Školní výlet – Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto

Dne 28.6.2022 se vydaly šesté ročníky ZŠ logopedické na výlet. Autobusem odjely obě třídy 6.C i 6.D z Hradce Králové do Vysokého Mýta. Zde jsme navštívili Regionální muzeum, ve kterém se právě nachází Expozice Muzea českého karosářství. Žáci se seznámili s   historií výroby automobilových karoserií v první polovině 20. století, měli možnost si interaktivně vytvořit vlastní návrh automobilu a na trenažéru si vyzkoušeli řízení letadla typu větroň. 

Po prohlídce muzea jsme si prošli krásné náměstí Přemysla Otakara II., dali jsme si zmrzlinu a pokračovali směrem ke kostelu svatého Vavřince. Počasí bylo krásné, výlet se nám vydařil a už se těšíme na další společnou akci. 

Mgr. Dostálová Šárka – 6.C

Mgr. Volková Hana – 6.D

 

 

Sportovně relaxační týden

V týdnu od 20. do 24. 6. jsme společně prožili týden plný turistiky a projektového vyučování. 

 

V pondělí jsme měli den Bezpečného internetu. Vydali jsme se na Biřičku a tam jsme chodili po stanovištích a získávali nové informace o chytrých zařízeních, bezpečnosti na internetu apod. Vše bylo super, ale najednou zabouřilo a my se vydali zpět ke škole. Bohužel jsme to nestihli za sucha a pěkně jsme promokli. 

V úterý –  Den bez odpadu. První dvě hodiny probíhaly ve škole, kde jsme se dozvěděli o tom, jak je možné snížit množství odpadu. Také proběhla diskuze a hra na téma třídění odpadu. Poté jsme se vydali na procházku na Rytířské hradiště do Hradeckých lesů. 

Ve středu proběhl projekt Bezpečná škola, kdy jsme se naučili dopravní značky, které vídáme běžně kolem sebe. Paní učitelka nám dala k nahlédnutí lékárničku. Nejvíce nás ale bavila soutěž o nejpomalejší jízdu na kole. Poté jsme se vydali na procházku v okolí školy.

Ve čtvrtek jsme se v  rámci projektu Příběh mojí rodiny vydali na piknik do Šimkových sadů. Váleli jsme se na dekách, jedli dobré jídlo a vyprávěli si zážitky, které máme se svými rodinami, zasmáli se nad svými fotkami z dětství, zahráli si karty a popřemýšleli, po kom asi nejvíce jsme. 

Poslední den jsme strávili opět na Biřičce, tentokrát bez deště, kde probíhal Branný den. Naučili jsme se základy první pomoci a poté jsme si vyzkoušeli spoustu netradičních sportovních aktivit. Z Biřičky jsme se vydali procházkou okolo rybníků Cikán a Datlík zpět ke škole. 

Jak jsme si to užili si můžete prohlédnout v galerii níže. 

 

 

 

Posted in 6.C

Bezpečná škola

Ve středu 22. června jsme si povídali o bezpečnosti. Prošli jsme dopravní značky, 
zopakovali si první pomoc a víme vše o správné výstroji kola. Také jsme odpovídali
na kvíz s otázkami o bezpečnosti na silnicích. Zkusili jsme si zručnost při jízdě na
kole mezi kuželi, samozřejmě s helmou. Po svačině jsme vyšlápli na Nový Hradec a
osvěžili se dobrou zmrzlinou. Poté jsme relaxovali na stráni nad Hradcem Králové a
obdivovali nádherná panoramata v našem okolí. Viděli jsme až na Broumov a v dálce
vrchol Sněžky. Vycházka se moc líbila. 

Mgr. Volková Hana

Den bez odpadu

V úterý 21. června jsme přemýšleli o tom, jak zmenšit množství odpadu, který produkujeme. Projektový den jsme zakončili procházkou. Došli jsme až na rytířské hradiště v hradeckých lesích. Žádné odpadky jsme naštěstí nepotkali. 

