Knihovna Pohádka

 V rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti absolvovali žáci 1. až 5. třídy  besedy v knihovně Pohádka na Moravském předměstí. Knihovnice paní  Redererová vždy pro žáky připravila zajímavé seznámení s knihami a jejich autory. V závěru si děti mohly prohlédnout knihu dle svého zájmu.

Ovoce do škol

Projekt „Ovoce do škol“ byl v České republice zahájen ve školním roce 2009/2010. I v letošním školním roce 2023/2024 jsme v projektu zapojeni. Jedná se o školní projekt Evropské unie s finanční podporou EU. Spolufinancován je z prostředků Ministerstva zemědělství.

Základním cílem celého projektu „Ovoce do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně, tj. žáci prvních až pátých ročníků základních škol. Dětem je jedenkrát měsíčně zdarma dodáváno čerstvé ovoce, zelenina, ovocné šťávy a mléčné produkty. 

Garantem projektu za ZŠ pro žáky s NKS je Mgr. Petra Dvořáčková. 

 

 

Zdroj obrázku: https://www.skolasruby.cz/projekt-ovoce-do-skol

Ozvěny Ekofilmu v kině Centrál

Dne 19. a 20. září se žáci prvního a druhého stupně zúčastnili promítání filmů s ekologickou tématikou k Evropskému týdnu mobility. Akce si kladla za cíl populární formou přispět k seznámení dětí a mládeže s pozitivním způsobem uvažování a jednání ve vztahu k životnímu prostředí, zvláště pak v oblasti dopravy.

 

Bezpečné nábřeží

Dne 7. 9. 2023 se uskutečnila akce Bezpečné nábřeží na Eliščině nábřeží v HK. Žáci si prohlédli techniku a pomůcky, které používají členové jednotek policie, hasičů, záchranné služby, vězeňské služby a celní správy. Nejvíce je zajímala práce kriminalistů, zejména snímání otisků. Dále je zaujalo vozidlo záchranné služby, hlavně jeho
vybavení. Za každý splněný úkol děti získaly razítko na kartičku. Když měly všechna razítka, vybraly si sladkou odměnu. Dětem se akce velice líbila a těší se na další ročník.

 

 

Šerpování prvňáčků

Zahájení školního roku 2023-2024 pro žáky třídy 1. C bylo opravdu slavnostní.
Za doprovodu svých rodičů se žáci odebrali do foajé naší školy, kde jim byl předán Pamětní list
a rukou paní učitelky byli šerpováni na prvňáčka.

4. září krásný den,
dnes se stávám prvňáčkem.
Už se těším do školy,
na děti a úkoly.

 

Školní družina – provoz

Vážení rodiče,

Provoz školní družiny začíná v pondělí 4.9. 2023 od 9:00

Zájemci o školní družinu si vyzvednou zápisní lístek u vychovatelů v přízemí školy.

Bez vyplněného zápisního lístku nemůžeme Vaše dítě do družiny přijmout.

Platbu za školní družinu na jedno pololetí je 1000 Kč, které posílejte do 20. 10. 2023 na účet školy 324648309/0800, variabilní symbol 11187, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte navštěvujícího školní družinu.

 

                                 Vychovatelé školní družiny

Projektový den mimo školu – Exkurze do ZOO Dvůr králové nad Labem

  V úterý 20. června se žáci 1.C, 2.D, 3.C a 4.C vypravili na přírodovědnou exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové. Našimi průvodci světem zvířat a odbornými garanty byli veterináři MVDr. Miroslav Sucháček a MVDr. Alena Truhlářová. Během prohlídky pavilonů s cizokrajnými zvířaty nás nejen seznámili se způsobem života zvířat.  Vyprávěli nám také spoustu zajímavostí o zvířatech ze své praxe. V závěru exkurze jsme si shrnuli své zážitky a ve skupinkách jsme vypracovali pracovní listy.

                      

 

               

Výlet do Fajnparku

Včera 14. 6. 2023 jsme navštívili zábavní park FAJNPARK v Chlumci nad Cidlinou. Jeli jsme vlakem a pak šli kousek pěšky. Během dopoledne jsme se vydováděli na různých atrakcích – jezdili jsme autíčky na safari, stříkali po sobě vodními děly, pohybovali jsme se v létajících talířích UFO, zdolávali jsme lezeckou stěnu, zkoušeli jsme svou sílu atd. Projeli jsme se místním vláčkem a poznali celou rozlohu parku. V poledne jsme se osvěžili v místní restauraci. Poté jsme se otužili ve vodním jezírku. Bylo velmi pěkné počasí a tak jsme si školní výlet společně užili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Blanka Roháčková, třídní uč. 9. D

Výlet do Holic

Dne 14. 6. 2023 vyrazili společně žáci 7.C a 7.D na výlet do Holic.

Nejdříve jsme se seznámili s historií a zajímavostmi města. Po malé svačince nás čekala návštěva Afrického muzea Dr. Emila Holuba.

Na závěr výletu si každý pochutnal na opravdu dobré zmrzlině.

Počasí nám přálo a výlet se nám líbil.

              

1.C a 1.D v Častolovicích

V den výletů 14. 6. se společně obě první třídy vydaly na výlet vlakem do zooparku v Častolovicích. Ve zvěřinci děti viděly především hospodářská zvířata jako kozy, ovce, lamy, osly, ale i pávy, papoušky a hrdličky. Nejvíce se dětem líbilo, že mohly zvířata krmit a pohladit si je. Během výletu se taky mohly vyřádit na hřišti v místním parku a koupit si zmrzlinu. Počasí nám přálo a bez komplikací jsme se vrátili do Hradce.

 

 

Výlet do Slatiňan

Dne 13. 6. 2023 jsme vlakem dojeli do Slatiňan, kde jsme si se zájmem prohlédli zámek a hřebčín. Najedli jsme se a odpočinuli si v zámecké zahradě. Koupili jsme si zmrzliny, nanuky a různé suvenýry. Z toho všeho nás bolely nohy, a proto jsme se těšili do vlaku a domů na své blízké. Ještě přidám svoji vzpomínku na školní léta, kdy nám pan učitel řekl, že jsme se celý rok pilně učili a tak za odměnu pojedeme na školní výlet. Říkám to dětem také.

     

SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ TÝDEN

Zdroj obrázku: http://holiday-park-vrchlabi,cz/images/slider-1140×330/air2-1140×330-2.jpg

Ve dnech od 5. 6. do 9. 6. 2023 se třídy 3.C, 5.C a 7.C zúčastnily za doprovodu paní učitelky Geržové, Kolářové a Šlechtové pobytu v Dolní Branné u Vrchlabí.

V krásném areálu pod Krkonošemi si děti užily spoustu sportovních aktivit, her, návštěvy aqua centra ve Vrchlabí a pěší turistiky.

Z pobytu na čerstvém vzduch si všichni odvezli hezké vzpomínky.

 

Projekt ,,PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI“

  V pátek 26.5. senátoři za 2. stupeň spolu s paní vychovatelkou Černohousovou připravili pro žáky 1. stupně projekt zaměřený na problematiku plýtvání potravinami. Názorně nám předvedli,  jak nesprávným skladováním a nehospodárným nakupováním můžeme ovlivnit spotřebu nejen ovoce a zeleniny, ale např. i pečiva. Za názorně zpracovaný projekt všem iniciátorům moc děkujeme.

           

NÁVŠTĚVA DIVADLA DRAK

Ve středu 24. května žáci 1.- 3. tříd naší školy navštívili loutkovou inscenaci na motivy pohádky Šípková Růženka.

V této pohádce sehrála hlavní roli vytrvalá zlá sudička, která nedostala od královského páru pozvání na křtiny Růženky. Snažila se za každou cenu a mnohdy velmi kuriózním způsobem dostat dovnitř hradu. Nakonec se jí to podařilo lstí, kdy se zabalila do dárkové krabice jako dárek pro Růženku. Inscenace byla velmi působivě doplněna hudebním doprovodem a zvukovými efekty. Dětem se pohádka velmi líbila a herce odměnily potleskem ve stoje.

Za paní učitelky  Dr. Romana Volterová

 

Ekologická stopa

V úterý 25. 4. 2023 jsme se zúčastnili výukového programu o ekologii v EKO Paletě v Pardubicích. Jde o bloky speciálních aktivit využívajících prvků dramatické, výtvarné a interpersonální výchovy, kterých se děti aktivně účastní. Obvykle jsou prováděny pro jednu třídu (skupinu) a účastníci procházejí řadou na sebe navazujících aktivit, které svým tematickým zaměřením odpovídají věku, případně i osnovám vyučovacího předmětu. Programy ekologické výchovy jsou rozděleny podle věku dětí – samostatná nabídka se každoročně vydává pro 6. – 9. ročník ZŠ. Každý učitel si může jako doplněk učiva vybrat libovolné téma programu. My jsme si vybrali téma „Ekologická stopa“. Ekologická stopa je nástroj, který nám říká, kolik plochy naší Země je třeba k souvislému zajištění všech zdrojů, které potřebujeme k životu a ke zneškodnění odpadů, které při tom produkujeme.

Mgr. Blanka Roháčková

 

HUCKLEBERRY FINN

Zdroj obrázku: Tato fotografie byla pořízena v rámci projektu „Zvýšení atraktivity Královéhradeckého kraje 2“ podpořeného za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Autor: David Taneček

V pátek 21. 4. 2023 jsme byli v divadle Drak na představení „HUCKLEBERRY FINN“ – autorská inscenace opírající se o motivy slavného románu Marka Twaina. Huckleberry Finn je považovaný za jeden ze zakladatelských titulů tradice velkých amerických románů. Byl to příběh o svobodě, ale jak se ukázalo stát se svobodným neznamená jen zbavit se útlaku a ústrků, ale možná taky vlastních předsudků.

