ETICKÝ PROJEKT

V pátek 22. října proběhl na naší škole v rámci 1. – 4. vyučovací hodiny etický projekt zaměřený mimo jiné na posílení týmu třídy. V rámci projektu jsme se např. zaměřili na oslovování ve třídě i mimo školu, na dodržování a respektování pravidel společenského chování, rozvíjení a upevnění sociálních dovedností žáků a mnoho dalších etických témat.

 

Mgr. Aneta Patková

Posted in 7.E

PODZIMNÍ DÝŇOVÉ SLAVNOSTI

Ve čtvrtek 21. října se na naší škole konaly tradiční Podzimní dýňové slavnosti. V dopoledním programu jsme se zaměřili na téma podzim, Dušičky, Halloween. Vydlabali a ozdobili jsme několik dýní a vytvořili podzimní dekorace z listí. Odpoledne nás čekal bohatý program v prostředí školy se spoustou stanovišť a opékáním buřtů.

Za 7.E Mgr. Aneta Patková

Posted in 7.E

PŘEDSTAVENÍ MALÝ PRINC

V úterý 19. října jsme se zúčastnili divadelního představení Malý princ, které pro nás připravilo Hudební divadlo dětem. Představení bylo velmi hezké a poutavé a my se už nyní těšíme, až budeme moci opět někdy zavítat do Filharmonie v Hradci Králové.

 

 Za 7.E Mgr. Aneta Patková

Posted in 7.E

SCHOPNOST NASLOUCHAT

Protože nám záleží na přátelské a pohodové atmosféře v naší třídě, zaměřili jsme se ve výuce na schopnost naslouchat. Diskutovali jsme o správném naslouchání, povídali jsme si o tom, co při naslouchání dělat/nedělat a jak správně druhému naslouchat.

 

Za 7.E Mgr. Aneta Patková

Posted in 7.E

Dýňová slavnost

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní setkání. Dýňová slavnost se bude konat ve čtvrtek 21. 10. 2021.                                                                    Slavnostní zahájení programu je v 15.00 hod. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, halloweenská stanoviště, podzimní bistro s dýňovými i jinými dobrotami,       tradiční dýňovou polévku, opékání na ohni a mnoho dalšího. 

Těšíme se na Vás!

Tým pedagogů ZŠ logopedická

 

pozvánka ke stažení zde:  Dýňová slavnost

 

 

 

 

BEZPEČNOST DĚTÍ BĚHEM AKCE PODZIMNÍ DÝŇOVÉ SLAVNOSTI

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala, že vzhledem k organizaci náročnosti pořádané akce upozorňujeme, že za bezpečnost dětí během konání odpolední akce Podzimní dýňové slavnosti po konci výuky zodpovídají rodiče.

Děkuji, že jste si zprávu přečetli a berete její obsah na vědomí.

 

Mgr. Aneta Patková

 

Zdroj obrázku: zs-stross.cz

Posted in 7.E

DÝNĚ NA DÝŇOVÉ SLAVNOSTI

Dne 21. října 2021 se budou konat tradiční Podzimní dýňové slavnosti. Součástí programu bude i letos vyřezávání a zdobení dýňových lampionů, proto se na vás obracím s prosbou. Pokud máte někdo dýně, zda byste nám je mohli poskytnout. Kromě tvoření využijeme dýně také k výzdobě školy. Dýně můžete nosit už nyní, děti je mohou přinést přímo do třídy 7.E.

Velmi vám děkuji za spolupráci.

Mgr. Aneta Patková

 

Zdroj obrázku: iReceptar.cz

Posted in 7.E

PODZIMNÍ DÝŇOVÉ SLAVNOSTI

ZŠ logopedická Vás srdečně zve na podzimní akci DÝŇOVÁ SLAVNOST, která se uskuteční ve čtvrtek 21. října 2021 v areálu školy. Zahájení akce bude v 15:00 hod.

Co Vás zde čeká:

  • kavárna a čajovna s dýňovými dobrotami
  • tradiční dýňová polévka
  • halloweenská stanoviště
  • fotokoutek
  • podzimní oheň
  • tvořivé dílny

S sebou si nezapomeňte vzít dýně, oblíbenou dobrotu na oheň a hlavně dobrou náladu.

Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na Vás!

Mgr. Aneta Patková

 

Zdroj obrázku: cs.wikipedia.org

Posted in 7.E

TŘÍDÍME ODPAD

Jelikož nám není naše země lhostejná, rozhodli jsme se vyrobit si speciální krabice na papír a plast a budeme třídit odpad! Před budovou školy máme umístěné popelnice na tříděný odpad, máme tedy ideální podmínky k třídění odpadu a osvojení si principů ekologického chování.

