Aplikace Kahoot v dějepisu

Děti z 6. tříd procvičovaly v dějepisu probrané starověké civilizace pomocí online aplikace Kahoot. Využily tak školní notebooky, které učitelé mohou zařazovat do své výuky a zpestřit žákům sdílení vědomostí.

Mgr. Simon Schwab

Šesťáci psali klínovým písmem

Ve výuce starověku v hodinách dějepisu se žáci 6.C a 6.D věnovali psaní klínového písma, které bylo užíváno v oblasti Mezopotámie. Děti psaly tento typ starověkého písma černou tuší na čtvrtku. Děti si tak více prohloubily znalosti o mezopotámské civilizaci.

Mgr. Simon Schwab

Prodloužení karantény

Prodloužení karantény a zahájení distanční výuky od 7.12.2020

Vážení rodiče,

 z důvodu výskytu COVID-19 se prodlužuje karanténa   naší třídě 6.C do
pátku 11.12.2020. Žáci nastupují do školy  v pondělí 14.12.2020.  

Od pondělí 7.12.  přecházíme na distanční výuku.

 Výuka bude probíhat formou online hodin přes Google učebnu. V příloze naleznete upravený rozvrh hodin. S dotazy se obracejte na třídní učitelku mailem nebo telefonicky

Posted in 6.C

Distanční vzdělávání od 2. 11. 2020

Všechny třídy přechází na základě nařízení vlády ČR od pondělí 2. listopadu 2020 na distanční výuku. Výuka bude probíhat formou online hodin přes Google učebnu. V příloze naleznete dvě přílohy: důležité informace k online výuce + upravený rozvrh hodin. Pro tuto výuku je důležité mít internetové připojení, funkční webkameru a hlavně mikrofon ke komunikaci s vyučujícím. Lze se připojovat na hodiny z tabletu, mobilu, notebooku i stolního PC. S dotazy se obracejte na třídní učitelku mailem nebo telefonicky 🙂

Dělené skupiny na výuku českého i anglického jazyka je nutné dodržovat dle rozvrhu online hodin.

Pokud se žák nezúčastní online hodiny (lékař, jiné důvody) a přitom nemá s třídním učitelem domluvenou „papírovou přípravu na celý týden“, je nutné žáka omluvit běžným způsobem (omluvenka mailem nebo SMS třídní učitelce)!

Žáci, kteří nemají pro distanční výuku elektroniku nebo internet, nahlásí skutečnost třídní učitelce na školní mail nebo telefonicky nejpozději v pondělí 2. 11. 2020 do 12.00 hodin!!!

  • Pro tyto žáky připraví vyučující předmětů papírovou podobu zadání úkolů na celý týden, při převzetí úkolů na další týden odevzdá žák nebo zákonný zástupce vypracované úkoly z minulého týdne.
  • Vydávat úkoly bude rodičům asistentka prevence u vchodu do školy (termín převzetí oznámí třídní učitel rodiči žáka).

Příloha: INFO PRO ŽÁKY A RODIČE

Příloha: ROZVRH ONLINE HODIN

Posted in 6.C

Podzimní prázdniny a dny volna

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Pondělí 26. října a úterý 27. října 2020: uzavření škol krizovým opatřením vlády.

Středa 28. října 2020: státní svátek.

Čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020: podzimní prázdniny.

Prezenční výuka ve škole podle rozvrhu pokračuje po dnech volna od pondělí 2. listopadu 2020.

 

 

 

Zastupující třídní učitel

ZASTUPUJÍCÍ TŘÍDNÍ UČITEL 6.C

Mgr. Simon Schwab

simon.schwab@zs-logopedicka.cz

mobil: 702 242 760

konzultační hodiny: pondělí 9.10 – 9.55

  • Sledujte prosím web třídy 6.C, kam budu vkládat důležité informace.
  • Napište mi prosím SMS, kdo již platil příspěvek do rady rodičů 300 Kč + zda hotově či online na účet (kdo doposud neuhradil, žádám o úhradu).
  • Třídnické hodiny jsou po dobu nepřítomnosti třídní učitelky zrušeny.

 

 

Posted in 6.C

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

Roční příspěvek do Rady rodičů (300 Kč)

PATRON – Spolek rodičů a přátel školy ZŠ logopedická, z.s.

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek zákonných zástupců žáků a zástupců Základní školy logopedická, jejichž společným zájmem je podpora spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci žáků školy.

Finanční prostředky získává spolek z příspěvků členů (tedy rodičů).

V tomto školním roce 2020/2021 byl na první schůzi rady rodičů dne 22.9.2020 odsouhlasen příspěvek ve stejné výši jako v předchozím roce, a to ve výši                                    300 Kč / dítě. V případě, že má rodič ve škole více dětí, platí příspěvek pouze jedenkrát.

Příspěvek prosím uhraďte na účet spolku: 2101675479 / 2010 nebo třídnímu učiteli, a to do 16. 10. 2020. V případě úhrady na účet spolku uveďte do poznámky jméno a příjemní dítěte a třídu.

Informace o použití finančních prostředků spolku a plánované výdaje jsou uváděny v zápisech z jednotlivých jednání spolku, které jsou dostupné na webových stránkách školy.

Všem děkujeme za podporu a pomoc, jak finanční tak i fyzickou a přejeme krásný školní rok 2020/2021.

Eva Adamcová, předsedkyně Spolku rodičů a ostatní členové