Ekocentrum Paleta – LESY V OHROŽENÍ

Dne 20.03.2023 navštívili žáci 7.C a 7.D ekocentrum Paleta v Pardubicích. Tématem výukového programu byl les. Žáci se dozvěděli o významu lesa a o způsobech jeho ohrožení. Seznámili se s vlivy neživé a živé přírody a hlavně člověka na fungování lesů a jejich úbytek. Ve třech nenáročných bitvách s nepřáteli lesů usilovali o zachování jimi vytvořeného modelu lesa.

 

Přehled akcí BŘEZEN

 

3. 3. 2023                – Třídnická hodina – seznámení žáků s iniciativou Golden Heart. Návrhy dětí na Zlaté srdce pro spolužáka.
5. 3. – 10. 3. 2023
   – Zimní lyžařský a turistický kurz (odjezd v neděli na penzion Anička, Deštné v Orlických horách).                                                                                                               Výuka žáků, kteří na kurz nejedou je dle platného rozvrhu.

20. 3. 2023             – EVVO – Ekocentrum Paleta Pardubice – „Lesy v ohrožení“.
24. 3. 2023              Třídnická hodina – osobnost J. A. Komenského. Připomenutí svátku Dne učitelů.

29. 3. 2023             – Projekt – Měsíc knihy„Strom Literárník“ – 1.- 4. vyučovací hodina, dále dle rozvrhu
31. 3. 2023              – Festival Jeden svět na školách – Bio Centrál (projekce: Oáza, Julieta a želvy v moři plastů. První touchdown)                                                                                           2.- 4. vyučovací hodina, vstupné: 90,- Kč

INFORMACE:
Komens v Bakalářích – zde budou předávány všechny důležité informace pro rodiče a žáky.
Prosím o pravidelné sledování informací ze školy, důležitá upozornění, sdílené dokumenty atd.

Posted in 7.C

INFORMACE PRO RODIČE 

  • Při přihlašování obědů žákům na měsíc březen bylo zjištěno, že mnoho z nich nemá dostatečný zůstatek na účtu, proto jim nebyly obědy nahlášeny.
  • Nutnost platit obědy do 20. dne v měsíci, aby měl jejich syn/dcera obědy přihlášené.
  • Pokud během 27. 2. – 28. 2. 2023 nepřijde platba na stravovací účet, nebudou mít žáci oběd (1. 3. 2023).
  • Stav účtu si mohou rodiče zkontrolovat přes stránky strava.cz
  • Pokud rodiče nemají přihlašovací údaje, mohou napsat na odhlasky@neslhk.com a údaje jim budou zaslány
  • Netýká se žáků, kteří mají obědy hrazeny z dotací.

Zdroj obrázku: PIXABAY – Obrázky zdarma z Stolování

Posted in 7.C

Pavučina vztahů

Pavučina vztahů je aktivita, která má rozvíjet schopnost žáků předat si pozitivní zpětnou vazbu a podpořit pocit sounáležitosti se třídou.

Aktivita se nám líbila.

  

Posted in 7.C

Elektronický svět a kyberšikana

V úterý 21. 2. 2023 navštívili žáci 7. ročníků přednášku na téma Bezpečný internet a kyberšikana, pořádaný Městskou policií Hradec Králové v učebně MPHK Třebeš. Žáci si připomněli, jak se chovat v kyberprostoru a seznámili se s problematikou a nástrahami sociálních sítí.

Přednáška byla svým zaměřením pro žáky velmi zajímavá a zapojili se i svými názory a dotazy do diskuze.

Přehled akcí ÚNOR

3. 2. 2023           – pololetní prázdniny

13. – 17. 2. 2023  – Jarní prázdniny okr. HK

21. 2. 2023          – MPHK – Kyberšikana (přednáška) – dopravní hřiště Třebeš

24. 2. 2023         – den otevřených dveří (9 – 12 hodin)

Únor 2023          – upevnění tř. kolektivu – „Pavučina vztahů“ 

27. 2. 2023         – Divadlo Drak – Huckleberry Finn

 

 

Zdroj obrázku: https://cz.pinterest.com/pin/zima-ilustran-fotografie–682365781028794699/

Posted in 7.C

Pololetní dovádění

Dnes jsme po příchodu do školy nejdříve dostali vysvědčení za první pololetí a poté vyrazili na bowling na koupališti Flošna.

