Projektový den Mladý novinář

V úterý 28. února 2023 se již tradičně konal na naší škole projektový den s názvem Mladý novinář. Zúčastnily se ho děti z 8. a 9. tříd. Naši žáci se seznámili s Etickým kodexem novináře a přemýšleli nad tím, jaké mravní vlastnosti by měl dobrý novinář mít, co by měl respektovat a čemu by nikdy neměl podlehnout. Po seznámení s Etickým kodexem novináře mnozí konstatovali, že ve skutečnosti novináři všechny požadavky etického kodexu nedodržují. Jedna z hodin projektu byla zaměřena na reportáž a příklady dobré novinářské praxe. Děti samy si pak vyzkoušely práci novináře – reportéra „v terénu“. Po překonání počátečního ostychu oslovovali kolemjdoucí a kladly jim připravené otázky k tématu, které si vybraly. V poslední hodině projektu bylo úkolem dětí sepsat vlastní článek na základě „průzkumu“, který předtím vedly v okolí školy.

A co jim to přineslo? Obohatily si slovní zásobu o pojmy související s novinářskou profesí, rozšířily si obzory a pocvičily se v asertivním chování. Možná, že se v budoucnu novináři nestanou, ale schopnost přemýšlet nad tématem, zformulovat myšlenku a vyjádřit svůj názor budou potřebovat v jakékoliv profesi.

Mgr. Petra Miškovská

All-focus
All-focus
All-focus

PŘEHLED AKCÍ – BŘEZEN

5.3.-10.3. Zimní kurz – lyžařský, turistický. Žáci, kteří na kurz nejedou, se učí podle běžného rozvrhu.

29.3. Projekt Měsíc knihy, 1.-4. hod., následně výuka dle rozvrhu.

31.3. Festival Jeden svět na školách, Bio Centrál HK (9:10-11:55 hod.), vstupné 90 Kč noste třídní učitelce. S sebou 2x jízdenka na MHD/městská karta. Následně výuka dle rozvrhu.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: zahradkarskaporadna.cz

Posted in 8.E

PAVUČINA VZTAHŮ

Dnes si žáci během třídnické hodiny vyzkoušeli „pavučinu vztahů“ – zajímavou aktivitu na podporu pocitu sounáležitosti se třídou a rozvoj schopnosti žáků předat si pozitivní zpětnou vazbu.

Mgr. Aneta Dohnalová

Posted in 8.E

PŘEHLED AKCÍ – ÚNOR

3.2. Pololetní prázdniny

7.2. Prevence – Městská policie HK: 10:15 – 12:50 hod. v učebně dopravního hřiště Třebeš, téma: Trestní odpovědnost, přestupky. Následně výuka dle rozvrhu.

13.-17.2. Jarní prázdniny

28.2. Projekt Mladý novinář: 8:15-11:55 hod., následně výuka dle rozvrhu.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

Zdroj obrázku: magazinzahrada.cz

Nenechte se napálit

V pondělí 30. 1. 2023 osmé ročníky navštívily Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, kde se zúčastnily programu Nenechte se napálit aneb Jak ověřovat mediální sdělení. Jednalo se o workshop na aktuální témata dezinformací, orientace v médiích a ověřování faktů. Děti se do programu aktivně zapojily, diskutovaly o dané problematice, dokonce hlasovaly prostřednictvím interaktivních aplikací. Probíraná témata řešily i celou cestu zpět do školy… akce profesionálně připravená a velmi přínosná pro naše žáky.

   

 

BOWLING

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Dnes si žáci 8.E užili svou odměnu za nejlepší podzimní výzdobu třídy – bowling na Flošně, který žáky velmi bavil a během kterého jsme také posílili týmovost a přátelské vztahy ve třídě. Moc děkujeme Spolku rodičů za uhrazení hry.

Mgr. Aneta Dohnalová

Posted in 8.E

EKOCENTRUM PALETA 12.1.2023

EXKURZE DO EKOCENTRA PALETA PARDUBICE – INTERAKTIVNÍ EKOLOGICKÝ PROGRAM SUCHO ČTVRTEK 12. 1. 2023
Začátek akce: 8:00! ZŠ Logopedická
Cena programu: 60Kč – donést TU nejpozději do úterý 10. 1. 2023
Další výdaje spojené s programem: 2 cesty MHD po Hradci Králové, 2 cesty vlakem: HK – Pardubice, Pardubice – HK, 2 cesty MHD po Pardubicích (pozor neplatí MHD karta z HK!, 1 lístek v Pardubicích stojí 12Kč do 14let, 19Kč od 15let výše.).
PENÍZE NA CESTOVNÍ VÝDAJE V ODPOVÍDAJÍCÍ VÝŠI BUDE MÍT KAŽDÝ ŽÁK V DEN AKCE U SEBE A JÍZDENKY SI ZAKOUPÍ SÁM v rámci rozvoje samostatnosti přiměřené věku.
S sebou bude mít každý žák svačinu a pití. Oběd ve škole bude až po návratu do školy v 13:45. Dále se pokračuje ve výuce – začátek 7.vyučovací hodiny je částečně využit na oběd.

