Květen 2021 ve škole

Pátek 21. května 2021: projekt „Příběh mojí rodiny – Jsme podnikaví“ (4 vyučovací hodiny, dále výuka dle rozvrhu)

Pondělí 24. května 2021 – pátek 28. května 2021: Školní burza rostlinek (informace obdrží děti ve škole a na plakátech)

Úterý 25. května 2021: online třídní schůzka (od 16 hodin, přes Google Meet – odkaz bude vložen v online učebně dějepisu)

Středa 26. května 2021: projekt Sexuální výchova (6 vyučovacích hodin + obědová polední pauza, výuka dále dle rozvrhu do 15.35 hod.)

Čtvrtek 27. května 2021: projekt Etika třídy (fotografování tříd, tvorba třídní kroniky, výuka končí dle rozvrhu)

 

 

 

Posted in 6.D

Den Země 2021

Ve čtvrtek 22. dubna 2021 se celá škola zapojila do oslav Dne Země – naší planety. Během dopoledního projektového vyučování se děti se svými učiteli vypravily do okolní přírody a zkoumaly zdejší okolí, poznávaly rostliny, zvířata, orientovaly se podle map. Součástí dne bylo zkrášlení školního prostředí, a tak se žáci zapojili do úklidu dílny, zametání cest, přesazování rostlin, sbírání odpadků v krajině nebo výroby krmítek. Díky příjemnému jarnímu sluníčku byl celý projekt úspěšně zakončen a odměnou je pro všechny děti a rodiče příjemné školní zázemí, kde se všichni vzděláváme!

Za celý tým Mgr. Simon Schwab

 

DUBEN 2021: co nás čeká ve škole?

Pátek 9. dubna 2021: mimořádná online třídní schůzka (návrat žáků do školy, testování žáků) – od 16 hodin přes Google Meet

Pondělí 12. dubna 2021: zahájení prezenční výuky ve škole pro 1. až 9. ročník

Čtvrtek 22. dubna 2021: projektové vyučování DEN ZEMĚ (1. až 4. hodina – péče o venkovní prostředí školy, procházka do přírody, orientace v přírodě, venkovní aktivity), děti si vezmou vhodné oblečení a obuv, lze mít vlastní pracovní rukavice, od 5. hodiny výuka dle rozvrhu třídy

Pátek 30. dubna 2021: projekt MĚSÍC KNIHY (1. až 4. hodina, práce s textem, literární ochutnávky, online aplikace, čtenářské aktivity), od 5. hodiny výuka dle rozvrhu

 

 

 

Posted in 6.D

BŘEZEN 2021: důležité termíny

 

  • od 1. března 2021 do odvolání: distanční výuka

  • 8. 3. – 14. 3. 2021: jarní prázdniny (distanční výuka neprobíhá)

  • 23. 3. 2021: online třídní schůzky od 16 hodin přes Google učebnu (odkaz pro vstup bude vložen do kurzu „Dějepis 6.D“)

 

 

Posted in 6.D

Distanční výuka 6.D od 22. 2. 2021

 

Od pondělí 22. února 2021 přechází celá třída 6.D na distanční výuku. Online hodiny probíhají podle aktuálního distančního rozvrhu (viz výše). Pod tímto příspěvkem naleznete dopis pro zákonné zástupce od krajské hygienické stanice. Podrobné informace obdrželi zákonní zástupci SMS od třídního učitele.

Dopis pro zákonné zástupce žáků – info od KHS (klikněte ZDE)

 

 

 

Posted in 6.D

Literární cukrárna na 2. stupni

Děti, které pravidelně docházely do literární dílničky na 2. stupni – Literární cukrárny – pracovaly v jednotlivých lekcích s komiksem, fantasy literaturou, pohádkami, vytvářely volné pokračování osudů Harryho Pottera. V neposlední řadě ve škole pracovaly s vlastními knižními tituly, kterými inspirovaly své spolužáky, nebo využívaly školní knihovničku k hraní literárních her k rozvoji čtenářské gramotnosti a motivace ke čtení.

Třída 6.D: Den bezpečného internetu a třídní týmovost

Třída 6.D se zapojila do projektového vyučování v rámci Dne bezpečného internetu, který připadl na úterý 9. února 2021. Žáci pracovali s poučnými videi na FB profilu Policie ČR, která upozorňovala na výhody i rizika internetu. Šesťáci pro své kamarády vytvořili naučné plakáty, které nabízely možnosti bezpečného pohybu na internetu. Projekt byl vhodně propojen s posilováním týmovosti třídy, a to třeba tvorbou třídních erbů nebo komunitním kruhem. V třídnické hodině byl projekt zakončen tzv. desaterem netikety – etického vystupování na internetu nebo sociálních sítích.

