Ekocentrum Paleta Pardubice – informace

Ve středu 24. 5. 2023 – exkurze do Ekocentra Paleta v Pardubicích, kde je pro děti připraven program „Africká vesnice“. Sraz je v 8 hodin ve škole, poté přesun městským autobusem na vlakové nádraží v Hradci Králové, odjezd vlakem do Pardubic, následně městským autobusem do Ekocentra. Návrat stejným způsobem. Očekávaný příchod do školy je v 13, 45 hod. Následuje oběd ve škole a poslední – 8. – hodina z odpolední výuky.

Vstupné: 60 Kč, cestovné: (vlak + městský autobus v Pardubicích) 2 x 22, 2x 21 Kč =66 Kč. Lístky na vlak a autobus si děti zakoupí samy. S sebou svačinu a pití.

Akce v květnu

11. 5. Koncert Hity filmové hudby, odchod ze školy v průběhu 3. vyučovací hodiny, vstupné 100 Kč

18. 5. Knihovna Moravské Předměstí B: 1. – 3. vyučovací hodina, zdarma

23. 5. Třídní schůzky – informační odpoledne, 16 – 18 hod

24. 5. Ekocentrum Paleta Pardubice, 8,15 – 13,45 hod, program „Africká vesnice“, vstupné 60 Kč +    cestovné

29. 5. Fotografování tříd

31. 5. Projekt Etika se nás týká, 5 vyučovacích hodin, poté dle rozvrhu

zdroj úvodního obrázku: https://www.google.com/search?q=m%C3%A1jka%20kreslen%C3%A1&tbm=isch&rlz=

Školní družina v Europe Direct

Žáci školní družiny navštívili středisko Europe Direc  t, které poskytuje všem občanům informace o Evropské unii a nachází se v ústřední knihovně města Hradce Králové. Nejtěžším úkolem bylo postavit velké puzzle Evropy a to opravdu VELKÉ! Pak už nebylo těžké povídat si o jednotlivých zemích, hledat je a dozvídat se nové zajímavé informace. 

 

Pololetní dovádění

31.1. jsme si užili  zábavné dopoledne plné deskových her.  Na závěr jsme si rozdali pololetní vysvědčení a dětským šampaňským si připili na to, jak jsme to první pololetí společně zvládli. Všichni máme ze známek radost a těšíme se na další pololetí plné nových zážitků a výzev 🙂 

PŘEHLED AKCÍ – ÚNOR

3.2. Pololetní prázdniny

7.2. Prevence – Městská policie HK: 10:15 – 12:50 hod. v učebně dopravního hřiště Třebeš, téma: Trestní odpovědnost, přestupky. Následně výuka dle rozvrhu.

13.-17.2. Jarní prázdniny

28.2. Projekt Mladý novinář: 8:15-11:55 hod., následně výuka dle rozvrhu.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

Zdroj obrázku: magazinzahrada.cz

DEN BEZ TAŠEK

V pátek měla naše škola vyhlášenu akci DEN BEZ TAŠEK. O překvapení nebylo nouze. Různé druhy košíků a košíčků, kbelík, krabice, nákupní tašky.  Bylo to prima zkusit něco nového. Nakonec jsme se shodli, že školní batoh je přeci jen nejlepší.

Žáčci z 1.D a paní učitelka Romana

EXKURZE DO TŘEBECHOVIC POD OREBEM

7. prosince navštíví 8. a 9. ročníky Vánoční výstavu a Betlém v Třebechovicích pod Orebem. Začátek akce ve škole v 8:15 hod. Žáci se s vyučujícími přesunou pomocí MHD na nádraží a odjezd vlakem bude v 10:03 hod. Prohlídka vánoční výstavy a Betlému začíná v 11:30 hod. Návrat vlakem do HK bude v 12:39 hod. (konec exkurze v 13:45 hod.). Zbytek výuky od 7. vyučovací hodiny dle rozvrhu. Jízdenku a vstupné hradí Patron, žáci nic neplatí. S sebou: svačina, pití, průkazka na MHD nebo 2x jízdenka, sportovní oblečení a obuv.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

Zdroj obrázku: www.betlem.cz

Vitamínový den 5.C

Vitamínový den plný nových poznatků o ovoci a zelenině, zdravé stravě a kulinářských možnostech si žáci užili v úterý 22. 11. 2022. Na vše se vzorně připravili a přinesli i exotické druhy ovoce a zeleniny. Vše ochutnali, zhlédli motivační video a objevili neznámé druhy z celého světa. Celá akce byla velmi přínosná a všem se moc líbila.

Burza středních škol a Živá knihovna povolání

V pátek vyrazili osmáci a deváťáci na Burzu středních škol do Aldisu. Byly zde zastoupeny nejrůznější střední školy a učební obory z Hradce Králové i celého regionu. Děti získaly odpovědi na své otázky a spoustu propagačních materiálů. Pro deváťáky byla navíc připravena i Živá knihovna povolání, kde velcí zaměstnavatelé z Hradce Králové seznámili děti s nejrůznějším pracovními příležitostmi v jejich podniku či firmě, něco si děti také mohly vyzkoušet. Výběr střední školy tak bude určitě snazší.

Mgr. T. Malcová

All-focus
All-focus
All-focus
All-focus
All-focus

Školní družina v nitru pyramidy

Halloween se dá slavit různě a školní družina se letos vydala na celé odpoledne přímo do tajemné pyramidy. Úkolem v Džoserově pyramidě bylo projít labyrintem a nespadnout do propasti plné hadů. K tomu bylo potřeba odvahy, síly, ale také důvtipu. Dalším úkolem bylo osvobodit zvířata. Ale mělo to háček – museli jsme luštit pravé egyptské hieroglyfy. V balzamovací dílně jsme pak pomáhali bohu Anúbisovi zamotat múmii a najít klíčky od pokladnice. Za odměnu jsme získali talisman s broukem scarabeem. Také jsme na sebe vzali podobu egyptského boha nebo faraona tak, že jsme si vyrobili jejich masku. Odpoledne se moc podařilo a nejenže jsme se výborně bavili, ale také jsme se naučili spoustu nových věcí. 

 

Praktické činnosti na školní zahradě

Protože nám podzimní počasí v poslední době přeje, byla by škoda trávit hodiny ve třídě, a tak jsme se s žáky na druhém stupni rozhodli, že si čas ve škole zpříjemníme venku a trochu si ten svůj prostor před školou zvelebíme. Když se k nám přidají i mladší kamarádi ze školní družiny, je práce ještě větší zábavou. Moc děkujeme za pomoc a těšíme se na vás příště zas 🙂

 

Školní družina se zapojila do kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko

Ve středu 21. září 2022 odpoledne jsme prošli okolí školy a cestou jsme si všímali odpadků, které jsme, my lidé, do přírody vyhodili. Během chvilky jsme nasbírali 3 pytle plné PET lahví, plechovek a největším nálezem byl starý vysavač. Doufáme, že námi vyčištěný kus přírody zůstane už čistý.

TÝDEN MOBILITY V KINĚ CENTRÁL

Dne 20.09. navštívil celý II. stupeň ZŠ logopedické kino Centrál v Hradci Králové. Kampaň EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY (16.-22. září) se v letošním roce pokusí přesvědčit (nejen) evropskou veřejnost, že automobily opravdu nejsou jediným dopravním prostředkem. Zejména v městských oblastech je k dispozici řada podstatně smysluplnějších možností. Než tedy bez rozmyslu opět sednete za volant, zkuste nový přístup: „Kombinuj a jeď!“ 

Zdroj: https://www.kurzy.cz/zpravy/666333-hradec-kralove-zveme-vas-na-evropsky-tyden-mobility-2022/

První školní dny

Informace k prvním zářijovým dnům:

Čtvrtek 1. 9. – 1 vyučovací hodina (8,15 – 9 hod)

Pátek 2. září  – 5 vyučovacích hodin – třídnické práce

 1. září – 9. září – logopedický týden

        Během celého logopedického týdne bude každý den vždy 4 hodiny logopedie, poté bude následovat výuka dle rozvrhu.

 

Do 16. září prosím o zaplacení pracovních sešitů Taktik na tento školní rok. V 9. ročníku vybíráme částku 671 Kč.

Prosím, zkontrolujte funkčnost g-mailů a hesel kvůli případné distanční výuce. V pondělí 5. září sdělí děti svou gmailovou adresu tř. učiteli.

Prosím o vyplnění kontaktů na zákonné zástupce a dotazníku týkajícího se trávení polední pauzy. Bude-li dítě chodit do školního klubu, přinese vyplněnou přihlášku a 100 Kč.

Děkuji T. Malcová

LOGOPEDICKÝ TÝDEN

V průběhu logopedického týdne jsme nejen procvičovali problematické hlásky, ale zaměřili jsme se na jemnou motoriku, logické uvažování a zrakovou a sluchovou percepci. Zároveň jsme relaxovali v odpočinkové místnosti Snoezelen.

ZÁŘÍ 2022

1.9. – Zahájení školního roku 2022/2023 (8.15 – 9.00 hod)

2.9. – Třídnické práce (výuka končí v 12.50 hod)

5.9. – 9.9. – Logopedický týden (1. – 4. vyučovací hodina logopedie, dále výuka dle rozvrhu)

6.9. – Třídní schůzky od 16 hodin v učebně 8.D, od 15 hodin Rada rodičů v učebně 8.D

8.9. – Návštěva osvětové akce Bezpečné nábřeží (1. – 4. vyučovací hodina), dále výuka dle rozvrhu

20.9. – Týden mobility v Centrálu (naučný program od 8.45 – 10.15 hod, zdarma, poté výuka dle rozvrhu)

 

Příběh mojí rodiny

V rámci sportovně – relaxačního týdne na druhém stupni jsme absolvovali spoustu zajímavých projektů. Jedním z nich byl čtvrteční Příběh mojí rodiny. V tento den jsme se vydali na piknik do Šimkových sadů, rozbalili deky, vyndali jídlo a užívali si pohody parku. Přitom jsme si prohlíželi fotky z dětství a vzpomínali na naše nejoblíbenější zážitky. Poté jsme pracovali s pracovními listy, přemýšleli, po kom asi jsme a vyplnili mapu našich kořenů. Zbytek času jsme si park vyloženě užívali. Někteří si kopali s míčem, házeli frisbee, někdo hrál karty, někdo jen odpočíval a baštil připravené dobroty. Počasí bylo velmi parné, a tak jsme byli rádi za stín, který byl do stromy. 

