Zájmové kroužky

 

Našim žákům nabízíme odborné vedení v těchto volnočasových aktivitách:

  • Čtenářské dílny

  • Sportovní kroužek

  • Plavání