Harmonogram sportovně-relaxačního týdne (21.6. 2021 – 25.6. 2021)

21. 6. 2021 – Třídní výprava po okolí HK (sportovní oblečení a obuv, svačinu, pití, …)

22. 6. 2021 – Poznávání Hradečnice a Paintball (Paintballový areál v Malšovicích) – na přání žáků 🙂   (více info v zápisnících)

23. 6 . 2021 – Studnice poznání – výlet do Prahy – Královská cesta (více info v zápisnících)

24. 6. 2021 – sportovní aktivity dle výběru (cyklistický výlet do Městských lesů HK, túra na Stříbrný rybník, sportovní turnaje v okolí školy)

25. 6. 2021 – Branně sportovní den na Biřičce (fotbalový turnaj, orientace v přírodě, vodní hry, ...) 

Posted in 8.C

ČERVEN 2021 – PLÁN AKCÍ

1.6. 2021 – Den dětí (příprava stanovišť pro mladší žáky, túra a picnic)

14.6. – 18.6. 2021 – Autoevaluační týden (reflexe a sebereflexe žáků za uplynulý školní rok)

21.6. – 25.6. 2021 – Sportovně-relaxační týden (třídní výlet, návštěva Prahy, orientace v přírodě, branný den apod.)

28.6. 2021 – třídnické práce, výměna učebnic – konec výuky v 12:50 hodin

29.6. 2021 – třídnické hodiny, etika a klima třídy – konec výuky v 12:50 hodin

30.6. 2021 – slavnostní předávání vysvědčení

… A HURÁ NA PRÁZDNINY!

Posted in 8.C

Akce – květen 2021

    21.5.2021 – Projektové vyučování „Příběh mojí rodiny – Jsme podnikaví“  ( 4 vyuč. hodiny, poté výuka dle rozvrhu)

    25. 5. 2021 od 16 hodin – Třídní schůzky online přes Google Meet

    26. 5. 2021Projektový den Sexuální výchova (1., 2., 3., 4., 6., 7. hodina)

    27. 5. 2021Den selfíček – fotografování tříd (informace budou upřesněny později, vzhledem k epidemiologické situaci v ČR)

Posted in 8.C

Projektový den Měsíc knihy

V pátek 30.4.2021  jsme společně oslavili všechny knihy a především jejich čtenáře. Během dopoledne jsme se seznámili s tím, jak se kniha vyrábí. Přečetli jsme si úryvky z vybraných knih a každý z nás se pochlubil svou nejoblíbenější knihou. 

Posted in 8.C

Projektový den DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 22.4. 2021 jsme v rámci Dne Země uklízeli kolem naší školy. Naše třída měla za úkol uklidit školní boudu. S úklidem jsme si hravě poradili a u toho jsme si užili plno zábavy. Po úklidu jsme se vydali na jarní vycházku přírodou.

Posted in 8.C

Akce na duben 2021

22.4. 2021 – Projektové vyučování Den Země (1. – 4. vyučovací hodina) – úklid kolem školy, orientace v přírodě (sportovní oblečení a obuv, svačina, pití), dále výuka dle rozvrhu

29.4. 2021 – PRO Ekologie zblízka + EVVO – Co skrývají potraviny (1. – 7. vyučovací hodina)

30.4. 2021 – PRO Měsíc knihy (1. – 4. vyučovací hodina), dále výuka dle rozvrhu

Posted in 8.C

Projektový den: Safer Internet Day

V úterý 9.2.2021 jsme se v rámci projektového dne zapojili do oslav Dne bezpečnějšího internetu 2021, který letos připadá právě na tento den. Během projektového dopoledne jsme si připomněli základní pojmy z mediální oblasti, vytvořili myšlenkové mapy a především jsme se seznámili s problematikou bezpečného chování na internetu. Velkou pozornost jsme věnovali otázkám spojeným s elektronickým rozesíláním textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem. Nedílnou součástí celého dopoledne bylo promítání několika preventivních videí k tématu na facebookovém profilu Policie České republiky.

 

 

Posted in 8.C

19.1.2021 Třídní schůzky online

V úterý 19. 1. 2021 proběhnou od 16 hodin online třídní schůzky prostřednictvím videokonference v Google učebně. Odkaz na připojení rodiče najdou v Google učebně v kurzu celé třídy 8. C. Bude též zaslán mailem. 

Boučková 

Posted in 8.C

Prodloužení karantény

Třída 8.C má z důvodu výskytu Covid-19 mezi žáky prodlouženou karanténu do 11.12.2020. Žáci nastoupí do školy 14.12.2020. Během karantény bude od pondělí 7.12. probíhat distanční výuka dle upraveného rozvrhu, který rodiče obdrželi na začátku školního roku.

S dotazy se obracejte na třídní učitelku.

 

 

 

 

Posted in 8.C

Distanční vzdělávání od 2.11.2020

Na základě nařízení vlády ČR přechází všechny třídy od 2.11.2020 na online výuku dle upraveného rozvrhu. Výuka bude probíhat formou online hodin přes Google učebnu. K výuce je tedy nutné internetové připojení, funkční webkameru a mikrofon. Žáci, kteří nemají elektroniku nebo internet, nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli co možná nejdříve.

Další informace a podrobnosti ohledně distančního vzdělávám zasílám zákonným zástupcům prostřednictvím e-mailu.

S veškerými dotazy se obracejte na třídního učitele.

 

 

 

Posted in 8.C

Změna: Čtvrtek 22.10.2020

Ve čtvrtek 22. 10. 2020 proběhne projektový den v přírodě (1. – 5. vyučovací hodina). Vyrážíme směr Hradecké lesy a Biřička.  Odchod od školy v 8.15 hodin, poté návrat do školy a na oběd v 13:35 hod. Odpolední vyučování odpadá. S sebou sportovní oblečení, svačinu, pití, pláštěnku, roušky.
Posted in 8.C

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

Logopedický týden

V týdnu od 7.9. – 11.9. 2020 na naší škole proběhl již tradičně logopedický týden zaměřený na zdokonalování komunikačních dovedností našich žáků. Aktivity jsme zaměřili na rozvoj všech jazykových oblastí: rozšiřování slovní zásoby, procvičování gramatických struktur řeči, artikulační, dechová a fonační cvičení, trénink jazykového citu, stimulaci smyslového vnímání, zlepšování hrubé i jemné motoriky, ale i na rozvoj čtenářské gramotnosti. 

 

 

 

 

 

 

Posted in 8.C