Akce polovina dubna až červen

22.4. projekt Den Země (1. – 4 h)

27.4. projekt zdravé potraviny (náhrada za 13.4.) Celkem prvních 6 h.

9.5. Den maminek

21.5. Příběh mojí rodiny.

25.5. Třídní schůzky online. Od 16:00.

26.5. projekt sexuální výchova Celkem prvních 6 vyučovacích hodin.

27.5. Fotografování celé třídy.

 

Posted in 9.D

Akce březen

23.3. Třídní schůzky on line od 16:00.

26.3. Měsíc knihy- projektový den (1.-4. hodina) – projekt se uskuteční za předpokladu, že bude probíhat běžná prezenční výuka.

 

27.3. Seminář pro rodiče

Vážení rodiče,

máte možnost zdarma se zúčastnit webináře na téma Psychohygiena a timemanagement pro rodiče v době pandemie.

Hlásit se můžete zde:

http://forms.glegintkdYH6TeZUM8g8

28.3. Den učitelů – připomenutí v třídnické hodině

Posted in 9.D

Konec distanční výuky

Podle nařízení vlády ČR začíná od středy 18. listopadu 2020 prezenční výuka ve škole podle běžného rozvrhu, a to pro 1. až 9. ročník. Online vyučování je ukončeno.

Žáci nemají povinnost nosit roušky (tato výjimka se nevztahuje na školní jídelnu).

Školní družina, školní kluby a školní jídelna fungují v běžném režimu.

Ve škole bude zajištěno pravidelné větrání vnitřních prostor.

 

Posted in 9.D

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.