Učivo 6. 4. – 9. 4. 2020

 

Český jazyk

Zájmena a číslovky – procvičování a opakování

Pracovní sešit č. 2: str. 24

Práce s učebnicí, využít cvičení na procvičování – www.online.cz a další

www. stránky viz příloha

Čítanka:  procvičování plynulého čtení, mimočítanková četba

VELIKONOCE – zvyky a tradice, na list papíru zapiš vše, co víš o velikonočních svátcích  /povídej si s babičkou, maminkou, hledej na internetu nebo v časopisech atd. /

Matematika

Dělení desetinných čísel – deseti a stem

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl): str. 18 –  procvičování desetinných čísel. Jednotky délky a hmotnosti – opakovat

Jednotky času – PS  str. 23

Geometrie: Souměrnost podle roviny – příklady kolem nás

Geometrie – PS: str. 28

Vlastivěda

Z poddaného člověka občan /r. 1848/

Učebnice 2 do str.  pročíst 2. pol. 18. století  – přečíst a výpisky

PS – str. 10

 

Přírodověda

Lidské tělo

Nervová soustava

Práce s učebnicí – prostudovat , výpisky

Pracovní sešit 2: str. 31 – 32

 

Milé děti, přeji vám a vašim blízkým krásné prožití velikonočních svátků, hodně sluníčka a dobré nálady. Vaše paní učitelka

Posted in 5.D
petrklíč

Akce na měsíc DUBEN

Dnes slavíme 100 let vzniku české vlajky.

Úkoly 5. D – 30. 3. – 3. 4. 2020
Český jazyk
Opakování a procvičování učiva
Učebnice :do  str. 112 – 114
Pracovní sešit č. 2:  str  .23, procvičovat cvičení
Nové učivo – ČISLOVKY
                      Druhy číslovek
                      Skloňování základních číslovek
Opakovat probrané učivo – www. onlinecvičení,cz /cvičení s kontrolou/
PIŠTE  PROSÍM S DĚTMI DIKTÁTY – vyjmenovaná slova, shoda  /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají při návratu do školy./
Čítanka + mimočítanková četba pokračování.
Rozlišení různých druhů textu – próza, poezie, pohádka, pověst, bajka, naučný text, kronika – ukázky hledej v čítance nebo v domácí knihovně, popř. na internetu
Matematika
Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl): str. 21 – 22
Převody jednotek – zápis desetinnými čísly
Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
Násobení desetinných čísel deseti, stem – využít učebnici on-line na www.nns.cz/blog/1-stupen/
Procvičování  (příklady na procvičování na www.onlinecvičení.cz
Geometrie: PS (Matýskova matematika 2. díl) str. 26 – 27
                    Trojúhelníky – obsah, obvod – opakování
                     Kvádr, krychle – poznávej doma na různých předmětech- opakování
Přírodověda
Učebnice: Lidské tělo –  Člověk reaguje na okolní prostředí. Kožní soustava , Smyslová soustava. – vytvořit zápis do školního sešitu .- doplnit obrázky
Zadaný úkol: Procvičování učiva:
Učebnice: přečíst a vypsat podstatné údaje – modré rámečky, doplnit obrázky
PS str. 30 (doplnit vše)
Vlastivěda
Obrození měšťanské společnosti
/od konce 18.st do 1.poloviny 19.století./
Učebnice str.25 – 27,  /výpisky do sešitu – tak,  jak jsme pracovali ve škole
PS  str. 11
KD: Nácvik telefonického rozhovoru – zavolejte někomu blízkému
 
Děkuji dětem za milé ukázky své práce a rodičům, za zpětnou vazbu a případné dotazy. Všem přeji hlavně hodně zdraví a snad se brzy uvidíme.  Mgr.  M. Kolářová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

školačka

Učivo 23.3. – 27.3.2020

Úkoly 5. D – 23. 3. – 27. 3. 2020

Český jazyk

Opakování a procvičování učiva

Učebnice:do  str. 110 – 111

Pracovní sešit č. 2: str. 21 22, procvičovat vypracovaná cvičení

Nolvé ucivo – ČISLOVKY

Druhy číslovek

Dú:str. 113/cv.1 – domácí sešit

Opakovat probrané učivo – www. onlinecvičení,cz /cvičení s kontrolou/

PIŠTE  PROSÍM S DĚTMI DIKTÁTY –  /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají při návratu do školy./