 

Představení se nám moc líbilo.

 

 

 

Školní družina na výpravě ke slepému rameni Labe

Jaro už je opravdu tady a my se vypravili pozorovat jarní přírodu – no do přírody! V pondělí 17. dubna odpoledne jsme procházkou došli k Labi a obdivovali tam staré stromy rostoucí i ty padlé, jarní rostliny, řeku plnou studené vody a živočichy, kteří měli odvahu se nám ukázat. Sluníčko nám svítilo a tak jsme unavení a spokojení strávili celé odpoledne ve městě, ale přeci v přírodě. My se máme. 

Magický Senegal

Třídy 9. C a 9. D zhlédly zajímavý film o Senegalu – perle západní Afriky. Seznámili jsme se Senegalci a jejich krásnou zemí. Ač jsou chudí a většinou nemajetní a zažili velmi krutou minulost spojenou s otroctvím, cítí se spokojeně, jejich tváře jsou usměvavé, oděvy pestré a duše pohostinné. Doufáme, že trochu spokojenosti předali i nám Evropanům.

SVÁTKY JARA – VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

Ve středu 5. 4. 2023 (1. – 4. vyučovací hodinu) žáci 2.stupně připravili pod vedením paní učitelky Evy Landsingerové „Velikonoční stezku“.

Třídní učitelé 1. stupně se svými žáky sbírali na stanovištích indicie. Činnosti byly zaměřené na velikonoční tradice. Aktivity byly zaměřené zejména na rozvoj jemné motoriky. Žáci vytvářeli velikonoční věneček z papíru, vyráběli krásné jarní květiny, velikonoční kraslice z papíru, ochutnávali pokrmy a také zvládli velikonoční úklid. Na závěr byla pro žáčky připravena malá koleda, kterou dostali od zajíčka.

Projektový den se velmi vydařil.

Svátky jara – Velikonoční zajíček

Ve středu 5. dubna pro nás připravili žáci druhého stupně projekt ,,Svátky jara – Velikonoční zajíček“. Činnosti byly zaměřené na velikonoční tradice. Tvořili jsme velikonoční kraslice z papíru a vyráběli krásné jarní květiny. Na závěr byla pro nás připravena koleda.  

 

Měsíc knih – vytváříme komiks

Březen je jako každý rok Měsícem knihy. Letos jsme zaměřili projekt na komiks. Ve středu 29. 3. 2023 jsme se v 6., 7., 8. a 9. ročnících věnovali vzniku, vývoji a rozšiřování komiksu mezi žáky. Dvě hodiny jsme se dovídali, že komiks je s námi od prvopočátku lidstva – od jeskyně Altamira ve Španělsku přes egyptské pyramidy po současnost.

Zhlédli jsme zajímavá videa o vzniku, tvorbě a výrobě komiksu a pak se pustili do malování postaviček v rámečcích. Nezapomněli jsme na bubliny se zajímavými hláškami nebo citoslovci.

Poslední hodinu jsme se s výtvory vyfotografovali a nabídli obrázky i I. stupni ZŠ.

Školní družina nakupuje Bez obalu

Problém velkého množství obalů, které se záhy mění na odpad, můžeme vyřešit v Hradci Králové snadněji než čekáte. Máme tu totiž obchod Bez obalu. A jak se tedy bude nakupovat v moderní budoucnosti? Tak to si žáci školní družiny jeli v pondělí 20. března vyzkoušet přímo tam – vybaveni vlastními krabičkami, dózami, sklenicemi a plátěnými pytlíky.  Zjistili, že v takovém obchodě se nakupuje nejenom dobře a šetrně k přírodě, ale i zdravě a v poklidu. 

Školní družina v Europe Direct

Žáci školní družiny navštívili středisko Europe Direc  t, které poskytuje všem občanům informace o Evropské unii a nachází se v ústřední knihovně města Hradce Králové. Nejtěžším úkolem bylo postavit velké puzzle Evropy a to opravdu VELKÉ! Pak už nebylo těžké povídat si o jednotlivých zemích, hledat je a dozvídat se nové zajímavé informace. 

 

Den vody

 V úterý 21.3.  nám paní vychovatelka Černohousová vyprávěla o problematice nedostatku vody a způsobech šetření s touto přírodní surovinou. V druhé části programu nám ukázala pár zajímavých pokusů s vodou.

       

Ekocentrum Paleta – LESY V OHROŽENÍ

Dne 20.03.2023 navštívili žáci 7.C a 7.D ekocentrum Paleta v Pardubicích. Tématem výukového programu byl les. Žáci se dozvěděli o významu lesa a o způsobech jeho ohrožení. Seznámili se s vlivy neživé a živé přírody a hlavně člověka na fungování lesů a jejich úbytek. Ve třech nenáročných bitvách s nepřáteli lesů usilovali o zachování jimi vytvořeného modelu lesa.

 

Lyžařský výcvikový kurz

V termínu 5. 3. – 10. 3. proběhl v obci Deštné v Orlických horách lyžařský a turistický výcvik naší školy. Žáci byli předem dle preferencí rozděleni do dvou skupin: turistů a lyžařů. Skupina turistů chodila na výlety do okolí. Navštívila např. kostel sv. Matouše, Šediviny nebo Muzeum turistiky, zimních sportů a řemesel. Skupina lyžařů měla výcvik ve dvou výukových blocích a to dopoledne a odpoledne v místním skicentru. V pondělí nás v rámci večerního programu navštívila horská služba se svojí přednáškou. Ve středu byl společný výlet k Šerlišskému mlýnu a večer nás čekal bowling ve Srubu Karolina. Výcvik se vydařil a proběhl dle plánu. Žáci si ho dle svých slov užili, posílili vzájemné přátelské vztahy a naučili se novým lyžařským dovednostem. 

   

Mgr. Tomáš Dohnanský 

 

 

Na charakteru záleží

Etická výchova s novou učebnicí

Žákům devátých ročníků byly dnes předány nové učebnice, které budou děti využívat v třídnických hodinách a v hodinách etické výchovy. Nejedná se vlastně o učebnice v pravém slova smyslu, jsou to spíše „deníky“, do kterých si budou moci děti zaznamenávat odpovědi na otázky a podněty. Knížky jsou krásně graficky zpracované a plné témat zaměřených na rozvoj charakteru a osobnosti člověka.

Mgr. Tereza Malcová

All-focus

Projektový den Mladý novinář

V úterý 28. února 2023 se již tradičně konal na naší škole projektový den s názvem Mladý novinář. Zúčastnily se ho děti z 8. a 9. tříd. Naši žáci se seznámili s Etickým kodexem novináře a přemýšleli nad tím, jaké mravní vlastnosti by měl dobrý novinář mít, co by měl respektovat a čemu by nikdy neměl podlehnout. Po seznámení s Etickým kodexem novináře mnozí konstatovali, že ve skutečnosti novináři všechny požadavky etického kodexu nedodržují. Jedna z hodin projektu byla zaměřena na reportáž a příklady dobré novinářské praxe. Děti samy si pak vyzkoušely práci novináře – reportéra „v terénu“. Po překonání počátečního ostychu oslovovali kolemjdoucí a kladly jim připravené otázky k tématu, které si vybraly. V poslední hodině projektu bylo úkolem dětí sepsat vlastní článek na základě „průzkumu“, který předtím vedly v okolí školy.

A co jim to přineslo? Obohatily si slovní zásobu o pojmy související s novinářskou profesí, rozšířily si obzory a pocvičily se v asertivním chování. Možná, že se v budoucnu novináři nestanou, ale schopnost přemýšlet nad tématem, zformulovat myšlenku a vyjádřit svůj názor budou potřebovat v jakékoliv profesi.

Mgr. Petra Miškovská

All-focus
All-focus
All-focus

Karneval ve školní družině

Již tradičně, jako každý rok, proběhl ve školní družině, v pondělí 20. února karneval. Všichni jsme se na něj moc těšili, až budeme moc předvés své masky, užít si spoustu zábavy a také si pořádně zatancovat. Užili jsme si podlezání pod tyčí, kde se mistrem tohoto tance stal Andrej. Dále nám svůj tanec přijela předvést, v originálním podaní s trekingovými holemi, turistka z Hradce Králové. Samozřejmě nemohla chybět písnička „Jede, jede, mašinka“ a nebo hromadný tanec Macarena.

Vyvrcholéním všeho, bylo vyhlášení nejlepší masky, kterou se stala naše muchomůrka Nikolka.

 

 

     

Dopravní výchova na naší škole

V týdnu od 20. 2. do 24. 2. 2023 jsme se ve škole s dětmi na prvním stupni věnovali dopravní tématice. 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Tentokrát na téma: Chování ve městě.

Co by děti měly znát? Umět poznávat základní dopravní značky, znát hlavní druhy vozidel, znát základní pravidla silničního provozu, umět zvolit bezpečné místo pro přecházení a umět správně přecházet vozovku, chápat některá znamení vozidel, například záchranného vozidla a vědět, že je nutné být vždy v automobilu připoután.

Poučili jsme děti o možných nebezpečných situacích a dostupným způsobem je naučili, jak se chránit. Například při jízdě městem na kole nebo koloběžce používat ochranné prostředky. Prakticky jsme procvičovali bezpečné chování v dopravních situacích, kterých se děti běžně ve městě účastní. Prostě jsme zařadili hry a aktivity na dopravní témata. 

Závěrem je nutno říci, že se snad všechny děti teoreticky naučily soustředění a opatrnosti v silničním provozu, a tím v praktickém životě předejdou možným problémům. 

Petra Dvořáčková – garant dopravní výchovy

 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je dopravni-obrazek-1.jpg.

