Hygienická opatření před vstupem do školy

Vzhledem k hygienickým opatřením, která byla ve škole zavedena, budu děti vyzvedávat před školou každý den v 8:15 hodin. Každá třída má vyhrazené své stanoviště, aby nedocházelo k mísení s ostatními skupinami. Děkuji za pochopení a spolupráci.
Posted in 5.D

Co nás čeká v LISTOPADU?

2. – 13. 11. – Distanční výuka – online hodiny viz rozvrh, další úkoly zadány v mailech

16. 11.        – Ředitelské volno

17. 11.         – Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

18. 11.         – Znovuzahájení prezenční výuky – návrat do školy

24. 11.        – Online třídní schůzka 

30. 11.        – Ukončení sběru kaštanů a žaludů

 

Posted in 5.D

Rozvrh online výuky

ROZVRH ONLINE VÝUKY – 5. D

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PO

 

ČJ

(Čd)

M

(Čd)

           

ÚT

 

AJ

(Čd)

(Čd)

           

ST

 

ČJ

(Čd)

M

(Čd)

VL

(Čd)

         

ČT

 

AJ

(Čd)

VL

(Čd)

           

 

ČJ

(Čd)

M

(Čd)

           

 

Posted in 5.D

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

Den zvířat, 2. 10. 2020

Den zvířat se oslavuje 4. října, kdy zemřel františkánský mnich svatý František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata. My jsme si tento den připomněli paměťovou hrou „Noemova archa“, kterou pro nás připravila paní vychovatelka Radka Černohousová. Cílem této hry bylo nalodit na archu všechna zvířata, která byla napsaná na lodním lístku. Jejich obrázky jme hledali ve vymezeném prostoru v okolí školy a naloďovací operace byla časově omezena. S paralelní třídou jsme svedli lítý boj o to, komu se podaří nalodit více zapsaných zvířat. Nakonec se nám podařilo zvítězit, z čehož jsme měli obrovskou radost.

 

 

 

Posted in 5.D

Co nás čeká v ŘÍJNU?

1. – 12. 10.: projekt Učíme se podnikavosti (Schopnost naslouchat)

1. 10. 2020 – 25. 6. 2021: soutěž Nejlepší čtenářský deník

2. 10.: EVVO – Den zvířat

5. – 9. 10.: projekt Zdravá škola

28. 10.: státní svátek (Den vzniku samostatného československého státu)

29. – 30. 10.: podzimní prázdniny

 

Posted in 5.D

Logopedický týden, 7. – 11. 9. 2020

 

 

Rozjíždíme další, tentokrát pátý školní rok. Aby naše jízda v něm byla pokud možno bezproblémová, musíme se zaměřit mimo jiné na rozhýbání našich jazýčků. K tomu nám poslouží řada logopedických, artikulačních a fonačních cvičení, při nichž nabereme nový dech. Zaměříme se také na rozvoj zrakové a sluchové percepce a hrubé a jemné motoriky.

A pak už nezbývá než pomalu zvyšovat rychlost!

Posted in 5.D

Organizace prvního školního týdne (1. 9. – 4. 9. 2020)

 

ÚTERÝ 1. 9.  – 1 hodina  (zahájení školního roku)

STŘEDA 2. 9.  – 4 hodiny  (seznámení se školním řádem a pravidly BOZ, volba zástupců do školního parlamentu, třídnické práce) 

ČTVRTEK 3. 9.  – dle rozvrhu  (etická výchova)

PÁTEK 4. 9.  – dle rozvrhu  (úvod do jednotlivých předmětů, seznámení se s obsahem učiva)

Posted in 5.D