Čítanka – str. 124 – 132. Pohádky našich sousedů – Pohádky bratří Grimů, francouzské pohádky apod. pokračovat  zároveň ve čtení  – používejte i knížku, kterou máte doma – potom si o přečtené literatuře budeme povídat – pohádky, příběhy atd.). Na papír vypracovat obsah jedné  pohádky – nejméně 20 vět ./založit do desek/

Matematika

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl): str. 19 – 20

Převody jednotek – zápis desetinnými čísly

Zaokrouhlování desetinných čísel – využít učebnici on-line na www.nns.cz/blog/1-stupen/

Procvičování  (příklady na procvičování na www.onlinecvičení.cz

Geometrie: PS (Matýskova matematika 2. díl) str. 25

Vzájemná poloha přímek – opakování

Šk. sešit.- narýsovat různé polohy příme – popsat /rovnoběžné,

různoběžné/

Přírodověda

Učebnice: Lidské tělo – Trávící soustava , Vylučovací soustava – vytvořit zápis do sešitu šk.- doplnit obrázky

Zadaný úkol: Procvičování učiva:

Učebnice: přečíst a vypsat podstatné údaje – modré rámečky, doplnit obrázky

PS str. 22 – 29 (doplnit vše)

Vlastivěda

Manufaktury a první stroje

/od poloviny 18.st./

Učebnice str.22 – 24  /výpisky do sešitu – tak,  jak jsme pracovali ve škole

PS  str. 10

Děkuji dětem za milé ukázky své práce a rodičům, za zpětnou vazbu a případné dotazy. Všem přeji hlavně hodně zdraví a snad se brzy uvidíme.  Mgr.  M. Kolářová

Posted in 5.D
zapis_Měření-času_vypočty

Angličtina – domácí práce do 22.3.

Milí páťáci,

zdravím vás a připomínám domácí úkoly, které jsme si zadali ještě ve škole na dva týdny: jednak zápis slovíček 4.tématu (My school), což jsou lekce 14,15 a 16. Za druhé je to samostatná práce v PS 38/1,2 (školní předměty a dny v týdnu) a 41/4,5 (předložky s časem – zde můžete využít i náš poslední zápis ve školním sešitě). Zkontrolujeme společně ve škole. Nedočkavci a zájemci o jedničku můžou tato cvičení ofotit a zaslat na můj školní mail (lydie.zabavska@zs-logopedicka.cz). Sem mi pište i v případě jakýchkoliv nejasností. And now it´s up to you. Good luck! Bye, L.Zabavská

Posted in 5.D
zapis_Měření-času_vypočty

Učivo 16.3.-20.3.2020

Úkoly 5. D – 16. 3. – 20. 3. 2020

Český jazyk

Opakování a procvičování učiva

Učebnice:do  str.107

Pracovní sešit č. 2: str. 20, procvičovat vypracovaná cvičení, využít psaní diktátů v PS na  str. 4, 10, 14, 18

Opakovat probrané učivo – Podst. jm. – kategorie,  přídavná jm – kategorie., slovesa – kategorie

NAPIŠTE SI PROSÍM S DĚTMI DIKTÁTY – dle zadání /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají při návratu do školy./

Čítanka –  pokračovat  (zároveň ke čtení používejte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.). Na papír vypracovávat obsah jedné české pohádky – nejméně 20 vět .

Matematika

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl): str. 17 – 18

Procvičování  (příklady na procvičování na www.str.

Geometrie: PS (Matýskova matematika 2. díl) str. 24 –druhy trojúhelníků

Šk. sešit.- narýsovat různé druhy trojúhelníků pomocí kružítka

 

Přírodověda

Učebnice: Lidské tělo, kostra a svalová soustava, dýchací soustava, oběhová soustava, vytvořit zápis do sešitu šk.

