Výlet do Fajnparku

Včera 14. 6. 2023 jsme navštívili zábavní park FAJNPARK v Chlumci nad Cidlinou. Jeli jsme vlakem a pak šli kousek pěšky. Během dopoledne jsme se vydováděli na různých atrakcích – jezdili jsme autíčky na safari, stříkali po sobě vodními děly, pohybovali jsme se v létajících talířích UFO, zdolávali jsme lezeckou stěnu, zkoušeli jsme svou sílu atd. Projeli jsme se místním vláčkem a poznali celou rozlohu parku. V poledne jsme se osvěžili v místní restauraci. Poté jsme se otužili ve vodním jezírku. Bylo velmi pěkné počasí a tak jsme si školní výlet společně užili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Blanka Roháčková, třídní uč. 9. D

Měsíc knih – vytváříme komiks

Březen je jako každý rok Měsícem knihy. Letos jsme zaměřili projekt na komiks. Ve středu 29. 3. 2023 jsme se v 6., 7., 8. a 9. ročnících věnovali vzniku, vývoji a rozšiřování komiksu mezi žáky. Dvě hodiny jsme se dovídali, že komiks je s námi od prvopočátku lidstva – od jeskyně Altamira ve Španělsku přes egyptské pyramidy po současnost.

Zhlédli jsme zajímavá videa o vzniku, tvorbě a výrobě komiksu a pak se pustili do malování postaviček v rámečcích. Nezapomněli jsme na bubliny se zajímavými hláškami nebo citoslovci.

Poslední hodinu jsme se s výtvory vyfotografovali a nabídli obrázky i I. stupni ZŠ.

Projektový den Mladý novinář

V úterý 28. února 2023 se již tradičně konal na naší škole projektový den s názvem Mladý novinář. Zúčastnily se ho děti z 8. a 9. tříd. Naši žáci se seznámili s Etickým kodexem novináře a přemýšleli nad tím, jaké mravní vlastnosti by měl dobrý novinář mít, co by měl respektovat a čemu by nikdy neměl podlehnout. Po seznámení s Etickým kodexem novináře mnozí konstatovali, že ve skutečnosti novináři všechny požadavky etického kodexu nedodržují. Jedna z hodin projektu byla zaměřena na reportáž a příklady dobré novinářské praxe. Děti samy si pak vyzkoušely práci novináře – reportéra „v terénu“. Po překonání počátečního ostychu oslovovali kolemjdoucí a kladly jim připravené otázky k tématu, které si vybraly. V poslední hodině projektu bylo úkolem dětí sepsat vlastní článek na základě „průzkumu“, který předtím vedly v okolí školy.

A co jim to přineslo? Obohatily si slovní zásobu o pojmy související s novinářskou profesí, rozšířily si obzory a pocvičily se v asertivním chování. Možná, že se v budoucnu novináři nestanou, ale schopnost přemýšlet nad tématem, zformulovat myšlenku a vyjádřit svůj názor budou potřebovat v jakékoliv profesi.

Mgr. Petra Miškovská

All-focus
All-focus
All-focus

Rozvrh 6. – 10. března

S ohledem na odjezd žáků a pedagogů na zimní kurz bude v týdnu 6. 3. až 10. 3. 2023 probíhat výuka na 2. stupni následovně:

6.C – beze změny (dle svého RH)

6.D – beze změny (dle svého RH)

7.C – beze změny (dle svého RH)

7.D – beze změny (dle svého RH)

8.C + 8.D – spojení (výuka bude probíhat ve třídě 8.C podle rozvrhu třídy 8.C)

8.E – beze změny (dle svého RH)

9.C + 9.D – spojení (výuka bude probíhat ve třídě 9.D podle rozvrhu třídy 9.D)

 

Mgr. Tomáš Dostálek

zdroj obrázku: www.pinterest.com

Posted in 8.C

Pavučina vztahů

V pátek 24. února si žáci 8.C v rámci třídnické hodiny zahráli zajímavou hru s názvem Pavučina vztahů. Jejich úkolem bylo posílat si v kroužku klubíčko provázku a vzájemně si sdělovat pozitivní poselství či přání, které chtějí danému spolužákovi sdělit. Výsledkem byla jakási pavučina, která pak všechny spolužáky spojuje. Cílem této činnosti bylo rozvíjet schopnost žáků předat si pozitivní zpětnou vazbu a podpořit pocit sounáležitosti se třídou.

Mgr. Tomáš Dostálek

 

Posted in 8.C

Přednáška MPHK

V úterý 7. února se žáci 8. ročníků zúčastnili přednášky od městské policie, kde se dozvěděli základní informace o trestním právu a odpovědnosti. Pod vedením zkušeného lektora se žáci dozvěděli například jaký je rozdíl mezi trestným činem a přestupkem a jakou odpovědnost mají v určitém věku.

Mgr. Tomáš Dostálek

Pololetní dovádění

V úterý 31. ledna se žáci 6.D a 8.C zúčastnili společného pololetního dovádění v zábavním centru Fly Zone Park, kde si užili spoustu zábavy. Následně slavnostně obdrželi výpis z vysvědčení za 1. pololetí.

