Konec školního roku

Milé děti, kluci a holčičky, milí rodiče, přeji vám všem spokojené prázdniny, spoustu letních zážitků a dostatek odpočinku. Na setkání s vámi všemi se těším ve druhé třídě.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 Zdroj obrázku: https://www.krajanekvesvete.cz/krajanek-2022-06/mojracek-a-plany-na-prazdniny/

Včely

V pondělí 26.6. jsme navštívili botanickou zahradu Farmaceutické fakulty, kde jsme se účastnili akce o včelách a prohlédli si krásnou botanickou zahradu s léčivými rostlinami a velký skleník s exotickými plody. Bylo to fajn, ale zužovalo nás velké vedro.

Žáčci z 1.D

Kde jsou ty včely?
Prima skleník
Ve skleníku
U zahrádky s léčivými rostlinkami

Zahrada léčivých rostlin – Včely

Pondělí 26. 6. 2023 jsme strávili v botanické zahradě u Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Prošli jsme se mezi voňavými záhonky s různými léčivkami a zavítali i do skleníku s exzotickými rostlinami. Velmi zajímané pro nás bylo sledovat včely, jak se chovají v improvizovaném úlu a přístroj na vytáčení medu.

             

Farmaceutická botanická zahrada

V pondělí 26. června jsme navštívili botanickou zahradu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. V úděsném vedru jsme procházeli mezi léčivými rostlinami a paradoxně se trochu ochladili ve stinném skleníku. Den jsme zakončili na mlhovišti, díky kterému jsme se úplně neuvařili.

Střípky ze sportovně relaxačního týdne

V tomto týdnu jsme absolvovali různé projekty – např. Šikana a kyberšikana, Sexuální výchova a Bezpečná škola, Praha – Studnice poznání a Branně sportovní den. Většinu dne jsme strávili vždy venku.

V pátek jsme tradičně sportovali na Biřičce. Novinkou zde byl orientační běh. Od tradice jsme se odchýlili také tím, že jsme tentokrát nepromokli.

ZAHRADA LÉČIVÝCH ROSTLIN

V pondělí 26. června jsme se vydali do zahrady léčivých rostlin, kde nás čekalo mnoho interaktivních stanovišť zaměřených především na téma včely. V zahradě jsme strávili velmi příjemné a hlavně poučné dopoledne.

Mgr. Aneta Dohnalová

PRAHA – STUDNICE POZNÁNÍ

Ve středu 21. června jsme se vydali na exkurzi do Prahy, kde nás čekala návštěva Národního technického muzea s pracovními listy, kde se žáci zaměřili především na expozici spotřebičů v domácnosti a následně prohlídku celého muzea.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

Sportovně-relaxační týden 19. – 23. 6. 2023

V pondělí 19. 6. 2023 nám začal sportovně-relaxační týden. Projektový den byl zaměřen na šikanu a kyberšikanu. 

Cílem projektu bylo poučit žáky o šikaně a o fenoménu kyberšikany. Žáci se seznámili s hlavními rysy šikany a kyberšikany. Bylo podpořeno budování zdravého a zodpovědného přístupu žáků k internetu a online službám a ovlivnění jejich postojů směrem k internetové agresi.

První část probíhala ve škole a ve druhé části jsme se vydali ke hvězdárně. Při zpáteční cestě jsme si užili houpání na laně z požární hadice.

Počasí nám přálo a celý den jsme si užili.

 

 

Školní výlet

Ve středu 14.6. jsme se vydali vlakem na výlet do Litic nad Orlicí. Během prohlídky hradu jsme se dozvěděli pár cenných informací o založení hradu rodem Půticů i o jeho další historii z doby Jana Lucemburského. Počasí nám přálo a při zpáteční cestě k vlaku jsme se zastavili u krásné dřevěné kapličky, abychom se nasvačili.

       

Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 15.6.2023 se naše třída 1.C společně s 1.D vydala do knihovny Pohádka, kde proběhlo pasování na čtenáře. Zde nám paní knihovnice Horská četla ze zajímavé knížky a vysvětlila význam slova knihomol. Na oplátku jsme pak četli my-žáci. Nemohli jsme se dočkat pasování…Nastala chvíle a každý z nás poklekl na polštář a byl paní knihovnicí pasován na čtenáře po vyřknutí čtenářského slibu: „Ke všem knihám se budu chovat s úctou“. Každý z nás obdržel knížku od spisovatelky Zuzany Barilové a ilustrátorky Markéty Vydrové, kterou budeme číst ve 2.ročníku. Všem se pasování líbilo a s chutí jsme se vraceli do školy.

Organizace výuky v červnu

12. 6.  – 16. 6. 2023    Výuka dle rozvrhu

19. 6.  – 23. 6  2023   Výuka dle rozvrhu

26. 6  – 29. 6. 2023    Výuka do 11. 55h

                                     Třídnické práce a činnosti spojené s koncem školního roku

30. 6. 2023                  Předání vysvědčení – 8.15 – 9.00h, obědy se vydávají od 10. 00h.

1. 7. – 3. 9. 2023            Hlavní prázdniny

4. 9. 2023                     Zahájení školního roku

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Ve čtvrtek 15.6. byli naši žáčci prvních tříd pasováni na čtenáře. Nejdříve paní knihovnice Horská všechny adepty na čtenáře vyzkoušela, jestli se jim čtení opravdu daří a potom došlo k samotnému aktu pasování. Všichni žáčci museli odříkat slib, že se ke všem knihám budou chovat s úctou a pokorou.

Každý žáček obdržel knihu Křeček v letu od spisovatelky Zuzany Barilové a ilustrátorky Markéty Vydrové. Je tou už patnáctý ročník projektu „Už jsem čtenář“ na rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Těšíme se na hodiny čtení do druhé třídy, kdy si společně knížku přečteme.

Žáčci z 1 .D a paní učitelka Romana Volterová

Konec výuky v měsíci ČERVNU

Vážení rodiče,

seznamte se s termíny a časem ukončení výuky v měsíci červen 2023. Informace najdete v tabulce. S jakýmikoliv dotazy se obracejte na mne.

Mgr. Bronislava Geržová

 

Týden od 5.6. do 9.6.2023   Sportovně relaxační týden – Dolní Branná u Vrchlabí
Týden od 12.6. do 16.6.2023   Běžná výuka podle rozvrhu
Středa 14.6.2023

  Třídní výlet

Týden od 19.6. do 23.6.2023   Výuka podle rozvrhu
Úterý 20.6.2023   Exkurze do ZOO Dvůr Králové nad Labem, sraz v 7:45 hodin na parkovišti u nákupního centra Hvězda. Příjezd ve 14:15 h. 

Týden od 26.6. do 29.6.

  Třídnické práce a činnosti spojené s koncem školního roku

  Výuka končí v 11:55 hodin
Pátek 30.6.2023

  Předání vysvědčení od 8:15 – 9:00 hodin

  

TŘÍDNÍ VÝLET

Ve středu 14. června jsme se vydali do FAJN PARKU v Chlumci nad Cidlinou na třídní výlet, kde se žáci celý den zabavili na různých atrakcích a strávili příjemný den se svými spolužáky.

Mgr. Aneta Dohnalová

Sportovně relaxační týden III.

 

Třetí den se nesl ve znamení odpočinku a relaxace. Až z Prahy za námi přijela spisovatelka Barbora Klárová, která nás velmi zábavnou formou provedla knihou s názvem ,,Záludnosti těla.“ Ve snoezalenu jsme zase vyzkoušeli relaxovat s pomocí meditačních pohádek pro děti a celý den jsme zakončili procházkou do knihovny Pohádka.

   

Sportovně relaxační týden

 Od pondělí 5. června do pátku 9. června jsme prožili Sportovně turistický týden. V pondělí jsme došli po Vodnické stezce z obce Roudnička k rybníku Cikán. V úterý nás potěšila kachní rodinka v rybníku Plachta. Ve středu jsme prožili den se spisovatelkou Barborou Klárovou, která nám při besedě představila své knihy. Ve čtvrtek jsme nás u lokality ,,Biřička“ čekali lektoři ze Střediska ekologické výchovy SEVER. V pátek jsme se v Botanické zahradě léčivých rostlin seznámili s mnoha druhy bylinek. 

                                                                                                           

 

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ TÝDEN

Pomalu se blíží období léta a prázdninových radovánek. My jsme si také užívali krásný týden plný radovánek a zážitků. Byl to první týden posledního školního měsíce 5. 6. – 9. 6. . A co všechno jsme zažili?

V pondělí jsme se vydali k rybníku Datlík. Cestou jsme pozorovali přírodu, přečetli si zajímavosti o rybníku Datlíku, zahráli si hry a hledali poklad. V úterý za trochu nepříznivých podmínek počasí jsme se vypravili do Přírodovědného centra  ZŠ Bezručova, kde jsme pozorovali mláďata malých myšek, hady, křepelky, opičky, andulky a další zvířátka. Na zpáteční cestě jsme pozorovali ptáčky a zajíce. Ve středu jsme si užívali časy rytířů a lapků na Rytířském hradišti. Viděli jsme kvetoucí brusinky a hmyzí domečky. Čtvrtek jsme trávili u rybníku Biřička, kde se nám věnovali pracovnice Ekologického sdružení Sever s názvem „Krtkova domácnost“, kde nám bylo potvrzeno, že krtek nejí jablíčka ani hrušky, ale nejrůznější druhy hmyzu. Také jsme se je snažili najít. Na zpáteční cestě jsme se osvěžili  a odměnili výbornou zmrzlinkou podle vlastního výběru. A už přišel pátek – den plavby na parníčku. Cestu od školy až k parníčku jsme absolvovali po svých. Cestou jsme pozorovali u FN HK vzlétající vrtulník a několik druhů ptáků. Plavba na parníčku byla skvělá a klidně bychom pluli po Labi celý den.

Na ukončení sportovního týdne jsme dostali diplom a malou odměnu. DÍKY A HURÁ VSTŘÍC PRÁZDNINÁM!

Žáčci z 1.D a paní učitelka Romana Volterová

 

 

Na začátku týdne plni očekávání
Svačinka na Datlíku
Naše Natálka
Myší miminka
Kryštůfka zajímali hadi
Jeník a vodní říše
Martínek, Jára a opičky
Kubík a želvy
Rytířské hradiště – ráj dětských her
Všichni kamarádi spolu
Kde jsou lupiči
Zpátky u ryb Jiřík a Kryštůfek
Na Biřičce
Těšíme se na prolézačky
Na parníčku
Za chvíli odplouváme
Jsou to kachňátka ?
Mňamky
Mám pěkný vousy, co?

