Přírodověda – Živočichové na louce

Louky a pastviny obývají především bezobratlí živočichové. Na povrchu půdy se pohybují brouci a pavouci, v trávě skákají saranče čárkované a kobylky zelené, nektar z květů sbírají včely medonosné, čmeláci zemní a různé druhy motýlů.

Většina obratlovců přichází na louku pouze za potravou, například bažant obecný nebo zajíc polní. 

Provoz školní družiny od 25. května 2020

V pondělí 25. května se na vás těšíme :)! Na základě dokumentu ministerstva školství Ochrana zdraví a provoz ZŠ nebude fungovat družina tak, jak jste byli doposud zvyklí:

 • ranní družina ( a ranní klub) nebude vůbec v provozu,
 • odpoledne budou žáci ve stejných skupinách jako dopoledne (neplatí rozdělení do oddělení školní družiny),
 • zájmové kroužky nebudou,
 • odpolední družina bude navazovat na dopolední výuku a bude končit každý den v 16.15 hodin,
 • při vyzvedávání dětí z družiny vyčkejte na pokyny asistenta pedagoga u vchodu nebo u brány školy.

Těší se na vás vaši vychovatelé 

matematika od 14.4.

Technické kreslení- začínáme vnikat do tajů technického kreslení. Na Google učebně najdete druhy čar, které se používají. Překreslete si je do sešitů. Pokud byste chtěli vidět více, máte je přehledně i ve své učebnici. Až budete mít splněno, pochlubte se, jak se Vám to povedlo.

Jarní kvíz

Nejdříve si, milé děti, přečtěte následující text …

  …Na jaře se naše maminka vždy připravuje na sběr léčivých bylinek. Kontroluje zásoby z loňska a plánuje, co zase nasbírá. Ví, kterou bylinku na co použít. Vaří nám potom čaj, když máme teplotu, kašel, chřipku, nebo nám namaže ránu bylinkovou mastí. Hned zjara sbírá květy petrklíčů, kontryhele či pelyňku. Později listy kopřivy, jitrocele i šalvěje. Z keřů otrhává květy černého bezu a hlohu, ze stromů květy lípy nebo listy břízy. Když je rozkvetlá louka, chodí na mateřídoušku nebo meduňku. Maminka si také hodně bylinek pěstuje v květináčích. Hlavně ty, které používá při vaření – mátu, tymián, bazalku a rozmarýn… 

A nyní POZOR… začínáme…SOUTĚŽIT!

Poznáte následující jarní rostliny?

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je podběl-lékařský.jpg.

 

Úkol pro vás všechny, co máte rádi: přírodu, rostliny, zvířata, sluníčko a krásné počasí a také se chcete naučit poznávat jarní rostliny

A zde je malá nápověda: jistě vám všem, kluci a holčičky, pomůže učebnice strana 34. Navíc zde máte přehled názvů všech rostlinek z obrázků: 

 • podběl lékařský

 • prvosenka jarní

 • mochna jarní

 • pampeliška

 • brukev řepka olejka

 • sedmikráska obecná

 • šťavel kyselý

 • jaterník trojlaločný

 • violka vonná

 • plicník lékařský

Dokážete to? Paní učitelka Petra Dvořáčková

Přírodověda – Kvetoucí stromy a keře

Kvetoucí stromy a keře

Na jaře rozkvétají byliny a i dřeviny. 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Dřeviny-1.jpg.

Květy ovocných stromů

V zahradách a v sadech vykvétají květy ovocných stromů. Mezi prvními se objeví květy meruňky. Nejčastěji pěstovaným ovocným stromem u nás je jabloň. 

Po opylení květ odkvete a začne se vyvíjet plod. Již na jaře dozrávají plody třešní.

 

Květy dalších listnatých dřevin

V lesích smíšených a listnatých, podél cest, v okolí lidských obydlí a v parcích můžeme pozorovat v jarních měsících květy různých listnatých dřevin.

 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 5.jpg.

PAMATUJ!

V jarním období rozkvétají byliny i dřeviny. Šlechtěním ovocných dřevin získáváme jejich různé odrůdy. 

 

Diktáty

Děti, zkuste si napsat diktát, ať nevyjdete ze cviku:

 • Na polích je stále ještě sníh. Slunce na nebi už ale hřeje silněji. Objevují se první výhonky trávy a ostrůvky se sněženkami. V údolích již na větvích jívy uvidíme kočičky. Kolem nich krouží první včely. Ptáci písničkami vítají blížící se jaro.

 

 • Pozorujeme letící orly. V jeteli se pasou srnky. Veverky utečou na blízké stromy. v rozích místnosti jsou pavučiny. Divočáci hledají pod duby žaludy. Učíme se o králi Václavovi. Byl jsem na besedě se spisovateli. Jsou to nemilé omyly. Snad se letos na komín vrátí čápi. 

 

Tak jak jste, čtvrťáčci, byli úspěšní?

Zvládli jste to? PD

Akce na měsíc DUBEN

Dnes slavíme 100 let vzniku české vlajky.

Úkoly 5. D – 30. 3. – 3. 4. 2020
Český jazyk
Opakování a procvičování učiva
Učebnice :do  str. 112 – 114
Pracovní sešit č. 2:  str  .23, procvičovat cvičení
Nové učivo – ČISLOVKY
                      Druhy číslovek
                      Skloňování základních číslovek
Opakovat probrané učivo – www. onlinecvičení,cz /cvičení s kontrolou/
PIŠTE  PROSÍM S DĚTMI DIKTÁTY – vyjmenovaná slova, shoda  /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají při návratu do školy./
Čítanka + mimočítanková četba pokračování.
Rozlišení různých druhů textu – próza, poezie, pohádka, pověst, bajka, naučný text, kronika – ukázky hledej v čítance nebo v domácí knihovně, popř. na internetu
Matematika
Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl): str. 21 – 22
Převody jednotek – zápis desetinnými čísly
Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
Násobení desetinných čísel deseti, stem – využít učebnici on-line na www.nns.cz/blog/1-stupen/
Procvičování  (příklady na procvičování na www.onlinecvičení.cz
Geometrie: PS (Matýskova matematika 2. díl) str. 26 – 27
                    Trojúhelníky – obsah, obvod – opakování
                     Kvádr, krychle – poznávej doma na různých předmětech- opakování
Přírodověda
Učebnice: Lidské tělo –  Člověk reaguje na okolní prostředí. Kožní soustava , Smyslová soustava. – vytvořit zápis do školního sešitu .- doplnit obrázky
Zadaný úkol: Procvičování učiva:
Učebnice: přečíst a vypsat podstatné údaje – modré rámečky, doplnit obrázky
PS str. 30 (doplnit vše)
Vlastivěda
Obrození měšťanské společnosti
/od konce 18.st do 1.poloviny 19.století./
Učebnice str.25 – 27,  /výpisky do sešitu – tak,  jak jsme pracovali ve škole
PS  str. 11
KD: Nácvik telefonického rozhovoru – zavolejte někomu blízkému
 
Děkuji dětem za milé ukázky své práce a rodičům, za zpětnou vazbu a případné dotazy. Všem přeji hlavně hodně zdraví a snad se brzy uvidíme.  Mgr.  M. Kolářová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úkoly 30.3. – 3.4. vlastivěda

Přečti a nauč se učebnice str.22 a 23  a opakování Na cestě k pokroku str.24, vypracuj v pracovním sešitě str.8/3 a str.9/4,5 Výpisky nedělejte, mám je pro vás připravené

Kluci, víte, že Marie Terezie byla matkou 16 dětí? Pokud se chcete dovědět více, zadejte do vyhledávače její jméno.Najdete i odkaz na nový stejnojmenný film, který vám také přiblíží dobu jejího vládnutí.

Zeměpis – přírodní krajiny (do 30.3.)

Zdravím žáci, posílám prezentace (příroda povrchu Země a Přírodní krajiny), zápisy k doplnění a nalepení do sešitu a dva jednoduché úkoly, které mi zašlete oskenované do 30.3.

Přírodopis 23. – 27. 3.

TÝDEN:                 23. – 27. 3.

PŘEDMĚT:            Přírodopis
TŘÍDA:                    7. C
UČEBNICE (WEBOVÉ STRÁNKY APOD): Přírodopis 7
ZADANÝ ÚKOL:   1.Prostudovat prezentaci o ptácích Ptáci – prezentace 
                                2.Zápis – doporučuji vytisknout a nalepit, pokud nemáte možnost, tak opsat (bez obrázku)  Ptáci – zápis
                                3.Do sešitu nakreslit a popsat stavbu ptačího vajíčka (učebnice str 75)
VÝSTUP (práce žáka): Seznámení se stavbou těla ptáků pomocí prezentace.
                                           Zápis ve školním sešitě včetně nakresleného obrázku (není třeba posílat).
KONTAKT NA UČITELE: sarka.dostalova@zs-logopedicka.cz , v případě, že nemáte možnost poslat e-mail, lze i sms na číslo 723671941 (prosím nevolat), nebo zkontroluji po návratu do školy
OSTATNÍ:                Úkoly se snažte vypracovávat samostatně.
                                  Prosím posílejte mi pouze úkoly, u kterých to vyžaduji, ne ofocené výpisky apod.
                                  Pokud byste měli nějaký problém (nechápete zadání, nejde vám otevřít odkaz apod.), neváhejte mě kontaktovat. Společně vše jistě zvládneme.