Mgr. Tomáš Dostálek

Posted in 8.C

Nenechte se napálit

V pondělí 30. 1. 2023 osmé ročníky navštívily Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, kde se zúčastnily programu Nenechte se napálit aneb Jak ověřovat mediální sdělení. Jednalo se o workshop na aktuální témata dezinformací, orientace v médiích a ověřování faktů. Děti se do programu aktivně zapojily, diskutovaly o dané problematice, dokonce hlasovaly prostřednictvím interaktivních aplikací. Probíraná témata řešily i celou cestu zpět do školy… akce profesionálně připravená a velmi přínosná pro naše žáky.

   

 

Vánoční poselství

Poslední den před Vánoci žáci 8.C vytvořili společně s třídním učitelem vánoční poselství, které vystavili na chodbě ve škole.

Celá třída 8.C Vám přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok 2023!

Mgr. Tomáš Dostálek

Posted in 8.C

Řemeslnický den v 8.C

V úterý 13. prosince proběhl v 8.C vánoční řemeslnický den, kde si žáci společně vytvořili výrobky na vánoční jarmark, který se bude konat v rámci odpoledního programu vánočního radování ve čtvrtek 15. prosince. 

Mgr. Tomáš Dostálek

Posted in 8.C

Vánoční bazar knih

Máte doma knížky, které nikdo nečte?

Nabídněte je do našeho VÁNOČNÍHO BAZARU KNIH, který se bude konat v rámci Vánočního radování ZŠ logopedické.

Knihy do bazaru můžete nosit od 7. do 12. prosince 2022 paním učitelkám Dostálové, Zabavské nebo Šámalové.

Prosíme jen knihy v dobrém stavu. Výtěžek z prodeje knih bude použit pro žáky ZŠ logopedické.

Děkujeme.

 

Měsíc filmu na školách

Dne 29. listopadu se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování v rámci Měsíce filmu na školách, který se zaměřuje na československé dějiny. Po shlédnutí filmu s názvem Normalizovaná každodennost měli žáci možnost zapojit se do diskuze s pozvaným hostem, panem doktorem Jaroslavem Pinkasem z ÚSTR Praha. V poslední části programu se žáci se svými třídními učiteli věnovali tvorbě myšlenkových map.

Mgr. Tomáš Dostálek

Posted in 8.C

Zasedání žákovského senátu

Ve čtvrtek 24.11.2022 proběhlo první zasedání žákovského senátu. Zástupci 4. – 9. ročníků se setkali s vedením úseku školy, aby vyjádřili své podněty a připomínky. Každý senátor obdržel diplom k novému titulu ve školním roce 2022/2023. 

Těšíme se na společné setkávání a vzájemnou spolupráci!

Mgr. Boučková

Mgr. Dostálek

 

Ekocentrum PALETA

Dne 21. listopadu žáci 8. ročníku navštívili ekocentrum PALETA v Pardubicích, kde pro ně bylo připraveno projektové vyučování na téma povodně. Při výuce vedené formou deskové hry jsme si vyzkoušeli jakým způsobem působí povodně na naše území a jakým způsobem se proti nim můžeme bránit. 

Mgr. Tomáš Dostálek

Zdroj úvodního obrázku: www.paleta.cz

Divadelní představení R.U.R. 2.0

Dne 8. listopadu se žáci 8. ročníku zúčastnili divadelního představení R.U.R. 2.0 v divadle Drak. Žáci měli jedinečnou možnost zhlédnout moderní autorskou inscenaci na motivy klasického díla od spisovatele Karla Čapka.

Mgr. Tomáš Dostálek

Mgr. Kateřina Boučková

Světýlkový týden v 8.C

V týdnu od 31. října do 4. listopadu se na ZŠ logopedické konal tzv. světýlkový týden, ve kterém jsme společně oslavovali svátky Dušiček, Halloweenu a podzim obecně. Součástí týdne byla i soutěž o nekrásnější třídu a také závěrečná dýňová slavnost ve třídě, na které jsme si společně vydlabali dýně, dali něco dobrého k jídlu a pití a užili si podzimní atmosféru.

 

Mgr. Tomáš Dostálek

Projekt: Evropský den jazyků

V pátek 21. října 2022 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování k Evropskému dni jazyků. Žáci se pomocí zajímavých aktivit seznámili s jazykovými skupinami, konkrétními jazyky a evropskými zeměmi. Součásti projektu byla i multikulturní výchova, kdy se žáci dozvěděli jaké jsou rozdíly mezi různými kulturami a diskutovali o problémech diskriminace, rasismu a xenofobie.

 

 

Mgr. Tomáš Dostálek

Mgr. Kateřina Boučková

Týden mobility v kině Centrál

V úterý 20. září se žáci 2. stupně zúčastnili naučného programu s názvem Týden mobility v kině Centrál v Hradci Králové. Viděli jsme několik naučných dokumentů o ekologickém cestování a přírodě. 

Mgr. Tomáš Dostálek

Zdroj úvodního obrázku: www.mzp.cz

Posted in 8.C

Logopedický týden

V týdnu od 5. do 9. září se žáci 8.C účastnili projektového vyučování zaměřeného na rozvoj jazyka a řečových dovedností, zrakové a sluchové percepce, motoriky, paměti a prostorové orientace.

Mgr. Tomáš Dostálek

Zdroj obrázku: www.freepik.com

Posted in 8.C