 

Výlet za zvířátky

 Minulý týden jsme se vydali na výlet za zvířátky do Podhorního mlýna, který se nachází v Kostelci nad Orlicí. Delší procházkou jsme se dostali až na konec města. Už cestou jsme míjeli ohradu s koníky. V samotném penzionu jsme mohli spatřit lamu Honzíka a pštrosa Vikouše. Dozvěděli jsme se o nich mnoho zajímavých informací, které jsme doposud nevěděli. Například, že pštros dvouprstý je nelétavý a nejrychlejší pták, který běhá až 75 km/h. O lamě jsme se naučili, že je to inteligentní tvor, který má moc rád děti. Největším zážitkem bylo krmení koz. Měli jsme možnost jít až k nim do ohrady, dát jim jejich oblíbené krmivo a pohladit si je. Jako poděkování jsme odrecitovali básničku a předali společný obrázek se zvířátky. Výlet jsme si moc užili.

                                                                                                                                                                             Vendula Jírová, vychovatelka

 

Úvodní obrázek byl vytvořen v programu Canva.

VAŘÍME KNEDLÍKY

Ve čtvrtek 9. 6. jsme nešli jako každý jiný den do naší školní jídelny na oběd. Tento den jsme si oběd totiž uvařili sami! 
Jahodová sezóna je již v plném proudu, a proto jsme se rozhodli, že si uvaříme jahodové knedlíky. Přinesli jsme si potřebné ingredience a pustili se do toho. 
Každý přiložil ruku k dílu. Někdo sypal mouku, další přidával tvaroh a rozbíjel vajíčka. Společnými silami jsme poté zpracovali těsto a postupně plnili a tvarovali jednotlivé knedlíčky. Všem to šlo naprosto skvěle. 
Zbývalo je už jen uvařit a poté jsme si je vychutnali se sladkým tvarohem. To byla dobrota! 

Simona Chaloupková, vychovatelka 

Zdroj náhledového obrázku: https://www.albert.cz/recepty/tvarohove-jahodove-knedliky

ODPOLEDNE V BRADAVICÍCH

Naši prvňáčci jsou nadšení fanoušci filmové série o mladém čarodějovi a jeho přátelích. O příběhu Harryho Pottera vědí téměř vše, a proto jsme se rozhodli, že si celé jedno odpoledne užijeme ve stylu BRADAVICKÉ ŠKOLY.
Jako první bylo zapotřebí se všem ukázat ve svých čarodějnických hábitech a rozdělit se do patřičných kolejí – Mrzimoru, Havraspáru, Nebelvíru či Zmijozelu. 
Všichni byli s rozhodnutím Moudrého klobouku spokojení a bylo na čase se posilnit v naší Velké síni (školní jídelně). 
Po cestě zpět dostali malí kouzelníci nelehký úkol. Aby se později dostali do PRASINEK a do hostince U DVOU KOŠŤAT na něco dobrého, museli od tří mudlů získat tři podpisy. Podařilo se jim to! 
První hodinou v naší škole čar a kouzel bylo věštění z kávové sedliny. Každý mohl v kávě vidět různé obrazce a tak byly výsledky opravdu rozmanité. Podařilo se nám zachytit například ocas mořské panny, psa nebo čerta. 
Velmi zajímavým předmětem je i bylinkářství, kterému jsme také věnovali čas. Po čichu jsme poznávali různé druhy koření a povídali si, k čemu se jaký druh používá. 
Po namáhavé výuce přišla chvíle na turnaj ve FAMFRPÁLE. Dva školní týmy se postavili proti sobě, aby změřili své herní síly. Stejně tak jako ve filmu i u nás hrála důležitou roli ZLATONKA, která rozhodla o vítězi zápasu. 
Třešničkou na dortu tomuto dni byla již zmíněná návštěva Prasinek a hostince, kde na nás čekalo drobné občerstvení. Muffiny zdobené kolejními znaky a v lahvích lektvary – Mnoholičný lektvar a Felix Felicis (Tekuté štěstí).
Myslím, že se nám den vydařil na jedničku! 

Simona Chaloupková, vychovatelka  

 

Zdroj náhledového obrázku: https://www.sarden.cz/2020-02-23-0000/nedelnik-harry-potter-jako-dvere-ke-cteni-fantastiky

DEN DĚTÍ

Dne 1.6. slavily všechny děti svátek, a proto jsme se rozhodli, že si v tento den vytvoří děti program samy. Každý si tedy vymyslel zvolenou aktivitu, kterou by chtěl uskutečnit. Děti si vybraly zpívání, recitování básniček, tancování, hraní pohybových her a vyrábění. Všechny tyto činnosti se jim vyplnily. Během programu jsme bouchli dětské šampaňské a všechny děti dostaly perníček ve tvaru medvídka. Program se dětem moc líbil a proč by taky ne? Když si ho vybraly samy. Dětem jsme  mohli splnit alespoň malinké přání na jejich svátek. Byla to velmi vydařená akce, na kterou snad budou mít děti hezké vzpomínky.

                                                           

                                                                                                                                                                           Vendula Jírová, vychovatelka

 

Úvodní obrázek byl vytvořen v programu Canva.

AKCE NA MĚSÍC ČERVEN

 

1. 6. – DEN DĚTÍ 

7. 6. – VÝLET DO ČASTOLOVIC (dopolední výlet s přesahem do družinky)

8. 6. – VÝLET DO BRADAVIC (den ve stylu Harryho Pottera) 

9. 6. – PŘÍPRAVA OVOCNÝCH TVAROHOVÝCH KNEDLÍKŮ

13. 6. – 17. 6. – BAREVNÝ TÝDEN 

24. 6. – TŘÍDNÍ VÝLET 

27. 6. a 29. 6. – VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY 

28. 6. – VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ PRO RODIČE 

30. 6. – SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

zdroj obrázku v textu: https://ddmtrinec.cz/zahajeni-skolniho-roku-2018-2019-2/deti/

zdroj náhledového obrázku: https://pixabay.com/cs/photos/rozkvetl%C3%A1-louka-l%C3%A9to-p%C5%99%C3%ADroda-3251474/

 

VESMÍR

Minulý týden jsme se ve družině věnovali vesmíru. Nejdříve jsme si povídali o planetkách a galaxii, co o něm vše víme a jak to tam vypadá. Abychom lépe pochopili, co se ve vesmíru děje, tak jsme si pustili video s postavičkou Paxim, který nám vše vysvětlil a nádherně ukázal v naučných videích pro děti. Každý z nás si vybral planetku, která ho nejvíce zaujala a tu jsme si nakreslili. Vytvořili jsme si všechny planetky a udělali jsme společný projekt, který můžete zhlédnout na chodbě naší školy. Naše další aktivita byla pohybová hra na planetky , u které jsme se moc vyřádili. Ke konci našeho poznávání jsme si přečetli knihu o vesmíru a zahráli jsme si deskovou hru. Díky projektu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací, které by měl určitě každý člověk znát , protože je přeci důležité, abychom věděli, jak vznikla naše planeta na které žijeme.

                                                                                                                                                                            Vendula Jírová, vychovatelka

 

 

Náhledový obrázek byl vytvořen v programu Canva.

CESTA KOLEM SVĚTA

Minulý týden jsme se s dětmi vypravili na cestu kolem světa. Začali jsme již v pondělí výrobou cestovních pasů. Bez nich bychom ani daleko vycestovat nemohli. A že jsme před sebou měli dlouhou trasu.
Hurá! Máme pasy, jedeme! 

V pondělí tedy začalo putování na našem krásném kontinentu – Evropa. Děti prokázaly své znalosti v poznávání jednotlivých států, jejich vlajek a typických věcí pro danou zemi. Všichni jsme se shodli, že bychom si skutečně přáli navštívit Island, Norsko a Irsko. Zabrousili jsme i do dějin, ve kterých nás zaujali Vikingové a Keltové. Povídali jsme si o významu Keltů na našem území, seznámili jsme se s jejich kulturou, poslechli si keltskou hudbu a poznali typické hudební nástroje jako niněra, bodhrán nebo keltská harfa. Den v Evropě jsme zakončili výrobou keltských štítů. 

Vzhůru do Asie! Namaste!
Další den na nás čekalo objevování nádherné asijské kultury. Velmi nám učarovala Čína, o které jsme se dozvěděli spoustu nových, zajímavých informací. Přes čínskou medicínu, pandy a kung-fu jsme se dostali až k typickým čínským pokrmům. Japonsko nás také velmi zaujalo. Jejich techniku skládání papíru origami jsme již nejednou zkoušeli. Teď máme za cíl ochutnat jejich národní polévku ramen a sushi. Poslední zastávkou na putování po tomto kontinentu byla Indie – země skvělého koření, jógy a mandal. Jednu takovou mandalu jsme si na konci dne také vybarvili a spojením japonského origami a čínské pandy nám vznikl milý výrobek jako připomínka Asie. 

Jedeme dál, tentokrát do Ameriky. 
Začali jsme na severu v zemi úchvatné přírody – v Kanadě. Druhý největší stát světa se nám zalíbil svou kulturní rozmanitostí. přírodou a výrobou javorového sirupu. 
Dále jsme jeli rovnou za nosem. Přes Spojené státy americké až do Mexika, kde jsme byli uchváceni létajícími tanečníky VOLADORES. Zastavili jsme se také na Kubě, ve které jsme si představili kubánské doutníky, tanec salsa a byli jsme velmi překvapeni, když jsme zjistili, že se zde vyrábějí naše české motorky Jawa. Nad sochou Krista Spasitele v brazilském Riu de Janeiru jsme dlouho přemýšleli, jak ji tam asi postavili. Největší obdiv však získala Peruánská republika, ve které se nachází Machu Picchu, jezero Titicaca a Duhová hora. 
Své putování jsme zakončili povídáním o původních obyvatelích Ameriky a ve znamení jich jsme si nakonec vyrobili každý svůj totem. 