Zdroj obrázku: https://www.ms-bulharska.cz/public/frontend/data/content/29/1617694468DOPRAVN%C3%8D%20V%C3%9DCHOVA%206.%204..pdf

Elektronický svět a kyberšikana

V úterý 21. 2. 2023 navštívili žáci 7. ročníků přednášku na téma Bezpečný internet a kyberšikana, pořádaný Městskou policií Hradec Králové v učebně MPHK Třebeš. Žáci si připomněli, jak se chovat v kyberprostoru a seznámili se s problematikou a nástrahami sociálních sítí.

Přednáška byla svým zaměřením pro žáky velmi zajímavá a zapojili se i svými názory a dotazy do diskuze.

Přednáška MPHK

V úterý 7. února se žáci 8. ročníků zúčastnili přednášky od městské policie, kde se dozvěděli základní informace o trestním právu a odpovědnosti. Pod vedením zkušeného lektora se žáci dozvěděli například jaký je rozdíl mezi trestným činem a přestupkem a jakou odpovědnost mají v určitém věku.

Mgr. Tomáš Dostálek

Nenechte se napálit

V pondělí 30. 1. 2023 osmé ročníky navštívily Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, kde se zúčastnily programu Nenechte se napálit aneb Jak ověřovat mediální sdělení. Jednalo se o workshop na aktuální témata dezinformací, orientace v médiích a ověřování faktů. Děti se do programu aktivně zapojily, diskutovaly o dané problematice, dokonce hlasovaly prostřednictvím interaktivních aplikací. Probíraná témata řešily i celou cestu zpět do školy… akce profesionálně připravená a velmi přínosná pro naše žáky.

   

 

DEN BEZ TAŠEK

V pátek 27. 1. 2023 ve škole probíhala akce na kterou jsme se moc těšili. Každý žák musel zapřemýšlet, v čem si přinese do školy všechny věci, které je zvyklý nosit v aktovce nebo v batohu.

Sami můžete posoudit, ve které třídě se to žákům povedlo nejvíce. 

                               

Vánoční radování

Na naší škole se 15. 12. 2022 uskutečnilo každoroční Vánoční radování, na kterém si žáci všech tříd mohli vyzkoušet výrobu a prodej rukodělných výrobků s vánoční tématikou. Škola tak byla otevřena pro rodiče i širokou veřejnost. Návštěvníci si mohli zakoupit výrobky, navštívit kavárnu a zhlédnout video vánočního představení jednotlivých tříd z minulého roku. Také byl uspořádán bazar knih a vyhlašovala se soutěž o nejlepší dobrotu a vánoční výrobek. Při odchodu se návštěvníci mohli vyfotit ve vánočním fotokoutku či se sněhulákem a své dojmy zaznamenat do školní kroniky. Výtěžek z akce se využije pro potřeby žáků a ke zpříjemnění výuky.

Pokud máte zájem o nezveřejněné fotografie z fotokoutku, ozvěte se prosím na e-mail: veronika.motlova@neslhk.com.

 

2.D v Třebechovicích

2.D společně s 2.C navštívila 16. 12. 2022 Třebechovické muzeum betlémů. Děti si mohly prohlédnout betlémy z různých materiálů, vyzkoušet si, jak funguje mechanická stránka pohyblivých betlémů a nakonec si poslechly působivé povídání o slavném Proboštově betlémě. Také jsme společně vytvořili živý betlém.

Projekt České Vánoce 2.D

Dne 15. 12. 2022 probíhal na celé škole projektový den na téma České Vánoce. Ve 2.D jsme se věnovali vánočním zvykům, zazpívali jsme si koledy a vyráběli jsme ozdoby na třídní stromeček. Následně měly děti za úkol vyrobit přáníčka, která odnesly do domova pro seniory. Povedený den jsme zakončili venku, kde si děti užívaly napadaný sníh.

Vánoční šachový turnaj

V úterý 20. prosince se nadšení hráči šachu setkali na  II. ročníku vánočního šachového turnaje naší školy. Malí i velcí hráči se snažili přelstít své soupeře a zvítězit. Nejlepší ze všech byl Dominik Trávníček z 8.C  – blahopřejeme mu a rádi se od něj naučíme vyhrávat. 

ODMĚNA

Naše třída 1.D se umístila na prvním místě v soutěži „O nejlépe podzimně vyzdobenou třídu“. Děti si přály jako odměnu čokoládový dort. Podělily se se svojí odměnou i s kamarády z 1.C. Dort byl vynikající. Upekli ho pro nás naši cukráři, kterým patří náš velký dík. Děkujeme také Spolku rodičů a přátel školy za uhrazení odměny . 

Děti z 1.D a paní učitelka Romana

 

VÁNOČNÍ EXKURZE

Ve čtvrtek 8. 12. 2022  se vydali žáci šestých a sedmých tříd na exkurzi do Třebechovic pod Orebem, kde se nachází unikátní mechanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta (1849 – 1926)Josefa Kapuciána (1841 – 1908) a autora mechanismu Josefa Frimla (1861 -1946).

Třebechovický Proboštův betlém je přes sto let starý a jediným betlémem v České republice prohlášeným za Národní kulturní památku (v roce 1999). Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze dřeva před více než sto lety. Rozměry: délka 6,89m, výška 2,35 m, hloubka 1,89 m, váha cca 1,2 tuny bez podvozku. Skládá se z více než 2 000 vyřezávaných dílů.

Rovněž jsme prohlédli sbírkový fond betlému, který tvoří více než 400 betlémů zhotovených z nejrozmanitějších materiálů, pocházejících z různých částí České republiky.

Výlet se žákům velmi líbil a byli také rádi, že mohli načerpat příjemnou vánoční atmosféru.

 

 

Vánoční exkurze třídy 3.C a 5.C

Ve středu 7. 12. 2022 se třídy 3.C a 5.C vypravily na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V zámku se žáci seznámili s historií vánočních tradic, obdivovali krásně zdobené vánoční stromky a měli možnost shlédnout jak vypadaly Vánoce pro zámecké pány. Všude na nás dýchala vánoční atmosféra. Exkurze se nám všem moc líbila.

 

Vánoční bazar knih

Máte doma knížky, které nikdo nečte?

Nabídněte je do našeho VÁNOČNÍHO BAZARU KNIH, který se bude konat v rámci Vánočního radování ZŠ logopedické.

Knihy do bazaru můžete nosit od 7. do 12. prosince 2022 paním učitelkám Dostálové, Zabavské nebo Šámalové.

Prosíme jen knihy v dobrém stavu. Výtěžek z prodeje knih bude použit pro žáky ZŠ logopedické.

Děkujeme.

 

Mikulášská nadílka

V kalendáři je 5. 12. a my všichni dobře víme, že dnes chodí Mikuláš. Už jsme se na něho dlouho těšili, a ta očekávaná chvíle dnes nastala. Děti z prvních a druhých ročníků navštívila vzácná návštěva: Mikuláš v doprovodu dvou nezbedných, veselých čertů a krásný anděl. Děti byly velmi statečné a zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku. Hodné děti Mikuláš pochválil a ty, kteří trochu a občas zazlobí, pokáral. Ale děti slíbily, že už budou hodné. Nic nebránilo tomu, aby všichni dostali balíčky s dobrůtkami. 

Ani děti od třetího do devátého ročníku nepřišly zkrátka. I na ně jsme s balíčky pamatovali a všichni se tak mohli radovat z něčeho dobrého na zub. Děkujeme Spolku rodičů a přátel školy PATRON za příspěvek na mikulášské balíčky. Udělali nám radost. 

Žáci ze ZŠ logopedické

 

1. C třída a Mikuláš s družinou

Kdo byl hodný v 1. D třídě?

Ani na druháčky Mikuláš, čerti a andílek nezapomněli

Zdroj obrázku: https://www.facebook.com/people/Mikuláš

Divadlo DRAK – DO HAJAN!

30. listopadu se vydaly děti z 1. ročníků a 1. prosince pak druháčci do loutkového divadla DRAK na představení DO HAJAN! Pohádka byla o tom, jak se dětem nechce v postýlce spát a tak lumpačí a lumpačí. Měli jsme možnost vidět na vlastní oči, jak se dá při usínání dělat spousta veselých kousků. A nakonec? Nakonec děti přece jenom usnuly. My ale naštěstí ne, i když v okamžiku, kdy jsme viděli tu velikou postel přes celé jeviště, spousta z nás by se do ní zavrtala a s usínám problémy neměla.

Pohádka se nám moc líbila a těšíme se na další představení v našem oblíbeném divadle. 

Za děti z 1. a 2. tříd napsala Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://draktheatre.cz/repertoar/do-hajan/

Školní družina v planetáriu

V pondělí 28. listopadu jsme se po obědě vypravili na kopec za školou a navštívili jsme hradecké digitální planetárium. Zrychlili nám tam čas a tak se setmělo a viděli jsme krásně stovky hvězd nad hlavou. Pan astronom nám představil některá souhvězdí a jejich příběhy. Vzal nás také na parádní projížďku vesmírem až k Saturnu. Pohádka o tučňákovi a ledním medvědovi se nám také líbila. Vystoupat nahoru na kopec se vždy vyplatí 🙂

Měsíc filmu na školách – 8.D

Základní škola logopedická se již tradičně zapojila do projekce filmů s tématem československých dějin. Letošním tématem  je Normalizovaná každodennost., Naším vzácným hostem byl pan dr. Pinkas z ÚSTR Praha. Společně jsme si povídali o nesvobodě v období normalizace a prostřednictvím různých příběhů jsme se seznámili s komunistickým režimem v Československu.

