Bezpečná škola

Ve středu 22. června jsme si povídali o bezpečnosti. Prošli jsme dopravní značky, 
zopakovali si první pomoc a víme vše o správné výstroji kola. Také jsme odpovídali
na kvíz s otázkami o bezpečnosti na silnicích. Zkusili jsme si zručnost při jízdě na
kole mezi kuželi, samozřejmě s helmou. Po svačině jsme vyšlápli na Nový Hradec a
osvěžili se dobrou zmrzlinou. Poté jsme relaxovali na stráni nad Hradcem Králové a
obdivovali nádherná panoramata v našem okolí. Viděli jsme až na Broumov a v dálce
vrchol Sněžky. Vycházka se moc líbila. 

Mgr. Volková Hana

Den bezpečného internetu

První den našeho sportovně – relaxačního týdne jsme zahájili projektem nazvaným Den bezpečného internetu. Třídy druhého stupně byly rozděleny do dvou skupin, obě skupiny plnily stejné úkoly, ale na jiném místě. První skupina se vydala ke Stříbrnému rybníku, druhá k rybníku Biřička. Na několika stanovištích jsme si s dětmi povídali o tom, co je to kybergrooming, kryptoměna a jaké údaje nikdy nesvěřovat internetu.  Dále jsme vyplnili pracovní listy a mluvili o tom, jak se pozná, že je někdo na internetu závislý. Když jsme byli v nejlepším, nebe potemnělo a hluboké hřmění ohlásilo blížící se bouřku.  Dali jsme se na úprk. Druhá skupina tak měla „výlet“ o poznání více zaměřený sportovně, a to když prchala před bouří od rybníku Biřička . Ctila tradici a tak jako minulý rok promokla na kůži a ve škole sušila svršky na šňůře  určené na výstavu obrázků.  Zážitky budou zcela jistě nezapomenutelné. 

Třídní výlet – úterý 28.6.

V úterý 28.6. se žáci 7.C zúčastní třídního výletu na zámek Hrádek u Nechanic a okolí. V plánu je návštěva vyhlídky na Jehlickém vrchu, zámku Hrádku včetně prohlídky (okruh „Lesk a sláva Harrachů“) a okolních lesů. Doprava bude zajištěna linkovým autobusem z Terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové a celková cena jízdenek pro žáky je 32 Kč (16 Kč jedna jízda). Cena prohlídky zámku je 70 Kč. S sebou vhodnou obuv a oblečení, pláštěnku, jídlo a pití (v zámecké kavárně bude možnost drobného občerstvení). Více informací o zámku naleznete na: www.zamek-hradekunechanic.cz.

Žáci mohou přijít buďto do školy, kde je v 7.25 hod. u šaten vyzvedne druhý pedagog Mgr. Tomáš Dohnanský – platí hlavně pro žáky navštěvující ranní školní klub, nebo je možný sraz v 8.10 hod. přímo na Terminále na nástupišti E1 (modrá barva pro linkové autobusy). Autobus odjíždí v 8:25. Plánovaný návrat zpět na Terminál je okolo 15:00. V případě změny harmonogramu Vás budu ihned telefonicky informovat.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Dostálek

 

zdroj obrázku: www.zamek-hradekunechanic.cz

Posted in 7.C

Sportovně-relaxační týden

V týdnu od 20.6. – 24.6. proběhne na celém 2. stupni sportovně-relaxační týden a za příznivého počasí bude probíhat projektové vyučování venku (viz přehled akcí na červen). Výuka končí každý den ve 12:50 hod.

Mgr. Tomáš Dostálek

zdroj obrázku: www.pixels.com

 

 

Posted in 7.C

Den dětí – planetární stezka Hradec Králové

Dne 1. června žáci 7.C vyrazili na procházku po planetární stezce na Novém Hradci Králové. Od školy jsme vyrazili nahoru k hvězdárně, kde jsme si u vyhlídky Rozárka společně zahráli vědomostní hru IQ Fitness. Za krásného počasí jsme se poté vydali na pouť za planetami naší sluneční soustavy až do Roudničky.