Garanti exkurze Mgr. Kozáčková, Mgr. Lazorišák, Ing. Sova

 

Mgr. Aneta Dohnalová

Posted in 8.E

PŘEHLED AKCÍ – LEDEN

10.1. Žákovský senát (sraz v 10:10 v literárním koutku).

11.1. Bowling na Flošně = odměna za vítězství v podzimní výzdobě tříd. Poplatek bude uhrazen Spolkem rodičů. Akce 9:10-11:55 hod., sraz v 8:15 hod. ve škole, následně výuka dle rozvrhu. S sebou 2x jízdenka MHD/městská karta.

12.1. Environmentální projekt – Ekocentrum Paleta Pardubice, 8:15-13:45 hod., následně výuka dle rozvrhu. Vstupné 60 Kč. S sebou 2x jízdenka MHD/městská karta.

13.1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí.

16.1. Odevzdat přihlášky a peníze (100 Kč) za klub na 2. pololetí.

16.1-20.1. Autoevaluační týden (společné zhodnocení uplynulého pololetí v jednotlivých předmětech).

20.1. Uzavření absence žáků za 1. pololetí.

24.1. Třídní schůzky 16:00-17:00 hod., zasedání Rady rodičů PATRON od 15:00 hod.

27.1. Den bez tašek.

30.1. 8:15-11:00 hod. Lekce informačního vzdělávání – Nenechte se napálit. Program ve studijní vědecké knihovně v HK. Vstup zdarma. Následně výuka dle rozvrhu.

31.1. 8:15-11:55 hod. Pololetní dovádění a předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2022/2023. S sebou desky na výpis a zápisník, následně výuka dle rozvrhu.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: ceskykutil.cz

Posted in 8.E

VÁNOČNÍ JARMARK

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Ve čtvrtek 15. prosince probíhal na ZŠ logopedické Vánoční jarmark, během kterého žáci prodávali své výrobky. Třída 8.E prodávala „Christmas mystery boxy“, které měly u kupujících velký úspěch. Doufáme, že vám, kteří jste si mystery box zakoupili, udělal radost.

Za třídu 8.E Mgr. Aneta Dohnalová

Posted in 8.E

ŘEMESLNICKÝ DEN

Dnes probíhalo na ZŠ logopedické řemeslnické dopoledne, během kterého žáci vyráběli výrobky na vánoční jarmark, který se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince od 14:30 hod. Žáci 8.E vyráběli „Christmas mystery boxy“ a balili dárky, které budou součástí kola štěstí.

Mgr. Aneta Dohnalová

Posted in 8.E

EXKURZE – BETLÉM V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Ve středu jsme se s žáky vydali do Třebechovich pod Orebem, kde jsme navštívili Vánoční výstavu a betlém. Výlet se žákům velmi líbil a byli také rádi, že mohli načerpat příjemnou vánoční atmosféru.

Mgr. Aneta Dohnalová

Posted in 8.E

Vánoční bazar knih

Máte doma knížky, které nikdo nečte?

Nabídněte je do našeho VÁNOČNÍHO BAZARU KNIH, který se bude konat v rámci Vánočního radování ZŠ logopedické.

Knihy do bazaru můžete nosit od 7. do 12. prosince 2022 paním učitelkám Dostálové, Zabavské nebo Šámalové.

Prosíme jen knihy v dobrém stavu. Výtěžek z prodeje knih bude použit pro žáky ZŠ logopedické.

Děkujeme.

 

ETICKÁ INTERVENCE

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Dnes nás 2. a 3. vyučovací hodinu navštívila paní Mgr. Klimešová a pan Mgr. Zich ze školního poradenského pracoviště, kteří pro nás připravili velmi pěkný zážitkový program zaměřený na vztahy mezi spolužáky, posílení bezpečného klima ve třídě a také empatii.

