Bezpečná škola

Ve středu 22. června jsme si povídali o bezpečnosti. Prošli jsme dopravní značky, 
zopakovali si první pomoc a víme vše o správné výstroji kola. Také jsme odpovídali
na kvíz s otázkami o bezpečnosti na silnicích. Zkusili jsme si zručnost při jízdě na
kole mezi kuželi, samozřejmě s helmou. Po svačině jsme vyšlápli na Nový Hradec a
osvěžili se dobrou zmrzlinou. Poté jsme relaxovali na stráni nad Hradcem Králové a
obdivovali nádherná panoramata v našem okolí. Viděli jsme až na Broumov a v dálce
vrchol Sněžky. Vycházka se moc líbila. 

Mgr. Volková Hana

Projekt Den bez odpadů

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V rámci sportovně relaxačního týdne jsme se věnovali tématu třídění odpadů. Zahráli jsme si přiřazovací pohybovou hru a poté jsme vyrazili k Hradišti, kde jsme názorně viděli rakve jednotlivých odpadků a jak dlouho se rozkládají v přírodě. 

Posted in 8.D

Sportovně-relaxační týden – 1.den

V pondělí 20.6. 2022 nám začal týden plný sportovních a turistických zážitků. První den nesl podnázev – Den bezpečnějšího internetu.

Vydali jsme se na Stříbrný rybník hradeckými lesy a cyklostezkou. Cesta rychle ubíhala, povídali jsme si o internetu a jeho schopnostech, jak zkracuje vzdálenosti mezi lidmi a jak veškerou technikou usnadňuje život. Připomněli jsem si také základní pravidla bezpečnosti při pohybu v jeho prostředí. Poté jsme probírali celý školní rok a smáli se veselým situacím během procházky. Kolem jedenácté jsme dorazili ke Stříbrňáku. Obloha se zatáhla a vítr přihnal bouřku s deštěm. Schovali jsme se v kempové kuchyňce, vyluštili tematické křížovky a doplňovačky. Nasvačili jsme se a přečkali řádění živlů. Vzduch se pročistil a lépe se dýchalo. Nachodili jsme necelých devět kilometrů. Plni dojmů, utahaní, ale spokojení jsme se vrátili do školy na oběd. Akce se nám líbila a tělo bylo rádo, že pro něj také něco zdravého děláme.

Za třídy 7.E, 8.D, 9.C a 9.D třídní učitelky

 

Akce měsíc červen

1. června- Den dětí- bowling ( 30 Kč)

15. června- Šachový turnaj ( pro zájemce- hlásit se u vedoucí vychovatelky Radky Černohousové)

16. června- uzavření klasifikace

13. června- 17. června- Autoevaluace

20. června- 24. června- sportovně relaxační týden

27. června – výměna učebnic ( do 12,50)

28. června- školní výlet

29. června- třídnické práce (do 12,50)

30. června- výdej vysvědčení (do 9,00)

 

Posted in 8.D

projekt Ekologie zblízka

V rámci projektu Ekologie zblízka jsme navštívili Elektrárnu v Opatovicích. Nahlédli jsme do všech přístupných částí elektrárny včetně velína. Dozvěděli se o výrobě elektrické elektřiny a tepla. Víte například, že denně se spálí v elektrárně 1000 tun hnědého uhlí?

Posted in 8.D

Akce květen

Květen – plán akcí

11. května – Projektové vyučování: Ekologie zblízka (Elektrárna Opatovice), více info v zápisnících

12. května – Koncert Adalbertinum (hity filmové hudby, vstupné 90 Kč hradí Rada rodičů PATRON)

17. května – Třídní schůzky a setkání Rady rodičů PATRON (třídní schůzky v učebně 9.C, Rada rodičů v učebně 7.D)

20. května – Fotografování tříd

26. května – Projektové vyučování: Sexuální výchova (6 vyučovacích hodin, poté výuka dle rozvrhu)

Posted in 8.D

Den Země

I naše třída se zapojila k zlepšení našeho okolí po zimě v rámci Dne Země. Okopávali jsme, sázeli a natírali. Společně jsme si na závěr opekli buřtíky.