Na rozhledně

Dne 9. 6. 2023 jsme se autobusem vydali do Vysoké nad Labem. Z obce jsme vyšli k Rozhledně Milíř. Vyšlapali jsme schody nahoru, mnozí překonali svůj strach a s čerstvým vzduchem jsme se rozhlédli do okolní krajiny. Poznali jsme Kunětickou horu, Opatovickou elektrárnu, Opatovický písník, hradecký vodojem i některé vysílače. Pak jsme se nasvačili, koupili si něco dobrého a hráli si na dětském hřišti. V 11 hodin jsme vyšli po červené turistické značce lesem do Roudničky, ke hvězdárně a známou cestou zpět ke škole. 

     

Sportovně relaxační týden (SRT)

Od 5.6. – 9.6.2023 proběhl SRT. Každý den jsme měli naplánovaný a vše plnili společně s 1.D. Např. v pondělí 5.6. – jsme se vydali k rybníku Datlík pěšky tam i zpět. Cestou jsme se  seznamovali s různými  rostlinkami a živočichy. V úterý 6.6. – jsme shlédli video o práci chovatelů v zoo.  Busem č.23 jsme jeli k ZŠ Bezručova, kde jsme navštívili Přírodovědné centrum. Zde jsme obdivovali zvířátka z různých konců světa – opičky, želvy, hady, rybičky, pavouky…. . Majitel zvířátek p. Novák nám zodpověděl všechny naše zvídavé dotazy. S velkými zážitky a novými poznatky o zvířátkách jsme se pěšky vraceli do školy. Středa 7.6. – patřila hravému dni na Rytířském hradišti v Malšovicích. Zde jsme vše patřičně prozkoumali, žádné místo nezůstalo neprobádáno – moc jsme si to zde užili. Cestu tam i zpět jsme zvládli autobusem č.9. Čtvrtek 8.6. – patřil ekologickému programu: „Krtkova domácnost“, který se uskutečnil u rybníku Biřička. Zde jsme si zkusili projít určitou trasu v masce na očích…( tak, jak to má krteček ,který nevidí – nemá vyvinuté oči). Na hodinku se z nás stali badatelé a hledači nejrůznějšího hmyzu pod hlínou v lese. Toto nás moc bavilo a s novými informacemi o přírodě, o krtečkovi jsme se pěšky vrátili do školy. Cestou zpět jsme ještě stihli zajít na výbornou zmrzlinu. Pátek 9.6. – nás čekala projížďka parníčkem, ke kterému jsme došli opět pěšky. Pan kormidelník nás seznamoval s okolními budovami, mosty a zvířátky. Letos můžou návštěvníci obdivovat přemíru nutrií při krajích řeky. Projížďka byla prima, moc nás bavila….škoda, že musela skončit. Počasí nám přálo, nic nebránilo v tom, zajít si opět na výbornou zmrzlinu. Do školy jsme se vraceli autobusem č.16 a od Durana jsme kráčeli pěšky ke škole, stihli jsme si ještě pohrát na hřišti. Ve škole jsme se sešli ve třídě 1.D – paní učitelky vyhodnotily celý Sportovně relaxační týden. Každý účastník obdržel diplom a nějakou malou odměnu. Už nyní se těšíme na další Sportovně relaxační týden.

Exkurze do Záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy Jaroměř

V rámci programu Ekologie zblízka se dne 5. 6. 2023 deváté ročníky naší školy zúčastnily exkurze do ZS Jaroměř. Líbily se nám venkovní i vnitřní prostory záchranné stanice i odborná komentovaná prohlídka, především však velké množství zachráněných živočichů – hlavně ptáků, ale i savců a plazů, kteří jsou pracovníky ZS ošetřováni a po vyléčení navraceni zpátky do přírody. Naším favoritem bylo mládě puštíka, které jsme si mohli opatrně pohladit. Zblízka jsme přihlíželi krmení ptačích mláďat, která nejsou schopna samostatně přijímat potravu. Přemýšleli jsme i o negativních důsledcích zásahů člověka do přírody i o tom, jak jim lze předcházet. Exkurzi jsme si užili.

Mgr. Lydie Zabavská

Na Biřičce

Dne 8. 6. 2023 jsme vyjeli městskou dopravou na Nový Hradec Králové. Odtud jsme sešli k rybníku Biřička, kde se děti zúčastnily programu ekologického střediska SEVER „Krtkova domácnost.“ Děti si například zkusily, jak žije slepý krtek. Ze země pozorovaly v kelímku s lupami různý hmyz, který určovaly podle názorného přehledu hmyzu žijícího v půdě. Po naučném programu jsme se nasvačili a pohráli si na dětském hřišti. Cestou zpět jsme se stavili na zmrzlině a osvěžili se chlazenými nápoji. Výlet se  nám vydařil.

 

 

 

Ekocentrum Paleta – Pardubice

V rámci Environmentální výchovy navštívili třídy 6.C a 6.D Ekocentrum Paleta v Pardubicích, kde pro mě byl připraven program na téma: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“, který byl zaměřený na vztahy, spolupráci a komunikaci v kolektivu. Žákům se program dle jejich slov líbil a byli rádi, že se do Ekocentra již podruhé v tomto školním roce podívali.

Mgr. Tomáš Dohnanský

Beseda

Dne 7. 6. 2023 jsme se ve škole zúčastnili besedy se spisovatelkou a dramaturgyní Barborou Klárovou. Představila nám svoji knihu Záludnosti těla. Bylo to milé, vtipné, bezprostřední i originální setkání.

    

Sportovně relaxační týden

V pondělí 5. 6. jsme se vydali cestou kolem slepého ramene Labe na louku u lávky, kde jsme se nasvačili, odpočinuli a pohráli na dětském hřišti. Zpět jsme se vrátili cestou kolem Labe. Viděli jsme pole s pšenicí, kukuřicí, vlčí máky, trávy, lípy, javory i topoly, ptáky žijící u vody. Výlet k řece byl příjemný.

      

Konec výuky v měsíci červnu

Vážení rodiče,

seznamte se s termíny a časem ukončení výuky v měsíci červen 2023. Informace najdete v tabulce. S jakýmikoliv dotazy se obracejte na mne.

Mgr. Schmiedová, třídní učitelka

Týden od 5.6. do 9.6.   Sportovně relaxační týden, konec každý den ve 12:50 hodin u školy
Týden od 12.6. do 16.6.   Běžná výuka podle rozvrhu
Středa 14.6.

  Třídní výlet, konec ve 14:55 hod na Hlavním nádraží (popř. v 15:30 hod u školy)

Týden od 19.6. do 23.6.   Výuka podle rozvrhu
Úterý 20.6.   Exkurze do ZOO Dvůr Králové nad Labem, sraz v 7:45 hodin na parkovišti u nákupního centra Hvězda. Příjezd ve 14:15 hodin            tamtéž

Týden od 26.6. do 29.6.

  Třídnické práce a činnosti spojené s koncem školního roku

  Výuka končí v 11:55 hodin
Pátek 30.6.

  Předání vysvědčení od 8:15 – 9:00 hodin

  

 

DEN DĚTÍ

Ve čtvrtek 1. 6. jsme oslavili den dětí. A tento den jsme toho požili opravdu hodně. Navštívili jsme krásné představení  divadle Drak s názvem TO je andělení! Kde se vzal , tu se vzal spadl na zem anděl. A jaké to bylo a jak to dopadlo, Vaše děti vám to jistě rádi povypráví. Potom jsme z divadla šli na terasy a obdivovali druhy a vůně růží. Na schodech bono publico jsme se zaposlouchali do skladby Bohuslava Martinů a Josefa Suka. Potom už jsme spěchali na zmrzlinové osvěžení. Nakonec jsme si zahráli hry a vrátili se zpátky do školy unavení, ale šťastní. Ve škole jsme dostali od paní učitelky medaili a sáček s bonbóny.

Žáčci z 1.D a paní učitelka Romana Volterová

na tersách
čekáme na představení
v divadle

Piknik třídy 1. C

Srdečně zveme všechny děti z 1. C třídy a jejich doprovod včetně sourozenců na třídní piknik. 

Než se rozutečeme na prázdniny, pojďme si společně užít krásné odpoledne plné dobrot a her!

Čtvrtek 15. 6. 2023 od 15 hodin za zahradě ZŠ logopedické.

Co s sebou?

 • piknikovou deku
 • něco dobrého na zobání
 • nějakou venkovní hru
 • ale hlavně úsměv a dobrou náladu!

Děkujeme maminkám za ochotu něco holčičkám a klukům připravit.

Na setkání se těší paní učitelky Petra Dvořáčková a Olga Marková

 

Zdroj obrázku: https://cz.depositphotos.com/vector-images/piknik-j%C3%ADdlo.html

Den dětí a návštěva divadla DRAK

Dne 1. 6. jsme s dětmi oslavovali den Dětí. Za celý den jsme stihli plno aktivit, jako je např. návštěva divadla Drak (představení s názvem ,,To je andělení“), sladká odměna na náměstí nebo příjemná procházka podél řeky. Celý den se moc vydařil a už se těšíme na příští rok.  

   

  

KONEC VÝUKY NA 2. STUPNI NA KONCI ČERVNA

Středa 14. 6. – třídní výlet (konec bude upřesněn)

Pondělí 19. 6. – program v Jaroměři (konec v 13:45 hod.)

Úterý 20. 6. – výuka do 12.50 hod.

Středa 21. 6. – “Praha-studnice poznání“ (konec bude upřesněn)

Čtvrtek 22. 6. – do 12.50 hod.

Pátek 23. 6. – do 13.45 hod.

Pondělí 26. 6. – do 12.50 hod.

Úterý 27. 6. – do 12.50 hod.

Středa 28. 6. – do 12.50 hod.

Čtvrtek 29. 6. – do 12.50 hod.

Pátek 30. 6. – do 9.00 hod.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

Zdroj obrázku: zszm.cz

Slavíme DEN DĚTÍ

Ve čtvrtek 1. června jsme oslavili DEN DĚTÍ. Co jsme prožili a zažili?

Navštívili jsme divadelní představení „To je andělení!“, v divadle DRAK. Ale o tom už příspěvek máme. Po divadelním zážitku jsme se vyrazili osvěžit lahodnou zmrzlinou a prošli se po starém městě. Objevili jsme kouzelná zákoutí starých hradeckých uliček a shlédli probouzející se letní přírodu. Nezapomněli jsme ani na svačinku a dostatek tekutin. Den byl totiž slunečný a kolem poledne už i značně horký. Zahráli jsme si hry a na oběd už jsme zase byli ve škole. 