Zadaný úkol: Procvičování učiva:

Učebnice: str. 53 – 62

PS str. 22 – 23 (doplnit vše)

 

Vlastivěda

Život po třicetileté válce

Učebnice str.19 – 21

PS  Světlo rozumu, Život na vesnici

 

 

V případě nejasností mě prosím kontaktujte telefonicky. Mgr. M. Kolářová

Odkazy na webové stránky,

kde mohou děti učivo procvičovat – pod Vašim dohledem.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.zlatka.in/cs/  (1.,2. stupeň ZŠ a SŠ), češtinu Gramar.in

https://www.vcelka.cz/  Interaktivní cvičení jsou obzvláště vhodná pro děti se

specifickými poruchami učení

Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál

Školákov.eu. https://skolakov.eu/?fbclid=IwAR0O6YbiGP9RXuHcXnROMITyinE92dUclVO45ji

EVuteotf47CPY2gAGmfQ

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-

vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-

videa/?fbclid=IwAR09SjiHuMIokzw9FMmXgCM_g73NObFP1fcIDfDjXk8BLCmIsuUWTaW0fFY

kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň)

 

Využít program ČT 2 připravený pro žáky ZŠ

 

Posted in 5.D
zapis_Měření-času_vypočty

Učivo 11.3.-13.3.2020

 

(Úkoly, které byly zadané žákům  10. 3. 2020)

 Český jazyk

Pracovní sešit č. 2: str. 18 – 20 Shoda PO a PŘ opak.

Učebnice: do  str.107, využít cvičení na procvičování

Písemně do dú. sešitu: učebnice str 104 cv. 12,13

Čítanka:  procvičování plynulého čtení

 

Matematika

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl): str.do 16, procvičování desetinných čísel .

Geometrie – str. 22 – 23

 

Vlastivěda

Učebnice 2 do str. 18 pročíst 2. pol. 18. století

PS – str. 5 – 6

 

:Přírodověda

Učebnice  2: do str.62 – prostudovat

Pracovní sešit 2: str.20 – 21 Téma: Člověk

 

Posted in 5.D
Česká televize

ČT – 2

V pondělí 16. 3. 2020 spouští Česká televize na programu ČT 2 pořad UčíTelka. Každé všední dopoledne bude pořad zaměřen na děti prvního stupně, kdy výuka bude probíhat přes televizní obrazovku. Pořad lze sledovat i v iVysílání.

Více informací vyhledáte na webových stránkách ČT nebo na sociálních sítích.

logo hk

Uzavření ZŠ logopedické

Vzhledem k vyhlášení uzavření škol a školských zařízení vládou ČR z důvodu preventivních opatření před šířením KORONAVIRU, je od 11. 3. 2020 uzavřena až do odvolání ZŠ logopedická, školní družina a SPC.

 

 

 

 

 

 

Posted in 5.D
březen

Akce na měsíc BŘEZEN

12.3.2020 – Divadlo Drak

16.3.-20.3.2020  – Týden zdravých svačinek

18.3.2020 – Knihovna školy

24.3.2020 – Patron – rada rodičů

24.3.2020 -Třídní schůzky ( od 16,00 hodin ve třídě 5.D)

28.3.2020 – Den učitelů

30.3.2020 – Pedagogická rada

 

P1010183

Žijeme zdravě 2

V úterý proběhla druhá část projektu Žijeme zdravě. Děti se seznámily s poskytnutím první pomoci,  zopakovaly si integrovaný záchranný systém a ošetření drobných úrazů. Všem se akce velmi líbila. 

Posted in 5.D
vysvědčení nej

Pololetní radování

Ve čtvrtek 30. 1. 2020  učitelé se staršími žáky připravili sportovní hry pro žáky 1. stupně. Všem se akce velmi líbila . S dobrou náladou si pak děti vyzvedly svá vysvědčení a hurá na prázdniny.     

Posted in 5.D
IMG_0027

Snoezelen u nás ve škole

Naše škola otevřela pro žáky relaxační místnost se speciálními pomůckami, která se v pedagogice označuje SNOEZELEN. Místnost slouží pedagogům s žáky k odreagování, terapii, vyvolání nebo stimulaci smyslových pocitů, odpočinku, redukci stresu a podpoře rozvoje osobnosti žáka. Děti mají k dispozici sedací vaky, vodní válec, světelné efekty, masážní míče a podložku, ale i reproduktory s tablety pro práci s relaxační hudbou. Děkujeme škole, vedení ZŠ logopedické i Radě rodičů Patron za realizaci snoezelenu. Mezi prvními návštěvníky byli členové Rady rodičů Patron a třídní senátoři. Snoezelen ovšem začínají hojně využívat další žáci se svými učiteli. Přejeme všem příjemné zážitky!