Posted in 8.D

Den Země

V pátek 29. dubna jsme oslavili Den Země. Povídali jsme si, jak naši jedinečnou planetu chránit a zvelebovat. Dokázali jsme to úpravou zahrady kolem naší školy. Natřeli jsme lavičky a stojany na jízdní kola, zasadili levandule, vrbičky a okrasné keře. Vyčistili jsme vodní jezírko a doplnili do něj vodu. Ostříhali jsme přerostlé keře a stromky, uhrabali záhony a shrabali suché listí. Truhlíky jsme osázeli muškáty a petúniemi. Z dobře vykonané práce jsme měli radost, protože zahrada opravdu „prokoukla“. A pak jsme se odměnili opékáním vuřtů, špekáčků a párků na ohni za školou. Slunečné počasí nám přálo a vykouzlilo úsměvy na tvářích všech pracovitých žáků i učitelů.

Za celý 2. stupeň Mgr. Boučková a dr. Hudcová

 

 

 

Praha- Studnice poznání

Měli jsme možnost navštívit rozkvetlou Prahu. Prohlédli jsme si Petřín, Hradčany, Malou Stranu a své putování jsme zakončili na Staroměstském náměstí. Navštívili jsme zrcadlové bludiště i Zlatou uličku.  Myslím, že nejvýstižnější bylo shrnutí Silvy- Praha je krásná, ale taky smutná. Viděli jsme totiž i odvrácenou tvář Prahy- bezdomovce, žebráky a mladé lidi pod vlivem drog. 

Posted in 8.D

Projekt Etická výchova- Mezilidské vztahy

V rámci projektového dne jsme si připomněli etická pravidla a týmovost. Na začlenění všech žáků do společných aktivit ve třídě musíme ještě zapracovat. Podařilo se nám udělat několik návrhů loga naší třídy. Hádejte, který z nich je dílem dívek a který dílem chlapců. 

Posted in 8.D

Exkurze do Prahy

27. dubna 2022 se žáci zúčastní exkurze do Prahy.

Žáci budou mít příležitost navštívit s průvodcem venkovní a vnitřní prostory Pražského hradu, užijí si plavbu lodí po Vltavě s malým občerstvením, nahlédnou do Muzea Karlova mostu a poznají tajemství Staroměstského náměstí. Cestování proběhne objednanou autobusovou dopravou. Sraz v 7.15 hodin u zastávky MHD Hvězda (u obchodu Kubík). Příjezd k zastávce MHD Hvězda kolem 17. hodiny. S sebou: svačinu, pití, kapesné ve výši dle uvážení, vhodné oblečení, pohodlné boty, náhradní respirátor, lék proti nevolnosti v případě problémů v autobuse, občanský průkaz (od 15 let). Cestování MHD v Praze je pro žáky do 15 let zdarma. Celková cena 450 Kč. Prosím odevzdat tuto částku třídnímu učiteli do pátku 15. dubna 2022. Od vybírané částky je již odečten finanční příspěvek Rady rodičů Patron.

Organizátor akce: Mgr. Simon Schwab

 

Posted in 8.D

Akce na duben

Dne 4. dubna-  Planeta Země 3000- Madagaskar ( po 3. vyučovací hodině přesun do kina)

Dne 27. dubna- Praha- Studnice poznání ( celodenní akce, 450,- Kč, výběr do 15.4.)

Dne 29. dubna- projekt Den Země(1.-4. vyučovací hodina ). Poté probíhá výuka dle rozvrhu.

Posted in 8.D

Měsíc knihy

V rámci projektu Měsíc knihy žáci představili svou oblíbenou četbu, navrhli titulní stránku knihy i s obrázkem a vyluštili šifrou tajenku- citát o knihách. 

Posted in 8.D

Mladý novinář

V pondělí 28. února proběhlo na naší škole projektové vyučování s názvem Mladý novinář. Žáci si díky projektu uvědomili selektivitu zpravodajství. Ujasnili si faktory ovlivňující výběr zpráv a odlišili bulvární média od těch serióznějších. Na základě dat nasbíraných v terénu vytvořili vlastní text, u kterého se snažili dodržet všechna pravidla, která musí relevantní zpráva obsahovat. Na výsledek jejich práce se můžete podívat v přiložené galerii.

Za celý tým Mgr. Tomáš Dohnanský

projekt Mladý novinář

V rámci projektu Mladý novinář jsme se zabývali novinářskou etikou. Vyzkoušeli jsme část novinářské práce- vyrazili jsme do ulic a ptali se neznámých lidí, které články na internetu  čtou nejčastěji. Zjistili jsme, že není jednoduché oslovit cizího člověka. Časem jsme se ale otrkali a už to pro většinu z nás nebyl takový problém. Výsledky šetření jsme zpracovali do kruhového diagramu. 

