Projektový den ,,Žijeme zdravě“

  V pátek 16. února proběhl ve třídách 1. stupně projektový den ,,Žijeme zdravě“.

Žáci 1. třídy se dozvěděli, jak mohou Neplechovi předcházet úrazům, seznámili se s obsahem lékárničky a ošetřili plyšákovi fiktivní odřené koleno.

Děti ze druhých tříd si prakticky vyzkoušely, jak poskytnout první pomoc při opaření, popálení či úrazu elektrickým proudem.

Třeťáci si vyzkoušeli, jak poskytnout první pomoc při úrazech, zopakovali si vybavení lékárničky a v druhé části projektu se věnovali bezpečné cestě do školy.

Čtvrťáci si kromě poskytování první pomoci také dozvěděli cenné informace o ochraně bezpečí na internetu a nástrahách, které je mohou potkat.

Žáci 5. třídy se naučili poskytnout srdeční masáž a ošetřit žilní krvácení.

 

Ovoce do škol

Celý letošní školní rok se každý měsíc děti z 1. stupně těší na balíčky zdravé svačinky v podobě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků.

Vzhledem k tomu, že jsme zařazeni do programu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, dostáváme pravidelně a zdarma spoustu dobrot. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie.

Cílem projektu je působit na zlepšení stravovacích návyků dětí základních škol. Motivujeme děti ke konzumaci ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků prostřednictvím bezplatně dodávaných produktů přímo do škol. Doprovodná vzdělávací opatření mají za cíl zvyšovat znalost žáků o zemědělské výrobě. 

V únorové dodávce tak měly děti možnost ochutnat polotučné a plnotučné mléko, kefírové a acidofilní výrobky. Paní učitelky během degustace informovaly děti o všech dodaných produktech a připomněly prospěšnost pravidelné konzumace mléka a mléčných výrobků.

Děkujeme firmě Fruit servis s. r. o. za dodávky zdravých dobrot. 

Kluci a holčičky ze základní školy

 

 

 

Zdroj obrázku: https://eagri.cz/public/portal/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/ovoce-do-skol-1

Simulační hra „U jezera“

V úterý 13. února se žáci 6.C a 7.C zúčastnili simulační hry s názvem „U jezera“. Sehrání hry v kolektivu pomáhá pochopit souvislosti mezi nešetrným nakládáním s omezenými zdroji a následky poškození společného strategicky významného zdroje (v tomto případě vody v jezeře).

Mgr. Tomáš Dostálek

zdroj úvodního obrázku: www.sever.ekologickavychova.cz

 

Preventivní program – Policie ČR

V pondělí se žáci 4.C zúčastnili preventivního programu městské policie zaměřeného na téma šikana. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací a také si prakticky vyzkoušeli případnou obranu proti fyzickému napadení. Akce se všem žákům velmi líbila. Pro všechny byla přínosná a velmi poučná.

 

Dopravní výchova na prvním stupni

V týdnu od 5. do 9. února se na prvním stupni paní učitelky a děti zaměří na dopravní výchovu. V hodinách tělesné výchovy a prvouky se budou zabývat tématem: Chování ve městě.

A tak se, kluci a holčičky, dozví, co bychom nikdy neměli dělat ve veřejné dopravě, jak si bezpečně počínat na ulici. Určitě budou znát odpověď na otázku, kde si hrajeme a proč. Děti se také naučí pravidla pro přecházení po přechodu, ale také na místech bez přechodu. Nedílnou součástí pracovních listů a úkolů bude prokázat znalost základních dopravních značek. 

A, kdo bude chtít, může se naučit i hezkou básničku:

Semafor já jméno mám,

barvy v sobě ukrývám.

Červená – zastav se,

oranžová – připrav se,

a zelená – přeběhni si!

Ať se dětem práce v oblasti dopravní bezpečnosti líbí a dozví se něco nového!

 

Zdroj obrázku:https://www.ms-bulharska.cz/public/frontend/data/content/29/1617694468DOPRAVN%C3%8D%20V%C3%9DCHOVA%206.%204..pdf

Pololetní dovádění

    Ve čtvrtek 1. února si každá ze tříd 1. stupně vytvořily v rámci Pololetního dovádění samostatný program. Byl to den plný her. Děti si spolu s třídními učitelkami hrály stolní a deskové hry.  V druhé části dne si každá třída užila svůj samostatný program. Páťáci se protáhli v tělocvičně, čtvrtá třída navštívila Muzeum východních Čech a třeťáci si vyšli do pizzerie ve Stromovce. 

 

Pololetní dovádění – Park Toboga JUMP!

