Výlet do Fajnparku

Včera 14. 6. 2023 jsme navštívili zábavní park FAJNPARK v Chlumci nad Cidlinou. Jeli jsme vlakem a pak šli kousek pěšky. Během dopoledne jsme se vydováděli na různých atrakcích – jezdili jsme autíčky na safari, stříkali po sobě vodními děly, pohybovali jsme se v létajících talířích UFO, zdolávali jsme lezeckou stěnu, zkoušeli jsme svou sílu atd. Projeli jsme se místním vláčkem a poznali celou rozlohu parku. V poledne jsme se osvěžili v místní restauraci. Poté jsme se otužili ve vodním jezírku. Bylo velmi pěkné počasí a tak jsme si školní výlet společně užili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Blanka Roháčková, třídní uč. 9. D

Měsíc knih – vytváříme komiks

Březen je jako každý rok Měsícem knihy. Letos jsme zaměřili projekt na komiks. Ve středu 29. 3. 2023 jsme se v 6., 7., 8. a 9. ročnících věnovali vzniku, vývoji a rozšiřování komiksu mezi žáky. Dvě hodiny jsme se dovídali, že komiks je s námi od prvopočátku lidstva – od jeskyně Altamira ve Španělsku přes egyptské pyramidy po současnost.

Zhlédli jsme zajímavá videa o vzniku, tvorbě a výrobě komiksu a pak se pustili do malování postaviček v rámečcích. Nezapomněli jsme na bubliny se zajímavými hláškami nebo citoslovci.

Poslední hodinu jsme se s výtvory vyfotografovali a nabídli obrázky i I. stupni ZŠ.

Projektový den Mladý novinář

V úterý 28. února 2023 se již tradičně konal na naší škole projektový den s názvem Mladý novinář. Zúčastnily se ho děti z 8. a 9. tříd. Naši žáci se seznámili s Etickým kodexem novináře a přemýšleli nad tím, jaké mravní vlastnosti by měl dobrý novinář mít, co by měl respektovat a čemu by nikdy neměl podlehnout. Po seznámení s Etickým kodexem novináře mnozí konstatovali, že ve skutečnosti novináři všechny požadavky etického kodexu nedodržují. Jedna z hodin projektu byla zaměřena na reportáž a příklady dobré novinářské praxe. Děti samy si pak vyzkoušely práci novináře – reportéra „v terénu“. Po překonání počátečního ostychu oslovovali kolemjdoucí a kladly jim připravené otázky k tématu, které si vybraly. V poslední hodině projektu bylo úkolem dětí sepsat vlastní článek na základě „průzkumu“, který předtím vedly v okolí školy.

A co jim to přineslo? Obohatily si slovní zásobu o pojmy související s novinářskou profesí, rozšířily si obzory a pocvičily se v asertivním chování. Možná, že se v budoucnu novináři nestanou, ale schopnost přemýšlet nad tématem, zformulovat myšlenku a vyjádřit svůj názor budou potřebovat v jakékoliv profesi.

Mgr. Petra Miškovská

All-focus
All-focus
All-focus

Týden od 6.3. – 10.3. POZOR ZMĚNA!

V době konání zimního lyžařského a turistického kurzu (6.3. – 10.3.) bude třída 8.C a 8.D spojena. Výuka bude probíhat v učebně 8.C podle rozvrhu 8.C.

Žáci, kteří se nezúčastní zimního kurzu dostanou do zápisníčku rozvrh 8.C, dle kterého bude v týdnu (6.3. – 10.3.) probíhat výuka.  

 

Mgr. Boučková

Posted in 8.D

MPHK – Přednáška

V úterý 7.2. 2023 jsme se společně s 8.C a 8.E vydali na přednášku o právním povědomí. Seznámili jsme se s pojmy přestupek a trestný čin a dozvěděli jsme si jaká protiprávní jednání jsou na pomezí. Žáci se též seznámili s právním dopadem při porušení zákonů osob mladších 15 a 18 let.