Krásný den to byl, moc jsme si ho užili. Prvňáčci z 1. C třídy

 

Zdroj obrázku: https://www.gmvv.cz/school-life/clanky/aktuality/item/1063-mezinarodni-den-deti

Akce na měsíc ČERVEN

1. 6.                       Den dětí 

5. 6. – 9. 6.           Sportovně relaxační týden

12. 6. – 16. 6.        Autoevaluační týden

14. 6.                     Školní výlet do Zooparku Stěžery

20. 6.                    Projekt: ,,Mimo školu“ (ZOO Dvůr Králové n. Labem)

23. 6.                    Poslední termín odevzdání učebnic

26. 6.                    Interaktivní naučné dopoledne v Zahradě léčivých rostlin

30. 6.                    Předání vysvědčení za školní rok 2022/2023 (8:15 – 9 :00 hod)

 

1. 7. – 3. 9. 2023   Hlavní prázdniny

4. 9. 2023            Zahájení školního roku 2023 – 2024

12. 9. 2023           Třídní schůzka

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku: https://dama-in.cz/pocasi-cerven/

Důležité informace o ukončování vyučování v červnu

 • středa 14. 6. 
   • třídní výlety (konec dle žádosti o povolení výletu)
 • pondělí 19. 6.
   • 6., 7. a 9. ročník (do 12.50 hod.)
 • úterý 20. 6.
   • 6. až 9. ročník (do 12.50 hod.)
 • středa 21. 6.
   • 8. a 9. ročník (konec dle žádosti o povolení exkurze “Praha-studnice poznání”)
 • čtvrtek 22. 6.
   • 6. až 9. ročník (do 12.50 hod.)
 • pátek 23. 6.
   • 6. až 9. ročník (do 13.45 hod.)
 • pondělí 26. 6.
   • 6. až 9. ročník (do 12.50 hod.)
 • úterý 27. 6.
   • 6. až 9. ročník (do 12.50 hod.)
 • středa 28. 6.
   • 6. až 9. ročník (do 12.50 hod.)
 • čtvrtek 29. 6.
   • 6. až 9. ročník (do 12.50 hod.)
 • pátek 30. 6.
  • 6. až 9. ročník (do 9.00 hod.)

 

zdroj úvodního obrázku: https://www.google.com/search?q=zvonek+&tbm=isch&ved=2ahUKEwie9r65p6T_AhVRpycCHZmkAGgQ2-cCegQIABAA&oq=zvonek+&gs_lcp=CgNpbWcQDDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUI

Akce na červen

 • 1. 6. – Dětský denvycházka na louku ke Starému rameni Labe, občerstvení v pekárně, hry

 

 • 5. 6. – 9. 6. – Sportovně relaxační týden – každý den 8:15 – 12:50 hodin

                       Pondělí – Vodnická stezka Nový HK  (1 jízdenka MHD)

                        Úterý – Obora praturů, rybník Češík  (2 jízdenky MHD)

                        Středa – Beseda se spisovatelkou Barborou Klárovou, poté vycházka v Třebši

                        Čtvrtek – Ekologický program ,,Krtek v lese“  – Biřička

                        Pátek –   Od Zahrady léčivých rostlin k soutoku ( 2 jízdenky)

 • 12.- 6. – 16. 6. Autoevaluace
 • 14. 6. – Třídní výlet Litice nad Orlicí
 • 20. 6. – Exkurze ZOO Dvůr Králové
 • 23. 6. – Odevzdávání učebnic
 • 30.6. – Předání Vysvědčení (8 : 15 – 9 :00 hodin)
 • Zdroj náhledového obrázku: Pixabay

Divadelní představení To je andělení!

Dne 1. 6. jsme opět navštívili Divadlo Drak. Shlédli jsme novou hru To je andělení, kde herci vydali ze sebe neuvěřitelné artistické kousky. Celé představení mělo krásný hudební nádech s blankytně modrým pozadím. Představení se nám všem líbilo. Po skončení divadelní hry si děti před budovou měly možnost zahrát na nově vybudovaném dětském hřišti. Zde se i děti nasvačily a v plné síle jsme se vypravili na zmrzlinu. Ta všem chutnala a se sluníčkem jsme se vrátili do školy.

 

 

Den dětí

Dne 1. 6. jsme ve Draku shlédli novou hru To je andělení. Po skončení se děti nasvačily a pohrály si na dětském hřišti před divadlem. V Kopečku jsme si dali zmrzlinu. Na nábřeží kluky zaujali kapři. Prošli jsme se kolem Labe a Orlice. U fakultní nemocnice jsme nasedli na autobus a spokojení jsme se vrátili do školy.

 

 

DEN DĚTÍ

Den dětí 1. 6. 2023 jsme si užili v krásné přírodě Jiráskových sadů, zahráli si hry a prohlédli jsme si Campus UK. Zacvičili jsme si na venkovním sportovišti a krásné dopoledne jsme  zakončili výbornou zmrzlinou. 

Akce na červen

 1.    1. 6. 2023    Den dětí
 2.    5. 6. 2023   Sportovně – relaxační týden /Dolní Branná/
 3.   12. 6. 2023   Autoevaluační týden
 4.   14. 6. 2023   Školní výlet
 5.   16. 6. 2023   Odevzdávání učebnic
 6.   27. 6. 2023   Projekt Školní kronika
 7.   27. 6. 2023   Výměna nových učebnic
 8.   29. 6. 2023   Příprava tříd na prázdniny
 9.    30. 6. 2023  Vydání vysvědčení za školní rok 2022/2023

PŘEHLED AKCÍ – ČERVEN

5.6. Třídnická hodina – výběr peněz za fotografie (40 Kč společné foto, 10 Kč skupinové foto).

7.6. Autoevaluace za 2. pololetí.

8.6. 10:15-11:00 hod. zasedání žákovského senátu.

9.6. Uzavření klasifikace za 2.pololetí.

12.6. Třídnická hodina – výběr a kontrola učebnic od žáků (prosím, aby učebnice byly v pořádku).

12.6. Autoevaluace za 2. pololetí.

13.6. Autoevaluace za 2. pololetí.

14.6. Třídní výlet.

15.6. Autoevaluace za 2. pololetí.

16.6. Autoevaluace za 2. pololetí.

16.6. Šachový turnaj.

19.6. 8:15-13:45 hod. Projekt Ekologie zblízka – Záchranná stanice Jaroměř, vybíráme 80 Kč na program + s sebou peníze na dopravu.

20.6. Sportovně-relaxační týden – Den bez odpadů (5 vyučovacích hodin).

21.6. Projekt Praha – studnice poznání (Národní technické muzeum, Vyšehrad).

22.6. Sportovně-relaxační týden – Projekt sexuální výchova + Bezpečná škola.

23.6. Uzavření absence žáků za 2. pololetí.

23.6. Sportovně-relaxační týden – Projekt Branně – sportovní den (5 vyučovacích hodin).

26.6. 8:15-12:50 hod. Zahrada léčivých rostlin – VČELY (interaktivní dopoledne v zahradě u Farmaceutické fakulty UK v HK), vstup zdarma.

27.6. Výměna učebnic napříč třídami 2. stupně.

27.6. Projekt Školní kronika (5 vyučovacích hodin).

28.6. Projekt Etika se nás týká (5 vyučovacích hodin).

29.6. Úklid a vyklizení tříd a šaten.

29.6. Příběh mojí rodiny (5 vyučovacích hodin).

29.6. Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd.

30.6. Slavnostní předání vysvědčení – výuka potrvá první vyučovací hodinu (do 9. hod.).

 

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: zahradkaruvrok.cz

Akce na červen

Milé děti, maminky a tatínkové, otevírá se před námi poslední školní měsíc a proto se podívejte, co všechno nás čeká a určitě nemine:

 • 5. 6. – 9. 6. – SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ TÝDEN – aktivity spojené s pobytem v přírodě a relaxací, turistika v okolí školy: výprava k rybníku Datlík, procházka vodnickou cestou, návštěva přírodovědného centra při ZŠ Bezručova, cesta do Jiráskových sadů, na Rytířské hradiště, výprava na Biřičku spojená s programem Střediska ekologické výchovy SEVER s názvem: Krtek v lese, plavba parníčkem po Labi a návštěva Šimkových sadů
 • 12. 6. – ovoce do škol – předávka ovoce a mléčných produktů
 • 12. 6. – 16. 6. – AUTOEVALUAČNÍ TÝDEN – zhodnocení dovedností a schopností za II. pololetí u žáků
 • 14. 6. – školní výlet – ČASTOLOVICE – návštěva zámeckého zvěřince a růžové zahrady, procházka zámeckým parkem
 • 15. 6. – Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře – zaměřeno na rozvíjení čtenářské gramotnosti, spojené s KNÍŽKOU PRO PRVŇÁČKA – knihovna Pohádka, od 9.00 do 11.00 hodin
 • 26. 6. – předání učebnic pro 2. ročník
 • 27. 6. – odevzdání školní kroniky za třídu s akcemi a zajímavostmi o dětech
 • 30. 6. – slavnostní ukončení školního roku a předání vysvědčení za 1. ročník, výuka tento den probíhá od 8.15 do 9.00 hodin

MÁME SE NA CO TĚŠIT! Hurá! 

 

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

 

        
Zdroj obrázku: http://www.ms-sviadnov.cz/mysky/cerven-2021-mysky/

Akce na měsíc ČERVEN

1.6.2023 – Den Dětí

5.6.- 9.6. 2023 – Sportovně relaxační pobyt (Dolní Branná u Vrchlabí) 

12.6.-16.6.2023 – Autoevaluační týden

14.6.2023 – Školní výlet

20.6.2023 – Projekt: ,, Mimo školu ,, ( ZOO Dvůr Králové)

30.6.2023 – Předání vysvědčení za školní rok 2022/23

Akce ČERVEN

2.6. (pátek) 10:15 – 11:55 Projekt Sexuální výchova

8.6. (čtvrtek) 10:15 – 11:00 Zasedání žákovského senátu

9.6. (pátek) Uzavření klasifikace za 2. pololetí

16.6. (pátek) Třídnická hodina – výběr a kontrola učebnic od žáků

12.6. (pondělí) 14:15 Závěrečná pedagogická rada

14.6. (středa) Třídní výlet – „Africké muzeum Dr. Emila Holuba“ – Holubova 768, 534 01 Holice

19.6. (pondělí) S-R týden – Šikana a kyberšikana

20.6. (úterý) S-R týden – Den bez odpadů

21.6. (středa) Projekt Sexuální výchova

22.6. (čtvrtek) Projekt Sexuální výchova + Bezpečná škola

23.6. (pátek) Projekt Branně – sportovní den

26.6. (pondělí) 08:15 – 12:50 Zahrada léčivých rostlin – VČELY (Interaktivní dopoledne, zahrada u Farmaceutické fakulty UK v HK. Program: 9-13 hodin.) Vstup zdarma.

