Bezpečná škola

Ve středu 22. června jsme si povídali o bezpečnosti. Prošli jsme dopravní značky, 
zopakovali si první pomoc a víme vše o správné výstroji kola. Také jsme odpovídali
na kvíz s otázkami o bezpečnosti na silnicích. Zkusili jsme si zručnost při jízdě na
kole mezi kuželi, samozřejmě s helmou. Po svačině jsme vyšlápli na Nový Hradec a
osvěžili se dobrou zmrzlinou. Poté jsme relaxovali na stráni nad Hradcem Králové a
obdivovali nádherná panoramata v našem okolí. Viděli jsme až na Broumov a v dálce
vrchol Sněžky. Vycházka se moc líbila. 

Mgr. Volková Hana

Den bezpečného internetu

První den našeho sportovně – relaxačního týdne jsme zahájili projektem nazvaným Den bezpečného internetu. Třídy druhého stupně byly rozděleny do dvou skupin, obě skupiny plnily stejné úkoly, ale na jiném místě. První skupina se vydala ke Stříbrnému rybníku, druhá k rybníku Biřička. Na několika stanovištích jsme si s dětmi povídali o tom, co je to kybergrooming, kryptoměna a jaké údaje nikdy nesvěřovat internetu.  Dále jsme vyplnili pracovní listy a mluvili o tom, jak se pozná, že je někdo na internetu závislý. Když jsme byli v nejlepším, nebe potemnělo a hluboké hřmění ohlásilo blížící se bouřku.  Dali jsme se na úprk. Druhá skupina tak měla „výlet“ o poznání více zaměřený sportovně, a to když prchala před bouří od rybníku Biřička . Ctila tradici a tak jako minulý rok promokla na kůži a ve škole sušila svršky na šňůře  určené na výstavu obrázků.  Zážitky budou zcela jistě nezapomenutelné. 

Projekt Den dětí

Ve středu 1. června 2022 jsme vyrazili na společný turistický výlet do hradeckých lesů a jejich blízkého okolí. Oslavili jsme tím Mezinárodní den dětí, který připadá právě na první červnový den. Všichni si odnesli zajímavé zážitky na prožité dopoledne, jehož součástí bylo zvládnutí několika kilometrů v hradecké přírodě! Součástí fotek jsou snímky žáka Denise Kuczery.

Za celý tým Mgr. Simon Schwab

Posted in 7.D

Den Země v okolí školy (květiny)

V pátek 29. dubna 2022 se žáci šestých až devátých tříd zapojili do zkrášlení venkovního areálu naší školy. Podpořili tak týmovou práci a dotahování cílů do finální podoby. V závěru projektového dne se všichni žáci s učiteli setkali u ohně, kde opékali dobroty. Ochutnávku výsledků činností najdete níže ve fotogalerii 🙂

Za celý tým Mgr. Simon Schwab

Posted in 7.D

Den Země

V pátek 29. dubna jsme oslavili Den Země. Povídali jsme si, jak naši jedinečnou planetu chránit a zvelebovat. Dokázali jsme to úpravou zahrady kolem naší školy. Natřeli jsme lavičky a stojany na jízdní kola, zasadili levandule, vrbičky a okrasné keře. Vyčistili jsme vodní jezírko a doplnili do něj vodu. Ostříhali jsme přerostlé keře a stromky, uhrabali záhony a shrabali suché listí. Truhlíky jsme osázeli muškáty a petúniemi. Z dobře vykonané práce jsme měli radost, protože zahrada opravdu „prokoukla“. A pak jsme se odměnili opékáním vuřtů, špekáčků a párků na ohni za školou. Slunečné počasí nám přálo a vykouzlilo úsměvy na tvářích všech pracovitých žáků i učitelů.

Za celý 2. stupeň Mgr. Boučková a dr. Hudcová

 

 

 

Exkurze do Prahy

Ve středu 26. dubna 2022 vyrazili žáci druhého stupně na poznávací exkurzi do hlavního města ČR – do Prahy. S průvodci cestovní agentury prošli zajímavá místa pražské a národní historie – petřínská lanovka, petřínské zrcadlové bludiště, komplex Pražského hradu, Malá Strana, Karlův most, Staroměstské a Václavské náměstí. Exkurze zároveň ještě více stmelila třídní týmy díky společně prožitým zážitkům z cestování. Součástí galerie jsou fotky od žáka Denise Kuczery ze třídy 7.D.