Bowling jsme zaplatili z peněz, které jsme utržili na Vánočním jarmarku. 

Všichni jsme si dopoledne užili a sportovní aktivita pro nás byla příjemným zakončením první poloviny školního roku.

Těšíme se, že si opět někdy zahrajeme.

 

   

Posted in 7.C

DEN BEZ TAŠEK

V pátek 27. 1. 2023 ve škole probíhala akce na kterou jsme se moc těšili. Každý žák musel zapřemýšlet, v čem si přinese do školy všechny věci, které je zvyklý nosit v aktovce nebo v batohu.

Sami můžete posoudit, ve které třídě se to žákům povedlo nejvíce. 

                               

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

s platností od 1. 2. 2023 jsme nuceni z důvodu zdražení potravin a energií navýšit částku za stravu ve školní jídelně a ubytování na internátu. Chceme tak udržet kvalitu potravin pro vaše děti a jejich pohodlí.

V příloze této zprávy naleznete tabulku s cenami a dalšími potřebnými informacemi. Prosíme ten, kdo má trvalý příkaz o navýšení částky, aby měly děti dostatek peněz v únoru na svých účtech.

Připomínáme, že platba musí být připsána vždy do 20. dne předešlého měsíce. Své finanční zůstatky si kontrolujte přes web. stránku nebo mobilní aplikaci www.strava.cz kód školní jídelny 3225. Přihlašovací údaje jste obdrželi, při podpisu přihlášky ke stravě. Pokud se vám nedaří se přihlásit, požádejte si o nové uživatelské heslo. Kontakty na školní jídelnu +420 777 725 340 nebo na e-mailu odhlasky@neslhk.com.

Po rozsáhlé kontrole stavu kont strávníku jsme zjistili, že některé děti nemají dostatečné finanční prostředky na stravu. V příloze vám zasíláme důležité informace k odebíraní stravy. Prosíme vás o řádné přečtení!

Upozorňujeme Vás, že pokud děti nebudou mít k prvnímu únoru 2023 dostatečné finanční prostředky na účtu, nebudou moct odebírat stravu v naší školní jídelně. Pokud máte dotazy týkající se ke školnímu stravování, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem

Lukáš Ende, vedoucí školní jídelny

 

Zdroj obrázku: peníze-úvod.jpg

Posted in 7.C

ŠPP – etická intervence ve třídě

Dnes 12. 1. 2023 mezi nás do třídy opět zavítali pracovníci z ŠPP – paní Mgr. M. Klimešová a pan Mgr. A. Zich. Připravili si pro nás dvě zajímavé aktivity. 

První aktivita byla zaměřená na rozvoj komunikace a fantazii. Pracovali jsme ve dvojicích a hodně záleželo na popisu obrázku, který měl posloužit jako návod pro kresbu. Zde jsme si uvědomovali, jak je důležité mít dobrou slovní zásobu a také to, že je potřeba hodně číst, aby se nám slovní zásoba zlepšila.

Ve druhé aktivitě „JÁ JSEM“ bylo našim úkolem poznat sebe i druhé.

Hodina velmi rychle utekla, moc se nám aktivity líbily a těšíme se na další setkání s pracovníky ŠPP.

             

 

 

Posted in 7.C

Přehled akcí LEDEN

10. 1. 2023           Žákovský senát (3. vyučovací hodina v knihovně školy)

13. 1. 2023           Uzavření klasifikace za 1. pololetí

16. – 20. 1. 2023  Autoevaluační týden

Do 20. 1. 2023     Termín odevzdání přihlášky a platby za školní klub pro 2. pololetí (100 Kč za žáka)

24. 1. 2023          Spolek rodičů a přátel školy PATRON – setkání zástupců – 15:00 – 16:00 hodin

24. 1. 2023           Třídní schůzka od 16.00 hodin

27. 1. 2023            Den bez tašek

31. 1. 2023             Předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí + „Pololetní dovádění“

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku: Pixabay

Posted in 7.C

PF 2023

Vážení rodiče,

přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků,

v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody.

Těším se na další spolupráci s Vámi.

