Škola v přírodě ve Velké Úpě

Ve dnech 19. – 24. června jsme prožili na horské chatě Borůvka prima dobrodružství. Podnikli jsme výpravu k lanovce Portášky, kde jsme prolézali herní krajinu Pecka. Vyrazili jsme na pěší výlet na Sněžku a zpět. Jeli jsme lanovkou na Černou horu, z které jsme došli až domů. Na Pomezních boudách jsme si prohlédli hasičská auta a občerstvili se před náročnou cestou zpět. Domů jsme si odvezli keramické hrníčky, které jsme si sami vyzdobili.  

Posted in 5.D

Akce v červnu:

zdroj: pixabay.com

1.  6.   Den dětí

13. – 17. 6.  Autoevaluační týden – 2. pololetí

17.  6.  Žákovský senát – 3. vyučovací hodina

            Končí činnost zájmových kroužků

19. – 24. 6. Škola v přírodě

28. 6.   Školní výlet

30. 6.   Zakončení školního roku a předání vysvědčení 

Posted in 5.D

Akce v květnu:

https://www.otevrenazahrada.cz/Rady-ze-zahrady/Jak-zalozit-kvetnatou-louku

 

 3. 5.  Ekologický program Život v půdě, Biřička

12. 5.  Žádný muzikant z nebe nespadl, výchovný koncert

16. 5.  Projektové vyučování Cyklista

17.  5.  Detektivka, Knihovna Pohádka

Posted in 5.D

Mezilidské vztahy – 19. dubna 2022

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V rámci etické výchovy jsme řešili mezilidské vztahy a spolupráci v týmu. Pomocí obrázků pohádkových a filmových postav jsme si povídali o dobru a o zlu. Také jsme vytvořili logo třídy 5.D.

Posted in 5.D

Svátky jara

Při projektovém vyučování Svátky jara dne 12. dubna jsme si vyprávěli o významu slavení Velikonoc, měli jsme výtvarnou dílnu a šli jsme na vycházku, kde jsme během čtyřiceti minut nasbírali pytlík odpadků.

 

Posted in 5.D

Akce v dubnu

 

zdroj: https://blog.angelumlucis.cz/jaro-vyzvy-a-prilezitosti/

 1. 4.  Den ptactva

12. 4.  Svátky jara, 1. – 4. vyučovací hodina

22. 4. Mezinárodní den Země,  výprava do lesa s plněním úkolů

26. 4. Semafor, dopravní výchova

28. 4. Naše město, náš domov, 3. – 5. vyučovací hodina 

 

Posted in 5.D

Akce v březnu

 

 

odkaz: https://zahradkarskaporadna.cz/clanek-30073-kalendar-pro-zahradniky-brezen-0/galerie/1

 8. 3.   O Šípkové Růžence, Divadlo Drak, 10:00 hodin

 8. 3.    Třídní schůzka, 16:00 hodin

15. 3.    Zelená burza rostlinek

15. 3.    Pohádky našich sousedů, Knihovna Pohádka, 11:00 hodin

17. 3.    Žákovský senát, 10:15 hodin

22. 3.    Projekt: Den vody

30. 3.    Projekt: Tvorba stromu  LITERÁRNÍK

Posted in 5.D

Projekt: Žijeme zdravě – 24. února 2022

V rámci projektu Žijeme zdravě jsme se seznámili s obsahem lékárničky a s poskytováním první pomoci, zopakovali jsme si telefonní čísla tísňového volání, řešili jsme modelové situace při dopravních nehodách a hovořili jsme o ochraně a bezpečí na internetu.

Posted in 5.D

Pololetní vysvědčení

V pondělí 31. ledna 2022 obdrželi žáci výpis z vysvědčení za 1. pololetí. Žáci nenosí výpis z vysvědčení zpět do školy. Rodiče žáků podepisují předání vysvědčení do zápisníku.

Posted in 5.D

Projekt: Žijeme zdravě

Dne 12. ledna 2022 jsme si v rámci projektu „Žijeme zdravě“ povídali o zubní hygieně, řešili jsme rébusy, vytvořili jsme plakát o zdraví škodlivých látkách a sepsali jsme jídelníček.