Za celý tým Mgr. Simon Schwab

 

 

Etická výchova – Mezilidské vztahy

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 proběhlo etické projektové dopoledne s důrazem na důležitost mezilidských vztahů, včetně žáků a pedagogů. Všechny třídy zařadily do svých aktivit hry s etickým zaměřením. Naše škola dlouhodobě podporuje etickou výchovu a její zaměření. Žáci a učitelé naší školy jsou držiteli ocenění Etická škola.

Za celý tým Mgr. Simon Schwab

Zelená burza rostlinek

Na konci března 2022 jsme se všichni zúčastnili burzy rostlinek. Během této dopolední školní akce proběhla výměna zeminy u rostlinek ve třídě a zasadili novou zeleň, která zkrášlila naše prostředí.

Třída 7.D

Posted in 7.D

Projekt Měsíc knihy

Ve středu 30. března 2022 se všichni žáci zapojili do práce s knihami, texty a časopisy, aby podpořili svoji čtenářskou gramotnost. Všechny třídy druhého stupně se poté podílely na společném stromu literatury – „Literárníku“ – kam budou v průběhu školního roku umisťovat tipy na přečtené knihy.

Třída 7.D

Posted in 7.D

Pololetní dovádění – túra po městské architektuře

V úterý 22. února 2022 se všichni žáci vypravili na předem neznámé místo v našem městě. Cesta začínala odchodem od školy a každý ročník se v další etapě vypravil svojí cestou. Společně se pak třídy druhého stupně setkaly na královéhradeckém Velkém náměstí, kde si připomenuly architekturu gotiky a renesance a význam salonu republiky. Na dalších toulkách se děti prošly kolem Univerzity Hradec Králové, schodiště Bono Publico, Galerie moderního umění, hradeckých gymnázií či vědecké knihovny a Šimkových sadů. Třída 7.D dohromady nachodila třináct kilometrů. Odměnou pro ně byl start do nového pololetí, sladká odměna a ochutnávka limonádových přípitků.

Třída 7.D a Mgr. Simon Schwab

Pololetní a jarní prázdniny

Výuka před prázdninami končí ve čtvrtek 3. února 2022.

Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny (Hradec Králové): pondělí 7. února až pátek 11. února 2022.

Výuka po prázdninách začíná v pondělí 14. února 2022 dle běžného rozvrhu hodin ve škole.

 

 

Zdroj obrázku: gcbrod.cz
Posted in 7.D

Distanční výuka od 27. 1. 2022

Vzhledem k vysoké absenci žáků a pedagogů na 2. stupni (6. až 9. třída) přechází tyto třídy na distanční výuku.

Distanční výuka bude probíhat od čtvrtka 27. ledna 2022 do středy 2. února 2022.

Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu hodin pro distanční výuku. O návratu žáků k prezenční výuce budou žáci a zákonní zástupci informováni třídními učiteli a přes webové stránky. Pololetní vysvědčení bude žákům vydáno po návratu do školy.

Žádost o ošetřovné je pro zákonné zástupce žáků k vyzvednutí v kanceláři ZŠ logopedické.

Všechny informace k distanční výuce a upravené rozvrhy hodin jsou k dispozici na tomto odkazu (zde).

 

 

Zdroj obrázku: classroom-tool-box.com

Posted in 7.D

Soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci

         V předvánoční atmosféře proběhla na naší škole soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci. Do soutěže se zapojili žáci, celé třídy i rodiče. Úspěšné výrobky byly ohodnoceny velkým potleskem a odměněny milými dárky. 

 

 

Zapsala M. Kolářová

Řemeslnický den

V úterý 14. prosince 2021 proběhlo na naší škole projektové vyučování, které bylo zaměřeno na tvorbu vánočních výrobků. Každá třída vyráběla trochu něco jiného a nakonec se sešly velmi povedené výtvory z nejrůznějších materiálů, tvarů i velikostí. Děti se zaměřily na výrobu přáníček, svícnů, andělíčků, sněhuláků, svíček nebo adventních věnců. Ve třídách panovala příjemná atmosféra a bylo vidět, že Vánoce jsou už opravdu za dveřmi. K poslechu a na podporu tvořivosti hrály žákům vánoční písně a koledy. Všichni si vyrábění náramně užili a již se těší, až budou moci obdarovat své blízké. Tímto tvořivým vyučováním jsme podpořili zapojení naší školy do projektu na podporu a rozvoj metodiky Skills Builder a podnikavého myšlení.

