Dokumenty školy

  • Školní vzdělávací program
   Výuka na prvním i druhém stupni probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
   č.j.: 896/2006, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (č.j.: 31 504/2004-22, ve znění úpravy č.j.: 27 002/2005-22, č.j.: 24653/2006-24, č.j.: 15 523/2007-22 a č.j.: 12586/2009-22).
   ŠVP je k nahlédnutí u vedoucí ZŠL. 

 

 

  •  Vnitřní řád školní družiny

 

  • Formuláře

 

  • Školní stravování
  1.