Dokumenty školy

  1. Školní vzdělávací program
   Výuka na prvním i druhém stupni probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
   č.j.: 896/2006, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (č.j.: 31 504/2004-22, ve znění úpravy č.j.: 27 002/2005-22, č.j.: 24653/2006-24, č.j.: 15 523/2007-22 a č.j.: 12586/2009-22).
   ŠVP je k nahlédnutí u vedoucí ZŠL. 

 

  1. Školní řád
   Ke stažení ve formátu PDF 

 

  1. Formuláře
   1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
   2. Žádost o ukončení základního vzdělávání na ZŠ logopedické
   3. Žádost o uvolnění z TV
   4. Žádost o individuální vzdělávací plán
   5. Žádost o slovní hodnocení
   6. Žádost o částečné uvolnění z výuky
   7. Přihláška do školní družiny
   8. Přihláška do zájmového kroužku
   9. Zápis do první třídy – žádost o přijetí
   10. Žádost o informaci – zpracovávání osobních údajů

 

 1. Školní stravování
  1.  Informace ke školnímu stravování
  2. Vnitřní řád školní jídelny
  3. Ceník stravného
  4. Odhlášení ze stravování
  5. Přihláška ke stravování