Posted in 6.C

Den bezpečného internetu

První den našeho sportovně – relaxačního týdne jsme zahájili projektem nazvaným Den bezpečného internetu. Třídy druhého stupně byly rozděleny do dvou skupin, obě skupiny plnily stejné úkoly, ale na jiném místě. První skupina se vydala ke Stříbrnému rybníku, druhá k rybníku Biřička. Na několika stanovištích jsme si s dětmi povídali o tom, co je to kybergrooming, kryptoměna a jaké údaje nikdy nesvěřovat internetu.  Dále jsme vyplnili pracovní listy a mluvili o tom, jak se pozná, že je někdo na internetu závislý. Když jsme byli v nejlepším, nebe potemnělo a hluboké hřmění ohlásilo blížící se bouřku.  Dali jsme se na úprk. Druhá skupina tak měla „výlet“ o poznání více zaměřený sportovně, a to když prchala před bouří od rybníku Biřička . Ctila tradici a tak jako minulý rok promokla na kůži a ve škole sušila svršky na šňůře  určené na výstavu obrázků.  Zážitky budou zcela jistě nezapomenutelné. 

DEN DĚTÍ V MUZEU

 

Dne 1.6.2022 jsme navštívili Muzeum východních Čech v Hradci Králové, kde jsme si prohlédli hned čtyři výstavy: Mistři svého řemesla (o tradičních lidových řemeslech s krásnými ukázkami), dále přírodovědnou expozici Spoušť plná života (o fauně a floře v místech narušených člověkem jako jsou např. kamenolomy a pískovny), stálou expozici Cesty města (o historii Hradce až do období první republiky). Nejvíc se nám líbila souborná výstava loutek, kostýmů a divadelní scénografie Marka Zákosteleckého, dlouholetého scénografa a režiséra loutkového Divadla Drak (Marek Zákostelecký L+). Prohlédli jsme si spoustu divadelních loutek, kostýmů a rekvizit, některé jsme si dokonce vyzkoušeli, když jsme si zahráli na loutkoherce!

Posted in 6.C

Co nás čeká v červnu

Středa 1. 6. – Den dětí – Muzeum Východních Čech HK.

Pondělí 13. 6. – Uzavření klasifikace.

Pondělí 13. 6. – pátek 17. 6. – Autoevaluační týden.

Středa 15. 6. – Šachový turnaj (zájemci se hlásí u paní vychovatelky Černohousové).

Pondělí 20. 6. – Sportovně-relaxační týden (Den bezpečného internetu), výuka končí v 12:50 hod.

Úterý 21. 6. – Sportovně-relaxační týden (Den bez odpadů), výuka končí v 12:50 hod.

Středa 22. 6. – Sportovně-relaxační týden (Bezpečná škola), výuka končí v 12:50 hod.

Čtvrtek 23. 6.  – Sportovně-relaxační týden (Příběh mojí rodiny), výuka končí v 12:50 hod.

Pátek 24. 6. – Sportovně-relaxační týden (Sportovně-branný den), výuka končí v 12:50 hod.

Pondělí 27. 6. – Výměna učebnic = donést všechny učebnice, úklid tříd. Konec výuky v 12:50 hod.

Úterý 28. 6. – Školní výlet – Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto (bližší informace na webu a v zápisnících).

Středa 29. 6. – Třídnické práce, preventivní a etické programy ve třídě, bezpečné chování o prázdninách. Výuka končí v 12:50 hod.

Čtvrtek 30. 6. – Slavnostní předání vysvědčení – 1. vyučovací hodina. Hurá na prázdniny!!!

                  

Posted in 6.C

Projekt Sexuální výchova

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Ve čtvrtek 26. 5. absolvovali žáci druhého stupně pravidelný projekt na téma sexuální výchova. V průběhu šesti vyučovacích hodin se přiměřeně věku věnovali různým tématům z oblasti vztahů, dospívání, biologie člověka a ochrany zdraví. Shlédli řadu dokumentů, diskutovali na daná témata, luštili kvízy a křížovky, vyplňovali pracovní listy, tvořili komiks a různé plakáty o tom, co se během projektu dozvěděli.

