Výlet do Fajnparku

Včera 14. 6. 2023 jsme navštívili zábavní park FAJNPARK v Chlumci nad Cidlinou. Jeli jsme vlakem a pak šli kousek pěšky. Během dopoledne jsme se vydováděli na různých atrakcích – jezdili jsme autíčky na safari, stříkali po sobě vodními děly, pohybovali jsme se v létajících talířích UFO, zdolávali jsme lezeckou stěnu, zkoušeli jsme svou sílu atd. Projeli jsme se místním vláčkem a poznali celou rozlohu parku. V poledne jsme se osvěžili v místní restauraci. Poté jsme se otužili ve vodním jezírku. Bylo velmi pěkné počasí a tak jsme si školní výlet společně užili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Blanka Roháčková, třídní uč. 9. D

Ekocentrum Paleta – Pardubice

V rámci Environmentální výchovy navštívili třídy 6.C a 6.D Ekocentrum Paleta v Pardubicích, kde pro mě byl připraven program na téma: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“, který byl zaměřený na vztahy, spolupráci a komunikaci v kolektivu. Žákům se program dle jejich slov líbil a byli rádi, že se do Ekocentra již podruhé v tomto školním roce podívali.

Mgr. Tomáš Dohnanský

HUCKLEBERRY FINN

Zdroj obrázku: Tato fotografie byla pořízena v rámci projektu „Zvýšení atraktivity Královéhradeckého kraje 2“ podpořeného za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Autor: David Taneček

V pátek 21. 4. 2023 jsme byli v divadle Drak na představení „HUCKLEBERRY FINN“ – autorská inscenace opírající se o motivy slavného románu Marka Twaina. Huckleberry Finn je považovaný za jeden ze zakladatelských titulů tradice velkých amerických románů. Byl to příběh o svobodě, ale jak se ukázalo stát se svobodným neznamená jen zbavit se útlaku a ústrků, ale možná taky vlastních předsudků.

 

Představení se nám moc líbilo.

 

 

 

Měsíc knih – vytváříme komiks

Březen je jako každý rok Měsícem knihy. Letos jsme zaměřili projekt na komiks. Ve středu 29. 3. 2023 jsme se v 6., 7., 8. a 9. ročnících věnovali vzniku, vývoji a rozšiřování komiksu mezi žáky. Dvě hodiny jsme se dovídali, že komiks je s námi od prvopočátku lidstva – od jeskyně Altamira ve Španělsku přes egyptské pyramidy po současnost.

Zhlédli jsme zajímavá videa o vzniku, tvorbě a výrobě komiksu a pak se pustili do malování postaviček v rámečcích. Nezapomněli jsme na bubliny se zajímavými hláškami nebo citoslovci.

Poslední hodinu jsme se s výtvory vyfotografovali a nabídli obrázky i I. stupni ZŠ.

Festival JSNS – kino Centrál

Dne 31. března žáci navštívili kino Centrál, kde probíhal festival Jeden svět na školách, jehož součástí bylo promítání dokumentárních filmů a odborná diskuze. 

Mgr. Tomáš Dohnanský 

Zdroj obrázku: jedensvet.cz

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Posted in 6.D

Přehled akcí – DUBEN

 

6.4. – Velikonoční prázdniny 

13.4. – Žákovský senát (Zástupci tříd. Sraz v 10.10 hodin v literárním koutku. 10:15 – 11:00)

14.4. – Etická intervence ve třídě (10:15 – 11:55. Spolupráce se ŠPP) 

21.4. – Divadelní představení 

          Představení „Huckleberry Finn“ – divadlo Drak HK (od 10.30 hodin).
          Délka hry cca 50 min.
          Vstupné za žáka = 60 Kč.
 
17.4. – 21.4. – Třídnické hodiny na 2. stupni – Den Země
 
                    Výzva pro žáky: „Každý z nás donese květinu, aby se nám ve třídě ještě více líbilo!“
                    – péče o květiny (přesazení, nové květiny, výzdoba třídy květinami).
 