Ve čtvrtek 1. února navštívili žáci 2. stupně v rámci akce pololetní dovádění zábavní park Toboga JUMP! Žáci zde strávili dvě hodiny a měli možnost si vyzkoušet celou řadu atrakcí jako parkour track, wipeout trampoline, ninja factor, big air bag a mnohé další. Dle svých slov si tento čas moc užili, „vydováděli se“ a odcházeli příjemně unaveni. 

Mgr. Tomáš Dohnanský 

Přednáška Policie ČR

V pondělí 22. ledna se žáci 6. – 9. ročníků zúčastnili přednášky Policie ČR. Přednáška se týkala obecných informací o Policii a také preventivního programu zaměřeného proti užívání návykových látek.

Mgr. Tomáš Dostálek

Návštěva Městské policie

V úterý 23. ledna žáčci druhých ročníků navštívili Městskou policii, kde si zopakovali čísla tísňového volání a nově se dozvěděli, jak zavolat pomoc na horách. Také všichni už teď vědí, jak se zachovat při střetu s neznámým člověkem a jak odolat svodům jeho lákání.

Kurz První pomoci se zdravotníky

  Dne 23.1.  k nám na školu zavítali lektoři první pomoci paní Iveta Haňavcová a pan Lukáš Pochylý. Seznámili žáky s pravidly poskytování první pomoci. Svůj teoretický výklad prokládali praktickými ukázkami. Poté si i děti prakticky vyzkoušely např. obvaz zápěstí či srdeční masáž na resuscitační figurině.

                  

Projekt ,,Žijeme zdravě – zdravé zuby“

  V úterý 23. ledna proběhl ve třídách 1. stupně projekt ,,Žijeme zdravě – zdravé zuby“. Děti se seznámily se správnou technikou čištění zubů, dozvěděly se více o stavbě a funkci jednotlivých zubů. Dále si zopakovaly, které potraviny přispívají zubům a kterým bychom se měly vyhýbat, abychom nemusely často usedat na zubařské křeslo. 

       

Procvičování učiva pro deváťáky

Pro žáky devátých ročníků jsme ve školním roce 2023/2024 připravili aktivitu, která je zaměřena na procvičení a prohlubování učiva českého jazyka a matematiky.

Zájemci budou s pedagogem procvičovat látku, na kterou mohou u přijímacích zkoušek dle Cermatu narazit. Srozumitelnou formou jim vysvětlí, co budou potřebovat a čemu třeba dostatečně z výuky nerozumí. Zaměří se na modelové úlohy a cvičení, se kterými se Vaše děti na základní škole setkávají a tvoří značnou část přijímacích zkoušek.

Procvičování bude probíhat v období od 12. 2. do 8. 4. 2024, 1x týdně.

Pro žáky, kteří o opakování učiva nebudou mít zájem,  bude probíhat vyučování v kmenové třídě dle tematického plánu.

MATEMATIKA

PONDĚLÍ

1.        hodina

Pro žáky z 9. D

ÚTERÝ

1.        hodina

Pro žáky z 9. C

ČTVRTEK

1.        hodina

Pro žáky z 9. E

ČESKÝ JAZYK

PONDĚLÍ

        3. hodina

Pro žáky z 9. E

ÚTERÝ

2.        hodina

Pro žáky z 9. C

STŘEDA

3.        hodina

Pro žáky z 9. D

Deváťaci obdrží prostřednictvím třídních učitelů informační letáčky a mohou se přihlásit. V případě zájmu je nutné vrátit přihlášku do pátku 2. února 2024.

Tým pedagogů ZŠ

Zdroj obrázku:https://www.etaktik.cz/komplet-prijimacky-9-cesky-jazyk-a-matematika-e-learning-2024/

 

Školička ,,Sovička“

  Ve středu 17. ledna proběhlo první setkání s budoucími školáčky – prvňáčky.  Děti se přišly seznámit se s prostředím školy a procvičit si zábavnou formou grafomotoriku, řeč, sluchovou i zrakovou percepci a jiné dovednosti, které jsou potřebné do 1. třídy. Věnovali jsme se tématu zima. Nejprve si děti připomněly podle obrázků zimní sporty, poté si namalovaly sněhuláka podle říkanky, kterou jsme si společně recitovali.

           

 

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Žáci 9. ročníku na ÚŘADU PRÁCE

Ve středu 17. ledna 2024 se žáci devátých ročníků v doprovodu pedagogů M. Sovy, Š. Dostálové a L. Netolického vypravili na Úřad práce v Hradci Králové. Navštívili INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ. 

Absolvovali setkání, kde se dozvěděli mnoho zajímavého o různých povoláních, některým (ještě nerozhodnutým) pak určitě přišly vhod informace, které jim pomohou s nesnadným rozhodováním, kterým směrem se po základní škole vydají.