Stop sexuálnímu násilí Komiks Pozvání na schůzku

Posted in 6.C

Co nás čeká v květnu

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Čtvrtek 12. května 11:10-12:50 : Koncert v Adalbertinu HK (Hity filmové hudby), od 11:30 hod., vstupné 90 Kč hradí Rada rodičů Patron (společenské oblečení, s sebou městskou kartu nebo 2 jízdenky na MHD)

Úterý 17. května od 15:00: Rada rodičů PATRON

Úterý 17. května od 16:00: Třídní schůzky (v učebně 6. C)

Pátek 20. května: Fotografování tříd (slušné oblečení)

Čtvrtek 29. 5.: Projekt Sexuální výchova (6 hodin, pak výuka dle rozvrhu)

Posted in 6.C

Den Země

V pátek 29. dubna jsme oslavili Den Země. Povídali jsme si, jak naši jedinečnou planetu chránit a zvelebovat. Dokázali jsme to úpravou zahrady kolem naší školy. Natřeli jsme lavičky a stojany na jízdní kola, zasadili levandule, vrbičky a okrasné keře. Vyčistili jsme vodní jezírko a doplnili do něj vodu. Ostříhali jsme přerostlé keře a stromky, uhrabali záhony a shrabali suché listí. Truhlíky jsme osázeli muškáty a petúniemi. Z dobře vykonané práce jsme měli radost, protože zahrada opravdu „prokoukla“. A pak jsme se odměnili opékáním vuřtů, špekáčků a párků na ohni za školou. Slunečné počasí nám přálo a vykouzlilo úsměvy na tvářích všech pracovitých žáků i učitelů.

Za celý 2. stupeň Mgr. Boučková a dr. Hudcová

 

 

 

Projekt Den Země

V pátek 29. 4. 2022 1. – 4. vyučovací hodinu se bude už tradičně konat projekt Den Země, zaměřený na úklid a vylepšení venkovních prostor školního areálu. Bude též možné si na ohni opéct donesené buřtíky nebo jablka apod. Je třeba mít na sobě pracovní oblečení a obuv. Od 5. vyučovací hodiny probíhá výuka dle rozvrhu.

Náhledový obrázek: https://www.i60.cz 

Posted in 6.C

Etická výchova

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 na naší škole proběhlo další kolo projektu Etická výchova, tentokrát na téma mezilidské vztahy a týmová spolupráce. Věnovali jsme se vztahům mezi lidmi, zásadám práce v týmu a výhodám týmové spolupráce. Zabývali jsme se vztahy mezi žáky ve třídě a mezi žáky a učitelem. Vybrali jsme si filmové postavy, které tvoří tým, výtvarně jsme je ztvárnili a zaměřili jsme se na jejich vlastnosti. Vytvořili jsme týmové logo naší třídy.

Posted in 6.C

Co nás čeká v dubnu…

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

14. – 18. 4: Velikonoční prázdniny

26. 4.: Exkurze Praha

29. 4.: Den Země – etické prostředí okolí školy (1. – 4. hodina, dále podle rozvrhu)

Posted in 6.C

Měsíc knihy

Ve středu 30. března proběhl na 2. stupni projekt Měsíc knihy, zaměřený na zlepšení čtenářské gramotnosti žáků a podporu vztahu dětí ke knihám. Během projektu jsme si povídali o tom, proč vlastně číst knihy, žáci vyprávěli o své oblíbené knize, zkusili jí vytvořit vlastní obal a ilustraci, luštili knižní šifru a seznámili se s tím, jak vznikají knihy. Všichni žáci ze svých knižních tipů vytvořili strom Literárník.

