Příprava na projektový den Příběh mojí rodiny

V pátek 28. ledna proběhne na naší škole projekt s názvem Příběh mojí rodiny, který bude zaměřený na mezigenerační dialog, žákům přinese nový pohled na vlastní dějiny, posílí týmovost žáků a pomůže jim k bližšímu seznámení s rodinnými tradicemi. Prosíme, aby si žáci přinesli na projekt rodinnou fotografii, rodinný recept, letáky/časopisy s potravinami. Dále prosíme rodiče, aby si – je-li to možné – popovídali s  dětmi a povyprávěli  jim své vzpomínky na devadesátá léta, případně aby se babičky, dědečkové či jiní členové rodiny podělili s dětmi o vzpomínky na léta sedmdesátá či osmdesátá. Rovněž by bylo dobré, kdyby děti přinesly několik obrázků/výstřižků vztahujících se ke konci 20. století.

Předem Vám děkujeme a vážíme si Vaší spolupráce.

Mgr. Tereza Malcová

zdroj úvodního obrázku: Český rozhlas Dvojka 

https://dvojka.rozhlas.cz/965-schuzka-rodina-zaklad-statu-7941753

Posted in 8.C

Z třídní schůzky…

Prosíme rodiče o vyplnění přihlášky do školního klubu na druhé pololetí a o zaplacení 100 Kč, pokud dítě bude chodit.

Rodičům dětí přihlášených na zimní kurz bylo připomenuto, že je nutno zaplatit, pokud tak ještě neučinili.

Připomenuty byly důležité termíny – uzavření známek za první pololetí do 14.1., 17.1. pedagogická rada, prázdniny 4.2. a následující jarní prázdniny, 31.1. předání výpisu z vysvědčení, autoevaluační týden 17. – 21.1.

Ještě v tomto týdnu se děti testují antigenními testy v pondělí a ve čtvrtek, od příštího týdne budou testovány jen v pondělí.

Posted in 8.C

Co nás čeká v lednu?

11. ledna –  od 16 hodin online třídní schůzka

13. ledna – schůzka žákovského senátu

17. – 21. ledna – autoevaluační týden

24. ledna – do tohoto data je nutno odevzdat přihlášky do školního klubu na 2. pololetí

28. ledna – Příběh mojí rodiny (projekt)

31. ledna předání výpisů z vysvědčení a „pololetní dovádění“ (hry a pohyb – dle počasí venku / v tělocvičně)

4. února – jednodenní pololetní prázdniny, navazují týdenní jarní prázdniny

Projektový den České Vánoce

Ve čtvrtek 16.12 2021 se na naší škole konal tradiční projektový den České Vánoce. Žáci si připomněli vánoční zvyky a tradice doma i ve světě, nakrmili lesní zvěř, vytvořili nemateriální přání od srdce. Během dne se natáčelo vystoupení jednotlivých tříd – kluci vystoupili s dramatickou básní Štědrý den.

     

Posted in 8.C

Soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci

         V předvánoční atmosféře proběhla na naší škole soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci. Do soutěže se zapojili žáci, celé třídy i rodiče. Úspěšné výrobky byly ohodnoceny velkým potleskem a odměněny milými dárky. 

 

 

Zapsala M. Kolářová

Naše škola na portálu Jeden svět na školách

Naše škola se v letošním listopadu zapojila do dalšího ročníku Měsíce filmu na školách, kterým jsme podpořili nezkreslený přístup k dějinám a vnímání české historie. Více o pořádání této akce si můžete přečíst v dalším publikovaném příspěvku na webu školy (klikněte zde).

Na níže uvedeném odkazu lze zhlédnout fotogalerii z letošního celorepublikového projektu na portálu Jeden svět na školách, kde je možné na mnoha fotografiích spatřit právě besedu našich žáků s Jiřím Štěpánem z královéhradecké univerzity.