 

Posted in 7.C

Koncert Adalbertinum

Dne 12. května se žáci druhého stupně zúčastnili výchovného koncertu zaměřeného na hudební tvorbu Osvobozeného divadla a divadla Semafor. Seznámili jsme se s historií divadel, jejich hlavními osobnostmi a poslechli si jejich nejznámější písně.

 

Posted in 7.C

Třídní schůzky

Poslední třídní schůzka školního roku 2021/2022 se uskuteční v úterý 16. května od 16:00 v učebně třídy 7.C. Zasedání rady rodičů PATRON se uskuteční od 15:00 ve třídě 7.D.

Zdroj obrázku: www.gjj.cz

Posted in 7.C

Den Země

V pátek 29. dubna jsme oslavili Den Země. Povídali jsme si, jak naši jedinečnou planetu chránit a zvelebovat. Dokázali jsme to úpravou zahrady kolem naší školy. Natřeli jsme lavičky a stojany na jízdní kola, zasadili levandule, vrbičky a okrasné keře. Vyčistili jsme vodní jezírko a doplnili do něj vodu. Ostříhali jsme přerostlé keře a stromky, uhrabali záhony a shrabali suché listí. Truhlíky jsme osázeli muškáty a petúniemi. Z dobře vykonané práce jsme měli radost, protože zahrada opravdu „prokoukla“. A pak jsme se odměnili opékáním vuřtů, špekáčků a párků na ohni za školou. Slunečné počasí nám přálo a vykouzlilo úsměvy na tvářích všech pracovitých žáků i učitelů.

Za celý 2. stupeň Mgr. Boučková a dr. Hudcová

 

 

 

Projektové vyučování: Den Země

Dne 29. dubna se žáci druhého stupně účastnili projektového  vyučování ke dni Země, který připadá každoročně na 22. dubna. Dozvěděli jsme se něco o tom, jak můžeme chránit naši planetu, a pak jsme vyrazili ven, kde jsme uklízeli a zkrášlovali okolí naší školy. Nakonec jsme si rozdělali a oheň, opekli si buřty a krásně jsme si popovídali.

Posted in 7.C

Exkurze Praha

Ve středu 27. dubna 2022 se žáci druhého stupně zúčastnili exkurze do Prahy. Agentura „Škola jinak“ byla garantem celé akce. Ráno jsme nasedli do dvou autobusů a v půl osmé vyjeli. Cesta rychle ubíhala, ani jsme se nenadáli a už jsme vystupovali pod Petřínem. Tam se nás ujala paní průvodkyně, celou trasu se nám věnovala a ukazovala všechny krásné památky. Lanovkou jsme vyjeli na Petřín a nasmáli se v Zrcadlovém bludišti. Parkem jsme sestoupili na Pražský hrad. Obdivovali jsme Katedrálu sv. Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku se Zbrojnicí a hladomornu Daliborku. Po Starých zámeckých schodech jsme sešli na Malou stranu, dále pak po Karlově mostu, Karlovou ulicí až na Staroměstské náměstí. Nakonec jsme prošli celým Václavským náměstím až k Hlavnímu nádraží města Prahy. Značně unavení jsme nastoupili do autobusů a vydali se na cestu domů. Exkurze se vydařila, přálo nám slunečné počasí. Petřín i okolní parky kvetly, voněla posečená tráva a dýchala na nás atmosféra starobylého města, o jehož rozmach a slávu se zasloužil jeden z největších Čechů – český král a císař římský Karel IV.

Posted in 7.C

Projektové vyučování: Etická výchova – jsme tým

Ve čtvrtek 21. dubna proběhlo projektové vyučování zaměřené na podporu týmovosti žáků a pedagogů. Popovídali jsme si o tom, jak efektivně komunikovat, abychom předcházeli konfliktům a jak případně vzniklé konflikty ve skupině řešit. Zaměřili jsme se na to, jak vypadá efektivní tým a spolupráce jeho členů. Nakonec jsme tvořili velké logo naší třídy a vlastní avatary.

