakreslit i obrázek (dobrovolné)

 • v pracovním sešitu strana 7 vypracujte úkoly (téma: Život na vesnici)

 

Děkuji vám za spolupráci. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Posted in 5.C

Vlastivěda – ŽIVOT NA VESNICI

Reformy Marie Terezie a Josefa II. se jen postupně promítaly do života vesnice. Tehdejší venkovská obec představovala seskupení několika jednoduchých chalup s doškovými střechami a malými okny, která propouštěla do domu jen trochu denního světla. 

Posted in 5.C

ÚKOLY PRO ŠKOLÁKY NA TÝDEN 15. – 19. 3. 2021

Milé děti, na tento úkol prosím o splnění těchto úkolů:

 • český jazyk – na webu třídy je příspěvek s tématem – Slovesa – oznamovací způsob – čas přítomný – podívejte se na něho, prosím. Společně vypracujeme první cvičení v pracovním sešitě na straně 9,  Zbytek strany udělejte, prosím, vy.

 • čtení – vypracovat Čtenářský deník za březen do 31. 3. 2021. Nezapomeňte! V čítance si můžete přečíst články na stranách 94 – 97.

 • matematika – zabýváme se tématem Obor velkých čísel od nuly do miliardy, vypracujte v pracovním sešitě stranu 12, 13. Některá cvičení už budeme mít hotová z minulých hodin. Nezapomeňte v pátek na pětiminutovku – násobilka 5. Na webu třídy máte představeny v prezentaci způsob, jak násobit a dělit v oboru velkých čísel pomocí rozkladu, tak se podívejte. 

 • vlastivěda – témata jsou: 1. Světlo rozumu – osvícenství, 2. Vláda Marie Terezie, 3. Reformy Marie Terezie, 4. Školská reforma Marie Terezie, 5. Vláda Josefa II. V učebnici najdete všechna témata vysvětlena na stranách 17, 18. Je to pro nás spíše opakování, ale v každém příspěvku máte jednu kapitolku z našeho oblíbeného pořadu – Dějiny udatného českého národa. Kluci a holčičky, máte se na co těšit. Určitě si je pusťte, budou se vám velmi líbit. Navíc si vše dokonale zopakujete. 

 • přírodověda – téma – Lidské tělo – kapitola – PROČ CHRÁNÍME SVOJE TĚLO – Učebnice strana 55 – 56. Přečtěte a prohlédněte si tyto strany. Tady bych ještě doplnila o příspěvky z tohoto tématu na web třídy. 

Vše si, kluci a holčičky, povíme na společných hodinách a ještě si nějaké úkoly upřesníme. Mějte se dobře a zdravě.

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 5.C

Webinář pro rodiče

Vážení rodiče, zveme vás na zdarma pořádaný webinář na téma:

PSYCHOHYGIENA A TIMEMANAGEMENT PRO RODIČE V DOBĚ PANDEMIE. 

Webinář se koná dne 23. 3. 2021 od 17 do 18.30 hodin.

Veškeré informace naleznete na adrese: https://forms.gle/gintKdYH6TeZUM8g8

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 5.C

Akce na březen

Co nás čeká v měsíci březnu?

 • Postřehový závod v okolí školy – návaznost na Týden bez odpadu – původní termín 3. 3. 2021, přesunuto na čas prezenční výuky žáků

 • Jarní prázdniny – 8. 3. – 12. 3. 2021

 • Zdravá škola – Týden zdravých svačinek – akce zaměřena na povelikonoční období se zaměřením na zpracování vajec a úpravu jarní listové zeleniny – akce proběhne v čase prezenční výuky

 • Den vody – pokusy s vodou – 24. 3. 2021

 • Den učitelů – 28. 3. 2021 – připomenutí v týdnu od 22. do 26. 3. 2021

 

 

Posted in 5.C

Distanční výuka páťáků

Od pondělí 1. 3. 2021 do odvolání nastupujeme na distanční výuku. Pozvánky na online hodiny máte, školáci, ve svých emailech. V pondělí u počítače se na vás všechny, kluci a holčičky, těší třídní učitelka Petra Dvořáčková.

Posted in 5.C

Projekt – Žijeme zdravě – PRVNÍ POMOC

V úterý 23. února proběhla v naší třídě druhá část projektu Žijeme zdravě, která byla tentokrát zaměřena na poskytnutí první pomoci a tísňová volání. Nejdříve jsme se naučili rozlišovat úraz od běžných dětských nemocí. Díky velké zásobě lékárničky a jejího vybavení jsme si zahráli na doktora a pacienty. Také jsme dokončovali příběhy o nezbedných dětech, osvěžili si čísla tísňového volání a na závěr tříhodinového bloku zkusili test z oblasti první pomoci. Aktivity nás bavili a den jsme si opravdu užili. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Jaro, jaro……těšíme se na tebe!

Už se nemůžeme dočkat jara a prvních jarních paprsků. 

Sněženka…..první hrdinka…odvážná bojovnice a vábitelka sluníčka. 

Sněženka se jmenuje sněženka proto, že vystrkuje hlavičku ze země, i když je na ní třeba ještě sníh. Když sníh roztaje, odváží se vykouknout i petrklíč a na vrbách rozkvetou kočičky. Mezitím zesílí sluníčko a na zahradách začne úplná tlačenice narcisů, tulipánů i všech ostatních květin, které chtějí honem na svět. Ale věnec pro vítěze v tomhle jarním závodě patří určitě sněžence! Ta je každý rok nejrychlejší! Třídní učitelka Petra Dvořáčková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Posted in 5.C

Masopust

Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období. Název není třeba vysvětlovat – je to složenina dvou slov (maso a půst), která vyjadřovala následující období – tj. období střídmosti v zábavách a i stravování.