27.6. (úterý) Projekt Školní kronika

28.6. (středa) Projekt Etika se nás týká

29.6. (čtvrtek) Příběh mojí rodiny

29.6. (čtvrtek) Úklid a vyklizení tříd a šaten, odvoz květin

30.6. (pátek) Slavnostní předání vysvědčení. Výuka potrvá 1. vyučovací hodinu (do 9 hod.)

Přehled akcí ČERVEN

 

2.6. (pátek) 10:15 – 11:55 Projekt Sexuální výchova

5. 6. – 9. 6. 2023 Škola v přírodě Holiday Park Vrchlabí – Liščí Farma, Dolní Branná

8.6. (čtvrtek) 10:15 – 11:00 Zasedání žákovského senátu

9.6. (pátek) Uzavření klasifikace za 2. pololetí

16.6. (pátek) Třídnická hodina – výběr a kontrola učebnic od žáků

12.6. (pondělí) 14:15 Závěrečná pedagogická rada

14.6. (středa) Třídní výlet – „Africké muzeum Dr. Emila Holuba“ – Holubova 768, 534 01 Holice

19.6. (pondělí) S-R týden – Šikana a kyberšikana

20.6. (úterý) S-R týden – Den bez odpadů

21.6. (středa) Projekt Sexuální výchova

22.6. (čtvrtek) Projekt Sexuální výchova + Bezpečná škola

23.6. (pátek) Projekt Branně – sportovní den

26.6. (pondělí) 08:15 – 12:50 Zahrada léčivých rostlin – VČELY (Interaktivní dopoledne, zahrada u Farmaceutické fakulty UK v HK. Program: 9-13 hodin.) Vstup zdarma.

27.6. (úterý) Projekt Školní kronika

28.6. (středa) Projekt Etika se nás týká

29.6. (čtvrtek) Příběh mojí rodiny

29.6. (čtvrtek) Úklid a vyklizení tříd a šaten, odvoz květin

30.6. (pátek) Slavnostní předání vysvědčení. Výuka potrvá 1. vyučovací hodinu (do 9 hod.)

 

Konec výuky na 2. stupni na konci června:

 • středa 14. 6. – třídní výlety (konec dle žádosti o povolení výletu)
 • pondělí 19. 6. – 6. a 9. ročník (do 12.50 hod.)
 • úterý 20. 6. – 6. až 9. ročník (do 12.50 hod.)
 • středa 21. 6. –  7. ročník (do 12.50 hod.)
 • čtvrtek 22. 6. – 7. až 9. ročník (do 12.50 hod.)
 • pátek 23. 6. – 6. až 9. ročník (do 13.45 hod.)
 • pondělí 26. 6. – 6. až 9. ročník (do 12.50 hod.)
 • úterý 27. 6. – 6. až 9. ročník (do 12.50 hod.)
 • středa 28. 6. 6. až 9. ročník (do 12.50 hod.)
 • čtvrtek 29. 6. 6. až 9. ročník (do 12.50 hod.)
 • pátek 30. 6. až 9. ročník (do 9.00 hod.)

Akce v červnu

– 5. 6. 2023 (PO) – Ekologie zblízka – Záchranná stanice Jaroměř – 9. C a 9. D

– 8. 6.  (ČT) – Zasedání žákovského senátu (10,15 – 11,00 h)

– 14. 6.  (ST)– Školní výlet – ještě bude upřesněno

– 9. 6. (PÁ)  – Uzavření klasifikace za II. pololetí

– 12. – 16. 6. – Autoevaluační týden – opak. učiva, ukončení zájmových kroužků

 • 19. – 23. 6 – Sportovně relaxační týden, projekty, uzavření absence a branně – sportovní den v přírodě

– 26. – 29. 6. – Celý týden výuka jen do 5. vyuč. hodiny, odpolední vyuč. odpadá

– 29. 6. (ČT) – Slavnostní vyřazení 9. ročníků

– 30. 6 – Vysvědčení (8, 15 – 9, 00 h)

 

zdroj úvodního obrázku: https://www.google.com/search?q=%C4%8Derven+obr%C3%A1zky&rlz=1C1GCEV_enCZ1051CZ1051&source=lnms&tbm=isch&sa

ČERVNOVÉ AKCE

      1. 6. DEN DĚTÍ – návštěva divadla Drak „To je andělení!“, zmrzlinové osvěžení, procházka probouzející se letní přírodou, hry pro děti1

      5. 6. – 9. 6. SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ TÝDEN – rybník Datlík, vodnická stezka, přírodovědné centrum ZŠ Bezručova, Jiráskovy sady, Rytířské hradiště, výukový program ekologického střediska Sever, plavba parníčkem, Šimkovy sady.  Výuka končí ve 12.50

      12. 6. – 16. 6. Autoevaluační týden

      14. 6. VÝLET DO ČASTOLOVIC – návštěva zámeckého zvěřince, růžová zahrada, zámecký park

      23.6. Pomůcky pro 2. ročník – webové stránky

      26. 6. Učebnice pro 2. ročník

      27. 6. Odevzdání třídní kroniky

      30. 6.  Slavnostní předání vysvědčení ( 8: 15 – 9: 00)

Plýtvání potravinami

Dne 26. 5. se děti ze 2. C a 2. D společně zúčastnily projektu, který se zabýval plýtváním potravinami. Celý program si pro nás připravili naši starší spolužáci a zjistili jsme díky němu plno nových informací. Uvědomili jsme si důležitost efektivního využívání potravin.

     

PROJEKT SEXUÁLNÍ VÝCHOVA

V pátek 26. května proběhl u 8. ročníků ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm projekt Sexuální výchova, který byl velmi zajímavý a zaměřený např. na témata: antikoncepce, partnerské vztahy, sexuální orientace apod.

Mgr. Aneta Dohnalová

PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI

V pátek 26. 5. si naši senátoři z vyšších ročníků pro nás připravili projekt o plýtvání potravinami. Dozvěděli jsme se velmi zajímavou věc. Jedna třetina vyrobených potravin končí v koši. Kolik se  spotřebuje energie, lidské síly, pohonných hmot… Trochu jsme si naplnili bříška ovocem a zeleninou a bylo nám líto, že zdravé potraviny končí v koši. Seznámili jsme se s popelnicemi, do kterých můžeme umístit gastroodpad. Budeme se snažit s potravinami neplýtvat. 

Žáčci n 1.D a paní učitelka Romana

Akce na červen

 • 1. 6. Den dětí (Divadlo Drak, Jiráskovy sady, procházka podél Orlice)
 • 5. 6. – 9. 6. Sportovně relaxační týden (slepé rameno Labe, Rytířské hradiště, beseda se spisovatelkou B. Klárovou, ekologie na Biřičce, Rozhledna Milíř)
 • 12. 6. – 16. 6. Autoevaluační týden
 • 13. 6. Školní výlet do Slatiňan (vlakem, prohlídka zámku a hřebčína)
 • 23. 6. Odevzdávání učebnic
 • 26. 6. Interaktivní program o včelařství
 • 29. 6. Rozloučení s deváťáky
 • 30. 6. Vydání vysvědčení 8:15 – 9 :00 hod
 • 1. 7. – 3. 9. 2023 Hlavní prázdniny
 • 4. 9. 2023 Zahájení školního roku 2023 – 2024
 • 12. 9. 2023 Třídní schůzka

Projekt: Plýtvání potravinami

V pátek 26.5. si starší žáci pro nás připravili zajímavý projekt: Plýtvání s potravinami. Sešli jsme se před školou společně s 1.D a procházeli různá stanoviště. Shlédli  jsme zajímavá 2 videa (jablko-nakousnu-vyhodím, potraviny-lednice-část sním-zbytek vyhodím). Měli jsme možnost vidět i opravdu nahnilou hrušku, zahrát si hry. Nejvíce se nám líbila ochutnávka čerstvého ovoce a zeleniny. Domů jsme si odnesli papír, kde týden budeme zapisovat plýtvání potravinami u nás DOMA. Projekt se nám všem líbil.

Divadelní představení Šípková Růženka

Ve středu 24.5. jsme jeli autobusem, č.18 do divadla DRAK na loutkové představení Šípková Růženka. U divadla jsme byli o něco dříve, proto jsme si mohli pohrát s loutkovými figurkami, které jsou umístěny před divadlem (např. tanečnice). Huraá …konečně začalo představení, které se nám moc líbilo. Herce jsme odměnili velikým aplausem ve stoji. Plni milých zážitků jsme se vraceli busem č.23 zpět do školy, kde jsme ostatním kamarádům a kamarádkám vyprávěli pohádkový příběh. Ještě nás příští měsíc čeká další představení, již nyní se na něj těšíme.

Africká vesnice v Ekocentru Paleta

Ve středu 24. května byl pro děti připraven program s ekologickou tematikou v Paletě v Pardubicích. V příjemném prostředí s příjemnými lidmi se děti dozvěděly nové věci, zahrály si tematicky zaměřené monopoly a „počítaly“. 

 

zdroj úvodního obrázku: https://www.google.com/search?q=ekocentrum+paleta+pardubice&rlz=1C1GCEV_enCZ1051CZ1051&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmlOKO

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Divadlo DRAK

Ve středu 24. 5. jsme  byli vtaženi do děje představení Šípková Růženka. 

Bylo to skvělé představení, protože jsme se mohli stát součástí děje a loutkovým hercům napovídat, co má v ději následovat. Zažili jsme strach a bázeň, lásku i  život dítěte. Představení se nám moc líbilo. Měli jsme pocit, že s loutkovými herci můžeme spolupracovat. Aplaudovali jsme hercům vestoje.

