Leden 2022

11. ledna – Online třídní schůzky od 16 hodin 
13. ledna – Žákovský senát (3. vyučovací hodina v knihovně školy)
17. ledna – 21. ledna – Autoevaluační týden (reflexe a sebereflexe žáků za uplynulé pololetí)
28. ledna – Projektové vyučování – Příběh mojí rodiny
31. ledna – Předávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí 
31. ledna – Pololetní dovádění
Posted in 6.D

Soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci

         V předvánoční atmosféře proběhla na naší škole soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci. Do soutěže se zapojili žáci, celé třídy i rodiče. Úspěšné výrobky byly ohodnoceny velkým potleskem a odměněny milými dárky. 

 

 

Zapsala M. Kolářová

Naše škola na portálu Jeden svět na školách

Naše škola se v letošním listopadu zapojila do dalšího ročníku Měsíce filmu na školách, kterým jsme podpořili nezkreslený přístup k dějinám a vnímání české historie. Více o pořádání této akce si můžete přečíst v dalším publikovaném příspěvku na webu školy (klikněte zde).

Na níže uvedeném odkazu lze zhlédnout fotogalerii z letošního celorepublikového projektu na portálu Jeden svět na školách, kde je možné na mnoha fotografiích spatřit právě besedu našich žáků s Jiřím Štěpánem z královéhradecké univerzity.

Za celou školu Mgr. Simon Schwab

KLIKNĚTE ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc filmu na školách

25. listopadu se žáci 5. – 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování v rámci projektu Měsíc filmu na školách, které bylo vedeno Mgr. Simonem Schwabem a hostem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. Žáci měli nejprve možnost zhlédnout dokumentární film pojednávající o osudu Augustina Bubníka a dalších českých hokejistech, kteří se stali obětmi politických procesů v 50. letech. Poté následovala diskuze a série zajímavých úkolů, které žákům přiblížily období totality a vysvětlily základní rozdíly mezi demokratickým a autoritářským politickým režimem.

Více informací o projektu naleznete na: https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi/mesic-filmu-na-skolach.

Foto: Kateřina Sedláčková

Akce na PROSINEC

Úterý 14.12.2021:  Řemeslnický den (2. – 4. vyučovací hodina), výroba vánočních dárků pro svoji rodinu, tvorba foto návodu na výrobu produktu. Výuka končí dle rozvrhu.
Čtvrtek 16.12.2021: Vánoční žákovská akademie a projekt České Vánoce (vystoupení jednotlivých tříd v ŠJ, pořízení videozáznamu, vánoční tradice, církevní zvyky, etická témata apod.) Výuka končí dle rozvrhu.
Pátek 17.12.2021: Vánoční poselství tříd – výroba společného novoročního poselství, výuka do 12.50 hodin.
Pondělí 20.12.2021 – čtvrtek 23. 12.2021: Ředitelské volno
Pondělí 27.12.2021 – pátek 31.12.2021: Vánoční prázdniny (výuka pokračuje v pondělí 3. 1.)
Posted in 6.D

Testování žáků

Vážení rodiče,
ve dnech 22. 11. a 29. 11. 2021 bude na všech základních školách opět probíhat testování žáků na Covid-19.

Testovat se nemusí žáci kteří doloží potvrzení, že:

  1. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo
  2. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
  3. absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Testování bude probíhat ve stejném režimu jako testování, které proběhlo v září 2021 s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo v první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy odcházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

Testovat se bude antigenními testy, stejně jako v září 2021.

Testování není bariérové, proto pokud se žáci neprokáží potvrzením z bodů 1.-3. (OTN), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

S pozdravem Mgr. Volková Hana

Posted in 6.D

Měsíc filmu na školách

 

25. listopadu:

Při besedě s historikem PhDr. Jiřím Štěpánem si děti uvědomily, co to jsou totalitní praktiky, co to znamená být svobodný a že svoboda není samozřejmou věcí, a to bohužel ani v dnešním světě.

T. Malcová

Posted in 6.D

Třídní schůzka 6.D 23.11. 16,00

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemické situaci proběhne třídní schůzka 23.11  v 16,00 online. Pozvánku jsem zaslala na Gmailovou adresu Vašich dětí, abychom zároveň vyzkoušeli toto spojení, pokud by začala distanční výuka. Děkuji. 

S pozdravem Volková Hana

Posted in 6.D

Projektové dny – ETICKÁ VÝCHOVA

Dne 15.11. a 16.11. 2021 na ZŠ logopedické probíhaly projektové dny, které byly zaměřeny na etickou výchovu. Žáci se soustředili   na rozvoj sociálních dovedností, empatii, zaměřili se na etické chování v oblasti internetu. Konečnou fází projektu bylo vytvoření obrázkového materiálu pro celoškolní projekt – strom Týmovník.

Posted in 6.D

Přehled akcí na listopad

1. 11. 2021 – Projektové vyučování Zdraví nás baví (1. – 4. vyučovací hodina) s TU, poté výuka dle rozvrhu

4. 11. 2021 – Žákovský senát (v knihovně školy, 3. vyučovací hodina)

10. 11. 2021 – Beseda s hostem školy: 2. vyučovací hodina, host: ředitel VČ muzea Pardubice Mgr. Tomáš Libánek

11. 11. 2021 – Měsíc filmu na školách (2. – 4. vyučovací hodina), host: dr. Petr Sedlák, v krčku školy

15. 11. 2021 – Projektové vyučování Etická výchova 1. část, (1. – 5. vyučovací hodina)

16. 11. 2021 – Projektové vyučování Etická výchova 2. část (1. – 3. vyučovací hodina)

23. 11. 2021 – Třídní schůzky – informační odpoledne pro rodiče, od 16 hodin v učebně 6.D

 

Posted in 6.D

Projekt — Etická výchova

22. října proběhl v 6.D. projekt Etické výchovy. Prostřednictvím pracovních listů jsem se společně se žáky lépe poznávali, rozvíjeli a upevňovali jejich sociálních dovednosti. V průběhu dalších hodin jsme se zaměřili na dodržování a respektování pravidel společenského chování ve škole i mimo ni. Poslední hodina byla věnována posílení odmítavého postoje žáků ke zneužívání návykových látek.