ÚNOR 2021: akce a termíny

Úterý 9. 2. 2021: projektové vyučování zaměřené na rozvoj týmovosti třídy a bezpečný internet, zapojení do projektu pořádaného Policií ČR (1. až 4. hodina, dále výuka dle rozvrhu)

Pondělí 22. 2. 2021: v rámci třídnické hodiny se budeme věnovat analýze třídění odpadů a portálu Hra o Zemi (akce Týden bez odpadů)

 

Posted in 6.D

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 obdrží žáci během 4. vyučovací hodiny výpisy z vysvědčení za 1. pololetí tohoto roku. Odpolední výuka pokračuje dle rozvrhu. S sebou si žáci přinesou pevné desky k uložení výpisů. Do Zápisníků bude dětem vlepena informace, že obdrželi výpis z vysvědčení podle platného paragrafu školského zákona – tuto zprávu prosím podepsat nejpozději do pondělí 1. února 2021. V pátek 29. ledna 2021 čerpají žáci pololetní prázdniny. Hezké vysvědčení a prodloužený víkend 🙂

Posted in 6.D

Jakub Vosáhlo uspěl v soutěži

Náš spolužák Jakub Vosáhlo se zapojil do soutěže o nejhezčí vánoční a novoroční přání. Se svým obrázkovým přáníčkem zabodoval a umístil se na 3. místě z celého druhého stupně 🙂

Posted in 6.D

Aplikace Kahoot v dějepisu

Děti z 6. tříd procvičovaly v dějepisu probrané starověké civilizace pomocí online aplikace Kahoot. Využily tak školní notebooky, které učitelé mohou zařazovat do své výuky a zpestřit žákům sdílení vědomostí.

Mgr. Simon Schwab

Výběr povolání v etické výchově 6.D

Děti z 6.D se ve výuce etické výchovy věnovaly představám o budoucím povolání. Propojily tak výuku s projektem Učíme se podnikavosti, pomocí kterého řešily metodiku Skills Builder. Výstupem vyučovací hodiny byly zpracované myšlenkové mapy 🙂

Mgr. Simon Schwab

Šesťáci psali klínovým písmem

Ve výuce starověku v hodinách dějepisu se žáci 6.C a 6.D věnovali psaní klínového písma, které bylo užíváno v oblasti Mezopotámie. Děti psaly tento typ starověkého písma černou tuší na čtvrtku. Děti si tak více prohloubily znalosti o mezopotámské civilizaci.

Mgr. Simon Schwab

Třída 6.D pěstuje rýmovníky

Žáci ze třídy 6.D se věnují pěstování rýmovníků. Tyto rostlinky mají ve své třídě, pečují o ně v rámci třídnických hodin a etické výchovy. Děti se pravidelně střídají ve službě zalévání květinek a péči o listy a samostatně vytvořily popisky s informacemi o takzvaném mexickém eukalyptu.  

Mgr. Simon Schwab

Třídní schůzky online 19. 1. 2021

V úterý 19. ledna 2021 od 16 hodin proběhne online třídní schůzka přes Google Meet.

Odkaz k připojení jsem vložil do učebny „Dějepis 6.D“ do horní části v záložce se studijními materiály (stejně jako na podzim).

Těším se na setkání s Vámi 🙂

Posted in 6.D

LEDEN 2021: důležité termíny

Pátek 15. ledna: uzavření klasifikace za 1. pololetí

Pondělí 18. ledna – pátek 22. ledna: autoevaluační týden (žáci zhodnotí uplynulé pololetí, z každého předmětu jedna hodina, výuka dle běžného rozvrhu)

Úterý 19. ledna: online třídní schůzky přes Google učebnu (odkaz na setkání vložen do učebny dějepisu 6.D)

Pátek 29. ledna: pololetní prázdniny

 

 

 

 

Posted in 6.D

Pátek 18. 12. 2020: projektový den

V pátek 18. 12. 2020 proběhne projektový den „České Vánoce“. Žáci budou ve třídě s třídním učitelem. S sebou do školy psací potřeby, barevné tužky, zápisník. Odchod na oběd v 12.20 hodin, ze školní jídelny odchází žáci domů. Svačiny ve ŠJ jsou v tento den zrušeny.

Posted in 6.D

KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ PRO 2. STUPEŇ

KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ PRO 2. STUPEŇ

Vzhledem k výskytu koronaviru COVID-19 přechází všechny třídy 2. stupně do karantény, a to od středy 2. 12. 2020.

Výuka podle běžného režimu ve škole bude pokračovat od úterý 8. 12. 2020.