Žáci z 1.D a paní učitelka Romana Volterová

to je dobrý …
ahoj
baletka, škoda , že ji nevidíte tančit

Třídní schůzka

V úterý 23. 5. 2023 proběhne třídní schůzka 1. C třídy od 16 hodin

Informace o prospěchu a chování žáků budou předávány v čase od 16.00 hodin do 18.00 hodin (informační odpoledne)

Na setkání se těší Petra Dvořáčková – třídní učitelka

Zdroj obrázku: https://fortika.cz/tridni-schuzky/

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

V pondělí 22. května se žáci 8. ročníků zúčastnili kariérového poradenství na úřadu práce ve Wonkově ulici, kde pro ně byla připravena zajímavá beseda Kam na střední školu.

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: www.zahradynovosadska.cz

Projekt Sexuální výchova

V pátek 19. května za dětmi přišli „Míša“ a „Alex“, odborníci ze školního poradenského centra. S kluky se bavili o navazování vztahů, o bezpečném chování, o sexualitě a zodpovědnosti.

 

zdroj úvodního obrázku: https://www.google.com/search?q=sexu%C3%A1ln%C3%AD+v%C3%BDchova&tbm=isch&ved=2ahUKEwiB4Zfywoj_AhWRoycCHQO-BU8Q2-cCegQIABAA&oq=sexu%C3%A1ln%C3%AD+v%C3%BDchova&gs

Ekocentrum Paleta Pardubice – informace

Ve středu 24. 5. 2023 – exkurze do Ekocentra Paleta v Pardubicích, kde je pro děti připraven program „Africká vesnice“. Sraz je v 8 hodin ve škole, poté přesun městským autobusem na vlakové nádraží v Hradci Králové, odjezd vlakem do Pardubic, následně městským autobusem do Ekocentra. Návrat stejným způsobem. Očekávaný příchod do školy je v 13, 45 hod. Následuje oběd ve škole a poslední – 8. – hodina z odpolední výuky.

Vstupné: 60 Kč, cestovné: (vlak + městský autobus v Pardubicích) 2 x 22, 2x 21 Kč =66 Kč. Lístky na vlak a autobus si děti zakoupí samy. S sebou svačinu a pití.

V knihovně na hororech

Ve čtvrtek 18. května jsme se společně obě deváté třídy vypravily do knihovny na Moravském Předměstí. Vyslechli jsme a přečetli několik hororových příběhů a přemýšleli jsme nad tím, jakými jazykovými prostředky je možné „budovat hrůzu“ v příběhu. Kdo ví, možná o prázdninách po nějaké hororové knížce sáhneme?

 

zdroj úvodního obrázku: https://www.google.com/search?q=horory+obr%C3%A1zky&rlz=1C1GCEV_enCZ971CZ971&

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V úterý 23. května bude od 16:00 hod. ve třídě 8.E probíhat třídní schůzka. Zákonní zástupci mohou v čase 16:00 – 18:00 hod. využít informační odpoledne.

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: oakv.cz

Dotazník

Vážení rodiče,

děti dostaly dotazník zaměřený na (bezpečnou) cestu do školy.

Prosím Vás o vyplnění a odevzdání do středy 17. května 2023

Děkuji Vám za spolupráci.

Eva Šlechtová

Dotazník

Vážení rodiče,
dnes dostaly děti dotazník zaměřený na (bezpečnou) cestu do školy. Prosím, aby ho děti (případně s Vaší pomocí) vyplnily a odevzdaly do středy 17. května.
Děkuji za spolupráci
T. Malcová

Změna (Divadlo místo koncertu)

Příští týden v pondělí 15. května 2023 se žáci 2. stupně zúčastní divadelního představení v divadle Drak. Program začíná v 10,30 hod. Vstupné je 60 Kč. Na sebe, prosím, slušné oblečení (ne tepláky). Koncert, který se měl konat tento týden ve čtvrtek, je zrušen bez náhrady.
 

ZMĚNA PROGRAMU

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 se pro všechny třídy 2. stupně ruší koncertní vystoupení Hity filmové hudby z důvodu organizačních potíží kapely. Náhradní termín v tomto roce již neproběhne. Vybrané peníze 100 Kč budou použity na následující akci v divadle Drak, kde je vstupné 60 Kč, zbylých 40 Kč bylo vráceno žákům.

Třídy 2. stupně se zúčastní divadelního představení v divadle Drak v pondělí 15. 5. 2023 (program od 10.30 hodin). Délka představení 70 minut. Vstupné za 1 žáka = 60 Kč. Hra “Zapsaný spolek českých a slovenských loutkářů uvádí: Kašpárek a zbojník” (hra zaměřená na vztahy mezi Čechy a Slováky, které nejsou pouhou kapitolou v učebnicích dějepisu). S sebou 2x jízdenka MHD/městská karta.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

Zdroj obrázku: turistika.cz

Knihovna POHÁDKA

Dnes 4. 5. jsme navštívili knihovnu Pohádka. Naše paní knihovnice Horská nám četla rýmovanou pohádku „Všichni letí na koštěti“. Byla to humorná i poučná pohádka o tom, jak je dobré a důležité mít přátele.

Pozorně jsme poslouchali a potom paní knihovnici odvyprávěli, co všechno jsme si zapamatovali. Poslouchali jsme opravdu pozorně. Paní knihovnice nás pochválila.

Potom jsme se věnovali prohlížení knížek a časopisů.

Už se těšíme na další návštěvu a ta bude opravdu vyjímečná. Nechte se překvapit.

Žáčci z 1.D a paní učitelka Romana Volterová

Jeník a oblíbení dinosauři
Jára s Natálkou nad komiksy
Deniska procvičuje písmenka
Martínek a Jeník – každý má, co ho baví
Kryštůfek a Davídek
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Knihovna Pohádka

Dne 4.5. jsme společně s 1.D navštívili knihovnu Pohádka. Zde nám paní knihovnice přečetla úryvek z knížky: Všichni letí na koštěti od Julie Donaldson. Po přečtení textu jsme odpovídali na všetečné otázky paní knihovnice. Pak jako vždy jsme si se zájmem prohlíželi různé knížky a časopisy. Plni nových zážitků a vědomostí jsme se vraceli do školy.  

 


SUPERHRDINA – etická výchova

Kdo je naším superhrdinou ? Možná často mamka nebo taťka.

Ale my je máme spojeny s postavami z filmů a seriálů.

Superhrdina je pro nás ten, kdo pomůže druhému, když je v nouzi a vysvobodí ho ze zla, který na něj seslala nějaká jiná osoba nebo osoby z jiného světa.

CHCEME BÝT SUPERHRDINOVÉ A POMÁHAT JINÝM, KDYŽ JSOU V NOUZI.

Žáci z 1.D a paní učitelka Romana Volterová

Kryštůfek H.
Davídek
Martínek
Jeník

ČARODĚJNICE

V pátek 28.4. – poslední den školy a dva dny před čarodějnickým sabatem nás navštívily čarodějnice. 

Povídali jsme si o nich a četli příběhy, které se mohly stát.? Malovali jsme čarodějnice a učili se zaklínadlo, aby nás dobré čarodějky ochraňovaly a v noci čarodějné všechno zlo od nás odnesly pryč.

Holky a kluci z 1 .D a paní učitelka Romana Volterová

UPOZORNĚNÍ

 • Žáci na třídnickou hodinu ráno čekají buď před školou, nebo dole u vchodu do školy
 • NIKDO nechodí sám nahoru do 1. patra
 • Vstup do třídy je pouze s třídním učitelem
 • Třídní učitel si vyzvedne žáky u šaten
 • Žáci respektují pokyny asistentky pedagoga ŠD Pavlíny Majerové

Knihovna POHÁDKA

Dne 28. 4. jsme společně s 2. C navštívili knihovnu ,,Pohádka“. Paní knihovnice nás seznámila s knihou s názvem ,,Všichni letí na koštěti“ od Julie Donaldson. Tento školní rok to byla sice poslední společná návštěva knihovny, ale nám to nevadí, protože víme, že příští školní rok se s naší oblíbenou knihovnou opět uvidíme.

 

PŘEHLED AKCÍ – KVĚTEN

1.5. Státní svátek

8.5. Státní svátek

10.5. Návštěva Galerie moderního umění v Hradci Králové, 9:10-11:55 hod., před programem a po programu vyučování dle rozvrhu. Vstupné 30 Kč, s sebou 2x jízdenka MHD/městská karta.

11.5. Koncert Hity filmové hudby – ZRUŠENO.

15.5. Divadlo Drak, vstupné 60 Kč, s sebou 2x jízdenka MHD/městská karta. program od 10:30 hod, před i po programu výuka dle rozvrhu – ZRUŠENO.

22.5. Kariérové poradenství – beseda pro žáky 8. tříd (beseda Kam na střední školu), 10:15-12:50 hod., před i po programu výuka dle rozvrhu. S sebou 2x jízdenka MHD/městská karta.

23.5. Třídní schůzky – informační odpoledne, 16:00-18:00 hod., třídní schůzka začíná v 16:00 hod. ve třídě 8.E.

26.5. Projekt sexuální výchova 3. a 4. vyučovací hodinu (ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm).

29.5. Fotografování tříd, prosím slušné oblečení.

31.5. Projekt Etika se nás týká, 5 vyučovacích hodin, následně výuka dle rozvrhu.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: osbonanza.cz

Naše město

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 žáci navštívili v rámci projektu Naše město historickou část města, seznámili se i se současnou tváří města. V rámci projektu děti získali vědomosti o historických a kulturních památkách, událostech a osobnostech. Počasí bylo krásné a všichni si to užili.

Etická výchova: „Superhrdina“

V měsíci dubnu jsme se věnovali vyprávění o našich oblíbených superhrdinech. Mnoho z nás vyprávělo o postavách z pohádek nebo seriálů, někteří za superhrdinu považují postavu z dětských pořadů nebo osobu z knížek. Ale někteří…..však posuďte sami v naší fotogalerii.

Aktivita „SUPERHRDINA“ nás bavila. Vytvořili jsme obrázky a z nich pak výstavku na nástěnce ve třídě. Ke každé postavě jsme napsali jednu kladnou vlastnost, proč se nám zdá, že je osoba tím superhrdinou. 

Kluci a holčičky z 1. C třídy

 

Zdroj obrázku: https://create.vista.com/cs/vectors/superhrdina/

Čarodějnice v 1. C třídě

Pálení čarodějnic – FILIPOJAKUBSKÁ NOC – 30. dubna. 

Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou z magických nocí, kdy měly prý zlé síly větší moc než jindy. Tuto noc se otevírala země, ukrývající poklady. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto se této noci říkalo „noc čarodějnic“.

Na čarodějnice jsme nezapomněli ani my, prvňáčci. Co všechno jsme v týdnu před tajemnou nocí zažili?