Součástí besedy byl také kvíz o školství a přijímacích zkouškách. 

Čas podání přihlášky na střední školy se blíží a my všem deváťákům přejeme, aby měli s výběrem šťastnou ruku.

 

Knihovna Pohádka

V pátek 12. 1. 2024 byly třídy 3. C a 3. D v knihovně. Besedovali jsme o knize Dobrodružství v džungli od Beara Gryllse. Žáci vymýšleli názvy méně známých živočichů a hledali jejich výskyt. Byla to zajímavá beseda a už se těšíme na další pokračování.

Mgr. Jana Šámalová a Mgr. Blanka Roháčková

 

Knihovna POHÁDKA

V pátek 12. ledna navštívili druháčci knihovnu Pohádka, kde je paní knihovnice seznámila s knihou NEVRLÝ RUDA od americké spisovatelky Suzanne Lang, kterou vytvořila se svým manželem a ilustrátorem Maxem Langem.

Jedná se o humorný příběh pro děti o tom, že být naštvaný je zcela normální a že umět svou špatnou náladu přiznat a přijmout- ji, je nejlepší cesta, jak se s ní vyrovnat.

seznámení s knihou

Vánoční radování

V úterý 21. 12. se v prostorách ZŠ pro žáky s NKS konala tradiční akce Vánoční radování. Během odpoledne měli návštěvníci možnost nasát vánoční atmosféru, zakoupit vánoční výrobky vytvořené žáky, zakousnout něco dobrého ve vánoční kavárně nebo se třeba vyfotit se sněhulákem.

Vánoční šachový turnaj

Ve středu 20. prosince 2023 proběhl na naší škole šachový turnaj. Žáci základní školy se utkali se studenty naší střední školy a vyhráli. Na 1. místě skončil Dominik Trávníček z 9.C, na 2. místě Richard Hencl také z 9.C. V kategorii mladších vyhrál Erik Horák ze 4.C, na 2. místě Kryštof Matyáš z 2.D a na 3. místě se umístil Vítek Hampl z 3.C. Všem gratulujeme! 

Řemeslnický den

V pondělí 18. 12. 2023 naše škola žila přípravami na „Vánoční jarmark“.

Žáci prvního stupně 1. – 4. hodinu a žáci druhého stupně 1. – 5. hodinu věnovali  všechen čas dokončování svých výrobků, které budou prodávat na jarmarku. Bylo potřeba vytvořit jmenovky a cenovky k jednotlivým výrobkům, jejich dalším úkolem bylo i stanovit cenu za jakou budou vše prodávat a určovali si své role při prodeji.  

Věřím, že všichni vše stihli a zítřejší JARMARK se vydaří.

 

 

 

 

 

 

V Draku

V úterý 12.12. shlédly třídy 3.C, 3.D a 4.C pohádkový ready-made Sedmero krkavců podle Boženy Němcové. Byl to velký zážitek.

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

DIVADLO BEZE SLOV

Ve středu, 13. prosince, se všichni žáci I. stupně vydali do divadla DRAK. Nečekala na ně ale loutková pohádka, nýbrž netradiční představení plné tanců, baletu, scének a pohádek. Herci byli naši spolužáci – kamarádi ze ZŠ pro děti s vadami sluchu. A že bylo na co koukat!

Všechny přítomné uchvátil neverbální způsob komunikace a závěr bohatého programu se neobešel bez dlouhého a nadšeného potlesku. Moc jsme si dopoledne užili. Děti ze ZŠ NKS

 


Divadlo Jesličky Josefa Tejkla – Hradec Králové

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Dne 13.12.2023 navštívil celý II. stupeň představení Pes baskervillský v divadle Jesličky v Hradci Králové V jedné z rolí se objevil i náš žák 9. ročníku Jan Cimprich. Představení se líbilo a těšíme se další.

                           

 

 

VÁNOČNÍ NALADĚNÍ NA ZÁMKU NECHANICE

V úterý 5. 12. –  den příchodu Mikuláše, anděla a čerta všichni žáci 1. stupně navštívili významnou romantickou stavbu na území naší republiky – zámek Nechanice.

Zámek z 19.století ve stylu windorské gotiky byl vystavěn v 19. století jako reprezentační sídlo hraběcího rodu Harrachů.  Ze všech koutů zámku na nás dýchala noblesa a krása našich starých mistrů.

My jsme obdivovali hlavně nádherně vyzdobené interiéry zámku, které přímo vyzývaly k zasednutí ke stolu a vánočnímu hodování. S nadšením a spoustou otázek jsme obdivovali celou vánoční výzdobu zámku laděnou do doby našich předků.  Prohlídku jsme zakončili v zámecké kapli, kde jsme si zazpívali koledu „Ježíšku panáčku..“

Všichni se moc těšíme na splněná vánoční přání.