Za celou školu Mgr. Simon Schwab

KLIKNĚTE ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc filmu na školách

25. listopadu se žáci 5. – 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování v rámci projektu Měsíc filmu na školách, které bylo vedeno Mgr. Simonem Schwabem a hostem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. Žáci měli nejprve možnost zhlédnout dokumentární film pojednávající o osudu Augustina Bubníka a dalších českých hokejistech, kteří se stali obětmi politických procesů v 50. letech. Poté následovala diskuze a série zajímavých úkolů, které žákům přiblížily období totality a vysvětlily základní rozdíly mezi demokratickým a autoritářským politickým režimem.

Více informací o projektu naleznete na: https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi/mesic-filmu-na-skolach.

Foto: Kateřina Sedláčková

Prosincové akce

14.12. Řemeslnický den (2. – 4. vyučovací hodina, ve třídě s TU), výroba vánočních dárků pro svoji rodinu, tvorba foto návodu na výrobu produktu. Výuka končí dle rozvrhu.

 16.12. Vánoční žákovská akademie a projekt České Vánoce (vystoupení jednotlivých tříd, pořízení videozáznamu, vánoční tradice, církevní zvyky, etická témata apod.) Výuka končí dle rozvrhu.

 17.12. Vánoční poselství tříd – výroba společného novoročního poselství. Výuka do 12.50 hodin.

 20.12. – 22.12. Ředitelské volno

 23.12. – 31.12. Vánoční prázdniny

Posted in 8.C

Měsíc filmu na školách

25. listopadu:

Při besedě s historikem PhDr. Jiřím Štěpánem si děti uvědomily, co jsou to totalitní praktiky, co to znamená být svobodný a že svoboda není samozřejmou věcí, a to bohužel ani v dnešním světě.

T. Malcová

Posted in 8.C

Nejdůležitější informace ze 2. třídní schůzky

Děti obdržely přehled čtvrtletní klasifikace (viz zápisníky).

Do 25. 11. je třeba vyplnit a donést závaznou přihlášku na zimní kurz.

Prosíme rodiče, aby hlasovali pro jednoho z kandidátů do školské rady (informace dostaly děti do zápisníku.).

Prosíme rodiče, aby dětem na kulturní akce, kterých se se školou zúčastní,  připravovali vhodné oblečení. 

Naše škola je zapojena do projektu metodiky Skills builders (pro rozvoj měkkých dovedností).

Vánoční radování – vánoční akademie se uskuteční 16. prosince bez účasti veřejnosti, vystoupení dětí budou natočena a rodiče si následně budou moci zakoupit CD.

 

Posted in 8.C

Přednáška o práci archeologů

Ve středu 10. listopadu se děti zúčastnily přednášky Mgr. Terezy Joškové z Východočeského muzea v Pardubicích, která k nám do školy přijela, aby dětem povyprávěla o kráse archeologie a práci archeologů. Z velmi zajímavé prezentace jsme se dozvěděli např. o významných archeologických nálezech z poslední doby, ke kterým došlo v našem regionu. Úžasná byla replika obrovské bronzové nádoby (situly) z přelomu 11. a 10. století př. Kr., kterou nám paní Jošková přivezla ukázat.

Úvodní fotografie převzata ze stránek Východočeského muzea v Pardubicích

https://www.npu.cz/cs/uop-pardubice/inspirujte-se/34222-nalez-a-prezentace-bronzove-situly-z-pozdni-doby-bronzove-z-kladiny

Tereza Malcová

Posted in 8.C

Projekt Zdraví nás baví

V pondělí 1. listopadu přemýšlely děti v rámci projektového dne zaměřeného na zdraví o tom, jak a co by měly jíst, jak často se pohybovat se a jak se chovat, aby byly zdravé. Paní učitelka Zita Duck měla pro ně připravena stanoviště, na kterých se kluci dozvěděli, co to jsou výživová a pohybová pyramida,, a uvědomili si, že se většinou skutečně pohybují mnohem méně, než by měli.