Mgr. Eva Šlechtová

 

Zdroj obr.: pf-novorocni-prani-vesele-obrazky-online-ke-stazeni-zdarma-12.jpg

Posted in 7.C

Poselství na rok 2023

Ve čtvrtek 22. 12. 2022 jsme si společně s třídní učitelko vytvořili poselství pro rok 2023, vyjádřili jsme v něm důležité myšlenky.

Všechny třídy si své práce vystavili na chodbě školy.

 

 

Posted in 7.C

Vánoční radování

Dne 15. 12. 2022 jsme si dopoledne povídali o tradicích a zvycích Vánoc nejen u nás, ale i ve světě. Z pranostik na prosinec jsme si sestavili vánoční stromeček a dokončovali jsme přípravy na odpolední jarmark. Vytvořili jsme logo firmy, cedulky s cenou pro naše výrobky a ozdobičky s přáním na společný stromeček. Přípravy na jarmark jsme dovršili vkusně připraveným stolem a už jen zbývalo pár minut než začal jarmark.

Prodej našich výrobků byl úspěšný, zbývá nám si ještě udělat závěrečnou kalkulaci a zapřemýšlet, jak se ziskem z prodeje naložíme. 

 

Posted in 7.C

ŘEMESLNICKÝ DEN

V úterý 13. 12. 2022 v rámci řemeslného dne jsme se naučili techniku, která je typická pro Vánoce – tvoření vánočních ozdob z korálků. Všechny nás vytváření ozdobiček moc bavilo.

Posted in 7.C

VÁNOČNÍ EXKURZE

Ve čtvrtek 8. 12. 2022  se vydali žáci šestých a sedmých tříd na exkurzi do Třebechovic pod Orebem, kde se nachází unikátní mechanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta (1849 – 1926)Josefa Kapuciána (1841 – 1908) a autora mechanismu Josefa Frimla (1861 -1946).

Třebechovický Proboštův betlém je přes sto let starý a jediným betlémem v České republice prohlášeným za Národní kulturní památku (v roce 1999). Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze dřeva před více než sto lety. Rozměry: délka 6,89m, výška 2,35 m, hloubka 1,89 m, váha cca 1,2 tuny bez podvozku. Skládá se z více než 2 000 vyřezávaných dílů.

Rovněž jsme prohlédli sbírkový fond betlému, který tvoří více než 400 betlémů zhotovených z nejrozmanitějších materiálů, pocházejících z různých částí České republiky.

Výlet se žákům velmi líbil a byli také rádi, že mohli načerpat příjemnou vánoční atmosféru.

 

 

Vánoční bazar knih

Máte doma knížky, které nikdo nečte?

Nabídněte je do našeho VÁNOČNÍHO BAZARU KNIH, který se bude konat v rámci Vánočního radování ZŠ logopedické.

Knihy do bazaru můžete nosit od 7. do 12. prosince 2022 paním učitelkám Dostálové, Zabavské nebo Šámalové.

Prosíme jen knihy v dobrém stavu. Výtěžek z prodeje knih bude použit pro žáky ZŠ logopedické.

Děkujeme.

 

Exkurze do Třebechovického betlému

Dne 8. 12. 2022 navštíví 6. a 7. ročníky Vánoční výstavu a Betlém v Třebechovicích pod Orebem. Začátek akce ve škole v 8:15 hodin. Pomocí MHD se žáci s vyučujícími přesunou na nádraží a odjezd vlakem bude v 10:03 hodin. Prohlídka výstavy a Betlému začíná v 11:30 hodin. Do Hradce Králové se vrátíme vlakem ve 12:39 hodin (konec akce v 13:45 hodin). Zbytek výuky od 7. vyučovací hodiny dle rozvrhu.

Jízdenku vlakem a vstupné do muzea hradí Patron. 

S sebou: svačinu, pití, průkazku MHD nebo 2 jízdenky, sportovní oblečení.

 

Zdroj obrázku: www.betlem.cz

Posted in 7.C

Přehled akcí PROSINEC

  2. 12. 2022       Etická výchova (2. – 3. vyučovací hodina) – ŠPP – etická intervence ve třídě

 8. 12. 2022        Vánoční exkurze – Třebechovický betlém

13. 12. 2022        Řemeslný den – dílna

15. 12. 2022        Projekt České Vánoce + Vánoční radování

15. 12. 2022        Vánoční radování – JARMARK (veřejná část) 14.30 – 17.30 hodin

21. 12. 2022        Vánoční kino – pohádka „Největší dar“

22. 12. 2022       Vánoční programy tříd

 

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023     VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 

 

Zdroj obrázku: https://www.papirnictvipavlik.cz/jak-vyrobit-svicku/

Posted in 7.C

Zasedání žákovského senátu

Ve čtvrtek 24.11.2022 proběhlo první zasedání žákovského senátu. Zástupci 4. – 9. ročníků se setkali s vedením úseku školy, aby vyjádřili své podněty a připomínky. Každý senátor obdržel diplom k novému titulu ve školním roce 2022/2023. 