Mgr. Boučková

 

Knihovna Pohádka

V listopadu 25.11. jsme navštívili nedalekou knihovnu Pohádka. Během naší návštěvy jsme společně s paní knihovnicí stihli přečíst celou knihu, která nesla název ,,Netopýr Warren: Vzhůru nohama!“ od Jaromíra Štejnara. Hlavní myšlenkou knihy bylo, že nemá smysl snažit se za každou cenu někam zapadnout a být někým jiným. Opak je pravdou – nejdůležitější ze všeho je být prostě sám sebou!

zdroj: https://www.databazeknih.cz/knihy/netopyr-warren-vzhuru-nohama-467543  

Zasedání žákovského senátu

Ve čtvrtek 24.11.2022 proběhlo první zasedání žákovského senátu. Zástupci 4. – 9. ročníků se setkali s vedením úseku školy, aby vyjádřili své podněty a připomínky. Každý senátor obdržel diplom k novému titulu ve školním roce 2022/2023. 

Těšíme se na společné setkávání a vzájemnou spolupráci!

Mgr. Boučková

Mgr. Dostálek

 

Vitamínový den na 1. stupni

V úterý 22. 11. 2022 proběhl ve druhých až pátých třídách naší školy projekt Vitamínový den.  Děti si z domova donesly různé druhy ovoce a zeleniny, o kterých si povídaly, pojmenovávaly vzorky, zkoušely smyslově poznávat ovoce o zeleninu  – se zavázanýma očima ochutnávaly podávané vzorky, určovaly jejich chuť, vůni apod. Starší děti připravily pro své mladší spolužáky výstavku běžných i exotických druhů ovoce a zeleniny, ale také kuchařských knih, ve kterých děti vyhledávaly pokrmy zhotovené ze zdravých surovin. V kmenových třídách si mladší žáci pustili pohádku „Jak si pejsek s kočičkou pekli dort k svátku“, o které si pak povídali a rozlišovali zdravé a nezdravé potraviny a pokrmy z nich připravené. Starší žáci si pustili výukové video „Pyramida výživy“ spojené s kvízovými otázkami a následně sami vytvořili pyramidu výživy v pracovním listu. Šikovnější z nich se nechali inspirovat italským malířem Giuseppem Arcimboldem a pokusili se vytvořit portréty lidí z obrázků ovoce a zeleniny – ty nejúžasnější z úžasných pak vystavili na nástěnce. Všem se dobře dařilo.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

V úterý 22. 11. 2022 jsme si se třídou 9. D prohlédli online celý komplex jaderné elektrárny v Dukovanech. V rámci interaktivního programu s pracovníky elektrárny a dalšími 3 přihlášenými základními školami jsme se podívali virtuálně do všech zákoutí elektrárny, zjistili, jak to vypadá přímo v jaderném reaktoru, a dozvěděli se spoustu zajímavých informací. Například to, že na jednu dávku paliva (uranu) pracuje reaktor 11měsíců, teprve poté se pouze část paliva vymění za nové a reaktor funguje dalších 11 měsíců. Ohřívá vodu/páru na 300 stupňů Celsia, pára roztočí turbíny, které jsou propojené s generátory, které pro nás vyrábí elektrický proud. A jestlipak víte, jaké množství uranu pokryje vaši (míněno 1 člověka) celoživotní spotřebu energie? Co byste řekli? My už to víme. 🙂 Je to množství uranu odpovídající jedné 250ml plechovce nápoje 🙂

Ekocentrum Paleta – 8.D

Třída 8.D se zúčastnila výukového programu v Ekocentru PALETA. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o přírodních katastrofách, a to především o povodních. Prostřednictvím deskové hry si vyzkoušeli jakým způsobem působí povodně na naše území.

Mgr. Boučková

 

 

 

Ekocentrum PALETA

Dne 21. listopadu žáci 8. ročníku navštívili ekocentrum PALETA v Pardubicích, kde pro ně bylo připraveno projektové vyučování na téma povodně. Při výuce vedené formou deskové hry jsme si vyzkoušeli jakým způsobem působí povodně na naše území a jakým způsobem se proti nim můžeme bránit. 

Mgr. Tomáš Dostálek

Zdroj úvodního obrázku: www.paleta.cz

LEKCE SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ

V úterý 15. 11. jsme se účastnili lekce společenské výchovy, kterou vedl lektor společenské výchovy pan Jan Holata. Povídali jsme si o slušném chování ve škole i v rodině, při jízdě v dopravních prostředcích a při účasti na kulturních akcích. 

Probrali jsme i chování chlapců k dívkám.

Nakonec jsme si ukázali a zkusili, jak správně držet příbor.

UŽ VÍME, ŽE SLUŠNÉ CHOVÁNÍ JE NAŠÍ VIZITKOU. ALE OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI.

Žáčci z 1.D

zdroj obrázku depositphotos

ETIKETA aneb LEKCE SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ

V úterý, 15. 11. 2022, jsme první vyučovací hodinu prožili úplně jinak, než jsme zvyklí. Neseděli jsme ve třídě a neměli hodinu českého jazyka…ale…zažili jsme malou lekci společenského chování. Do školy zavítal lektor společenské výchovy – pan Jan Holata a vyprávěli jsme si o slušném a neslušném chování pro kluky a holky. 

Dostali jsme za hodinu mnoho rad. Například, proč se máme slušně chovat, nezlobit a neškádlit kamarády. Jak se chovat doma k rodičům a sourozencům. Dozvěděli jsme se, jaká pravidla platí při cestování v prostředcích MHD, že ve vlaku i v autobusu budou mít všichni cestující radost z našeho příjemného vystupování.

Často chodíme do divadla a čeká nás také návštěva kina, a tak víme, jak se v těchto kulturních místech vhodně chovat. 

Hodinu jsme ale jenom nepovídali, také jsme si hráli. Zkusili jsme, jak se kluci mají chovat k dívkám, kdy dává kdo komu přednost ve dveřích či jak jít správně po ulici nebo na schodišti.

Slíbili jsme si, že společenská pravidla budeme dodržovat také při stolování doma i ve školní jídelně, naší vizitkou bude pozdrav, prosba a poděkování a budeme k sobě navzájem pozorní a ohleduplní.

Při rozloučení jsme si zkusili správně držet příbor a pan Holata se rozloučil větou: „Podle peří poznáš ptáka, podle řeči nezdvořáka!“ Víme, že neslušné výrazy ke správným prvňáčkům prostě nepatří.

Setkání bylo příjemné a milé a my se těšíme na druhé kolo. Prvňáci – slušňáci z 1. C třídy

 

Jak správně držet příbor…

Správná chůze po ulici …

… pozorně nasloucháme…

Vyprávíme si o chování v restauraci….

Zdroj obrázku: https://www.msprobostov.cz/aktuality/

Etická výchova 3.C

Dne 10. 11. měla naše třída možnost zúčastnit se projektového dne zaměřeného na etickou výchovu. Projekt nesl název ,,Jak být dobrým kamarádem?“ a vedl ho zkušený lektor Roman Buchtel. V rámci hodin si děti vyzkoušely mnoho aktivit, na kterých musely vzájemně spolupracovat a dozvěděly se, že přátelství je neocenitelné. Celý projet probíhal společně se třídou 3.C.

Světýlkový týden 6.D

V týdnu od 31. října – 4, listopadu proběhl na našem úseku školy Světýlkový týden, který byl zaměřen na podzimní výzdobu a Halloweenské tradice. Žáci dlabali dýně, zdobili si třídu a i samotná výuka v jednotlivých předmětech byla Halloweenu přizpůsobena. V úterý 1. listopadu proběhla 1. vyučovací hodinu soutěž mezi třídami o nejlépe vyzdobenou třídu. Žáci si světýlkový týden užili a již se těší na čas adventní.

Mgr. Tomáš Dohnanský 

Burza středních škol a Živá knihovna povolání

V pátek vyrazili osmáci a deváťáci na Burzu středních škol do Aldisu. Byly zde zastoupeny nejrůznější střední školy a učební obory z Hradce Králové i celého regionu. Děti získaly odpovědi na své otázky a spoustu propagačních materiálů. Pro deváťáky byla navíc připravena i Živá knihovna povolání, kde velcí zaměstnavatelé z Hradce Králové seznámili děti s nejrůznějším pracovními příležitostmi v jejich podniku či firmě, něco si děti také mohly vyzkoušet. Výběr střední školy tak bude určitě snazší.

Mgr. T. Malcová

All-focus
All-focus
All-focus
All-focus
All-focus

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL V ALDISU

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V pátek 11. listopadu jsme se s žáky vydali do Aldisu, kde celý den probíhala prezentace středních škol, a kde měli žáci možnost inspirovat se a informovat se o možnosti studia na středních školách. Žáky především zaujaly obory: kuchař, grafik a kosmetička.

Mgr. Aneta Dohnalová

Světýlkový týden v 8.D

V rámci týdenní akce Světýlkový týden jsme se věnovali podzimnímu tvoření, připomněli si tradice typické pro podzimní období a v rámci angličtiny jsme nezapomněli ani na oslavu Halloweenu. Podzimně jsme si vyzdobili třídu, přinesli dýně a naladili se tak na nadcházející zimní období. Zapojili jsme se také do soutěže o nejkrásnější vyzdobenou podzimní třídu. Týden jsme zakončili příjemnou podzimní procházkou. Počasí nám opravdu přálo.

Teď už se pomalu začneme připravovat na adventní čas.

Třída 8.D

Etická výchova 2.D

Dne 10.11. měla naše třída možnost zúčastnit se projektového dne zaměřeného na etickou výchovu. Projekt nesl název ,,Jak být dobrým kamarádem?“ a vedl ho zkušený lektor Roman Buchtel. V rámci hodin si děti vyzkoušely mnoho aktivit, na kterých musely vzájemně spolupracovat a dozvěděly se, že přátelství je neocenitelné. Celý projet probíhal společně se třídou 2.C.