Naše výprava se pomalu blížila ke svému konci. Nezbývalo nic jiného, než se vrátit zpět do České republiky. Než jsme se ale vydali k domovům, stihli jsme poznat i krásy naší země. A že jich tu máme! 

Více času nám protentokrát na cestování po světě bohužel nezbylo. Na naší planetě je jistojistě ještě nespočet nádherných míst, které by stály za zmínku a věřím, že na spoustu z nich určitě žáci za svůj život narazí. 
To je vše z našeho vyprávění o tom, co jsme ve světě všechno poznali. 
Těšíme se na příště! 

                                                                                                                                                                                             Simona Chaloupková, vychovatelka 

Zdroj náhledového obrázku: https://www.dovido.cz/Obrazy-mesta/Obraz-cesta-kolem-sveta-36299

Školní družina na lesní pedagogice

V rámci pondělních akcí se v pondělí 9. května vydala všechna čtyři oddělení školní družiny na poutavou přednášku s lesním pedagogem z UHUL, který nám zajímavě vypravoval o lese, o tom, jak se v lese chovat a jak se o les starat. Hráli jsme hry, tvořili obrázky z přírodnin a zkoumali pod lupou, co se ukrývá v kůře stromu. Les jsme poznávali téměř všemi smysly. Svítilo nám sluníčko, takže jsme si odpoledne v lese hezky užili.

Exkurze do elektrárny v Opatovicích nad Labem

Ve středu 11. 5. 2022 navštívili žáci 8. a 9. ročníků v rámci projektu Ekologie zblízka elektrárnu v Opatovicích nad Labem. V rámci exkurze si prohlédli venkovní i vnitřní prostory elektrárny. Například velmi teplé prostory kotelny, míchací centrum, složiště a zauhlovací most, hlavní „velín“, ze kterého je řízena veškerá organizace a provoz elektrárny a mnoho dalších zajímavých míst. Žáci se tak seznámili s kompletním fungováním tepelné elektrárny i procesem odsíření spalin a normami pro únik škodlivých oxidů do ovzduší. Po návratu do školy pokračoval projekt rozšířením rozhledu žáků o všechny další zdroje energie. Na závěr si žáci upevnili své nově nabité znalosti vypracováním pracovního listu s obrázky a kvízy.

Květen – jabloň voní květem a nás čeká…

V měsíci květnu se těšíme na sluníčko a hraní na hřišti. Ale v pondělí 2, května si ještě připomeneme čarodějnice, protože nás čeká náhradní oheň a čarodějnické zábavy za minulý týden, kdy pršelo. V pondělí 9. května se autobusem vypravíme do Roudničky a v lese nás bude čekat lesní pedagog z Lesů ČR a uvidíme, co nás naučí a co všechno nám ukáže. V pondělí 16. května pak přivítáme odpoledne i rodiče a sourozence a kamarády dětí a oslavíme všichni společně Den rodiny. V hlavní roli bude náhoda. Uvidíme, komu bude štěstí přát. V pondělí 23. května nás pak čeká malý výlet do vesmíru. navštívíme Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. A poslední květnové pondělí vyjedeme na procházku do Jiráskových sadů. Tak těšit se máme na co a teď už jen to sluničko. 

Škola čar a kouzel

Minulý týden jsme se v naší družině proměnili v čaroděje a čarodějky. Čekal nás bohatý program, který prověřil naše čarodějnické dovednosti. Náš první úkol byl, vybrat si z kouzelného kastlíku dvě kartičky a vykouzlit z nich věty. Následovaly disciplíny jako jízda na koštěti a čarodějnický fotbal zvaný famfrpál. Posledním úkolem byl pro děti popis čarodějnice. Bylo úžasné jakou děti mají fantazii a každý popis čarodějnice byl originální. Na závěr jsme si rozdali pamětní list na tento hezký den.

                                                                                                                                              Vendula Jírová, vychovatelka 

Úvodní obrázek byl vytvořen v programu Canva.

KOLEDA

V týdnu jsme si ve škole udělali Velikonoce. Začali jsme tradiční koledou. Nejdříve holky vykoledovaly kluky a poté chlapci vykoledovali děvčata. Děti nám přednesly krásné velikonoční koledy, a tak si za odměnu rozdaly malou sladkou odměnu. Naladěni na velikonoční náladu jsme si nabarvili i vajíčka. Na fotografiích můžete vidět, jak jsme si to užili.

                                                                                                                                                      Vendula Jírová, vychovatelka

Úvodní obrázek byl vytvořen v programu Canva.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Dne 8.4. jsme se vypravili na Velikonoční výstavu do Častolovic. Vydali jsme se na zastávku, kde jsme vyhlíželi příjezd autobusu, který nás dovezl přímo do Častolovic. Jako první jsme na výstavě mohli spatřit zvířátka, která se nám na celé výstavě líbila nejvíce. Mohli jsme vidět ovečku s jehňátky a králíčky. Obdivovali jsme mnoho ručně vyráběných výrobků v podobě pomlázek, kraslic, drátkovaných zvířátek a mnoho dalšího. Viděli jsme tu hodně jarních kytiček, které jsme se učili ve škole a tak jsme si mohli zopakovat svoje znalosti. Dokonce jsme se podívali i na velikonoční výrobky mateřské a základní školy a mohli jsme se tak inspirovat při našem dalším tvoření. S chutí jsme si přečetli i velikonoční říkadla. Na závěr jsme si dali výbornou oplatku. Bylo to moc krásně strávené odpoledne.

 

                                                                                                                                                                                      Vendula Jírová, vychovatelka

 

Náhledový obrázek byl vytvořen v programu Canva.

MUZEUM HRAČEK

V rámci našich aktivit se stále snažíme poznávat blízké okolí naší školy v Rychnově nad Kněžnou, a proto jsme se v pondělí 11. 4. vydali navštívit Muzeum hraček nacházející se jen pár metrů od naší budovy. 
Muzeum sídlí v historické budově na náměstí, jehož součástí je i expozice o paní Magdaleně Dobromile Rettigové, která je známá jako autorka proslulé kuchařky, a která v oné budově kdysi nějaký čas žila se svou rodinou. Při prohlížení této expozice se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací o každodenním životě lidí v 19. století. 
Velmi se nám líbila část muzea, kde jsme si mohli vyzkoušet, jak se sedělo ve starých školních lavicích a kde jsme si prohlédli Slabikář a Početnici, ze kterých se učili naše babičky a dědečkové. 
Velký úspěch mělo také oddělení s vojenskou tematikou, jezdící vláček, pohyblivý kolotoč i kočárky s panenkami. Nejvíce si však děti užily možnost pohrát si s dobovými hračkami. Ty se jim natolik líbily, že by si je přály mít i u nás ve škole!  
Velké poděkování patří paní Pecháčkové, sběratelce i majitelce muzea, která nás vřele provedla celou výstavou a s velkým nadšením nám vyprávěla o všem, co jsme viděli a co nás zajímalo. 

Žáky musím pochválit za naprosto vzorné a ukázkové chování během celé návštěvy muzea a za jejich znalosti a dovednosti, které předvedly při prohlížení expozicí. Moc se těšíme na další akce!

 

                                                                                                                                                                                   Simona Chaloupková – vychovatelka 

 

Zdroj náhledového obrázku: https://e-region.cz/destinace/muzeum-hracek-seiffen

 

 

Školní klub

Vážení rodiče,

pokud chce žák chodit v době školního klubu samostatně ven, je třeba napsat na lístek, případně do Bakalářů jméno, datum a čas na příslušný den. 

Děkuji. Volková

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ

Ve čtvrtek 7. 4. jsme si připravili projektové odpoledne ke Světovému dni zdraví.
Zopakovali jsme si části lidského těla, zabrousili do základů první pomoci, zjistili, co vše by mělo být v základní výbavě lékárničky a sestavili potravinovou pyramidu. 
V souvislosti se zdravím a bezpečností jsme si také připomněli tísňová čísla.  Konečně byla také naplno využita vzdělávací kniha, kterou děti dostaly ve škole od Ježíška.

 

                                                                                                                                                                                                   Simona Chaloupková – vychovatelka

 

  

 
Zdroj náhledového obrázku: https://ifmv.cz/dusevni-a-fyzicke-zdravi-je-nedilnou-soucasti-zivota-kazdeho-z-nas/

Akce na měsíc duben

V měsíci dubnu nás čeká spoustu krásných akcí. Doufám, že si společně všechny připravené aktivity pořádně užijeme! 🙂

8.4.-VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

12.4.-KOLEDA

26.4.- ŠKOLA ČAR A KOUZEL

 

Náhledový obrázek byl vytvořený mnou v programu Canva.

PLAVÁNÍ S DRUŽINKOU

V pátek 1. 4. jsme se s naším oddělením vydali do krytého bazénu tady u nás v Rychnově. Účast byla sice poloviční, to nám ale nezabránilo v tom, si vodní radovánky pořádně užít. 
Protože se plavat teprve učíme, zamířili jsme nejprve k půjčovně plaveckých pomůcek a pak hurá do vody! Ve velkém bazénu se nám moc líbilo a mohli jsme předvést své dovednosti. Někteří se dokonce zvládnou už i potápět a udělat hvězdici! 
Co by to bylo za zábavu, kdybychom také nezkusili tobogán a divokou řeku. To byla jízda! 
Všichni jsme si odpoledne velmi užili a už se nemůžeme dočkat další návštěvy bazénu. 

                                                                                                                                                                Simona Chaloupková, vychovatelka 

 

 

Zdroj náhledového obrázku: https://cz.wallpapers-fenix.eu/Animals/1484/125362/

 

DEN PTACTVA

První duben není pouze dnem šprýmů, ale na toto datum připadá i Mezinárodní den ptactva, který jsme si v naší družince připomněli. 
Povídali jsme si o ohrožených ptáčcích, soutěžili v týmech v poznávání druhů ptáků žijících na našem území a poslouchali jejich zpěv. Na naši další vycházku si vezmeme vyrobené kartičky a pokusíme se nějaké vidět na vlastní oči ve volné přírodě.
                                                                                                                                                              Simona Chaloupková, vychovatelka 

 

Zdroj náhledového obrázku: https://www.sbazar.cz/justruly/detail/135776378-ptacci

AKCE V DUBNU

 

1. 4. – DEN PTACTVA

7. 4. – SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ 

11. 4. – NÁVŠTĚVA MUZEA HRAČEK 

29. 4. – ČARODĚJNICKÝ REJ 

 

Zdroj náhledového obrázku: https://www.lepebydlet.cz/zahradkaruv-rok-duben

 

Free To Play Top Browser Games And Mobile Games

Interaction and story are among the features of GTA PPSSPP, and I consider them to be the pinnacle of creativity. Click on the Menu icon of the browser, it opens up a list of options. After the proper installation you will see GTA V icon on your device. It will take a few minutes to install, depending on the device you are using. ● Another similar feature is that of accessing submarines. If you’ve ever wanted to explore the deep seas in a submarine, you can do that now, at least virtually in GTA 5 APK.

