Školní klub

Vzhledem ke změně rozvrhu dochází rovněž ke změně školních klubů. Naše třída má školní klub v úterý 5. vyučovací hodinu v 9. C s panem učitelem Schwabem, ve středu 5. hodinu v 8. C s paní učitelkou Patkovou a ve čtvrtek rovněž 5. hodinu v 7. C s panem vychovatelem Munzarem.

Posted in 9.C

POZOR ZMĚNA!!!

Podle nejnovějších pokynů se nemusí žáci nastupující do školy po karanténě v pondělí 14. 12. prokazovat negativním testem na Covid 19. Čili žádný doklad není potřeba.

Posted in 9.C

Návrat do školy po karanténě

Všichni žáci, kteří se budou vracet do školy po karanténě 14. 12. 2020, se musí prokázat negativním testem na Covid 19. Potvrzení (sms zpráva nebo písemný doklad) předloží před vstupem do školy vyučujícímu, který je bude ráno vyzvedávat.

Posted in 9.C

Prodloužení karantény

Třída 9.C má z důvodu výskytu Covid-19 mezi žáky prodlouženou karanténu do 11.12.2020. Žáci nastoupí do školy 14.12.2020. Od úterý 8. 12. bude probíhat distanční výuka dle rozvrhu, který žáci obdrželi.

Posted in 9.C

Distanční výuka

Od 2. 11. přechází naše škola na základě nařízení vlády ČR na distanční výuku, která bude probíhat prostřednictvím online hodin podle upraveného rozvrhu. Na hodiny se žáci přihlašují přes odkaz v Google Classroom. Hodina trvá 45 minut, začátky a konce hodin odpovídají běžné výuce. Účast na hodinách je povinná, pokud se žák z nějakého důvodu nemůže zúčastnit (nemoc, návštěva lékaře, výpadek internetu…), je třeba neúčast standartním způsobem omluvit. Pokud někdo nemá přístup k internetu nebo potřebné vybavení, je třeba to nahlásit třídní učitelce nejpozději 2. 11. dopoledne. 

Rozvrh online výuky:

  1 2 3 4 5 6 7    
Po   Pp Z   Fy        
Út D MAT         ANJ    
St ČJ   Ch Pp   ANJ      
Čt D   AJK MAT ČJ   CH    
AJK FY              

 

Posted in 9.C

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

Třídní schůzka

Dne 22. 9. 2020 se koná třídní schůzka od 16 hodin ve třídě 9. C. Účast nutná. Nezapomeňte, prosím, roušky, bez nich nebudete vpuštěni do budovy školy.

 

Posted in 9.C