Výchovné poradenství

 

Výchovný poradce: Mgr. Ivana Přívratská
Telefonní kontakt: 606 776 422
E-mail: i.privratska@gmail.com

Konzultační hodiny:  středa 10.15 – 11.00 hodin
nebo po telefonické domluvě kdykoliv

 

S výchovnou poradkyní můžete konzultovat :

* výchovné a studijní problémy

* problémy ve vztazích

* volbu povolání a další studium

* přijímací řízení na střední školy