Zdroj náhledového obrázku: https://forbes.cz/ty-nejlepsi-knihy-na-leto-tady-jsou-nase-redakcni-tipy/ 

 

Posted in 6.C

Plánovaná exkurze do Prahy

Naše škola využila nabídky společnosti „Výuka jinak“ s organizací poznávací exkurze do Prahy ve středu 27. dubna 2022. Žáci budou
mít příležitost navštívit s průvodcem venkovní a vnitřní prostory Pražského hradu, užijí si plavbu lodí po Vltavě s malým
občerstvením, nahlédnou do Muzea Karlova mostu a poznají tajemství Staroměstského náměstí. Cestování proběhne objednanou
autobusovou dopravou. Sraz v 7.15 hodin u zastávky MHD Hvězda (u obchodu Kubík). Příjezd k zastávce MHD Hvězda
kolem 17. hodiny. S sebou: svačinu, pití, kapesné ve výši dle uvážení, vhodné oblečení, náhradní respirátor, občanský průkaz
(od 15 let). Cestování MHD v Praze je pro žáky do 15 let zdarma. Celková cena 450 Kč. Prosím odevzdat tuto částku třídnímu učiteli
do pátku 15. dubna 2022 (prosím pokud možno o přesnou částku). Od vybírané částky je již odečten finanční příspěvek Rady rodičů Patron.

Posted in 6.C

Co nás čeká v březnu

 6.-12. 3.: Zimní lyžařský a turistický kurz pro žáky 2. stupně (přihlášení žáci)

 8. 3.: Třídní schůzky od 16:00 hod. v 6. C

 16. 3.: Zelená burza (burza rostlin)

 17. 3.: Žákovský senát

 30. 3.: Projekt Měsíc knihy 

Posted in 6.C

Pololetní dovádění

V úterý 22. 2. s mírným zpožděním proběhla akce Pololetní dovádění. Počasí nám bohužel nedovolilo absolvovat původně plánovanou bojovou hru v novohradeckých lesích, ale vydali jsme se pěšky obdivovat půvab hradeckého „starého města“. Déšť nás neplánovaně zahnal do Státní vědecké knihovny, kde jsme si prohlédli jednotlivá oddělení, a kde se nám velmi líbilo. Po návratu do školy jsme úspěšně luštili šifry a dopolední program jsme zakončili přípitkem „dětským šampaňským“.

Posted in 6.C

Plán akcí na únor

4. 2. 2022  – Pololetní prázdniny
7. 2. – 11. 2. 2022 – Jarní prázdniny
14. 2. 2022 – Začátek výuky ve škole dle běžného rozvrhu
22. 2. 2022  –  projekt: Pololetní dovádění (1. – 4. vyučovací hodina), pobyt venku, s sebou teplé oblečení a dobrou obuv, svačinu, pití), poté výuka dle rozvrhu
Posted in 6.C

Obnovení prezenční výuky a pololetní vysvědčení

Od pondělí 31. 1. 2022 dochází k obnovení prezenční výuky na 2. stupni ZŠ logopedické. Žáci se učí podle běžného rozvrhu. Pokud jste odhlašovali obědy, je potřeba je znovu přihlásit.

Zároveň 31. 1. 2022 žáci obdrží výpis z vysvědčení za 1. pololetí. Tento výpis si nechávají, nevrací ho do školy. Rodiče potvrdí převzetí podpisem do žákovských zápisníků.

Co nás čeká v lednu?

11. ledna –  od 16 hodin online třídní schůzka

13. ledna – schůzka žákovského senátu

17. – 21. ledna – autoevaluační týden

24. ledna – do tohoto data je nutno odevzdat přihlášky do školního klubu na 2. pololetí

28. ledna – Příběh mojí rodiny (projekt)

31. ledna předání výpisů z vysvědčení a „pololetní dovádění“ (hry a pohyb – dle počasí venku / v tělocvičně)

4. února – jednodenní pololetní prázdniny, navazují týdenní jarní prázdniny

Co nás čeká v lednu

11. ledna – Třídní schůzky od 16 hodin – online
13. ledna – Žákovský senát (3. vyučovací hodina v knihovně školy)
17. ledna – 21. ledna – Autoevaluační týden (reflexe a sebereflexe žáků za uplynulé pololetí)
28. ledna – Příběh mojí rodiny (projektové vyučování)
31. ledna – Předávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí a pololetní dovádění
 
Posted in 6.C

Vánoční poselství

Poslední školní den před vánočními prázdninami jsme si společně užívali sváteční atmosféru, poslouchali koledy, pochutnávali si na cukroví, obdarovali jsme se navzájem dárečky a vytvářeli jsme naše vánoční poselství. Zároveň s ním bychom vám chtěli popřát krásné Vánoce a hodně štěstí do nového roku.