Za celou školu Mgr. Simon Schwab

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Získali jsme titul PODNIKAVÁ ŠKOLA!

Naše škola se aktivně podílí na činnosti a rozvoji projektu Učíme se podnikavosti, který organizuje vzdělávací společnost Schola Empirica. Základní škola logopedická vytváří Centrum kolegiální podpory pro Královéhradecký kraj a spolupracuje se základními školami v okolí. Žáci se aktivně zapojují do aktivit a soutěží, které vedou k rozvoji finanční gramotnosti, etických hodnot a utváření soft skills. Za tvůrčí přístup v projektu obdržela naše škola nový titul Podnikavá škola.

Za celý tým Mgr. Simon Schwab

 

download

Akce na měsíc Leden

6. 1. Připomenutí tradice TŘÍ KRÁLŮ
7. 1. Projekt Žijeme zdravě
14. 1. Rada rodičů v 15.00 hodin – koná se ve třídě 9. C
14. 1. Třídní schůzky v 16.00 hodin
24. 1. Den otevřených dveří
31. 1. Pololetní prázdniny

Posted in 5.D
první pomoc

Žijeme zdravě

V úterý jsme se zúčastnili projektu Žijeme zdravě, který byl zaměřen na péči o chrup a vše, co s ústní hygienou souvisí. Každý z nás si přinesl zubní kartáček a svoji pastu.  Bylo to velmi poučné.

Posted in 5.D
vánoce

České Vánoce

V úterý 17.12 se děti zúčastnily krásného vánočního projektu České Vánoce. Několik týdnů příprav zhodnotily krásnými výrobky na jarmark. Vystoupení na hudbu Vánoce, ach Vánoce se jim také velmi zdařilo. Všichni byli spokojeni . Tak všem krásné a klidné vánoční svátky.

Posted in 5.D
ABC2f135e_vanoce

Akce na PROSINEC

3.prosince  – Psí domov na konci cesty – návštěva z útulku
4. prosince – Mikuláš ve škole – návštěva ,, Mikuláše, Čerta a Anděla – nadílka
5. prosince – návštěva knihovny
6. prosince – Vánoční exkurze do Ratibořic – návštěva Ratibořic, komentovaná prohlídka státního zámku, prohlídka vánočně upraveného Babiččina údolí, vánoční a adventní zvyky, adventní trh
12. prosince – Řemeslnické dny – příprava na vánoční jarmark (3. a 4. vyučovací hodina)
17. prosince – projektové vyučování České Vánoce- odpoledne Vánoční radování – bazar knih a drobného zboží, vánoční kavárna, jarmark, besídka a vystoupení žáků (od 16.15 hodin)
20. prosince – BIO CENTRÁL vánoční pohádka Ledové království 2 (vstup 90 Kč). Výuka do 11:55 hod

Posted in 5.D
P1010125

Psí domov na konci cesty

V úterý 3. 12. nás do školy přijela navštívit paní Pelinková s handicapovaným pejskem z útulku v Lupenici. Děti se na tuto akci připravovali delší dobu a nosily pro pejsky dobroty, hračky a deky. Nasnosily toho opravdu hodně a pejsci z Domova budou mít také krásné a voňavé Vánoce. 

Posted in 5.D
P1010074

Příběh mojí rodiny

V tomto projektu, na který se děti připravovaly i s rodiči a prarodiči jsme pátrali po historii.  Nalezli jsme velmi zajímavé informace, podívali se do minulosti rodin spolužáků. Na poslední hodinu si s námi přišla popovídat babička Tomáška Šklíby.  Vš em se to moc líbilo.

Posted in 5.D
IMG_20191108_110023

Vitamínový den

Pátek 8.11. proběhl ve znamení vitamínového dne. Do školy jsme přinesli spoustu dobrého ovoce a zeleniny, o kterých jsme si nejprve povídali a poté došlo samozřejmě k  očekávané ochutnávce. Dále nám paní učitelka ukázala na obrázcích různé druhy exotického ovoce, o kterých jsme do té doby neměli ani páru. Závěr dne byl zakončen diskuzí o tom, co je dobré např. pro naše oči, zuby, kosti apod.