 

Původ této „nejdelší veselice v roce“ sahá až do dob pohanských a souvisel s oslavou končícího zimního období – předjařím a nadějí na příští úrodu a plodnost, zdraví, hojnost a blahobyt. Veselí, tanec, zpěv, jídlo a pití se spoustou taškařic, legrácek a přemírou bujarosti – to vše odpradávna provází masopust. Masopustní obchůzky se držely na vesnicích i v městech, mezi chudinou a i šlechtou. Třídní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Týden bez odpadu

V týdnu od 8, do 12. února 2021 jsme se zaměřili na Týden bez odpadu. Snahou našich aktivit bylo zvýšit povědomí o hromadění odpadu a inspirovat se navzájem k jeho omezení. Shodli jsme se na tom, že přírodu a svět kolem sebe máme rádi, a proto budeme životní prostředí chránit! Pátá třída a třídní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Den bezpečného internetu

Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje jsme měli možnost absolvovat jedinečnou aktivitu. V souvislosti s Dnem bezpečného internetu jsme v úterý 9. 2. 2021 shlédli na facebookovém profilu Policie ČR krátká videa upozorňující na nástrahy internetu a na ochranu soukromí a identity.

Bylo připraveno KYBERKINO, kdy ve 30 minutových intervalech zveřejňovali krátká videa upozorňující na nástrahy online prostoru. Zároveň jsme pod příspěvky mohli se sledujícími diskutovat a předávat si doporučení, jak se v online světě chovat zodpovědně a bezpečně. Třídní učitelka P. Dvořáčková

 

Posted in 5.C

Na Hromnice o hodinu více

2. února slavíme HROMNICE. Hromnice jsou oslavou brzy přicházejícího jara, kdy se krajinou ozývá první bouřkové zahřmění v novém roce. Zlí duchové zalézají do svých skrýší a svět se probouzí ze zimního spánku.

Tento dej je spojen se zvyky, které nás měly ochránit před ohněm, bouří a bleskem. Lidé v tento den světili svíce, říkalo se jim hromničky, které pak během bouře – hromů a blesků, dávali do oken a na zápraží. Svíčky měly ochránit rodinu od pohromy, nezdaru, smrti a neštěstí.

LIDOVÉ PRANOSTIKY

 • Na Hromnice o hodinu více.

 • Na Hromnice zimy polovice.

 • Na Hromnice zima s létem potkala se.

 • Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.

Posted in 5.C

Dopravní výchova ve škole

V týdnu od 1. 2 do 5. 2. 2021 jsme pracovali ve třídě na pracovním listu z oblasti dopravní tématiky. Dostali jsme úkoly na téma Chování ve městě a odpovídali na otázky. Je důležité umět pravidla silničního provozu, znát dopravní značky a správně přecházet i na místech, kde není přechod pro chodce. Snad se nám na otázky podařilo správně odpovědět. Třídní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Akce na únor

Co nás čeká v únoru?

 • 8. – 12. 2. 2021 – Týden bez odpadu – šetříme přírodu

 • 10. 2. 2021 – Postřehový závod v okolí školy – v rámci Týdne bez odpadu – zaměřeno na ochranu životního prostředí

 • 1. – 5. 2. 2021 – Dopravní výchova – pracovní listy s dopravní tématikou, téma: Chování ve městě

 • 23. 2. 2021 – projekt Žijeme zdravě – II. část – první pomoc, prevence úrazů

zapsala: Petra Dvořáčková – třídní učitelka
Posted in 5.C

Projekt Žijeme zdravě – ZDRAVÉ ZOUBKY

V úterý 26. ledna proběhla první část projektu Žijeme zdravě se zaměřením na zdravé zuby. Děti se naučily správnou techniku čištění zubů, znají části zubu a vrstvy. Věcí, co podporuje vznik zubního kazu a proč zub onemocní zubním kazem. Asi největší ohlas zaznamenaly scénky „U zubaře“, kdy si děti zahrály na pacienty a zubní lékaře. Vyplňováním kartičky „Zdravý zoubek“ si o zubech budeme vyprávět i nadále. Třídní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Pololetní prázdniny

V pátek 29. 1. 2021 budou pro žáky základní školy pololetní prázdniny. Ve škole se opět sejdeme v pondělí 1. 2. 2021. Užijte si hezky prodloužený víkend. Třídní učitelka PD

 

Posted in 5.C

Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 obdrží páťáčci výpis z vysvědčení za první pololetí školního roku. Předání proběhne čtvrtou vyučovací hodinu, rozvrh se v tento den nemění, máme pět vyučovacích hodin. Rodiče, podepište, prosím, v zápisníku žáka potvrzení o převzetí. Děkuji za spolupráci. Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 5.C

Třídní schůzka

Vážení rodiče, v úterý 19. 1. 2021 proběhne od 16 hodin třídní schůzka. Setkání bude opět online. pozvánku obdrží žáci na emailové adresy. Těším se na Vaši účast!

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 5.C

Čtenářský deník

Milé děti, nezapomínejte na čtení. Čtenářský deník za měsíc leden vytvořte do 28. 1. 2021. Příjemné zážitky s knihou. Petra Dvořáčková – třídní učitelka 

 

Posted in 5.C

Tři králové

Tři králové byli mudrci z Východu, kteří se přišli poklonit právě narozenému Ježíši. Cestu do Betléma jim ukazovala hvězda. Jmenovali se Kašpar, Melichar a Baltazar, a jako dary přinesli zlato, kadidlo a myrhu.

