Sportovně-relaxační týden – 5.den

V pátek 24. června jsme si udělali výlet na Biřičku. Zde jsme zopakovali zásady první pomoci, zahráli si kopanou, také jsme se věnovali posilování svalů, orientaci se zavázanýma očima a přetahování s lanem v družstvech. Poté jsme relaxovali ve stínu, dodržovali pitný režim a zdravou stravu. Zpátky jsme se prošli kolem rybníků Datlík, Roudnička a Cikán. Cesta lesem po hrázi byla osvěžující a rychle nám uběhla. Unavení a opálení jsme se vrátili na oběd do školy.

Mgr. Boučková, Mgr. Roháčková

 

 

 

Sportovně-relaxační týden – 4.den

Ve čtvrtek 23. června jsme si připravili fotografie z dětství, které jsme předali třídnímu učiteli. Odebrali jsme se do Šimkových sadů, kde jsme si rozložili deky na piknik. Povídali jsme si o rodině a hádali, kdo je na fotografiích. Užili jsme si „moře“ legrace a relaxovali na sluníčku i ve stínu. Moc se nám to líbilo.

Mgr. Boučková, Mgr. Roháčková

 

Bezpečná škola

Ve středu 22. června jsme si povídali o bezpečnosti. Prošli jsme dopravní značky, 
zopakovali si první pomoc a víme vše o správné výstroji kola. Také jsme odpovídali
na kvíz s otázkami o bezpečnosti na silnicích. Zkusili jsme si zručnost při jízdě na
kole mezi kuželi, samozřejmě s helmou. Po svačině jsme vyšlápli na Nový Hradec a
osvěžili se dobrou zmrzlinou. Poté jsme relaxovali na stráni nad Hradcem Králové a
obdivovali nádherná panoramata v našem okolí. Viděli jsme až na Broumov a v dálce
vrchol Sněžky. Vycházka se moc líbila. 

Mgr. Volková Hana

Sportovně-relaxační týden – 3.den

V rámci třetího dne sportovně-relaxačního týdne jsme se věnovali projektu Bezpečná škola. Během dopoledne jsme se seznámili s obsahem lékárničky, naučili jsme se dopravní značky a řekli jsme si, co je důležité pro cyklistu. Součástí byly i různé hry a soutěže. Nejvíce se nám líbila soutěž na kolách, kde hlavním úkolem bylo co nejpomaleji projet mezi kužely do cíle. Závěrem projektu jsem absolvovali túru směrem k Biřičce.

Mgr. Boučková, Mgr. Roháčková

 

Sportovně-relaxační týden – 2.den

Dnes, na první letní den, jsme si uvědomili, jak je naše planeta krásná. Přejeme si, aby ještě hodně dlouho zůstala. Proto jsme si připravili projekt „Den bez odpadů“. Povídali jsme si o recyklování a třídění odpadků. Známe všechny kontejnery podle barev a tvaru. Zahráli jsme si v družstvech soutěž, jak rychle a správně dokážeme odpadky roztřídit. Také jsme přesadili šeříky od vstupní brány směrem k jezírku. Budeme je pravidelně zalévat, aby přežily. Poté jsme si zahráli na trávě fotbal nebo jen tak relaxovali na sluníčku. Den se vyvedl a všichni měli radost, že děláme něco pro naši krásnou Zemi.

Mgr. Boučková, Mgr. Roháčková

Sportovně-relaxační týden – 1.den

V pondělí 20.6. 2022 nám začal týden plný sportovních a turistických zážitků. První den nesl podnázev – Den bezpečnějšího internetu.