Za celý tým Mgr. Tomáš Dohnanský

 

Naše škola na portálu Jeden svět na školách

Naše škola se v letošním listopadu zapojila do dalšího ročníku Měsíce filmu na školách, kterým jsme podpořili nezkreslený přístup k dějinám a vnímání české historie. Více o pořádání této akce si můžete přečíst v dalším publikovaném příspěvku na webu školy (klikněte zde).

Na níže uvedeném odkazu lze zhlédnout fotogalerii z letošního celorepublikového projektu na portálu Jeden svět na školách, kde je možné na mnoha fotografiích spatřit právě besedu našich žáků s Jiřím Štěpánem z královéhradecké univerzity.

Za celou školu Mgr. Simon Schwab

KLIKNĚTE ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc filmu na školách

25. listopadu se žáci 5. – 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování v rámci projektu Měsíc filmu na školách, které bylo vedeno Mgr. Simonem Schwabem a hostem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. Žáci měli nejprve možnost zhlédnout dokumentární film pojednávající o osudu Augustina Bubníka a dalších českých hokejistech, kteří se stali obětmi politických procesů v 50. letech. Poté následovala diskuze a série zajímavých úkolů, které žákům přiblížily období totality a vysvětlily základní rozdíly mezi demokratickým a autoritářským politickým režimem.

Více informací o projektu naleznete na: https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi/mesic-filmu-na-skolach.

Foto: Kateřina Sedláčková

Přehled: PROSINEC 2021

Úterý 14. prosince 2021 Řemeslnický den – výroba vánočních dárků
Čtvrtek 16. prosince 2021 Projekt České Vánoce a premiéra vánočních žákovských vystoupení
Pátek 17. prosince 2021 Vánoční poselství tříd – vánoční aktivity
Pondělí 20. prosince až pátek 31. prosince 2021 Vánoční prázdniny
Pondělí 3. ledna 2022 Začátek výuky po vánočních prázdninách

 

Během prosincových akcí končí výuka dle rozvrhu.

Děti obdrží podrobné informace o tom, co si mají s sebou přinést do školy, do zápisníků.

Posted in 7.D

Projekt o etické výchově

Žáci celého druhého stupně se ve dnech 15. a 16. listopadu 2021 zapojili do projektového vyučování, které se zaměřilo na oblasti psychologie a etiky. Součástí byla práce s testem osobnosti, rodinnými tradicemi, prosociálním chováním nebo etikou v komunikaci. Žáci obdrželi originální pracovní listy a didaktické pomůcky do výuky. Jedním z řady výstupů byla účast na tvorbě týmového stromu TÝMOVNÍK, který propojí všechny žáky a učitele školy do velkého týmu!

Za celý tým Mgr. Simon Schwab

Divadlo Drak a hra Cesta

Žáci ve čtvrtek 18. listopadu 2021 navštívili originální divadelní show CESTA, kterou připravilo divadlo Drak v Hradci Králové. Předlohou se stala stejnojmenná knížka (autorem Cormac McCarthy).

Děkujeme divadlu za krásný zážitek a dětem za dodržení pravidel etikety.

Mgr. Simon Schwab

 

Zdroj úvodního obrázku: https://hradec.rozhlas.cz/cesta-divadelni-road-movie-o-putovani-za-vlastni-identitou-ktere-je-vlastne-tim-8101440

Žákovský senát

V listopadu 2021 proběhlo úvodní zasedání žákovského senátu naší školy. Senátoři ze čtvrtých až devátých tříd byli slavnostně jmenováni do svých funkcí a převzali jmenovací diplom a drobný dárek. Jejich úkolem bude v celém školním roce předávat podněty svých tříd nebo navrhovat originální zážitkové hry.

Mgr. Petra Dvořáčková a Mgr. Simon Schwab

Online třídní schůzky 23. 11. 2021

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v zemi se ruší prezenční schůzky ve škole.

Třídní schůzky proběhnou v online režimu, a to v úterý 23. listopadu 2021 od 16 hodin.

Odkaz k připojení je vložen v Google učebně dějepisu.

Těším se na setkání!