Vaše 6. C s třídní učitelkou Šárkou Dostálovou

Projekt České Vánoce

Stejně jako každý rok, i letos se na naší škole uskutečnil projekt České Vánoce. 16. 12. jsme se celý den věnovali tématice Vánoc, vánočním zvykům a tradicím nejen u nás, ale také ve světě. V průběhu dopoledne jsme předvedli a nahráli naše vánoční vystoupení Živý Betlém, které jsme nacvičili společně s 5. D. Projekt jsme zakončili zimní vycházkou do okolí školy.

   

Posted in 6.C

Soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci

         V předvánoční atmosféře proběhla na naší škole soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci. Do soutěže se zapojili žáci, celé třídy i rodiče. Úspěšné výrobky byly ohodnoceny velkým potleskem a odměněny milými dárky. 

 

 

Zapsala M. Kolářová

Naše škola na portálu Jeden svět na školách

Naše škola se v letošním listopadu zapojila do dalšího ročníku Měsíce filmu na školách, kterým jsme podpořili nezkreslený přístup k dějinám a vnímání české historie. Více o pořádání této akce si můžete přečíst v dalším publikovaném příspěvku na webu školy (klikněte zde).

Na níže uvedeném odkazu lze zhlédnout fotogalerii z letošního celorepublikového projektu na portálu Jeden svět na školách, kde je možné na mnoha fotografiích spatřit právě besedu našich žáků s Jiřím Štěpánem z královéhradecké univerzity.

Za celou školu Mgr. Simon Schwab

KLIKNĚTE ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc filmu na školách

25. listopadu se žáci 5. – 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování v rámci projektu Měsíc filmu na školách, které bylo vedeno Mgr. Simonem Schwabem a hostem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. Žáci měli nejprve možnost zhlédnout dokumentární film pojednávající o osudu Augustina Bubníka a dalších českých hokejistech, kteří se stali obětmi politických procesů v 50. letech. Poté následovala diskuze a série zajímavých úkolů, které žákům přiblížily období totality a vysvětlily základní rozdíly mezi demokratickým a autoritářským politickým režimem.

Více informací o projektu naleznete na: https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi/mesic-filmu-na-skolach.

Foto: Kateřina Sedláčková

Akce v měsíci prosinci

Úterý 14.12.2021:  Řemeslnický den (2. – 4. vyučovací hodina), výroba vánočních dárků pro svoji rodinu, tvorba foto návodu na výrobu produktu. Výuka končí dle rozvrhu.
Čtvrtek 16.12.2021: Vánoční žákovská akademie a projekt České Vánoce (vystoupení jednotlivých tříd v ŠJ, pořízení videozáznamu, vánoční tradice, církevní zvyky, etická témata apod.) Výuka končí dle rozvrhu.
Pátek 17.12.2021: Vánoční poselství tříd – výroba společného novoročního poselství, výuka do 12.50 hodin.
Pondělí 20.12.2021 – čtvrtek 23. 12.2021: Ředitelské volno
Pondělí 27.12.2021 – pátek 31.12.2021: Vánoční prázdniny (výuka pokračuje v pondělí 3. 1.)
Posted in 6.C

Měsíc filmu na školách

Ve čtvrtek 25. listopadu proběhl na naší škole projekt Měsíc filmu na školách, který byl tentokrát zaměřený na politické procesy 50. let. Součástí projektu byla beseda s historikem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. a promítání filmu Postavení mimo hru o procesu s hokejistou Augustýnem Bubníkem.

