prosinec

PROSINEC 2019 – co nás čeká ve škole?

Čtvrtek 5. 12. 2019 – vánoční exkurze do Babiččina údolí a zámku Ratibořice, pátrání po osudech spisovatelky Boženy Němcové a díla Babička (1. – 8. hodina).

Čtvrtek 12. 12. 2019 – Řemeslnické dny (příprava na vánoční jarmark a třídní fiktivní firmu, příprava zboží k prodeji, 3. a 4. hodina).

Pátek 13. 12. 2019 – deadline výběru vstupného na vánoční kino 90 Kč.

Úterý 17. 12. 2019 – projekt České Vánoce, odpoledne vánoční jarmark (14.30–16 hodin), bazar knih a drobného zboží, kavárna s občerstvením, vánoční slavnost a vystoupení žáků školy (od 16.15 hodin). Žáci 9. C zůstávají ve škole do 16 hodin (organizace jarmarku), poté přebírají zodpovědnost zákonní zástupci.

Pátek 20. 12. 2019 – Bio Centrál, vánoční pohádka Ledové království 2 (vstup 90 Kč). Výuka končí v 11.55 hodin.

 

Posted in 9.C
20191128_115704

Příběh mojí rodiny v 9. třídě

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se celá škola zapojila do projektu Příběh mojí rodiny. Pozadu nezůstali ani žáci deváté třídy. Velmi důležitá byla domácí příprava žáků – vyprávět si s rodiči nebo prarodiči o starých rodinných fotografiích, původu předků, zálibách i oblíbených místech. Ve škole zpracovávali žáci slohové psaní o staré fotografii, pracovali s mapami Česka, do kterých zaznamenávali místa narození a místa současného bydliště členů rodiny: Závěrečnou částí byl workshop vedený muzejní pedagožkou k královéhradeckého muzea Mgr. Marií Kozákovou. Program se zaměřil na význam a poslání muzeí, jejich pracovníky, sbírky, uložení předmětů. Projekt se velmi vydařil. Zároveň děkuji rodičům žáků za aktivní přístup k domácí přípravě.

Mgr. Simon Schwab

20191115_085619

Zapojili jsme se do stavby papírové zdi

V rámci oslav 30. výročí sametové revoluce v naší zemi se i naše škola zapojila do stavby papírové zdi na Ulrichově náměstí v Hradci Králové. Připomněli jsme si tak důležitý úsek národních dějin, který vytvořil nezbytný článek ve světovém dění. Za spolupráci děkujeme Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Papírová zeď byla postavena i ve škole při akci Měsíc filmu na školách, na které se spolupodílel dr. Jindřich Vedlich. Na výzdobě krabic pracovali žáci 9. třídy v rámci výuky moderních dějin.

Mgr. Simon Schwab

20191114_091401

Měsíc filmu na školách 2019

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 se naše škola zapojila do celorepublikové akce Měsíc filmu na školách, pořádanou Jedním světem na školách. V letošním roce bylo hlavním tématem 30. výročí sametové revoluce a událostí roku 1989. Projekt se odehrával za přítomnosti žáků i učitelů z 5. až 9. tříd. Pozvání na naši školu přijal PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. Pan dr. Vedlich byl v přelomovém roce studentem vysoké školy a jedním z hlavních spoluorganizátorů revolučních akcí v Hradci Králové., mj. se zapojil do utvoření lidského řetězce z Hradce Králové do Pardubic, postavil se do vedoucího týmu studentského stávkového výboru a v minulých letech sepsal knihu Sametová revoluce v Hradci Králové; dnes působí jako manažer a vysokoškolský pedagog na hradecké univerzitě. S dětmi jsme zhlédli film „1989: Z deníku Ivany A.“ a poté kriticky vedli děti k přemýšlení nad posláním tohoto filmu. Náš host, dr. Vedlich, následně seznámil žáky s osobními vzpomínkami na sametovou revoluci v Hradci Králové, které vhodně zasadil do celostátních událostí. Díky dnešní akci jsme měli možnost zpracovat úsek českých dějin zajímavou a nevšední metodou. A mějme na mysli – svobodný a demokratický stát není samozřejmostí, je nutné o něho neustále pečovat, aby nám nebyl nikdy odcizen. Buďme zodpovědní za své činy.