Zeměpis 7.D – Afghánistán, souhrnné opakování Asie

Zdravím žáci, zasílám prezentaci, zápis na doplnění. V prezentaci najdete film o Afghánistánu. Podle něj vyberete správné odpovědi na 5 otázek. Zašlete do 26.3. Pracovní sešit celá strana 49 jako souhrnné opakování do soboty 28.3. V pondělí si 13:00-13:45 napíšeme test na Asii. Podrobnosti upřesním během neděle.

ČT – 2

V pondělí 16. 3. 2020 spouští Česká televize na programu ČT 2 pořad UčíTelka. Každé všední dopoledne bude pořad zaměřen na děti prvního stupně, kdy výuka bude probíhat přes televizní obrazovku. Pořad lze sledovat i v iVysílání.

Více informací vyhledáte na webových stránkách ČT nebo na sociálních sítích.

Kontrolní písemná práce – AJ 12.3.2020

Kontrolní písemná práce – AJ   12.3.2020

Spoj:

mountains           řeka                                        crocodile                štír

forests                  moře                                      scorpion                 velbloud

sea                        hory                                        camel                       medvěd

river                      lesy                                          bear                         krokodýl

 

Doplň pouze čísla:

February 2020 has got ……….. days.            A week has got ………….. days.

December has got ……….. days.                   An hour has got ………… minutes.

A year has got ……….. months.                     An hour has got ………… seconds.

 

O jaké zvíře se jedná?

It lives in deserts. It has got six legs. It has got a sharp tail. It is dangerous.

…………………………………

 

Spoj:

last Wednesday                                 v pátek odpoledne

two weeks ago                                   před dvěma měsíci

on Friday afternoon                           před dvěma týdny

two months ago                                 minulou středu

 

Spoj:

yesterday              dnes                                  dirty hands            špinavé ruce

today                      včera                                girlfriend                dívka, se kt. chodím

lunch                       oběd                                green grass             zelená tráva

Ahoj šesťáci

Ahoj šesťáci, posílám Vám úkoly z češtiny do konce týdne: Pracovní sešit s. 14/cv. 3 a s. 51/cv. 9 a s. 17/ cv.19.
Zároveň posílám vzkaz od paní učitelky Klobasové – zastihnete ji na SKYPU na adrese: klobasova@gmail.com v době, kdy máte angličtinu podle rozvrhu. Také Vám paní učitelka pošle kontrolní cvičnou práci.
Zdravím Vás
Tereza Malcová

Akce na únor

Co nás čeká v únoru?

 • 7. 2. Divadlo DRAK – představení Šípková Růženka

 • 11. 2. – Druhá část projektu – Žijeme zdravě – zaměřeno na zdravý životní styl a prevenci před úrazy

 • 10. – 14. 2. – Dopravní výchova – pracovní listy, téma: Chování ve městě

 • 17. – 24. 2. – Týden bez odpadů – sběr papíru – předávejte paní vychovatelce Radce Černohousové

akce březen

16.3. ČT2 spuštění výukového kanálu pro II. stupeň ZŠ (12:00-15:00), D,Z,Fyz

25. 3. Připomenutí Dne učitelů (třídnická hodina)
27. 3. Žákovský senát (4. hodina ve třídě 4. C)

Vojáčci v 5. oddělení školní družiny

Konečně jsme měli čas utratit výdělek z vánočního jarmarku. Za naše výrobky a hlavně za naše lucky blocky jsme utržili 247 Kč. V oddělení jsme se dohodli, že za celou částku pořídíme nový soubor vojáčků na hraní. Nakupovat jsme vyrazili do hračkářství Pompo a do obchodu Pepko- Dohromady jsme koupili 3 balíčky vojáčků i s tanky a ponorkami. A nyní si už jen hrajeme a hrajeme…(bojujeme a bojujeme).

.

Co nás čeká v měsíci březnu?

V měsíci březnu si nejdříve užijeme jarní prázdniny! (od 2. do 6. března)

V pondělí 9. března se společně zasmějeme u divadla našeho Honzy HO HO. 

V pondělí 16. března doufáme v pěkné počasí, protože budeme mít v okolí školy stopovanou s pokladem. 

V pondělí 23. března si na programu Zdravé pětky připomeneme základy zdravého stravování.

V pondělí 30. března nás pak čeká filmové odpoledne u nás ve škole.

Mimo pondělní akce se chystáme na obvyklou návštěvu knihovna Pohádka a také na relaxaci v novém školním snowzelenu a také se těšíme na hezké počasí a tudíž více hraní venku! Je tedy třeba, aby žáci měli vhodné oblečení na hraní venku. 

Akce na měsíc BŘEZEN

12.3.2020 – Divadlo Drak

16.3.-20.3.2020  – Týden zdravých svačinek

18.3.2020 – Knihovna školy

24.3.2020 – Patron – rada rodičů

24.3.2020 -Třídní schůzky ( od 16,00 hodin ve třídě 5.D)

28.3.2020 – Den učitelů

30.3.2020 – Pedagogická rada

 

Výprava 5. oddělení školní družiny za dopravou v našem městě

V pondělí 17. února jsme si užili dopravu v našem krajském městě. Po obědě jsme vyjeli autobusem „kloubákem“ k nádraží. Na první zastávce jsme nejdříve utratili náš výdělek z vánočního jarmarku.  Vybrali jsme si nové vojáčky na hraní u nás v družině. Pak už nás to táhlo za vlaky. Měli jsme štěstí, právě přijížděl RegioPanter z Pardubic a odjížděl rychlík do Prahy.  Pak jsme přešli na terminál hromadné dopravy. Viděli jsme jak se dobíjí elektrobus a naučili jsme se jak hledat odjezdy městských i meziměstských  autobusů. Nakonec jsme nasedli do krásné nové „devítky“, která nás bezpečně dopravila ke škole. 

        

5. Oddělení školní družiny v Klubu deskových her POUTNÍK

V pondělí 9.12.2019 jsme navštívili Klub deskových her Poutník, který sídlí v klubovně Junáka v Labské kotlině. Nejdříve se nám tak moc nechtělo, ale užili jsme si to maximálně. Naučili jsme se tam  spoustu nových stolních her a poznali místo, kde se dá strávit zábavné odpoledne. Nakonec jsme si odnesli balíček pěti her na půjčení do naší družiny. Další návštěvu chystáme na leden. 

 

Divadlo beze slov

3. prosince 2019 jsme se od 10.30 hodin mohli podívat, jaké schopnosti a nadání mají naši spolužáci ze Základní školy vady sluchu. Navštívili jsme divadlo DRAK a shlédli vánoční vystoupení malých a velkých neslyšících. Celkem patnáct vystoupení, jedno hezčí než druhé, všechny se nám moc líbili. A co nejvíce? Asi představení s názvem Glóbus – cestování po zeměkouli. „Pánská jízda“… – tato etuda se opakuje již z minulého školního roku – pro velký úspěch a na prosbu diváků a rodičů. Krásný zážitek, děkujeme!

Naučný program SOVA

Do školy zavítal pan Procházka, který nepřišel s prázdnou. Představil nám své svěřence…sovy. Měli jsme jedinečnou možnost vidět na vlastní oči množství sov…od nejmenší po největší. Pan Procházka měl sovy ochočené jako pejsky, na některé jsme mohli i sáhnout a pohladit si je. Překrásný zážitek…děkujeme.

Soutěž: „O nejlepší čtenářský deník“

V úterý 1. 10. 2019 byla vyhlášena soutěž o nejlepší čtenářský deník. Děti si pravidelně každý měsíc zapíší do svých deníků obsah přečtené knihy, autora, ilustrátora a nezapomenou připojit hezký obrázek. V minulém školním roce vyhrála z naší třídy Kačenka Dolénková. Přejeme všem žáčkům hodně hezkých knížek a příjemné celoroční čtení.

Obaly

Minulý týden byla provedena namátková kontrola pomůcek, při které bylo zjištěno, že řada žáků nemá obalené učebnice a sešity. Žáci mají povinnost mít učebnice, sešity a pracovní sešity řádně obalené v plastovém nebo papírovém obalu, aby nedošlo k jejich poničení. Prosím o kontrolu a případnou nápravu do začátku příštího týdne.