Naučili jsme se jednoduchou básničku o pavoučkovi a nakreslili k pavoukovi parádní pavučiny. 

PAVOUK

Já jsem malý pavouček já mám spousty nožiček. Postavím si pevnou síť, jen se muško, rychle chyť.

Přečetli jsme si s paní učitelkou pohádku O neposlušném koštěti, vyprávěli jsme si, co bychom vykouzlili pro sebe, rodinu a kamarády. Poslouchali jsme čarodějnické písničky a podívali se i na příběh o malé čarodějnici a jejím havranovi Abraxasovi. Na výtvarné výchově jsme si čarodějnici z papíru také vyrobili a vystavili ve třídě. 

Tvořili jsme, poslouchali, zpívali a vyprávěli. Moc jsme si čarodějnický týden užili a v pátek – 28. dubna – se na nás několik čarodějnic dokonce přišlo podívat do třídy. Uvidět čarodějnici….to bylo super.

Prvňáčci z 1. C třídy a paní učitelky Dvořáčková a Marková

 

Zdroj obrázku: https://cz.depositphotos.com/stock-illustrations/kreslen%C3%A1-%C4%8Darodejnice.html?offset=100

„Co bych vyčaroval, kdybych byl čaroděj nebo čarodějnice?“

Akce na květen

 

 1 .5.  – Státní svátek

 8. 5. – Státní svátek

 11. 5. – Koncert hudební skupiny MARBO

 23. 5. – Třídní schůzka

 25. 5. – Knihovna POHÁDKA

 29. 5. – Fotografování třídy

Zdroj obrázku: Pixabay

 

 

 

Projekt Naše město

 V úterý 25. dubna jsme se vypravili na prohlídku historického centra Hradce Králové. Vycházka začala v sadech architekta Lisky, odkud jsme šli přes Ulrichovo náměstí na Masarykovo nám. Dále jsme zamířili přes Eliščino nábřeží k Bílé věži.

Zdroj obrázku: https://kam.hradcekralove.cz/objekt/158-masarykovo-namesti

Knihovna Pohádka

Dne 28.4. nám paní knihovnice přečetla milou knížku Všichni letí na koštěti. Po přečtení děti za pomoci paní knihovnice obsah knihy převyprávěly. Po společné části si děti prohlížely a četly knihy a časopisy, které je v knihovně zaujaly.

 

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Akce KVĚTEN

1. 5. 2023       Státní svátek – Svátek práce

8. 5. 2023      Státní svátek – Den vítězství 

11. 5. 2023      Koncert – Hity filmové hudby – vstupné 100,-/žák

23.. 5. 2023    Patron (15.00 – 16.00 hodin)

23. 5. 2023    Třídní schůzky – informační odpoledne – konzultace (16.00 – 18.00 hodin)

29. 5. 2023    Fotografování tříd

31. 5. 2023     Projekt: Etika se nás týká (1. – 5. vyučovací hodina)

Můj superhrdina

Poslední dubnový týden si děti namalovaly svého oblíbeného superhrdinu a napsaly k němu jeho kladné povahové vlastnosti. Nejvíce pro ně byl hodný, kamarádský, silný a statečný. Ve třídě tak vznikla pěkná nástěnka.

  

 

 

Akce na květen

       1. 5. Státní svátek

      4. 5. Knihovna Pohádka – 9.00 hodin – dětská literatura a časopisy

      8. 5. Státní svátek

     11. 5. Výchovný koncert hudební skupiny MARBO – vybíráme 100 Kč, téma: Písničky a jejich úkoly

     12. 5. Den maminek – výroba přáníček pro maminky

     15. 5. Ovoce, zelenina a mléčné výrobky do školy

     23. 5. Třídní schůzky od 16.00 do 18.00 hodin – informační odpoledne pro rodiče a ZZ

     24, 5. Návštěva divadla Drak – Šípková Růženka – vybíráme 60 Kč

     29. 5. Fotografování tříd

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Přehled akcí KVĚTEN

1. 5. 2023       Státní svátek – Svátek práce

8. 5. 2023      Státní svátek – Den osvobození od fašismu

11. 5. 2023      Koncert – Hity filmové hudby

23. 5. 2023    Patron (15.00 – 16.00 hodin)

23. 5. 2023    Třídní schůzky – informační odpoledne – konzultace (16.00 – 18.00 hodin)

29. 5. 2023    Fotografování tříd

31. 5. 2023     Projekt: Etika se nás týká (1. – 5. vyučovací hodina)

AKCE NA MĚSÍC KVĚTEN

 1. 5.  Státní svátek

      4. 5. Knihovna Pohádka

      8. 5. Státní svátek

     11. 5. Výchovný koncert hudební skupiny MARBO – vybíráme 100 Kč

     15. 5. Ovoce, zelenina a mléčné výrobky do školy

     23. 5. Třídní schůzky

     24, 5. Návštěva divadla Drak – Šípková Růženka – vybíráme 60 Kč

     29. 5. Fotografování tříd

Akce na měsíc KVĚTEN

1 .5. 2023       Státní svátek

8. 5. 2023      Státní svátek

11. 5. 2023      Hudební skupina MARBO – hudební koncert

23. 5. 2023    Třídní schůzky (16:00)

24. 5. 2023    Divadlo DRAK: Šípková Růženka

26. 5. 2023    Knihovna POHÁDKA

29. 5. 2023    Fotografování tříd

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek z: https://www.i60.cz/clanek/detail/4223/kveten

Akce na měsíc KVĚTEN

  1 .5. 2023   Státní svátek

  8. 5. 2023  Státní svátek

 11. 5. 2023   Hudební skupina MARPO – hudební koncert

23. 5. 2023  Třídní schůzky

24. 5. 2023  Divadlo DRAK: Šípková Růženka

26. 5. 2023  Knihovna POHÁDKA

29. 5. 2023 Fotografování třídy

Akce v květnu

11. 5. Koncert Hity filmové hudby, odchod ze školy v průběhu 3. vyučovací hodiny, vstupné 100 Kč

18. 5. Knihovna Moravské Předměstí B: 1. – 3. vyučovací hodina, zdarma

23. 5. Třídní schůzky – informační odpoledne, 16 – 18 hod

24. 5. Ekocentrum Paleta Pardubice, 8,15 – 13,45 hod, program „Africká vesnice“, vstupné 60 Kč +    cestovné

29. 5. Fotografování tříd

31. 5. Projekt Etika se nás týká, 5 vyučovacích hodin, poté dle rozvrhu

zdroj úvodního obrázku: https://www.google.com/search?q=m%C3%A1jka%20kreslen%C3%A1&tbm=isch&rlz=

Akce na květen

Obrázek namaloval Alihan Bozkurt.

 •    1. 5. Státní svátek
 •   8. 5. Státní svátek
 •   9. 5. – 12. 5.  Přáníčko ke Dni matek
 •  15. 5. Ovoce, zelenina, mléčné výrobky do školy
 • 23. 5. Informační odpoledne pro rodiče, 16 – 18 hodin
 • 24. 5. Divadlo Drak: Šípková Růženka, 10:30 hodin, vstupné 60 Kč
 • 26. 5. Knihovna Pohádka, 9 hodin
 • 29. 5, Fotografování tříd

DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 20. dubna proběhl ve třídě velmi přínosný projekt DEN ZEMĚ. Tento svátek se slaví na celosvětové úrovni a děti toto téma opravdu zaujalo. Dozvěděly se spoustu zajímavých informací , zkusily vymyslet nové náměty pro ochranu životního prostředí a formou hry a kvízu si upevnily získané informace. Ve druhé části projektu si zkusily aktivitu PLOGGING na běžecké stezce. Všem se tento projekt velmi líbil.

Den Země

Dne 20. 4. jsme společně s dětmi ze 2. D a 3. C vyrazili v rámci projektu s názvem ,,Den Země“ do městských lesů HK. Cestou jsme zjistili, které odpadky se rozkládají nejdéle a jak vypadá hmyzí hotel. Celý výlet jsme si moc užili a už se těšíme na další společnou návštěvu lesa.

 

                  

Den Země

 Ve čtvrtek 20. dubna jsme se vypravili k rybníku Roudnička. Cestou jsme pozorovali rostliny a zvířata, ale také výsledky činnosti lidí v okolí lidských obydlí. Na louce za školou  jsme zasadili  naklíčené žaludy a budeme pozorovat, jak z nich rostou stromy. Po příchodu do školy jsme vytvořili zajímavé plakáty.

                       

DEN ZEMĚ

Dnešní den byl opravdu moc prima. Oslavovali jsme naši matičku Zemi. Povídali jsme si o pokojových rostlinkách, které máme ve škole a jak o ně pečovat. Zasázeli jsme muškáty a zaseli semínka ředkviček do truhlíků. Už se těšíme, až si na ředkvičkách pochutnáme. Také jsme si povídali o správném třídění odpadu a“ odevzdali “ odpad do správných popelnic.

Vydali jsme se do lesoparku a lesa za školou a plnili jsme úkoly, které pro nás vymyslely paní učitelky. Zahráli jsme si jarní hry a povídali si, co je pro naši planetu důležité. Paní učitelky nás moc pochválily a my jsme si odnesli za svoji dobrou práci diplom a sladkou odměnu.

Holky a kluci  z 1.D a 1.C a paní učitelky

 

sázíme sazeničky
sejeme semínka
očekávání
sejeme, sejeme
třídění odpadu
úkoly v lesoparku
hodnocení´= odměna

Den Země

Dne 20, 4. jsme měli projekt ke Dni Země. První hodinu jsme přesadili květiny ve třídě. Pak jsme se vydali na stezku podél Labe směrem k FN HK. Cestou jsme vysbírali odpadky všeho druhu. Děti sbírání bavilo. Sebrali jsme toho opravdu velké množství. Pytle a igelitky jsme vyhodili do popelnic u ZŠ Bezručova. Za odměnu jsme si prohlédli Přírodovědné centrum  této školy. Zpět jsme dojeli MHD akorát na oběd s pocitem dobře prožitého výletu.

                      

Velikonoční stezka

Ve středu 5.4. proběhla na naší škole Velikonoční stezka, kde starší žáci připravili program pro mladší žáky. Stezka zahrnovala lidové tradice a zvyky Velikonoc. Děti se pokusily vyrobit z papíru kytičku, věneček. Proběhla i ochutnávka dobrůtek s hádankami a nechyběl ani velikonoční úklid. Na závěr každý účastník obdržel sladkou odměnu.