 • For more information, please read our Legal Disclaimer.
 • For these cars any wheel from the Off-Road category will improve bump absorption, with wheels from the Tuner and Muscle category also helping but to a lesser extent.
 • It is simple to download and install onto your smart phones as this can be finished with numerous web sites.
 • Yes we are agree with the content and informaation that you have shared here….I appreciate your efforts, and I am sharing it with others also to help them in their work.

The Google Play Store gets frequent updates, which is great news. The not-so-great news is that it can take weeks, or for some people even longer, to get the latest iteration. The basic functionality never changes so being stuck on an older version isn’t all that bad. However, we understand the GTA 5 Download urge to get the latest and greatest version on your device. Click the GTA Vice City icon on the home screen to start playing. Grand Theft Auto V Free Download PC Game is an action-adventure game that is developed by the professional gaming company named Rockstar north and later it is issued by the Rockstar Games.

Thank You For Reading Our Gta Online Bunkers Guide

The very best factor about this game is that the graphics are incredibly higher like a realistic one particular. And you will get limitless anything and other new capabilities that will blow your mind. And you will be addictive to play immediately after GTA five Apk Download since this game is too awesome. Now tap on the GTA 5 apk file on your Android device to get it installed.

Gameplay Elements Of Gta 5 Android And Why The Game Is So Special

Knowing how to invert a binary tree won’t move the needle on whether you can spot this kind of problem. Knowing how to operate a profiler is a lot more useful. Attentive code reviews matter, chances are they gave this to a junior dev/intern, and it worked with a small dataset and no one noticed. Similarly, a disk read on a mechanical drive is hundreds of thousands of times slower than local memory, which is a thousand times slower than L1 cache. I wonder if there are performance profilers which I could easily plug into PyCharm to do what I used to do with Matlab’s default IDE (with a built-in profiler) and catch up with good programming practices.

Can You Play Gta 5 Online With Your Friends?

For some readers, however, the change of development might come as a concern. Henderson compares this map overhaul to Fortnite, for example, with a giant meteor crashing into the island and changing its layout during the update. In fact, they have performed map overhauls during seasonal changes.

And full of enough complex abstractions that nobody on the team can reason holistically about how the whole program works. Then things get slow at a macro level because fixing it feels hard. I guess what they are probably doing is batching groups of games and then matching for the entire batch, to ensure nobody gets a „bad“ match. What they’ve missed is that well – 5% of matches are bad baseline because somebody is being a jerk or quits or has an internet disconnect or smurfs or whatever other reasons. They could have picked an algorithm that gave fast matches 99% of the time at the cost of having bad matches 1% of the time and nobody would have noticed, because their baseline bad match rate is so high.

Na co se můžeme těšit v dubnu

Pondělní akce 4. oddělení ŠD : 

4.4. zamíříme na hřiště u SHT Třebeš. S sebou doporučujeme něco na drobnou útratu (50-100 Kč), při cestě máme příjemnou kavárnu na Benešově třídě, kde si lze dát čaj, horkou čokoládu, kopečkovou zmrzlinu apod.

11.4. máme rezervaci pro celou naši skupinku na Bílé věži (s sebou 2 jízdenky, vybíráme 50 Kč na vstupné)

18.4. jsou Velikonoce

25.4. se ve škole a okolí koná celodružinová akce („ˇČarodějnice“) s překvapením, podrobnosti sdělíme později (a doufáme, že dojde i na tradiční opékání buřtů)

                                                                                                Zdroj  obrázku: https://www.aqap-skola.cz/magazin/aktuality-duben-2019.html

 

 

Venkovní bojovka

 

Dnešní den jsme strávili venku, kde jsme absolvovali venkovní bojovku.  Řídili jsme se body sepsanými na papíře, kde byly napsané instrukce a úkoly. Nejdříve jsme dostali za úkol vymyslet pokřik a jméno našeho týmu. Potom zbývalo už jen plnění dalších úkolů, jako udělat uzel na provaze, skok, běh atd. Posledním úkolem bylo najít poklad. Závěr naší akce byl velmi povedený, protože jsme našli poklad! 😊

 

                                                                                                                                                                        Vendula Jírová, vychovatelka

Náhledový obrázek byl vytvořený mnou v programu Canva.

Den lesů

Dne 21.3. jsme si připomněli Mezinárodní den lesů, a proto jsme si ve družince udělali menší projekt k tomuto dni. Nejdříve jsme si k samotnému lesu něco řekli, jak se tam chovat, jaké tam rostou stromy a co v lese za zvířátka žije. Vyplnili jsme si  společně pár pracovních listů, které se týkaly správného chování v lese a zvířátek. Ukázali jsme si dokonce i stopy jednotlivých zvířat a překreslili je na náš projekt. Dále jsme si rozdělili druhy stromů, jejich listy a plody. Posledním bodem našeho programu bylo naučné video o lese. Díky projektu jsme se naučili zase něco nového o naší přírodě.

                                                                                                                                                                                                                          Vendula Jírová, vychovatelka

                                                                                                                                                    

Náhledový obrázek byl vytvořený mnou v programu Canva.

DEN VODY

V úterý 22. 3. jsme si v naší družině připomněli Světový den vody. 
S dětmi jsme si povídali o tom, kde se voda bere, proč je nejen pro náš život velmi důležitá a jak s ní můžeme doma i ve škole šetřit. 
Naučili jsme se, jaká má voda skupenství, že ji máme ve velké míře i v našem těle, ale také to, že je s vodou spjato i nějaké nebezpečí.  Na animovaném příběhu jsme si poté představili koloběh vody a zahráli jsme si tematické pohybové hry. 
V neposlední řadě ztvárnili žáci vodu pomocí štětců a barev a naučili se velmi dlouhou básničku. Vše zvládli na jedničku! 

Cesta kapičky

 Povím Vám příběh kratičký
 o cestě vodní kapičky.
V potůčku se prohání,
když ji slunce zahřeje,
 na páru se promění.
Kam se potom poděje?
Stoupá vzhůru do mraků,
je to cesta zázraků.
Až má mráček plné bříško,
 zahromuje „stačí!“
Kapička se změní v deštík,
pláštěnku ti smáčí.
 Tenhle příběh nemá konec,
 není za ním tečka,
kapka steče do potůčku
a zas dokolečka.

 

Zdroj náhledového obrázku: https://www.cistavoda.cz/blog/svetovy-den-vody-2019/

PRACUJEME S MODELÍNOU

Práce s modelínou je u dětí velmi oblíbená. Vždy nás překvapí svou originalitou a smyslem pro detail. 
Při našem posledním modelování dostali žáci za úkol vymodelovat nějakou svou oblíbenou pohádku. Na výsledná díla, která se dětem opravdu povedla, se můžete podívat na následujících fotografiích. 

O KOBLÍŽKOVI 

 

O ČERVENÉ KARKULCE 

SCOOBY-DOO A FRED

ŽÍŽALÁCI

BLESK MCQUEEN

Simona Chaloupková, vychovatelka 

Zdroj náhledového obrázku: http://ekoista.cz/recept-na-100-prirodni-domaci-modelinu/

 

Družinkovské akce v březnu

V měsíci březnu nás čeká mnoho dobrodružství. Vydáme se na venkovní bojovku, kde se nás bude čekat mnoho nástrah a úkolů. Díky slunečným dnům využijeme pobytu venku. Budeme vyrábět jarní výzdobu v podobě kytiček a jarních zvířátek. Na jaro se těšíme a budeme ho přivolávat básněmi, písničkami a tancem. V neposlední řadě nás čeká spousta her, u kterých se pořádně nasmějeme a vyřádíme! 🙂

21.3.- Den lesů

22.3.- Venkovní bojovka

 

Náhledový obrázek byl vytvořen mnou v programu Canva.

 

AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN

V březnu se můžeme těšit na spoustu zajímavých aktivit. Budeme si užívat pohybu na čerstvém vzduchu, pozorovat probouzení přírody, hledat první jarní květiny, stříhat, lepit, malovat i kreslit. Nezapomene ani na řádný odpočinek a gymnastiku mluvidel. To a mnohem více nás v příštích pár týdnech čeká. 
Moc se těšíme! 

9. 3. 2022 –  Má oblíbená kniha 
22. 3. 2022 – Den vody

 

Zdroj náhledového obrázku: https://www.kudyznudy.cz/aktuality/kam-vyrazit-na-vylet-po-ceske-republice-kde-p-2

CVIČÍME JÓGU

Minulý týden jsme se s dětmi pořádně zapotili. Cvičili jsme podle youtube kanálu – Jóga s Artánkem, což u dětí sklidilo veliký úspěch. Vydali jsme se na výlet do města a do ZOO a díky tomu jsme strávili příjemné odpoledne s tematickými cviky na protažení celého těla. 
Děti jóga natolik pohltila, že si cvičení vyžádaly i další dny.  Jsem ráda, že děti pohyb baví a určitě jsme s Artánkem necvičili naposled. 