INFORMACE PRO RODIČE

Konzultační hodiny třídního učitele:
Každé pondělí 13:00 – 13:45 hod.

Podzimní prázdniny:
28. 10. 2019 státní svátek
29. 10. – 30. 10. 2019 podzimní prázdniny
31. 10. – 1. 11. 2019 ředitelské volno
V době dnů ředitelského volna mají žáci možnost navštěvovat program školní družiny.

Knihovna POHÁDKA

Ve čtvrtek 19. září 2019 jsme navštívili po letních prázdninách knihovnu Pohádka, kde na nás čekala paní knihovnice Horská. Připravila si poutavé čtení s detektivní zápletkou. naším úkolem bylo zjistit, kdo je pachatel. A i když pátrání nebylo zpočátku vůbec jednoduché, nakonec jsme zloděje vypátrali. Také jsme si prohlíželi knížky a časopisy v dětském oddělení knihovny. Jedno víme jistě, v listopadu se těšíme na další setkání.

Akce na měsíc ZÁŘÍ

3.9.2019            Poučení o bezpečném přecházení silnice před školou

5.9.2019            Sportovní den ( Eliščino a Smetanovo nábřeží)

6.9.2019            Slavnostní pasování druhých a devátých tříd

9.9.-13.9.2019   Logopedický týden 

26.9.2019          Knihovna Pohádka

 

Logopedický týden

V týdnu od 9. do 13. září 2019 na naší škole proběhl LOGOPEDICKÝ TÝDEN. Každý den jsme se zaměřili na jedno písmenko a to nás provázelo celý den. Cvičili jsme pusinky s hláskami M, J, B, H a S. Nechyběla logopedická rozcvička, hádanky, cvičení na rozvoj sluchové a zrakové percepce. V tělocvičně jsme trénovali orientaci v prostoru, rozvíjeli hrubou motoriku. Zahráli jsme si divadlo a cvičili dech s jogínky. Týden utekl jako voda a my máme dobrý pocit z dobře vykonané práce.

Poslední týden před prázdninami ve školní družině

.V pondělí 24.6.2019 jedeme na rytířské hradiště. S sebou svačinu a dostatek pití, 2 jízdenky nebo městskou kartu.

Ostatní dny je provoz školní družiny nezměněn . ráno od 6.00, odpoledne do 17.00 hodin, navazuje vždy na konec výuky. V pátek 28.6, přebíráme žáky do družiny již v 9.00 hodin,  v 11.30 půjdeme na oběd.

V horkých dnech využijeme nedalekého mlhoviště. Doporučujeme, aby děti měly ručník, plavky, klobouček nebo kšiltovku, popř. sluneční brýle a opalovací krém.

 

Kuchyňka II. a IV. oddělení

V úterý 9. 4. jsme zavítali s II. oddělením do naší školní kuchyňky, když starší děti měly odpolední vyučování. Dlouho jsme přemýšleli, co si dobrého ukuchtit a nakonec děti rozhodly, že si rády udělají lívance s marmeládou a se zakysanou smetanou. Dětem se vaření líbilo natolik, že nám přišly pomoc i děti z vyšších ročníků. Lívance se moc povedly a všem dětem chutnaly. Na recept se můžete těšit ve školním časopisu.

 

Sběr starého papíru

V únoru proběhl tradiční sběr starého papíru k účelům recyklace. Ve sběrném dvoře nám za nasbíraný starý papír vyplatili částku 1 841 Kč. Jak s utrženými penězi škola naloží? O tom rozhodne školský senát na nejbližším zasedání. Děkujeme všem, kdo sbíral starý papír a dopravil ho do školy a také všem žákům, kteří s nadšením pomáhali.  S poděkováním nesmíme zapomenout na pány školníky, kteří nám pokaždé zajišťují dopravu a vykládku ve sběrném dvoře. 

II. oddělení školní družiny v planetáriu

Návštěva Planetária a hvězdárny je vlastně tím největším výletem, na který jsme se vydali. V pondělí 11. března jsme tak cestovali až k trpasličí planetě Plutu, přistáli jsme na Marsu a proletěli jsme prstencem Saturnu. Také jsme si vyzkoušeli zemětřesení a kolik kilogramů vážíme na Měsíci. Ze střechy hvězdárny jsme dalekohledem pozorovali okolí a zjistili jsme, jakou barvu má Slunce. Planetárium i hvězdárna jsou prostě plny neuvěřitelných dobrodružství a my jsme rádi, že jsme součástí toho skvělého VESMÍRU.

     

      

Plánujeme na březen

V pondělí 4. března nás ve školní družině navštíví muzikoterapeut Michal Štursa a v malé tělocvičně pro nás provede profesionální muzikoterapeutickou relaxací. Vybíráme na vstupné 55,- a děti si mohou přinést šátek. 

ZMĚNA:

Další pondělí 11. března půjdeme pěšky do Hvězdárny a planetária. Program máme již objednaný a na výlet po vesmíru se těšíme. Vybíráme předem 60,- na vstup.

A pondělí 18.  také 23. března strávíme celé venku a věříme, že nás doprovodí již jaro. Budeme si hrát v lesoparku a také snad zkontrolujeme po zimě hřiště u lachtana.

 POZOR – Všechny pondělní akce končí nejdříve v 16.00 hodin. Rodiče mají na výběr pouze možnost vyzvednout si děti po obědě, nebo pak až po akci. Prosíme o spolupráci a dodržování pondělního časového rozvrhu. Děti na akce potřebují vždy vhodné oblečení a svačinku a pití, ty nejlépe v batůžku, aby si je mohly nosit s sebou.

Sběr starého papíru

Od pondělí 11. února do pátku 22. února 2019 sbíráme starý papír.

Svázané balíky předávejte každý den v 8.00 hod. u vchodu paní vychovatelce Černohousové.

Prosím, zájem máme pouze o papír. Letos nechceme lepenku (problém s výkupem).

Pamatujme, že starý papír je důležitá surovina.

Recyklací starého papíru šetříme lesy. Při výrobě nového papíru z 1 tuny starého se ušetří 17 stromů a kromě toho až 50% energie a 40% vody potřebné při výrobě.

Pro životní prostředí je ale nejlepší, když papírového odpadu budeme vytvářet méně. Například tak, že odmítneme letáky do schránky!

Přehled akcí na měsíc ÚNOR

4. 2. – 8. 2. 2019 Dopravní výchova: Chování ve městě

7. 2. 2019 Žijeme zdravě – projekt zaměřený na prevenci úrazů a poskytnutí první pomoci

18. 2. – 22. 2 Barevný týden – každý den, v jiné barvě

25. 2. -1. 3. 2019 Jarní prázdniny

Zhodnocení projektu „Putujeme se Čtyřlístkem“

Od srpna do prosince tohoto roku jsme čerpali dotaci na zájmové vzdělávání od Magistrátu města Hradec Králové. V rámci našeho projektu „Putujeme se Čtyřlístkem“ jsme zorganizovali několik akcí mimo vyučování a žákům se všechny moc líbily! Akce jsme připravovali s ohledem na široké zájmy našich žáků – od technických, přes sportovní, historické, kulturní a umělecké.  Ve dvou týdnech tradiční srpnové školní družiny jsme sportovali se čtyřlístkovým Pinďou a zkoumali svět kolem nás s Myšpulínem. Navštívili jsme například  IQ Landii, park Mirákulum v Milovicích, Železniční muzeum v Jaroměři, hřebčín ve Slatiňanech, pevnost Josefov, Šťastnou zemi v Radvánovicích nebo lanový park u Stříbrného rybníka. Část vstupného byla uhrazena právě z dotace Magistrátu města Hradce Králové.  Zorganizovali jsme také zbrusu nové akce. O podzimních prázdninách jsme navštívili jeskyně v Bozkově a viděli tam živé netopýry, Byl to veliký zážitek také proto, že jsme tam všichni byli poprvé. Cestou zpět do Hradce Králové jsme si v Regionálním muzeu v Jičíně ještě vyzkoušeli jednu hodinu vyučování v roce 1918 a to i s rákoskou, oslí lavicí a plnicím perem. Dozvěděli a vyzkoušeli jsme si mnoho nového.  Na počátku Adventu jsme prožili pěknou neděli v Praze. Hlavním programem bylo představení v divadle MINOR. Hodně jsme se nasmáli. Rodiče potěšilo, že vstupenky pro děti opět podpořil Magistrát města Hradce Králové. Projekt ukázal, že trávit dny ve škole mimo vyučování není vůbec nuda a ztracený čas.