Školní družina v nitru pyramidy

Halloween se dá slavit různě a školní družina se letos vydala na celé odpoledne přímo do tajemné pyramidy. Úkolem v Džoserově pyramidě bylo projít labyrintem a nespadnout do propasti plné hadů. K tomu bylo potřeba odvahy, síly, ale také důvtipu. Dalším úkolem bylo osvobodit zvířata. Ale mělo to háček – museli jsme luštit pravé egyptské hieroglyfy. V balzamovací dílně jsme pak pomáhali bohu Anúbisovi zamotat múmii a najít klíčky od pokladnice. Za odměnu jsme získali talisman s broukem scarabeem. Také jsme na sebe vzali podobu egyptského boha nebo faraona tak, že jsme si vyrobili jejich masku. Odpoledne se moc podařilo a nejenže jsme se výborně bavili, ale také jsme se naučili spoustu nových věcí. 

 

Světýlkový týden 5.C

V týdnu od 31. 10. 2022 do 4. 11. 2022 probíhala akce Světýlkový týden. Ve třídě jsme zdobili třídu, vytvářeli strašidelné obrázky k Halloweenu, dlabali okrasné dýně a spoustu dalších aktivit jsme zařadili do předmětů. Moc se to všem líbilo. 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Světýlkový týden

V týdnu od 31. 10. do 4. 11. probíhal Světýlkový týden, který byl ve znamení Halloweenu a dušiček.

Vyzdobili jsme si třídu a v pracovních činnostech jsme dlabali dýně, které se staly součástí výzdoby.

V úterý jsme si procházeli ostatní třídy a hodnotili jejich výzdobu „Soutěž o nejhezčí podzimní výzdobu“.

Vítězná třída získá odměnu, kterou si přála.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Světýlkový týden v 6.C

V týdnu od 31.10. do 4.11. se u nás konal tzv. Světýlkový týden, který probíhal ve znamení Halloweenu, dušiček a oslav podzimu. Podzimně jsme si vyzdobili třídu a v úterý jsme si prošli ostatní třídy a hodnotili jejich výzdobu v rámci soutěže o nejhezčí výzdobu. Už se těšíme na výsledky soutěže a jsme zvědaví, jak jsme dopadli. Při matematice si pro nás paní učitelka připravila halloweenské počítání, při jednom z tělocviků jsme po delší době navštívili snoezelen, kde jsme relaxovali a nabíjeli energii a psychickou odolnost vůči chmurům tmavých podzimních dní, v informatice jsme halloweensky kódovali a při praktických činnostech jsme si vydlabali dýně, které nám zbytek týdne zdobily třídu. 

SVĚTÝLKOVÝ TÝDEN 1.D

V týdnu po podzimních prázdninách 31. 10. – 4. 11. jsme prožívali chvíle se světýlky, dlabáním dýní a halloweenským tvořením.

V pondělí 31. 10. přišla polovina rodičů ze třídy a společně s dětmi dlabali dýně, které následně sloužili k výzdobě vstupu do školy. RODIČŮM DĚKUJEME.

S žáčky jsme také vydlabali dýně, vyrobili strašidýlka a čarodějnické zápichy. Vyzdobili jsme si celou třídu. Bylo to fajn. těšíme se zase za rok.

Žáčci z 1.D a paní učitelka Romana

zdroj obrázku  deposit photos

 

Tak takhle jsme si užívali

Světýlkový týden u prvňáčků

V týdnu od 31. října do 4. listopadu jsme ve škole prožili SVĚTÝLKOVÝ TÝDEN. Aktivity byly zaměřené především na původně keltský svátek – HALLOWEEN. 

CO JSME DĚLALI MY – PRVŃÁČCI? Tak pěkně od začátku….

V pondělí, přímo na svátek všech strašidel a duchů – HALLOWEEN – jsme přišli do třídy převlečení do všech možných kostýmů a masek. Byli mezi námi duchové, pan dýně, kostlivci, Spiderman, strašidelný klaun a plno dalších převleků. Nepřišli jsme s prázdnou – maminky nám připravily spoustu dobrůtek, napekli strašidelné dezerty a my měli pravou strašidelnou třídní párty. Moc jsme si to užili, zábava pokračovala dál i v odpoledním čase ve školní družině a od 16 hodin jsme někteří šli do tvořivé dílny dlabat dýně. Naše pondělí můžete vidět na fotografiích! 

V úterý jsme se první hodinu zúčastnili soutěže: O nejhezčí podzimní třídu. Prošli jsme všechny třídy v naší škole a vybrali (podle nás) tu nejhezčí. A že bylo na co koukat!

Zbytek týdne jsme na duchy a strašidla nezapomněli. Vždyť celá naše třída je halloweensky vyzdobená, a tak se na nás usmívali netopýři, duchové, strašidla, dýně. A i my jsme tvořili a vyrobili si ducha z ubrousků, namalovali si dýni a vše si ve třídě vyzdobili.

Dobří duchové byli dokonce i v českém jazyce, to když paní učitelka dala každému ducha s písmenem na bříšku a my vymýšleli na daná písmena slova, také jsme skládali slabiky, které byly napsané na dýních a v matematice se nám nevyhnulo halloweenské počítání. 

Viděli jsme také několik strašidelných pohádek a naučili se básničku o dýni.

Světýlkový týden byl dobrý nápad a těšíme se, až si ho za rok zase zopakujeme.

Prvňáčci z 1. C třídy a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

 

Strašidelná třída

Výzdoba z dýní

Duchové a netopýři na našich lavicích

Strašidelné dobrůtky – maminky … moc děkujeme!

Halloweenská párty právě začíná!

Spousta dobrůtek, moc nám chutnalo.

Duchové a dýně – naše strašidelné tvoření

Odpolední kreativní dílna a dlabání dýní s rodiči

Zdroj obrázku: https://cz.depositphotos.com/126542660/stock-photo-halloween-glowing-pumpkins.html

Světýlkový týden v 8.C

V týdnu od 31. října do 4. listopadu se na ZŠ logopedické konal tzv. světýlkový týden, ve kterém jsme společně oslavovali svátky Dušiček, Halloweenu a podzim obecně. Součástí týdne byla i soutěž o nekrásnější třídu a také závěrečná dýňová slavnost ve třídě, na které jsme si společně vydlabali dýně, dali něco dobrého k jídlu a pití a užili si podzimní atmosféru.

 

Mgr. Tomáš Dostálek

Světýlkový týden

 Týden od 31.10. do 4.11. 2022 patřil Halloweenu a Dušičkám, Tyto svátky si připomínáme na ZŠ logopedické v rámci Světýlkového týdne. Žáci  vytvářeli výzdobu, dlabali dýně. Následně proběhla soutěž o nejhezčí podzimní výzdobu v jednotlivých třídách celé ZŠ logopedické.

SVĚTÝLKOVÝ TÝDEN 8.E

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

31. října – 4. listopadu probíhal na ZŠ logopedické Světýlkový týden, během kterého jsme se zaměřili na halloweenské a podzimní tradice, dlabali jsme dýně a tvořili výzdobu třídy.

Mgr. Aneta Dohnalová

Světýlkový týden – Halloween v 9.C a 9.D

 

Dnes 1. 11. jsme ve škole oslavili svátek Halloween. Vyzdobili jsme si třídy a pak hodnotili výzdobu, kostýmy a atmosféru jednotlivých tříd od 1. do 9. třídy. Třída, která vyhraje, bude moci uskutečnit svůj předem stanovený sen – výlet, sladkosti a dobroty, zážitkový pobyt atd.

Pro zajímavost……

Věděli jste, že:

historie Halloweenu sahá tisíce let zpátky až ke keltskému svátku Samhain. Byl časem, kdy mizela opona mezi světem živých a mrtvých, takže pozůstalí mohli komunikovat se svými blízkými, kteří přešli na druhou stranu. Slaví se od 31. 10. do 1. 11. – v noci.

Většina vědců se shoduje na tom, že svátek, jak ho známe, vznikl asi před 2000 lety, kdy Keltové v Evropě oslavovali konec sklizně a začátek nového roku svátkem zvaným Samhain (vyslovuje se sow-win). Lidé také věřili, že v tomto období mohou snadněji komunikovat s mrtvými, a zapalovali velké ohně, aby zahnali duchy.

Mgr. Blanka Roháčková a Mgr. Tereza Malcová

Výroba halloweenské výzdoby
All-focus

Světýlkový týden 2.C

Proběhl od 31. 10. do 4. 11. 2022. Děti byly ve škole v různých kostýmech. Zdobili jsme třídu na soutěž. Povídali jsme si o Halloweenu. Proběhla soutěž o nejhezčí podzimní třídu. Naše třída dala nejvíce bodů- 32 třídě 1.D, dále třídě 3.C 31 bodů a třídě 9.D 30 bodů. Děti dokončily obrázek čarodějnice. Moc se jim povedl. Týden jsme si moc užili.

   

Praktické činnosti na školní zahradě

Protože nám podzimní počasí v poslední době přeje, byla by škoda trávit hodiny ve třídě, a tak jsme se s žáky na druhém stupni rozhodli, že si čas ve škole zpříjemníme venku a trochu si ten svůj prostor před školou zvelebíme. Když se k nám přidají i mladší kamarádi ze školní družiny, je práce ještě větší zábavou. Moc děkujeme za pomoc a těšíme se na vás příště zas 🙂

 

Projekt: Evropský den jazyků

V pátek 21. října 2022 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování k Evropskému dni jazyků. Žáci se pomocí zajímavých aktivit seznámili s jazykovými skupinami, konkrétními jazyky a evropskými zeměmi. Součásti projektu byla i multikulturní výchova, kdy se žáci dozvěděli jaké jsou rozdíly mezi různými kulturami a diskutovali o problémech diskriminace, rasismu a xenofobie.