Simona Chaloupková – vychovatelka

         

   

Zdroj náhledového obrázku: https://www.superionherbs.cz/joga-nidra-regenerujte-svuj-mozek-a-telo-pomoci-teto-starobyle-malo-zname-praxe/

 

Deleting Registry Keys That Cant Be Deleted

We fixed an issue that prevents Android device users from signing in to some Microsoft applications, such as Microsoft Outlook or Microsoft Teams. This issue occurs after rolling over token signing and decrypting certificates, resetting a user’s password, or when an administrator has revoked refresh tokens. The problem with these issues on the machine can be related to buggy Windows updates because those often lead to common feature failure. This is not a crucial problem like BSOD or malware, so do not panic. However, it is really important to fix the issue by addressing the cause. Preview pane not working when the file is renamed in Windows can be fixed by enabling the system file checking scan because the affected system data can lead to issue with common features. The preview pane is the feature of the explorer, and when it is failing to do what it is supposed to the “File not found” message can even occur on the screen.

With this, we come to the end of the post on how to fix the Steam Disk Write error message. We hope the steps explained above helped fix the error message. Scroll down to find the “failed to write” error. If you find the file, follow the name and path of error, delete the corrupted file, and then see if the problem is fixed or not. Re-launch the game or repeat the process you followed when you received the error message. The best part about this driver updater is that you can use both the Free and paid version. Using the Paid version, you can download all outdated drivers at once; however, in windows error 0x000000F4 the trial, you will have to download and update each driver one by one.

 • These are some of the best programs that will fix any problem in your Windows 10.
 • GS/OAS, its personnel, and OAS assume no responsibility for the security of that information.
 • Disable button now visible in the bottom-right of the window.

Since these applications rarely have many serious errors unless there’s a real problem, this is an excellent log to troubleshoot particular application issues. Now you can scroll through the filtered list to view only errors and critical events. But most of the event details are filled with technical verbiage, sometimes making it difficult to find the one event that could help you.

This does require rebooting to complete, so it is probably ideal to simply trigger the disk checking utility manually from time to time. If this is something that you are not going to remember or care to do on a regular basis, perhaps it will be useful to schedule it to run automatically at set intervals. Windows will now attempt to find and repair any errors in your system files.

Some comments on the Technet site caught my eye so I decided to upload and scan the file on “Virus Total”. While it may take a while to go through the Windows Update log, it may be one of the best ways to find out why an update failed on a device. It provides robust IIS logging and works as a great IIS error log. FRT is enabled in IIS Manager and can be configured via rules for all requests, slow requests, or just certain response status codes. By the way, if you install Retrace on your server, it can catch every single exception that is ever thrown in your code. By default, ASP.NET will log unhandled 500 level exceptions to the Windows Application EventLog. This is handled by the ASP.NET Health Monitoring feature.

Windows Registry Checker Tool Scanreg Exe

Replacing a desktop or laptop computer with an iPad, whether the system is a Windows machine or a Mac, is no longer a stretch. These 10 steps will make the iPad Pro migration go smoothly. Boot the system to the RC and then use the CD command to change to the %systemroot%\System32\Config folder.

Remove Stubborn Malware: Microsoft Safety Scanner Windows

Use lawn fertilizer or weed and feed yourself. With one trip to your local hardware store or plant nursery, you can purchase $25-$50 worth of supplies, spend just a few hours on your lawn, and simply wait for the grass to grow. Quick-setting drywall compound lets you finish small repairs and fill deep holes in minutes instead of waiting days for premixed joint compound to dry.

How To Open Files That Have Unknown Extensions

An RPT file contains a report generated by various applications, such as document preparation programs or system utilities. It is typically text-based, but may also store the information in a proprietary binary format. Hamstersoft’s Zip Archiver is another free alternative to WinZip that’s as well designed as many paid-for applications. Navigation is straightforward, with intuitive touches like a simple slider for adjusting the level of compression and the ability to upload archives to cloud services. PVS-Studio is a tool for detecting bugs and security weaknesses in the source code of programs, written in C, C++, C# and Java. It works under 64-bit systems in Windows, Linux and macOS environments, and can analyze source code intended for 32-bit, 64-bit and embedded ARM platforms.

 • The resulting image can be used on your desktop with, for example, conky.
 • These are applicable methods that can be found easily over the internet platform.
 • It could happen the the download process of file with R extension was interrupted and the file data is defective.

No more than one row of the file is in memory at any given time. The context manager in the function also ensures that the file handle is closed when you’ve finished reading the data, even in the face of an exception elsewhere in code.

Google Chrome For Windows

While ZIP Extractor is the more preferred method to view unzipped files and folders on Google Drive, you can also use Zip Opener for Google Chrome. With ZIP Extractor, you can selectively use a limited number of archived files.

Additional Information About Png File Format

One way to do this is to use a CompiledFunction on a list of integers representing the characters. You can always convert it to a usual List with Normal, or continue working with LazyList objects, at any stage. Most operations which have special implementations for LazyList, are performed in the out-of-core fashion, so they don’t require a list to be loaded into DST files memory in full. Note that at the end data contains correctly split strings (e.g., „NURSE, LICENSED PRACTICAL“ is read as a whole and not cut into two pieces).

Once the file is read it becomes a data set and then we can print different parts of the data set as required. The CSV format is quite popular for storing data. Pandas dataframes are quite powerful for handling two-dimensional tabular data. In this tutorial, we’ll look at how to read a csv file as a pandas dataframe in python. In this walkthrough we have covered the fundamentals of reading and writing .csv files in R. This is pretty much the easiest file format to work with for patent data and considerably better than Excel which we will cover next. The CSV format is the most used spreadsheet and database import and export format.

Valentýnská přání

Minulý týden jsme se ve družině věnovali Valentýnu. Nejdříve jsme si popovídali, kdo byl sv. Valentýn a o čem svátek vlastně je. Poté si děti vytvořily valentýnská přání pro maminky a kamarády. Do růžového boxu mohly děti celý týden házet svá přání pro své spolužáky, avšak valentýnky pro kamarády byly speciální tím, že děti napsaly, co mají na kamarádovi nejradši. Doufám, že dětem i maminkám udělala přáníčka radost. 

 

                                                                                                                                                                                                 Vendula Jírová, vychovatelka                

 

The Ultimate Guide To Online Dating

The app Hornet, which caters to the gay male community, has seen a 30-percent increase in social feed engagement since social distancing measures began in mid-March, according to CEO Christof Wittig. And the dating app Tinder reported that it saw more engagement on March 29 than on any other day in its history, with more than 3 billion users swiping to connect with people, according to an April 1 press release. In 2020, online dating revenue in the U.S. amounted to 602 million U.S. dollars, and it is projected to reach 755 billion U.S. dollars by 2024. The number of users is also expected to see an annual increase, with 53.3 million Americans expected to use internet dating services in 2024, up from 44.2 million users in 2020. That year, paying customers accounted for approximately 15 percent of U.S. online dating users. While many dating sites and apps are free, some platforms use a freemium pricing model that supports online purchases.

 • Some online dating apps have been working on implementing new features to prevent catfishing—other companies are even producing AI intelligence to fend against it.
 • The revenue from this industry and its frequency of use are astronomical.
 • Even if the person you’re meeting volunteers to pick you up, avoid getting into a vehicle with someone you don’t know and trust, especially if it’s the first meeting.
 • OkCupidwas created in 2004 by a group of friends from Harvard University.

When you engage in social events where you’re likely to meet new people, the pool of those who are single and looking is much smaller than when you’re on an app or dating site where everyone is in the same boat as you. Research shows, however, there are negative side effects of online dating, particularly for young women. People cite the obvious reasons for being on dating apps, such as seeking a long-term partner or a sexual encounter; the split is fairly even.

KARNEVAL

V úterý, dne 15.2.2022 jsme si ve družince udělali karneval.  Mohli jste tu spatřit mnoho krásných kostýmů jako sluníčko, samuraje, smrtku, princeznu Annu a šaška. Náš program byl zahájen různými hrami. První hra byla hod na cíl, jako další si každý zkusil projít slalom s lžící a pingpongovým míčkem. Velmi oblíbený byl tanec s balónky a poslední, též populární dětská hra židličkovaná. Dále následoval tanec na oblíbené dětské písně, který si děti opravdu užily. Závěrem našeho družinkovského karnevalu bylo slavnostní předávání pamětního diplomu a omalovánky s klaunem. Celé odpoledne se nám moc vydařilo a pevně doufám, že dětem zůstanou krásné vzpomínky na tento den.

 

 

                                                                                                                                                                                                                    Vendula Jírová, vychovatelka

 

KARNEVAL

,,Dneska máme velký bál, 
HURÁ je tu karneval!“ 

I tento rok se u nás ve družině konal tradiční karneval, při kterém jsme si užili mnoho zábavy v krásných kostýmech. Pro děti byly připraveny různé soutěže,
jak individuální, tak týmové. Ukázaly, že mají výborné postřehové dovednosti, že skvěle hází na terč a že jim jde i orientace v prostoru! 
Největší spolupráci děti prokázaly při hře, kdy měl jeden člen týmu zavázané oči a ten druhý ho musel slovně navigovat, aby nezašlápl barevný kelímek
a prošel až do cíle. 
Na konci programu jsme žákům rozdali pamětní medaile spolu se zaslouženými diplomy ze soutěží a bouchli jsme šáňo. 
Velmi vydařená akce. ☺

   

Družinkovská zimní olympiáda

Tento týden jsme si v naší družince udělali Zimní olympiádu. Začátkem týdne jsme si povídali, jak takové hry probíhají. Jmenovali jsme sporty, které můžeme na Olympiádě vidět. Vysvětlili jsme si, že se tohoto sportovního setkání účastní sportovci z celého světa. Další den jsme zahájili naši školní olympiádu, kde jsme lyžovali pomocí vyrobených kartonových lyží, v disciplíně slalom. Další aktivitou byl hokej, kde jsme trefovali puk do branky, kterou proti gólům střežil plyšový ananas.  Naší poslední činností byl hod míčem na cíl. Poslední den jsme si vyrobili pro všechny naše malé sportovce olympijské medaile z krepového zlatého papíru,  a pomocí fixů jsme dokreslili olympijské kruhy.  Největší radost nám udělaly pohybové aktivity, které si děti moc užily v duchu hesla: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“

                                                                                                                                                                                                                                       Vendula Jírová, vychovatelka

PALAČINKOVÉ ODPOLEDNE

Je na světě snad někdo, kdo by neměl rád palačinky? 
Určitě ano, ale my do této skupiny rozhodně nepatříme! Proto jsme se rozhodli, že si v naší družince přípravu palačinek vyzkoušíme se vším všudy, abychom si tuto sladkou pochoutku, kterou máme všichni rádi, mohli připravit i sami doma. S maličkou pomocí od dospělých, samozřejmě. 
Veškerá příprava těsta byla v režii dětí a já musím říct, že se jim vedlo opravdu skvěle. Ukázaly nejen jak jsou šikovné, ale také jak umí hezky spolupracovat v týmu a rozdělit si práci. 
Víme, že palačinky nejsou nejzdravější, ale občas se výjimka udělat může. Snažili jsme se, abychom si je alespoň zdravěji nazdobili. 
Smažili jsme je na kokosovém oleji a zdobili tvarohem, banánem a domácí ostružinovou marmeládou. 