Výlet do divadla MINOR

V neděli 2. prosince se vydali žáci 1. stupně na výlet do Prahy. Cesta rychlíkem uběhla rychle a pohodlně a po krátké procházce následovalo představení „Koukej, svět!“ v divadle MINOR.Vstupné do divadla finančně podpořil magistrát města Hradce Králové prostřednictvím našeho projektu na zájmové vzdělávání. Na představení se všichni moc nasmáli a po skončení se vyřádili v divadelní herně. Pak nás déšť zahnal pod střechu a tak jsme odpoledne strávili opravdu „po pražsku“, tj. najedli jsme se v rychlém občerstvení a prolezli největší hračkářství u nás. Skvěle strávená upršená adventní neděle!

                          

Vitamínový den

V pátek 16.11. proběhl ve třídách 1. stupně ,, Vitamínový den“. Žáci všech tříd se seznámili s názvy ovoce a zeleniny, prohlédli si kuchařské knihy se zdravými potravinami. Druháci vytvářeli různé postavičky a zvířátka.Třeťáci pracovali s výživovým talířem, čtvrťáci prezentovali obchůdky zdravé výživy a procvičili si matematickou gramotnost. Páťáci vytvářeli ovocně – zeleninového člověka a pracovali s pyramidou zdravé výživy.

 

školní družina v knihovně Velryba

Pondělní odpoledne 19. listopadu jsme strávili příjemně v dětském oddělení městské knihovny Velryba. Paní knihovnice nám ukázala doslova všechny kouty knihovny a poučila nás jak se stát čtenářem a jak hledat ty nejlepší knihy. Pak už jsme si prohlíželi a hráli si a  zpět  školy se nám vůbec nechtělo.

.      

Návštěva hvězdárny

Ve středu 14. listopadu 2018 se s žáky 5. ročníků chystáme na návštěvu zdejší hvězdárny. Pro žáky zde bude připraven dvouhodinový program. Tento program seznámí děti s vesmírem, který je nynější součástí předmětu přírodovědy. Sraz je již v 7:30 před školou!

Prosím ty, kteří tak ještě neučinili, aby do pondělí 12. 11. 2018 uhradili poplatek 60 Kč za vstup do hvězdárny.

Létající draci z papíru třídy 8.C na podzimní výstavě

Naše třída se zapojila do podzimní výstavy, která je instalovaná v přízemí školy, výrobou papírových draků. K výrobě jsme si připravili barevné čtvrtky, barevné papíry, lepidla, fixy a nůžky a začali s výrobou. Práce příjemně ubíhala v ranní podzimní atmosféře a od té doby střeží naši dráčci výstavku, na kterou můžete zavítat až do pátku 16. listopadu 2018.

Mgr. Simon Schwab

Divadlo DRAK Faust

V úterý 25.9. navštívily třídy 4.D a 4.C Divadlo DRAK. Představení FAUST bylo o to víc zajímavé, že se hrálo ve venkovním stanu. Geniální byla také kombinace hereckých výkonů samotných herců a jejich loutek. Představení uchvátilo jak děti, tak paní učitelky.

Ozvěny EKO filmu

V pondělí 17. září navštívila 4.D kino Bio Centrál s tradičním programem Ozvěny Eko filmu. Žáci si zopakovali vše o jízdě na kole, dopravních značkách a chování v silničním provozu. Nechyběl ani přírodopisný dokument z podmořského světa.

Divadlo Honzíka HOHO

V rámci Logopedického týdne vystoupil náš nadějný loutkoherec Honzík ze 4.D. Postupně zahrál představení pro 1. – 4. třídu, přičemž na míru přizpůsobil program pro nejmenší diváky a stejně tak pro starší…klobouk dolů, Honzíku 🙂

Sportovní den na 2. stupni

Ve čtvrtek, po slavnostní korunovaci našich žáků, proběhl sportovní den. Žáci se aktivně zapojili do florbalového turnaje, hraní kuželek, hodu na dálku, přetahované lanem a do očekávaného orientačního běhu. Učitelé připravili pro žáky dvě trasy plné úkolů a otázek, na které žáci hledali odpověď. Dokonce na trase skládali citáty významných osobností. Do další obdobné akce „Sportu zdar!“.

Za tým Mgr. Simon Schwab

Letní družina 20.8 – 24.8. 2018 závěr

Ve čtvrtek i v pátek jsme cestovali vlakem. Dokonce jsme navštívili železniční muzeum Výtopna v Jaroměři. Také jsme si hráli na vojáky v pevnosti Josefov. Vydali jsme se i do přírody u řeky Orlice. Bylo horko, tak jsme se v řece brouzdali. Týden výletů utekl jako voda v řece. Rodiče našich žáků navíc ocenili, že letní družina je v rámci projektu „Putujeme se Čtyřlístkem“ letos finančně podpořena dotací Magistrátu města Hradce Králové. Dotace je využita na dětské vstupné.

Předposlední den školy

Slavnostní zakončení 4. ročníku

Ve čtvrtek 28. června jsme se vydali do multikina Cinestar, kde byl pro děti připraven animovaný film Pat a Mat.

V době odpoledního vyučování bylo pro děti připraveno menší překvapení. Pro žáky 4. ročníku byla uspořádána rozlučková akce, na které nechyběl ani dětský šampus. Žáci si pochutnaly na domácím čokoládovém perníku a domů si odnesli i drobné dárky od paní učitelky i jejich asistentky.

     

Hrajeme si hlavou

V pátek 22. 6. 2018 jsme se účastnili akce Hrajeme si hlavou. Akce se konala v prostředí univerzity Hradce Králové, kde byl připraven pestrý program pro žáky každé věkové kategorie. Žáci mohli navštěvovat nejrůznější stanoviště a za splněné úkoly sbírat tzv. hlavouny, za které byli odměněny modrou limonádou.

 

 

Bowling centrum v HK

A-sport Hradec Králové

Ve středu 27. 6. 2018 se celý 4. ročník vydal do A-sportu v Hradci Králové. Zde byly pro žáky zamluveny 2 bowlingové dráhy. Přestože někteří z nich ještě nikdy nedrželi bowlingovou kouli v ruce, všichni jsme se velice bavili. 

 

Výlet na hrad Trosky

Závěrečný výlet na konci školního roku podnikly třídy 3.D a 3.C na zříceninu hradu Trosky. Cesta vlakem byla pro mnohé příjemným zpestřením městské dopravy, stejně jako výstup na kopec k hradu. Mnozí žáčci překonali strach a vystoupali na vyhlídku na věži „Baba“ a „Panna“. Hanička našla dokonce vzácný úlovek – drobný drahokam Vltavín.

 

Kino Cinestar

Ve čtvrtek jsme s dětmi navštívili kino Cinestar a shlédli animovanou pohádku Pat a Mat, znovu v akci. Rozesmáté obličeje dětí dali vědět, že film se dětskému obecenstvu velmi líbil.                                                                                                                                 

Školní výlet 2. C třídy

Ve středu jsme vyrazili na třídní školní výlet. Hodinu jsme strávili v Fly zone – herním centru plném sportování. Poté jsme se přemístili na Smetanovo nábřeží a vyrazili plavbu lodí. Jeli jsme po Labi směrem k Předměřicím a zase zpět. Počasí nám přálo a my jsme si užili krásný den. Návrat do školy a výtečný oběd ve školní jídelně byl příjemným zakončením cestování. Sladkou tečkou pak zmrzlina v nedaleké cukrárně.

Knihovna Pohádka

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 jsme se třídou navštívili Knihovnu Pohádku. Kromě prohlídky dětských knížek a časopisů jsme také paní knihovnici Horské ukázali čtenářské deníky a pochlubili se, jací už jsme čtenáři. Před letními prázdninami jsme slíbili, že určitě četbu během léta neopustíme. Těšíme se do knihovny opět v září 2018, ale to už budeme třeťáčci.

Návštěva aquacentra

Plavecký výcvik končí a to je vždy signál, že bude návštěva aquacentra. V úterý 12. 6. 2018 jsme dopoledne strávili skutečně v těchto prostorách a mohli si zařádit ve vodě. Nevynechali jsme ani skluzavku, tobogán a vířivky. Dopoledne poměrně rychle uteklo a pro druhý ročník plavecký výcvik předáním Mokrého vysvědčení končí.

Škola v přírodě

Od 4. do 8. června jsme v letošním školním roce byli na škole v přírodě na horách. Uvítal nás Holiday Park Liščí Farma v Dolní Branné u Vrchlabí. Cesta autobusem vesele ubíhala a za 90 minut jsme už dýchali čerstvý, horský vzduch a nastavovali tváře sluníčku. Ocitli jsme se daleko od maminek a tatínku…skoro jako na pustém ostrově. A tak jsme se začali chovat jako trosečníci, námořníci. Prozkoumali jsme ostrov a nakreslili jeho mapu, určovali světové strany a pozorovali zvířata a přírodu. Hledali, díky společenským hrám, kamaráda „Pátka“, navazovali jsme vzájemné kamarádské vztahy. V dalších dnech jsme se vypravili do neznáma a v dáli potkali civilizaci, to byla naše pěší túra do malebného horského městečka Vrchlabí. Nezapomněli jsme na hledání pokladu, hostinu lidožroutů – táborák a opékání uzeniny. Poslední večer byl večerem plným her a soutěží se stezkou odvahy. Celý týden bylo horké. letní počasí a tak nám přišlo velmi milé mít možnost osvěžit se v bazénu v areálu. Týden jsme prožili bez slziček, i když návrat a tváře maminek nám vykouzlili úsměv na tváři. Těšíme se na příští školu v přírodě!