Vydali jsme se na Stříbrný rybník hradeckými lesy a cyklostezkou. Cesta rychle ubíhala, povídali jsme si o internetu a jeho schopnostech, jak zkracuje vzdálenosti mezi lidmi a jak veškerou technikou usnadňuje život. Připomněli jsem si také základní pravidla bezpečnosti při pohybu v jeho prostředí. Poté jsme probírali celý školní rok a smáli se veselým situacím během procházky. Kolem jedenácté jsme dorazili ke Stříbrňáku. Obloha se zatáhla a vítr přihnal bouřku s deštěm. Schovali jsme se v kempové kuchyňce, vyluštili tematické křížovky a doplňovačky. Nasvačili jsme se a přečkali řádění živlů. Vzduch se pročistil a lépe se dýchalo. Nachodili jsme necelých devět kilometrů. Plni dojmů, utahaní, ale spokojení jsme se vrátili do školy na oběd. Akce se nám líbila a tělo bylo rádo, že pro něj také něco zdravého děláme.

Za třídy 7.E, 8.D, 9.C a 9.D třídní učitelky

 

Tabla 9. ročníků

Dnes jsme vystavili tabla obou tříd v prostoru u školní knihovničky. Každá třída pojala svou prezentaci po svém.

9.C vytvořila tablo v moderním pojetí s názvem A HUDBA DOHRÁLA. Základem je populární přehrávač, na kterém jsou fotografie jednotlivých žáků a žákyň. Každý svoji tvář rozmístil na ploše tohoto přehrávače. Šipky pomyslně přehrávají celou školní docházku žáků a zastavují se u různých vzpomínek. Šipka vlevo znamená, že by se chlapci i děvčata zase rádi vrátili na společný začátek– na těch devět let „tučných i hubených“, jak se jednotlivcům dařilo.

9.D s počtem sedmi chlapců sváděla k názvu SEDM STATEČNÝCH, kteří vydrželi až do konce. Jelikož již podobné téma měli loni s tř. uč. Michalem Faistem, postupovali jsme obdobně. Zůstali jsme u tématu Divokého západu. Každého žáka jsme vyfotili v klobouku a dotvořili jeho podobu jako hledaného „tuláka“, který musí být dopaden a dovlečen do školy/saloonu k přezkoušení před tabulí nebo před šerifem – třídní učitelkou. Při fotografování a tvoření tabla jsme se nasmáli a vymýšleli další varianty a vtipné scénky. Obrázky jsme doplnili kovbojskými klobouky, šátky, lanem a vzduchovkou. Nechybí dostavník s bývalým šerifem/tř. učitelem, který město opustil a hledá bandu zlodějů koní. Vše doplňují rekvizity pistolí, karet, koní a peněz – zvětšené dolarovky a stodolarovky celé tablo rámují.

Ještě nás čeká rozloučení s prvňáčky, kterým předáme štafetu s našimi moudry, zkušenostmi a zážitky do budoucna.

Za 9. ročníky Mgr. Boučková a Mgr. Roháčková

Den dětí – bowling

V rámci Dne dětí oba deváté ročníky vyrazily společně na bowling. Celé dopoledne jsme si velmi užili, zažili jsme plno srandy a procvičili se v bowlingu. Nakonec jsme dostali sladkou legrační odměnu. 🙂 

Mgr. Boučková, Mgr. Roháčková

 

 

 

Plán akcí – ČERVEN 2022

1. 6. 2022 – Den dětí (Flošna HK, bowling) – 1. – 4. vyučovací hodina, dále výuka dle rozvhu

13.6. 2022 – 17.6. 2022 – Autoevaluační týden (sebereflexe žáků za uplynulé pololetí)

15.6. 2022 – Šachový turnaj (zájemci se hlásí u paní vychovatelky Černohousové)

16. 6. 2022 – uzavření klasifikace za 2. pololetí 

17.6. 2022 – Žákovský senát (třídní senátoři, 3 . vyučovací hodina)

20.6. – 24.6. – Sportovně-relaxační týden (výuka v tomto týdnu do 12.50 hodin)

  – v rámci tohoto týdne proběhne:

      20.6. – Den bezpečného internetu

      21.6.  – Den bez odpadu

      22.6. – Bezpečná škola

      23.6. – Příběh mojí rodiny

      24.6. – Sportovně-branný den

27.6. – Třídnické práce, výměna učebnic, úklid třídy (výuka do 12.50 hodin)