Posted in 8.D

Akce březen

Akce březen

6. 3. ´-12. 3. zimní lyžařský a turistický kurs

8. 3. třídní schůzky

16. 3. burza zelených rostlinek

28. 3. Den učitelů

30. 3. Měsíc knihy, tvorba stromu Literárník

Posted in 8.D

Pololetní dovádění

Úterní dopoledne jsme věnovali pololetnímu dovádění. Bohužel počasí nedovolilo uskutečnit připravenou bojovku v lese, přesto jsme se provětrali, zacvičili jsme si na hřišti a někteří navštívili knihovnu. I žáci prvních tříd si zasoutěžili a páťáci vyluštili šifru. Nakonec jsme oslavili konec pololetí přípitkem Rychlých špuntů.

Posted in 8.D

Obnovení prezenční výuky a pololetní vysvědčení

Od pondělí 31. 1. 2022 dochází k obnovení prezenční výuky na 2. stupni ZŠ logopedické. Žáci se učí podle běžného rozvrhu. Pokud jste odhlašovali obědy, je potřeba je znovu přihlásit.

Zároveň 31. 1. 2022 žáci obdrží výpis z vysvědčení za 1. pololetí. Tento výpis si nechávají, nevrací ho do školy. Rodiče potvrdí převzetí podpisem do žákovských zápisníků.

Autoevaluace

V týdnu od 17. 1. do 21. 1. proběhla na naší škole autoevaluace. Zopakovali jsme si látku uplynulého pololetí, pracovali pomocí on line aplikací a vyjadřovali se k tomu, co nám jde a co bychom ještě měli zlepšit.

Posted in 8.D

Vánoční poselství

Poslední den školy jsme vytvářeli vánoční poselství naší třídy. Všichni si přejeme, aby hlavně zmizel koronavirus a lidé byli šťastnější a všude byl mír. Nakonec jsme si předali vánoční dárečky a užili si příjemnou atmosféru. 

Posted in 8.D

Soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci

         V předvánoční atmosféře proběhla na naší škole soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci. Do soutěže se zapojili žáci, celé třídy i rodiče. Úspěšné výrobky byly ohodnoceny velkým potleskem a odměněny milými dárky. 

 

 

Zapsala M. Kolářová

Akce leden

3. 1. Nástup do školy po Vánočních prázdninách

11. 1. Rodičovská schůzka

14. 1. Uzavření známek za první pololetí

17. 1. – 22. 1. Autoevaluační týden

31. 1. Pololetní dovádění

Posted in 8.D

Vánoční poselství

V pátek 17. prosince se budou konat vánoční hodiny zaměřené na posílení týmovosti třídy, tvorbu Vánočního poselství tříd – výroba společného novoročního poselství apod. Výuka bude zkrácena, konec vyučování ve 12.50 hodin.

Posted in 8.D

Projekt České Vánoce

V rámci projektu České Vánoce jsme sehráli vánoční vystoupení- jak by vypadala návštěva Ježíška v době Covidu. Dotvořili jsme další sněhuláky, počítali jsme vánočně a povídali jsme si o Vánocích v jiných zemích.  

Posted in 8.D

Naše škola na portálu Jeden svět na školách

Naše škola se v letošním listopadu zapojila do dalšího ročníku Měsíce filmu na školách, kterým jsme podpořili nezkreslený přístup k dějinám a vnímání české historie. Více o pořádání této akce si můžete přečíst v dalším publikovaném příspěvku na webu školy (klikněte zde).

Na níže uvedeném odkazu lze zhlédnout fotogalerii z letošního celorepublikového projektu na portálu Jeden svět na školách, kde je možné na mnoha fotografiích spatřit právě besedu našich žáků s Jiřím Štěpánem z královéhradecké univerzity.

Za celou školu Mgr. Simon Schwab

KLIKNĚTE ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce prosinec

14. 12. Řemeslnický den ( 2.-4. hodina)- výroba vánočních dárků pro svoji rodinu, foto návod. Ostatní hodiny dle rozvrhu.

16. 12. projekt České Vánoce (vystoupení jednotlivých tříd, vánoční tradice)

17. 12. Vánoční poselství tříd ( besídka, výroba společného vánočního poselství). Výuka končí 5. vyučovací hodinu.

20. 12. – 22. 12. Ředitelské volno

23. 12. – 31. 12. Vánoční prázdniny

 

Posted in 8.D

Měsíc filmu na školách

25. listopadu se žáci 5. – 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování v rámci projektu Měsíc filmu na školách, které bylo vedeno Mgr. Simonem Schwabem a hostem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. Žáci měli nejprve možnost zhlédnout dokumentární film pojednávající o osudu Augustina Bubníka a dalších českých hokejistech, kteří se stali obětmi politických procesů v 50. letech. Poté následovala diskuze a série zajímavých úkolů, které žákům přiblížily období totality a vysvětlily základní rozdíly mezi demokratickým a autoritářským politickým režimem.