Během karantény nebude probíhat distanční výuka.

Žáci ve škole obdrželi formuláře s pokyny pro zákonné zástupce.

Posted in 6.D

Hygienická opatření před vstupem do školy

Vzhledem k nastaveným hygienickým opatřením ve škole vyzvedává žáky 6.D vždy pedagog první vyučovací hodiny před školou v 7.57 hodin. Prosím o dodržování časového harmonogramu, neshlukování s jinými třídami a pohybování na vyznačeném stanovišti. Děkuji.

 

Posted in 6.D

Konec distanční výuky

Podle nařízení vlády ČR začíná od středy 18. listopadu 2020 prezenční výuka ve škole podle běžného rozvrhu, a to pro 1. až 9. ročník. Online vyučování je ukončeno.

Žáci nemají povinnost nosit roušky (tato výjimka se nevztahuje na školní jídelnu).

Žáci by měli mít náhradní roušky uložené u sebe.

Školní družina, školní kluby a školní jídelna fungují v běžném režimu.

Ve škole bude zajištěno pravidelné větrání vnitřních prostor.

 

Posted in 6.D

Mimořádná změna rozvrhu ČJ a D (Mgr. Schwab)

V týdnu 9. 11. – 13. 11. 2020 dojde k mimořádnému přesunu úterní výuky českého jazyka a dějepisu. Rozvrh vypadá takto:

ČESKÝ JAZYK

pondělí 9. 11. (3. hodina)

PŘESUN Z ÚTERÝ: středa 11. 11. (4. hodina)

 

DĚJEPIS

PŘESUN Z ÚTERÝ: čtvrtek 12. 11. (3. hodina)

čtvrtek 12. 11. (4. hodina)

 

 

Posted in 6.D

Třídní schůzky ONLINE

V úterý 24. listopadu 2020 od 16 hodin proběhne online třídní schůzka s třídním učitelem. Schůzka proběhne přes videokonferenci v Google učebně (stejný způsob jako při online vyučování). Odkaz na online setkání s rodiči vložím do online učebny dějepisu 6.D, kde jsou přihlášeni všichni žáci třídy. Děkuji a těším se na setkání 🙂 

 

 

 

Posted in 6.D

Vyzvednutí učebních pomůcek ve škole

Zákonní zástupci žáků si mohou vyzvednout učební pomůcky pro žáka přímo ve škole (sešity, pracovní sešity, učebnice). U vchodu do školy oznamte tuto prosbu paní asistentce prevence a ta Vám donese pomůcky ze třídy opět ke vchodu do ZŠ. Prosím dodržujte tento čas: každý den 7.30 – 16.00 hodin.

 

 

Posted in 6.D

Suplované online hodiny

Vzhledem k nepřítomnosti některých učitelů může nastat suplování v rámci online hodin (hodinu povede jiný pověřený pedagog). I tak nadále platí povinnost žáků zúčastnit se všech online hodin podle upraveného rozvrhu. Děkuji 🙂

 

 

Posted in 6.D

Ošetřovné při péči o dítě

Zákonní zástupci žáků, kteří budou žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy a přechodu na distanční vzdělávání, vyplňují tiskopis a ten doručí do kanceláře školy. Formulář a další podrobné informace k ošetřovnému je ke stažení ZDE.

Posted in 6.D

Distanční vzdělávání od 2. 11. 2020

Všechny třídy přechází na základě nařízení vlády ČR od pondělí 2. listopadu 2020 na distanční výuku. Výuka bude probíhat formou online hodin přes Google učebnu. V příloze naleznete dvě přílohy: důležité informace k online výuce + upravený rozvrh hodin. Pro tuto výuku je důležité mít internetové připojení, funkční webkameru a hlavně mikrofon ke komunikaci s vyučujícím. Lze se připojovat na hodiny z tabletu, mobilu, notebooku i stolního PC. S dotazy se obracejte na třídního učitele mailem nebo telefonicky 🙂

Dělené skupiny na výuku českého i anglického jazyka je nutné dodržovat dle rozvrhu online hodin.

Pokud se žák nezúčastní online hodiny (lékař, jiné důvody) a přitom nemá s třídním učitelem domluvenou „papírovou přípravu na celý týden“, je nutné žáka omluvit běžným způsobem (omluvenka mailem nebo SMS třídnímu učiteli)!

Žáci, kteří nemají pro distanční výuku elektroniku nebo internet, nahlásí skutečnost třídnímu učiteli na školní mail nebo telefonicky nejpozději v pondělí 2. 11. 2020 do 12.00 hodin!!!

