Environmentální výchova (EVVO)

 

Třídnické hodiny využíváme mj. k výrobě nádob na tříděný odpad.
Nádoby slouží ve třídě ke svým účelům.

 

Knihovnička environmentální výchovy.
Knihy využíváme ve výuce i ve školní družině.