Posted in 5.D
20191115_085619

Zapojili jsme se do stavby papírové zdi

V rámci oslav 30. výročí sametové revoluce v naší zemi se i naše škola zapojila do stavby papírové zdi na Ulrichově náměstí v Hradci Králové. Připomněli jsme si tak důležitý úsek národních dějin, který vytvořil nezbytný článek ve světovém dění. Za spolupráci děkujeme Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Papírová zeď byla postavena i ve škole při akci Měsíc filmu na školách, na které se spolupodílel dr. Jindřich Vedlich. Na výzdobě krabic pracovali žáci 9. třídy v rámci výuky moderních dějin.

Mgr. Simon Schwab

20191114_091401

Měsíc filmu na školách 2019

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 se naše škola zapojila do celorepublikové akce Měsíc filmu na školách, pořádanou Jedním světem na školách. V letošním roce bylo hlavním tématem 30. výročí sametové revoluce a událostí roku 1989. Projekt se odehrával za přítomnosti žáků i učitelů z 5. až 9. tříd. Pozvání na naši školu přijal PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. Pan dr. Vedlich byl v přelomovém roce studentem vysoké školy a jedním z hlavních spoluorganizátorů revolučních akcí v Hradci Králové., mj. se zapojil do utvoření lidského řetězce z Hradce Králové do Pardubic, postavil se do vedoucího týmu studentského stávkového výboru a v minulých letech sepsal knihu Sametová revoluce v Hradci Králové; dnes působí jako manažer a vysokoškolský pedagog na hradecké univerzitě. S dětmi jsme zhlédli film „1989: Z deníku Ivany A.“ a poté kriticky vedli děti k přemýšlení nad posláním tohoto filmu. Náš host, dr. Vedlich, následně seznámil žáky s osobními vzpomínkami na sametovou revoluci v Hradci Králové, které vhodně zasadil do celostátních událostí. Díky dnešní akci jsme měli možnost zpracovat úsek českých dějin zajímavou a nevšední metodou. A mějme na mysli – svobodný a demokratický stát není samozřejmostí, je nutné o něho neustále pečovat, aby nám nebyl nikdy odcizen. Buďme zodpovědní za své činy.

Mgr. Simon Schwab

listopad E

Akce na měsíc LISTOPAD

5.11.2019             Informační odpoledne pro rodiče (16,00 – 18,00 hodin), Rada rodičů školy od 15,00 hodin

8.11.2019            Vitamínový den

14.11.2019          Projekt: Měsíc filmu na školách – ,,Pád železné opony,,

22.11.2019         Teplákový den ve škole aneb Do školy v teplákovém oblečení

28.11.2019         Projekt: Příběh mojí rodiny – pátráme po rodinné historii

Posted in 5.D
20191018_075133

Dýňová slavnost

V rámci dopoledního projektu jsme se seznámily se starými keltskými zvyky – Halloween a využitím dýní jak v kuchyni tak i v běžném životě.  Odpolední program byl již i pro rodiče s dětmi. Ti se mohli těšit například na fotokoutek, nafukovací hrad, dýňovou kavárnu, vystoupení školní družiny, opékaní a na nejrůznější stanoviště s úkoly.

Posted in 5.D
img.obrazky

Akce na měsíc ŘÍJEN

15.10.2019                  Projekt –  Etika se nás týká (etické propojení 1. a  2.  stupně)

16.10.2019                  Dýňové slavnosti od 15. 00 hodin v areálu ZŠ logopedické – po dobu konání akce nesou zodpovědnost za žáky jejich zákonní zástupci

21.-25.10 .2019        Zdravá škola – zjišťování kondice

29.-30.10. 2019         Podzimní prázdniny

31.10.-1.11. 2019      Ředitelské volno

 

Posted in 5.D
září

Akce na měsíc ZÁŘÍ

3.9.2019            Poučení o bezpečném přecházení silnice před školou

5.9.2019            Sportovní den ( Eliščino a Smetanovo nábřeží)

6.9.2019            Slavnostní pasování druhých a devátých tříd

9.9.-13.9.2019   Logopedický týden 

26.9.2019          Knihovna Pohádka