Mgr. Tomáš Dohnanský 
Zdroj obrázku: lskfm.cz 
Posted in 6.D

Informace a přehled akcí – BŘEZEN

Změna názvu naší školy. Základní škola logopedická se mění na:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ

Komens v Bakalářích – zde budou předávány všechny důležité informace pro rodiče a žáky. Prosím o pravidelné sledování informací ze školy, důležitá upozornění, sdílené dokumenty atd.

  • 5. 3. – 10. 3. – Lyžařský a turistický výcvik (zájemci)

V týdnu konání výcviku nebude probíhat třídnická hodina, konzultační hodiny, ani kroužek florbalu.

  • 24. 3. – Den otevřených dveří (9:00 – 12:00)
  • 29. 3. – Projekt Měsíc knihy: 1. – 4. vyučovací hodina
  • 31. 3. – Festival Jeden svět na školách

Bio Centrál Hradec Králové, budeme vybírat 90 Kč, projekce: Oáza, Julieta a želvy v moři plastů, První touchdown

Mgr. Tomáš Dohnanský 

Zdroj obrázku: zpravy.aktualne.cz 

Posted in 6.D

Pavučina vztahů

Dne 24. února byla v rámci etické výchovy zařazena do třídnické hodiny aktivita Pavučina vztahů. Aktivita rozvíjí schopnost žáků předat si pozitivní zpětnou vazbu a podpořit pocit sounáležitosti se třídou. 

Mgr. Tomáš Dohnanský

Posted in 6.D

Pololetní dovádění

Dne 31. ledna žáci navštívili v rámci pololetního dovádění Fly Zone Park – zábavní centrum v Hradci Králové. Návštěva byla odměnou za vysvědčení a práci v 1. pololetí. Všichni si to náramně užili. 

Mgr. Tomáš Dohnanský 

Posted in 6.D

Vánoční kino

Ve středu 21. prosince jsme vyrazili do kina na pohádku Největší dar. Pohádka se nám moc líbila. Dozvěděli jsme se něco o slovanských bozích a také o dřívějším způsobu života. 

Mgr. Tomáš Dohnanský  

Zdroj obrázku: csfd.cz

Posted in 6.D

Vánoční radování

Ve čtvrtek 15. prosince proběhl na naší škole projekt „České Vánoce“. Tento den, jak už název napovídá byl přizpůsobený oslavě Vánoc. Celé dopoledne jsme si povídali o Vánočních zvycích a tradicích, hráli nejrůznější hry a soutěže a nechyběly ani tematické aktivity. Odpoledne jsme se připravovali na příchod veřejnosti a na Vánoční jarmark, kde jsme prodávali své výrobky.  Celý den se nesl v příjemné Vánoční atmosféře 🙂

Mgr. Tomáš Dohnanský 

 

Posted in 6.D

Řemeslnický den

V úterý 13. prosince jsme vyráběli náš adventní Vánoční kalendář ve tvaru kamionu a Vánoční věnování, které budeme prodávat na čtvrtečním Vánočním jarmarku. Také jsme si vytvořili logo naší fiktivní firmy a stanovili cenu jednotlivých výrobků. Dílo nám šlo pěkně od ruky a doufáme, že se bude líbit a půjde na odbyt. Hlavně ale chceme potěšit a udělat radost našim zákazníkům (rodičům). 

Mgr. Tomáš Dohnanský

 

Posted in 6.D

VÁNOČNÍ EXKURZE

Ve čtvrtek 8. 12. 2022  se vydali žáci šestých a sedmých tříd na exkurzi do Třebechovic pod Orebem, kde se nachází unikátní mechanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta (1849 – 1926)Josefa Kapuciána (1841 – 1908) a autora mechanismu Josefa Frimla (1861 -1946).

Třebechovický Proboštův betlém je přes sto let starý a jediným betlémem v České republice prohlášeným za Národní kulturní památku (v roce 1999). Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze dřeva před více než sto lety. Rozměry: délka 6,89m, výška 2,35 m, hloubka 1,89 m, váha cca 1,2 tuny bez podvozku. Skládá se z více než 2 000 vyřezávaných dílů.

Rovněž jsme prohlédli sbírkový fond betlému, který tvoří více než 400 betlémů zhotovených z nejrozmanitějších materiálů, pocházejících z různých částí České republiky.