Přednáška byla velmi zajímavá a přínosná. Děkujeme zkušenému lektorovi!

Mgr. Boučková

Posted in 8.D

Nenechte se napálit

V pondělí 30. 1. 2023 osmé ročníky navštívily Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, kde se zúčastnily programu Nenechte se napálit aneb Jak ověřovat mediální sdělení. Jednalo se o workshop na aktuální témata dezinformací, orientace v médiích a ověřování faktů. Děti se do programu aktivně zapojily, diskutovaly o dané problematice, dokonce hlasovaly prostřednictvím interaktivních aplikací. Probíraná témata řešily i celou cestu zpět do školy… akce profesionálně připravená a velmi přínosná pro naše žáky.

   

 

Vánoční radování v 8.D

Ve čtvrtek 15.12. 2022 jsme se věnovali oslavě Vánoc. V rámci dopoledního projektového vyučování jsme si povídali o tradicích a zvycích českých Vánoc, seznámili jsme se s oslavou Vánoc v jiných zemích a připravovali jsme se na odpolední část, která byla věnována veřejnosti. Den jsme si zpříjemnili sladkými dobrotami.

Byl to velmi příjemný den strávený ve škole!

Za třídu 8.D Mgr. Boučková

Posted in 8.D

Řemeslnický den

V úterý jsme se věnovali přípravě výrobků na jarmark, který bude součástí čtvrteční akce Vánoční radování. Společně jsme vytvořili logo naší fiktivní firmy a hotové výrobky jsme nacenili. Věříme, že naše výtvory budou mít úspěch.

Za třídu 8.D Mgr. Boučková

Posted in 8.D

Vánoční exkurze – Třebechovické muzeum Betlémů

Ve středu 7. 12. 2022 žáci 8. a 9. ročníků navštívili Třebechovické muzeum Betlémů. K vidění toho bylo opravdu dost. Nejvíce nás ale ohromil unikátní mechanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla. Připomněli jsme si, že tento Proboštův betlém je jediným betlémem v ČR prohlášeným za národní kulturní památku.

Za třídu 8.D Mgr. Boučková

 

Posted in 8.D

Vánoční bazar knih

Máte doma knížky, které nikdo nečte?

Nabídněte je do našeho VÁNOČNÍHO BAZARU KNIH, který se bude konat v rámci Vánočního radování ZŠ logopedické.

Knihy do bazaru můžete nosit od 7. do 12. prosince 2022 paním učitelkám Dostálové, Zabavské nebo Šámalové.

Prosíme jen knihy v dobrém stavu. Výtěžek z prodeje knih bude použit pro žáky ZŠ logopedické.

Děkujeme.

 

Měsíc filmu na školách – 8.D

Základní škola logopedická se již tradičně zapojila do projekce filmů s tématem československých dějin. Letošním tématem  je Normalizovaná každodennost., Naším vzácným hostem byl pan dr. Pinkas z ÚSTR Praha. Společně jsme si povídali o nesvobodě v období normalizace a prostřednictvím různých příběhů jsme se seznámili s komunistickým režimem v Československu.

Mgr. Boučková

 

Zasedání žákovského senátu

Ve čtvrtek 24.11.2022 proběhlo první zasedání žákovského senátu. Zástupci 4. – 9. ročníků se setkali s vedením úseku školy, aby vyjádřili své podněty a připomínky. Každý senátor obdržel diplom k novému titulu ve školním roce 2022/2023. 

Těšíme se na společné setkávání a vzájemnou spolupráci!

Mgr. Boučková

Mgr. Dostálek

 

Ekocentrum Paleta – 8.D

Třída 8.D se zúčastnila výukového programu v Ekocentru PALETA. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o přírodních katastrofách, a to především o povodních. Prostřednictvím deskové hry si vyzkoušeli jakým způsobem působí povodně na naše území.

