Třídní schůzka 11.1. ONLINE

Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace bude třídní schůzka probíhat 11.1. od 16:00 online v rámci Google učebny. Přihlašování bude probíhat stejně jako na minulou schůzku pomocí žákovských Google účtů. Připojení je možné po kliknutí na následující odkaz: https://meet.google.com/xwu-fxzs-sfw?authuser=0. Odkaz je dále k dispozici v Google učebně AJK 7.C. 

Posted in 7.C

Soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci

         V předvánoční atmosféře proběhla na naší škole soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci. Do soutěže se zapojili žáci, celé třídy i rodiče. Úspěšné výrobky byly ohodnoceny velkým potleskem a odměněny milými dárky. 

 

 

Zapsala M. Kolářová

Naše škola na portálu Jeden svět na školách

Naše škola se v letošním listopadu zapojila do dalšího ročníku Měsíce filmu na školách, kterým jsme podpořili nezkreslený přístup k dějinám a vnímání české historie. Více o pořádání této akce si můžete přečíst v dalším publikovaném příspěvku na webu školy (klikněte zde).

Na níže uvedeném odkazu lze zhlédnout fotogalerii z letošního celorepublikového projektu na portálu Jeden svět na školách, kde je možné na mnoha fotografiích spatřit právě besedu našich žáků s Jiřím Štěpánem z královéhradecké univerzity.

Za celou školu Mgr. Simon Schwab

KLIKNĚTE ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc filmu na školách

25. listopadu se žáci 5. – 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování v rámci projektu Měsíc filmu na školách, které bylo vedeno Mgr. Simonem Schwabem a hostem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. Žáci měli nejprve možnost zhlédnout dokumentární film pojednávající o osudu Augustina Bubníka a dalších českých hokejistech, kteří se stali obětmi politických procesů v 50. letech. Poté následovala diskuze a série zajímavých úkolů, které žákům přiblížily období totality a vysvětlily základní rozdíly mezi demokratickým a autoritářským politickým režimem.

Více informací o projektu naleznete na: https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi/mesic-filmu-na-skolach.

Foto: Kateřina Sedláčková

Divadelní představení Cesta

Dne 18. listopadu se žáci 7. ročníků zúčastnili divadelního představení Cesta v divadle Drak. Hra vyprávěla příběh kamarádů z Ameriky na přelomu 50. a 60. let 20. století, kteří se společně vydali na cestu plnou nezapomenutelných dobrodružství. Děkujeme divadlu za příjemný zážitek. 

Zdroj úvodního obrázku: www.draktheatre.cz

Posted in 7.C

Projektové dny – Etická výchova

Dne 15. a 16. listopadu se žáci druhého stupně zúčastnili projektového vyučování zaměřeného na etickou výchovu. Žáci se dozvěděli zajímavosti z oblasti psychologie a vyzkoušeli si test osobnosti. Dále pak rozvíjeli své schopnosti v oblasti budování vztahů a empatie. Poslední velká část projektu byla věnována sociálním sítím, kdy si žáci zkoušeli navrhnout vlastní sociální síť včetně pravidel pro její uživatele. 

Posted in 7.C

Divadelní představení „Cesta“ v divadle Drak

Dne 18. listopadu se žáci 7. ročníků zúčastní divadelního představení „Cesta“ v divadle Drak. Vybíráme vstupné 60 Kč na žáka a délka divadla bude 70 minut. Divadlo je zaměřeno na budování třídní týmovosti, rozvoj českého jazyka a také nauce o divadelní etice. Poprosím tedy o společenské oblečení. 

Mgr. Tomáš Dostálek

Zdroj obrázku: www.freepik.com

Posted in 7.C

Projekt Etická výchova v 7.C

22. října proběhl v rámci projektového vyučování ve třídě 7.C projekt Etické výchovy. Pomocí zajímavých aktivit jsme se lépe poznali a přiučili jsme se něco o společenském chování a o tom, jak se chovat slušně k druhým lidem. 

zdroj obrázku: CUInsight.com

Posted in 7.C

Dýňová slavnost v 7.C

21. října ve třídě 7.C v rámci projektového vyučování probíhala podzimní slavnost. Dozvěděli jsme se zajímavosti o Dušičkách a Halloweenu a poté jsme se pustili do dlabání dýní. V odpoledních hodinách akce vrcholila celoškolní slavností pro děti i rodiče. 

 

 

Posted in 7.C

Divadelní představení Malý princ

Dne 19. října jsme se zúčastnili divadelního představení Malý princ v královéhradecké Filharmonii. Představení trvalo zhruba 60 minut a jednalo se o zhudebněnou adaptaci slavného díla, která tak byla pro žáky přístupnější než klasická knižní předloha. 