Mgr. Aneta Dohnalová

Posted in 8.E

PŘEHLED AKCÍ – PROSINEC

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

1.prosince – etická intervence

7.prosince – Vánoční exkurze do Třebechovic pod Orebem, sraz v 8:15 hod. ve škole, s sebou 2x jízdenka MHD/karta MHD. Konec exkurze v 13:45 hod., následně výuka dle rozvrhu.

13.prosince – Řemeslnický den (příprava výrobků na Vánoční radování, 4 vyučovací hodiny, následně výuka dle rozvrhu).

15.prosince – Projektové vyučování: České Vánoce (délka vyučování dle rozvrhu, na projektové vyučování navazuje odpolední program do 17:00 hod.).

15.prosince – Vánoční radování (slavnostní odpoledne pro žáky a rodiče, 14:30-17:00 hod.).

21.prosince – Vánoční kino – pohádka “Největší dar” (Cinestar Futurum od 9:00 hod., sraz ve škole, následně výuka dle rozvrhu, žáci platí 60 Kč-můžete nosit již nyní, zbytek hradí Spolek rodičů PATRON).

22.prosince – Vánoční program třídy (třídnická témata, prevence, etika, tvorba Vánočního poselství, výuka končí ve 12:50 hod.).

23.prosince-2.ledna – Vánoční prázdniny, vyučování začne v úterý 3.ledna

 

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: zahradkarskaporadna.cz

Posted in 8.E

EXKURZE DO TŘEBECHOVIC POD OREBEM

7. prosince navštíví 8. a 9. ročníky Vánoční výstavu a Betlém v Třebechovicích pod Orebem. Začátek akce ve škole v 8:15 hod. Žáci se s vyučujícími přesunou pomocí MHD na nádraží a odjezd vlakem bude v 10:03 hod. Prohlídka vánoční výstavy a Betlému začíná v 11:30 hod. Návrat vlakem do HK bude v 12:39 hod. (konec exkurze v 13:45 hod.). Zbytek výuky od 7. vyučovací hodiny dle rozvrhu. Jízdenku a vstupné hradí Patron, žáci nic neplatí. S sebou: svačina, pití, průkazka na MHD nebo 2x jízdenka, sportovní oblečení a obuv.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

Zdroj obrázku: www.betlem.cz

MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V úterý 29. listopadu probíhal 1.-3. vyučovací hodinu projekt Měsíc filmu na školách, který byl zaměřený na téma „Normalizovaná každodennost“. Hostem letošního projektu byl dr. Jaroslav Pinkas z ÚSTR Praha.

Mgr. Aneta Dohnalová

Posted in 8.E

Zasedání žákovského senátu

Ve čtvrtek 24.11.2022 proběhlo první zasedání žákovského senátu. Zástupci 4. – 9. ročníků se setkali s vedením úseku školy, aby vyjádřili své podněty a připomínky. Každý senátor obdržel diplom k novému titulu ve školním roce 2022/2023. 

Těšíme se na společné setkávání a vzájemnou spolupráci!

Mgr. Boučková

Mgr. Dostálek

 

EKOCENTRUM PALETA

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V pondělí 21. listopadu jsme s žáky zavítali do Pardubic do Ekocentra PALETA, kde byl pro nás připravený zajímavý a poučný program zaměřený na téma povodně, během kterého si žáci zahráli deskovou hru představující důsledky povodní.

Mgr. Aneta Dohnalová

Posted in 8.E

EKOCENTRUM PALETA V PARDUBICÍCH

V pondělí 21. listopadu sraz v 7:45 hod. před budovou hlavního (vlakového) nádraží v Hradci Králové. Žáci si sami koupí jízdenku do Pardubic a zpět (odjezd vlaku v 8:04 hod. z HK). Následně společně návrat MHD do školy (s sebou jízdenku na MHD), výuka dle rozvrhu do 13:45 hod.

Sraz internátních žáků u šaten ZŠ logopedické v 7:15 hod. (společný přesun MHD na vlakové nádraží – s sebou jízdenku na MHD).

Mgr. Aneta Dohnalová

Zdroj obrázku: www.casopis.ochranaprirody.cz

Posted in 8.E

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL V ALDISU

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V pátek 11. listopadu jsme se s žáky vydali do Aldisu, kde celý den probíhala prezentace středních škol, a kde měli žáci možnost inspirovat se a informovat se o možnosti studia na středních školách. Žáky především zaujaly obory: kuchař, grafik a kosmetička.