Den Země

Ve čtvrtek 20. 4. proběhne projekt Den Země. Nebude se konat v Šimkových sadech, ale v prostorách školy a lesoparku. Prosíme obléci děti do sportovního oblečení a

dát s sebou pastelky, penál, pití, svačinu (těm, kteří nechodí do školní jídelny) a malý batůžek.

Za spolupráci děkují paní učitelky z 1.D a 1.C

Planeta Země v Centrálu

V pondělí 17. dubna 2023 navštívíme v rámci projektu Planeta Země Bio Centrál (10 – 13 hod). Zhlédneme tam film Afrika – Senegal. Vstupné je 80 Kč. Prosím, aby si děti přinesly v pondělí ráno požadovanou částku a městskou kartu či dva lístky na autobus.. Děkuji.

SVÁTKY JARA – Velikonoční stezka

Ve středu 5.4. 2023 na naší škole proběhla oslava jara – tradiční akce SVÁTKY JARA. Velikonoční stezka, kde starší žáci připravili program pro mladší žáky. Stezka zahrnovala lidové tradice a zvyky  Velikonoc. Děti se pokusily vyrobit z papíru kytičku, věneček. Proběhla i ochutnávka dobrůtek s hádankami a nechyběl ani velikonoční úklid. Na závěr každý účastník obdržel malou odměnu. 

Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, zkusili si spoustu aktivit a dostali i velikonoční dobroty. Na závěr si pro nás připravila paní učitelka třídní velikonoční balíček s dobrůtkami. Velikonoce mohou začít.

Prvňáčci z 1. C třídy

 

Vyhodnocení velikonoční stezky

Velikonoční úklid

Velikonoční zajíček – paní učitelka Eva Landsingerová

Zdroj obrázku: https://www.fler.cz/zbozi/velikonocni-zajicek-pohlednice-a6-11193007

SVÁTKY JARA – VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

Na středu 5. 4. 2023 (1. – 4. vyučovací hodinu) žáci 2.stupně připravili pod vedením paní učitelky Evy Lansingerové Velikonoční stezku.

Třídní učitelé 1. stupně se svými žáky sbírali na stanovištích indicie. Činnosti byly zaměřené na velikonoční tradice. Aktivity byly zaměřené zejména na rozvoj jemné motoriky. My jsme pomáhali vytvářet mladším žákům velikonoční věnečky a vytvořili jsme pro žáčky nepořádek, který zvládli uklidit. 

Projektový den se velmi vydařil.

 

 

Putování za velikonočním zajícem

Zatímco se naši spolužáci, kteří se hlásí na střední školy a budou skládat přijímací zkoušky, soustředili a opakovali český jazyk a matematiku, my ostatní jsme si připomenuli Velikonoční svatý týden a putovali po stanovištích jednotlivých tříd. Doprovázel nás Zajíček v podání paní učitelky Evy Landsingerové, která celý projekt bezvadně připravila. 

Mgr. Blanka Roháčková

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

SVÁTKY JARA – VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

Ve středu 5. 4. žáci 2.stupně naší školy pro nás připravili Velikonoční stezku mapující lidové tradice a zvyky Velikonoc. Aktivity byly zaměřené zejména na rozvoj jemné motoriky – vyrábění květin z papíru, velikonočních věnečků, ochutnávání pokrmů a také na velikonoční úklid. Na závěr akce obdržel každý účastník malou odměnu.

KRÁSNÉ VELIKONOCE VŠEM LIDEM NABITÝCH POZITIVNÍ ENERGIÍ PŘEJÍ HOLČIČČKY A ULIČNÍCI KLUCI Z 1.D s paní učitelkou Romanou

úklid
vyrábíme věnečky
jak namalovat vlnu ovečce
co je tady správně?
soustředění

Velikonoční prázdniny

Ve dnech 6. – 10. 4. 2023 proběhnou velikonoční prázdniny, 10. 4. je státní svátek.

Do školy půjdeme opět v úterý 11. 4. 2023.

Krásné svátky, bohatou pomlázku a jaro jako malované vám, milé děti a rodiče, přeje Petra Dvořáčková – třídní učitelka.

 

Zdroj obrázku: https://ehutnik.cz/zpravy/vesele-velikonoce

Úkoly na velikonoční prázdniny prvňáčkům

Milé holčičky a super kluci, mějte hezké velikonoční dny. Až budete mít chvilku, podívejte se, prosím, na následující úkoly:

 • ČTENÍ – SLABIKÁŘ – procvičovat čtení, například ve Slabikáři na straně 32/ 1 cvičení, straně 33/ 2 cvičení
 • MATEMATIKA – pracovní sešit Matýskova matematika – strana 10/cvičení 4, 5
 • MATEMATIKA – školní sešit – porovnávání čísel, barevné počítání – kuřátka
 • PSANÍ – PÍSANKA – strana 35, procvičování psaní

HEZKÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY PŘEJE Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

 

Zdroj obrázku: https://www.hotel-snezne.cz/balicky/velikonoce-ve-sneznem/

Svátky jara – VELIKONOCE

Ve čtvrtek dětem začínají krásné jarní a velikonoční svátky. Ve třídě se všichni až do středy připravovali na projekt: ,,SVÁTKY JARA,,.  Žáci 2. stupně si pro nás připravili velikonoční stezku, která byla zaměřena na lidové zvyky a tradice. Akce se všem moc líbila. Všem přejeme krásné Velikonoce.

 

Svátky jara – Velikonoční zajíček

Dne 5. 4. si pro nás celý druhý stupeň připravil projekt s názvem ,,Svátky jara – Velikonoční zajíček.“ Dozvěděli jsme se plno nových informací o Velikonocích, vyrobili si jarní věnec a vyzkoušeli poznat zeleninu podle chuti. Celý den se velmi vydařil a už se těšíme, až se po prázdninách opět uvidíme.

Přehled akcí DUBEN

    5. 4. 2023   – Projekt Velikonoční zajíček (08:15 – 11:55 – Peer program – organizace jarního projektu pro žáky z 1. stupně.)

    6. 4. -10-4.   – Velikonoční prázdniny

    13. 4. 2023   – Žákovský senát  – Zástupci 4. – 9. tříd. Sraz v 10.10 hodin v literárním koutku.

    14. 4. 2023  Den Země – Třídnická hodina na 2. stupni (Výzva pro žáky: „Každý z nás donese květinu, aby se nám ve třídě ještě více líbilo!“)

    21. 4. 2023  „Huckleberry Finn“ – Divadelní představení 09:10 – 12:50 (Představení  – divadlo Drak HK od 10.30 hodin, délka hry cca 50 min.)

 

SVÁTKY JARA – Velikonoce

Ve čtvrtek dětem začínají krásné jarní a velikonoční svátky. Ve třídě se všichni až do středy připravovali na projekt SVÁTKY JARA. Ve středu si žáci mohli vyzkoušet lidové tradice a zvyky přímo proběhnout se na Velikonoční stezce připravené žáky z 2. stupně. Akce se všem moc líbila. Všem přejeme krásné Velikonoce. 

Knihovna POHÁDKA

Ve čtvrtek 30. 3. jsme navštívili opět knihovnu Pohádka, kde pro nás paní knihovnice připravila podnětné úkoly k tématu z vlastivědy ,,Co víme o 18. století“. Potom si žáci vybrali samostatně nové časopisy a hledali zajímavosti. Moc se to všem líbilo. 

Jeden svět na školách – Sloní matka

V rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech jsme zhlédli zajímavý dokument o právech zvířat.

V Thajsku žije „Sloní matka“, žena jménem Lek, která zachraňuje slony před zneužíváním turistickým průmyslem a lokální sloní mafií. S příchodem pandemie Covidu-19 navíc najde způsob, jak protivníky obrátit na svoji stranu.

Dokument v Bio Central v HK byl velmi zajímavý a poučný, ale smutný. Ukápla nejedna slzička a plně jsme slony i „Sloní matku“ pochopili.

Mgr. Blanka Roháčková

zdroj obrázků: https://www.google.com/search?q=slon%C3%AD+matka&rlz=1C1GCEV_enCZ105

https://www.kinoart.cz/cs/filmy/sloni-matka-2022

Akce na měsíc DUBEN

5. 4.                   Svátky jara, velikonoční stezka

6. 4.  – 10. 4.     Velikonoční prázdniny  

11. 4. – 14. 4.      Dopravní výchova: Semafor 

20. 4.                 Den země

24. 4 – 28. 4.    Projekt: NAŠE MĚSTO

28. 4.                 Knihovna POHÁDKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku: https://www.bety.cz/zajimavosti/clanky/21268/Jaro-prichazi-o-vice-nez-dvacet-dni-drive-Cim-to-je 

Festival JSNS – kino Centrál

Dne 31. března žáci navštívili kino Centrál, kde probíhal festival Jeden svět na školách, jehož součástí bylo promítání dokumentárních filmů a odborná diskuze. 

Mgr. Tomáš Dohnanský 

Zdroj obrázku: jedensvet.cz

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Přehled akcí – DUBEN

 

6.4. – Velikonoční prázdniny 

13.4. – Žákovský senát (Zástupci tříd. Sraz v 10.10 hodin v literárním koutku. 10:15 – 11:00)

14.4. – Etická intervence ve třídě (10:15 – 11:55. Spolupráce se ŠPP) 

21.4. – Divadelní představení 

          Představení „Huckleberry Finn“ – divadlo Drak HK (od 10.30 hodin).
          Délka hry cca 50 min.
          Vstupné za žáka = 60 Kč.
 
17.4. – 21.4. – Třídnické hodiny na 2. stupni – Den Země
 
                    Výzva pro žáky: „Každý z nás donese květinu, aby se nám ve třídě ještě více líbilo!“
                    – péče o květiny (přesazení, nové květiny, výzdoba třídy květinami).
 
Mgr. Tomáš Dohnanský 
Zdroj obrázku: lskfm.cz 

Jeden svět na školách

V pátek 31.3. jsme vyrazili do kina Centrál na vzdělávací program Jeden svět na školách, v rámci kterého jsme shlédli 3 dokumentární filmy: Oáza, Julieta a želvy v moři plastů a První touchdown o kterých jsme následně diskutovali. 

PŘEHLED AKCÍ – DUBEN

6.4. Velikonoční prázdniny

13.4. Žákovský senát – sraz v 10:10 hod. v literárním koutku

17.4. Třídnická hodina zaměřená na Den Země – výzva pro žáky: “Každý z nás donese květinu, aby se nám ve třídě ještě více líbilo.”