    

Oslava Dne dětí

První červen dlouhé časy patří k dnům, které děti milují … je Den dětí. Ani my jsme na školáky nezapomněli a vyrazili do světa. Prožili jsme dobrodružnou výpravu s plněním úkolů. Cesta nebyla bez cíle, ale směřovali jsme za pokladem. po překonání všech překážek a milém a příjemném osvěžení na mlhovišti a dětském hřišti přišlo vítězství. Sladká odměna – zmrzlina a bonbóny.  Návrat do školy na zbytek dne tak byl veselý a sladký.

 

Dobrodružná noc ve škole

Ve čtvrtek 17. května jsme po vyučování zůstali ve škole a vyrazili na výpravu po okolí. Navštívili jsme dětské hřiště, skluzavky, houpačky a mlhoviště. Počasí nám přálo a my jsme si užili spoustu legrace. V nedaleké prodejně jsme nakoupili uzeniny k opékání, chléb, hořčici, kečup. V šest hodin odstartovalo opékání. Večer vyplnilo školní kino a film s názvem: „Hotel Transylvánie 3“. V osm hodin jsme se přemístili do školní tělocvičny a po večerní hygieně spokojeně usínali ve spacácích s pohádkou na dobrou noc. Ráno byla společná třídní snídaně a pak už běžné vyučování. Již nyní se těšíme na třetí třídu a opět prožitou dobrodružnou noc!   

Hvězdárna a planetárium Hradec Králové

V pondělí 7. května jsme navštívili se žáky hvězdárnu a planetárium. Po prohlédnutí prostor celé hvězdárny, jsme měli možnost položit řadu otázek a dostali jsme vyčerpávající odpovědi. Celé zajímavé dopoledne zakončila animovaná pohádka Cesta do nekonečna.                                                                                                                                           

Vlastivědná exkurze – Praha

Dne 28.6.2018 se třídy 5.D a 5.C zúčastní exkurze do Prahy. Projdeme se po Václavském náměstí, prohlédneme si Muzeum, zastavíme se u sochy Svatého Václava a putování zakončíme u Prašné brány. Odjezd je v 7.00 hodin z hlavního nádraží v Hradci Králové . Předpokládaný návrat je kolem 15.00 hodin.

Knížka pro prvňáčka

V pátek 22.6.2018 jsme v letošním školním roce naposledy navštívili knihovnu Pohádka. Paní knihovnice nám slavnostně předala knížku pro prvňáčka, která se jmenuje „Bráchova bota“. Těšíme se, jak si ji společně budeme číst ve 2. třídě.

Hrajme si i hlavou na UHK

V pátek 22.6. vyrazili žáci třetích tříd k Univerzitě Hradec Králové, kde se konal každoroční festival „Hrajme si i hlavou“. Žáci se dozvěděli mnoho věcí ze světa vědy, techniky, ale také přírody a hlavně si vše vlastnoručně vyzkoušeli u jednotlivých stánků.

Hrajme si i hlavou UHK – 2. stupeň

V pátek 22. června 2018 vyrazili pedagogové se svými žáky na Přírodovědeckou fakultu UHK, kde se odehrávala akce Hrajme si i hlavou. Program byl zaměřen na pokusy a tajemství z oblasti fyziky, chemie, matematiky a biologie. Děti zjistily, jak se vyrábí suchý led, jak fungoval parní stroj, kolik existuje druhů včel, jak chutná modrá limonáda nebo co se odehrává ve vesmíru nad našimi hlavami. Děti hodnotily akci jako velmi povedenou, navíc jsme ji propojili s turistickou procházkou.

Mgr. Simon Schwab

Školní družina na Hraj si i hlavou

  Čtvrteční odpoledne strávili žáci 1. a 2. třídy se školní družinou na půdě univerzity. Na akci Hraj si i hlavou je čekalo plno aktivit z oboru fyziky, chemie, matematiky, robotiky a biologie.  Poznali jsme, co dokáže tekutý dusík, jak se chová magnet, umíme programovat robota a víme, že hoří i železo. Děti sbírali za splnění Read More

 

Čtvrteční odpoledne strávili žáci 1. a 2. třídy se školní družinou na půdě univerzity. Na akci Hraj si i hlavou je čekalo plno aktivit z oboru fyziky, chemie, matematiky, robotiky a biologie.  Poznali jsme, co dokáže tekutý dusík, jak se chová magnet, umíme programovat robota a víme, že hoří i železo. Děti sbírali za splnění úkolů hlavouny, které si nakonec směnily za různé odměny.

úhrada škody

Vážení rodiče.

Pro malou účast na třídní schůzce i mimořádné třídní schůzce Vás alespoň touto formou obeznamnuji se vzniklou situací ve třídě 9.C :

 • Vzhledem k tomu, že žáci devátého ročníku poškodili prostory pronajaté třídy SOU a je požadována úhrada ze strany školy, uvádím vyčíslení částky dle jednotlivých položek, kterou by měli žáci do konce školního roku uhradit

Výmalba třídy

Penetrace stěn 43m2                                        530

Bílá výmalba 43m2                                         1352

Bílá výmalba dodatečná 3 vrstva 22m2           286

 

Zpravení poškozeného rohu místnosti :

Osekání jádra a přeštukování                             300

Oprava žaluzie, magnetické tabule ani oprava žaluzie ve třídě 5.D. není nutné uhradit.

………………………………………………………………………………………………………

Celková částka k úhradě : 2458,-Kč

Požadovaná částka školou z celkové částky : 1800.-Kč

Částka k úhradě na osobu : 150,-Kč

Možnost k nahlédnutí do faktury a vyčíslení uvedených částek je u třídního učitele či vedení školy.

S přáním hezkého dne

Lazorišák

Hrajeme si i hlavou na UHK – 22. 6. 2018

V pátek 22. 6. zavítáme na Přírodovědeckou fakultu UHK, kde bude probíhat zábavné dopoledne Hrajeme si i hlavou. Prozkoumáme krásu fyzikálních pokusů, objevíme nové biologické poznatky a zjistíme pravdivost výroku „život je chemie“. Na akci vyrazíme ze školy, návrat ke škole ve 12.50 hodin. Výuka poté končí.

Turistické dny 19. 6. – 21. 6.

Od úterý 19. 6. do čtvrtka 21. 6. 2018 budou na druhém stupni naší školy probíhat turistické dny. Děti a učitelé se vydají do okolí Hradce Králové prozkoumat zdejší přírodu, krajinný ráz a památky, na které můžeme být právem pyšní.

S sebou si nezapomeňte vzít svačinu, pití, vhodné sportovní oblečení, opalovací krém; do nepříznivého počasí deštník či pláštěnku.

Výuka končí vždy ve 12.50 hodin.

Poslední návštěva knihovny Pohádky

Knihovna Pohádka

V pondělí 4. 6. 2018 se děti naposledy vydaly na návštěvu místní knihovny Pohádka. Zde si pro nás paní knihovnice připravila program na téma časopisy a naučná literatura. Žáci se třeba dověděli, proč se některým časopisům říká týdeník, jinému měsíčník apod.

Sportovně relaxační týden – den pátý

Dnešní den, 8.6. už byl odpočinkový, ale poučný. V Technologickém centru v Hradci Králové jsme se zúčastnili vzdělávacího programu: naprogramovali jsme cestu pro „robůtka“, prošli jsme otázkami naučného kvízu, zažili jsme virtuální realitu v podmořském světě a nakonec jsme navštívili ateliér profesionálního fotografa.

 

11. a 12. 6. – Autoevaluační dny

V pondělí 11. 6. a v úterý 12. 6. 2018 proběhnou na druhém stupni naší školy autoevaluační dny – práce se znalostmi ve vybraných předmětech za uplynulé 2. pololetí tohoto školního roku (český jazyk, občanská výchova, matematika, zeměpis, anglický jazyk). Děti se nemusí ničeho obávat, autoevaluace není rozhodně stresovou záležitostí! Testování bude probíhat v oba dny během 1. a 2. vyučovací hodiny s třídním učitelem.

11. 6. – 1. hodina (český jazyk), 2. hodina (občanská výchova),

12. 6. – 1. hodina (matematika), 2. hodina (zeměpis + anglický jazyk).