Posted in 7.C

Projektové vyučování: Měsíc knihy

Dne 30. března proběhlo na druhém stupni projektové vyučování Měsíc knihy, v rámci kterého jsme se společně zaměřili na knihy a literárním žánry. Žáci přinesli do školy své oblíbené knihy a představili je svým spolužákům. Následně jsme se věnovali tvorbě knižní obálky, dozvěděli jsme se jak se taková kniha připravuje a co všechno to obnáší. a nakonec jsme společně vyluštili šifru ukrytou v připravených knihách.

Posted in 7.C

Jarní exkurze v Praze

Naše škola využila nabídky společnosti „Výuka jinak“ s organizací poznávací exkurze do Prahy ve středu 27. dubna 2022. Žáci budou
mít příležitost navštívit s průvodcem venkovní a vnitřní prostory Pražského hradu, užijí si plavbu lodí po Vltavě s malým
občerstvením, nahlédnou do Muzea Karlova mostu a poznají tajemství Staroměstského náměstí. Cestování proběhne objednanou
autobusovou dopravou. Sraz v 7.15 hodin u zastávky MHD Hvězda (u obchodu Kubík). Příjezd k zastávce MHD Hvězda
kolem 17. hodiny. S sebou: svačinu, pití, kapesné ve výši dle uvážení, vhodné oblečení, náhradní respirátor, občanský průkaz
(od 15 let). Cestování MHD v Praze je pro žáky do 15 let zdarma. Celková cena 450 Kč. Prosím odevzdat tuto částku třídnímu učiteli
do pátku 15. dubna 2022 (prosím o přesnou částku). Od vybírané částky je již odečten finanční příspěvek Rady rodičů Patron.

Děkuje a hezký den přeje Mgr. Simon Schwab – organizátor akce.

Zdroj obrázku: www.ckvyukajinak.eu

Posted in 7.C

Pololetní dovádění

Dne 22. února se třída 7.C zúčastnila pololetního dovádění. Společně s třídním učitelem se žáci vydali na příjemnou procházku do historického centra Hradce Králové a prohlédli si důležité architektonické památky, jako například Gočárovo schodiště, Bono publico, Bílou věž nebo Katedrálu svatého Ducha.

Posted in 7.C

Třídní schůzka 11.1. ONLINE

Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace bude třídní schůzka probíhat 11.1. od 16:00 online v rámci Google učebny. Přihlašování bude probíhat stejně jako na minulou schůzku pomocí žákovských Google účtů. Připojení je možné po kliknutí na následující odkaz: https://meet.google.com/xwu-fxzs-sfw?authuser=0. Odkaz je dále k dispozici v Google učebně AJK 7.C. 

Posted in 7.C

Soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci

         V předvánoční atmosféře proběhla na naší škole soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci. Do soutěže se zapojili žáci, celé třídy i rodiče. Úspěšné výrobky byly ohodnoceny velkým potleskem a odměněny milými dárky. 

 

 

Zapsala M. Kolářová

Naše škola na portálu Jeden svět na školách

Naše škola se v letošním listopadu zapojila do dalšího ročníku Měsíce filmu na školách, kterým jsme podpořili nezkreslený přístup k dějinám a vnímání české historie. Více o pořádání této akce si můžete přečíst v dalším publikovaném příspěvku na webu školy (klikněte zde).

Na níže uvedeném odkazu lze zhlédnout fotogalerii z letošního celorepublikového projektu na portálu Jeden svět na školách, kde je možné na mnoha fotografiích spatřit právě besedu našich žáků s Jiřím Štěpánem z královéhradecké univerzity.