 

 

Mgr. Tomáš Dostálek

Mgr. Kateřina Boučková

Knihovna POHÁDKA

 Už mnoho let každý měsíc navštěvují žáci prvního stupně naší školy knihovnu POHÁDKA na Moravském předměstí.

Paní knihovnice Horská pořádá pro naše žák poutavé literární besedy, ve kterých děti motivuje k porozumění psanému textu, rozvoji vědomostí, získávání informací a rozvoji svojí osobnosti = čtenářské gramotnosti.

Žáci prvních tříd zažívají v knihovně mnoho krásných  a neopakovatelných  zážitků.

V měsíci listopadu dostávají svoji první čtenářskou knihu „SLABIKÁŘ“, která je nyní rozdělena na tři díly a  provází děti celým prvním ročníkem. Svým obsahem je motivuje ke čtení a psaní.

Zpravidla koncem měsíce června jsou prvňáčci v rámci projektu „Už jsem čtenář“ pasováni na čtenáře a od paní knihovnice Horské dostávají knížku pro prvňáčka. Knížka pro prvňáčka je každý rok jiná a jedinečná a zaručeně ji neseženete v žádném knihkupectví.

Romana Volterová

DEN ZVÍŘAT na SOŠ veterinární

Ve čtvrtek 6. 10. 2022 žáci 3. C a 5. C navštívili Střední odbornou školu veterinární, kde byl připraven krásný program pro školy ke Dni zvířat. Děti se seznámily se sportovními aktivitami zvířat, agility, skákací soutěž HOP pro králíky, Viděli jsme long drezúru koně Apalusa, pohladili jsme si skin morče a užovku bez šupin. Máme úžasné zážitky ze světa zvířat. 

Plavecký výcvik

   Žáci druhých, třetí a čtvrté třídy docházejí od září do prosince na plavecký výcvik, který organizuje Plavecká škola ZÉVA.  Děti jsou rozděleny do pěti družstev podle jejich plaveckých schopností a pod vedením instruktorů se učí různé základům plavání.

.   

Divadlo DRAK a naši žáci

I v letošním školním roce 2022/2023 jsme navázali na předchozí úspěšné návštěvy loutkového divadla DRAK a jezdíme s dětmi za kulturou. Prvňáčci již měli možnost shlédnout lyrickou pohádku O zlaté rybce a příběh starého orchestrionu s názvem A do třetice všeho…. Ještě kluky a holčičky z prvních tříd čeká pohádka o dětech, kterým se večer nechce spát Do hajan. 

Myslíme také na starší žáky, a tak se čtvrťáci vypraví na příběh O bílé lani a děti z šestého ročníku prožijí dobrodružství díky představení Bílý tesák. 

Na druhém stupni vyrazí do divadla žáci osmých ročníků na představení R.U.R.- 2.0.

Přejeme všem žákům příjemný kulturní zážitek a chuť se do divadla DRAK stále vracet.

Za kolektiv ZŠL Petra Dvořáčková

O zlaté rybce

A do třetice všeho…

Do hajan…

O bílé lani…

Bílý tesák…

R.U.R. – 2.0.

Zdroj obrázku: https://www.informuji.cz/objekt/626-divadlo-drak/

Školní družina se zapojila do kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko

Ve středu 21. září 2022 odpoledne jsme prošli okolí školy a cestou jsme si všímali odpadků, které jsme, my lidé, do přírody vyhodili. Během chvilky jsme nasbírali 3 pytle plné PET lahví, plechovek a největším nálezem byl starý vysavač. Doufáme, že námi vyčištěný kus přírody zůstane už čistý.

Letní školní družina – pokračování

Ve středu 17. srpna 2022 jsme se vydali vlakem do nedalekého Kostelce nad Orlicí na výstavu Imaginárium bratří Formanů na Novém Zámku. Výstava byla plná kouzelných zákoutí, veselých detailů a překvapivých tvorů. Všem se nám moc líbila. Po obědě v zámeckém parku jsme zamířili k jezu na řece Orlici, kde jsme si příjemně chladili nohy v horkém odpoledni. 

Ve čtvrtek 18. srpna 2022 jsme pak vyjeli vlakem do Letohradu. Z důvoku velkého horka jsme změnili program a celý den jsme strávili aktivním pohybem v novém Fun parku Skipi. Na venkovním hřišti jsme nevydrželi dlouho, ale uvnitř byl příjemný klimatizovaný chládek  a tak jsme běhali, lezli, houpali se a skákali a pak znovu a pak ještě jednou. Před odjezdem vlaku zpět do Hradce jsme ještě stihli ochutnat výbornou letohradskou zmrzlinu. 

V pátek ráno 19. srpna 2022 jsme se vypravili od  školy pěšky do městských lesů. Procházeli jsme přes území Na Plachtě a povídali si o přírodě, pozorovali jsme hladinu rybníku Čestík a pak jsme si hráli na rytířském hradišti. Tam jsme v době oběda rozdělali ohýnek a opekli jsme si buřty, které jsme si koupili cestou v Lidlu. Po bezpečném uhašení ohně jsme pěšky kolem koní šli do Malšovic na bowling. Byla to zábava a také ta nejlepší tečka celého našeho družinového týdne. Už teď se těšíme na příští léto a další výlety 🙂

 

Letní školní družina

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V týdnu od 15. – 19. srpna jsme si spolu s dětmi přihlášenými do letní školní družiny opět užili po tříleté covidové pauze týden plný výletů. V pondělí jsme vlakem cestovali do Chlumce nad Cidlinou a navštívili místní dětský zábavní park FAJNPARK. Obdivovali jsme zde pohybující se dinosaury v životní velikosti, zadováděli si na vodních člunech s vodními stříkacími děly, jezdili jsme na autíčkách či na konících, zaskákali na trampolínách a nakonec jsme se osvěžili v místním brouzdališti.

V úterý jsme vlakem dojeli do obce Ždireč a od vlaku se vydali pěšky ke skvělým Braunovým sochám v nadživotní velikosti v nedalekém lese. Odtud jsme příjemnou procházkou lesem došli až na Kuks, kde jsme si dali oběd a následovala prohlídka Hospitalu Kuks. Zde jsme si mohli prohlédnout skvěle vybavenou lékárnu, obrazy na stěnách chodby, ve zdejším kostele jsme mohly vyslechnout koncert středověké hudby, ale asi nejvíc se nám líbily sochy  ctností a neřestí od mistra sochaře Matyáše Brauna. Počasí nám přálo a zpáteční cesta vlakem hezky uběhla. 

 

 

Příběh mojí rodiny

V rámci sportovně – relaxačního týdne na druhém stupni jsme absolvovali spoustu zajímavých projektů. Jedním z nich byl čtvrteční Příběh mojí rodiny. V tento den jsme se vydali na piknik do Šimkových sadů, rozbalili deky, vyndali jídlo a užívali si pohody parku. Přitom jsme si prohlíželi fotky z dětství a vzpomínali na naše nejoblíbenější zážitky. Poté jsme pracovali s pracovními listy, přemýšleli, po kom asi jsme a vyplnili mapu našich kořenů. Zbytek času jsme si park vyloženě užívali. Někteří si kopali s míčem, házeli frisbee, někdo hrál karty, někdo jen odpočíval a baštil připravené dobroty. Počasí bylo velmi parné, a tak jsme byli rádi za stín, který byl do stromy. 

 

Sportovně – branný den

 

V pátek 24. června jsme si udělali výlet na Biřičku. Zde jsme zopakovali zásady první pomoci, zahráli si fotbal či indiacu a věnovali se posilování na workoutovém hřišti. Následně si žáci mohli na připravených stanovištích vyzkoušet např.: orientaci se zavázanýma očima nebo přetahování s lanem mezi třídami. Poté jsme relaxovali ve stínu, dodržovali pitný režim a zdravou stravu. Zpátky jsme se prošli kolem rybníků Datlík, Roudnička a Cikán. Cesta lesem po hrázi byla osvěžující a rychle nám uběhla. Unavení a opálení jsme se vrátili na oběd do školy.

Den bez odpadu

V úterý 21. června proběhl na naší škole v rámci sportovně relaxačního týdne projektový Den bez odpadu. Jeho cílem bylo upevnění vztahu žáků druhého stupně k přírodě a rozšíření jejich povědomí o nutnosti třídění odpadů a správného nakládání s nimi. Nejprve proběhla teoretická příprava a diskuze na téma: Co vše můžeme udělat pro to, abychom ulevili naší planetě od obrovského množství odpadků, kterými ji zaplavujeme? Umíš třídit odpad? Dále si pak žáci zahráli třídící hru, při které si zopakovali, jak se správně zachází s odpadem a poté již vyrazili do ulic města monitorovat pořádek, rozmístění odpadových nádob a kontejnerů. Na konci projektového dne pak sebehodnotili svůj postoj k zacházení s odpadky při pobytu v přírodě i ve městě.

Hra na třídění odpadu Hra na třídění odpadu Hra na třídění odpadu

Za celý druhý stupeň Mgr. Helena Hudcová, Ph.D.

Sportovně relaxační týden na I. stupni

V týdnu od 6. 6. do 10. 6. 2022 proběhl na I. stupni SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ TÝDEN. Třídy 1. C, 1. D a 3. C měly opravdu pestrý program. 

V pondělí byla naším tématem TURISTIKA, prohlédli jsme si planetárium, hvězdárnu, pozorovali oblohu a prošli si PLANETÁRNÍ STEZKU. U rybníku Datlík jsme pozorovali přírodu a zvířata, poslouchali hlasy ptáků a také splnili úkoly na CESTĚ ZA POKLADEM. 

V úterý jsme vyrazili na VÝLET a projeli se vlakem, což byl pro mnoho z nás velký zážitek. Navštívili jsme zámek ČASTOLOVICE, prohlédli si zámecké komnaty a také zvěřinec a přilehlý park. Třešničkou na dortu bylo setkání s dětmi z třídy 1. E a 2. D z ZŠL Rychnov n/K.