        

Posted in 6.C

Testování žáků

Vážení rodiče,
ve dnech 22. 11. a 29. 11. 2021 bude na všech základních školách opět probíhat testování žáků na Covid-19.

Testovat se nemusí žáci kteří doloží potvrzení, že:

  1. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo
  2. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
  3. absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Testování bude probíhat ve stejném režimu jako testování, které proběhlo v září 2021 s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo v první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy odcházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

Testovat se bude antigenními testy, stejně jako v září 2021.

Testování není bariérové, proto pokud se žáci neprokáží potvrzením z bodů 1.-3. (OTN), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

 

Etická výchova – projekt

Ve dnech 15. a 16. 11. jsme se opět věnovali etické výchově. Na programu tentokrát byl například test osobnosti, hodnotová pyramida, chování na sociálních sítích a řada dalších zajímavých aktivit. Také jsme vytvářeli jablíčka na školní strom Týmovník, který bude společným dílem všech žáků naší školy.

Posted in 6.C

Zdraví nás baví

V pondělí 1. 11. jsme se první čtyři vyučovací hodiny věnovali projektu zaměřenému na zdravý životní styl. Povídali jsme si o zdravém stravování, první pomoci a nebezpečí drog. Nesměl chybět ani pohyb na čerstvém vzduchu.

Posted in 6.C

Plán akcí na listopad 2021

Pondělí 1. listopadu: projekt Zdraví nás baví (4 vyučovací hodiny, dále dle rozvrhu)

Čtvrtek 4. listopadu: setkání žákovského senátu 

Čtvrtek 11. listopadu: Měsíc filmu na školách (téma: politické procesy 50. let) – beseda s historikem dr. Petrem Sedlákem (ÚSTR ČR) a promítání filmu

Pondělí 15. listopadu: první část projektu Etická výchova

Úterý 16. listopadu: druhá část projektu Etická výchova

Úterý 23. listopadu: Rada rodičů Patron (od 15.00 hod. v 7.D)

                                    Třídní schůzky (od 16.00 hod. v 6. C)

Během všech projektových dnů a plánovaných akcí končí výuka dle rozvrhu, vyučování se nezkracuje.

Posted in 6.C

Etická výchova

V pátek 22. 10. jsme navázali na úterní návštěvu divadelního představení a v rámci projektu Etická výchova jsme se zaměřili na to, jak se vhodně obléknout pro různé příležitosti a jak se chovat nejen při návštěvě kulturních akcí, ale také při cestování hromadnou dopravou. Dále jsme se zabývali různými způsoby oslovování, slušným stolováním a projekt jsme zakončili shlédnutím filmu s problematikou drog a diskusí na toto téma.

Podzimní dýňové slavnosti

Ve čtvrtek 21. 10. se na naší škole konaly tradiční Dýňové slavnosti. Během dopoledního projektu jsme si připomněli tradice Dušiček a Helloweenu, vydlabali jsme si dýňové lampiony a tvořili jsme i z dalších přírodnin. Odpoledne slavnost pokračovala programem pro veřejnost, kde si děti mohly vyzkoušet různé aktivity a tvoření na několika stanovištích a v dílničkách, zájemci mohli navštívit přednášku o dýních, nebo se občerstvit v naší kavárně, či si opéct uzeninu venku na ohni. I přes rozmary počasí se celá akce vydařila.

– 

 

Představení Malý princ

V úterý 19. 10. jsme se hodili „do gala“ a navštívili jsme představení Malý princ ve Filharmonii Hradec Králové. Představení vytvořené podle stejnojmenné knihy Antoina de Saint-Exupéryho bylo milým kulturním zážitkem.