28.6. – Třídní výlet (bude upřesněno)

29.6. – Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd

30.6. – Slavnostní předávání vysvědčení za školní rok 2021/2022

 

Zdroj obrázku: https://www.epuzzle.info/cs/puzzle/p%C5%99ehr%C3%A1t/jiny/79322-dobr%C3%BD-den-a-na-shledanou#12×11

 

Projektové vyučování – Sexuální výchova

Ve středu 25. května jsme se věnovali osvětě v sexuální výchově. Obě deváté třídy probraly   důležitá témata jako láska, přátelství, antikoncepce, problémy ve vztahu či pohlavní nemoci. Upřímně jsme zodpověděli otázky spolužáků bez studu a zesměšňování. Viděli jsme poučný pořad se známou sexuoložkou o mýtech kolem sexu v 21. století. Nakonec jsme doplnili křížovku a vytvořili barevný plakát. Projekt byl velmi zajímavý a poučný. Naslouchali jsme se zájmem daným tématům a zapojili se do besedy.

Mgr. Roháčková, Mgr. Boučková

 

 

Výchovný koncert v Adalbertinu

Ve čtvrtek 12.5. 2022 jsme se zúčastnili výchovného koncertu v sále Adalbertina. Koncert byl zaměřen na hudební tvorbu Osvobozeného divadla a divadla Semafor. Seznámili jsme se s  nejdůležitějšími osobnostmi těchto divadel a jejich písně si mohli zazpívat.

Mgr. Boučková, Mgr. Roháčková

Projektové vyučování – Ekologie zblízka

Ve středu 11. května 2022 jsme se v rámci projektového vyučování zúčastnili exkurze do elektrárny Opatovice nad Labem. Při vstupu do elektrárny na nás čekali dva průvodci z řad zaměstnanců. Provedli nás od kotlů na hnědé uhlí, kolem velkých turbín až k velínu samotné elektrárny. Prošli jsme celý areál. Viděli jsme násypky na hnědé uhlí, vlakové výhybky, chladící a kondenzační zařízení a vysoké věže na odsávání spalin. Obdivovali jsme nejvyšší věž s výškou 130 metrů. Všude vládlo subtropické vedro se zvýšenou prašností.  Autobusem a MHD jsme se vrátili do školy plni dojmů. Čekala na nás prezentace o elektrárnách s podrobným výkladem o získávání elektrické energie. Nakonec jsme vyplnili pracovní listy. A jsme zase o něco chytřejší!

Mgr. Boučková, Mgr. Roháčková

KVĚTEN – plán akcí

11. května – Projektové vyučování: Ekologie zblízka (Elektrárna Opatovice), více info v zápisnících

12. května – Koncert Adalbertinum (hity filmové hudby, vstupné 90 Kč hradí Rada rodičů PATRON)

17. května – Třídní schůzky a setkání Rady rodičů PATRON (třídní schůzky v učebně 9.D, Rada rodičů v učebně 7.D)

20. května – Fotografování tříd

26. května – Projektové vyučování: Sexuální výchova (6 vyučovacích hodin, poté výuka dle rozvrhu)

Posted in 9.D

Den Země

V pátek 29. dubna jsme oslavili Den Země. Povídali jsme si, jak naši jedinečnou planetu chránit a zvelebovat. Dokázali jsme to úpravou zahrady kolem naší školy. Natřeli jsme lavičky a stojany na jízdní kola, zasadili levandule, vrbičky a okrasné keře. Vyčistili jsme vodní jezírko a doplnili do něj vodu. Ostříhali jsme přerostlé keře a stromky, uhrabali záhony a shrabali suché listí. Truhlíky jsme osázeli muškáty a petúniemi. Z dobře vykonané práce jsme měli radost, protože zahrada opravdu „prokoukla“. A pak jsme se odměnili opékáním vuřtů, špekáčků a párků na ohni za školou. Slunečné počasí nám přálo a vykouzlilo úsměvy na tvářích všech pracovitých žáků i učitelů.