Sportovně relaxační týden – den první

V pondělí 4.6. jsme jeli autobusem do Vysoké nad Labem. Odtud jsme vystoupali k rozhledně Milíř. Zde  jsme si užili krásné lesní hřiště pro děti. Z informačních tabulí jsme se dozvěděli, kteří živočichové zde žijí. Cestou lesem jsme pozorovali přírodu a dokonce jsme viděli živého slepýše. Zatím nás nohy bolí jen málo.

Co nás čeká v červnu

Co čeká 3.D v měsíci červnu:

1.června – Den dětí

5. června – poslední hodina plavání

13. června – Autoevaluační den

18. června – Fotografování tříd

19. června Aquacentrum

27. června – školní výlet

29. června – vydání vysvědčení

…a pak už jen sladké a ničím nerušené PRÁZDNINY 🙂

 

 

Den dětí

V pátek 1. června oslavili žáci 3.D a 3.C den dětí hrami v přírodě. Ve stínu borovic postavili kouzelné stavby příbytků pro lesní skřítky a odměna je čekala ve formě sladké studené zmrzliny.

  

Sportovně relaxační týden

Na konci měsíce května 21. – 26. 5. strávili žáci tříd 3.D, 4.D, 5.C, 5.D a 6.D týden v přírodě. Uprostřed lesa nad malebným městečkem Janské Lázně jsme byli ubytovaní v penzionu Modrokamenná bouda. Každý den nás vítal slunečními paprsky, které vyzývaly ke hrám na hřišti a sportovišti hned u penzionu. Nechyběly ani turistické výlety do okolí – na Modré kameny, Harfu, k vodopádu a celodenní výlet lanovkou na Černou horu přes Černohorské rašeliniště zpět až k penzionu.

  

  

Mezinárodní den dětí

Návštěva FLY ZONE PARKU

V rámci mezinárodního dne dětí jsme se v pátek 1. 6. 2018  vypravily se třídou 4.D na návštěvu zdejšího FLY ZONE parku v HK. Děti si mohly užít spoustu zábavy, protože na ně zde čekalo mnoho atrakcí – Slack line, Gladiátor, horolezecké stěny, Snookball, Ninja Warrior, Snookball, Trampolínová aréna s basketbalovými koši, Olympijská trampolína, Twister atp.

Nakonec nesmíme pozapomenout ani na pár fotografií. Těch by bylo mnohem více, avšak skrze všechnu zábavu se bohužel mnoho z nich rozmazalo…=D

       

Projekt o Velké válce 31. 5. 2018

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 se během prvních pěti vyučovacích hodin ponoříme do tajů Velké války (první světové války) a zjistíme, co vedlo k roku 1918 a vzniku Československa. Projekt bude klást větší důraz na postavení a fungování čs. legií a jejich přínos pro národní i světové dějiny.

Dramatizace v hodině literatury

Dramatizace v hodině literatury

V pátek 18. 5. 2018 jsme si hodinu literatury zpříjemnili dramatizací. Musíme uznat, že se žákům 4. třídy dramatizace velice povedly  a dlouho jsme se takto nezasmáli. V ukázce fotografií můžete zhlédnout hodinu matematiky s procvičováním příkladů na násobení, domácí úklid,  do kterého maminka zapojila všechny děti a v neposlední řadě i hodinu plavání.

Divadlo beze slov

V pondělí 14.5.2018 jsme navštívili divadlo Drak, ve kterém jsme shlédli program k 20. výročí vzniku Divadla beze slov. Žasli jsme nad pohybovým a tanečním ztvárněním jednotlivých vystoupení dětí, studentů a kolegů s vadami sluchu. Mají náš obdiv. Program se nám velmi líbil.

 

Divadlo beze slov

V pondělí 14. května se řada tříd prvního stupně vypravila podpořit neslyšící spolužáky, kteří vystupovali v Divadle DRAK.  Vystupovali nejmenší žáčci např. v etudě „Kapky deště“ nebo „Píšťala“. Studenti středních škol spolu se svými učiteli zazaářili zase v tanečních vystoupeních „Country“ nebo „Děti ráje“.

Hvězdárna a planetárium

V pondělí 7. května se třídy 2.C, 2.D a  3.D vypravily na exkurzi do digitálního planetária na Novém HK. Prostřednictvím moderní technologie se žáci zaletěli podívat na planetu Mars, Saturn, prozkoumali známá i neznámá souhvězdí a v pohádce se dozvěděli, proč je na pólech vždy půl roku noc a půl roku den. Na závěr jsme společně vypracovali pracovní list, ve kterém jsme všechny znalosti zopakovali.

   

 

14. 5. – Divadlo Beze slov

V pondělí 14. května 2018 se naše třída vypravila s ostatními spolužáky z druhého stupně podpořit neslyšící spolužáky, kteří vystupovali v hradeckém Divadle DRAK. Malí i velcí umělci tak oslavili 20. výročí existence svého divadla. Nejmenší žáčci si připravili např. etudu „Kapky deště“ nebo „Píšťala“. Studenti středních škol spolu se svými učiteli zazářili zase v tanečních vystoupeních „Country“ nebo „Děti ráje“. Potvrdili jsme si tím, že všichni obyvatelé nejen Hradce Králové, ale celé planety, tvoříme jeden nerozlučný tým, i když se od sebe v mnoha ohledech a postojích lišíme.

Přírodovědná vycházka

V pondělí 7.5.2018 jsme podnikli přírodovědnou vycházku k rybníku Datlík. Cílem bylo poznávání biotopu louka a rybník. Vyrobili jsme kalíšky plné vůní z rostlin a květin. Vytvořili jsme vodníka Bininku, který prý bydlí v rybníku. Zjistili jsme, že už začínají rozkvétat letní květiny. Vycházka se vydařila, i když nás trochu bolely nohy.

Pondělní výlet s přírodovědnou procházkou

V pondělí 7. 5. 2018 se naše třída společně s 3.C vydala navštívit přírodní památku Na Plachtě. Hned ráno jsme se vydaly ne cestu. V průběhu dne bylo krásné slunečné počasí a procházku v klidné lokalitě jsme si užívali o to více.

Nakonec děti dostaly i pár úkolů, ať už do skupin či jednotlivě a poté již byl opět pomalu čas se vydat do školy na dobrý oběd =).

    

 

Den rodiny ve školní družině

V úterý 15.5. celý svět slaví den rodiny a školní družina se přidává. Zveme všechny rodiče, prarodiče i přátele a kamarády. Začneme v 14.30 krátkým vystoupením tanečního kroužku Kristýnky Vejvodové a pak už čeká na rodinné i kamarádské týmy plno výzev v duchu Ferda mravenec – práce všeho druhu. Výzvy si týmy budou vybírat a tak bude na nich, zda odpoledne stráví v dílně, kuchyňce či na hřišti, v sedě či v běhu.. V 15.30 je připravena přednáška pro rodiče a konec oslavy plánujeme do 17.00 hodin. Těší se na všechny vychovatelé školní družiny.

       

Návštěva knihovny „Pohádka“

Komiksové příběhy a jejich vývoj

Dne 3. 5. 2018 jsme se po delší době vydali opět na návštěvu zdejší knihovny. Paní knihovnice pro nás nyní měla připravené zajímavé téma. Na stole měla přichystáno spoustu knih. Ukázala nám nejstarší komiksy v knihovně i to, jak se postupně vyvíjely, zdokonalovaly a upřesnila nám, kdo je vlastně maluje a jaký je rozdíl mezi komiksy a klasickými knihami.

Také nás informovala o tom, že pokud se někdy rozhodneme sami nějaký komiks vypracovat, existují i průvodci kresbou komiksů, kde se radí, jakým způsobem kreslit postavy, na co si dávat pozor aj. A jako vždy, si všichni žáci poté mohli prohlédnout nejrůznější publikace a časopisy.

Za pěkně strávenou hodinu ještě jednou děkujeme.

Projekt „Naše město“

Projekt naše město

V pondělí 23. 4. 2018. se třída 4. D v ranních hodinách sešla ve škole s batůžky na zádech a později jsme se všichni vypravily na cestu po Hradci Králové. Sluníčko nás po dobu cesty sice nedoprovázelo, ale i tak jsme si procházku užili.

Každý žák dostal svou mapu, podle které jsme se následně orientovali a společně jsme se vydali na jednotlivá místa, abychom jsme se dověděli něco nového o našem městě. Mezi navštívená místa patřilo například Muzeum, Pedagogická fakulta, náměstí T. G. M. apod. Cestou zpět jsme se za odměnu stavili pro drobnou.Svačinu či drobný pamlsek a vyrazili jsme zpět do školy, kde náš projekt pokračoval.