Ve středu jsme navštívili OBŘÍ AKVÁRIUM a prohlédli si největší sladkovodní akvárium v ČR, podvodní tunel a deštný prales.

Čtvrtek byl věnován návštěvě MUZEA, prohlédli si budovu, expozice a také komentovanou prohlídku na téma: CESTA DO PRAVĚKU. 

Pátečním tématem byl SPORT, zvládli jsme dětskou olympiádu a sportovní hry, soutěže a také vědomostní kvíz se sportovní tématikou. 

Velké poděkování na závěr patří: dětem – za bezva přístup k celému týdnu, rodičům – za skvělé svačinky a ochotu připravovat vše potřebné na každý den v týdnu a také RADĚ RODIČŮ PATRON za příspěvek na naše aktivity. Díky si zaslouží také paní učitelky, které se o nás v průběhu celého týdne vzorně staraly. 

Za kolektiv pedagogů zapsala Mgr. Petra Dvořáčková

 

 

Pondělí – PLANETÁRIUM NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

Úterý – Zámek Častolovice

Středa – Obří akvárium
Čtvrtek – MUZEUM
Pátek – Sportovní soutěže

Zdroj obrázku: http://www.severni-morava.cz/akce-detska-lazenska-olympiada-59740/

Dopravní výchova

I v letošním školním roce jsme se věnovali dopravní tématice ve škole a tím přispěli k bezpečnosti dětí v silničním provozu. Formou her, doplňovaček a činností, které děti dlouho nezdržely, ale pobavily a jsou jim blízké, jsme je nenásilně přivedli ke správnému pochopení dopravních situací. Hlavním cílem bylo projít základní témata se žáky a předat všem dětem co největší množství užitečných informací o silniční bezpečnosti.

Zaměřili jsme se na tato témata: 

  • Moje cesta do školy – chodec, dopravní prostředky pro osobní a nákladní dopravu, dopravní značky, cestování
  • Chování ve městě – chůze po silnici, přechod pro chodce, přecházení bez přechodu, na silnici si nehrajeme, pestré oblečení – reflexní doplňky
  • Semafor – rozlišení barev, co která znamená, funkce, kdy mohu a kdy nemohu vstoupit do vozovky, dopravní prostředky, policista u semaforu
  • Cyklista – správně vybavené kolo, praktické znalosti jízdy na jízdním kole, dopravní prostředky

Děti práce bavila, pracovaly se zaujetím a společně se těšíme, co nového zažijeme v novém školním roce. Petra Dvořáčková

 

 

Zdroj obrázku: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova

Projekt Sexuální výchova

Ve čtvrtek 26. 5. absolvovali žáci druhého stupně projekt na téma sexuální výchova. V průběhu šesti vyučovacích hodin se přiměřeně věku věnovali různým tématům z oblasti vztahů, biologie člověka a ochrany zdraví. Shlédli řadu dokumentů, diskutovali na daná témata, luštili kvízy a křížovky, vyplňovali pracovní listy, tvořili komiks a různé plakáty o tom, co se během projektu dozvěděli.

Autoři fotografií: Mgr. Šárka Dostálová, Mgr. Zora Jelínková a Mgr. Aneta Patková

Deváťáci řeší kvíz na téma sexuální deviace Tvoříme plakát na téma hygiena Dokument o životě s HIV Šesťáci řeší pracovní list o projevech dospívání Hygiena dospívajících Myšlenková mapa - umělé oplození ano či ne Komiks Pozvání na schůzku Stop sexuálnímu násilí

Projekt Už jsem čtenář – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

SKIP ČR vyhlásil 14. ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. 

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Do projektu jsme v září 2021 přihlásili také žáčky prvních tříd naší školy.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze koupit v běžné knihkupecké síti. 

Ve školním roce 2021/2022 je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové s fotografiemi Petra Václavka – DUBÁNEK A TAJNÝ VZKAZ.

Už se moc těšíme, jak si přečteme příběh o zvědavém dubánkovi Borkovi, který chce všemu rozumět. Když se v lese doslechne o šipce z klacíků, hned se vydá zjistit, kam ukazuje a jakou záhadu šipka ukrývá. Můžete se k nám přidat i vy!

Za prvňáčky z 1. C a 1. D třídy zapsala paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: ackijablunkov.cz/projekt-uz-ctenar-knizka-prvnacka/

Den rodiny ve školní družině aneb „Cesta za štěstím“

Kdosi řekl, že rodina a přátelé jsou našimi skrytými poklady. A to stojí za oslavu. Proto jsme se připojili k poselství Mezinárodního dne rodiny. V pondělí 16. května 2022 jsme na školní zahradě připravili hru Cestu za štěstím pro všechny děti ze školní družiny a jejich rodiny a kamarády. Každý sám nebo spolu se vydávali na stříbrnou či zlatou cestu a když se na ně štěstí usmálo, došli až do konce ke štěstí – tedy k Viktorce z 6.C, která jim vydala zlatý dukát na nákup v našem krámku. Tam pak dukát směnili za drobnou hračku. Krámek nabízel i občerstvení. Při hře jsme zažili spoustu zábavy a radosti, ale učili jsme se i překonávat obtíže a vyrovnávat se se smůlou. Hlavní je, že štěstí jsme si přáli vzájemně a úsměvy jsme rozdávali do všech stran. Pro odpočinek jsme na plotě před školou připravili výstavu obrazů našich dětí na téma LES. Děkujeme všem, kteří nám pomohli oslavu připravit a organizovat. Hlavní poděkování pak patří šikovným žákům Vaškovi, Pavlovi, Matyášovi, Lukášovi, Ríšovi a už zmíněnému štěstí Viktorce.

 

 

Výchovný koncert – Hity filmové hudby

Dne 12.05.2022 se uskutečnil výchovný koncert v budově Adalbertina, kterého se zúčastnil celý II. stupeň ZŠ logopedické. Celá akce byla zaměřena na tvorbu Osvobozeného divadla a divadla Semafor. V průběhu koncertu zazněly známé písně, které si žáci společně s interprety zazpívali.

Zdroj -náhledový obrázek: https://cs.wikipedia.org/wiki/Adalbertinum

Školní družina na lesní pedagogice

V rámci pondělních akcí se v pondělí 9. května vydala všechna čtyři oddělení školní družiny na poutavou přednášku s lesním pedagogem z UHUL, který nám zajímavě vypravoval o lese, o tom, jak se v lese chovat a jak se o les starat. Hráli jsme hry, tvořili obrázky z přírodnin a zkoumali pod lupou, co se ukrývá v kůře stromu. Les jsme poznávali téměř všemi smysly. Svítilo nám sluníčko, takže jsme si odpoledne v lese hezky užili.

Exkurze do elektrárny v Opatovicích nad Labem

Ve středu 11. 5. 2022 navštívili žáci 8. a 9. ročníků v rámci projektu Ekologie zblízka elektrárnu v Opatovicích nad Labem. V rámci exkurze si prohlédli venkovní i vnitřní prostory elektrárny. Například velmi teplé prostory kotelny, míchací centrum, složiště a zauhlovací most, hlavní „velín“, ze kterého je řízena veškerá organizace a provoz elektrárny a mnoho dalších zajímavých míst. Žáci se tak seznámili s kompletním fungováním tepelné elektrárny i procesem odsíření spalin a normami pro únik škodlivých oxidů do ovzduší. Po návratu do školy pokračoval projekt rozšířením rozhledu žáků o všechny další zdroje energie. Na závěr si žáci upevnili své nově nabité znalosti vypracováním pracovního listu s obrázky a kvízy.

Svátky jara

Dne 12.4.proběhl na prvním stupni projektový den ,,Svátky jara“. Děti si prohloubily znalosti o historii  Velikonoc  a v druhé části projektu vytvořily spoustu velikonočních dekorací.

 

Školní družina v knihovně VELRYBA

V pondělí 11. dubna se děti z 1. a 2. oddělení školní družiny vypravily do ústřední dětské městské knihovny, které se říká „u velryby“. Návštěvu jsme začali na střeše knihovny. Tam jsme našli opravdu velkou velrybu a dozvěděli jsme se, proč tam je a proč čte knihy. Tomu, kdo to ještě není, to ale nepovíme :-). Pak už jsme si užívali knížky a časopisy v dětském oddělení. Pár jsme si jich půjčili i s sebou do družiny.  M oc se nám tam líbilo a musíme se i pochválit, že se nám dařilo správně se  v knihovně chovat.  

Strom LITERÁRNÍK – projekt

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti  si žáci 1.stupně přinesli do školy své přečtené knihy, aby své spolužáky seznámili s jejich autorem a dějem knihy.  Ve světě knížek tak určitě všichni našli spoustu poznání, tajů a dobrodružství. Na závěr projektu děti vytvořily  krásný strom Literárník.

PROJEKT MĚSÍC KNIHY

Ve středu 30. března proběhl na 2. stupni projekt Měsíc knihy, který byl zaměřený na zlepšení čtenářské gramotnosti žáků a podporu jejich vztahu ke knize. Během projektu žáci vyprávěli o své oblíbené knize, vytvořili její nový originální obal a ilustraci, zkusili si vyluštit knižní šifru a sestavili společný strom Literárník.

Mgr. Patková, Mgr. Volková

Putování s mláďátky aneb cesta za pokladem – školní družina HK

V pondělí 21. března nás ven lákalo sluníčko, ale také vidina pokladu.  Už od školy na stromech jasně svítily fáborky a tak jsme se po nich vydali. U každého jsme našli obrázek mláděte některého zvířete a naším úkolem bylo najít k němu v okolí obrázky rodičů. To nám šlo, hledači jsme skvělí! S pojmenováním samce, samice i mláděte jsme si nakonec taky poradili, i když jsme se i dost nasmáli (např. mamka krocanka). Na konci cesty v lesoparku nás ale nečekal poklad, ale dlouhá věta, kterou jsme museli společnými silami poskládat a přečíst. Aha – poklad najdete ve škole! Tak hurá na zpáteční cestu. 