Posted in 7.C

Dýňová slavnost

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní setkání. Dýňová slavnost se bude konat ve čtvrtek 21. 10. 2021.                                                                    Slavnostní zahájení programu je v 15.00 hod. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, halloweenská stanoviště, podzimní bistro s dýňovými i jinými dobrotami,       tradiční dýňovou polévku, opékání na ohni a mnoho dalšího. 

Těšíme se na Vás!

Tým pedagogů ZŠ logopedická

 

pozvánka ke stažení zde:  Dýňová slavnost

 

 

 

 

Změna termínu třídnických hodin

Z důvodu překrývání termínu s některými kroužky se budou třídnické hodiny konat každý pátek ráno nultou hodinu před vyučováním od 7:10. První třídnická hodina v novém termínu se uskuteční v pátek 15.10. Středeční výuka bude tedy od středy 13.10. končit dle rozvrhu třídy (po 5. vyučovací hodině ve 12:50).

Posted in 7.C

Divadelní představení Malý princ

V pondělí 19. října se třída 7.C zúčastní divadelního představení Malý princ v královéhradecké Filharmonii. Vstupné 90 Kč prosím přineste v přesné částce třídnímu učiteli nejpozději 14. října. První vyučovací hodina je dle rozvrhu a poté následuje přesun do Filharmonie, kam se přesuneme pomocí MHD (je zapotřebí mít koupenou jízdenku, případně městskou kartu na MHD). Děkuji

Posted in 7.C

Přístupové kódy do online učeben Google Classroom

V tabulce níže naleznete přístupové kódy do jednotlivých online učeben vytvořených pro případ distanční výuky. Prosím o přihlášení do učeben skrze žákovské účty Google (vyplněné v zápisníčku na začátku školního roku). Návod na přihlášení do kurzů je k dispozici zde: Návod – Jak se přihlásit do Google učebny_návod pro žáky ZŠL. Další možností je zápis hesla ke google účtu do zápisníčku žáků (žáci si svá hesla často nepamatují) tak, aby třídní učitel mohl provést přihlášení s žáky ve škole v rámci třídnické hodiny. V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Tomáš Dostálek

Posted in 7.C

Říjen – plán akcí

4. října – Plánované otevření zájmových kroužků

19. října – Představení Malý princ v Královehradecké filharmonii. Od 10:00 (60 minut), vstupné 90 Kč. Vstup ve společenském oblečení. (změna původního termínu 18. října)

21. října – Dýňová slavnost

25. října – Projekt Evropský den jazyků (pouze pro žáky 8. – 9. tříd.)

27. – 29. října – Podzimní prázdniny

28. října – Státní svátek

+ Konec října uzávěrka příspěvků do časopisu Logozprávy.

Posted in 7.C

Nabídka kroužků 2021/2022

Na třídních zcházkách zákonní zástupci obdrželi formulář s nabídkou zájmových kroužků pro školní rok 2021/2022. Poprosím o jejich vyplnění a předání třídnímu učiteli do pátku 24.9. U nepřítomných žáků je možné kontaktovat třídního učitele pomocí e-mailu, případně telefonicky.

Posted in 7.C

Divadelní představení – Leonardo da Vinci

V pátek 10.9. jsme se zúčastnili představení od divadelní skupiny Pernštejni, které pojednávalo o životě významného vynálezce a umělce Leonarda da Vinci. Dozvěděli jsme se hlavní informace o jeho životě a měli jsme dokonce možnost některé jeho vynálezy vyzkoušet díky poskytnutým modelům. 

Posted in 7.C

Logopedický týden

Ve dnech 6.9. až 10.9. proběhl v 7.C logopedický týden, v rámci kterého jsme se zaměřili na logopedická cvičení a další aktivity na rozvoj slovní zásoby, čtenářské gramotnosti a všeobecného jazykového citu. 

Posted in 7.C

Září – plán akcí

1. září – Zahájení školního roku

2. září  – Třídnické hodiny (výuka do 12:50 hodin)

3. září  – Projekt etika třídy (výuka probíhá dle rozvrhu)

6. – 10. září – Logopedický týden  (5 hodin, od 6. hodiny výuka dle rozvrhu)

10. září – Divadelní představení Leonardo da Vinci (výuka dle rozvrhu v logopedickém týdnu)

15. září – Bezpečné nábřeží (konec výuky dle rozvhru)

21. září – Třídní schůzky (od 16:00 v učebně 7.C v prvním patře) a schůze Rady rodičů Patron (od 15:00 v učebně 7.D v prvním patře)

27. září – Ředitelské volno

28. září – Státní svátek

 

 

 

 

Zdroj obrázku Unsplash.com

Posted in 7.C