Na základě našich znalostí si nejprve každý sám  zkusil vypracovat pracovní list. Poté jsme si společně zhodnotili naši práci a řekli si správná řešení. Na samý závěr jsme vytvořili obrovský plakát, který zobrazoval místa naší návštěvy.

Projekt Naše město

Ve středu 25.4. se obě třídy 3.C a 3.D vypravily na prohlídku našeho města Hradce Králové. Cestou jsme si prohlédli významné památky města jako je Chrám sv. Ducha, Bílou věž, Radnici, Bono Publico, budovu Královéhradeckého kraje (bývalý pivovar) a stavby architekta J. Gočára – Muzeum východních Čech, Gymnázium J. K. Tyla a ZŠ Josefa Gočára. Kolem elektrárny Hučák jsme prošli JIráskovými sady a vrátili se za krásného slunečného počasí zpět do školy.

Divadlo Drak + Bio Centrál

pátek 4. 5. 2018 vyrazíme do divadla Drak na snímek Bílý tesák. Vstupné 60 Kč.

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 vyrazíme do Bia Centrál na snímek Planeta Česko. Vstupné 60 Kč.

Děti obdržely informační oznámení do svých ŽK.

Úklid kolem školy

Ve čtvrtek, 19. dubna 2018, se od 10 hodin konal úklid kolem školy. Zúčastnila se všichni žáci Základní školy logopedické, kde pod vedením třídních učitelů uklidili veškeré okolní prostory. Těší nás pohled na čisté, krásné a uklizené prostředí. Druháčci si také zasadili semínka do zeminy a netrpělivě čekají, jaké překvapení z květináčků vyroste.  

Ve čtvrtek, 19. dubna 2018, se od 10 hodin konal úklid kolem školy. Zúčastnila se všichni žáci Základní školy logopedické, kde pod vedením třídních učitelů uklidili veškeré okolní prostory. Těší nás pohled na čisté, krásné a uklizené prostředí. Druháčci si také zasadili semínka do zeminy a netrpělivě čekají, jaké překvapení z květináčků vyroste.

 

Knihovna POHÁDKA

V pátek, 20. dubna 2018, jsme navštívili knihovnu Pohádka. Paní Horská si pro nás připravila poutavé povídání o tom, jak vzniká knížka. Poznali jsme, jak složitá cesta je od námětu na knihu až ke čtenářovi. Prohlédli jsme si dětské knihy, prolistovali časopisy a těšíme se na další, tentokrát červnovou návštěvu.

Projekt Sexuální výchova 7. 5. 2018

V pondělí 7. 5. 2018 proběhne tematicky zaměřený projekt Sexuální výchova. Co všechno obnáší dospívání? Vědí děti, co se skrývá pod plnohodnotným intimním životem? Jak se projevuje pubescence u dívek a chlapců? Na tyto a mnohé další otázky odpoví učitelé během projektového dne. Výuka končí podle rozvrhu. 

Projekt: Naše město

 

Ve středu 25. 4. 2018 se žáci v rámci projektu: ,,Naše město, můj domov,, seznámí s historickou i současnou tváří města Hradce Králové. Získají vědomosti o historických a kulturních památkách, událostech a osobnostech.Uvědomí si význam výtvarného umění jako kulturního dědictví národa a pochopí nutnost jeho ochrany.

Den Země

Úklid zahrady ke Dni země

Celá základní škola se dnes 19. 4. 2018 v průběhu 3. a 4. vyučovací hodiny zúčastnila celkového úklidu areálu školy. A protože nás v nejbližší době čeká setí dýní v rámci pracovních činností, vyzkoušeli jsme vše, co obnáší příprava záhonků. Z kůlny jsme si tedy vzali všechno potřebné náčiní a vyrazili na místo.

Nejprve jsme si společně pojmenovali nářadí a následně ukázali, jak se s tímto nářadím pracuje. Každý si následně vybral, s čím bude pracovat a pustili se do práce. Žáci si mohli vyzkoušet práci s vidlemi, rýči, lopatou či motyčkami. Při práci nechyběla ani zábava. Vzpomněli jsme si totiž na slavnou pohádku o Jeníčkovi a Mařence =).

Děti se do práce pustily naplno a vše, co bylo v plánu, jsme krásně stihli. Tímto bych chtěla pochválit žáky 4.D za jejich dnešní práci.

                                

       

   

 

Den Země 19. dubna 2018

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se sedmáci zapojili během 3. až 5. vyučovací hodiny do zkrášlování a zdokonalování prostředí kolem naší školy. Úklidem a péčí o přírodu ve školním areálu jsme se zapojili do akcí, které jsou věnovány oslavám Dne Země a rozvoji ekologické výchovy. Den Země každoročně připadá na 22. duben.

Sportovně turistický kurz v Orlických horách

Ve dnech 18. – 22. 6. 2018 se uskuteční Turistický kurz, určený pro žáky 6. – 9. tříd. Místo konání je po velmi dobrých zkušenostech z předchozích let zvoleno v příjemném prostředí Orlických hor, na chatě Kristýna v Jedlové. U chaty se nachází hřiště ke sportovnímu vyžití, místo se přímo nabízí k turistickým výletům po okolí. Nabízí se tedy možnost aktivně stráveného času, nových zážitků, rozvoje sportovní a fyzické kondice. V programu jsou zařazené i sportovní, postřehové a poznávací hry, zábavný společenský večer, možnost poznat se i jinak než ve školním prostředí. Po dobrých zkušenostech z minulých let se na Turistický kurz velmi těšíme.

Předpokládaná cena akce je 2200,-Kč splatná do 8.6.2018. Přihlášky rozdané žákům prosím doručit obratem, kvůli dalšímu plánování finančnímu rozpočítání akce.

Děkujeme za spolupráci.

Školní výlet Terezín, 27.6.2018

Koncem školního roku je plánovaný výlet, exkurze do památníku Terezín. Výlet  se koná dne 27.6.2018. Máme možnost seznámit se s historií pevnosti i její smutnou úlohou sehranou během válečných let druhé světové války, se součástí dějin našeho národa. Cena výletu je stanovena na 660,-Kč, splatná do 15.6.2018. Přihlášky rozdané žákům prosím doručit obratem, kvůli přehledu Read More

Koncem školního roku je plánovaný výlet, exkurze do památníku Terezín. Výlet  se koná dne 27.6.2018. Máme možnost seznámit se s historií pevnosti i její smutnou úlohou sehranou během válečných let druhé světové války, se součástí dějin našeho národa.

Cena výletu je stanovena na 660,-Kč, splatná do 15.6.2018. Přihlášky rozdané žákům prosím doručit obratem, kvůli přehledu počtu zájemců a dalšímu plánování akce.

Děkuji za spolupráci

 

Den Země 19 dubna 2018

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 budeme během 3. a 4. vyučovací hodiny zkrášlovat a zdokonalovat prostředí kolem naší školy. Úklidem a péčí o přírodu v našem školním prostředí se zapojíme do akcí, které jsou věnovány oslavám Dne Země, který každoročně připadá na 22. duben. S sebou si děti vezmou pracovní oblečení a pracovní rukavice.  Děkujeme Read More

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 budeme během 3. a 4. vyučovací hodiny zkrášlovat a zdokonalovat prostředí kolem naší školy. Úklidem a péčí o přírodu v našem školním prostředí se zapojíme do akcí, které jsou věnovány oslavám Dne Země, který každoročně připadá na 22. duben.

S sebou si děti vezmou pracovní oblečení a pracovní rukavice. 

Děkujeme za spolupráci.

Bio Centrál HK 16. dubna 2018

V pondělí 16. dubna 2018 jsme se zúčastnili vzdělávacího dokumentu o Myanmaru (Barmě) v rámci projektu Planeta Země 3000. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých poznatků o jihovýchodní asijské zemi, kterou dlouhou dobu sužovala nesvoboda. Naštěstí je dnes situace pozměněna, a tak bylo pro nás ctí nahlédnout do tamní kultury, jejíž součástí jsou pavoučí ženy nebo nové hlavní město Neipyijto (2005).

Svátky jara

27.3. jsme si v rámci projektu „Svátky jara“ povídali o jarní přírodě, velikonočních svátcích a o zvycích, které jsou s těmito svátky spojeny. Vyrobili jsme si beránka a zkusili jsme si v dnešní době trochu zapomenuté cvrkání kuliček.

Svátky jara

Děti z naší třídy společně s maminkou Pepči a Davídka zdobily velikonoční perníkové motivy a sádrová vajíčka. Každé děcko dostalo od Pepovi maminky krásně nazdobené perníkové vajíčko s překvapením.

Děti z naší třídy společně s maminkou Pepči a Davídka zdobily velikonoční perníkové motivy a sádrová vajíčka. Každé děcko dostalo od Pepovi maminky krásně nazdobené perníkové vajíčko s překvapením.