Světový den vody 2022

Každoročně se naše škola připojuje k celosvětovému připomenutí důležitosti vody na Zemi. Na 1. stupni jsme si připravili pokusy s vodou a protože nám počasí přálo, pracovali jsme v zelené učebně. Letošním tématem světového dne vody je podzemní voda. Hlavním naším pokusem tedy bylo vyrobit si malou přírodní čističku vody z PET lahve  a zkusit v ní vyčistit trochu vody z našeho malého jezírka. A dařilo se nám to nadmíru skvěle. 

Zimní výcvikový kurz

Od 6. do 12. 3. 2022 se v obci Deštné v Orlických horách konal zimní výcvikový kurz, který byl s ohledem na potřeby dětí rozdělen na lyžařskou a turistickou část. Byli jsme ubytováni v penzionu Anička, který poskytoval ideální podmínky jako základna pro výcvik.

Všichni lyžaři využili vynikajících sněhových podmínek a absolvovali celkem 5denní výcvik, během něhož si zdokonalili své lyžařské dovednosti. Za velký úspěch lze považovat fakt, že i ti, kteří byli na lyžích poprvé, se v průběhu výcviku zařadili mezi soběstačné lyžaře. Turistická část skupiny taktéž využila skvělého počasí a hvězdicovými výlety do okolí Deštné poznala významná regionální místa.

Dětem byla také v rámci vzdělávacích cílů poskytnuta přednáška, vedená členem místní záchranné služby, obsahující důležité informace s cílem prevence rizikového chování na horách.

Děti kurz hodnotily velmi kladně, bylo jim krom pevně stanoveného výcviku poskytnuto také osobní volno, v němž se děti vzájemně poznávaly a hrály vybrané hry s cílem podpořit jejich soběstačnost a samostatnost. Za úspěch lze také označit fakt, že během celého kurzu nedošlo k žádnému vážnému zranění.

Za výcvikový kurz jeho vedoucí Skořepa, Dohnanský, Boučková a Prokopová

Školní družina v kině

Pondělní odpoledne 14. března jsme strávili v kině Cinestar na filmu MYŠI PATŘÍ DO NEBE. Tento nový český animovaný film byl oceněn Českým lvem i evropskou filmovou cenou a my teď už víme proč. Příběh myšky Šupito a lišáčka Bělobřicha je moc pěkný a každý se u něj zasměje, ale i dojme. 

Karaoke show ve školní družině

Když si člověk zazpívá, hned je mu veseleji. A tak jsme v pondělí 28. února po procházce zapojili reproduktory, mikrofon, vyhledali oblíbené písničky a spustili to! Děti zpívali lidové písničky, ale i moderní písničky z pohádek a filmů, a to dokonce i anglicky.  Naučili se zacházet s mikrofonem a potěšil je potlesk od kamarádů. Už se všichni těšíme na pokračování naší družinové karaoke show. 

PROJEKT ,,ŽIJEME ZDRAVĚ“

Ve čtvrtek 24.2. proběhl na prvním stupni projekt Žijeme zdravě – druhá část. Obsahově byl zaměřen na zdravý životní styl, poskytování první pomoci a ve třetím až pátém ročníku také na ochranu osobní bezpečnosti na sociálních sítích.

Zdroj obrázku:/mladyzdravotnik.cz/

Zdravá 5 ve školní družině

V úterý 22. února 2022 nás navštívila paní lektorka Radka Drobná se vzdělávacím programem zaměřeným na zdravý životní styl ZDRAVÁ PĚTKA. Zábavnou formou jsme si oživili zásady zdravého talíře. Každý se zapojil a něco nového se dozvěděl. Za dobrou práci jsme dostali samolepky, omalovánky a také novou stolní hru Monopoly. Tak dejte si jablíčko, je zdravé :-). 

Karneval školní družiny

V pondělí 21. února se v tělocvičně sešlo plno okouzlujících princezen, nebezpečných čarodějů, statečných superhrdinů i zrádných pirátů. Naštěstí přišli i andělé, indián a třeba hajný, který je lesa pán. Karneval jsme započali scénkou, kdy kurýr (paní vychovatelka) přivezl Otesánkovi (pan vychovatel) velký balík a v něm byl kuchařský robot nové generace, který umí vařit jen dietní jídla. Všichni jsme se zasmáli a nakonec jsme byli rádi, že nás Otesánek nespolkl. Pak už začal tanec, hry a promenáda, při které vychovatelé vybrali nejhezčí masky. Bylo veselo, bylo živo a všem nám to moc slušelo a to je NA KARNEVALE to důležité. 

Školička pro předškoláky SOVIČKA

Dne 16. 2. 2022 jsme zahájili činnost školičky pro budoucí prvňáčky s názvem SOVIČKA. S dětmi z MŠ logopedické a MŠ Kvítek jsme se sešli v 1. C třídě a strávili spolu příjemných 45 minut, přesně tak dlouho, jak trvá vyučovací hodina. Malí předškoláci si tak mohli zkusit pracovat jako v opravdové škole.

A co všechno děláme a budeme dělat? Během zábavných a hravých vyučovacích hodin se zaměříme na rozvoj grafomotoriky, správné držení tužky, rozvoj vyjadřovacích schopností, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, budeme rozvíjet pravolevou orientaci, zlepšit koordinaci ruky a oka, nezapomeneme na rozvoj logiky, myšlení, paměti. A protože předškoláky čeká po letních prázdninách nástup do základní školy, budeme se snažit nacvičit správné pracovní chování a soustředění na učení. 

Pod vedením paní učitelek Dvořáčkové a Volterové děti získají dovednosti, které jsou pro budoucího prvňáčka nezbytné. 

Pravidelná setkání proběhnou každých čtrnáct dní od února do června roku 2022.

Těšíme se na vás, milé děti!

Paní učitelky Petra Dvořáčková a Romana Volterová

Zdroj obrázku:https://pixabay.com/cs/vectors/sova-o%C4%8Di-dr%C3%A1t-kreslen%C3%A1-poh%C3%A1dka-161583/ 

Slavíme pololetí

Dne 22. 2. 2022 jsme oslavili pololetí. První třídy si zasoutěžily a zahrály hry, starší žáci hledali poklad a luštili šifru. Druhý stupeň bohužel nemohl uskutečnit bojovku v lese kvůli počasí, ale to nevadilo. Navštívili jsme historickou část města, zasportovali si na hřišti a někteří objevovali vědeckou knihovnu. Ukázali jsme, že nejsme z cukru, protože počasí nám příliš nepřálo. Na závěr všechny třídy pololetní dovádění zakončily přípitkem rychlých špuntů.

Odpoledne rekordů ve školní družině HK

Každý jsme dobrý v něčem jiném. To jsme si měli možnost vyzkoušet v pondělí 31. ledna ve školní družině. Na odpoledni rekordů jsme si měli za úkol obyčejné činnosti splnit co nejrychleji, nebo je vykonat poslepu, nebo z velké dálky. A snažili jsme se přitom vytvořit vlastní družinový rekord. Inspirací pro nás bylo čtení knížek plných rekordů. Vedle šesti disciplín, které jsme zdolávali v jednotlivých odděleních školní družiny jsme se všichni zúčastnili také zábavné tipovačky – KOLIK MEDVÍDKŮ JE V JEDNOM VELKÉM SÁČKU BOMBONŮ.  A nejlepší odhad měli třeťáci. Těšíme se, že tuhle pěknou akci zopakujeme třeba za rok.

 

Kroužek PŘÍRODNÍK

Po kovidové pauze je znovu v provozu kroužek Přírodník. V kroužku děláme plno chemických a fyzikálních pokusů, zajímáme se o zvířata i rostliny. Rádi mezi sebe přivítáme další kamarády z 1. až 5. ročníku. Scházíme se každý pátek v 13. 00 hodin ve třídě 5.C a vybíráme 200 Kč na pololetí. Kroužek vede vychovatelka Radka Černohousová

Šachový kroužek

Od druhého pololetí šachový kroužek rád přivítá všechny další zájemce. V prvním pololetí jsme se naučili základy hry a nyní pilujeme taktiku. Před vánoci jsme si uspořádali první turnaj s cenami. Kroužek se koná každou středu od 13.00 do 14.00 hodin v učebně třídy 7.C a na pololetí vybíráme 200 Kč. Vedoucí kroužku je vychovatelka Radka Černohousová

Školní družina sportuje

V pondělí 10. ledna jsme vyjeli do Fly Zone parku a pořádně si zasportovali.  Rozhýbali a protáhli jsme si celé tělo a předsevzali si, že na zdravý pohyb nebudeme v letošním roce  zapomínat. Ve stejném týdnu jsme se tedy naučili nové hry v tělocvičně a vyšli jsme si na svěží mrazivou procházku do lesoparku. S pohybem to myslíme vážně. Přidejte se k nám!

Projekt České Vánoce

Ve čtvrtek 16. prosince 2021 proběhlo na naší škole projektové vyučování na téma České Vánoce. Třídy se seznamovaly s českými vánočními zvyky a tradicemi. Děti vyráběly vánoční přáníčka a dekorace, hrály vánoční hry, psaly dopis pro Ježíška, poslouchaly české koledy. Zároveň probíhalo natáčení vánočních vystoupení všech tříd a oddělení. Děti si přípravu na vánoční čas velmi užívaly a panovala ve škole příjemná adventní atmosféra.

Za celý tým Mgr. Helena Hudcová, Ph.D.