 

Zdroj obrázku: https://www.gnb.cz/tridni-schuzky-online/d-2754

Posted in 7.D

Přehled: LISTOPAD 2021

Pondělí 1. listopadu 2021: projekt Zdraví nás baví (počet hodin dle rozvrhu)

Čtvrtek 4. listopadu 2021: zasedání žákovského senátu (setkání třídních senátorů)

Pondělí 15. listopadu 2021: první část projektu Etická výchova

Úterý 16. listopadu 2021: druhá část projektu Etická výchova

Úterý 23. listopadu 2021: online třídní schůzky (od 16.00 hod. – odkaz k připojení v Google učebně dějepisu)

Čtvrtek 25. listopadu 2021: Měsíc filmu na školách (téma: politické procesy 50. let) – beseda s historikem, promítání filmu

Během všech projektových dnů a plánovaných akcí končí výuka dle rozvrhu, vyučování se nezkracuje.

 

 

 

Posted in 7.D

Podzimní dýňové slavnosti

Ve čtvrtek 21. října 2021 se celá naše škola ponořila do podzimní atmosféry, protože vypukla velkolepá oslava podzimu. V dopoledním projektu jsme společně dlabali dýně, tvořili obtisky listů a jablek, hráli online aplikace na halloweenské vědomosti a připravovali se na odpolední program. Ten byl určen všem dětem, rodičům a hostům naší školy! Podrobnou fotoreportáž z celého dne naleznete ZDE a fotky z fotokoutku jsou k nahlédnutí ZDE.

Za celou třídu Simon Schwab

 

Posted in 7.D

Zašli jsme do filharmonie na Malého prince

V úterý 19. října 2021 se naše třída zúčastnila hudebně-divadelního představení MALÝ PRINC ve Filharmonii Hradec Králové. Propojili jsme tak jedinečné zážitky, literaturu a etiketu v divadle. Po zhlédnutí tohoto představení jsem si jistý, že vnímání knihy o Malém princi bude pro každého žáka mnohem jednodušší.

Za celou třídu Simon Schwab

 

Zdroj obrázku: divadlodetem.cz
Posted in 7.D

Dýňová slavnost

Zdroj obrázku: https://www.idnes.cz/jenprozeny/volny-cas/dyne-nemusi-byt-jen-halloweenskou-dekoraci.A181030_170052_jpz-volny-cas_jph1

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní setkání. Dýňová slavnost se bude konat ve čtvrtek 21. 10. 2021.                                                                    Slavnostní zahájení programu je v 15.00 hod. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, halloweenská stanoviště, podzimní bistro s dýňovými i jinými dobrotami,       tradiční dýňovou polévku, opékání na ohni a mnoho dalšího. 

Těšíme se na Vás!

Tým pedagogů ZŠ logopedická

 

pozvánka ke stažení zde:  Dýňová slavnost

 

 

 

 

Přehled: ŘÍJEN 2021

4. října 2021: zahájení činnosti zájmových kroužků

14. října 2021: deadline pro výběr 90 Kč na představení Malý princ

19. října 2021: představení Malý princ ve Filharmonii HK

21. října 2021: projektové vyučování a Podzimní dýňové slavnosti (pro rodiče a širokou veřejnost od 15 hodin v areálu školy)

22. října 2021: projektové vyučování k rozvoji etické výchovy

22. října 2021: den otevřených dveří od 9 do 12 hodin

22. října 2021: deadline pro výběr ročního příspěvku do Rady rodičů Patron

27. října 2021: podzimní prázdniny

28. října 2021: státní svátek

29. října 2021: podzimní prázdniny

Výuka po podzimních prázdninách pokračuje od pondělí 1. listopadu 2021 ve škole.

 

 

 

Zdroj obrázku: alza.cz

Posted in 7.D

Představení Malý princ

V úterý 19. října 2021 se zúčastníme hudebně-divadelního představení MALÝ PRINC ve Filharmonii HK. Na zajímavě zpracované vystoupení vybíráme vstupné 90 Kč. Prosím přinést v přesné částce nejdéle do 14. října 2021. První vyučovací hodina proběhne dle rozvrhu ve škole, poté přesun MHD (s sebou jízdní kartu nebo jízdenky). Děkuji.

Posted in 7.D

Žáci na Bezpečném nábřeží Hradec Králové

Ve středu 15. září 2021 vyrazili žáci druhého stupně na projektové vyučování na Eliščino a Smetanovo nábřeží v centru města, kde probíhala tradiční akce „Bezpečné nábřeží“ s důrazem na složky integrovaného záchranného systému. Podpořili jsme tak znalosti o ochraně člověka za mimořádných událostí.