  • Pro tyto žáky připraví vyučující předmětů papírovou podobu zadání úkolů na celý týden, při převzetí úkolů na další týden odevzdá žák nebo zákonný zástupce vypracované úkoly z minulého týdne.
  • Vydávat úkoly bude rodičům asistentka prevence u vchodu do školy (termín převzetí oznámí třídní učitel rodiči žáka).

Příloha: INFO PRO ŽÁKY A RODIČE

Příloha: ROZVRH ONLINE HODIN

Posted in 6.D

Podzimní prázdniny a dny volna

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Pondělí 26. října a úterý 27. října 2020: uzavření škol krizovým opatřením vlády.

Středa 28. října 2020: státní svátek.

Čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020: podzimní prázdniny.

Prezenční výuka ve škole podle rozvrhu pokračuje po dnech volna od pondělí 2. listopadu 2020.

 

 

 

Výuka od středy 14. 10. 2020

Výuka: aktuální distanční vzdělávání se nevztahuje na naši školu, od středy 14. října 2020 funguje výuka tříd podle rozvrhu jako doposud.

Školní družina: dle aktualizovaných informací MŠMT funguje ranní i odpolední družina v běžném režimu, včetně ranních klubů.

Internát školy: internát funguje v tomto týdnu v běžném režimu, žáci a rodiče budou o případných změnách pro další týden informováni vychovateli.

 

Důvodem prezenční výuky ve škole je udělení výjimky pro školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, kam spadá i ZŠ logopedická.

Děkuji.

 

 

 

 

Posted in 6.D

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

Roční příspěvek do Rady rodičů (300 Kč)

PATRON – Spolek rodičů a přátel školy ZŠ logopedická, z.s.

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek zákonných zástupců žáků a zástupců Základní školy logopedická, jejichž společným zájmem je podpora spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci žáků školy.

Finanční prostředky získává spolek z příspěvků členů (tedy rodičů).

V tomto školním roce 2020/2021 byl na první schůzi rady rodičů dne 22.9.2020 odsouhlasen příspěvek ve stejné výši jako v předchozím roce, a to ve výši                                    300 Kč / dítě. V případě, že má rodič ve škole více dětí, platí příspěvek pouze jedenkrát.

Příspěvek prosím uhraďte na účet spolku: 2101675479 / 2010 nebo třídnímu učiteli, a to do 16. 10. 2020. V případě úhrady na účet spolku uveďte do poznámky jméno a příjemní dítěte a třídu.

Informace o použití finančních prostředků spolku a plánované výdaje jsou uváděny v zápisech z jednotlivých jednání spolku, které jsou dostupné na webových stránkách školy.

Všem děkujeme za podporu a pomoc, jak finanční tak i fyzickou a přejeme krásný školní rok 2020/2021.

Eva Adamcová, předsedkyně Spolku rodičů a ostatní členové

Logopedický týden na 2. stupni (třída 6.D)

V týdnu od 7. září do 11. září 2020 probíhal na naší škole tematicky zaměřený projektový týden „Logopedický týden“. Během dopoledních vyučovacích hodin se žáci se svými třídními učiteli věnovali logopedii, artikulaci, jemné i hrubé motorice, relaxaci, divadlu, recitaci, logice i zábavě a odpočinku. Žáci si tak vyzkoušeli mnohé techniky práce ve výuce, které budou vřazeny do běžného vyučování po celý školní rok. Děti se aktivitám nevěnovaly jen ve třídách, ale rovněž v přírodě. Hravou a zábavnou formou jsme tak rozvíjeli práci s řečí a zdravou psychikou, které jsou pro naši školu prioritou.

Mgr. Simon Schwab

Změna termínu třídnické hodiny

S ohledem na dojíždějící žáky a ranní přesuny do školy byl po domluvě s žáky změněn termín třídnické hodiny. Od pondělí 14. 9. 2020 se budou třídnické hodiny konat KAŽDÉ PONDĚLÍ 6. VYUČOVACÍ HODINU (13.00 – 13.45 HODIN). Po skončení hodiny odchází žáci na oběd. Děkuji za pochopení 🙂

Posted in 6.D

Rozvrh hodin 6.D (logopedický týden: 7.-11.9.2020)

V tomto týdnu probíhá na celé škole logopedický týden, věnovaný logopedii a speciálně pedagogické péči. Z tohoto důvodu musel být upraven rozvrh tříd. Žáci 6. tříd budou odcházet na oběd na konci 5. vyučovací hodiny, polední pauza se přesouvá v tomto týdnu na 6. vyučovací hodinu (školní kluby zajištěny). Časově končí žáci dle běžného rozvrhu. Děkujeme za pochopení 🙂

 

Posted in 6.D