 

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: flowee.cz

FESTIVAL JEDEN SVĚT

V pátek 31. března se žáci zúčastnili v Bio Centralu v Hradci Králové projekce festivalu Jeden svět. Jubilejní 25. ročník festivalu dokumentárních filmů byl zaměřen na lidská práva.

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: www.biocentral.cz

AKCE NA DUBEN

 •  
 • ZDROJ OBRÁZKU: Pixabay
 • 5. 4. – Svátky jara – projektový den zaměřený na velikonoční tradice
 • 6. 4. – Velikonoční prázdniny
 • 11. 4. . – 14.4. – Dopravní výchova: Semafor – pracovní listy
 • 13. 4. – Žákovský senát – 3. vyučovací hodinu
 • 20. 4. – Den Země – tematicky zaměřený program na téma: Biodiverzita a opylovači (Od včelky k jablku)
 • 24. 4.  – 28. 4. – Projekt Naše město – prohlídka historického centra Hradce Králové 

Školní družina v Europe Direct

Žáci školní družiny navštívili středisko Europe Direc  t, které poskytuje všem občanům informace o Evropské unii a nachází se v ústřední knihovně města Hradce Králové. Nejtěžším úkolem bylo postavit velké puzzle Evropy a to opravdu VELKÉ! Pak už nebylo těžké povídat si o jednotlivých zemích, hledat je a dozvídat se nové zajímavé informace. 

 

Akce DUBEN 2023

      6.4. -10-4. Velikonoční prázdniny

 1. 4. (čtvrtek) Žákovský senát – zástupci tříd se sejdou v 10, 10 h v Čtenářském koutku
 2. 4. Třídnické hodiny na téma Den Země – každý donese do třídy květinu v květináči

 

 

 

Akce na duben

Duben si pro nás připravil následující akce: 

 • 5.4.   – projektové vyučování Svátky jara – velikonoční stezka se stanovišti a zábavnými úkoly „Velikonoční zajíček“, kterou připraví žáci II. stupně
 • 6.4. – 10.4. – Velikonoční prázdniny
 • 11.4. – 14.4. – Dopravní výchova – pracovní listy s dopravní tématikou, téma: SEMAFOR 
 • 17. 4. – Ovoce do škol – ovoce a mléčné produkty žákům
 • 20.4. – Den Země – oslava svátku ZEMĚ – návštěva Šimkových sadů, procházka stezky s názvem: „Od květu k jablíčku“
 • 27.4. – návštěva knihovny Pohádka – rozvoj čtenářské gramotnosti, dětská literatura a časopisy, 9.00 – 10.00 hodin

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Zdroj obrázku: https://www.dementie.nl/nieuws/tips-voor-paasactiviteiten

 

TÝDEN ZDRAVÝCH SVAČINEK

V týdnu od 27. března do 31. března proběhla na naší škole aktivita, kterou pořádáme každoročně na téma TÝDEN ZDRAVÝCH SVAČINEK. Po celý týden jsme měli možnost nosit do školy zdravé svačinky. A tak byly k vidění různé druhy zeleniny, ovoce, tousty, ovocné přesnídávky, sýry, jogurty, smetánky, zdravé sušenky, celozrnné pečivo, sušené ovoce a plno dalších originálních dobrůtek. Dokonce i palačinky pro Kačenku. 

Vyprávěli jsme si o zdravé výživě, sestavovali pyramidu zdravé výživy, připravili tzv. ZDRAVÝ TALÍŘ. A udělali si z nich ve třídě výstavku! Mňam. 

Děkujeme maminkám za dobrůtky. Prvňáčci z 1. C třídy.

 

 

 

Zdravý talíř podle dětí…

….hodně ovoce a zeleniny…

….místo pro těstoviny a ovocné přesnídávky…

…mnoho vitamínů už při Dni učitelů!

Zdroj obrázku: https://www.vasevyzivne.cz/tipy-a-triky-na-zdrave-a-chutne-svaciny-do-skoly/

Den učitelů v 1. C třídě

Den učitelů…..28. březen…čas, kdy si spousta rodičů vzpomene na svoje dětství a svoji „paní učitelku“. Někdo vzpomíná rád a s úsměvem, jiný s radostí, že je již dospělý a do školních lavic nemusí usedat.

Den učitelů jsme oslavili i my, v první třídě. Maminky dětí se domluvily a Dominiček přinesl do třídy dárek! Krásně zabalený, s šibalským úsměvem, řekl, že je pro paní učitelku Petru. 

Co bylo uvnitř? Veliké překvapení v podobě nádherně nazdobeného ovoce a zeleniny ve tvaru dortu. 

A tak mlsala nejenom paní učitelka, ale i kluci a holčičky z 1. C třídy. A jak se nám chutný a zdravý „dáreček“ spojil s Týdnem zdravých svačinek. Děkujeme! 

Moc děkuji všem maminkám a tatínkům…za podporu, velmi si jí vážím.

Petra Dvořáčková – třídní učitelka

 

Dárek ke Dni učitelů

Mlsala celá třída

Zdroj obrázku: https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/7883-komensky-by-byl-na-dnesni-ucitele-hrdy

Zdravá svačinka

V týdnu 27.3. -31.3. probíhal ve třídách na 1. stupni Týden zdravých svačinek. Naše třída si zvolila na Zdravou svačinku středu.

Pochutnávali jsme si na ovoci a zelenině, celozrnném pečivu a jednohubkách s ředkvičko-mrkvovou pomazánkou, kterou jsme si společně vyrobili a namazali. 

Moc jsme si pochutnali a měli jsme bříška jako malí medvídci.

Děkujeme maminkám!!

Holky a kluci z 1.D a paní učitelka Romana

Už se těšíme na mňamku
Máme rádi jablíčka a banány
Výběr celozrnného pečiva
Mandarinky, pomeranče, kiwi, hroznové víno – každý si vybere
Také zeleninka
Elinka připravuje jednohubky
Mňamky, mňamky
Jednohubky – naše práce – jsme šikulky

Měsíc knihy

středa 29. března 2023 – Fotografie pořízené během projektového dne, kdy děti vytvářely komiksovou postavu

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Akce v dubnu

5. 4. 2023 (středa)– příprava přijímaček na SŠ (6 hodin ve třídě 9. C)
13. 4. (čtvrtek)– Žákovský senát – zástupci tříd se sejdou v 10, 10 h v Čtenářském koutku
21. 4. – Třídnické hodiny na téma Den Země – zútulníme si prostředí ve třídě: kdo může, doneste, prosím,  do třídy květinu v květináči
25.4. (úterý) – Paleta Pardubice EVVO – „Ekologická stopa“ – 10,15 – 11,45 h – vybíráme cestovné a vstup – 60 Kč na žáka

 

zdroj úvodního obrázku: https://www.google.com/search?q=kr%C3%A1l%C3%ADk&tbm=isch&ved=2ahUKEwiVrtakzYP-AhXxsCcCHVx7CVAQ2-cCegQIABAA&oq=kr%C3%A1l%C3%ADk&gs_lcp=

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Akce na duben

Obrázek namaloval Kristián Majer.

5. 4. Projektový den Svátky jara

6. 4. Velikonoční prázdniny

11. 4. – 14. 4. Dopravní výchova – Semafor 

20. 4. Projektový den – Den Země

28. 4. Knihovna Pohádka

28. 4. Čarodějnice

 

Akce na měsíc DUBEN

5. 4.     Svátky jara, velikonoční stezka

6. 4.     Velikonoční prázdniny  (6 .4. – 10. 4.)

11  4.     Dopravní výchova : Semafor (11 .4. – 14. 4.)

20. 4.    Den země

24. 4.     Naše město – projekt  (24.4 – 28.4.)

27. 4.      Knihovna POHÁDKA

KNIHOVNA VELRYBA

Ve čtvrtek23.3. prvňáčci a druháci navštívili knihovnu Velryba – největší knihovnu v našem městě.

Studenti z Ateliéru JAMU z Brna pro naše  měli pro naše děti připraveny dvě pohádky o zvířátkách – myškách a kravičce. Děti pozorně poslouchaly a nakonec pomáhaly studentům přímo na scéně vysvobodit kravičku.

A protože byl Den knihoven, odnesli si kluci a holčičky domů balónky a visačky se jmény. I do bříška poslali několik malých čokoládek. Domů se všichni vraceli šťastní a veselí.

Prvňáčci z 1.D a 1.C  a paní učitelka Romana Volterová

osvobození kravičky
na scéně
bydliště městské myšky
před představením
čekáme na představení
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Den vody

Dne 21. 3. proběhl na naší škole den vody. Paní vychovatelka pro nás připravila mnoho zajímavých pokusů, které nás doopravdy překvapily. Zjistili jsme, jak je pro nás voda důležitá, a že si jí musíme vážit.

 

Etická intervence v 6.C

Ve čtvrtek 23.3 proběhl v naší třídě preventivně-stmelovací program, kde jsme se pomocí her učili spolupracovat. Zjistili jsme, že když budeme táhnout všichni za jeden provaz, dokážeme cokoliv – třeba zachránit svojí vesmírnou flotilu před příšerami 🙂 . 

Užíváme si jaro…

Dnes, ve středu 22. března, nás vylákalo sluníčko a teplíčko ven. Vyběhli jsme před školu a užívali si prvních jarních paprsků, teplého počasí, rozkvetlých kytiček a zpěvu ptáčků. VÍTÁME JARO. 

Venku jsme strávili celou vyučovací hodinu a užili si. Pohody a dobré nálady. Vzali jsme si křídy a na asfalt před školou nakreslili hezké obrázky, dostali jsme od paní učitelky barevné bublifuky, a tak jsme měli možnost dělat malé i velké bubliny. Byla legrace, nikdo se na nikoho nemračil a všichni jsme se radovali. Těšíme se, co všechno na jaře ještě zažijeme.

Kluci a holčičky z 1. C třídy

 

Matějovi se tvořit bubliny opravdu dařilo

Zdeněček se právě chystá na velkou bublinu

Výtvarná výchova v přírodě

Zdroj obrázku: https://shop11520.tinerahbek.com/category?name=kreslen%C3%A9%20obr%C3%A1zky%20d%C4%9Bti%20ve%20%C5%A1kolce

VÍTÁNÍ JARA

Ve středu jsme společně s kamarády z 1.C vítali jaro. Vyběhli jsme ven malovat křídami na chodník. Dostali jsme bublifuky a zkoušeli dělat co největší bubliny. užívali jsme si prvních teplých jarních slunečních paprsků.

Prvňáčci a paní učitelka Romana