Výlet se žákům velmi líbil a byli také rádi, že mohli načerpat příjemnou vánoční atmosféru.

 

 

Vánoční bazar knih

Máte doma knížky, které nikdo nečte?

Nabídněte je do našeho VÁNOČNÍHO BAZARU KNIH, který se bude konat v rámci Vánočního radování ZŠ logopedické.

Knihy do bazaru můžete nosit od 7. do 12. prosince 2022 paním učitelkám Dostálové, Zabavské nebo Šámalové.

Prosíme jen knihy v dobrém stavu. Výtěžek z prodeje knih bude použit pro žáky ZŠ logopedické.

Děkujeme.

 

Zasedání žákovského senátu

Ve čtvrtek 24.11.2022 proběhlo první zasedání žákovského senátu. Zástupci 4. – 9. ročníků se setkali s vedením úseku školy, aby vyjádřili své podněty a připomínky. Každý senátor obdržel diplom k novému titulu ve školním roce 2022/2023. 

Těšíme se na společné setkávání a vzájemnou spolupráci!

Mgr. Boučková

Mgr. Dostálek

 

Světýlkový týden 6.D

V týdnu od 31. října – 4, listopadu proběhl na našem úseku školy Světýlkový týden, který byl zaměřen na podzimní výzdobu a Halloweenské tradice. Žáci dlabali dýně, zdobili si třídu a i samotná výuka v jednotlivých předmětech byla Halloweenu přizpůsobena. V úterý 1. listopadu proběhla 1. vyučovací hodinu soutěž mezi třídami o nejlépe vyzdobenou třídu. Žáci si světýlkový týden užili a již se těší na čas adventní.

Mgr. Tomáš Dohnanský 

Přehled akcí – LISTOPAD

31.10 – 4.11. – Světýlkový týden – výuka v předmětech zaměřena na podzim, Halloween

1.11. – Soutěž o nejhezčí podzimně vyzdobenou třídu

3.11. – Zasedání žákovského senátu (3. vyučovací hodina)

11.11. – Beseda na téma Bezpečnost (2. a 3. vyučovací hodina)

15.11. – Třídní schůzky – Informační odpoledne od 16:00

         – Rada rodičů Patron od 15:00

17.11. – Státní svátek 

Mgr. Tomáš Dohnanský

Zdroj obrázku: gifyagusi.pl

 

Posted in 6.D

Ekocentrum Paleta

V pátek 21. října se naše třída vypravila na exkurzi do Pardubic, kde jsme navštívili Ekocentrum Paleta. Program jsme měli v učebně s živými zvířaty, kde žáci přišly do kontaktu s celou řadou domácích mazlíčků jako např. Činčila, Leguán, Užovka a mnohé další. Žáci se dozvěděli, jak se o ně starat, mohli si je pohladit a také nakrmit. Všem se program moc líbil. 

Mgr. Tomáš Dohnanský

Posted in 6.D

Logopedický týden

V týdnu od 5. do 9. září se žáci 6.D účastnili projektové výuky, která byla zaměřena na rozvoj jazyka a řečových dovedností, zrakové a sluchové percepce, motoriky, paměti, prostorové orientace, koncentrace a logického myšlení. 

Mgr. Tomáš Dohnanský 

Zdroj obrázku: www.transgendernijmegen.nl

Posted in 6.D

Bezpečné nábřeží

Dne 8. září žáci 6.D navštívili akci složek integrovaného záchranného systému s názvem „Bezpečné nábřeží“. Měli možnost vidět techniku policistů, hasičů, záchranářů, celníků, vězeňské služby a dalších a dozvědět se řadu informací o jejich fungování.

Mgr. Tomáš Dohnanský 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Posted in 6.D

Týden mobility v kině Centrál

V úterý 20. září se žáci 2. stupně zúčastní naučného programu s názvem Týden mobility v kině Centrál v Hradci Králové. Program potrvá 90 minut od 8.45 hod do 10.15 hod. Akce je pro žáky zajištěna zdarma. Výuka končí dle rozvrhu.

Mgr. Tomáš Dohnanský 

Zdroj obrázku: www.mzp.cz

Posted in 6.D