Můžete se podívat, jak nám to šlo! 

                               Simona Chaloupková – vychovatelka 

  KONTROLA… ☺

 

 

Družinkovské vysvědčení

Dne 31.1. jsme si předali slavnostně naše družinkovské vysvědčení, kde se hodnotilo například dodržování pravidel či ochota pomoct kamarádovi. Vysvědčení bylo hodnoceno pomocí smajlíků, které moc dobře známe z našeho družinkovského sebehodnocení. Každý školní den si ve družince vybereme smajlíka, kterého si zasloužíme za práci a chování. Věřím, že v příštím pololetí si děti budou vést ještě lépe.

                                                                                                                                                                                            vychovatelka Vendula Jírová

Výrobky za měsíc leden

 

Máme tu shrnutí výrobků za měsíc leden. V lednu jsme toho stihli opravdu moc. Děti si vyrobily Tři krále, sněhuláčky z vatových tampónků a vaty, ptáčka v krmítku, pomocí otisknutí jejich dlaně a zrní. Dále potom výrobu krmítka, malbu zimní krajiny, Eskymáky z košíčků na oblíbený dezert muffiny, lední medvědy vyrobené též z vaty a tučňáka. Z výrobků máme velkou radost a můžete je zhlédnout na chodbách naší školy.  

 

                                                                                                                                                                                           vychovatelka Vendula Jírová

FANDÍME NAŠIM SPORTOVCŮM

Zimní olympijské hry jsou za rohem, a proto jsme se tomuto tématu začali s dětmi věnovat. Povídali jsme si všeobecně o zimních sportech, o našich slavných sportovcích a v neposlední řadě o bezpečnosti při zimním radování. 
A jako správní fanoušci jsme společnými silami vytvořili náš malý transparent pro vyjádření podpory. 

    

Zimní procházka

Dne 19.1. jsme se vydali na zimní procházku v okolí RK. Naším hlavním úkolem bylo pozorovat přírodu v zimě, aby náš program byl pestřejší, měli jsme s sebou list s úkoly, které jsme po cestě plnili. Jeden z našich oblíbených úkolů bylo, skákat jako zajíček, nebo recitovat zimní básničku. Cestou jsme rozvěsili krmení pro ptáčky, které jsme vytvořili v naší školní družině.

 

                                                                                                                                                                                                                   Vendula Jírová, vychovatelka

Třídnické hodiny

Vážení rodiče, 
připomínám účast na třídnických hodinách, které jsou součástí výuky a jsou povinné!  Příští TH se koná v pondělí 24.01.2022 v 7,20. Pokud se žák na TH nedostaví, je třeba ho omluvit den předem, případně v pondělí ráno. 
Děkuji za pochopení.
S pozdravem Volková Hana​

MŮJ HRDINA

O tom, že hrdina nemusí mít jenom červený plášť jsme se přesvědčili s našimi prvňáčky, když jsme si o takových hrdinech společně povídali. Padla jednoduchá otázka. Kdo je tvůj hrdina? Byla jsem velmi překvapena, když nejčastější odpovědí bylo ,,maminka“, avšak zdůvodnění této odpovědi bylo od každého žáka naprosto jedinečné. 
Na následujících fotografiích se můžete podívat na milé kresby našich hrdinů.

             

Novoroční besídka

Dne 12.1. se u nás ve škole uskutečnila novoroční besídka, kde jsme předvedli, co jsme se vše naučili. Začali jsme uvítací básničkou pro rodiče, kde děti ukazovaly gesta na báseň. Dále jsme rodičům odrecitovali báseň s názvem Anděl a druhou básničku i králové. Závěrem našeho představení byla známá píseň s názvem My tři králové, na kterou jsme si i zatancovaliBesídka se nám moc povedla, děkujeme rodičům za milou návštěvu a bouřlivý potlesk. 🙂 

                                                                                                                                                                                          Vendula Jírová, vychovatelka

Tři králové

Ve družince jsme se tento týden věnovali tématu Tři králové. Nejdříve jsme si povídali, jak to na ty Tři krále vlastně bylo, abychom lépe porozuměli celému příběhu, shlédli jsme pohádku Chaloupku na vršku- Jak to bylo na Tři krále.

Dále jsme si vyrobili výrobek s Kašparem, Melicharem a Baltazarem a naučili jsme se báseň o třech mudrcích:

TŘI KRÁLOVÉ

Tři králové přišli k nám,

tyhle pány dobře znám.

Písničku nám zazpívají,

na dveře nám namalují.

Ať jsme zdraví celý rok,

a máme jen šťastný krok.

 

Naše poslední aktivity byly omalovánky na dokreslení a procvičování grafomotorického cvičení, kdy jsme na papíře obkreslovali korunu. Vše se nám moc povedlo.

 

                                                                                                                                                                           Vendula Jírová, vychovatelka

TŘI KRÁLOVÉ

Ve čtvrtek 6. 1. jsme v naší družince navázali na dopolední program zaměřený na Tři krále. Zopakovali jsme si důležitost těchto tří mudrců, zazpívali si všemi jistě známou píseň a v neposlední řadě jsme tvořili. 
Na následujících fotografiích se můžete podívat, jak nám to hezky šlo. 

Simona Chaloupková – vychovatelka 

 

„Povánoční besídka“

Dne 4.1. 2022 jsme si ve družince udělali „Povánoční besídku“. Přinesli jsme si cukroví a uvařili jsme si vánoční čaj. Do pozadí jsme si pustili koledy a nasávali jsme zbytek vánoční atmosféry. Ochutnali jsme snad všechny druhy cukroví. Povídali jsme si jak jsme si užili naše Vánoce ,co jsme dostali od Ježíška, a jak probíhal náš Štědrý den. Bylo to moc fajn 🙂

 

                                                                                                                                                      Vendula Jírová, vychovatelka

AKCE NA MĚSÍC LEDEN

Leden nám jak se patří zahájí 6. 1. projektové odpoledne zaměřené na Tři krále. Žáci se mohou těšit na vyrábění, povídání a hry zaměřené na tyto tři mudrce, při kterých se snad dozví i něco nového. 
Pokud nám bude počasí přát a napadne nějaký ten sníh, určitě se vydáme na nejbližší kopec, abychom si mohli zasáňkovat a užívat další radovánky, které k zimě patří. 
Budeme také kreativní. Čeká nás tvorba zimní koláže, propojování barev, práce s nůžkami i lepidlem. 
Pro žáky je stejně jako každý jiný měsíc i týden připraveno individuální procvičování hlásek, opakování již naučených logopedických říkanek i dechová cvičení. 
Nebojte, nezapomeneme ani na zdravý pohyb a řádný odpočinek při čtení pohádek. 

Na to a mnoho dalšího se těšíme v následujících pár týdnech!

Simona Chaloupková – vychovatelka 

Vánoční bál

Dne 8. 12. se konal ve družince Vánoční bál.

Nejdříve jsme si povídali o slušném chování a potom jsme se promenádou dostali na náš taneční parket.  Zatancovali jsme si mazurku, polku, waltz, valčík a volný tanec. Všichni jsme se v párech prostřídali a tancování jsme si moc užili. 

 

                                                                                                                                                          Vendula Jírová, vychovatelka

Co nás čeká v prosinci

Letos nás prosinec vítá SNĚHEM. Nic lepšího jsme si nemohli ani přát. Jak to jen půjde, budeme si sněhu užívat a proto děti potřebují teplé kalhoty na ven (klidně oteplováky v šatně), rukavice, a šálu! V pondělí 6. prosince budeme slavit Mikuláše a protože se chystáme jít za čerty do lesoparku, vrátíme se až opravdu v 16.00 hodin. Další pondělí 13. prosince navštívíme Bílou věž, po které nás provede anděl. Také půjdeme péct perníčky do školní kuchyňky –  8. prosince. A poslední den před vánočními prázdninami 17. prosince se těšíme na tradiční malou družinovou besídku s vánočním filmem. V době ředitelského volna a vánočních prázdnin bude provoz školní družiny přerušen. 

Galerie umění

Dne 24.11. jsme v naší družince měli akci s názvem Galerii umění. Jak již název napovídá děti se staly umělci, kteří tvořili různá umělecká díla.

Jako správní umělci jsme se rozhodli namalovat obraz. Nejdříve jsme se posadili a každý si vymyslel, co bude chtít namalovat na společný výtvor. Potom jsme se všichni postavili ke stojanu a ukázali jsme si, kam každý namaluje svoje dílo. Všichni se tedy u stojanu vystřídali a na plátno předali kousek sebe. Mezitím jsme se posadili ke společnému stolečku, kde jsme modelovali další umělecká díla z modelíny. Každý si vymodeloval cokoliv, co ho napadlo. V naší galerii umění můžete spatřit optimistický obraz 2.D a umělecká díla z modelíny, kde se nachází bubák, výrobky z pekárny, bazény se skluzavkou, sněhulák, netopýr, srdíčko a železniční přejezd.

Závěrem naší akce bylo povídání o tom, jak se nám celá akce líbila a co se nám vše povedlo.

Naši Galerii umění můžete zhlédnout na chodbě naší ZŠ.