Svátky jara

Svátky jara na ZŠ logopedické

V úterý 27. 3. 2018 celou naši školu navštívilo jaro v rámci projektu svátky jara. Po dvou hodinách vyučování jsme zahájili ve třídě projekt Svátky jara. Děti si mohly připomenout jarní svátky a také se o nich dozvědět něco nového. Nechyběla ani práce s pranostikami, vybarvování velikonočních vajíček či práce se slaný těstem. Odpoledne byl připraven program i pro rodiče, kde nechyběla atmosféra Velikonoc – vystoupení školní družiny a tanečního kroužku, pletení pomlázek či výroba ptačích budek. 

Festival Jeden svět

Festival Jeden svět – KINO BIO CENTRÁL HK

Ve čtvrtek 22.3. se naše třída vydala do kina  na festival Jeden svět. Během více než hodiny žáci viděli tři dokumentární filmy z různých koutů světa.

První dokumentární film byl o mongolské dívce, toužící stát se hadí ženou, aby se jednou vymanila ze spárů chudoby a pomohla finančně své rodině. Dívka vyrůstala na kaji města se svou matkou a dalšími sourozenci. Otec byl zavřen ve vězení, kde si odpykával svůj trest.

      

Druhý dokumentární film pojednával o vztahu dvouvaječných dvojčat – chlapců, vyrůstajících pouze s otcem. Tento dokumentární film poukazoval na to, že přestože byl jeden z chlapců agresivnější a nechal se celkem snadno vytočit, neznamenalo to, že by se však bratři neměli rádi.

Třetí se odehrával přímo v Praze. Zavedl nás do života dívky Rozárky, která píše referát o ženách bez domova. Tyto ženy vaří a pečou ve veganské restauraci v Praze.

Projektový den Svátky jara

V úterý 27. března jsme si společně s dětmi připomněli nadcházející svátky jara. Tradiční jarní zábavu – cvrnkání kuliček – jsme si nejprve vyzkoušeli ve třídách a poté nejlepší hráči soutěžili mezi sebou. Během vyučování jsme si vyzkoušeli metodu zdobení kraslic voskem, dozvěděli se o křesťanské tradici a zopakovali si symboly Velikonoc.

Odpoledne měli možnost nakouknout i rodiče, uplést si pomlázku, vyrobit ptačí budku a nasát atmosféru Velikonoc.

Den vody

21. března jsme oslavili s žáky Světový den vody. A jak? Strávili jsme zajímavou hodinu s paní vychovatelkou Radkou Černohousovou a objevovali přírodu kolem nás. Všem se poznávání velmi líbilo!

21. března jsme oslavili s žáky Světový den vody. A jak? Strávili jsme zajímavou hodinu s paní vychovatelkou Radkou Černohousovou a objevovali přírodu kolem nás. Všem se poznávání velmi líbilo!

Festival Jeden svět

Ve čtvrtek 22.3. se naše třída vydala do kina Bio Centrál na festival Jeden svět. Během více než hodiny žáci viděli tři dokumentární filmy z různých koutů světa. První byl o mongolské dívce, toužící stát se hadí ženou, aby se jednou vymanila ze spárů chudoby a pomohla finančně své rodině. Druhý film pojednával o vztahu dvojčat – chlapců, yvrůstajících pouze s otcem. Třetí se odehrával přímo v Praze a zavedl nás do života dívky Rozárky, která píše referát o ženách bez domova, které vaří a pečou ve veganské restauraci v Praze. Celý program byl velmi zajímavý a určitě stál za zamyšlení se nad mnoha tématy.

Den vody

Ve středu 21.3. proběhl na prvním stupni Mezinárodní den vody.  Během jedné vyučovací hodiny si žáci uvědomili důležitost vody, její zdroje, znečištění a nedostatek v některých zemích. Paní vychovatelka Černohousová měla pro žáky připravenu zajímavou debatu s promítáním fotografií a několik hravých úkolů.

Den vody

Den vody a pokusy s vodou

Dnes se žáci 4. ročníku účastnili akce Den vody . V rámci jedné vyučovací hodiny si všichni děti uvědomily, jak moc je pro nás voda důležitá, kde všude vodu můžeme najít, kdo všechno vodu potřebuje, kde je popřípadě vody málo či jak a proč dochází k jejímu znečišťování a mnohem více. Pro děti byly připraveny krásné fotografie i drobné úkoly.

Tímto bychom rádi poděkovali paní vychovatelce Radce Černohousové za příjemně strávenou hodinu.

                              

            

Den vody

22. březen byl vyhlášen Organizací spojených národů jako Světový den vody. O důležitosti vody pro náš život jsme si povídali s paní vychovatelkou, která pro nás připravila zajímavý program věnovaný tomuto tématu.

 

Hry spojují svět

Hry spojují svět

V pondělí 19.3. 2018 se v rámci projektu Globální výchovy mohli žáci 4. ročníku těšit na 2 hodiny her z různých koutů světa. Děti si mohly zahrát – Petangue (Francie), Carrom (Indie), Stolní hokej (Kanada), Šipky (Anglie) a Twister (Amerika).

        

     

Hry spojují svět

V pondělí 19.3. se žáci velmi těšili na dvě hodiny zábavy v rámci projektu Globální výchovy na téma Hry spojují svět. Na pěti stanovištích měli možnost si vyzkoušet zábavu dětí z jiných koutí světa – Petangue (Francie), Carrom (Indie), Stolní hokej (Kanada), Šipky (Anglie) a Twister (Amerika).

Svátky jara

Dne 27.3. proběhne  projektový den ,,Svátky jara.“ Dopoledne bude věnováno velikonočním tradicím a  pro žáky 1. stupně je připraveno od 15:00 – 17:00 hodin zábavné odpoledne. Jste srdečně zváni.

Sch

Návštěva divadla Drak v HK

„Jak si hrají tatínkové“

Vtipně zahrané vystoupení, kdy 5 herců pojali vypravování známé pohádky pro děti tak trochu jiným a zábavnějším způsobem. Herci v roli tatínků vypráví a hrají Sněhurku pomocí všeho, co v takové dobře zařízené kutilské dílně lze najít. Dokonce do pohádky zapojí i draka, který přispěje k Sněhurčině vysvobození… 

 

Týden zdravých svačinek

Týden zdravých svačinek

V úterý 13. 3. 2018  se žáci 4. ročníku zúčastnili Týdne zdravých svačinek. Žáci přinesli různé podoby zdravých svačin, které byly následně po celý den vystaveny v prostorách chodby. Všem účastníkům děkuji =).

Mgr. Plšková N.

Divadlo DRAK

 

Ve středu 14. března jsme zavítali do Divadla Drak na pohádku: „Jak si hrají tatínkové“.

Vtipně zahrané vystoupení na motivy poohádky O Sněhurce v podání pěti herců – tatínků, kteří pojali pohádku svým chlapským způsobem. Herci v roli tatínků vypráví a hrají Sněhurku pomocí všeho, co v takové dobře zařízené kutilské dílně lze najít. Dokonce do pohádky zapojí i draka, který přispěje ke Sněhurčině vysvobození…

Učíme se v knihovně

 

Březen jako měsíc knihy jsme oslavili nejen návštěvou městké knihovny Pohádka, ale také několika hodinami vyučování ve školní knihovně, když nám ve třídě montovali novou tabuli a dataprojektor.

Co čeká 3.D v březnu

2.3. Knihovna Pohádka

6.,13.,20. a 27.3. Plavání

14.3. Den zdravých svačinek (děti si přinesou na ukázku zdravé výrobky)

14.3. Divadlo Drak – Jak si hrají tatínkové (vstupné 60,- Kč, s sebou MHD karta nebo 2 jízdenky, první hodinu se učíme ČJ)

19.3. Projekt Hry spojují svět – ukázka her z celého světa na 5 stanovištích ( 1. a 2. a 5. hodinu se učíme)

21.3. Den vody – oslava Světového dne vody formou pokusů ( učení s sebou)

22.3. Bio Centrál – Jeden svět do škol – projekt Globální výchovy ( vstupné 40,- Kč, karta MHD nebo 2 jízdenky, od 3. hodiny se děti učí)

27.3. projektový den Svátky jara 

29. 3. – 2.4.  Velikonoční prázdniny

Návštěva prodejny motorek Kawasaki Moto Havrda

V pondělí 27. listopadu nebylo moc pěkné počasí, a tak si 4. oddělení školní družiny naplánovalo návštěvu prodejny motorek v nedaleké Třebši. Děti obdivovaly motorky Kawasaki. Nejdražší motorky tam neměli, ale děti si odnesly domů katalogy. Prodavač jim zajímavě o motorkách vyprávěl, na památku se děti  u motorek mohly vyfotografovat.

Iva Bednaříková