Posted in 8.C

Bude se dít v listopadu

  1. listopadu – projekt Zdraví nás baví (1. – 4. vyučovací hodina)

      4. listopadu – žákovský senát (3. vyučovací hodinu schůzka  ve školní knihovně)

      8. listopadu – pedagogická rada

     10. listopadu – beseda s hostem školy (s ředitelem Východočeského muzea v Pardubicích)

     11. listopadu – Měsíc filmu ve školách (2. – 4. vyučovací hodinu) Přesunuto na 25. listopadu.

     15. listopadu – projekt Etická výchova 1. část (1. – 5. vyučovací hodinu)

     16. listopadu – projekt Etická výchova 2. část (3 vyučovací hodiny)

     23. listopadu – třídní schůzky – informativní odpoledne od 16 hodin

 

T. Malcová

Posted in 8.C

Evropský den jazyků

V pondělí 25. října jsme si připomněli Evropský den jazyků. Alespoň v myšlenkách jsme vycestovali do některých zemí Evropy, zopakovali jsme si, čím jsou výjimečné, a naučili jsme se pozdravit a poděkovat v pěti evropských jazycích – anglicky (to už ale dávno umíme), francouzsky, italsky, španělsky a německy . Při výtvarném zpracovávání informací jsme se trochu zasnili a přemýšleli nad tím, kam bychom se rádi podívali a jaký jazyk bychom se rádi učili.

Tereza Malcová

Posted in 8.C

Projekt Etická výchova

V pátek 22. října jsme se 4 vyučovací hodiny věnovali etice a etiketě – zjemňovali jsme vztahy ve třídě, povídali si o stolování, posilovali sebedůvěru a přemýšleli nad závislostmi.

Tereza Malcová

Posted in 8.C

Dýňové slavnosti

Vydlabali jsme si dýně, Adamovu a Vojtovu jsme dali do soutěže. Získala 2. cenu! Vojta navíc vyrobil podzimní dekoraci z klacíků a šišek. Také ji přihlásil do soutěže. Získala 3. cenu! Na výzdobu třídy, Vojtovy dýně a na výrobu podzimní dekorace jsme použili přírodniny, které jsme si nasbírali v okolí školy. A když už jsme byli venku, zahráli jsme si hru na hledání pokladu. „Poklad“ připravil Vojta a úspěšným nálezcem pokladu se stal Pepa Matěna.. Dopoledne jsme si společně užili a odpoledne ještě někteří zašli do dílniček a k slavnostnímu ohni. Blahopřejeme Vojtovi a Adamovi Hloupým a Pepčovi Matěnovi.

Tereza Malcová

Posted in 8.C

Malý princ

Po dlouhé době společný kulturní zážitek mimo školní budovu.  Slavnostní oblečení, trochu hektický přesun autobusem do centra, pěšky na nábřeží Labe do Filharmonie. Setmělý sál, na jevišti „letadlo“ Antoina de Saint-Exupéryho. Pilot a Malý princ, knížka převedená do jevištní podoby, podmalovaná a doplněná zajímavou hudbou a písničkami. Někdo byl nadšený, jiný prohlásil „Nic moc.“ V každém případě možnost zažít něco spolu.

T. Malcová

Posted in 8.C

Dýňová slavnost

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní setkání. Dýňová slavnost se bude konat ve čtvrtek 21. 10. 2021.                                                                    Slavnostní zahájení programu je v 15.00 hod. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, halloweenská stanoviště, podzimní bistro s dýňovými i jinými dobrotami,       tradiční dýňovou polévku, opékání na ohni a mnoho dalšího. 

Těšíme se na Vás!

Tým pedagogů ZŠ logopedická

 

pozvánka ke stažení zde:  Dýňová slavnost

 

 

 

 

Nejdůležitější informace z třídní schůzky

Zjišťujeme zájem o lyžařský kurz/zimní turistický kurz – prosíme o sdělení, zda se dítě bude chtít zúčastnit a zda upřednostňujete lyžařský kurz, nebo turistický kurz.

Dětem bude nabídnuto bezplatné doučování. Učitelé vytipují žáky, kteří by doučování potřebovali. Doučování bude probíhat od října do prosince.