V očekávání
Dočkali jsme se!
Mňam!
Dveře do zahrady
smart

Mikulášská nadílka

V úterý 5. prosince 2023 obdrželi žáci od 1. do 9. ročníku balíček s dobrotami. Vzhledem k tomu, že děti z 1. stupně byly se svými paní učitelkami na vánoční exkurzi na zámku Hrádek u Nechanic, Mikuláš se svojí družinou nechal balíčky ve třídách. A tak se po návratu z výletu dětem vykouzlil úsměv na rtech, když našly překvapení ve třídách.

Za perníčky, ovoce, oplatky a sladkosti děkujeme Spolku rodičů a přátel školy PATRONU, který nadílku pro děti zasponzoroval. A třeba za rok se potkáme i s Mikulášem, nezbedným čertem a laskavým andělem.

Děti ze základní školy a paní učitelky.

 

Zdroj obrázku: https://ms-mokra-horakov.webnode.cz/news/mikulas-s-certem-a-andelem/

KREATIVNÍ UČENÍ

Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností se ve školním roce 2023/2024 zapojuje do pilotního programu Kreativního učení za podpory Centra uměleckých aktivit v Hradci Králové, Evropské unie, Národního plánu obnovy a ministerstva kultury. Cílem projektu je vytvořit funkční systém spolupráce kreativců s pedagogy a žáky přímo ve školách. Projekt se zaměřuje na školu, jako na prostor, kde se žáci učí spolupracovat, respektovat navzájem své odlišnosti, rozvíjet často i netušené talenty a probouzet v sobě zájem o poznání. Prozkoumáváním tvůrčího procesu bude žáky provázet umělec a kreativec Tomáš Jajčík. Nyní, až do konce roku probíhá přípravná fáze, kdy se umělec, učitelé a žáci vzájemně poznávají a plánují společný výtvarný projekt, který bude realizován ve druhém pololetí školního roku.

 

Zdroj: www.cuahk.cz

TALENTOVÁ CENTRA

Od září do listopadu probíhala na ZŠ NKS talentová centra. Celkem se uskutečnilo 9 setkání, zaměřených na fotografii, kresbu, filmovou tvorbu, divadlo, tanec, hudbu a kreativní tvoření. Cílem talentových center bylo vytvoření malých skupin žáků 2. stupně, které spojuje zájem o zvolený obor nad rámec jejich studia. Ve skupině se žáci setkávali s různými hradeckými umělci, např. Miroslavem Podhrázským, Lukášem Merklem či Petrem Kultem. Součástí talentového centra byla také návštěva Galerie moderního umění v Hradci Králové.

Přednáška u městské policie

V pondělí 27.11. se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili interaktivní přednášky u městské policie pod vedením zkušeného lektora. Téma se zaměřovalo na nejčastější rizika dané věkové skupiny doma i venku.

Děkujeme za přínosnou přednášku!

 Mgr. Boučková

MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH

Ve středu 15. listopadu proběhl na naší škole v 8. a 9. ročnících Měsíc filmu na školách zaměřený na moderní československé dějiny, rok 1989 a sametovou revoluci. Film a následné aktivity vedly žáky k bližšímu pochopení problémů, které na sklonku normalizace tížily mladou generaci. Žáci vytvářeli hesla na transparenty, které nesli na pomyslnou demonstraci. Prezentovali také témata, která je tíží dnes. Následně o nich diskutovali, navrhovali řešení a srovnávali je s životem v komunistickém Československu.

Zdroje:

https://www.jsns.cz/lekce/1532832-1989-chceme-dychat#o-lekci

Zdravá škola na 1. stupni – Vitamínový den

V rámci programu Zdravá škola proběhl v úterý 14. 11. 2023 na 1. stupni projekt Vitamínový den. Během dvou vyučovacích hodin si žáci popovídali o významu ovoce a zeleniny pro naše zdraví, vyráběli ovocné a zeleninové dobroty z přinesených či zakoupených potravin, vyzkoušeli si smyslové poznávání ovoce a zeleniny – například při ochutnávání vzorků se zavázanýma očima si užili spoustu legrace. Své vědomosti si ověřili ve kvízech výukových videí Fandíme zdraví. Témata z projektového dne využijeme i v jiných předmětech, především v prvouce, angličtině a výtvarné výchově.