Tříkrálový svátek uzavírá vánoční období, které končí první neděli po Třech králích.

Na tento svátek chodili děti na koledu od domu k domu. Na dveře psali iniciály (K+M+B) a příslušný rok.

Na Tři krále se ve většině rodin odstrojuje vánoční stromeček. PD

Posted in 5.C

Akce na leden

Co nás čeká v lednu?

6. 1.  2021   – Připomenutí tradice „Tři králové“

15. 1. 2021   – Uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku

18. – 22. 1.   – Autoevaluační týden

19. 1. 2021   – Třídní schůzka – online přes Google učebnu

22. 1. 2021   – Den otevřených dveří

22. 1. 2021   – Uzavření absence za 1. pololetí

28. 1. 2021   – Pololetní vysvědčení

29. 1. 2021   – Pololetní prázdniny

 

Posted in 5.C

Harry Potter a Princ dvojí krve

Povzbuzeni návratem Lorda Voldemorta působí Smrtijedi spoušť jak ve světě mudlů, tak ve světě kouzelníků a Bradavice už dávno nejsou tím bezpečným místem, jakým kdysi bývaly. Harry má podezření, že nebezpečí je přímo v Bradavicích, ale Brumbál se soustředí na přípravu na poslední bitvu, která se rychle blíží. Potřebuje, aby mu Harry pomohl odkrýt důležitý klíč, který vede k rozuzlení Voldemortovy obrany – rozhodující informaci ale zná jen bývalý bradavický profesor Horác Křiklan. Vědom si toho přiměje Brumbál svého starého kolegu, aby se vrátil na své staré místo, a slíbí mu vyšší plat, větší kancelář a navíc možnost učit slavného Harryho Pottera.Mezitím útočí na studenty ještě úplně jiný nepřítel – teenagerovské hormony. Harryho dlouhodobé přátelství s Ginny Weasleyovou přerůstá v hlubší city, ale v cestě stojí její přítel, Dean Thomas, a to nemluvě o jejím velkém bratru Ronovi. Jenže Ron má svých starostí dost s romantickými pletkami – Lavender Brownová nešetří svou láskou k němu a Hermiona v ústraní žárlí, ale je rozhodnuta neprojevit své city za žádnou cenu. A k tomu všemu ještě čokolády napuštěné nápojem lásky, které skončí ve špatných rukách a všechno naprosto změní.Romantika všude vzkvétá, ale jeden ze studentů zůstává od toho všeho stranou, neboť má v hlavě úplně jiné věci. Je rozhodnut vystoupit z davu a zanechat po sobě stopu, byť temnou. Láska je sice ve vzduchu, ale tragédie se blíží a ani Bradavice už nikdy nebudou takové, jaké bývaly.

Hezkou zábavu dnešní večer a i v dalším dílu, milí školáci. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Posted in 5.C

Soutěž o nejhezčí vánoční nebo novoroční přání

Milé děti, zapojte se do soutěže o nejhezčí a nejoriginálnější vánoční nebo novoroční přání. Stačí mít chuť a dobrý nápad. Z druhé strany nezapomeňte napsat jméno a příjmení, třídu. Své práce odevzdávejte do 8. ledna 2021. Porota vybere a odmění ty nejlepší výtvory, výstava přáníček proběhne od 11. ledna 2021 u literárního koutku v prvním patře naší školy. Třídní učitelka PD

 

Hodně štěstí a radosti při práci. PD
Posted in 5.C

Ředitelské volno – prosinec

Školní výuka končí v pátek 18. prosince 2020. Ve dnech 21. – 22. 12. 2020 žáci čerpají ředitelské volno. Vyučování začíná po vánočních prázdninách v pondělí – 4. ledna 2021. Třídní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Mikulášská nadílka

V pátek, 4. 12. 2020, jsme měli zajímavou návštěvu ve škole. Ani letos na nás Mikuláš se svojí družinou nezapomněl.

 

Nenavštívil nás ale ve třídě, byli jsme se za ním podívat u literárního koutku. Nebyl sám…měl s sebou zlobivého čertíka a nádherného, svítícího andělíčka. Někteří museli slíbit, že budou více poslouchat, učit se, nebudou lajdačit a budou se lépe připravovat na výuku.

Všem nám byla odměnou nejen tato společná fotografie – jako památka – ale také chutný perník a ovoce. Děkujeme. Třída 5. C a paní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Akce na prosinec

 1. prosince – výroba adventního kalendáře – Těšíme se na Ježíška!

     4. prosince – svatá Barbora – vysvětlení tradice

     4. prosince – Mikulášská nadílka – návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve škole

     7. prosince – Dopis Ježíškovi – píšeme svá přání

    18. prosince – třídní vánoční besídka, vycházka do přírody – Vánoce zvířátkům, koledy, ochutnávka cukroví

Třídní učitelka PD

Posted in 5.C

Další díly Harryho Pottera

Další páteční večery jste, kluci a holčičky, mohli strávit u televize ve společnosti čarodějů a čarodějek. Tento pátek, 11. prosince, se můžete těšit na díl: Harry Potter a Fénixův řád.

 

O čem tento díl bude?

 • Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého ročníku školy čar a kouzel. Tam však zjistí, že většina členů kouzelnické komunity věří, že jeho nedávné setkání s Lordem Voldemortem je obyčejný výmysl, čímž je zásadně zpochybněna Harryho důvěryhodnost. Ba co hůř, ministr kouzel Kornelius Popletal opět jmenoval nového učitele obrany proti černé magii. V lekcích podezřelé profesorky Umbridgeové se však mladí čarodějové nic zásadního nenaučí a proto nemají dostatek znalostí k boji s temnými silami, které se kolem nich stahují. Na Hermioninu a Ronovu výzvu se Harry rozhodne vzít chod věcí do svých rukou. Tajně se začne scházet s malou skupinou studentů, kteří se hrdě nazvali Brumbálova armáda, a učí je, jak se ubránit černé magii. Ačkoliv je sám teprve student, připravuje odvážné mladé čaroděje na nebezpečnou bitvu, která brzy propukne..

Hezkou zábavu přeje paní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Ranní vstup do školy

Maminky, tatínkové a děti, důležité upozornění: z preventivních důvodů měníme ranní nástup a příchod do školy. Každé ráno se páťáci postaví na svoji značku – 5. C třída. Nebudeme se mísit s ostatními školáky. Do školy nastupujeme po třídách, naše třída v 8.26 hodin. U vchodu do školy si žáky přebírá vyučující první vyučovací hodiny. Denně proběhne měření teploty a dezinfekce rukou. Prosím o dodržení tohoto času.

Děkuji za spolupráci. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 5.C

Kouzlení pokračuje…těšte se!

Harry Potter se po prázdninách vrací do Bradavic a nastupuje do druhého ročníku. A to i přes varování domácího skřítka Dobbyho, podle kterého mu v čarodějné škole hrozí smrt. Harry nedbá nářků skřítka působícího víc škody než užitku, ale potom se skutečně začnou dít podivné věci, na stěnách se objevují neznámé nápisy a několik studentů je přepadeno tajemným přízrakem. Co s tím má společného Tajemná komnata? Stojí za spiknutím opět Voldemort? Kdo je Zmijozelův dědic? Záhadu se Harry vydává rozluštit společně se svými starými známými – Ronem a Hermionou…dnes večer HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA. Krásný večer s čarodějem, milé děti. Paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 5.C

Změna rozvrhu 5. C třídy

Pozor – důležité upozornění: od středy 18. 11. 2020 dochází ke změně rozvrhu. 

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondělí

 

ČEJ

MAT

ČEJ

KD

TEV

   

Úterý

 

MAT

VYV

VYV

ĆEJ

AJ

   

Středa

 

ČEJ

MAT

AJ

HUV

 

TEV

VLA

Čtvrtek

 

ČEJ

AJ

INFP

PRĆ

PŘÍRODOVĚDA

   

Pátek

Třídnická hodina

ČEJ

VLA

MAT

ĆEJ

MAT

   

 

Změna pedagogů: tělesná výchova – pan učitel Vojtěch Skořepa

Oproti původnímu rozvrhu hodin máme pouze jedno odpolední vyučování – a to ve středu. Počítejte, tedy, prosím, s touto změnou a již ve středu 18. 11. se budeme učit podle nového rozvrhu.

Nezapomeňte si tak přinést školní pomůcky na předměty: ČEJ, MAT, AJ, HUV, TEV, VLA. 

I nadále platí nařízení, že v hodinách TEV a HUV platí alternativní program. Děkuji za spolupráci. Třídní učitelka

Posted in 5.C

Kouzelnické vyprávění začíná…

Milé děti, především milovníci čar a kouzel. Dovolte mi vám všem připomenout, že dnes večer na TV stanici NOVA začíná první příběh o neobyčejném čaroději…Dnešní díl nese název HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ. Harry nastupuje do prvního ročníku kouzelnické školy a čeká ho dobrodružství, které si nedokázal představit ani v těch nejodvážnějších snech. Musí se utkat se zlým čarodějem Voldemortem! Nezapomeňte se večer tedy dívat. Paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 5.C

Vlastivěda – domácí úkol

Děti, domácí úkol z dnešního dne, tj. 12. 11., je z vlastivědy. Do školního sešitu nadepište a vlepte kraje ČR a můžete doplnit obrázkem. Kontrola proběhne už ve školních lavicích. Těším se na setkání s vámi a přeji hezký, prodloužený podzimní víkend. Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Školní výuka od 18. 11. 2020

Školáci, rodiče, od 18. 11. 2020 se vracíme do školy a bude běžná výuka. Provoz školní jídelny a družiny je beze změn, tedy v normálním režimu. Těším se na vás, kluci a holčičky, opět ve středu ve školních lavicích. Třídní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Ředitelské volno

Vážení rodiče, milé děti, v pondělí a v úterý příští týden se nebude konat online výuka. V pondělí 16. listopadu mají žáci ředitelské volno, v úterý 17. listopadu je státní svátek. S dětmi se online setkáme opět ve středu 18. listopadu. Třídní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

11. 11. – svatý Martin

Na tento den připadá řada událostí. V dřívějších dobách lidé dokončili poslední práce u hospodářů, domlouvaly se služby na další rok. Dodnes se drží tradice – pečení svatomartinských rohlíčků, koláčků a hus.

Svátek svatého Martina je spojen s významným lidským gestem – bratrským soucitem a rozdělením se s trpícím. Tento motiv milosrdenství v temných dobách s jejich chladem, prázdnotou a opuštěností je útěchou  zábleskem naděje.

Krásně je to vyjádřeno obyčejem „chůze s lucernou“ – nošení světla temnotou. Neboli lampionové průvody plné lampionů a světýlek.

Zadívejme se do studené listopadové noci. Oblaka ztěžknou sněhem a osiřelá pole vábí jen hejna černých havranů. Ve víření sněhových vloček  k nám přijíždí ve světle svící krásný mladý jezdec, přítel chudých, svatý Martin. 