Posted in 5.D

Akce na leden 2022

 3. 1.  Nástup do školy

 4. 1.  Ekocentrum, program zaměřený o třídění odpadů

 11. 1.  Třídnické schůzky od 16ti hodin

 13.1.   Žákovský senát

 14.1.   Uzavření známek za 1. pololetí

17.1.-21.1. Autoevaluační týden

 18.1.   Knihovna Pohádka

 31.1.   Pololetní dovádění

Posted in 5.D

Vánoční poselství

V pátek 17. prosince jsme se obdarovali dárky, ochutnávali jsme domácí cukroví a vytvořili Vánoční poselství tříd. Děti vymyslely krásná přání. Současně bychom vám chtěli popřát radostné Vánoce a dobrý rok 2022. Páteční vyučování jsme ukončili rozvěšením lojových koulí v blízkosti školy.

Posted in 5.D

Akce na prosinec

6. 12.   Exkurze na Hvězdárnu HK, program Sluneční soustava

14.12.   Řemeslnický den, výroba vánočních dárků

16.12.   Projekt České Vánoce a premiéra vánočních žákovských vystoupení

17.12.   Vánoční poselství tříd, vánoční aktivity

20.12. – 31.12.   Vánoční prázdniny

3. 1.    Začátek výuky po vánočních prázdninách 

Posted in 5.D

Návštěva knihovny

 

Ve čtvrtek 18. listopadu jsme navštívili knihovnu, kde nás paní knihovnice seznámila s knihou Karla Čapka Devatero pohádek. Setkali jsme se s laskavým humorem, kdy nám autor pomocí pohádkových příběhů objasňuje jevy běžného života a vysvětluje fakta z psí a kočičí říše. 

               

Posted in 5.D

Třídní schůzky

 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci proběhnou třídní schůzky v online režimu, a to v úterý 23. listopadu od 16 hodin. Potřebné informace k online přihlášení byly zaslány na mail dítěte.

Posted in 5.D

Akce na listopad

5. 11.  projektové vyučování Bezpečně na cestě
9. 11.  projektové vyučování Vitamínový den
11. 11.  projektové vyučování Měsíc filmu na školách
17. 11.  státní svátek
18. 11.  Knihovna Pohádka – Devatero pohádek Karla Čapka
23. 11.  rodičovská schůzka

Posted in 5.D

Dýňová slavnost – 5. D. dne 21. 10. 2021

 

V rámci projektového vyučování probíhala v naší třídě podzimní slavnost.

Povídali jsme si o významu svátku Dušičky a o Halloweenu.

 

Z papíru jsme si vyrobili zápich dýně a vydlabávali jsme dýně.

Projekt odpoledne vyvrcholil celoškolní akcí pro rodiče a děti. Žáci si odnesli své výtvory domů.

Posted in 5.D

Akce na říjen

Zdroj obrázku: https://www.jimeto.cz/sipkove-plody/

4. října – zahájení činnosti zájmových kroužků

11. října – Návštěva ekocentra – program Lesy v ohrožení

21. října – Dýňování – podzimní slavnost pro žáky, rodiče a známé v odpoledních hodinách v areálu školy

22. října – Den otevřených dveří od 9 do 12 hodin

22. října – poslední termín pro výběr ročního příspěvku do Rady rodičů Patron

27. října – podzimní prázdniny

28. října – státní svátek

29. října – podzimní prázdniny

Posted in 5.D

Logopedický týden

 

V týdnu od 6. do 10. září se uskutečnil v naší třídě logopedický týden. Zaměřili jsme se na logopedická cvičení, rozvoj slovní zásoby, procvičování hrubé a jemné motoriky. Také jsme trénovali sluchové a zrakové vnímání.

 

Posted in 5.D

Rozvrh distanční výuky

 5.D ROZVRH DISTANČNÍ VÝUKY (předmět + vyučující)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PO

ČEJ (Tru)

MAT  (Tru)

VLA (Tru)

AJ (Za)

         

ÚT

ČEJ (Tru)

MAT (Tru)

PŘV (Tru)

           

ST

ČEJ (Tru)

MAT (Tru)

AJ (Za)

           

ČT

MAT (Tru)

ČEJ (Tru)

VLA (Tru)

           

ČEJ (Tru)

MAT (Tru)

             
Posted in 5.D