Více informací o projektu naleznete na: https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi/mesic-filmu-na-skolach.

Foto: Kateřina Sedláčková

Měsíc filmu ve školách

Ve čtvrtek dopoledne jsme se zabývali pojmy svoboda a totalita. Na příběhu hokejisty Augustýna Bubníka jsme si připomněli, jak totalitní režim může zničit život úspěšného slavného mladého člověka- jeho karieru i soukromí. 

Posted in 8.D

Etická výchova

V listopadu se opět věnujeme tématům etické výchovy. Testem osobnosti  jsme si určili, zda patříme mezi sangviniky, choleriky, melancholiky či flegmatiky. Zabývali jsme se i problematikou sítí.

Posted in 8.D

Akce na listopad

 1. 11. Zdraví nás baví – 4 vyučovací hodiny

10. 11 . Beseda s ředitelem VČ muzea v Pardubicích- 1. vyuč. hodina

11. 11. Měsíc filmu na školách – 1. -4. vyuč. hodina

15. 11. Etická výchova – 5 vyučovací hodin

16. 11. Etická výchova – 3 vyučovací hodiny

 

Posted in 8.D

Evropský den jazyků

V pondělí 25. 10. proběhl v osmých a devátých třídách Evropský den jazyků. Spojili jsme, co známe z českého jazyka, anglického jazyka a zeměpisu. Připomněli jsme si evropské státy, jejich vlajky, hlavní města a jazyky, kterými se v daných státech mluví. 

Posted in 8.D

Etická výchova

Navázali jsme na návštěvu filharmonie a více se věnovali společenskému chování a oblékání stejně jako sebedůvěře a vztahům ve třídě. V neposlední řadě nás zaujal pořad Přízrak Martin, který varoval před jízdou pod vlivem alkoholu a drog.

Malý princ

Musím přiznat, že takhle vyparáděná naše třída už dlouho nebyla. Strašně nám to slušelo, když jsme vyrazili do Filharmonie v HK na představení Malý princ.

Posted in 8.D

Dýňová slavnost

Zdroj obrázku: https://www.idnes.cz/jenprozeny/volny-cas/dyne-nemusi-byt-jen-halloweenskou-dekoraci.A181030_170052_jpz-volny-cas_jph1

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní setkání. Dýňová slavnost se bude konat ve čtvrtek 21. 10. 2021.                                                                    Slavnostní zahájení programu je v 15.00 hod. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, halloweenská stanoviště, podzimní bistro s dýňovými i jinými dobrotami,       tradiční dýňovou polévku, opékání na ohni a mnoho dalšího. 

Těšíme se na Vás!

Tým pedagogů ZŠ logopedická

 

pozvánka ke stažení zde:  Dýňová slavnost

 

 

 

 

Elektronická žákovská knížka

V letošním školním roce budeme nadále využívat ke klasifikaci pouze elektronickou verzi ŽK. Lze ji spustit pomocí internetového připojení nebo aplikací Bakaláři v mobilním telefonu. Pokud nastanou potíže a nebudete moct sledovat známky online, kontaktujte mailem třídního učitele. Přihlašovací údaje obdrželi žáci ve škole.

Internetové připojení: https://bakalari.neslhk.com/next/login.aspx

Lze spustit i z webu školy www.zs-logopedicka.cz (nahoře v liště: RODIČE – ELEKTRONICKÁ ŽK)

Mobilní aplikace: aplikace Bakaláři OnLine (přihlášení je stejné jako v internetové podobě).

Posted in 8.D

Bezpečné nábřeží

Naše třída se účastnila akce Bezpečné nábřeží. Kluky nejvíce zaujala možnost posadit se na skútr horské služby či zastřílet si z pistole. Dívky sledovaly spíše jemnější aktivity.  A paní učitelku nejvíce okouzlili policejní psi a jejich dokonalý výcvik. 

Posted in 8.D

Logopedický týden

Během logopedického týdne jsme nejen procvičili hlásku R a Ř, ale i jemnou a hrubou motoriku. Účastnili jsme se vystoupení o Leonardu da Vinci. Seznámili jsme se nejen s jeho životem, ale i s vynálezy, které jsme mohli i vyzkoušet.

Posted in 8.D