 

 

Posted in 6.D

Dýňové slavnosti 2021

Dne 21. října proběhly na ZŠ logopedické Dýňové slavnosti. V jednotlivých třídách se žáci seznámili s pojmy Dušičky, Halloween, dlabali dýně, soutěžili a zároveň tvořili výrobky z přírodnin.  V 6. D jsme vyráběli podzimní svícny a myslím, že se povedly. 

Posted in 6.D

Dýňová slavnost

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní setkání. Dýňová slavnost se bude konat ve čtvrtek 21. 10. 2021.                                                                    Slavnostní zahájení programu je v 15.00 hod. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, halloweenská stanoviště, podzimní bistro s dýňovými i jinými dobrotami,       tradiční dýňovou polévku, opékání na ohni a mnoho dalšího. 

Těšíme se na Vás!

Tým pedagogů ZŠ logopedická

 

pozvánka ke stažení zde:  Dýňová slavnost

 

 

 

 

Elektronická žákovská knížka

V letošním školním roce budeme nadále využívat ke klasifikaci pouze elektronickou verzi ŽK. Přihlašovací údaje obdrželi žáci ve škole. 

Internetové připojení: https://bakalari.neslhk.com/next/login.aspx

Lze spustit i z webu školy www.zs-logopedicka.cz (nahoře v liště: RODIČE – ELEKTRONICKÁ ŽK)

Mobilní aplikace: aplikace Bakaláři OnLine (přihlášení je stejné jako v internetové podobě).

Posted in 6.D

Řijen 2021

4. 10. 2021 – zahájení činnosti zájmových kroužků
19. 10. 2021: představení Malý princ ve Filharmonii HK (viz zápisníky)
25.10. 2021: Projekt Evropský den jazyků
21. října 2021: Podzimní slavnosti pro žáky, rodiče a veřejnost v areálu školy

22. října 2021: den otevřených dveří od 9 do 12 hodin

27. října 2021: podzimní prázdniny
28. října 2021: státní svátek
29. října 2021: podzimní prázdniny
Posted in 6.D

Etický den v 6.D

Dne 3. 9. 2021 proběhl v 6.D projekt Etický den. Žáci se s společně s třídní učitelkou snažili nastavit pravidla třídy, která budou v průběhu školního roku dodržovat. Zaměřili se také na týmovost, neverbální komunikaci a etiketu. 

Posted in 6.D

Organizace školního roku 2021/2022

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Zahájení vyučování středa 1. září 2021
Ředitelské volno pondělí 27. září 2021
Státní svátek úterý 28. září 2021
Podzimní prázdniny středa 27. října a pátek 29. října 2021
Státní svátek Čtvrtek 28. října 2021
Státní svátek středa 17. listopadu 2021
Ředitelské volno pondělí 20. prosince až čtvrtek 23. prosince 2021
Svátek pátek 24. prosince 2021
Vánoční prázdniny pondělí 27. prosince 2021 až pátek 31. prosince 2021

 

výuka začíná v pondělí 3. ledna 2022

Pololetní prázdniny pátek 4. února 2022
Jarní prázdniny Hradec Králové: pondělí 7. února až pátek 11. února 2022

 

Rychnov nad Kněžnou: pondělí 21. února až pátek 25. února 2022

Velikonoční prázdniny čtvrtek 14. dubna 2022
Svátky pátek 15. dubna a pondělí 18. dubna 2022
Konec školního roku čtvrtek 30. června 2022

 

Posted in 6.D

„Bezpečné nábřeží“

Dne 15. 09.2021 navštívila třída 6.D společně s dalšími třídami II. stupně ZŠL v pořadí třetí ročník osvětové akce složek integrovaného záchranného systému (IZS), kterou pořádá Královéhradecký kraj. Hlavním smyslem celé akce bylo ukázat techniku a práci záchranných a bezpečnostních složek. Žáci měli jedinečnou možnost vidět techniku policistů, hasičů, záchranářů, celníků, vězeňské služby a dalších a dozvědět se řadu informací o jejich fungování.

Posted in 6.D

Logopedický týden

V průběhu logopedického týdne jsme nejen procvičovali problematické hlásky, ale zaměřili jsme se také na jemnou motoriku, logické uvažování, na zrakovou a sluchovou percepci. Zároveň jsme relaxovali v místnosti Snoezelen.

Posted in 6.D

Září 2021

1. 9. 2021: zahájení školního roku

2. 9. a 3. 9. 2021: třídnické hodiny ve škole, výuka do 12.50 hod.

6. 9. až 10. 9. 2021: Logopedický týden, výuka končí dle rozvrhu třídy

10. 9. 2021: divadelní představení Pernštejni z Pardubic – hra „Leonardo da Vinci“

15. 9. 2021: projektové vyučování Bezpečné nábřeží (nábřeží HK – ukázka práce IZS), ráno odchod od školy, výuka končí dle rozvrhu

17. 9. 2021: výběr peněz na pracovní sešity

27. 9. 2021: ředitelské volno

28. 9. 2021: státní svátek

 

Posted in 6.D