Mgr. Simon Schwab

20191112_100233

O listopadu 1989 ve studijní knihovně

V rámci připomínkových akcí k listopadovým událostem v roce 1989 zavítali žáci osmých a deváté třídy do Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové na vzdělávací program Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Připomněli jsme si tak dobu před třiceti lety v naší zemi a působení osobnosti Václava Havla. Žáci ve skupinové práci vyhledávali odborné monografie a časopisecké studie v knihovních fondech, hledali odpovědi na položené otázky a ty v závěru prezentovali před ostatními spolužáky.

Je velice důležité připomínat si osudové okamžiky národních dějin a význam svobody a demokracie pro náš stát!

Mgr. Simon Schwab

IMG_20191115_092544

Burza středních škol a zaměstnavatelů v Aldisu

V pátek 15. 11. se osmáci a deváťáci zúčastnili burzy středních škol v Aldisu. Nejprve jsme navštívili živou knihovnu povolání, kde jsme se dozvěděli, jak probíhá stavba silnic, dálnic a mostů, a jaké profese jsou k této práci potřeba. Dále jsme si díky prezentaci FNHK vyzkoušeli první pomoc a jakým způsobem se zdravotní sestry učí odebírat krev.  Na dalších stanovištích  jsme měli možnost okusit na trenažeru sváření a dozvěděli jsme se, jaká všechna povolání jsou potřeba ve firmě ČEZ. Poté jsme dostali rozchod a podle svého zájmu jsme navštěvovali stánky všemožně zaměřených středních škol v královéhradeckém regionu. Akce byla velice povedená a jistě pro mnohé z nás přínosná.

Crowd During Velvet Revolution

LISTOPAD 2019 – co nás čeká ve škole?

Zdroj obrázku: Novinky.cz

5. 11.
Informační odpoledne (od 16 hodin). Rada rodičů školy (od 15 hodin).
11. 11.
Zasedání žákovského senátu (od 13 hodin).
12. 11.
Studijní a vědecká knihovna HK – program „LIstopad 1989 a Václav Havel“ (dopolední program, sraz v 8 hodin ve škole).
14. 11.
Projekt Měsíc filmu na školách – Pád železné opony, beseda s hostem – dr. Jindřich Vedlich, náměstek primátora HK.
15. 11.
Burza SŠ a zaměstnavatelů v Aldisu (dopolední program, sraz v 8 hodin u centra Aldis).
22. 11.
Teplákový den ve škole aneb Do školy v teplákovém oblečení.
28. 11.
Projekt Příběh mojí rodiny.
Posted in 9.C
20191030_143137

Kurz etikety v Praze s Eliškou Haškovou Coolidge

Ve středu 30. října 2019, během podzimních prázdnin, absolvovali vybraní žáci ze tříd 7. C, 8. D a 9. C kurz etikety v pražském hotelu Mandarin Oriental. Žáci tak měli jedinečnou příležitost diskutovat o významu etiky a etikety ve společnosti. Lektorkou a hostitelkou byla paní Eliška Hašková Coolidge, asistentka pěti amerických prezidentů a náměstkyně vedoucího protokolu pro USA. Žáci se naučili individuálním přístupem paní Elišky správně stolovat a konverzovat. Po tomto kurzu již nebude pro přítomné žáky problémem obstát na jakékoli společenské akci. Paní Eliška kladla důraz na čtyři pilíře etiky, které si žáci odnesli s sebou ve své mysli: poctivost – spravedlnost – síla tělesná i duševní – moudrost. Mnohokrát děkujeme vedení školy za umožnění zúčastnit se kurzu a osobního setkání s dámou, která je nositelkou etických ctností u nás i ve světě. Žáci v závěru obdrželi certifikát o absolvování kurzu.

Mgr. Simon Schwab a Mgr. Kateřina Boučková

IMG_3819

Dýňové slavnosti 2019

Ve středu 16. října 2019 se celá škola ponořila do halloweenského dne – proběhla tradiční oslava svátků podzimu. V dopoledním programu se žáci s učiteli věnovali halloweenským tradicím, dlabali dýně, naučili se nová anglická slovíčka k tématu, pracovali s přírodním materiálem, četli si strašidelné příběhy. V 15 hodin odpoledne proběhlo zahájení slavností a vyhlášení výsledků soutěží O nejchutnější dýňovou pochoutku a O nejkrásnějšího dýňového bubáka. Svým vystoupením potěšily všechny návštěvníky děti ze školní družiny, básnicky zpracované vystoupení předvedli i žáci ze třídy 6. C. Celé odpoledne již nadále patřilo tvořivým dílnám, soutěžím o ceny, kavárně s občerstvením, trampolíně, skákacímu hradu nebo poslechu písniček. Díky příjemnému svitu slunečních paprsků se podzimní slavnosti vydařily a již nyní se těšíme na vánoční slavnosti!