Dočkáme se, kluci a holčičky, dnes sněhu? Uvidíme. Paní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Převzetí pomůcek a školních sešitů

Vážení rodiče, touto cestou bych Vás ráda požádala o spolupráci. Připravila jsem pro Vaše děti školní sešity a další pomůcky, které potřebujeme v současné chvíli k výuce. Pokud bude ve Vašich silách, převezměte, prosím, školní potřeby v naší škole. Jsou připraveny u asistentky prevence – paní Martiny Volejníkové a Vy si je u vstupu do budovy můžete převzít od 8 do 15 hodin. Děkuji Vám za příkladnou spolupráci. Třídní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Domácí úkoly na týden 9. – 13. 11. 2020

Úkoly v týdnu od 9. do 13. 11. 2020

Český jazyk 

Český jazyk školní – vyplnit cvičení ze dne 21. října (pokud nemáš). Dále do školního sešitu nepracovat, budeme pracovat společně při online hodinách.

Český jazyk domácí – ve středu bude domácí úkol do domácího sešitu – vlepeno cvičení na gramatiku.

Pracovní sešit – strana 21 – 22 – téma: Předpony ob-, o-, v-, Předložky v, ve, Psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mmě – budeme pracovat i v online hodinách (středa)

Další úkoly – rozstříhat i, í, y, ý – na hodinu Čj mít na pracovním místě u počítače

Čtení – četba z Čítanky na stranách 20 – 33 (ohlédnutí za vlastivědou – hodí se k učivu o ČR), 34 – 64. Pak už jsou vánoční témata. Nezapomínej na konci listopadu – budeme opět zapisovat přečtenou knihu do čtenářského deníku.

Matematika

Matematika školní – vyplnit cvičení ve školním sešitě s datem 23. 10. – převáděj jednotky hmotnosti

Matematika domácí – v úterý bude domácí úkol do školního sešitu – s razítkem DOMÁCÍ ÚKOL budou příklady na převody jednotek objemu (6 příkladů na převody)

Matematika – pětiminutovky – k dispozici sešit, kam, děti, můžete psát pětiminutovky a nemusíte používat papír

Pracovní sešit – OPAKOVÁNÍ stran 25/1-7 cvičení

Přírodověda

Přírodověda – školní sešit – vypsat nejdůležitější poznatky k výkladu RUDY. V učebnici učivo naleznete na stranách 15 – 16. K červenému puntíku vedle obrázků nerostů zapsat opravdu stručně. Už to znáte, děti, od předchozího vypisování o nerudních surovinách. Prohlédněte si obrázky a napište informaci o železu, magnetitu, zlatu a stříbru. Všechno další si budme do školního sešitu vypracovávat společně.

Učebnice – učivo naleznete na stranách 15 – 22.

Kartičky – sáček – posílám kartičky – puzzle – můžete trénovat.

Vlastivěda

Vlastivěda – školní sešit – VELKÝ ÚKOL – nadepsat zbývající kraje ČR a doplnit vlepením povídání o kraji. Kdo chce, dobrovolný úkol, doplnit kraj obrázkem. Třeba místem, kde jste v daném kraji byli, nebo ho znáte. Je to obsáhlý úkol, proto vypracování zadávám až do 19. 11. 2020. V učebnici toto naleznete na stranách 18 – 33. Posílám vám i úkol, který bude časem za domácí úkol, nyní, prosím nechte nevyplněný. 

Kartičky – sáček – posílám kartičky na opětovný trénink, zkoušeli jsme už i ve škole.

Dále, děti, posílám všechny školní sešity. Mám prosbu – vždy na danou hodinu mějte na svém místě připravené následující: pracovní sešit, psací potřeby, školní sešity, volný list papíru, pití.

Děkuji za spolupráci. Paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 5.C

Třídní schůzka

Vážení rodiče, v úterý 24. 11. 2020 od 16 hodin proběhne třídní schůzka online. Způsob přihlášení bude stejný jako při online výuce Vašich dětí. Pozvánku k rodičovské schůzce pošlu přes GMAIL dětí.

Těším se na setkání s Vámi.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Posted in 5.C

Vlastivěda – domácí úkol

Milé děti, přečtěte si za domácí úkol výklad učiva o hlavním městě České republiky – PRAZE. V učebnici zajímavé povídání naleznete na stranách 37 – 42. Vše je doplněno hezkými fotografiemi a já také něco přikládám. Třídní učitelka PD

 

Posted in 5.C

Praha – hlavní město ČR

Praha:

Praha

 • hlavní město našeho státu

 • sídlo prezidenta republiky, kancelář na Pražském hradě

 • sídlem pro vládu, ministerstva, parlament

 • sídlo pro národní a státní kulturní instituce – Karlova univerzita, Národní muzeum, Národní divadlo

 • sídlo zastupitelských úřadů cizích zemí (velvyslanectví)

 • dějiště domácích i mezinárodních politických, kulturních a vědeckých událostí (Pražské jaro)

 • středisko cestovního ruchu a rekreace

Historie Prahy

Historie Prahy

 

Posted in 5.C

Pochvala školákům

Kluci a holčičky ….moc vás všechny chválím za přístup ke školnímu vzdělání. Jste připraveni, umíte a znáte. Snažíte se a spolupracujete. DĚKUJI VÁM. Zdravím Kačenku, Viktorku a také Danielka, Lukáška, Matyáška, Ládíka a Ondráška s Honzíkem. Snad se k nám brzy připojí i Vašík a Pavel. Držte se a buďte hodně zdraví. Paní učitelka Petra Dvořáčková.