Za celý 2. stupeň Mgr. Boučková a dr. Hudcová

 

 

 

Exkurze do Prahy

Ve středu 27. dubna 2022 jsme se zúčastnili exkurze do našeho hlavního města Prahy.
Agentura „Výuka jinak“ byla garantem celé akce. Ráno jsme nasedli do dvou autobusů a v půl
osmé vyjeli. Cesta rychle ubíhala, ani jsme se nenadáli a už jsme vystupovali pod Petřínem.
Tam se nás ujala paní průvodkyně, celou trasu se nám věnovala a ukazovala všechny krásné
památky. Lanovkou jsme vyjeli na Petřín a nasmáli se v Zrcadlovém bludišti. Parkem jsme
sestoupili na Pražský hrad. Obdivovali jsme Katedrálu sv. Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku
se Zbrojnicí a hladomornu Daliborku. Po Starých zámeckých schodech jsme sešli na Malou
stranu, dále pak po Karlově mostu, Karlovou ulicí až na Staroměstské náměstí, kde jsme
obdivovali v 15,00 hodin Staroměstský orloj. Poté jsme prošli celým Václavským náměstím až
k Hlavnímu nádraží města Prahy. Notně unavení jsme nastoupili do autobusů a vydali se na
cestu domů. Exkurze se vydařila, přálo nám slunečné počasí. Petřín i okolní parky kvetly,
voněla posečená tráva a dýchala na nás atmosféra starobylého města, o jehož rozmach a
slávu se zasloužil jeden z největších Čechů – český král a císař římský Karel IV.

Za třídy 8.C, 9.C a 9.D

Mgr. Malcová, Mgr. Boučková, Mgr. Roháčková

Projektové vyučování – etická výchova

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 proběhlo projektové vyučování o etické výchově. Již ráno jsme se těšili na to, co nás čeká a čemu se přiučíme. Od druhé vyučovací hodiny jsme probírali témata: empatie, emoce, vzájemná pomoc, pozitivní hodnocení, pochvala atd.

Zjistili jsme, že jsme tým, který je na sebe zvyklý, víme, co si můžeme vzájemně k sobě dovolit. Snažíme se respektovat jeden druhého. Umíme spolužáka pochválit a poznat jeho dobré stránky, ocenit za spolupráci. Vůči učitelům jsme otevření, dáváme své pocity najevo, nezesměšňujeme a neodsuzujeme. Necháme si poradit, umíme pracovat s chybou, dokážeme se omluvit, poděkovat, poprosit. Jsme tolerantní k druhým, zejména k starším lidem nebo hendikepovaným.

Už víme, co je empatie a umíme se vcítit do „kůže druhého“. Budeme se snažit řešit problémy pozitivně a bez zbytečných emocí a konfrontací. Podívali jsme se na zajímavá videa k jednotlivým tématům. V některých scénkách jsme se našli a pak debatovali o reakcích aktérů.

Nakonec jsme vypracovali logo třídy a vyvěsili jej na nástěnce. Projekt byl velmi poučný. Shodli jsme se na tom, že je třeba častěji probírat zajímavá témata, besedovat o nich a také respektovat názory druhých.

Mgr. Roháčková

 

 

Posted in 9.D

Videoprojekt- Planeta Země 3000: Madagaskar

V pondělí 4. dubna se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili vzdělávacího programu projektu Planeta Země 3000. Společně jsme  s jeho autorem Adamem Lelkem zavítali na čtvrtý největší ostrov světa – Madagaskar. Poznali jsme přírodními krásy ostrova, zajímavé endemické druhy živočichů a především původní obyvatele i jejich tajemné rituály. 