Za celou školu Mgr. Simon Schwab

Posted in 9.C
20191018_124918

Připravujeme se na oslavy 17. listopadu

Naše škola se zapojila i v letošním školním roce do projektu Měsíc filmu na školách. Tento ročník bude připomínkou 30. výročí sametové revoluce v roce 1989. Pro tyto účely vyrobili žáci 9. třídy „školní papírovou zeď“ coby připomínku historických událostí před třiceti lety. Tato školní zeď se stane v listopadu součástí plánované papírové zdi na Ulrichově náměstí.

Mgr. Simon Schwab a žáci 9. třídy

Posted in 9.C
20191016_104815

Halloweenské dopoledne v 9. třídě

Ve středu 16. října 2019 probíhaly v naší škole Dýňové slavnosti. Žáci se připravovali již od rána – v 9. třídě dlabali dýně, vybarvovali obrázky, četli si strašidelné příběhy nebo zavzpomínali na prvopočátky oslav podzimních svátků. A to vše propojili s výukou etické výchovy a historie.

Mgr. Simon Schwab a 9. C

Posted in 9.C
20191015_105942

Projekt etické výchovy v 9. třídě

V úterý 15. října 2019 se celá škola zapojila do etického projektu Etika se nás týká. Projekt byl zaměřen na peer metodu– žáci 2. stupně spolupracují s dětmi z 1. stupně a předávají jim zkušenosti. Tentokrát si žáci 9. třídy připravili pro své mladší spolužáky hry a etická cvičení z oblasti logopedických písniček, týmovosti, společenských pravidel a pravidel správného stolování.

Mgr. Simon Schwab a žáci 9. C

Posted in 9.C
Pozvánka na dýně na web 2019

ŘÍJEN 2019 – co nás čeká ve škole?

15. 10.

Projekt Etika se nás týká – etické propojení 1. a 2. stupně

16. 10.

Dýňové slavnosti od 15 hodin v areálu školy 

(po dobu konání akce nesou za děti odpovědnost zákonní zástupci)

28. 10. – 30. 10.

Podzimní prázdniny (28. 10. – státní svátek)

30. 10.

Kurz etikety Praha (vybraní žáci školy)

31. 10. a 1. 11.

Ředitelská volna

Posted in 9.C
autumn-leaves-wallpaper-1280x720

Ředitelská volna na podzim 2019

Pondělí 28. 10. 2019 – státní svátek.

Úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2019 – podzimní prázdniny.

Čtvrtek 31. 10. a pátek 1. 11. 2019 – ředitelská volna.

Výuka bude po dnech volna začínat v pondělí 4. 11. 2019.

Posted in 9.C
Bezpečné nábřeží 2019

Bezpečné nábřeží HK v září 2019

Ve čtvrtek 5. 9. 2019 jsme zavítali na hradecká nábřeží, kde probíhala akce zaměřená na bezpečnost a integrovaný záchranný systém. Propojili jsme tak sportovní den s procházkou po městě a připomenutí zásad ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí.

Mgr. Simon Schwab

Posted in 9.C
pixiz-12-09-2019-17_18_15

Logopedický týden 2019

Během druhého školního týdne si užíváme v dopolední výuce logopedické hry, rozvoj motoriky, zrakovou a sluchovou percepci, reedukaci, práci s logopedickými a dyslektickými aplikacemi, zazpíváme si písničky z logopedického zpěvníku a užíváme si pocit, že už jsme vstoupili do deváté třídy!

Posted in 9.C
září

ZÁŘÍ 2019 – co nás čeká ve škole?

9. – 13. 9. 2019

Logopedický týden (1. – 4. hodina), od páté hodiny probíhá výuka dle rozvrhu

17. 9. 1019

Rada rodičů naší školy (od 15 hodin v 9. C)

 

Třídní schůzky (od 16 hodin v 9. C)

18. 9. 2019

Festival Týden mobility v Bio Centrálu HK (1. – 3. hodina, sraz ve škole, nevybírá se vstupné), dále dle rozvrhu

25. 9. 2019

Projekt Evropský den jazyků (1. – 5. hodina, ve škole)

27. 9. 2019

Deadline pro vybírání peněz na pracovní sešity 530,- Kč

   
   
   
   
Posted in 9.C