Příběh mojí rodiny – Jsme podnikaví, 21. 5. 2021

 

V pátek 21. května nás čekalo projektové dopoledne. Téma projektu jsme znali z loňského školního roku, takže jsme na ně mohli volně navázat. V první hodině představil každý žák za pomoci různých indicií povolání svých rodičů. Spolužáci pak hádali, o jaká povolání se jedná.

Poté prezentující žák vysvětlil ostatním, proč je daná profese důležitá a přínosná pro společnost, v čem je zajímavá a jaké překážky musejí lidé, kteří v ní pracují, překonávat. Dále  jsme se zabývali tím, které povolání je těžší nebo důležitější. Došli jsme k závěru, že všechna povolání jsou důležitá, pokud se vykonávají dobře a zodpovědně.

V dalším bloku žáci představili své vysněné nebo oblíbené povolání a výtvarně ho ztvárnili.

Poslední hodinu jsme věnovali tvorbě plakátů, na kterých jsme zrekapitulovali získané poznatky a provedli jejich prezentaci. Při závěrečném shrnutí jsme se zamysleli nad tím, které dovednosti jsme si v průběhu projektu nejvíce procvičili. Za kreativní myšlení a prezentační dovednosti obdržela celá třída projektový certifikát.

 

 

 

 

Posted in 5.D

Co nás čeká v KVĚTNU?

 

3. – 7. 5. 2021:   Den matek – přání pro maminku

10. – 14. 5. 2021:   Dopravní výchova – téma: Cyklista

10. – 14. 5. 2021:   Zvířátkový den

21. 5. 2021:   „Příběh mojí rodiny – Jsme podnikaví“

24. – 28. 5. 2021:   Burza rostlinek

25. 5. 2021:   Třídní schůzka online od 16 hodin

27. 5. 2021:   Den selfíček – fotografování tříd

28. 5. 2021:   Den otevřených dveří online

Den prázdných tříd – výuka venku (bude upřesněno)

Posted in 5.D

Projekt „Naše město – můj domov“ – 28. 4. 2021

Tento projekt nás zavedl do historických a přírodních zákoutí našeho města. Naše putování začalo v Jiráskových sadech, kde jsme si připomněli jednoho z našich významných literárních historiků – Aloise Jiráska. U soutoku Labe a Orlice jsme zhlédli bronzové sousoší představující symbiózu těchto dvou řek, jehož autorem je akademický sochař Josef Václav Škoda. Než jsme opustili park, výtvarně jsme (podle živé předlohy) ztvárnili jednu rostlinu a jednoho živočicha. Poté jsme se podle plánku vydali dál po vyznačené trase. Náš vycházkový okruh skončil v Žižkových sadech, kde jsme se „zvěčnili“ u pomníku tohoto legendárního husitského vojevůdce. Počasí nám přálo, a tak jsme si projekt velmi užili.

 

 

Posted in 5.D

Den Země – 22. 4. 2021

Cílem moderních oslav „Dne Země“ je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí a s tím související diskuze o možných nápravných a preventivních řešeních těchto problémů.

My v tento den již tradičně zkulturňujeme okolí naší školy. A tak jsme se opět vyzbrojili hráběmi, smetáky a lopatami a pustili se s vervou nám vlastní do úklidu. Práce nás bavila a šla nám dobře od ruky. Bylo sice poměrně chladno, avšak sluníčko svítilo a my jsme si plnými doušky užívali jeho energetickou lázeň. Po úklidu jsme se vypravili na cestu za pokladem, v jejímž průběhu nás čekalo celkem jedenáct přírodovědných úkolů, které jsme museli splnit. To se nám naštěstí podařilo, a tak jsme se mohli radovat z nalezení sladkého pokladu, který byl pro nás odměnou.

 

 

 

Posted in 5.D

Co nás čeká v DUBNU?

  • Velikonoční prázdniny (1. – 5. 4.)

  • Dopravní výchova – pracovní listy (téma: Semafor)

  • Práce na školním pozemku

  • Den ptactva – poznávací soutěž

  • Projekt „Naše město – můj domov“ – poznávání kulturních a historických památek města

  • Den Země – environmentální výchova (úklid v okolí školy, přírodovědné aktivity)

Posted in 5.D

Co nás čeká v BŘEZNU?