Posted in 5.C

Domácí úkoly na týden 2. – 6. 11. 2020

Učivo a domácí úkoly na týden 2. – 6. 11. 2020

Český jazyk:

 • Zdvojené souhlásky – příspěvek na webu třídy, zkusit vypracovat cvičení v příspěvku (opakování učiva – testík)

 • Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- – příspěvek na webu třídy, PS strana 19, cvičení 1 – 5. Lze si na papír zkusit i cvičení 6 – diktát

 • Předložky s, se, z, ze – příspěvek na webu třídy, vysvětlení učiva, PS strana 20, cvičení 1 – 5

Přírodověda:

 • Energetické suroviny – příspěvek na webu třídy, učebnice výklad učiva na straně 17 – 18 – přečíst

 • Člověk a energie – příspěvek na webu třídy, prezentace, učebnice výklad učiva na straně 19 – 22 – přečíst

 • Domácí úkol: v příspěvku na webu třídy

Matematika:

 • Jednotky hmotnosti – příspěvek i s prezentačním videem na webu třídy, PS strana 14/3, 15/4

 • Jednotky objemu – příspěvek i s prezentačním videem na webu třídy, PS strana 16/4

Vlastivěda:

 • Kraje ČR – příspěvek i s videem na webu třídy, učebnice strana 18 – 33

 • Domácí úkol zadáme při online hodině.

Milé děti, držte se, příjemné učení. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Doufám, že nikoho z vás, milé děti, nepotká! PD

Vlastivěda – Kraje ČR


Naposledy si, školáci, pročtěte strany v učebnici vlastivědy, které jsou věnované všem 14 krajům ČR. Při hodině vlastivědy vše zopakujeme a zkusíme si také kvíz, jak dobře Českou republiku znáte. Natrénovat můžete na příspěvku v úvodu povídání o krajích. Těším se na hodinu vlastivědy s vámi. Třídní učitelka PD.

Posted in 5.C

Přírodověda – domácí úkol

Dne 3. 11. 2020 byl zadán domácí úkol z přírodovědy. 

Zadání:

Na volný list papíru si vyzkoušej napsat názvy elektrických přístrojů a zařízení, které používáte doma v domácnosti. Za vypracovaný úkol se považuje seznam s šesti spotřebiči. Na příští online hodině si domácí úkol zkontrolujeme. Těším se na vaše odpovědi. Paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 5.C

Přírodověda – Člověk a energie

Úkol pro vás, milé děti, je projít tuto prezentaci o energii, typech elektráren. Přečíst si výklad učiva v učebnici na stranách 19 – 22. Zápis provedeme společně – připravím vám ho na počítači. Můžete se podívat do přílohy učebnice – mapy České republiky a najít elektrárny v naší zemi. Hodně radosti při práci. PD

 

Posted in 5.C

Přírodověda – ENERGETICKÉ SUROVINY

Jsou suroviny, ze kterých se vyrábí energie. Suroviny = z nichž získáváme teplo, světlo, elektrickou energii, energii k pohonu automobilů.
Plynná – zemní plyn.
je starší než hnědé uhlí. vznik – zuhelnatěním rostlin.
Těží se v povrchových dolech.
Využití Tepelná elektrárna Prunéřov Topení v domácnostech
Ropa má podobnou vůni jako benzín. Je různobarevná – bělavá, nažloutlá až růžová, hnědá i černá. Doprava – ropovod.
Těžba Z hlubin zemské kůry
Chemický průmysl.
Ropa je lehčí než voda a udržuje se na mořské hladině.
Využití – vytápění domácností. ! Nebezpečný – je výbušný.
plynovod.

Úkol pro školáky:

 • projít prezentaci na webu třídy

 • přečíst výklad v učebnici na straně 17 – 18

 • zapamatovat si nejdůležitější údaje. 

Děkuji za spolupráci. Třídní učitelka PD

 

Posted in 5.C

ČJ – předložky s, se, z, ze
Předložky z, ze se pojí s 2. pádem. (návrat z výletu, stěna z cihel).
Předložky s, se se pojí se 7. pádem. (knedlíky se zelím, jít s bratrem).

 

 

Předložky z, ze se pojí s 2. pádem. (návrat z výletu, stěna z cihel).
Předložky s, se se pojí se 7. pádem. (knedlíky se zelím, jít s bratrem).

Úkol z pracovního sešitu k tomuto učivu naleznete na straně 20 – cvičení 1, 2, 3, 5. Vypracujte, prosím, děkuji. Třídní učitelka

Posted in 5.C

ČJ – Zdvojené souhlásky

Pokud se setkají ve slově dvě stejné souhlásky na styku předpony a kořene nebo kořene a přípony, dochází ke zdvojení souhlásek (denní). Pozor na výslovnost, zdvojené souhlásky někdy rozlišují dvě různá slova: Příklad – nejasnější (odvozeno od nejasný) X nejjasnější (odvozeno od jasný).

 

Pracovní list k ověření znalostí

 • jesky___í medvěd

 • nová vi___ice

 • byli___ý čaj

 • po___aný lid

 • sklen___ěná váza

 • ra___é brambory

 • jele___í parohy

 • koňská po___kova

 • po___aná ruka

 • dřevě___á hračka

 • slo___í kly

 • de___í tisk

Zkus doplnit tak, aby byl slovní výraz správně! Paní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Distanční vzdělávání od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, milé děti. Na základě nařízení vlády ČR přecházíme od pondělí 2. listopadu 2020 na distanční výuku. Výuka bude probíhat formou online hodin přes Google učebnu. Pro tuto výuku je důležité mít internetové připojení, funkční webkameru, mikrofon ke komunikaci s vyučujícím. 