   

Posted in 6.C

Dýňová slavnost

Zdroj obrázku: https://www.idnes.cz/jenprozeny/volny-cas/dyne-nemusi-byt-jen-halloweenskou-dekoraci.A181030_170052_jpz-volny-cas_jph1

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní setkání. Dýňová slavnost se bude konat ve čtvrtek 21. 10. 2021.                                                                    Slavnostní zahájení programu je v 15.00 hod. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, halloweenská stanoviště, podzimní bistro s dýňovými i jinými dobrotami,       tradiční dýňovou polévku, opékání na ohni a mnoho dalšího. 

Těšíme se na Vás!

Tým pedagogů ZŠ logopedická

 

pozvánka ke stažení zde:  Dýňová slavnost

 

 

 

 

Plán akcí na měsíc říjen

4. října: zahájení činnosti zájmových kroužků

19. října: představení Malý princ ve Filharmonii HK (90 Kč do 14. 9.)

22. října: den otevřených dveří od 9 do 12 hodin

21. října: Dýňová slavnost (pro žáky, rodiče a veřejnost)

27. – 29. října: podzimní prázdniny

28. října: státní svátek

 

Posted in 6.C

Malý princ

V úterý 19. října 2021 se zúčastníme hudebně-divadelního představení MALÝ PRINC ve Filharmonii HK. Na zajímavě zpracované vystoupení vybíráme vstupné 90 Kč. Prosím přinést nejpozději do 14. října 2021 (pokud možno přesnou částku). První vyučovací hodina proběhne dle rozvrhu ve škole, poté přesun MHD (s sebou městskou kartu nebo 2 jízdenky). 

Posted in 6.C

Třídní schůzka se koná dne 21. 9. 2021 od 16 hodin ve třídě 6. C. Prosíme o laskavé dodržování protiepidemiologických opatření. 

Mgr. Šárka Dostálová

Posted in 6.C

Bezpečné nábřeží 2021

Ve středu 15. 9. navštívili žáci druhého stupně naší školy v rámci projektu Ochrana osob za mimořádných událostí akci Bezpečné nábřeží v centru Hradce Králové. Cílem akce, která se konala pod záštitou Královéhradeckého kraje, bylo seznámit veřejnost s činností jednotlivých složek IZS. Děti měly možnost prohlédnout si techniku a dozvědět se spoustu zajímavých informací o práci záchranných a bezpečnostních složek.

Posted in 6.C

Leonardo da Vinci na ZŠ logopedické

V pátek 10. 9. 2021 jsme měli možnost zhlédnout program o Leonardu da Vinci pořádaný pardubickou agenturou Pernštejni. Prostřednictvím hraného představení jsme se seznámili s životem mistra Leonarda, prohlédli jsme si kopie jeho nejznámějších obrazů a jeho vynálezy, z nichž jsme si mohli některé i vyzkoušet.

Posted in 6.C

Logopedický týden (6. – 10. 9.)

Jako každý rok, i letos byl začátek školního roku věnován logopedickým aktivitám. Děti absolvovaly týden plný her a různých aktivit zaměřených nejen na trénink správné výslovnosti, ale také na rozvoj zrakového a sluchového vnímání a hrubé i jemné motoriky nebo třeba procvičování správného dýchání. 

Posted in 6.C

Etická výchova

Hned třetí školní den, čili v pátek 3. září, proběhl na naší škole další z projektových dnů etické výchovy. Žáci si připomněli například zásady správného stolování, trénovali, jak se správně představit, vytvořili si strom třídy z otisků rukou a věnovali se dalším aktivitám ve třídě i venku.

 

Posted in 6.C

Akce na září

1. 9. 2021: zahájení školního roku

2. 9. a 3. 9. 2021: třídnické hodiny ve škole, výuka do 12.50 hod.

6. 9. až 10. 9. 2021: Logopedický týden (1. – 5. hodina, dále dle aktuálního rozvrhu)

10. 9. 2021: představení „Leonardo da Vinci“ 

15. 9. 2021: Bezpečné nábřeží (ukázka práce IZS) – v rámci projektu Ochrana osob za mimořádných událostí

21. 9. 2021: třídní schůzky (od 16 hodin)

27. 9. 2021: ředitelské volno

28. 9. 2021: státní svátek

Posted in 6.C