                                                                                                                                                                      Vendula Jírová, vychovatelka

                                                                                                           

1. oddělení školní družiny peče štrúdl

V úterý 16. listopadu jsme po obědě a pohádce šli do školní kuchyňky. Přinesli jsme si s sebou jablka, listové těsto, skořici a ZÁSTĚRY. Zástěry jsme si uvázali kolem pasu, jablíčka jsme nastrouhali, těsto rozváleli… a byl z toho štrúdl! A dokonce tři nohavice krásného, zlaťoučkého, voňavého štrúdlu. Ale nepobyl s námi dlouho, ještě horký jsme ho krájeli a jedli. A že jsme si pochutnali! Nakonec nám paní učitelky cukrářů přinesli ukázat podzimní perníkový dort, který vyhrál soutěž. A samozřejmě, že nás neminul ani úklid kuchyňky. I to byla pro nás ale zábava. 

             

VÝLET DO MUZEA BETLÉMŮ

Ve středu 24. 11., přesně měsíc před Štědrým dnem, jsme se vydali s našimi prvňáčky do Třebechovického muzea betlémů.  
Dobrodružství pro nás začalo již cestou, kdy někteří zažili svou první jízdu vlakem. 
Při přesunu z nádraží do muzea nám učarovalo vánočně vyzdobené město společně s velkým vánočním stromem přímo na náměstí. 
V muzeu jsme měli možnost vidět betlémy vytvořené z různých materiálů – ze skla, z papíru, ze dřeva, z vosku, z keramiky nebo z kukuřičného šustí. 
Paní průvodkyně nám i představila staré tradice a zvyky, které se v předvánoční čas prováděly a my se tak naučili něco nového, co sami rádi spolu ve škole vyzkoušíme. 
Není se asi čemu divit, když řekneme, že pro všechny byl největším zážitkem Proboštův mechanický betlém, který jsme měli oživený vánočním příběhem spolu se zvukovými a světelnými efekty. 
Pro děti byly připravené i tematické interaktivní hry a samy si pak mohly zkusit rozpohybovat jeden z mechanických betlémů. Na rozloučenou jsme dostali papírový betlém, který si můžeme ve škole společně vytvořit. Děkujeme zaměstnancům muzea za úžasný zážitek, který pro nás připravili.

Věříme, že se výlet vydařil a příjemně nás naladil na vánoční atmosféru. Děti bychom rády pochválily za naprosto vzorné chování a budeme se těšit na další akce. 

 

 

SVATÝ MARTIN

Ve čtvrtek 11. 11. se v našem pátém oddělení nemohlo konat nic jiného, než odpolední program zaměřený na SVATÉHO MARTINA.
Zahájení programu začalo netradičně již ve školní jídelně, kde jsme si pochutnali na svatomartinské huse s knedlíkem a červeným zelím.  Po příchodu do školy jsme si přečetli krátkou legendu o svatém Martinovi, vysvětlili si nejznámější pranostiky, složili tematické puzzle, naučili se básničku a stihli si i vyrobit Martinova bělouše a lucerničku ze sklenic. 
Bylo to velmi vydařené odpoledne. 

Svatý Martin 
,, Na svatého Martina 
krajina už usíná. 
Bílá vločka padá k zemi
jak drahokam vybroušený. 
Pospíchejte, milí, zlatí, 
první sníh se brzy ztratí. 
Jenom Martin na koni
určitě ho dohoní.“


Zdraví nás baví

V úterý jsme se zúčastnili příjemného projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ, kde jsme se dozvěděli spoustu nových informací o zdravém životním stylu, zdravé výživě a zahráli si na obchod, takže jsme poznali ceny potravin, ovoce a zeleniny a také ochutnávku.  Pracovali jsme s letáky, srovnávali ceny  nakupovali. Většina z nás si přinesla krásné kuchařky, kde jsme hledali chutné recepty a odhadovali ceny jídel. Bylo to moc prima. Tak zase příště.

Měsíc listopad

v listopadu nás čekají tyto pondělní akce:

 • v pondělí 1. 11. bowling v Malšovicích
 • 8. 11. si zarelaxujeme v solné jeskyni ve Třebši
 • 15. 11. se půjdeme projít podzimní přírodou
 • 22. 11. nás čeká exkurze u hasičů
 • 29. 11. se pobavíme při hře na téma „Tlapková patrola“

Halloween party

Ve čtvrtek dne 21.10. jsme měli ve družince Halloween party.

Nejdříve jsme si vyrobili Halloween masky, které se nám opravdu povedly.  Dále už pokračovala party, kde jsme tancovali. Party nás moc bavila, takže jsme si ji pořádně užili!

K družinkovské svačince jsme dostali zdravou zeleninovou pochoutku v podobě čarodějnických drápků.

            Halloween party se nám moc vydařila! 🙂

 

                                                                                                                                                          Vendula Jírová, vychovatelka

DRAKIÁDA

Ve středu dne 20.10. se v naší družince konala akce Drakiáda.

I přes malou účast z důvodu nemoci jsme akci uspořádali.  Procházkou jsme se vydali na louku, kde jsme pouštěli draky. Počasí nám přálo, bylo slunečno a vítr příjemně profukoval, takže nám draci krásně létaly. Cestou do školy jsme pozorovali měnící se podzimní přírodu a nasbírali jsme spoustu přírodnin na výrobu výzdoby do naší družinky.

Drakiádu jsme si, i tak moc užili a už se těšíme na další akci! 

 

                                                                                                                                                                                 Vendula Jírová, vychovatelka

AKCE NA MĚSÍC LISTOPAD

V listopadu nás v našem pátém oddělení bude čekat spousta aktivit a pár velmi zajímavých akcí.

10. 11. 2021 – BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU 
11. 11. 2021 – SVATÝ MARTIN, PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE 
17. 11. 2021 – STÁTNÍ SVÁTEK 
24. 11. 2021 – VÝLET DO TŘEBECHOVICKÉHO MUZEA BETLÉMŮ 

Mimo tyto akce se můžeme v první půli měsíce těšit na sběr plodů pro zvířátka, pozorování ptáčků a plnění krmítek, výrobu lucerniček ze sklenic a také si budeme povídat o zdravém životním stylu. 
V druhé půli měsíce se již budeme připravovat na příchod Mikuláše s jeho družinou. Budeme procvičovat básničky a zdobit naši školu. 

MOC SE TĚŠÍME! 

Simona Chaloupková – vychovatelka 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 jsme v našem pátém oddělení uspořádali výtvarnou soutěž. Zadané bylo pouze téma (Podzim), jinak děti dostaly zcela volnou ruku. 
Někteří malovali vodovými a temperovými barvami, jiní kreslili pastelkami či voskovkami. 
Výsledek soutěže nám pomohli vyhodnotit druháčci, kteří následně předali jednotlivým soutěžícím ocenění. Velmi jim děkuji za pomoc. 
Na výsledné výtvory se můžete podívat na následujících fotografiích. 

Simona Chaloupková – vychovatelka 

Měsíc září ve družince

Hlásíme se za měsíc září! 🙂  Stihli jsme toho opravdu hodně. Vyráběli jsme záložky do našich knížek, muchomůrky z papíru, strom z našich obkreslených ručiček a také podzimní ježečky ze skládaného papíru.

Naučili jsme se logopedické říkanky na písmeno Č a R :

Čáp se učí číst,

už čte celý list.

Čítanku čet v zaujetí

jenom v kleče, milé děti.

 

Rýčem ryju jako krtek,

ten přede mnou rychle utek.

Ryju záhon pro růže,

Růženka mi pomůže!

 

Procvičovali jsme prstíčky i jazýček a hráli jsme nespočet her i na slovní zásobu. Dokonce jsme si zatancovali mazurku, která nás moc bavila.

Už se spolu těšíme na další měsíc, co nás všechno čeká!

 

                           

                                                                                                                                                                                                   Vendula Jírová, vychovatelka 

Akce družinky- ,,Hledáme talent‘‘!

Ve středu 22.9. ve družince proběhla soutěž- ‘‘Hledáme talent‘‘!

Každý si pro nás připravil své číslo. Vystoupilo nám tu mnoho zpěváků, básníků, malířů, kouzelníků a dokonce i gymnastek. Děti si vyzkoušely i roli moderátorů a diváků.  Naši soutěžící si zkusili vystupovat před publikem, i když to bylo pro některé náročné, nakonec to všichni zvládli na jedničku! Publikum bouřlivě tleskalo po celou dobu soutěže a soustředěně sledovalo vystoupení všech našich účastníků. Závěrem naší akce bylo slavnostní předání medailí, berušek a dobrot. Akci jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další!  

 

 

                                                                                                                                                                                  Vendula Jírová, vychovatelka

 

SVATÝ VÁCLAV

Ve středu 29. 9. jsme si v naší družince připomínali důležitý státní svátek – Den české státnosti. Povídali jsme si o životě svatého Václava, přičemž nám byl nápomocný i kreslený seriál Dějiny udatného českého národa. Kreslili jsme Václavovu podobiznu dle předlohy a vyprávěli si pověsti a legendy. 
Dětem se velmi líbila pověst o blanických rytířích a až prý jednou pojedou do Prahy, vydají se hledat bájný Bruncvíkův meč. Tak jim budeme držet palce. 🙂 

   )

Simona Chaloupková – vychovatelka 

AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN

 

Měsíc říjen s sebou přinese pár zajímavých akcí, na které se žáci mohou těšit. 

7. 10. 2021 – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
14. 10. 2021 – JABLÍČKOVÝ DEN 
21. 10. 2021 – STRAŠIDELNÝ BÁL (DÝŇOVÉ SLAVNOSTI)
27. 10. a 29. 10. 2021 – PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
28. 10. 2021 – STÁTNÍ SVÁTEK 

Mimo tyto akce nás také v našem pátém oddělení bude čekat stavění domečků pro lesní skřítky, poznávání stromů, keřů a jejich plodů, prostorové vyrábění a mnoho dalšího. Už se moc těšíme! 

Simona Chaloupková – vychovatelka 

POZNÁVÁME OKOLÍ ŠKOLY

V úterý 21. září jsme se vydali na vycházku po okolí naší školy a poznávali tak krásná místa v našem městě. 
První zastávkou bylo sousoší Bylo nás pět a s ním i spjaté nedaleké Poláčkovo náměstí s bustou samotného spisovatele. 
Poté jsme pokračovali do Kolowratského zámku, kde nás uchvátilo překrásné nádvoří . Dětem se ovšem nejvíce líbila zvířátka, která na zámku žijí a která si mohly zblízka prohlédnout. 


 

Simona Chaloupková – vychovatelka 

VÍTÁME TĚ, PODZIME!