V případě, že se žák nebude moci zúčastnit online hodiny (návštěva lékaře, rodinné důvody), je nutné žáka omluvit třídní učitelce. Omluvenka emailem nebo SMS zprávou. 

Důležité upozornění: Žáci, kteří nemají pro distanční výuku elektroniku nebo internet, nahlásí tuto skutečnost neprodleně třídní učitelce. Pro tyto žáky bude připravena papírová podoba zadání úkolů na celý týden. Při převzetí úkolů na nový týden předá rodič vypracované úkoly z minulého týdne. Rodiče předávají úkoly ve vchodu do školy asistentce prevence paní Volejníkové. 

Děkuji za spolupráci. Třídní učitelka P. Dvořáčková

Posted in 5.C

Úkoly na podzimní prázdniny

Milé děti, tak, jak jsme se ve škole společně domluvily, dávám úkoly na týdenní podzimní prázdniny. Hodně radosti při jejich plnění. 

Český jazyk:

 • pracovní sešit – PS strana 16/5, 6

 • pracovní sešit – téma: Přídavná jména odvozená příponou -ský strana 17/cvičení 1, 2, 3

 • SLOH: pracovní sešit strana 18/REKLAMA – nakreslete obrázek jako reklamu buď na téma v pracovním sešitě již dané (zubní pasta, žvýkačka, zdravá svačinka…) nebo si vymyslete vlastní reklamu. Můžete použít i obrázek z novin či časopisů – fantazii se meze nekladou.

Čítanka:

 • strana 26 – 33 v Čítance

Matematika:

 • opakování: Jednotky hmotnosti – pracovní sešit strana 14/1, 2

 • opakování. Jednotky objemu – pracovní sešit strana 16/1,2

Přírodověda:

 • přečíst v učebnici strany 17 – 22, výklad a zápis provedeme po prázdninách ve škole společně

Vlastivěda:

 • postupně během prázdnin přečíst zbývající kraje: strany v učebnici 33. Vlevo vždy výklad, vpravo prohlédnout obrázky. 

 • zápis provedeme ve škole společně

 • promyslet si, jaké obrázky budu chtít vytisknout a později vlepit do školního sešitu

 

 

Příjemné podzimní prázdniny a hodně odpočinku přeje třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 5.C

Škola – dodělávky pro nepřítomné žáky

Český jazyk:

 • téma: Zdvojené souhlásky – pracovní sešit strana 16, cvičení 3, 5, 6.

 • procvičovat vyjmenovaná slova

Čítanka:

 • číst v čítance strany 18 – 25

 • dokončit zápis do Čtenářského deníku (kdo doposud neudělal)

Matematika:

 • pracovní sešit: Jednotky času – strana 20, 21. Cvičení: strana 20/1, 2, 3. strana 21/1, 2, 3, 5.

 • umět základní převody jednotek času

Přírodověda:

 • učebnice strana 15 RUDY – přečíst výklad (15 – 16)

 • znát základní údaje

 • výpisek do sešitu bude vlepen – vytisknu na PC

Vlastivěda: 

 • téma: Ústecký kraj – učebnice strana 16 – 17. Přečíst

 • výpisek provést na papír – bude vlepen do školního sešitu

                           Děkuji za spolupráci. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 5.C

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče a milé děti, podzimní prázdniny ve školním roce 2020/2021 proběhnou celý týden – v čase od 26. 10. do 30. 10. 2020. Přeji vám všem hodně krásných podzimních dnů a hlavně…pevné zdraví. Třídní učitelka Petra Dvořáčková

Krásné prázdniny. PD
Posted in 5.C

Projektový den 22. 10. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k celodenní přerušené dodávce tepla a teplé vody zařazujeme ve čtvrtek 22. 10. 2020 projektový den s pobytem venku. V 8.15 hodin odcházíme se třídou do novohradských lesů, návrat do školy na 11.55 hodin. Oběd ve školní jídelně po skupinách – naše třída v 12.35 hodin. Odpolední vyučování odpadá. Školní družina má normální provoz. S sebou: batůžek, pláštěnka, svačina a pití, vhodné oblečení a obuv, roušku a dobrou náladu. Když nám vyjde počasí, opečeme si i buřtíka.

Děkuji za spolupráci. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Těšíme se na podzimní výpravu! Děti z 5. C třídy
Posted in 5.C

Výuka od 14. 10. 2020

I nadále vyučujeme prezenční formou a chodíme do školy. Provoz školní družiny je také beze změn. Buďte všichni, milí žáčci i rodiče, opatrní a hodně zdraví.

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C

Světýlkový týden

V rámci Světýlkového týdne, který se bude konat od 19. do 23. října 2020 budeme vyrábět podzimní dekorace. Jsme už páťáci, chceme zkusit vyrobit lucerny nebo lampiony s podzimní tématikou. Nezapomeneme ani na dlabání dýní a máme v plánu také podzimně vyzdobit naši třídu. Držte nám pěsti, ať se nám vše povede. 

 

Posted in 5.C

Sběr kaštanů a žaludů

Vyhlašujeme celoroční soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Od října můžeš i ty sbírat kaštany a žaludy. Proč? Pomůžeš tak lesním zvířatům v zimním období. A to už stojí za to!

Tato akce bude probíhat celý říjen a listopad. Na začátku prosince bude oceněno 5 nejlepších sběračů. Proto sbírej, protože každá pomoc se počítá. 