Za třídu 7.E Mgr. A. Patková

Posted in 7.E

PŘEHLED: ŘÍJEN 2021

4. října 2021: zahájení činnosti zájmových kroužků

13. října 2021: nejpozději do tohoto dne zaplatit 90 Kč na představení Malý princ

19. října 2021: představení Malý princ ve Filharmonii HK

21. října 2021: Podzimní dýňové slavnosti pro žáky, rodiče a širokou veřejnost v odpoledních hodinách v areálu školy

22. října 2021: den otevřených dveří od 9 do 12 hodin

22. října 2021: nejpozději do tohoto dne zaplatit roční příspěvek do Rady rodičů Patron

27. října 2021: podzimní prázdniny

28. října 2021: státní svátek

29. října 2021: podzimní prázdniny

 

Mgr. A. Patková

 

Zdroj obrázku: ireceptar.cz

Posted in 7.E

PŘEDSTAVENÍ MALÝ PRINC 19.10. 2021

V úterý 19. 10. 2021 od 10 hodin se žáci zúčastní ve Filharmonii HK hudebně-divadelního představení Malý princ. Vstupné je 90 Kč, přineste prosím přesnou částku nejpozději do 13. 10. 2021. První vyučovací hodina bude probíhat dle rozvrhu ve škole, následně přesun MHD (s sebou kartu na MHD nebo jízdenky). Po představení bude probíhat výuka dle rozvrhu.

Nezapomeňme prosím na pravidlo: „Jdu-li na divadelní představení, obléknu se slušně – společensky.“

Děkuji A. Patková

 

Zdroj obrázku: divadlodetem.cz

Posted in 7.E

ELEKTRONICKÁ ŽK

V letošním školním roce budeme nadále využívat ke klasifikaci pouze elektronickou verzi ŽK. Lze ji spustit pomocí internetového připojení nebo aplikací Bakaláři v mobilním telefonu. Pokud nastanou potíže a nebudete moct sledovat známky online, kontaktujte mailem třídního učitele. Přihlašovací údaje obdrželi žáci ve škole.

Internetové připojení: https://bakalari.neslhk.com/next/login.aspx

Lze spustit i z webu školy www.zs-logopedicka.cz (nahoře v liště: RODIČE – ELEKTRONICKÁ ŽK)

Mobilní aplikace: aplikace Bakaláři OnLine (přihlášení je stejné jako v internetové podobě).

Mgr. Aneta Patková

 

Zdroj obrázku: bakalari.cz

Posted in 7.E

PŘEHLED: ZÁŘÍ 2021

1. 9. 2021: zahájení školního roku

2. 9. a 3. 9. 2021: třídnické hodiny ve škole, výuka do 12.50 hod.

6. 9. až 10. 9. 2021: Logopedický týden, výuka končí dle rozvrhu třídy

10. 9. 2021: divadelní představení Pernštejni – hra „Leonardo da Vinci“

15. 9. 2021: akce Bezpečné nábřeží (Smetanovo nábřeží v HK – ukázka práce IZS), ráno odchod od školy, výuka končí dle rozvrhu

17. 9. 2021: výběr peněz na pracovní sešity Taktik

27. 9. 2021: ředitelské volno

28. 9. 2021: státní svátek

 

Mgr. A. Patková

 

Zdroj obrázku: ireceptar.cz

Posted in 7.E

BEZPEČNÉ NÁBŘEŽÍ 2021

Ve středu 15. září jsme se zúčastnili třetího ročníku osvětové akce složek integrovaného záchranného systému, kterou pořádá Královéhradecký kraj. Hlavním smyslem akce bylo představit techniku a práci záchranných a bezpečnostních složek. Žáci měli jedinečnou možnost vidět techniku policistů, hasičů, záchranářů, celníků, vězeňské služby a dozvědět se řadu informací o jejich fungování.

Za třídu 7.E Mgr. A. Patková

BEZPEČNÉ NÁBŘEŽÍ

Ve středu 15. 9. 2021 se žáci zúčastní akce Bezpečné nábřeží. Program bude trvat 4 vyučovací hodiny, následně bude probíhat výuka dle rozvrhu. Akce se bude konat na Smetanově nábřeží.

Za třídu 7.E Mgr. A. Patková

Posted in 7.E

UKONČENÍ LOGOPEDICKÉHO TÝDNE

V pátek 10. 9. proběhlo v 7.E ukončení logopedického týdne. Protože se celá třída tohoto týdne zhostila s výborným nasazením a snahou, celý týden perfektně pracovali, během týmových her „táhli za jeden provaz“, obdrželi poslední den logopedického týdne pamětní medaile, které jim tento zábavně prožitý týden budou připomínat.

Za třídu 7.E Mgr. A. Patková

LOGOPEDICKÝ TÝDEN

Jako každý rok probíhá i letos na naší ZŠ logopedické logopedický týden, během kterého trénujeme artikulaci, sluchovou a zrakovou percepci, prostorovou orientaci, čtení s porozuměním, hrajeme spoustu her, a hlavně zažíváme mnoho zábavy:-)

Za 7.E Mgr. Aneta Patková 

PROJEKT ETICKÁ VÝCHOVA

V pátek 3. září proběhl na naší škole projekt Etická výchova. V rámci něho jsme se zaměřili na týmovost, vytvořili barevný „kruh třídy“, zabývali se etickým kodexem žáka, neverbální komunikací, lidskými právy, pocity a také etiketou. Potrénovali jsme třídní soutěživost a dle pravidel etikety si uspořádali prostřený stůl.

Za 7.E Mgr. Aneta Patková