Děti dostaly hesla do Bakalářů pro sebe a pro rodiče, přístupové kódy ke Google učebnám a nabídku zájmových kroužků (prosíme o vyplnění zájmu/nezájmu), dostaly rovněž prohlášení o odcházení ze školy (také prosíme o vyplnění)

Na Radě rodičů Patron bylo schváleno, že se bude vybírat příspěvek 300 Kč na rok (sourozenci platí 300 Kč  za oba najednou). Více informací naleznete v zápisnících dětí.

Děti mají zápisníky s omluvným listem – ten je uložen v modrých deskách. Povinností dětí je nosit zápisníky, rodiče pravidelně zápisníky podepisují.

Všechny učebnice, sešity a pracovní sešity mají být obalené.

Děkujeme za spolupráci.

T. Malcová

 

Posted in 8.C

První školní dny

  1. září – slavnostní zahájení školního roku. září – 1 vyučovací hodina
  2. září – 5 vyučovacích hodin – třídnické a organizační práce
  3. září – 5 vyučovacích hodin – projekt Etická výchova

vstup do školy pro děti z 8.C je v 8,21 hod

2., 6., 9. září – testování žáků antigenními testy

Posted in 8.C

Čeká nás v říjnu

19. října – zajímavé představení Malý princ (Filharmonie), vybíráme 90 Kč (do 14. 10.)

25. října – projekt Evropský den jazyků

21. října – Dýňová slavnost – od 1. vyučovací hodiny program pro žáky, od 15 hodin program pro veřejnost (ukončení v 18 hodin), pozvánky budou předány 

na konci října – 1. vydání školního časopisu Logozprávy v tomto školním roce 

27. a 29. 10 – podzimní prázdniny

Posted in 8.C

Projekt Etická výchova

V pátek 3. září se děti věnovaly v rámci projektu Etická výchova tématům jako jsou etiketa, pravidla třídy, etický kodex žáka a další. Děti témata zpracovávaly též výtvarně – např. STROM TŘÍDY.  Největším přínosem pro děti bylo to, že celý den spolupracovaly, musely se domlouvat a upevňovaly vztahy mezi sebou.

T. Malcová

Posted in 8.C

Bezpečné nábřeží

Ve středu 15. září jsme vyrazili pěšky do centra Hradce, abychom se na nábřeží Labe podívali na ukázky práce záchranářů a policejních kynologů a prohlédli si stánky s prezentacemi armády, policie, horské služby, skalní záchranné služby a dalších.  Některé z dětí si vyzkoušely airsoft, některé si nabraly plnou tašku propagačních materiálů a moc se těšily, jak podarují příbuzné policejním pexesem či reflexním náramkem. Akce jsme se zúčastnili v rámci projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí a určitě alespoň poskytnutí první pomoci, které nám záchranáři předvedli, dětem v paměti zůstane. Zpátky do školy jsme se vrátili také pěšky a nutno říct, že nás to docela zmohlo, protože den, ač zářijový, byl dost horký.

T. Malcová

Posted in 8.C

Logopedický týden

Během logopedického týdne procvičovaly děti nejen mluvidla, ale i jemnou a hrubou motoriku, paměť a postřeh. Vše se dělo prostřednictvím her, které probíhaly ve třídě a – díky krásnému počasí – také na školním hřišti a v okolí školy. Děti se tak přirozeně aklimatizovaly ve škole a prohlubovaly vztahy se spolužáky.

T. Malcová

Posted in 8.C

Představení věnované Leonardu da Vincimu

V pátek 10. září předvedla dětem skupina Pernštejni představení věnované jednomu z géniů, Leonardu da Vincimu. Děti se dozvěděly zábavnou formou střípky z Leonardova života a žasly nad tím, jak geniálním člověkem byl tento renesanční umělec. Po představení si prohlédly modely Leonardových vynálezů a měly možnost si vyzkoušet, jak tyto modely fungovaly .

T. Malcová

Posted in 8.C

Co nás čeká v září?

6. – 10. září – logopedický týden

10. září – představení skupiny Pernštejni (program Leonardo da Vinci)

15. září – projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí (akce Bezpečné nábřeží)

Posted in 8.C