Za celou školu Mgr. Simon Schwab

KLIKNĚTE ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc filmu na školách

25. listopadu se žáci 5. – 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování v rámci projektu Měsíc filmu na školách, které bylo vedeno Mgr. Simonem Schwabem a hostem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. Žáci měli nejprve možnost zhlédnout dokumentární film pojednávající o osudu Augustina Bubníka a dalších českých hokejistech, kteří se stali obětmi politických procesů v 50. letech. Poté následovala diskuze a série zajímavých úkolů, které žákům přiblížily období totality a vysvětlily základní rozdíly mezi demokratickým a autoritářským politickým režimem.

Více informací o projektu naleznete na: https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi/mesic-filmu-na-skolach.

Foto: Kateřina Sedláčková

Divadelní představení Cesta

Dne 18. listopadu se žáci 7. ročníků zúčastnili divadelního představení Cesta v divadle Drak. Hra vyprávěla příběh kamarádů z Ameriky na přelomu 50. a 60. let 20. století, kteří se společně vydali na cestu plnou nezapomenutelných dobrodružství. Děkujeme divadlu za příjemný zážitek. 

Zdroj úvodního obrázku: www.draktheatre.cz

Posted in 7.C

Projektové dny – Etická výchova

Dne 15. a 16. listopadu se žáci druhého stupně zúčastnili projektového vyučování zaměřeného na etickou výchovu. Žáci se dozvěděli zajímavosti z oblasti psychologie a vyzkoušeli si test osobnosti. Dále pak rozvíjeli své schopnosti v oblasti budování vztahů a empatie. Poslední velká část projektu byla věnována sociálním sítím, kdy si žáci zkoušeli navrhnout vlastní sociální síť včetně pravidel pro její uživatele. 

Posted in 7.C

Divadelní představení „Cesta“ v divadle Drak

Dne 18. listopadu se žáci 7. ročníků zúčastní divadelního představení „Cesta“ v divadle Drak. Vybíráme vstupné 60 Kč na žáka a délka divadla bude 70 minut. Divadlo je zaměřeno na budování třídní týmovosti, rozvoj českého jazyka a také nauce o divadelní etice. Poprosím tedy o společenské oblečení. 

Mgr. Tomáš Dostálek

Zdroj obrázku: www.freepik.com

Posted in 7.C

Projekt Etická výchova v 7.C

22. října proběhl v rámci projektového vyučování ve třídě 7.C projekt Etické výchovy. Pomocí zajímavých aktivit jsme se lépe poznali a přiučili jsme se něco o společenském chování a o tom, jak se chovat slušně k druhým lidem. 

zdroj obrázku: CUInsight.com

Posted in 7.C

Dýňová slavnost v 7.C

21. října ve třídě 7.C v rámci projektového vyučování probíhala podzimní slavnost. Dozvěděli jsme se zajímavosti o Dušičkách a Halloweenu a poté jsme se pustili do dlabání dýní. V odpoledních hodinách akce vrcholila celoškolní slavností pro děti i rodiče. 

 

 

Posted in 7.C

Divadelní představení Malý princ

Dne 19. října jsme se zúčastnili divadelního představení Malý princ v královéhradecké Filharmonii. Představení trvalo zhruba 60 minut a jednalo se o zhudebněnou adaptaci slavného díla, která tak byla pro žáky přístupnější než klasická knižní předloha. 

Posted in 7.C

Dýňová slavnost

Zdroj obrázku: https://www.idnes.cz/jenprozeny/volny-cas/dyne-nemusi-byt-jen-halloweenskou-dekoraci.A181030_170052_jpz-volny-cas_jph1

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní setkání. Dýňová slavnost se bude konat ve čtvrtek 21. 10. 2021.                                                                    Slavnostní zahájení programu je v 15.00 hod. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, halloweenská stanoviště, podzimní bistro s dýňovými i jinými dobrotami,       tradiční dýňovou polévku, opékání na ohni a mnoho dalšího. 

Těšíme se na Vás!

Tým pedagogů ZŠ logopedická

 

pozvánka ke stažení zde:  Dýňová slavnost

 

 

 

 

Změna termínu třídnických hodin

Z důvodu překrývání termínu s některými kroužky se budou třídnické hodiny konat každý pátek ráno nultou hodinu před vyučováním od 7:10. První třídnická hodina v novém termínu se uskuteční v pátek 15.10. Středeční výuka bude tedy od středy 13.10. končit dle rozvrhu třídy (po 5. vyučovací hodině ve 12:50).