Mgr. Aneta Dohnalová

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ R.U.R. 2.0 V DIVADLE DRAK

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Dnes 8. listopadu jsme s žáky navštívili divadelní představení R.U.R. 2.0 v divadle Drak v Hradci Králové. Žáci díky představení popřemýšleli nad otázkami: „Co by se stalo, kdyby se podařilo zcela nahradit lidskou práci stroji? Jak by se to podepsalo na člověku samotném? Co by z jeho lidství vlastně zbylo? Neztratilo by tím lidstvo jeden ze základních smyslů své existence?“

Mgr. Aneta Dohnalová

www.draktheatre.cz

Posted in 8.E

SVĚTÝLKOVÝ TÝDEN 8.E

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

31. října – 4. listopadu probíhal na ZŠ logopedické Světýlkový týden, během kterého jsme se zaměřili na halloweenské a podzimní tradice, dlabali jsme dýně a tvořili výzdobu třídy.

Mgr. Aneta Dohnalová

PŘEHLED AKCÍ – LISTOPAD

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

 1.-4. listopadu – Světýlkový týden (zaměřeno na podzim, Halloween)

 1. listopadu – Soutěž o nejhezčí podzimní/halloweenskou výzdobu

 3. listopadu – Žákovský senát od 10:15 hod.

 8. listopadu – Divadlo Drak, vstupné 60 Kč (můžete odevzdávat třídní učitelce již nyní), s sebou 2x jízdenka/MHD karta, sraz v 8:05 ve třídě, následně výuka dle rozvrhu.

 11. listopadu – Prezentace středních škol v Aldisu, 6 vyučovacích hodin, sraz ve třídě v 8:15 hod.

 15. listopadu – Rodičovská schůzka od 16:00 hod. V 8.E (informační odpoledne). Od 15:00 hod. Zasedání rady rodičů Patron v učebně 8.D.

 17. listopadu – Státní svátek

 21. listopadu – Exkurze v Ekocentru PALETA v Pardubicích, exkurze na téma povodně, vstupné 60 Kč  (můžete odevzdávat třídní učitelce už nyní), 5 vyučovacích hodin, poté výuka dle rozvrhu).

 29. listopadu – Měsíc filmu na školách, 1.-3. vyučovací hodina, poté výuka dle rozvrhu, téma “Normalizovaná každodennost”, hostem bude dr. Jaroslav Pinkas z ÚSTR Praha.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

Zdroj obrázku: ms-sviadnov.cz

Posted in 8.E

Projekt: Evropský den jazyků

V pátek 21. října 2022 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování k Evropskému dni jazyků. Žáci se pomocí zajímavých aktivit seznámili s jazykovými skupinami, konkrétními jazyky a evropskými zeměmi. Součásti projektu byla i multikulturní výchova, kdy se žáci dozvěděli jaké jsou rozdíly mezi různými kulturami a diskutovali o problémech diskriminace, rasismu a xenofobie.

 

 

Mgr. Tomáš Dostálek

Mgr. Kateřina Boučková

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V pátek 21. října proběhl na škole projekt Evropský den jazyků, během kterého se žáci seznámili s různými jazykovými skupinami, evropskými zeměmi a jejich úředními jazyky. Podrobněji se také zabývali tématy: diskriminace, předsudek, xenofobie a rasismus.

Mgr. Aneta Dohnalová

Posted in 8.E

PŘEHLED AKCÍ – ZÁŘÍ

PŘEHLED AKCÍ – ZÁŘÍ

5.– 9. září – Logopedický týden

6. září od 16h – Třídní schůzky

20. září – Týden mobility v Centrálu (zdarma)

28. září – Státní svátek

 

Mgr. Aneta Dohnalová

Zdroj obrázku: pocestach.cz

Posted in 8.E

BEZPEČNÉ NÁBŘEŽÍ

Ve čtvrtek 8. září jsme se zúčastnili akce Bezpečné nábřeží, kde žáky nejvíce zaujal stánek armády a policie ČR. Doufáme, že se příští rok této povedené akce budeme moci opět zúčastnit.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

Posted in 8.E

LOGOPEDICKÝ TÝDEN 5. – 9. ZÁŘÍ

Od pondělí 5. září do pátku 9. září probíhal logopedický týden, během kterého žáci kromě trénování jazyku a řeči, sluchové a zrakové percepce, paměti, prostorové orientace, hrubé a jemné motoriky, zažili také návštěvu Flošny, kde měli možnost zahrát si bowling. Všem se moc dařilo a hru si skvěle užili.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

Posted in 8.E