 

Den svatého Martina

Svátek svatého Martina

Dne 11. listopadu slavíme každoročně svátek svatého Martina.  Tento svátek se váže k podzimnímu období a k blížícím se Vánocům. Legenda o svatém Martinovi vypráví o tom, jak jednou v zimě projížděl římský voják na bílém koni městskou branou a potkal chladem se třesoucího žebráka. Mladý římský voják neměl u sebe nic, než svůj plášť, který rozťal svým mečem a jednu polovinu daroval žebrákovi – vykonal dobrý skutek.

Děti okouzlila legenda o svatém Martinovi. Dále je upoutaly zvyky svatomartinského období a fascinoval žertovný obřad přijímání nových uchazečů honebního spolku. Nejvíce se líbily tyto zvyky: porcování husy, úprava střevíců, předvídání počasí z kostí, pečení buchet s povidly i mákem a také rohlíků ve tvaru podkovy a ochutnávání nových vín.

Dětem se oslava svátku svatého Martina velice líbila a těší se na další rok.

Za všechny děti a pedagogy napsal Martin Slavík.

 

Zdroj obrázku: https://zsmokra.cz/udalost/den-sv-martina-2/

 

Dopravní výchova ve škole

V týdnu od 6. do 10. listopadu si děti 1. stupně upevňovaly vědomosti a znalosti v oblasti bezpečného chování na ulici, v dopravních prostředcích. 

Téma dopravní výchovy v měsíci listopadu je již tradičně: MOJE CESTA DO ŠKOLY. Děti si během týdne formou her a praktických cvičení zdokonalovaly znalosti a potřebné dovednosti jako účastníci dopravní cesty.

Všichni doufáme, že získané dovednosti napomohou k bezpečnému chování a jednání. Nejenom při každodenní cestě do školy. 

 

Zdroj obrázku: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova

Zasedání žákovského senátu

I v tomto školním roce bude na ZŠ pro žáky s NKS pracovat senát složený ze zástupců jednotlivých tříd. Našim novým senátorům pro školní rok 2023/2024 byly slavnostně předány diplomy potvrzující tituly. Těšíme na spolupráci a nové podněty od našich mladých senátorů.

 

Mgr. Boučková a Mgr. Geržová

Knihovna POHÁDKA

Žáci 2.C a 2.D v pátek 3. 11. 2023 navštívili knihovnu Pohádka. Paní knihovnice si pro ně připravila pěkný program.

V první části si s dětmi povídala o zajímavé knížce. V druhé části měly možnost si dle svého zájmu prohlížet různé knihy určené pro děti.

Divadlo Drak – 5.C

 V pondělí 30. 10.  v rámci projektu OP – JAK  se žáci 5.C vypravili do Divadla Drak  na představení  Dobrodružství Huckleberryho Finna. Jedná se o příběh dvou kamarádů  –  Huckleberryho a Toma  Sawyera. Prožili jsme s nimi příběh plný lidskosti a zamyšlení.

Sedmero krkavců v divadle Drak

Poslední den měsíce října se naši druháci vypravili do divadla Drak na pohádku o hledání klidu mysli, síle vůle, sebezapření a odvahu obětovat se pro druhé.

V žádné pohádce stejně jako v životě nesmí chybět láska.

V jedné vesnici žila dívenka Bohdanka s maminkou a tatínkem. V den svých narozenin objevila ve staré truhle sedm bílých košil. Na základě záznamů magnetofonových pásků a negativu zjistila, že není sama. Někde musí být jejích sedm bratrů. Najde je a osvobodí. Žádná oběť pro nalezení bratrů ji nedokáže zastavit…

Dobro vždy zvítězí nad zlem, záští a lidmi plných nenávisti

Akce měsíce: DÝŇOHRÁTKY

Halloween se blíží a s ním i charakteristická strašidelná a bláznivá výzdoba. A tak se naše škola proměnila ve strašidelné zámky, v každé třídě se objevily baculaté vydlabané dýně a řada dětí se převlékla do strašidelných kostýmů. 

Anglosaský lidový svátek se slaví na přelomu října a listopadu, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Tento magický čas provází mnoho zvyků a tradic.

Na naší škole jsme si užili oslavy ve středu 25. října 2023. 

Halloween bez dýní je stejně nemyslitelný, jako Vánoce bez stromečku. Ve středu se na nás proto dýně „smály“ z každé třídy. Hrůzostrašný vzhled jim náramně slušel a děti si daly velmi záležet s jejich vydlabáním. A co teprve, když dovnitř vložily zapálenou svíčku. To byla podívaná!

Po chodbách jsme mohli potkat mnoho strašidelných kostýmů, což dobře uvidíte i z fotografií. 

Aktivity jsme doplnili mnoho dobrotami, za které děkujeme maminkám. 

Některé třídy vyrazily ven na vycházku do „strašidelného“ lesa a hrály halloweenské hry. Jinde si pustily děti strašidelnou pohádku a potom si strašidla nakreslily.