Těšíme se na společné setkávání a vzájemnou spolupráci!

Mgr. Boučková

Mgr. Dostálek

 

Třídní schůzky

Rodičovské schůzky budou probíhat 15. listopadu od 16.00 hodin ( individuální konzultace s pedagogy do 18.00 hodin)

Schůze Rady rodičů Patron bude probíhat od 15.00 hodin v učebně 8.D

Posted in 7.C

Světýlkový týden

V týdnu od 31. 10. do 4. 11. probíhal Světýlkový týden, který byl ve znamení Halloweenu a dušiček.

Vyzdobili jsme si třídu a v pracovních činnostech jsme dlabali dýně, které se staly součástí výzdoby.

V úterý jsme si procházeli ostatní třídy a hodnotili jejich výzdobu „Soutěž o nejhezčí podzimní výzdobu“.

Vítězná třída získá odměnu, kterou si přála.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Přehled akcí LISTOPAD

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

31. 10. – 4. 11. 2022   Světýlkový týden

1. 11. 2022           Soutěž  „O nejhezčí podzimní vyzdobenou třídu“

2. 11. 2022          Třídní schůzka (16:00 – 17:00 hodin)

3. 11. 2022          Žákovský senát

11. 11. 2022          Prevence – Bezpečnost – beseda (Host: K. Gerža) – 9:10 – 11:00 hodin

15. 11. 2022         Spolek rodičů a přátel školy PATRON – setkání zástupců – 15:00 – 16:00 hodin

15. 11. 2022         Třídní schůzka (16:00 – 18:00 hodin) – informační odpoledne (konzultace pro rodiče s učiteli)

17. 11. 2022          Státní svátek

 

 

 

Posted in 7.C

Mimořádná třídní schůzka

Vážení rodiče,

dne 2. listopadu 2022 v 16.00 hod. se uskuteční třídní schůzka pro rodiče žáků 7.C.

Hlavním důvodem je vysvětlení a přiblížení aktuální situace mezi spolužáky a představení cesty řešení.

Schůzka se uskuteční za přítomnosti třídního učitele, výchovného poradce a metodika prevence.

Žádáme Vás o přítomnost na této důležité schůzce.

Děkujeme Vám za vstřícnost a spolupráci.

S pozdravem třídní učitelka

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Posted in 7.C

Ekocentrum PALETA – Fish Bank’s

Dne 17.10.2022 navštívili žáci 7. C a 7. D Ekocentrum Paleta v Pardubicích.  Oba ročníky se zúčastnily programu Fish Bank´s.  Formou hry se všichni žáci na chvíli vžili do rolí majitelů rybářských lodí, jejich úkolem bylo lovit ryby a tím vydělávat peníze, zvyšovat svoje příjmy a rozmnožovat majetek. Hra skončila ve chvíli, kdy v moři už nebylo dostatek ryb a  veškeré podnikání bylo tímto ukončeno. Výsledkem akce bylo zamyšlení nad trvale udržitelným rozvojem naší planety, na schopnosti domluvit se a nepodlehnout snadnému zisku, který do budoucna může vést k dalšímu vymírání druhů živočichů a rostlin.

Mgr. Dostálová Šárka, Mgr. Volková Hana

 

ŘÍJEN 2022

14.10. – Týmovník školy (výzdoba týmovníku školy v rámci rozvoje etické výchovy u všech tříd na ZŠ logopedické)

17.10.  EVVO- program „Fish bank’s, LTD “ Ekocentrum Paleta, Pardubice (vstup 60Kč / žák). Program : 10,15 – 11,45

26.10. – 27.10. – Podzimní prázdniny

28.10. – Státní svátek

 

Zdroj obrázku: https://www.ceskazahradka.cz/rijen-v-zahrade/