 

Zvířátka budou za kaštany a žaludy moc ráda. PD

Posted in 5.C

Soutěž MISS ROSTLINKA

V naší škole byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější pokojovou rostlinu. Každá třída vybrala ze své třídy jednu rostlinu, o kterou pečuje. Speciálně pro soutěž ji vyzdobila, některé třídy opatřily popiskem s označením jména rostliny a jak se o ni starají. Fantazii se meze nekladly. Hodnotící komise ve čtvrtek 8. října vybrala a v pátek 9. října slavnostně vyhlásila vítězku. A jak soutěž dopadla?

 1. místo – třída 5. C s rostlinou RÝMOVNÍK

 2. místo – třída 4. D s rostlinou ALOE

 3. místo – třída 5. D s rostlinou KOLOPEJKA.                                   

                                                                           MY JSME VYHRÁLI! JUPÍ!!!

 

Posted in 5.C

Soutěž o NEJ…Čtenářský deník

Milí čtenáři a milé čtenářky, milovníci knih a časopisů…pozor! Základní škola logopedická vyhlašuje od 1. 10. již tradiční soutěž o nejlepší Čtenářský deník. Soutěže se mohou zúčastnit žáci 2. – 5. ročníku ZŠ. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v červnu 2021. Hodnotí se: originalita a zajímavé zpracování čtenářských deníků. Na vítěze čekají hezké odměny v podobě knížek. Příjemné chvíle s knížkou přeje paní učitelka Petra Dvořáčková.

 

Posted in 5.C

Akce na říjen

Akce na říjen:

 • 1. října 2020 – 30. června 2021 – celoroční soutěž: „O nejhezčí čtenářský deník“ – hodnotí se originalita titulů a způsob zpracování čtenářského deníku. 

 • 2. října 2020 – Zvířátkový den – připomenutí Světového dne zvířat – postřehový závod a hledání obrázků se zvířátky před školou

 • 8. října 2020 – soutěž MISS ROSTLINKA – školní soutěž o nejhezčí pokojovou rostlinu

 • 19. – 23. října 2020 – Světýlkový týden – dekorace a masky v duchu oslav svátku Halloween

 • 28. října 2020 – Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu (1918)

 • 29. – 30. října 2020 – podzimní prázdniny

 •  

 

 

Užívejte krásného podzimu a babího léta. Paní učitelka Petra Dvořáčková
Posted in 5.C

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

Třídnická hodina

Každý pátek od 7.15 do 8.00 hodin probíhá ve třídě 5. C třídnická hodina. Cílem je zejména podpora vztahů mezi žáky, nácvik respektování a empatie k spolužákům. Nezapomeneme ani na aktivity vedoucí k dobré spolupráci ve třídě. Páťáci, nezapomeňte a vždy v pátek přijďte. Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 5.C

Třídní schůzka

V úterý, 22. září 2020, proběhne třídní schůzka ve třídě 5. C. Prosím o účast. Rodičům žáků, kteří se měli zúčastnit školy v přírodě, budou vráceny peníze za ŠVP. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 5.C

Logopedický týden

V týdnu od 7. do 11. září 2020 proběhl v naší škole již tradičně LOGOPEDICKÝ TÝDEN. V pondělí jsme se seznámili s programem logopedického týdne a konkrétními aktivitami daných dnů. Každé ráno proběhla logopedická rozcvička – cvičení mluvidel. Správnost jsme si mohli zkontrolovat pomocí zrcátek. Mezi aktivity patřila artikulační cvičení různých hlásek (R, L, Ř), logopedické písničky a básničky, lotto, dechová cvičení – peříčka, balónky, čtení s porozuměním, domýšlení konce příběhu, rozvoj sluchové analýzy a syntézy. Denně jsme, díky příznivému počasí, mohli strávit hodinu před školou – venku. Zde jsme se zaměřili na pohybové hry – chytačky, honičky, rozvoj prostorové orientace. Nechyběla hra na hudební nástroje, hádanky, pantomima. V pátek jsme dokonce strávili hodinu v relaxační místnosti a navštívili Snoezelen, kde jsme si odpočinuli při poslechu meditační hudby. Na závěr celého logopedického týdne jsme si slíbili, že mnoho aktivit budeme zařazovat i v dalších týdnech a měsících. PD

 

Posted in 5.C

Projekt ETICKÁ VÝCHOVA

3. září proběhl v dopoledních hodinách v naší třídě projekt ETICKÁ VÝCHOVA. Zaměřili jsme se na pravidla třídy, co se nám navzájem líbí a nelíbí, jak se k sobě navzájem budeme chovat. Respekt, omluva, poděkování a prosba, to jsou slova, na která budeme myslet během celého školního roku. Asi nejvíc se nám líbila aktivita, kdy jsme si navzájem „psali“ na záda. Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Posted in 5.C

Akce na září

Akce na září:

 • 1. září – zahájení školního roku 2020/21

 • 3. září – projekt Etická výchova

 • 7. – 11. září – Logopedický týden

 • 22. září – Třídní schůzky od 16 hodin ve třídě 5. C

 • 28. září – státní svátek

Posted in 5.C

Zahájení školního roku

1. září 2020 odstartoval nový školní rok a my jsme už páťáci. Těšíme se na novinky, učení, přestávky, cvičení, zpívání i tvoření. Hlavně jsme zase ve škole, spolu, mezi kamarády. Naše „plavba“ mořem vědomostí a dovedností začíná!

 

 

 

Vítejte v páté třídě! Petra Dvořáčková – třídní učitelka
Posted in 5.C