Výchovné poradenství

 

Výchovný poradce: Mgr. Ivana Přívratská
Telefonní kontakt: 606 776 422
E-mail: i.privratska@gmail.com

Konzultační hodiny:  středa 10.15 – 11.00 hodin
nebo po telefonické domluvě kdykoliv

 

S výchovnou poradkyní můžete konzultovat :

* výchovné a studijní problémy

* problémy ve vztazích

* volbu povolání a další studium

* přijímací řízení na střední školy

 

Další informace:

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

TERMÍNY KONÁNÍ PŘÍJÍMACÍCH ZKOUŠEK

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

ZMĚNY V PŘÍJÍMACÍM ŘÍZENÍ 202-2021

 

PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL

KAM NA SŠ

 

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Prihlaska_SS_20202021_denni

Prihlaska_SS_20202021_jine formy

Prihlaska_SS_20202021_talent