Plán akcí – DUBEN

4. dubna – videoprojekt Planeta Země 3000 – Madagaskar (ráno výuka dle rozvrhu, poté společně přesun k Bio Centrál, začátek programu 11.45 hod., délka 60 min + diskuze)

27. dubna – Exkurze do Prahy (celodenní akce, 450,-/žák, výběr peněz do 13. dubna)

29. dubna – projektové dopoledne: Den Země – etické prostředí okolí školy (1. – 4. vyučovací hodina, poté výuka dle rozvrhu)

Zdroj obrázku: https://www.akropolis.cz/content/jaro

Mladý novinář

V pondělí 28. února proběhlo na naší škole projektové vyučování s názvem Mladý novinář. Žáci si díky projektu uvědomili selektivitu zpravodajství. Ujasnili si faktory ovlivňující výběr zpráv a odlišili bulvární média od těch serióznějších. Na základě dat nasbíraných v terénu vytvořili vlastní text, u kterého se snažili dodržet všechna pravidla, která musí relevantní zpráva obsahovat. Na výsledek jejich práce se můžete podívat v přiložené galerii.

Za celý tým Mgr. Tomáš Dohnanský

Plán akcí: březen 2022

6. 3. – 12. 3. 2022: zimní lyžařský a turistický výcvikový kurz pro přihlášené žáky 2. stupně

8.3. 2022 – třídní schůzky od 16 hodin (v učebně 9.D či online, bude upřesněno)

16. 3. 2022: Zelená burza rostlinek

17. 3. 2022: žákovský senát (3. hodina, knihovna školy)

30. 3. 2022: projekt Měsíc knihy a tvorba stromu Literárník (1. – 4. vyučovací hodina)

Mgr. Roháčková

 

Zdroj obrázku: https://zahradkarskaporadna.cz/clanek-30073-kalendar-pro-zahradniky-brezen-0

 

Posted in 9.D

Pololetní dovádění

Na magické datum 22. 2. 2022 jsme si připravili POLOLETNÍ DOVÁDĚNÍ. Jelikož jsme před
vysvědčením za první pololetí prodělali karanténu, následně coronavirovou nákazu dětí i
učitelů a jarní prázdniny, posunula se oslava vysvědčení až na dnešní den. Ráno po začátku
první hodiny jsme si řekli vše o bezpečnosti a jak se vyvarovat nástrahám velkoměsta. Vydali
jsme se pěšky od naší školy na „skoro jarní procházku“ do středu Hradce Králové k Bílé věži a
staré radnici na Velkém náměstí. První zastávku jsme udělali u Studijní knihovny na břehu
Labe. Posvačili jsme v teple, podívali se do prostor knihovny a nahlédli jsme do zajímavých
časopisů. Pak jsme pokračovali po Bono publico (krásně opraveném lidovém schodišti) ke
Katedrále svatého Ducha. Tam jsme se po jednotlivých třídách vyfotografovali a prohlédli si
malebná podloubí a staré měšťanské domy.
Počasí nám opravdu nepřálo. Jako na Apríla chvíli svítilo slunce, chvíli pršelo, chvíli padal sníh
a do toho foukal opravdu studený vítr. Při cestě zpátky (opět pěšky) přes Pivovarnické
náměstí kolem nové radnice jsme sestoupili po Gočárově schodišti, pak kolem Pedagogické
fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové směrem na Novou Třebeš. Utahaní jako koťata
jsme těsně utekli před sněhovou vánicí, která vypukla hned po našem vstupu do šaten.
Unavení, ale šťastní, jsme ve třídě dojedli svačiny, rozdali si bonbony a „bouchli“ dvě dětská
šampíčka. Zhodnotili jsme I. pololetí školního roku 2021/2022 a byli rádi, že jsme absolvovali
cestu po svých na čerstvém vzduchu a že se nám nic nestalo. Vyčistili jsme si hlavy a jsme
připraveni na druhé pololetí, jaro a další zážitky při projektovém vyučování.