Dopoledne jsme si všichni moc užili. 

 

Zdroj obrázku: https://www.akcniceny.cz/magazin/strasidelne-kostymy-i-dyne-jak-se-pripravit-na-halloween/

INTELINO na naší škole

Dne 19.10. proběhla na naší škole akce pro 4 a 5 třídu s názvem „INTELINO“. Děti měli možnost hravou formou se seznámit s prvními kroky k programování a robotice. Byla možnost vyzkoušet si vláček ( s programováním jeho rychlosti, automatickém odpojování vagonů, ovládání vyhybek..), naprogramovat si jednoduchého robota puk (VEX1,2 a3) – jeho pohyb po vymezeném hřišti, báječní roboti (IQ, GO, EXP) kteří si krom pohybu zatancovali, dokázali přenášet náklad – kostky, byli ovladatelní ovladačem i programovatelní přes PC. Konala se i návštěva ve virtuálního světa – vyzkoušení brýlí OCULUS II a zahrát si hru ve virtuální realitě. Akce byla velmi úspěšná s velkým ohlasem u dětí, pod vedením skvělého a ochotného pana Františka Vlacha (proto na to bacha).

Mgr. Martin Lazorišák

Zdroj úvodního obrázku: www.intelino.com

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

V průběhu října navštívily 9. ročníky Galerii moderního umění v Hradci Králové. Žáci se vydali po stopách vzniku této budovy, dozvěděli se, proč je dobré ji pravidelně navštěvovat a zjistili, jak vznikly galerijní sbírky a k čemu slouží. Součástí edukačních programů byla také diskuzní a tvůrčí část.

 

Zdroje:

https://www.galeriehk.cz/edukace/skoly/

Týmovník školy

I v letošním školním roce jsme ve všech třídách zpracovali TÝMOVNÍK. 

Na jaké téma? Letní olympijské hry v roce 2024 Paříž – Francie. A tak se třídy proměnily v týmy fotbalistů, plavců, volejbalistů a basketbalistů. Někteří se stali tenisty, golfisty a mnoha jinými sportovci. Různorodost mnoha sportů, ale dohromady jeden velký sportovní svět. 

A to je myšlenka Týmovníku – spolupráce, přátelství a vzájemná pomoc. 

Týmovník je na světě a moc se nám povedl. Můžete se sami podívat. 

 

Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2024

Světový den stromů

Na prvním stupni proběhla tematická výuka ke světovému dni stromů. Stromy nám dávají kyslík, sílu a radost. Proto je objímáme. Děláte to také?

Na stejné zemi co my
bydlí tu s námi stromy,
mlčí a hledí si svého
listíčka zeleného.

V současné době se Den stromů slaví ve více než 40 zemích světa. Den stromů byl ve světě vyhlášený již dříve, ale v České republice se začal slavit od roku 1906. V  České republice  připadá Den stromů na 20. října.

I my jsme si připomněli „Den stromů“ různými aktivitami. Podzim nám přináší inspiraci, v jeho režii je barevnost, která nás obklopuje všude kam se podíváme. Pozorovali jsme pestrost barev různých druhů stromů, vytvářeli různé dekorace z listů, hovořili o důležitosti stromů a jejich výsadbě. Žáci si zkusili i sazeničku malého stromečku zasadit. Uvědomovali jsme si, jak důležité jsou pro naši planetu lesy a stromy, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka a je potřeba přírodu chránit.

Projekt: Evropský den jazyků

Ve středu 18. října 2023 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování k Evropskému dni jazyků. Žáci se pomocí zajímavých aktivit seznámili s jazykovými skupinami, konkrétními jazyky a evropskými zeměmi. Součásti projektu byla i multikulturní výchova, kdy se žáci dozvěděli jaké jsou rozdíly mezi různými kulturami a diskutovali o problémech diskriminace, rasismu a xenofobie.

Zdroj úvodního obrázku: www.eurocentra.cz

Školní družina uklízí svět

Do přírody kolem naší školy chodíme skoro denně. Tahle malá městská divočina je pro nás důležitá a tak ji chceme mít krásnou a čistou. Nechápeme, že se najdou „čuňátka“, co vyhazují odpadky v přírodě. V rámci celorepublikového projektu UKLIĎME SVĚT jsem si navlékli rukavice a vysbírali jsme společnými silami 4 pytle plastů v přírodě za naší školou. A navíc nám to bavilo. 

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové

Dne 10.10. 2023 navštívily 8. a 9. ročníky Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové.  Tématem exkurze byl vesmír.  V planetáriu se díky digitální projekci žáci seznámili se základními údaji o planetě Zemi a oběžné dráze, o Slunci a planetách sluneční soustavy a o celém známém vesmíru. Žáci měli možnost zeptat se na vše, co je v souvislosti s vesmírem zajímalo, či zajímá. 

