Akce v lednu

15. ledna 2021 uzavření klasifikace za 1. pololetí

19. ledna 2021 rodičovská schůzka on line

28. ledna 2021 výpis vysvědčení- bude předáno během 4. vyučovací hodiny v souladu s par. 69 odst. 1 školského zákona. Ostatní vyučovací hodiny dle rozvrhu.

Desky na vysvědčení s sebou!

29. 1. 2021 – pololetní prázdniny

Posted in 7.D

Projekt České Vánoce

Poslední den ve škole jsme společně oslavili Vánoce. Předali jsme si dárečky a vyrobili vánoční přáníčka. Vyvětrali jsme se na vzduchu a rozešli se na vánoční svátky doufajíc, že nový rok přinese lepší situaci s covidem a my budeme chodit do školy bez omezení.

Posted in 7.D

Změna rozvrhu 7D

Rozvrh 7D od 18.11.

po

TV

MAT

AJ

PŘÍ

OBV

 

 

 

út

AJK

ČEJ

DEJ

MAT

 

FYZ

VYV

 

st

ZEM

AJ

PŘÍ

ČEJ

 

KD

AJK

PRČ

čt

ČEJ

DEJ

MAT

HUV

 

INF

VKZ

TEV

FYZ

MAT

ČEJ

ZEM

AJ

 

 

 

Posted in 7.D

Distanční výuka

Děkujeme za spolupráci při zajišťování on line výuky vašich dětí. Z důvodu několika nemocných pedagogů upozorňuji na možnost suplování v některých on line hodinách. Přeji především hodně zdraví a pevné nervy všem.

Posted in 7.D

Miss rostlinka

Na třídnické hodině jsme vybrali a ozdobili pokojovou rostlinu pro soutěž Miss rostlinka. Chlapci dokázali na internetu najít i její název.

Posted in 7.D

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

PRO Etická výchova

Dne 3.9.2020 proběhl projekt etické výchovy. Zaměřili jsme se na dobré vztahy ve třídě a na pozitivní přijímání všech lidí, i když jsou odlišní. Rasismus je nám cizí. 

Posted in 7.D