Počasí se nám každým dnem více a více schyluje k podzimu a my si tak za deštivých dnů užíváme vnitřních aktivit. 
Stříháme, lepíme, skládáme i malujeme. Rozvíjíme slovní zásobu, učíme se nové básničky. 
Tento týden jsme již zkusili pracovat s modelovací hmotou. Povídali jsme si o podzimní sklizni a k tomuto tématu vymodelovali ovoce a zeleninu, které můžeme na podzim najít na našich zahrádkách. 
A protože už děti umí dvě nová písmenka, k jednomu z nich jsme se naučili říkanku. 

ŘÍKANKA NA PÍSMENO M: 

,, Máme doma chleba s medem, 
med namazat nedovedem. 
Dovede to máma, 
med namaže sama.“ 

ŘÍKANKA S POHYBEM – JEŽEČEK

,, Hruška na zem padala, 
ježečkovi na záda. 
Ježeček se zlobil hned, 
celou hrušku za to sněd.“ 

 

     

 

Simona Chaloupková, vychovatelka 

PRVNÍ TÝDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ve středu 1. září jsme v naší rychnovské družině přivítali nové prvňáčky. Celkem k nám zavítalo 7 chlapců a 2 dívky. 
Společně budeme proplouvat pohádkovým školním rokem a při tom si užijeme spoustu zábavy. 

A čím jsme začali? 
Nejdřív jsme se všichni navzájem poznali při hraní seznamovacích her, poté jsme si pověděli něco o bezpečnosti a vnitřním řádu školní družiny  a v neposlední řadě jsme zpívali, vyráběli svůj družinkový erb a nezapomněli jsme ani na odpočinek při čtení pohádek. 
Na následujících fotografiích se můžete podívat, jak jsme si ten první týden užili. 

A co nás v září bude ještě čekat? 
Budeme stříhat, lepit, pracovat s modelínou, provádět dechová cvičení, hrát si na hřišti i odpočívat. Popovídáme si o svatém Václavovi a půjdeme se podívat na výstavu četnické stanice za první republiky do Kolowratského zámku. 
Moc se těšíme! 

 

Svátky jara a sportovní aktivity

V rámci projektu svátky jara, který se konal v úterý 16. dubna 2019 se děti a rodiče mohli účastnit odpoledních sportovních aktivit venku na hřišti.

Zde bylo připraveno celkem 6 stanovišť. Nejvíce se dětem líbila skupinová hra Kámen, nůžky papír, u které se bavily dokonce i některé maminky =).

Před vánočními svátky do kina na pohádku!

Před zahájením vánočních prázdnin, ve čtvrtek 20. prosince 2018, jsme zavítali do multikina Cinestar Futurum na krásnou českou pohádku Čertí brko. Nejenže měl snímek u žáků i pedagogů obrovský úspěch, zároveň jsme se naladili do vánoční atmosféry. Doporučujeme všem během zimních prázdnin zavítat do kina, odpočinout si a užít si nový rodinný snímek z české tvorby od režiséra Marka Najbrta.

Vánoční radování 2018

V úterý 18. prosince 2018 se celá škola ponořila do tematického projektu České Vánoce. Během dopolední výuky si žáci s učiteli připomínali vánoční tradice a zvyky, připomínali si dějinný příběh Ježíše Krista, ale i odlišnosti oslav vánočních svátků ve světě. Neměli bychom opomíjet, že děti vyrazily do okolních lesů, aby obdarovaly lesní zvěř chutnými pokrmy (tvrdý chléb, jablka nebo mrkev byly samozřejmostí). V 15 hodin byl zahájen program pro rodiče a přátele školy – děti totiž otevřely brány na vánoční jarmark. Žáci si, nejen díky projektu Učíme se podnikavosti, založili třídní firmy, vytvořili logo firmy a vymysleli výstižný slogan. Proměnili se do role prodejců, podnikavých osobností. Na jarmarku byl dostatek produktů, a tak si všichni zájemci mohli koupit, co se jim líbilo. Novinkou v letošním ročníku byl vánoční bazar knih. Kdo měl chuť, zavítal do kavárny nebo na výstavu vánočních andílků. Následně se v prostorách školní jídelny představil svým uměním žonglér, který ohromil všechny přítomné generace. Show pokračovala vyhlášením výsledků soutěže O nejlepší cukroví – vanilkové rohlíčky. Závěr dne patřil třídám obou stupňů školy, školní družině i tanečnímu kroužku. Na Vánočním radování se každá zapojená třída prezentovala vystoupením, které pilně a poctivě nacvičovala. Úvodního slova se ujala Mgr. Ivana Přívratská, která v úvodu rozsvítila vánoční stromeček, a tak celou akci zahájila. Děkujeme všem, kteří se přišli podívat nebo nás podpořili.

Na exkurzi do České národní banky v Praze

Ve středu 5. prosince 2018 absolvovali žáci 8. a 9. třídy exkurzi do České národní banky v Praze. Do české „banky bank“ vyrazili v rámci projektu „Praha – studnice poznání“, kterým si připomínáme výsostné postavení hlavního města v toku dějin a událostí na národní i světové úrovni. Po důkladné kontrole a zhlédnutí motivačního filmu o minulosti ČNB jsme se přesunuli do jednoho z bankovních trezorů. Zde nás čekalo velké překvapení – měli jsme jedinečnou možnost prozkoumávat vývoj platidel na našem území, odhalovat ochranné prvky bankovek nebo obtěžkávat několikakilogramovou zlatou cihlu (její hodnota se pohybuje v milionech korunách). Po této zajímavé exkurzi jsme si prošli stěžejní místa Starého i Nového Města pražského. A protože se exkurze uskutečnila v adventní době, zavítali jsme mj. na vánoční trhy na Staroměstském náměstí.

Mgr. Simon Schwab a Mgr. Zora Jelínková

Vánoční girlanda

Čtvrteční odpoledne patřilo výrobě velké vánoční girlandy. Již tradičně zdobí vstup do naší školy v době Adventu. Tentokrát vedly výrobu girlandy zkušené maminky. Vydatně pomáhaly ale i děti. Po práci byl i čas a nálada na povídání u čaje. 

Bourání předsudků

V rámci projektu Bourání předsudků, do kterého patří mj. projekt Příběh mojí rodiny, jsme uspořádali pro žáky 8.C a 9.C besedu s neslyšícími studenty z naší školy. Nejprve jsme zhlédli film Poslouchej ho! z portálu Jeden svět na školách, ke kterému se vyjadřovali žáci i pozvaní hosté. Žáci byli vhodnými metodami vedeni ke kritickému rozboru filmu a práci s vybranými pasážemi. Komunikace probíhala za asistence tlumočníka, nicméně se žáci v závěru akce naučili několik znaků z českého znakového jazyka (pozdravit, poděkovat, omluvit se). Dozvěděli jsme se, že namísto „znakové řeči“ používáme raději pojem „znakový jazyk“. Ten má navíc několik odlišností, a to i v různých krajích České republiky. Lze jej volně přirovnat k cizímu jazyku, který se učíme ve škole. Žáci naší školy využili příležitosti k seznámení a zajímavými dotazy se vyptávali také na studium a s ním spojené požadavky. Společné setkání se líbilo žákům i hostům, velké poděkování patří paní učitelce Novákové a Horejšové. Těšíme se na další podobné setkání.

Mgr. Simon Schwab

Příběh mojí rodiny

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 probíhal na celé škole, tedy od 1. až do 9. třídy, etický a podnikavý projekt Příběh mojí rodiny. Nejdůležitějším cílem projektu bylo navázat hlubší komunikaci uvnitř rodiny, posílit vztahy a zavzpomínat na své předky. Děti si proto doma připravovaly podklady k sestavení rodokmenu své rodiny, vymýšlení symbolů a charakteristik do rodinného erbu, vyptávaly se prarodičů, jak v minulých letech probíhala školní a mimoškolní výuka v porovnání s dnešním světem. Zároveň si děti nosily do školy fotografie ze svého dětství a vhodně je komparovaly s nynější dobou – to vše posloužilo k vytvoření JÁ-plakátu, který poslouží jako reklama na jedinečnost každého žáčka. V neposlední řadě docházeli přímo do výuky rodiče a blízcí, aby představili svoji profesi. A tím i motivovali ostatní spolužáky při přemýšlení o vlastní budoucnosti a výběru povolání. Naskytla se nám originální příležitost vyslechnout a vyzkoušet si vše, co souvisí s hasičem, policistou, vojákem, lékárnicí, kontrolorem výroby autorádií, vedoucí výroby zdravotnických potřeb, historičkou, muzejní kurátorkou nebo výživovou poradkyní. Tím jsme na naší škole podpořili myšlenku projektů o podnikavosti a etice. Všem zúčastněným patří obrovský dík, vážíme si vašeho přístupu ke vzdělávání dětí a těšíme se na další takové akce.

Mgr. Simon Schwab

Teplákový den

V pondělí 19. listopadu 2018 dorazili žáci i učitelé do školy v teplákovém oblečení, abychom tak podpořili projekt Teplákový den aneb Do školy v teplákách. Celý den se všem moc líbil a těšíme se na další podobné akce 🙂

Mgr. Simon Schwab

Burza SŠ a Živá knihovna povolání

V pátek 16. listopadu 2018 zavítali žáci 8. a 9. třídy do hradeckého Aldisu, kde měli možnost zhlédnou prezentace středních škol a navštívit Živou knihovnu povolání. Během akce děti vyslechly a měly příležitost vyzkoušet, co obnáší profese seřizovače ve firmě Ardagh Metal Packaging Czech republic; co má zvládat klavírník v PETROFu; jaké možnosti odkrývá zaměstnání elektrikáře v ČEZu; proč se proslavila hradecká firma Technistone ve světě; proč má perspektivu stavební technik ve společnosti M-silnice (MEDIS Holding) a jaké nevšední zážitky obnáší povolání zdravotní sestry ve Fakultní nemocnici v HK. Těmito a dalšími profesemi byli osloveni naši žáci, aby jim zaměstnavatelé ulehčili nelehký životní krok volby povolání. Přejeme žákům mnoho štěstí při jejich volbě.

Mgr. Simon Schwab