 

    

Zdroje:

https://www.astrohk.cz/skoly.php

https://www.denik.cz/kralovehradecky-kraj/planetarium-sveze-do-vesmiru-i-za-historii-rika-novy-reditel-20140212-usq5.html

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Mezinárodní den úsměvů

S úsměvem jde všechno líp!

Proč brát všechno vážně, když s úsměvem jde všechno líp?

Děti ze základní školy oslavily Mezinárodní den úsměvů, který každoročně připadá na 5. října. 

A oslavili jsme ho hodně vesele. Podívejte se, jak jim to slušelo. 

Úsměv je zadarmo a potěší každého. 

A že jsou fotky opravdu z různých míst. Prvňáčci se vyfotili ve své třídě, třeťáčky rozveselilo divadelní představení Kašpárek a zbojník v divadle DRAK, druháčkům bylo veselo nejen ve třídách, ale také na dětském hřišti při sportování. A děti ze čtvrté třídy zase vesele a s úsměvem tvořily krásné obrázky při výtvarné výchově. Ani na páťáky nesmíme zapomenout, jejich tvářím úsměv moc slušel.

Usměj se! A pošli úsměv dál…..

„Člověk, který se směje, je jako baterka, která nabíjí.“ Miroslav Horníček

 

Naši nejmilejší…prvňáčci

Děti ze třetí třídy rozveselila loutková pohádka v divadle DRAK

I výtvarná výchova lze uskutečnit s úsměvem a hudbou. Veselé barvy nesmí chybět.

Co veselého si asi, kluci a holčičky, povídají?

Vtipy a veselé příběhy u druháčků

Sportujeme s úsměvem

Krásné úsměvy páťáků

Zdroj obrázku: https://zsliten.cz/wp-content/uploads/2021/10/den-usmevu2-1.pdf

Oslava Dne zvířat

Ve čtvrtek 5.10. se obě třídy druháčků vydaly do SOŠ veterinární na oslavu Dne zvířat. Viděli jsme spoustu známých i méně známých druhů zvířat, která jsme si mohli pohladit nebo pochovat. Zaujali nás hadi všech velikostí, agamy i gekončíci. Ty jsme viděli jako první. Pak jsme navštívili kočky a psy různých plemen a také fretky. Ve školní stáji byly kozy a ovce, venku se pásli koně. Viděli jsme agility psů a dokonce i králíčků. Celý den byl moc zábavný. Spojili jsme zábavu s ponaučením.

Podzimní nálada u druháčků

Tak už nám začal podzim. Jsme trochu smutní, že už léto odešlo, ale každé roční období má svá kouzla. I v našich srdíčkách už zavládla podzimní nálada. Těšíme se na brouzdání se ve spadaném listí, procházky v lese a sbírání hub, foukání větru a pouštění draků. Pustili jsme se tedy do tvoření a těšili se, že vše už brzy zažijeme na vlastní kůži.

Třeťáci v Draku

Dne 5.10. jsme viděli hru Kašpárek a zbojník Divadla Drak a Bratislavského bábkového divadla k příležitosti 30. výročí rozpadu Československa. Líbil se nám Kašpárek, Jánošík, který zabil draka a turistické značky v Čechách.

 

NOVINKA ve školní družině – ZÁJMOVÁ STUDIA

V letošním školním roce jsme se rozhodli nahradit klasické zájmové kroužky zájmovými studii. Každé pondělí si děti vyberou, které studio v daném týdnu navštíví. Mohou si zvolit i vícero studií. Nic navíc za ně neplatíte, pokrývá je poplatek za školní družinu. Pokud si žádné studio žák nevybere, bude normálně ve družině. 

První den zájmových studií přineslo například zábavu při pokusech s vodou venku:

 

Za kulturou do divadla DRAK

Letošní divadelní sezóna loutkového divadla DRAK přinese mnoho zajímavého a také premiéry nových inscenací. A u toho naše děti nemohou chybět. 

Společně s třídními učiteli se žáci vypraví během prvního pololetí školního roku do divadla několikrát. Navštíví představení: Kašpárek a zbojník, Huckleberry Finn a chystanou premiéru inscenace na motivy pohádky Boženy Němcové Sedmero krkavců.

