Distanční vzdělávání od 2.11.2020

Na základě nařízení vlády ČR přechází všechny třídy od 2.11.2020 na online výuku dle upraveného rozvrhu. Výuka bude probíhat formou online hodin přes Google učebnu. K výuce je tedy nutné internetové připojení, funkční webkameru a mikrofon. Žáci, kteří nemají elektroniku nebo internet, nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli co možná nejdříve.

Další informace a podrobnosti ohledně distančního vzdělávám zasílám zákonným zástupcům prostřednictvím e-mailu.

S veškerými dotazy se obracejte na třídního učitele.

 

 

 

Posted in 8.C

Změna: Čtvrtek 22.10.2020

Ve čtvrtek 22. 10. 2020 proběhne projektový den v přírodě (1. – 5. vyučovací hodina). Vyrážíme směr Hradecké lesy a Biřička.  Odchod od školy v 8.15 hodin, poté návrat do školy a na oběd v 13:35 hod. Odpolední vyučování odpadá. S sebou sportovní oblečení, svačinu, pití, pláštěnku, roušky.
Posted in 8.C

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

Logopedický týden

V týdnu od 7.9. – 11.9. 2020 na naší škole proběhl již tradičně logopedický týden zaměřený na zdokonalování komunikačních dovedností našich žáků. Aktivity jsme zaměřili na rozvoj všech jazykových oblastí: rozšiřování slovní zásoby, procvičování gramatických struktur řeči, artikulační, dechová a fonační cvičení, trénink jazykového citu, stimulaci smyslového vnímání, zlepšování hrubé i jemné motoriky, ale i na rozvoj čtenářské gramotnosti. 

 

 

 

 

 

 

Posted in 8.C