                                                                                                                                                                                       Mgr. Roháčková

Posted in 9.D

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Vážení rodiče,

kliknutím na odkaz níže naleznete informace k přijímacímu řízení na SŠ.

KLIKNĚTE NA: Přijímací řízení na SŠ

 

Internetové stránky s informacemi týkajícími se výběru školy a povolání:

http://www.uiv.cz  – adresář škol

http://www.infoabsolvent.cz  – informační systém o uplatnění absolventů škol

http://www.kr-kralovehradecky.cz  – informace o SŠ v Královehradeckém kraji

http://www.urady.cz  – informace o SŠ ve všech krajích ČR

http://www.atlasskolstvi.cz  – databáze škol

http://www.cermat.cz  – informace k jednotlivých přijímacím zkouškám

http://www.msmt.cz

 

Zdroj obrázku: https://www.issmb.cz/index.php/archiv-novinek/557-vyber-skoly.html

 

Plán akcí – LEDEN 2022

11. ledna – Online třídní schůzky od 16 hodin 
13. ledna – Žákovský senát (3. vyučovací hodina v knihovně školy)
17. ledna – 21. ledna – Autoevaluační týden (reflexe a sebereflexe žáků za uplynulé pololetí)
28. ledna – Projektové vyučování – Příběh mojí rodiny
31. ledna – Předávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí 
31. ledna – Pololetní dovádění

Více informaci žáci obdrží začátkem ledna.

 

 

Zdroj obrázku: https://living.iprima.cz/diy-projekty/jak-vyrobit-krmitko-pro-ptacky-vyuzijte-i-rulicku-od-toaletniho-papiru

 

 

Soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci

         V předvánoční atmosféře proběhla na naší škole soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci. Do soutěže se zapojili žáci, celé třídy i rodiče. Úspěšné výrobky byly ohodnoceny velkým potleskem a odměněny milými dárky. 

 

 

Zapsala M. Kolářová

Naše škola na portálu Jeden svět na školách

Naše škola se v letošním listopadu zapojila do dalšího ročníku Měsíce filmu na školách, kterým jsme podpořili nezkreslený přístup k dějinám a vnímání české historie. Více o pořádání této akce si můžete přečíst v dalším publikovaném příspěvku na webu školy (klikněte zde).

Na níže uvedeném odkazu lze zhlédnout fotogalerii z letošního celorepublikového projektu na portálu Jeden svět na školách, kde je možné na mnoha fotografiích spatřit právě besedu našich žáků s Jiřím Štěpánem z královéhradecké univerzity.

Za celou školu Mgr. Simon Schwab

KLIKNĚTE ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc filmu na školách

25. listopadu se žáci 5. – 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování v rámci projektu Měsíc filmu na školách, které bylo vedeno Mgr. Simonem Schwabem a hostem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. Žáci měli nejprve možnost zhlédnout dokumentární film pojednávající o osudu Augustina Bubníka a dalších českých hokejistech, kteří se stali obětmi politických procesů v 50. letech. Poté následovala diskuze a série zajímavých úkolů, které žákům přiblížily období totality a vysvětlily základní rozdíly mezi demokratickým a autoritářským politickým režimem.

Více informací o projektu naleznete na: https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi/mesic-filmu-na-skolach.

Foto: Kateřina Sedláčková

Akce prosinec

1.prosinec – výlet do Nechanic zrušen (omezení COVID)!!!

Náhradní program ve škole.

16.12. Vánoční radování – žákovská dílna a akce pro rodiče a přátele školy

 

Posted in 9.D

Akce Burza povolání Aldis

Dne 12.11. navštívili žáci devátých ročníků kongresové centrum Aldis, kde se jim představily střední školy ze tří krajů. Žáci měli možnost se zeptat na to co je zajímá a vyzkoušet si některé nové věci. např. práci s roboty, trenažér na auto i motorku nebo 3D tisk.