Den vody (environmentální výchova)

8. 3. – 12. 3. 2021: jarní prázdniny

15. 3. – 19. 3. 2021: projekt Zdravá škola – týden zdravých svačinek (přesouvá se)

23. 3. 2021: třídní schůzka on-line

Naše ptactvo – poznávací soutěž

 

Posted in 5.D

Žijeme zdravě – 2. část, 23. 2. 2021

Ve druhé části projektu Žijeme zdravě jsme si prohlédli obsah školní lékárničky a zopakovali si telefonní čísla tísňového volání. Ve skupinách jsme sestavili návod, co budeme dělat, když se staneme svědky dopravní nehody. V další hodině jsme se naučili a ve dvojicích si prakticky vyzkoušeli, jak zastavit tepenné krvácení pomocí tlakového obvazu a škrtidla. Na závěr jsme si povídali o nástrahách internetu, zejména o bezpečném emailu. Hodinu jsme uzavřeli testem, ve kterém jsme mohli uplatnit všechny své doposud nabyté vědomosti.

 

 

Posted in 5.D

Týden bez odpadu, 8.  – 14. 2. 2021

Lze žít tak, abychom produkovali minimální množství odpadu? Nad touto v dnešní době velmi diskutovanou otázkou jsme se pokusili zamyslet. Jak bychom mohli množství odpadu omezit? Měli bychom se zaměřit především na to, jak lze všechny použité materiály znovu využít tak, aby nemusely skončit třeba na skládce. Jde tedy o neustálý kolotoč, kde se všechny tyto materiály používají znovu a znovu, a tak se netvoří žádný odpad. Ale jak začít? Třeba tím, že zvážíme, čeho se v naší domácnosti můžeme vzdát, a jak lze různé neekologické materiály nahradit – například vyměnit mikroténové sáčky za papírové nebo popustit uzdu své kreativitě a fantazii a ušít si látkový sáček v hodinách pracovních činností.

 

 

Posted in 5.D

Den bezpečnějšího internetu, 9. 2. 2021

Při tomto projektovém dni jsme se za pomoci instruktážních videí Policie České republiky seznámili s potencionálními riziky internetu, především jeho sociálních sítí. Zjistili jsme, že ačkoliv nám internet v mnoha věcech pomáhá, skrývá v sobě i mnoho nebezpečných nástrah – například narušování soukromí, krádež identity, průnik na účet a vydírání, kyberšikanu, vyhrožování a zastrašování, sociální inženýrství, sexting a různé formy manipulace. Musíme se tedy chovat zodpovědně, protože děti a senioři patří podle průzkumu ke zvlášť zranitelným obětem  trestných činů v kyberprostoru.

Posted in 5.D

Co nás čeká v ÚNORU?

  • 8. – 12. 2. 2021: Týden bez odpadu – šetříme přírodu

  • 10. 2. 2021:         Postřehový závod v okolí školy (Týden bez odpadu) – environmentální výchova

  • 1. – 5. 2. 2021:    Dopravní výchova, téma: Chování ve městě (pracovní listy s dopravní tématikou)

  • 23. 2. 2021:        Žijeme zdravě – II. část projektu (první pomoc, prevence úrazů)

Posted in 5.D

Projekt „Žijeme zdravě“ – 1. část, 26. 1. 2021

V první části projektu jsme nejprve zhlédli instruktážní video o správném čištění zubů a dentální hygieně. Zopakovali jsme si, který prvek je důležitý pro stavbu našich zubů a v kterých potravinách se nachází. Dále jsme si povídali o vzniku zubního kazu a jeho prevenci. Mnohé překvapilo, že nejčastějším onemocněním člověka není chřipka, ale právě zubní kaz. Seznámili jsme se s pyramidou zdravé výživy a s látkami, které škodí našemu tělu. Závěrem jsme všechny poznatky výtvarně ztvárnili formou koláže. Uvědomili jsme si, že zdravá strava, pohyb a odpočinek jsou pro naše tělo nezbytné.

Posted in 5.D

Co nás čeká v LEDNU?

6. 1.  2021   – „Tři králové“ (připomenutí tradice)

18. – 22. 1.  – Autoevaluační týden

19. 1. 2021   – Třídní schůzka (on-line)

22. 1. 2021   – Den otevřených dveří

28. 1. 2021   – Předání pololetního vysvědčení

29. 1. 2021   – Pololetní prázdniny

Posted in 5.D

Mikulášská nadílka, 4. 12. 2020

    Tak jako každým rokem nás i letos navštívil Mikuláš se svými pomocníky – andělem a čertem. Rozdíl byl pouze v tom, že i oni měli na obličeji nezbytný „módní doplněk“ dnešní doby – roušku. Nechyběla jako obvykle štědrá nadílka, protože – jak jinak – jsme byli opět všichni vzorní.