 

Kašpárek a zbojník

Huckleberry Finn

A tak se budou moci děti podívat na inscenaci o síle vůle a o neposedné duši, která dojde pokoje a o odvaze obětovat se pro druhé. Protože v jedné vesnici, nedaleko zámku, ve starém pekařském stavení žije s rodiči dívenka, Bohdanka, která na půdě nalezne v zaprášené truhle sedm bílých košil. A s nimi i strašnou pravdu, které se rozhodne čelit. Žádná bolest nemůže být tak velká, aby se nedala zastavit. Podaří se jí to? To už nám odpoví pohádka SEDMERO KRKAVCŮ.

HUCKLEBERRY FINN je mladý chlapec, který se vymyká. Chtělo by se říct, že má problém se přizpůsobit svému okolí, ale to by nebyla tak docela pravda. On se o to totiž ani nijak nesnaží. Jde svou vlastní cestou, někdy se spálí, někdy z ní sejde, lituje ale jen málokdy. Jednoho dne pak shoda různých okolností spojí jeho osud s osudem uprchlého otroka Jima a tato nepravděpodobná dvojice se vydává na společnou plavbu po Mississippi. Plavbu, která je jedním velkým obrazem útěku za svobodou. Jak se ale ukáže, stát se svobodným neznamená jen zbavit se útlaku a ústrků, ale možná taky vlastních předsudků.

Autorská inscenace opírající se o motivy slavného románu Marka Twaina, který je považovaný za jeden ze zakladatelských titulů tradice velkých amerických románů. Inscenace tematicky navazuje na dva předchozí tituly od téhož inscenačního týmu, Bílého tesáka a Cestu, a tvoří s nimi ucelenou trilogii dobrodružných příběhů o svobodě inspirovaných velkými díly americké literatury.

A KAŠPÁREK A ZBOJNÍK? Inscenace, která oslavuje loutkařství. A tak nebude nouze o mnoho dobrých nápadů, legrácky a vtípky. Máme se na co těšít!

Hezké kulturní zážitky a příjemné dojmy všem žákům.

Zdroj obrázku: https://www.divadelni-noviny.cz/za-divadlem-do-hradce-ii

Akce měsíce: LOGOPEDICKÝ TÝDEN

     V týdnu od 11. do 15. září 2023 se ve všech třídách celé základní školy objevovalo jedno téma: začal LOGOPEDICKÝ TÝDEN. Na naší základní škole již tradice. A tak se v každé třídě, po seznámení s programem dne, rozezněly logopedické rozcvičky, dechová cvičení nebo nácvik správné artikulace.

     Děti z první a druhých tříd měly zajímavé pondělí – paní logopedka a speciální pedagožka Mgr. Ilona Víznerová se představila s logopedickou pohádkou: „O hadovi, který si šlapal na jazyk“. A že bylo na co koukat!

     Co dalšího bylo na programu? Děti zkoušely nácvik říkadel, hrály jazykové hry, zpívaly logopedické písničky. Paní učitelky nezapomněly ani na rozvoj hrubé a jemné motoriky, a tak se vyráběly papírové „pusinky“, zařazovaly relaxační chvilky, navštěvovaly snoezelen, Kluci a holčičky si poslechli řadu pohádek, které si zdramatizovali a zahráli, vypravovali nebo k pohádce nakreslili pěkné obrázky. Vzhledem k tomu, že počasí přálo a venku bylo krásné počasí, děti byly také často na hřišti a v okolí školy, kde trénovaly pravolevou orientaci, pohyb a orientaci v prostoru, hry na zrakovou paměť, hrály hry s míčem a byly v přírodě. 

     Logopedický týden ale probíhal i u starších žáků na druhém stupni. Tady se už objevovaly aktivity jako slovní fotbal. tichá pošta, skupinová tvorba příběhu, hry na rozvoj slovní zásoby, jazykolamy, dechová a artikulační cvičení. Děti bavila pantomima, pohybové hry venku, protahovací cvičení. V mnoha třídách se během týdne objevila jóga, rozcvička a cviky na správné držení těla. Relaxace opět proběhla návštěvou relaxační místnosti snoezelen. Obtíže měli žáci často s hrou zaměřenou na koncentraci pozornosti, cvičení na propojování hemisfér a kreslení oběma rukama. Atraktivní aktivitou byly, vzhledem k příznivému počasí, venkovní aktivity různého druhu. 

     Prostor dostaly během týdne také na svoji práci paní logopedky, které provedly depistáž všech dětí a připravily si rozvrhy individuální logopedické péče. 

     Logopedický týden proběhl dobře, zejména díky kvalitní přípravě všech pedagogů a logopedů, což ocenily děti během všech dnů. I jim však patří poděkování za jejich aktivitu, dobré nápady a kreativitu.

     Těšíme se, co zajímavého přinese logopedický týden zase za rok! Za pedagogický sbor zapsala Mgr. Petra Dvořáčková

Zdroj obrázku: https://deaf-ostrava.cz/logopedie