Za celý tým Mgr. Simon Schwab

Fotogalerie: logopedický týden

Během logopedického týdne jsme se s dětmi věnovali rozvoji motoriky, paměti, fantazie, procvičování hlásek, postřehu i orientaci v terénu. Nechyběla ani hra na hudební nástroje nebo jízda na kolech a koloběžkách!

Posted in 7.D

Přehled: ZÁŘÍ 2021

1. 9. 2021: zahájení školního roku

2. 9. a 3. 9. 2021: třídnické hodiny ve škole, výuka do 12.50 hod.

6. 9. až 10. 9. 2021: Logopedický týden, výuka končí dle rozvrhu třídy

10. 9. 2021: divadelní představení Pernštejni z Pardubic – hra „Leonardo da Vinci“

15. 9. 2021: projektové vyučování Bezpečné nábřeží (nábřeží HK – ukázka práce IZS), ráno odchod od školy, výuka končí dle rozvrhu

17. 9. 2021: výběr peněz na pracovní sešity

27. 9. 2021: ředitelské volno

28. 9. 2021: státní svátek

 

 

 

Zdroj obrázku: hamanek.cz

Posted in 7.D

Divadelní představení Pernštejni

Žáci se zúčastní divadelního představení agentury Pernštejni z Pardubic – hra „Leonardo da Vinci“.

  • v pátek 10. září 2021 od 10 hodin
  • vstupné 45 Kč (prosím odevzdat ve čtvrtek v přesné částce)

Děkuji 🙂

 

 

 

Posted in 7.D

Elektronická ŽK

Dobrý den. Od letošního školního roku budeme nadále využívat ke klasifikaci pouze elektronickou verzi ŽK. Lze ji spustit pomocí internetového připojení nebo aplikací Bakaláři v mobilním telefonu. Pokud nastanou potíže a nebudete moct sledovat známky online, kontaktujte mailem či telefonicky třídního učitele. Přihlašovací údaje obdrží žáci ve škole. Děkujeme.

Internetové připojení: https://bakalari.neslhk.com/next/login.aspx

Lze spustit i z webu školy www.zs-logopedicka.cz (nahoře v liště: RODIČE – ELEKTRONICKÁ ŽK – odkaz ZDE)

Mobilní aplikace: aplikace Bakaláři OnLine (přihlášení je stejné jako v internetové podobě).

Pokud máte ve škole sourozence, je možné jejich ŽK propojit a sledovat vše jedním přihlášením (po přihlášení klikněte vlevo na NÁSTROJEPROPOJENÍ ÚČTŮ – zadejte druhé přihlašovací údaje – poté lze přepínat knížky pomocí modré ikonky vpravo nahoře).

Posted in 7.D

Úvodní organizace

Ranní sraz žáků u školy

8.03 hodin

Prevence (covid-19)

Pravidelné větrání, dezinfekce a mytí rukou, hygiena, ve společných prostorách ochrana dýchacích cest, jednorázové ručníky, minimalizace kontaktu s jinými třídami

Testování žáků

Tři termíny: 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021.

Výjimka: žáci s ukončeným očkováním (min. 14 dnů od poslední dávky) nebo lhůta 180 dnů od prvního pozitivního testu.

Žáci, kteří se nebudou testovat a nemají udělenou výjimku, musí mít po celou dobu ve škole nasazenu ochranu dýchacích cest.

Lze přinést platný test z odběrového centra o negativním výsledku na covid-19.

Komunikace s pedagogy

Pro komunikaci s ostatními vyučujícími využívejte prosím emailové adresy pedagogů nebo kontaktujte třídního učitele.

Harmonogram prvního týdne školy

Středa 1. 9. 2021: 1 vyučovací hodina do 9 hodin

Čtvrtek 2. 9. 2021: 5 vyučovacích hodin s TU

Pátek 3. 9. 2021: třídnické hodiny, počet hodin dle rozvrhu

Pracovní sešity Taktik

Sada pro žáka: 510 Kč

(platba v hotovosti, převezme Mgr. Schwab)

Prosím uhradit do pátku 17. září 2021

(prosím o přesnou částku)

Gmail

 

Prosím o kontrolu funkčnosti Gmailové adresy žáka a zapsat její přesné znění sem. Děkuji.

Posted in 7.D