A kdo byl vlastně svatý Mikuláš?

   Žil mezi třetím a čtvrtým stoletím našeho letopočtu. Narodil se v římské provincii Lykii. Do povědomí tehdejších lidí se dostal kvůli své štědrosti a dobrotě. Údajně má na svědomí i několik zázraků. Během svého života se stal biskupem a křesťanství velmi bránil. Svatý Mikuláš se postupem času stal patronem dětí, rybářů a námořníků. V křesťanské církvi má výsadní postavení. Jeho úmrtí se datuje právě na 6. prosince.

 

  

Posted in 5.D

Hygienická opatření před vstupem do školy

Vzhledem k hygienickým opatřením, která byla ve škole zavedena, budu děti vyzvedávat před školou každý den v 8:15 hodin. Každá třída má vyhrazené své stanoviště, aby nedocházelo k mísení s ostatními skupinami. Děkuji za pochopení a spolupráci.
Posted in 5.D

Co nás čeká v LISTOPADU?

2. – 13. 11. – Distanční výuka – online hodiny viz rozvrh, další úkoly zadány v mailech

16. 11.        – Ředitelské volno

17. 11.         – Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

18. 11.         – Znovuzahájení prezenční výuky – návrat do školy

24. 11.        – Online třídní schůzka 

30. 11.        – Ukončení sběru kaštanů a žaludů

 

Posted in 5.D

Rozvrh online výuky

ROZVRH ONLINE VÝUKY – 5. D

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PO

 

ČJ

(Čd)

M

(Čd)

           

ÚT

 

AJ

(Čd)

(Čd)

           

ST

 

ČJ

(Čd)

M

(Čd)

VL

(Čd)

         

ČT

 

AJ

(Čd)

VL

(Čd)

           

 

ČJ

(Čd)

M

(Čd)

           

 

Posted in 5.D

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

Den zvířat, 2. 10. 2020

Den zvířat se oslavuje 4. října, kdy zemřel františkánský mnich svatý František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata. My jsme si tento den připomněli paměťovou hrou „Noemova archa“, kterou pro nás připravila paní vychovatelka Radka Černohousová. Cílem této hry bylo nalodit na archu všechna zvířata, která byla napsaná na lodním lístku. Jejich obrázky jme hledali ve vymezeném prostoru v okolí školy a naloďovací operace byla časově omezena. S paralelní třídou jsme svedli lítý boj o to, komu se podaří nalodit více zapsaných zvířat. Nakonec se nám podařilo zvítězit, z čehož jsme měli obrovskou radost.

 

 

 

Posted in 5.D

Co nás čeká v ŘÍJNU?

1. – 12. 10. – projekt „Učíme se podnikavosti“ (Schopnost naslouchat)

1. 10. 2020 – 5. 6. 2021 – soutěž „Nejlepší čtenářský deník“

2. 10.: EVVO – Den zvířat

5. – 9. 10. – projekt „Zdravá škola“

28. 10. – státní svátek (Den vzniku samostatného československého státu)

29. – 30. 10. – podzimní prázdniny

 

Posted in 5.D

Logopedický týden, 7. – 11. 9. 2020

 

 

Rozjíždíme další, tentokrát pátý školní rok. Aby naše jízda v něm byla pokud možno bezproblémová, musíme se zaměřit mimo jiné na rozhýbání našich jazýčků. K tomu nám poslouží řada logopedických, artikulačních a fonačních cvičení, při nichž nabereme nový dech. Zaměříme se také na rozvoj zrakové a sluchové percepce a hrubé a jemné motoriky.

A pak už nezbývá než pomalu zvyšovat rychlost!

Posted in 5.D

Organizace prvního školního týdne (1. 9. – 4. 9. 2020)

 

ÚTERÝ 1. 9.  – 1 hodina  (zahájení školního roku)

STŘEDA 2. 9.  – 4 hodiny  (seznámení se školním řádem a pravidly BOZ, volba zástupců do školního parlamentu, třídnické práce) 

ČTVRTEK 3. 9.  – dle rozvrhu  (etická výchova)

PÁTEK 4. 9.  – dle rozvrhu  (úvod do jednotlivých předmětů, seznámení se s obsahem učiva)

Posted in 5.D