Posted in 7.C

Divadelní představení Malý princ

V pondělí 19. října se třída 7.C zúčastní divadelního představení Malý princ v královéhradecké Filharmonii. Vstupné 90 Kč prosím přineste v přesné částce třídnímu učiteli nejpozději 14. října. První vyučovací hodina je dle rozvrhu a poté následuje přesun do Filharmonie, kam se přesuneme pomocí MHD (je zapotřebí mít koupenou jízdenku, případně městskou kartu na MHD). Děkuji

Posted in 7.C

Přístupové kódy do online učeben Google Classroom

V tabulce níže naleznete přístupové kódy do jednotlivých online učeben vytvořených pro případ distanční výuky. Prosím o přihlášení do učeben skrze žákovské účty Google (vyplněné v zápisníčku na začátku školního roku). Návod na přihlášení do kurzů je k dispozici zde: Návod – Jak se přihlásit do Google učebny_návod pro žáky ZŠL. Další možností je zápis hesla ke google účtu do zápisníčku žáků (žáci si svá hesla často nepamatují) tak, aby třídní učitel mohl provést přihlášení s žáky ve škole v rámci třídnické hodiny. V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Tomáš Dostálek

Posted in 7.C

Říjen – plán akcí

4. října – Plánované otevření zájmových kroužků

19. října – Představení Malý princ v Královehradecké filharmonii. Od 10:00 (60 minut), vstupné 90 Kč. Vstup ve společenském oblečení. (změna původního termínu 18. října)

21. října – Dýňová slavnost

25. října – Projekt Evropský den jazyků (pouze pro žáky 8. – 9. tříd.)

27. – 29. října – Podzimní prázdniny

28. října – Státní svátek

+ Konec října uzávěrka příspěvků do časopisu Logozprávy.

Posted in 7.C

Nabídka kroužků 2021/2022

Na třídních zcházkách zákonní zástupci obdrželi formulář s nabídkou zájmových kroužků pro školní rok 2021/2022. Poprosím o jejich vyplnění a předání třídnímu učiteli do pátku 24.9. U nepřítomných žáků je možné kontaktovat třídního učitele pomocí e-mailu, případně telefonicky.

Posted in 7.C

Divadelní představení – Leonardo da Vinci

V pátek 10.9. jsme se zúčastnili představení od divadelní skupiny Pernštejni, které pojednávalo o životě významného vynálezce a umělce Leonarda da Vinci. Dozvěděli jsme se hlavní informace o jeho životě a měli jsme dokonce možnost některé jeho vynálezy vyzkoušet díky poskytnutým modelům. 

Posted in 7.C

Logopedický týden

Ve dnech 6.9. až 10.9. proběhl v 7.C logopedický týden, v rámci kterého jsme se zaměřili na logopedická cvičení a další aktivity na rozvoj slovní zásoby, čtenářské gramotnosti a všeobecného jazykového citu. 

Posted in 7.C

Září – plán akcí

1. září – Zahájení školního roku

2. září  – Třídnické hodiny (výuka do 12:50 hodin)

3. září  – Projekt etika třídy (výuka probíhá dle rozvrhu)

6. – 10. září – Logopedický týden  (5 hodin, od 6. hodiny výuka dle rozvrhu)

10. září – Divadelní představení Leonardo da Vinci (výuka dle rozvrhu v logopedickém týdnu)

15. září – Bezpečné nábřeží (konec výuky dle rozvhru)

21. září – Třídní schůzky (od 16:00 v učebně 7.C v prvním patře) a schůze Rady rodičů Patron (od 15:00 v učebně 7.D v prvním patře)

27. září – Ředitelské volno

28. září – Státní svátek

 

 

 

 

Zdroj obrázku Unsplash.com

Posted in 7.C