Akce listopad

1)projekt Zdraví nás baví (1. – 4. vyučovací hodina) s TU, poté výuka dle rozvrhu

2)čt 4.11. 3.h ŽÁKOVSKÝ SENÁT – sraz knihovna 1. patro knihovně školy, 3. vyučovací hodina

3) 8.11. PEDAGOGICKÁ RADA

4)10.11. 2.h Měsíc filmu – beseda s ředitelem Východočeského muzea Pardubice v krčku školy.

5)čt 11.11. Měsíc filmu 2.,3.,4. h Beseda Dr. Sedláček téma: politické procesy v krčku školy.

6)12.11. od 8:45 akce Burza povolání – místo: Kongresové centrum Aldis

7) 15.11 Projektové vyučování Etická výchova – 1.část, (1. – 5. vyučovací hodina)

8) 16.11. Projektové vyučování Etická výchova – 2.část, (1. – 3. vyučovací hodina)

9)17.11. státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii

10) 23.11. Rada rodičů PATRON od 15:00

TŘÍDNÍ SCHŮZKA od 16:00 v 9.D

11) změna termínu 25.11. Měsíc filmu na školách

 

Posted in 9.D

Dýňová slavnost

Zdroj obrázku: https://www.idnes.cz/jenprozeny/volny-cas/dyne-nemusi-byt-jen-halloweenskou-dekoraci.A181030_170052_jpz-volny-cas_jph1

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní setkání. Dýňová slavnost se bude konat ve čtvrtek 21. 10. 2021.                                                                    Slavnostní zahájení programu je v 15.00 hod. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, halloweenská stanoviště, podzimní bistro s dýňovými i jinými dobrotami,       tradiční dýňovou polévku, opékání na ohni a mnoho dalšího. 

Těšíme se na Vás!

Tým pedagogů ZŠ logopedická

 

pozvánka ke stažení zde:  Dýňová slavnost

 

 

 

 

Informace pro rodiče – změna termínu akce

Informace pro rodiče:

U představení Malý princ Filharmonie HK došlo k posunu termínu pro naši školu. Představení proběhne o den později, tedy v úterý 19. října 2021 od 10 hodin. Vše ostatní beze změny.

Žáci byli osloveni s nabídkou klasického lyžařského kurzu. Zájemci se mohou hlásit ještě v průběhu příštího týdne emailem.

Posted in 9.D

Akce říjen 2021

4.10, Otevření zájmových kroužků. Informace u třídního učitele.

19.10. Od 10:00 (60 min) představení Malý princ. Královehradecká filharmonie. Vstupné 90 Kč.

21.10. Dýňová slavnost. (Od 15:00 program pro veřejnost.)

25.10.Evropský den jazyků pro žáky 8.-9. tříd.

27. – 29.10. Podzimní prázdniny.

28.10. Státní svátek.

Konec října uzávěrka příspěvků do časopisu Logozprávy.

Posted in 9.D

Distanční rozvrh 9.D

9.D  ROZVRH DISTANČNÍ VÝUKY (předmět + vyučující)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

PO

 

ZEM

Volk

DEJ (FAI)

           

ÚT

ANJ

(DosT)

FYZ (JL)

 

ČJ Mal

MAT (JL)

 

PŘI

(Kz)

CHE

(Kz)

 

ST

         

DEJ (FAI)

AJK (Bou)

   

ČT

ANJ

(DosT)

CHE

(Kz)

   

PŘI

(Kz)

       

 

AJK (Bou)

MAT

(JL)

ČJ Mal

FYZ (JL)

       
Posted in 9.D

Akce září 9.D

1.září – Zahájení školního roku.

3.září – Projekt Etická výchova.

6. – 10. září – Logopedický týden.

15.září – Ochrana člověka za mimořádných událostí (Účast na akci Bezpečné nábřeží v centru HK.).

21.září – Rodičovská schůzka od 16:00 (předchází schůzka Rady rodičů v 15:00).

27.září – Ředitelské volno.

28. září – Státní svátek Den české státnosti.

Posted in 9.D