Mgr. Boučková

 

 

 

Světýlkový týden v 8.D

V rámci týdenní akce Světýlkový týden jsme se věnovali podzimnímu tvoření, připomněli si tradice typické pro podzimní období a v rámci angličtiny jsme nezapomněli ani na oslavu Halloweenu. Podzimně jsme si vyzdobili třídu, přinesli dýně a naladili se tak na nadcházející zimní období. Zapojili jsme se také do soutěže o nejkrásnější vyzdobenou podzimní třídu. Týden jsme zakončili příjemnou podzimní procházkou. Počasí nám opravdu přálo.

Teď už se pomalu začneme připravovat na adventní čas.

Třída 8.D

Divadelní představení R.U.R. 2.0

Dne 8. listopadu se žáci 8. ročníku zúčastnili divadelního představení R.U.R. 2.0 v divadle Drak. Žáci měli jedinečnou možnost zhlédnout moderní autorskou inscenaci na motivy klasického díla od spisovatele Karla Čapka.

Mgr. Tomáš Dostálek

Mgr. Kateřina Boučková

Projekt: Evropský den jazyků

V pátek 21. října 2022 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování k Evropskému dni jazyků. Žáci se pomocí zajímavých aktivit seznámili s jazykovými skupinami, konkrétními jazyky a evropskými zeměmi. Součásti projektu byla i multikulturní výchova, kdy se žáci dozvěděli jaké jsou rozdíly mezi různými kulturami a diskutovali o problémech diskriminace, rasismu a xenofobie.

 

 

Mgr. Tomáš Dostálek

Mgr. Kateřina Boučková

Plán akcí – ŘÍJEN

14.10. – Týmovník školy (účast na výzdobě za třídu 8.D)

21.10. – Projektové vyučování: Evropský den jazyků (1. – 5. vyučovací hodina), poté výuka dle rozvrhu

26.10. – 27.10. – Podzimní prázdniny

28.10. – Státní svátek

 

Posted in 8.D

Plán akcí – ZÁŘÍ

1.9. – Zahájení školního roku 2022/2023 (8.15 – 9.00 hod)

2.9. – Třídnické práce (výuka končí v 12.50 hod)

5.9. – 9.9. – Logopedický týden (1. – 4. vyučovací hodina logopedie, dále výuka dle rozvrhu)

6.9. – Třídní schůzky od 16 hodin v učebně 8.D, od 15 hodin Rada rodičů v učebně 8.D

8.9. – Návštěva osvětové akce Bezpečné nábřeží (1. – 4. vyučovací hodina), dále výuka dle rozvrhu

20.9. – Týden mobility v Centrálu (naučný program od 8.45 – 10.15 hod, zdarma, poté výuka dle rozvrhu)

 

 

Posted in 8.D

Týden mobility v Centrálu

V rámci Evropského týdne mobility se zúčastníme v úterý 20. září naučného programu v Bio Centrál. Program bude trvat 90 minut, a to od 8.45 – 10.15 hodin. Akce je pro žáky zajištěna zdarma. Sraz v 7.55 hodin ve škole, poté společný přesun do kina. S sebou městkou kartu/2x jízdenku na MHD. Po návratu do školy výuka dle rozvrhu.

Mgr. Boučková

 

Zdroj obrázku: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/blizi-se-evropsky-tyden-mobility-342652/

Posted in 8.D

Logopedický týden

V rámci logopedického týdne jsme zažili hezké chvíle a příjemné společné zážitky. Prostřednictvím pracovních listů a logopedických her jsme procvičovali jemnou a hrubou motoriku, zrakovou a sluchovou percepci, pravolevou orientaci, pracovní tempo, koncentraci a další. Hrubou motoriku jsme trénovali na bowlingu, na který jsme se vydali ve středu. Navštívili jsme též školní relaxační místnost Snoezelen.

 

Posted in 8.D